Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P1 Verhelderen van de vraag van de klant/client 1.3 Cursusnaam in Engels P1 Clarifying Clients'/Target Group's Requests 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Lunshof 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Beeldende lessen verplicht 3 maal per blok 540 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Training verplicht 6 maal per blok 1080 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Profesionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 55 Toelichting bij werkvorm Profesionalisering in de praktijk: 56 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P1 Gesprek P1 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van P1 bent u in staat om: contact te leggen met de klant/cliënt en een werkrelatie op te bouwen; te reflecteren op eigen houdings- en handelingsaspecten in het contact, daarvan de betekenis te zien en dit alles bespreekbaar te maken; het eigen referentiekader te hanteren in relatie tot het referentiekader van de klant/cliënt; communicatietheorie te vertalen naar de praktijk; op basis van een evaluatie het plan van aanpak bij te stellen en te verantwoorden. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus staat het verkennen van de vraag van de klant/cliënt centraal. Dit alles gebeurt binnen de context van de organisatie waar je als sociaal agoog werkzaam bent. Deze context is medebepalend voor de doelgroep waarmee u werkt. U bent als sociaal agoog bezig om uw eigen manier van werken te ontwikkelen. Hierbij hoort het contact maken met een klant/cliënt op een manier die bij u past en tegelijkertijd voldoet aan de basisprincipes van de communicatietheorie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Gespreksvoering Auteur: Molen, H.t. Van Der Druk: 3 ISBN Workload Contactduur (uren): 83 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 55 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/aswa-d1p1-09

4 Titel Opleidingsvariant D1P2 Signaleren en preventie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P2 Signaleren en preventie 1.3 Cursusnaam in Engels P2 Motivating People And Groups 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon HMR van Laar (tel. 2347) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 2 maal per blok 180 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P2 Rapport Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 P2 Teamoverleg Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Primaire competenties In dit programma leert u enerzijds om te signaleren en anderzijds om een preventieplan te ontwikkelen. In de methodische werkwijze bij zowel signalering als preventie spelen de competenties van de regulatieve cyclus een belangrijke rol. In dit programma gaat het vooral om de volgende competenties: A2 Oriënteren De sociale professional signaleert en verheldert vraagstukken. A3 Analyseren De sociale professional analyseert vraagstukken. A4 Plannen De sociale professional stelt doelen en maakt plannen. Secundaire competenties Je activiteiten op het vlak van signalering en preventie legt u in een gesimuleerd team-overleg voor aan collega s. Hierbij zijn de volgende competenties van belang: A6 Afronden - De sociale professional evalueert en rapporteert over werkzaamheden. B1 Samenwerken - De sociale professional initieert en onderhoudt samenwerkings-verbanden en netwerken. B2 Leiden - De sociale professional voert basale leidinggevende taken uit. C2 ( Re)presenteren - De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaam-heden, en representeert zijn organisatie en professie. Beheersingsniveau Het programma is gericht op het eerste beheersingsniveau van de competenties. Dit betekent dat het in de opdracht gaat om relatief overzichtelijke signalerings- en preventieactiviteiten zonder al te veel complexiteit, dynamiek en conflicten. 2.2 Cursus inhoud Programma-inhoud P2 In dit programma staat een tweetal kerntaken van sociale professionals centraal, te weten signalering en preventie. Hoewel deze taken betrekking hebben op de uitvoerende werkzaamheden van sociale professionals, voer je ze niet in direct contact met cliënten uit. Bij signaleren en preventie gaat het doorgaans om bepaalde doelgroepen en niet zozeer om specifieke cliënten. Signalering Signaleren is het opvangen van en betekenis toekennen aan gebeurtenissen binnen en buiten de beroepspraktijk die de sociale omstandigheden van (potentiële) cliënten negatief kunnen beïnvloeden. Veranderingen in regelingen of voorzieningen kunnen bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen hebben voor de leefomstandigheden van specifieke bevolkingsgroepen. Het is een taak van sociale professionals zulke signalen, bij wijze van spreken, op te vangen en door te zenden. Preventie komt voort uit signaleren. Preventie Preventie is het door middel van doelgerichte, georganiseerde activiteiten voorkomen van ernstige problemen bij mensen, of van een verergering daarvan. Het voorkomen van problemen vraagt van sociale

6 professionals vooral dat ze oog hebben voor factoren die problemen kunnen veroorzaken en inzicht in de wijze waarop deze factoren adequaat aangepakt kunnen worden. Samenhang Signalering kan de eerste stap zijn van preventieactiviteiten. In dit programma gaat het om deze samenhang: van het globale plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de signaleringssystematiek, werk je één signaal verder uit tot een preventieplan. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Scholte, M.& P. van Splunteren, 2007.Opgelet! Systematisch signaleren in het maatschappelijk werk. Bussum: Coutinho, isbn Boek (verplicht) : Roos, S. de, M. van Dinther & J. Terpstra, Preventie in de sociaalpedagogische hulpverlening, Bussum: Coutinho, isbn Workload Contactduur (uren): 71 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 68 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p2-09

7 Titel Opleidingsvariant D1P3 Ontwerpen plan van aanpak Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P3 Ontwerpen plan van aanpak 1.3 Cursusnaam in Engels P3 Designing a plan of action 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon IL Vermeulen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Muziektraining verplicht 6 maal per blok 540 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P3 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het handelen van een social worker is erop gericht het sociaal functioneren van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden te verbeteren. Kenmerkend voor dit handelen is doelgerichtheid, procesmatigheid, systematiek en planmatigheid. Als social worker handelt u bovendien altijd in de context van een organisatie en vaak ook binnen een multidisciplinair team. Het type organisatie en de doelgroep waarmee u werkt bepalen zowel de wijze waarop u de vraag verkent en analyseert, de middelen die u hierbij inzet, alsook uw plan van aanpak. Binnen deze cursus vindt een eerste kennismaking plaats met de mogelijkheden van muziek binnen deze context. De voorliggende cursussen Ontwerpen van een plan van aanpak en de Creatief Agogische Trainingen horen dan ook bij elkaar. 2.2 Cursus inhoud Werkcolleges Plan van Aanpak Muziektrainingen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Joep Brinkman Voor de verandering. Een praktische inleiding in de agogische theorie. Druk 4 Groningen: Wolters Noordhoff ISBN Boek (verplicht) : * Geenen, Marie jose: Reflecteren. Coutinho, 2010 ISBN Workload Contactduur (uren): 79 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 60 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p3-09

9 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P4 Creatief onderz. van cultuur & div. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P4 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit 1.3 Cursusnaam in Engels P4 Starting and executing a cultural activity 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Lunshof 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training Drama verplicht 4 maal per blok 480 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 1080 minuten proffessionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 139 (bij aanvangsblok 2), 57 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P4 Dramapresentatie Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 P4 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De doelen van de opdrachten sporen met de competenties die je in dit programma ontwikkelt: U bent in staat om contact te leggen met een specifieke door jou gekozen culturele groep (netwerken). U bent in staat om de sociale situatie en een belangrijk levensthema van doelgroepen van social work te onderzoeken en die te presenteren. U verhoudt zich tot de uitdagingen en vraagstukken die social workers tegenkomen en ontwikkelt daarop een eigen visie. U bekwaamt u als professional in het overstijgen van stereotypen en clichés. 2.2 Cursus inhoud P4 Creatief met diversiteit Multiculturaliteit heeft de afgelopen jaren ook het social work voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Het social work in onze multiculturele samenleving staat voor mooie uitdagingen en voor nieuwe problemen. De diversiteit en complexiteit van de samenleving zal eerder toenemen dan afnemen. Dat maakt dat er op de arbeidsmarkt een behoefte bestaat aan professionals, die bijdragen aan een klimaat waarin ruimte is voor velerlei culturele uitingsvormen. Deze bijdrage kan geleverd worden wanneer professionals maatschappelijke analyses kunnen maken, wanneer zij vanuit een authentieke visie opereren in hun vak en met culturele sensibiliteit kunnen werken met heel verschillende doelgroepen. In deze studieperiode ontwikkel je je inhoudelijke visie op de multiculturele samenleving en leer je op een creatieve wijze deze visie concreet vorm te geven in een podiumactiviteit (dramapresentatie) en mogelijk in te zetten in het sociaal agogisch werk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Retourtje inzicht Auteur: Loeffen, T. Druk: 2 ISBN Workload Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 82 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 57 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/aswa-d1p4-09

11 Titel Opleidingsvariant D1P5 Verkennen van het werkveld Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P5 Verkennen van het werkveld 1.3 Cursusnaam in Engels P5 Exploring the workfield 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 630 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 57 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P5 MC Geschiedenis Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 P5 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van het programma: kunt u door middel van een presentatie een beschrijving geven van de werkterreinen van de geïnterviewde social workers; u heeft kennis van, inzicht in en overzicht over social work in al zijn facetten; u heeft een eigen visie ontwikkeld op een aantal actuele kwesties ten aanzien van de praktijk van social work; u kunt uw eigen visie op social work op een professionele wijze schriftelijk presenteren en verdedigen; u kunt uw kennis van en inzicht in de praktijk van social work relateren aan je eigen professionele ambities en kwaliteiten; u kunt actuele kwesties op het terrein van social work plaatsen in de historische context; u kunt belangrijke historische ontwikkelingen, gebeurtenissen en pioniersfiguren van social work noemen en u kun het social work in historisch perspectief plaatsen. 2.2 Cursus inhoud Verkennen van het werkveld Dit programma heeft een oriënterend karakter. Centraal staat het ontwikkelen van inzicht in en overzicht van social work in al zijn facetten. Samen met anderen gaat u het brede domein van social work onderzoeken. P 5 heeft ook een historische component. Het werkveld van social work heeft een lange geschiedenis. Door de eeuwen hebben mensen zich bekommerd om hun behoeftige medemens. Ook hebben zich maatschappelijke veranderingen voorgedaan die geleid hebben tot het social work dat wij nu kennen. In dit programma verwerft u kennis over de geschiedenis van social Work 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Sociaal werk in Nederland, 500 jaar verheffen en verbinden Auteur: Jan Bijlsma en H. Jansen Druk: 2 ISBN Boek (verplicht) : Basisboek sociaal werk activeren en verbinden Auteur: Ewijk, H.van, Spierings, F., Wijnen, R. Druk: 2 ISBN Boek (verplicht) : Opleidingsspecifiek: alleen voor MWD studenten! Basiswerk Maatschappelijk werk en dienstverlening, methodiek Auteur: Gerritsen Maritza, Birnie, Sylvia. Druk 1 Boek (verplicht) : Opleidingsspecifiek: alleen voor SPH studenten! Orientatie op sociaal-pedagogische hulpverlening Auteur: Kooiker, I. Laatste druk ISBN Boek (verplicht) : Opleidingsspecifiek: alleen voor CT studenten! Handboek creatieve therapie Auteur: Henk Smeijster. Druk: laatste druk! 2.5 Workload Contactduur (uren): 81 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 57 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

13 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p5-09

14 Titel Opleidingsvariant D1P6 Verrichten van onderzoek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P6 Verrichten van onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels P6 Performing a (clients' satisfaction) research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon S Atabaki 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 4 maal per blok 240 minuten Praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 5 Toelichting bij werkvorm Praktijk: 56 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P6 Onderzoeksrapport Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het hoofddoel van dit onderwijsonderdeel is: het onder begeleiding kunnen uitvoeren van een kleinschalig, kwalitatief praktijkonderzoek. 2.2 Cursus inhoud P6 Verrichten van onderzoek Deze cursus gaat over onderzoek doen. Er achter komen hoe iets in elkaar steekt. Niet tussen neus en lippen door, omdat de vraag in ons opkomt, maar gericht. Onderzoeken is een gesystematiseerde vorm van vragen stellen en stilstaan bij vanzelfsprekendheden, bij vragen die u uzelf juist niet stelt. Voor de HBO opleiding richten we ons op praktijkgericht onderzoek, een vorm die nauw aansluit bij hetgeen werkgevers van hun hoger opgeleiden vragen. Aan het eind van de opleiding kunt ue zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren. Om daar te komen start het eerste jaar met een gerichte opdracht waarin de gehele cyclus van onderzoek opzetten en uitvoeren aan bod komt. Deze cursus wil u kennis laten maken met die cyclus. De volgende jaren volgt dan de verdieping en de variatie aan onderzoeksstrategieën die u kan inzetten zodat u bij het afstuderen klaar bent om zelf zo'n opdracht van uw werkgever uit te voeren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Verhoeven, N., (2011). Wat is onderzoek. Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lema. ISBN Boek (aanbevolen) : Baarda, B., Goede, M. de & Teunissen, J.(2001). Basisboek kwalitatief onderzoek (3de druk). : ISBN: Boek (aanbevolen) : Keken, H., (2006). Voor het onderzoek. Het formuleren van de probleemstelling. (2de druk). Amsterdam: Boom. ISBN: Diversen (aanbevolen) : 2.5 Workload Contactduur (uren): 134 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 5 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/9/aswa-d1p6-10

16 Titel Opleidingsvariant D1P7 Beleidsadvisering Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P7 Beleidsadvisering 1.3 Cursusnaam in Engels P7 Giving a policy advice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon MC van Stralen (tel. 2483) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? AV les verplicht 3 maal per blok 270 minuten Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P7 (audio) Visuele presentatie Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 P7 Beleidsrapport Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel We onderscheiden vier uitwerkingsterreinen van competenties op het gebied van beleid: - het uitvoeren van beleid als werknemer van een instelling. - De sociale professional geeft uitvoering aan het instellingsbeleid (werk- en behandelplannen, protocollen e.d.) - Het beïnvloeden van beleid: de sociale professional signaleert in het kader van zijn of haar uitvoerende werkzaamheden onwenselijke gevolgen van beleid en brengt deze onder de aandacht van de betrokken actoren. - Het onderzoeken van en adviseren over beleid: de sociale professional kan als aparte taak specifieke aspecten van bepaald beleid onderzoeken, dit met het oog op het uitbrengen van advies hierover. - Het ontwikkelen en implementeren van beleid. De sociale professional draagt bij aan beleidsvoorbereiding en aan de ontwikkeling van (nieuw) beleid en de effectuering daarvan. Hoe wel al deze terreinen in dit programma aan de orde komen, verwachten wij niet dat u aan het einde van de periode op alle gebieden competent zult zijn. Wel verwachten wij dat u inzicht verwerft in de meest relevante aspecten die een rol spelen bij het tot stand komen van beleid (het beleidsvormingsproces) en dat u daarbij kritisch kijkt of het beleid ook effectief is. Ofwel, u dient zich af te vragen of er dankzij het gevoerde beleid ook wordt bereikt wat werd beoogd. 2.2 Cursus inhoud Beleid bepaalt doelen en bepaalt wat er concreet met cliënten bereikt dient te worden, maar ook hoe daarover rekenschap moet worden afgelegd. Enkele of overzichtelijk afgebakende beroepsactiviteiten zijn ingebed in grotere gehelen van beleid. Beleidsvormhet kader voor afstemming en voor effectieve samenwerking, maar ook voor het toenemen van professionele deskundigheid of van groei in de beloning van het werk. Beleid is te vinden op verschillende niveaus: van landelijk overheidsbeleid ten aanzien van integratie tot regionaal en lokaal overheidsbeleid op het niveau van provincie en gemeente. Op instellingsniveau kan er sprake zijn van het beleid van het bestuur van een grote koepelorganisatie en van het beleid van een kleinere unit daarbinnen. Ook kan beleid ontwikkeld worden door een vakgroep van professionals die in samenwerking en samenhang visie en doelen wil concretiseren bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Dit onderwijsonderdeel bestaat uit zeven hoorcolleges, zeven werkcolleges en drie trainingsbijeenkomsten. U werkt in drie tallen aan een aantal opdrachten, en aan de deeltoets het schrijven van een beleidsadvies 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Haar, Marian ter (2007) Professionals in de beleidsarena.4e druk Assen: Van Gorcum BV. ISBN Boek (verplicht) : Stad En Beleid Auteur: Straatman. Elly Druk: 2 ISBN Workload Contactduur (uren): 82 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 57 Totaal (uren) 140

18 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p7-09

19 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P8 Innoveren van de beroepspraktijk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P8 Innoveren van de beroepspraktijk 1.3 Cursusnaam in Engels P8 Innovation In Professional Practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon LHM de Groot (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 5 maal per blok 300 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per blok 180 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 137 (bij aanvangsblok 3), 65 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P8 Marketingplan Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 P8 MC Marketing Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De centrale taak van deze onderwijseenheid is als volgt. U werkt in een kleine projectgroep van in principe drie studenten planmatig aan het opstellen van een marketingplan. Daarbij wordt er een interessante deelmarkt opgespoord die relevant is voor het domein Social Work. Voor deze deelmarkt wordt een innovatieve dienst ontwikkeld. Deze dienst wordt agogisch basaal uitgewerkt. Vervolgens worden alle aangedragen elementen van het marketingplan op basisniveau systematisch uitgewerkt. U verdiept zich individueel en in groepsverband grondig in theorieën en literatuur m.b.t. deze thematiek in relatie tot marketing zodat er geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden bij elke stap van het werken aan het marketingplan. U zult zich maximaal moeten verdiepen in de potentiële klant / deelnemer en hem een innovatief aanbod moeten doen waardoor de verwachtingen van de klant / deelnemer bij voorkeur worden overtroffen! Ook een grote instelling moet zich nu veel meer dan in het verleden grondig verdiepen in de wensen van de mensen - de vraagzijde - en de verschillen die er tussen hen zijn, wat niet zelden uitmondt in een specifieke maatwerkaanpak. Concurrentie tussen instellingen wordt groter en heftiger. Alleen met innovatie kunnen ze overleven. 2.2 Cursus inhoud Van week tot week zult u gestimuleerd worden om resp. uw huidige competenties m.b.t. ondernemerschap globaal in kaart te brengen, creatieve keuzes te maken met welke innovatieve dienst u de markt op wilt gaan - waarbij de markt zich ook binnen een instelling kan bevinden -, kennis op te doen van diverse vormen van marketing en cultureel en maatschappelijk ondernemerschap om uiteindelijk van week tot week op basis hiervan concrete keuzes te maken die leiden naar een tastbaar eindresultaat: een marketingplan m.b.t. een innovatieve dienst. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht) : Marketingoriënatie, Bliekendaal Vugt en co ISBN Boek (verplicht) : Innoveren van de beroepspraktijk 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 137 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 72 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 65 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p8-10

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk

Groepsmaatschappelijk werk Groepsmaatschappelijk werk Groepsmaatschappelijk werk: plaatsbepaling, innovatie en implementatie een methodisch proces Wim Goossens 1 Inhoud 1. Inleiding en verantwoording D8500 3 1.1. Aanleiding voor

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie