Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBRDT 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I de Weert (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Professioneel presenteren verplicht 2 maal per 360 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Introductiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per 60 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Afstudeeropzet Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR Professioneel presenteren Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel AFSTUDEERPROJECT FASE 1 Het Afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO-Rechten. U laat daarin zien dat 2

3 u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wilt onderzoeken, bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding. Het project bestaat uit een onderzoeksplan, waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wàt u gaat onderzoeken, waarom en op welke wijze. Dit onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport in fase 2 van het Afstudeerproject (ADR-HBRD ). In fase 2 presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf - kort - aan bod, maar juist ook de bredere context ervan. Competenties Afhankelijk van het door u gekozen afstudeeronderwerp, zullen specifieke competenties (in meerdere mate) een rol spelen. Bij het eindgesprek in fase 2 dient u desgevraagd te kunnen aantonen, te beschikken over alle HBR-competenties. Middels de afstudeereenheid als geheel, laat u in alle gevallen zelf expliciet zien dat u de volgende HBR-competenties beheerst: - Juridisch analyseren. - Adviseren. - Beslissen. Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal één van de volgende competenties voldaan: - Reguleren. - Dossier managen. - Organiseren. Leerdoelen U laat zien dat u: fase 1: zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan; een juridisch relevante probleembeschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren; in staat bent om relevante informatie te zoeken en verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever; uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren. fase 2: een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: o voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden; o juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt; o consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever; een conclusie en voor zover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen; uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren; in staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. PROFESSIONEEL PRESENTEREN DT De training Professioneel Presenteren bereidt u voor op uw afstudeerpresentatie en op uw profilering als afgestudeerd hbo-professional. Het betreft hier algemene beroepsvaardigheden. In welke richting u uw carrière ook voortzet, er wordt van u verwacht dat u in staat bent anderen 3

4 mondeling te overtuigen van uw visie. De context waarin u dit doet kan variëren van een kleinschalige vergadersituatie tot een seminar met honderden toehoorders. Om effectief te opereren op de arbeidsmarkt en uw persoonlijke doelen te realiseren, is daarnaast van belang dat u durft te tonen waar u goed in bent, waar uw belangstelling naar uitgaat en wat u graag wilt bereiken. Competenties Adviseren Vertegenwoordigen Leerdoelen Hoofddoel: U kunt een professionele presentatie geven en hierop reflecteren op basis van de aangeboden theorie. Subdoelen: 1. U kunt uw presentatie aanpassen aan doel, publiek en context op basis van de gebruikte literatuur zodat u de kans zo groot mogelijk maakt dat uw presentaties begrijpelijk, aantrekkelijk en doeltreffend zijn; 2. U kunt in 1 minuut uw sterke kanten, doelen en interesses overtuigend presenteren zodat u in staat bent uzelf in allerlei situaties effectief te profileren; 3. U kunt twee sterk punten en twee ontwikkelpunten van uzelf benoemen op het terrein van presenteren en profileren en een bijpassend actieplan ontwerpen om uw ontwikkeldoelen te realiseren, zodat u in staat bent zelfstandig verder te werken aan de vergroting van uw vaardigheden. 2.2 Cursus inhoud AFSTUDEERPROJECT FASE 1 Het Afstudeerproject omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en het eindgesprek. In deze cursus staat het onderzoeksplan centraal. PROFESSIONEEL PRESENTEREN Inhoud Afstemmen van inhoud, opbouw en wijze van presenteren op doel, publiek en context; Overtuigend presenteren; Omgaan met stress; Omgaan met reacties van het publiek; Uzelf professioneel profileren. Inschrijving Hoewel de training Professioneel Presenteren behoort tot het reguliere onderwijsprogramma, dient u zicht toch voor deze training in te schrijven via De reden hiervoor is dat we werken in kleine groepen van max. 15 deelnemers. Vermeld bij uw inschrijving de cursuscode! 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : M. Braspenning & J. aan de Stegge, 'Presenteren. Professionals aan het woord', Bertram + De Leeuw Uitgevers Boek (verplicht) : M. Pluymaekers, 'Overtuigend Presenteren', Bussum: Uitgeverij Coutinho, Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011 (of recentere versie). 4

5 Diversen (verplicht) : Overige literatuur(verwijzingen) op de cursussite Diversen (verplicht) : Reader 'Afstuderen HBO Rechten ' (digitaal verkrijgbaar via de cursussite) Diversen (verplicht) : J.G.L. van der Wees & W.G. Renden, Internet voor juristen, Recht.nl 2013 (of recentere versie) Reader (verplicht) : M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer 2013 (of recentere versie) Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstudeerproject fase 1 HBR-DT (digitaal beschikbaar via de cursussite) 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Vrijstelling Er wordt voor deze cursus geen vrijstelling verleend. Presentieregeling Aanwezigheid is verplicht. U mag één bijeenkomst missen; u maakt dan ter compensatie een vervangende opdracht. Toetsvorm professioneel presenteren: U wordt beoordeeld op basis van: - actieve deelname aan de training (actieve houding, vragen stellen, voorbeelden geven, meedoen aan praktijksimulaties etc.); - alle voorbereidende opdrachten die u tijdens de training maakt; - diverse mondelinge presentaties; - een schriftelijke eindopdracht. Alle onderdelen moeten minimaal voldoende zijn. 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/30/adr-hbrd

6 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject deel 2 HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Afstudeerproject deel 2 HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja 1.9 Contactpersoon I de Weert (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Introductiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per 60 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Afstudeerpresentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR Afstudeerscriptie (deel 2) Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 6

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het Afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO-Rechten. U laat daarin zien dat u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wilt onderzoeken, bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding. Het project bestaat uit een onderzoeksplan, waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wàt u gaat onderzoeken, waarom en op welke wijze. Dit vormt fase 1 van het Afstudeerproject (ADR-HBRD ). Het onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport in deze fase 2 van het Afstudeerproject. Tot slot presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf - kort - aan bod, maar juist ook de bredere context ervan. Competenties Afhankelijk van het door u gekozen afstudeeronderwerp, zullen specifieke competenties (in meerdere mate) een rol spelen. Bij het eindgesprek in fase 2 dient u desgevraagd te kunnen aantonen, te beschikken over alle HBR-competenties. Middels de afstudeereenheid als geheel, laat u in alle gevallen zelf expliciet zien dat u de volgende HBR-competenties beheerst: - Juridisch analyseren - Adviseren - Beslissen. Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal één van de volgende competenties voldaan: - Reguleren - Dossier managen - Organiseren. Leerdoelen U laat zien dat u: zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan; een juridisch relevante probleembeschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren; in staat bent om relevante informatie te zoeken en verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever; een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: o voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden; o juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt; o consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever; een conclusie en voor zover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen; uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren; in staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Cursus inhoud Het Afstudeerproject omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en het eindgesprek. In deze cursus staan het onderzoeksrapport en het eindgesprek centraal. 2.3 Ingangseisen Ingangseis cursus U heeft de cursus Afstudeerproject fase 1 HBR-DT (ADR-HBRD ) behaald. Ingangseisen toetsen U heeft minimaal een 5,5 voor het eindrapport om te mogen deelnemen aan het eindgesprek. 7

8 U heeft voorts geen verplichte studieonderdelen meer openstaan voordat u mag deelnemen aan het eindgesprek. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011 (of recentere versie) Boek (verplicht) : M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013 (of recentere versie) Boek (verplicht) : M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p (digitaal beschikbaar Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstudeerproject fase 2 HBR-DT (digitaal beschikbaar via de cursussite). Diversen (verplicht) : J.G.L. van der Wees & W.G. Renden, Internet voor juristen, Recht.nl 2013 (of recentere versie) Reader (verplicht) : Reader 'Afstuderen HBO Rechten ' (digitaal verkrijgbaar via de cursussite) 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 278 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Vrijstelling Er wordt voor deze cursus geen vrijstelling verleend 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/30/adr-hbrd

9 Titel Opleidingsvariant Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Labor Law and Social Security 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd RJ Schakel (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Hoor/werkcollege niet verplicht 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 1:

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding In deze cursus komt het arbeidsrecht en een deel van het socialezekerheidsrecht aan bod. Bij de behandeling van het arbeidsrecht nemen wij de relatie tussen de individuele werknemer en werkgever uitgebreid onder de loep. Uiteenlopende onderwerpen als proeftijd, concurrentiebeding, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, vakantie en verlof en het einde van het dienstverband komen aan de orde. Naast het individuele arbeidsrecht is er in de cursus aandacht voor het collectieve arbeidsrecht (medezeggenschapsrecht, CAO, Sociaal plan).in deze cursus worden naast het arbeidsrecht wettelijke regelingen ( werknemersverzekeringen) behandeld die een relatie hebben met het arbeidsrecht: de verzekering van de werknemer tegen werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. Competenties Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Geven van advies op basis van een juridische analyse. (Adviseren) Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Leerdoelen a. U kunt bij een aangeboden casus op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels. b. U kunt de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht c. U kunt bovengenoemde privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. d. U kunt aan de hand van de sub c. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken 2.2 Cursus inhoud Inhoud Afgrenzing arbeidsovereenkomst met ander soort (arbeids)overeenkomsten. Rechten en plichten werkgever en werknemer. Gelijke behandeling Loonaanspraken en re-integratieverplichtingen tijdens ziekte Manier waarop dienstbetrekking rechtsgeldig eindigt of beëindigd kan worden. Verzekerdenkring werknemersverzekeringen Aanspraken op uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voorwaarden voor het recht op werkloosheiduitkering. Hoogte en duur van de uitkering. Situaties waarin een maatregel opgelegd kan worden. Voorwaarden voor het recht op ziektewetuitkering. Hoogte en duur van de uitkering. Voorwaarden voor het recht op uitkering langdurige arbeidsongeschiktheid ( WIA) Hoogte en duur van de uitkeringen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : P.M.H.J van Grinsven, mr. H.C. Geugjes, Arbeidsrecht begrepen 6e druk, Boom Juridische uitgevers ISBN nog niet bekend, verschijnt juli

11 Boek (verplicht) : H.C. Geugjes. Mr. J. Heinsius, Socialezekerheidsrecht begrepen, 4e druk, ISBN , Boom Juridische Uitgevers; of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of de Kluwer Collegebundel). Diversen (aanbevolen) : Overig materiaal wordt vermeld op de cursussite op SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/30/adr-hbrd

12 Titel Opleidingsvariant Burgerlijk Procesrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Burgerlijk Procesrecht HBR 1.3 Cursusnaam in Engels Administrative Procedural Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja WK Lem (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Hoor- en werkcollege niet verplicht 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Open vragen tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het gaat in deze cursus om een eerste kennismaking met en een inleiding op het algemene Nederlands burgerlijk procesrecht. Het burgerlijk procesrecht is het formele recht dat regelt op welke wijze de materiële rechten uit het privaatrecht kunnen worden verwezenlijkt, met name in geval van geschillen. 2.2 Cursus inhoud U kunt uitleggen wat het belang is van het burgerlijk procesrecht in ons rechtsstelsel. U kunt aangeven welke personen in welke hoedanigheid een rol spelen in een burgerlijk proces. U kunt de belangrijkste beginselen van burgerlijk procesrecht toepassen en benoemen. U kunt de in de lesstof voorkomende procesrechtelijke begrippen toepassen en definiëren. U kunt de relevante rechtsbronnen hanteren en toepassen. 12

13 U kunt uitspraken inzake burgerlijk (proces)recht van nationale en internationale rechters lezen en er de rechtsregel in herkennen. Daarbij kunt u aangeven wat het belang is van de betreffende uitspraak. U kunt beargumenteren welke rechter absoluut en relatief bevoegd is zowel nationaal als internationaal. U kunt beschrijven hoe de dagvaardingsprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. U kunt beschrijven hoe de verzoekschriftprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. U kunt beschrijven wat arbitrage is en hoe een arbitrageprocedure verloopt. Daarbij bent u ook in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. U kunt benoemen wat een kort geding procedure inhoudt en bent in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. U kunt benoemen hoe het bewijsrecht werkt en waar het staat. Ook de verschillende bewijsmiddelen kunt u benoemen en toepassen in casusposities. U kunt de bijzondere regels van procesrecht voor een aantal specifieke rechtsgebieden benoemen, (her)kennen en toepassen in een casus. U weet welke rechtsmiddelen er zijn en wanneer die ingesteld kunnen en moeten worden. U weet wat in een vonnis moet staan en welke vonnissen er zijn. U kunt de algemene regels van beslag- en executierecht benoemen en toepassen in een concrete casus. Competenties Juridisch Analyseren Adviseren Beslissen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : nader te bepalen in studiewijzer Diversen (verplicht) : nader te bepalen in studiewijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/30/adr-hbrd

14 Titel Opleidingsvariant Consumentenrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Consumentenrecht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Consumer Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JA Verhagen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm WC Consumentenrecht niet verplicht 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Consumentenrecht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 2: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied geworden. Het rechtsgebied ontwikkelt zich snel. Het consumentenrecht werkt door in het dagelijks leven van eenieder, maar met name ook op vele gebieden van de beroepspraktijk van de hbo-jurist. In deze cursus worden vele aspecten van het consumentenrecht behandeld. Onder de regels van het consumentenrecht vallen Europese en nationale wet- en regelgeving. Daarbij wordt primair gekeken naar de privaatrechtelijke rechtspositie van de consument. Daarbij kunt u denken aan consumentenkoop, E-commerce en algemene voorwaardenproblematiek. Leerlijn Deze cursus maakt deel uit van de conceptuele leerlijn. Leerdoelen U kent de begrippen op het gebied van het consumentenrecht. 14

15 U bent in staat uw kennis op het gebied van de (Europese) regelgeving en jurisprudentie t.a.v. het consumentenrecht toe te passen. U kunt adviseren over consumentenrechtelijke aangelegenheden en bent in staat casusposities op te lossen. U bent in staat als jurist te communiceren met vakgenoten die gespecialiseerd zijn op dit terrein, maar ook met de leek die in aanraking is gekomen met het consumentenrecht. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Ontstaan en positie van het Consumentenrecht Algemene voorwaarden bij Consumentenovereenkomsten Consumentenkoop Consumentendienstverlening E-commerce Handelspraktijken Misleidende reclame Procesrecht voor de individuele consument Geschillencommissies Handhaving consumentenbescherming Competenties Juridisch analyseren Beslissen Adviseren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of de Kluwer Collegebundel). Boek (verplicht) : Handboek Consumentenrecht, E.H. Hondius en G.J.Rijken (red), uitgeverij Paris, meest recente druk, ISBN?. Diversen (verplicht) : Studiewijzer Consumentenrecht (digitaal beschikbaar via SharePoint). 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/30/adr-hbrd

16 Titel Opleidingsvariant Goederenrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Goederenrecht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Property Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja AH Bottelier (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Hoor- en werkcollege niet verplicht 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Klein werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 3: Open vragen tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangs 3:

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus gaat in op de rechtsverhouding tussen een deelnemer aan het rechtsverkeer en een goed of goederen. Naast de theoretische kennis wordt van u verwacht dat u deze kennis op de juiste wijze kunt toepassen. Hiervoor zult u veel werken met juridische casus. Leerdoelen. U kunt bij een aangeboden casus, het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante goederenrechtelijke rechtsregels. - U kunt de goederenrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven, op het gebied van: Zie hiervoor inhoud. - U kunt bovengenoemde goederenrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. - U kunt aan de hand van de sub b. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken 2.2 Cursus inhoud Inhoud Plaatsbepaling van het goederenrecht in het materiële privaatrecht. Relatie vermogensrecht tot het goederenrecht. Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten. GG Goederen en hun onderscheidingen. Bezit. Overdracht. Beschikkingsbevoegdheid. Derdenbescherming. Verkrijging en verlies door verjaring. Eigendom. Beperkte goederenrechtelijke rechten. Zekerheidsrechten. Competenties Juridisch Analyseren Adviseren Vertegenwoordigen Beslissen Eén weekopdracht dient verplicht te worden ingeleverd en wordt zowel inhoudelijk als op taal beoordeeld. Dit is de take-home opdracht. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding Privaatrecht Cursusdeel 1, Algemeen deel Goederenrecht, Open Universiteit Boek (verplicht) : Wettenbundel (collegebundel SDU of Kluwer ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren)

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie