Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM Cursusnaam Business Rules Management 1.3 Cursusnaam in Engels Business Rules Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MM Zoet (tel. 8995) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht BRM Tentamen BRM Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel ( learning outcome) De student kan: Will be able to understand: what business rules are the different type of business rules what business rules are in relationship to business process design; what business rules are in relationship to organizational design; different business rules standards and their applicability; the governance principles of business rules management systems. the RAPID Model; Kennisbasis Rulespeak, The Decision Model, Business Rules Management Systems, Decision Management, Business Rules Management Architecture, Backward Chaining, Forward Chaining, IT Architecture. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Voor de hieronder vermelde studiematerialen is op dit moment geen prijsindicatie aan te geven.) Materiaal: Boek (verplicht) : Titel: Business Requirement Management: Methods, Language and Tools, Auteur(s): Engelsman, Quartel, Jonkers and Franken. Uitgeverij: BiZZDesign Academy, ISBN: , Aanvullende info: Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/53/tcbi-v1brm1-13

4 Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financieel & Logistiek Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon G Boshuizen (tel. 8906) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 900 minuten blok 3 Werkcollege verplicht 6 maal per blok 900 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Groepsopdracht FILO Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen FILO Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De student kan: de ontwikkeling binnen de logistiek aangeven. de logistieke deeltrajecten benoemen. de rol van de logistiek in verschillendeomgevingen aangeven. de ontwikkelingen in de markt in relatie tot logistiek en de logistieke gevolgen daarvan aangeven. de onderdelen van het logistieke raamwerk benoemen. de gangbare theorieën met betrekking tot onderstaande logistieke deeltrajecten benoemen: - voorraadbeheer.- inkooplogistiek. productielogistiek. - distributielogistiek m.b.t voorraden, transport en warehousing. - reverse logistics. aangeven wat supply chain management is en wat verschillende vormen daarvan zijn. het verband leggen tussen ICT voorzieningen en de hierboven genoemde onderwerpen en de relatie aangeven tussen de ontwikkelingen in de logistiek en de ICT. De student kent de volgende modellen en kan deze toepassen: - formule van Camp. -Du Pont Chart De student kan met behulp van Excel oefeningen maken betreffende de volgende onderdelen van een financiële administratie: - Balans.- resultatenrekening. grootboek. journaalposten. dagboeken. - subadministraties De student kent de volgende begrippen en kan deze toepassen:- (integrale) kostprijs. - activity based costing. - investeringsselectie De student kan aangeven wat een business case is en kan binnen een eenvoudige context met behulp van Excel een business case opstellen. De student kan in een projectgroep bijdragen aan de ontwikkeling en het opstellen van een business case De student kan financiële gegevens analyseren en verwerken tot relevante informatie Kennisbasis Corporate Governance, Risk Management,. Risk Assessment, Monitoring, Division of functions. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Werken met Logistiek, Visser & Van Goor, Boek (verplicht) : Bedrijfsadministratie met Excel, W.J. Broerse, Boek (verplicht) : Informatiemanagement, Bruins & Pinkster, Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/33/tcbi-v1filo-14

6 Titel Opleidingsvariant Marketing & Service Design Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1MARS Cursusnaam Marketing & Service Design 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing & Service Design 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon GJ van Hardeveld (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Instructie, zelfstudie, terugkoppeling verplicht bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege verplicht 12 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen MARS Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Student kan een situatie analyse (interne- en externe analyse) uitvoeren Kan de belangrijkste trends en ontwikkelingen beschrijven voor een organisatie (DESTEP): Kan een concurrentie analyse uitvoeren o.b.v. het 5 krachtenmodel van Porter Kan de sterkten en zwakten vaststellen van een organisatie o.b.v. 7S model van Mckinsey Kan een SWOT analyse maken en de mogelijke opties en issues benoemen Kan op basis van de uitkomsten van een SWOT analyse een STP (Segmentatie, Targetting en Positionering) strategie vaststellen Kennisbasis DESTEP, 5 krachtenmodel Porter, 7S model, SWOT, Confrontatiematrix, Customer Journey, Service Blueprint, ServQUAL, Multichannel management, Loyalty, Service Profit Chain (SPC). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Service Marketing Management An Introduction by Wouter de Vries, Piet van Helsdingen and Ton Borchert, ISBN Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1mars-13

8 Titel Opleidingsvariant Processen Modelleren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1MOD Cursusnaam Processen Modelleren 1.3 Cursusnaam in Engels Process Modelling 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AAT Bongers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht MOD Tentamen MOD Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Toelichting bij toets Tentamen MOD: Deze informatie is met zorg samengesteld, mochten er verschillen zijn met de informatie in de studiewijzer van deze module dan is deze laatste leidend.

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Een organisatie in kaart kunnen brengen met de Business Process Modeling Notation Een informatie systeem ontwerp kunnen maken met de Business Process Modeling Notation Een proces architectuur van een organisatie in kaart kunnen brengen Een proces zowel imperatief als declaratief beschrijven De concepten functies, processen, activiteiten, organisaties kunnen toelichten De relatie tussen de modellen en business process management systems kunnen toelichten Kennisbasis Procedureel Modelleren, Declaratief Modelleren, BPM, BPMN, Business Process Modelling and Notation, BPMN 2.0, BPMN Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : BPMN 2.0: Itroduction to the standard for business process modeling. Thomas Allweyer Boek (aanbevolen) : BPMN Method & Style White: BPMN Bruce Silver Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1mod-13

10 Titel Opleidingsvariant Professional Skills 2 Onderzoeksv. Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1ONVA Cursusnaam Professional Skills 2 Onderzoeksvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Applied Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WMC Salet (tel. 8067) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 6 maal per blok 300 minuten Instructie, zelfstudie, terugkoppeling verplicht 6 maal per blok 300 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Prof Skills+Onderzoeksvaardigh Alleen NVD of VD 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen Prof Skills+Onderzoeksvaardigh Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Voeren op zodanige manier de leiding over een team en bijeenkomst dat de leden samen een optimaal groepsresultaat bereiken. Als onderzoeksleider of specialist verantwoording nemen; SMART doelen formuleren, realiseren en evalueren met het team voor een opdrachtgever. Resultaatverplichtingen van de module realiseren; een gedragscode opstellen, invoeren en evalueren. Nemen het initiatief tot samenwerking met anderen en vragen uit zichzelf hoe zij hulp kunnen bieden in het team. Vragen om inbreng van de teamleden, wisselen informatie, kennis en ideeën uit. Werken verder met de inbreng van anderen en zorgen dat zij een omgeving creëren die het meest gunstig is voor henzelf en het team. Afspraken als team contractueel vastleggen en overeenkomen met opdrachtgevers en beoordelaars. Maken een realistische en effectieve planning van hun eigen activiteiten en leven deze na. Nederlands: een goede taalbeheersing in uiteenlopende situaties, zoals deelnemen aan projectoverleg, opstellen projectdocumentatie, schrijven van een klantrapport en het houden van een presentatie voor vakgenoten en anderen. (Level C1). Feedback geven en ontvangen; informatie structureren; argumenteren; lezen, samen-vatten en presenteren; illustreren en visualiseren; schrijven; vergaderen; open interviews afnemen en verwerken.engelse bronnen lezen, analyseren, citeren of parafraseren in het onderzoeksrapport Formuleren een probleemdefinitie en onderzoeksvraag in een relatief eenvoudige situatie. Gebruiken verschillende informatiebronnen (zowel wetenschappelijke, professionale als andere bronnen) en wegen deze informatie uit kritisch tegen elkaar af. Vatten resultaten van eigen onderzoek logisch en helder samen en vertalen ze naar bruikbare informatie voor de beroepspraktijk. Passen eenvoudige theoretische concepten toe. Hebben een ruime blik op problemen en kunnen uiteenlopende aspecten ervan meenemen in het onderzoek. Ze ontwerpen oplossingen die minder voor de hand liggen en die niet afgeleid kunnen worden uit de hulpmiddelen en informatie die ze gekregen hebben. Maken een eenvoudige sterktezwakte-analyse, gebruiken de SMART methode om in een leersituatie in de praktijk aan te geven hoe en wanneer zij hun zwaktes kunnen verbeteren en stellen daarvoor een eenvoudig persoonlijk ontwikkelingsplan op. Erkennen de waarden, normen en gedragscodes vanuit de cultuur of organisatie waarin zij werken en passen hun activiteiten daarop aan. Kennisbasis Probleemgericht werken, verankering van onderzoek, onderzoeksstrategie, onderzoeksvoorbereiding, onderzoeksfouten, uitvoer van onderzoek, onderzoeksrapportage, methodisch en reflectief denken en handelen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 10 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140

12 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/33/tcbi-v1onva1-14

13 Titel Opleidingsvariant Processen Analyseren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1PA Cursusnaam Processen Analyseren 1.3 Cursusnaam in Engels Process Analysis 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AAT Bongers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Proces Analyse Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen Proces Analyse Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De gangbare theorieën en stromingen duiden en weet de verschillen. Zelfstandig processen analyseren. Zelfstandig processen ontwerpen. Zelfstandig processen verbeteren. Het verband aangeven tussen het type organisatie en de inrichting van de informatievoorziening. De principes van Lean Management toepassen in een praktijk situatie. Kennisbasis Procesanalyse, procesoptimalisatie, procesverbetering, procesvolwassenheid, procesarchitectuur, Lean (management), Six Sigma, Lean Six Sigma, typologie, informatievoorziening, functiescheiding. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1pa-13

15 Titel Opleidingsvariant Project Customer Journey Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1PRCJ Cursusnaam Project Customer Journey 1.3 Cursusnaam in Engels Project Customer Journey 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon GJ van Hardeveld (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project niet verplicht 6 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 120 Toelichting bij werkvorm Project: Eerste 6 weken heeft iedere projectgroep 1 uur overleg met begeleider. Laatste twee weken krijgt student feedback op concept, is er een presentatie en beoordelingsgesprek 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Presentatie en eindrapport Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Student maakt een interne- en externe analyse en brengt de resultaten samen in een SWOT en geeft daarover een eindoordeel Student beschrijft de Customer Journey en achterliggende business rules Student bestudeert de werking achter diverse webformulieren (applicaties) en ontdekt de business rules die er achter schuilgaan Studenten leren samen te werken in een project en hindernissen in samenwerken te herkennen en op te lossen Studenten laten zien dat zij de benodigde activiteiten kunnen achterhalen en de uitvoering daarvan te plannen en te organiseren Studenten laten zien dat ze tijdig communiceren over de voortgang van het project, lossen onderling problemen op en laten aan het einde middels een rapport en presentatie zien dat ze voldoen aan de standaarden van leren communiceren Studenten tonen de analytische vaardigheden in de inhoudelijke vraagstukken (interne en externe analyse, Customer Journey en Business rules) an verwerken dit in een logisch en goed leesbaar eindrapport en eindpresentatie Kennisbasis Op basis van de twee flankerende cursussen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 120 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1prcj-13

17 Titel Opleidingsvariant Business IT Alignment Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V2BIAL Cursusnaam Business IT Alignment 1.3 Cursusnaam in Engels Business IT Alignment 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon G Boshuizen (tel. 8906) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Instructie, zelfstudie, terugkoppeling verplicht 6 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen BIAL Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Student kan een situatie analyse (interne- en externe analyse) uitvoeren. Kan de belangrijkste trends en ontwikkelingen beschrijven voor een organisatie (DESTEP): Kan een concurrentie analyse uitvoeren o.b.v. het 5 krachtenmodel van Porter. Kan de sterkten en zwakten vaststellen van de dienstverlening van de organisatie. Kan een SWOT analyse maken en vaststellen wat de belangrijkste strategische uitgangspunten zijn Student kan de consequenties van de strategische uitgangspunten door vertalen naar: Vernieuwing van de dienstverlening (producten, diensten en kanalen) Vernieuwing van de bedrijfsprocessen Vernieuwing van het IT landschap Student kan uitleggen waarom IT governance belangrijk is en welke organisatorische- en procesmatige maatregelen ondernomen kunnen worden Kennisbasis Novius, Business Information Planning (BIP), Porter, SAM, Maes, IT portfolio matrix, Togaf, Archimate, Demo 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Studiematerialen, papers op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/33/tcbi-v2bial-14

19 Titel Opleidingsvariant BPM Systemen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V2BPMS Cursusnaam BPMSystemen 1.3 Cursusnaam in Engels Business Process Management Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MM Zoet (tel. 8995) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdrachten BPM Systemen Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Tentamen BPM Systemen Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De student kan een beschreven BPMN model vertalen naar een geoperationaliseerd proces binnen een BPMS. De student kan met behulp van een BPMS business activity monitoring opzetten (BAM) Kennisbasis Business Process Management Systems, Business Process Modelling and Notation, Implementatiemethodiek, GUI-ontwerp. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/33/tcbi-v2bpms-14

21 Titel Opleidingsvariant Project Business Systems Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V2BUS Cursusnaam Project Business Systems 1.3 Cursusnaam in Engels Project Business Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon G Boshuizen (tel. 8906) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Business Systems Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Het project zorgvuldig plannen en organiseren middels de Prince-2 methodiek Student toont van 2 bedrijfsfuncties de AS-IS processen. Student doet een voorstel voor verbetering van de 2 gekozen bedrijfsfuncties en heeft de TO-BE processen uitgewerkt. Student toont middels een business case wat de opbrengsten en kosten zijn van de voorgestelde procesverbeteringen en toepassing van software Student toont verschillende oplossingen en weet langs eigen gekozen criteria de beste oplossing te adviseren. Student heeft van één oplossing een implementatieplan uitgewerkt. Student toont middels een proof-of-concept hoe middels ICT (ERP en/of CRM) de voorgestelde procesverbetering kan worden gerealiseerd Kennisbasis PID, Prince 2, hoofd en deelvragen, Business Case, BPMN 2.0 TO-BE en AS-IS processen, implementatieplan. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 120 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/36/tcbi-v2bus-14

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie