1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon M Wensink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? leerteambijeenkomsten afstuderen niet verplicht blok 1 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 1 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Verslag Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 3: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij de vereiste professional skills bezit om de bij zijn opleidingsprofiel behorende ICT-beroepstaken uit te voeren op HBO-niveau. Het afstudeerproject moet zodanig complex zijn, en mate van zelfstandigheid vereisen, dat professional skills op eindniveau nodig zijn om het project uit te kunnen voeren. Het is echter niet mogelijk alle ICT-beroepstaken en professional skills op eindniveau te verenigen in één project. Daarom gelden de volgende minimumeisen voor een afstudeerproject: Beheersingsniveaus van de opleiding: minimaal 50% op eindniveau van het opleidingsprofiel (zie de tabel met beheersingsniveaus in H van de studiegids van de opleiding); Professional skills: Creatief probleem oplossen EN Analyse en informatieverwerking EN Planning & organisatie op eindniveau (zie H van de studiegids van de opleiding). De overige professional skills minimaal op niveau Cursus inhoud De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fnt/cluster_ict/afstuderen/default.aspx. "Het afstudeeronderwerp moet liggen in het verlengde van de studie en een uitdaging zijn voor de student. Bovendien zal het onderwerp zodanig gekozen moeten worden dat de student zijn speciale expertise op een bepaald terrein naar voren kan laten komen. Het afstudeerproject moet een aantal producten opleveren waarop de student kan worden beoordeeld. Hiertoe behoort in ieder geval de scriptie, die gezien moet worden als het document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast moet nog een tweede product, het z.g. beroepsproduct, worden opgeleverd. Dit kan zijn een adviesrapport, een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem of een infrastructuur met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom het beroepsproduct is het belangrijkste product dat voor het bedrijf in kwestie wordt opgeleverd. Een student moet het afstudeerproject zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur, dus zij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de scriptie en de uitvoering en de kwaliteit van het beroepsproduct. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project uitvoert samen te werken en effectief te communiceren. Een student dient in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting zijn werk mondeling te presenteren en daarover een discussie te voeren met deskundigen. Voorts dient een student in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te kunnen trekken." 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

3 2.6 Opmerkingen Voltijd, Deeltijd en Duaal. Toetsinschrijving mag ook. 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/47/tict-afstud-12

4 Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU4AFV Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RM Kamphuis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Introductie voorbereiding afstuderen verplicht 1 maal per blok 90 minuten blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 2 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van deze cursus is de student voor te bereiden op de afstudeeropdracht. De cursus richt zich niet op de technisch inhoudelijke kant van het vakgebied, maar op de kennis en onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om een afstudeeropdracht op HBO niveau uit te voeren. 2.2 Cursus inhoud Learning Outcomes De student kan: Een afstudeeropdracht verwerven die past binnen de criteria die vastgelegd zijn in de afstudeerleidraad. Op basis van de verworven opdracht een plan van aanpak schrijven dat voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een PvA zoals vastgelegd in de afstudeerleidraad. Relevante theorie benoemen, een zoekstrategie opzetten en uitvoeren, resultaten beoordelen en toepassen voor het eigen onderzoek. Een onderzoeksplan opstellen aan de hand waarvan het onderzoek wordt ingericht en uitgevoerd. Een scriptie opleveren dat voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een PvA zoals vastgelegd in de afstudeerleidraad. Kennisbasis Onderzoeksvaardigheden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Leren Communiceren M. Steehouder e.a. Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN13: Boek (verplicht) : Zo doe je een onderzoek R. Grit e.a. Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN 13: Workload Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 138 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/50/tcsb-du4afv-15

6 Titel Opleidingsvariant Applicatie Integratie Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU3APIN Cursusnaam Applicatie Integratie 1.3 Cursusnaam in Engels Application Integration 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A de Keijzer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Kickoff verplicht 1 maal per blok 60 minuten Eindpresentaties verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Extern Applicatie Integratie Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus brengt de student advies uit over, en maakt een architecturaal ontwerp voor, de uitwijk van de voor jouw bedrijf, of bedrijfsonderdeel, cruciale informatie systemen. 2.2 Cursus inhoud De student is in staat: - een opdracht te analyseren en te reduceren tot een duidelijk omschreven hoofdvraag en deelvragen een onderzoek uit te voeren naar deze hoofd en deelvragen op basis van betrouwbare bronnen. conform de leidraad afstuderen, over dit onderzoek te rapporteren de opgedane kennis toe te passen op een bedrijfsspecifieke situatie. concrete verwachtte voordelen te benoemen op basis van opgedane kennis en de bedrijfsspecifieke situatie. de resultaten en conclusies van het onderzoek op overtuigende wijze te presenteren binnen het bedrijf. Daarnaast heeft de student inhoudelijke kennis van referentie architecturen en weet in welke omstandigheden elementen hiervan te gebruiken. een goed inzicht in technieken van data- en systeemreplicatie en weet deze toe te passen. een goed begrip van capaciteitsdeterminanten en kan deze gebruiken in een capaciteitsplanning 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/59/tcsb-du3apin-14

8 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar Bouwen en beheren onder architectuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU3EXB Cursusnaam Bouwen en beheren onder architectuur 1.3 Cursusnaam in Engels Building and Maintaining under Architecture 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RE Bijvank (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Beheren onder Architectuur Numeriek - tienpuntsschaal 1. blok 1 2. blok 2 Opdracht Extern Inframe Numeriek - tienpuntsschaal 1. blok 1 2. blok 2

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Hoofddoel: Studenten beschikken over kennis en vaardigheden over architectuur- gereedschappen waarmee ze in staat worden geacht om bij te dragen aan planning, vormgeving en/of invulling van IT-vraagstukken met inachtneming van bedrijfsdoelstellingen en betrokkenheid van belanghebbenden. Leerdoelen: De volgende thema s komen aan bod in deze module: : Technieken voor bedrijfsanalyse: volwassenheid van de (IT-) organisatie; relatie tussen bedrijfsactiviteiten en exploitatie van informatietechnologie; houding en gedrag van medewerkers en afdelingen binnen de organisatie; inventarisatie van de operationele situatie; formuleren van klantvraag, ontwikkelen van een oplossingsvisie, afstemming met belanghebbenden. Technieken voor globale vormgeving architectuur en planning: principes, richtlijnen, doelstellingen, eisen, beperkingen, aannames (nog af te stemmen met belanghebbenden), globale visie op de oplossing. Technieken voor globale invulling: verzamelen, vergelijken en selecteren van IT- en ITSM-oplossingsconcepten, proof of concept, risicoanalyse, migratieplan, organisatie-interventiemaatregel. Technieken voor verificatie van de resultaten: documentatie; oplevering; testen; compliance; review en verbetering. 2.2 Cursus inhoud De volgende thema s komen aan bod in deze module: Technieken voor bedrijfsanalyse: volwassenheid van de (IT-) organisatie; relatie tussen bedrijfsactiviteiten en exploitatie van informatietechnologie; houding en gedrag van medewerkers en afdelingen binnen de organisatie; inventarisatie van de operationele situatie; formuleren van klantvraag, ontwikkelen van een oplossingsvisie, afstemming met belanghebbenden. Technieken voor globale vormgeving architectuur en planning: principes, richtlijnen, doelstellingen, eisen, beperkingen, aannames (nog af te stemmen met belanghebbenden), globale visie op de oplossing. Technieken voor globale invulling: verzamelen, vergelijken en selecteren van IT- en ITSM-oplossingsconcepten, proof of concept, risicoanalyse, migratieplan, organisatieinterventiemaatregel. Technieken voor verificatie van de resultaten: documentatie; oplevering; testen; compliance; review en verbetering. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : InFraMe - structuur en voorspelbaarheid in IT-infrastructuurprojecten, Auteur: R. Moerman, Uitgever: SDU, ISBN 13: Boek (verplicht) : Beheren onder architectuur, het richting geven aan de inrichting van beheerorganisaties Auteur: Bart de Best Uitgever: NGNpress, 2008 ISBN Boek (verplicht) : ABC of ICT - An Introduction to the Attitude, Behavior and Culture of ICT organizations (English version), Auteurs: Paul Wilkinson & Jan Schilt, Uitgever: Van Haren Publishing, 2008, ISBN:

10 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 122 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/30/tcsb-du3exb3-14

11 Titel Opleidingsvariant Capita selecta & FDT Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU4FOCA Cursusnaam Capita selecta & forensische digitale techniek 1.3 Cursusnaam in Engels Capita Selecta & Digital Forensics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RM Kamphuis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Digitale Foresische Techn. verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege Capita Selecta verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Capita Selecta Numeriek - 1 decimaal mogelijk 1. blok 2 2. blok 3 Opdracht Forensische Dig. Technieken Numeriek - 1 decimaal mogelijk 1. blok 2 2. blok 3

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Forensische digitale technieken worden steeds vaker ingezet onder andere bij het opsporen van fraude en bedrijfsspionage. Het onderwerp heeft een duidelijke relatie met security. Omdat forensische digitale technieken zo actueel is en er een grote vraag is naar mensen met kennis op dit gebied, is besloten om hier een cursus aan te wijden. Bij het onderdeel capita selecta laten we de laatste ontwikkelingen en trends in het vakgebied naar voren komen. Dat doen we door middel van 6 gastcolleges; de sprekers komen van verschillende bedrijven en specialisaties (security, ketenmonitoring, architectuur, Ipv6, enzovoorts). Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat belangrijke trends zijn. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: De student kan: De structuur van opgeslagen gegevens van een bedrijf kennen. De veiligheid van opgeslagen gegevens bevorderen. Gangbare tools kunnen selecteren om forensisch onderzoek te doen op ICT-systemen. Tools voor forensisch onderzoek op ICT-systemen kunnen adviseren. ICT-infrastructuren kunnen doorgronden op het gebied van veiligheid. ICT-infrastructuren kunnen verbeteren op het gebied van veiligheid. Belangrijke ontwikkelingen en trends op het vakgebied aangeven en inschatten op hun waarde Kennisbasis: Digitaal forensisch onderzoek, Windows Registry onderzoek, Mobile Device Forensics, forensische tools, Jailbreak, Scripting, hacking, exploits, Cyber Crime, Cloud Forensics, Cyber Forensics, EDRM, E-discovery, Chain of Custody, bewijs, getuige-deskundige, Live Analysis, Post-mortem Analysis. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Alle benodigde materialen (powerpoints, pdf's, e.d.) worden aangeboden via sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tcsb-du4foca-15

13 Titel Opleidingsvariant Consultancy Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU4CONS Cursusnaam Consultancy 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JJ van Dongen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Consultancy Numeriek - 1 decimaal mogelijk 1. blok 1 2. blok 2 Opdracht Extern Consultancy Numeriek - 1 decimaal mogelijk 1. blok 1 2. blok 2

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus verwerft de student inzicht in de aanpak van veranderingen in/van organisaties en de daarbij behorende adviesstijl. 2.2 Cursus inhoud Na afloop van de cursus Consultancy heeft de student: Inleidende theoretische kennis van het vraagstuk van organisatieverandering en advisering Dieper inzicht in persoonlijk en interpersoonlijk functioneren bij adviseringsvraagstukken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 122 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tcsb-du4cons-15

15 Titel Opleidingsvariant Design Methodieken Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU3DSM Cursusnaam Design Methodieken 1.3 Cursusnaam in Engels Design Methods 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RM Kamphuis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Operating Systems 2 niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege SYNA niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Operating Systemen 2 Numeriek - tienpuntsschaal 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen SYNA Numeriek - tienpuntsschaal 1. blok 1 2. blok 2

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het vak design methoden bestaat uit de onderdelen SYNA (Systeem en Netwerk Architectuur) en OPSS2 (Operating Systems 2). Het onderdeel SYNA behandelt de theorie iaa&d (infrastructure Analysis, Architecture and Design). Dit is een gestructureerde methode om te komen tot een technisch netwerkontwerp vanuit functionele gebruikerseisen. Het onderdeel OPSS2 behandelt een aantal onderdelen (o.a. dataopslag, backup strategieën, datacompressie, security/cryptografie en cloudcomputing/smartphone). 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: De student: Weet welke dataopslag verschillen tussen intern -, extern en online geheugen zijn en welke ontwerp overwegingen in voorkomende gevallen het best te adviseren zijn. Weet welke backup strategieën voorhanden zijn en welke strategie in voorkomende gevallen het best inzetbaar is. Weet welke datacompressie codering methoden een optimale rol spelen bij dataopslag en netwerk datatransport projecten. Heeft kennis van security essentials en weet welke cryptografische methoden voor integriteit en authenticiteit geadviseerd kunnen worden. Weet welke architecturen voor cloudcomputing een rol spelen tijdens een adviestraject. Weet hoe de methode voor het vaststellen van functionele en technische eisen werkt. Weet welke architectuur componenten een rol spelen bij het ontwerp van een ICT-infrastructuur. Kennisbasis: De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: backup strategie, compressie, encryptie, storage, cloud, referentiearchitectuur, technisch ontwerp, flowanalyse, eisenanalyse 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : James Mc Cabe Network Analysis Architecture and Design Morgan Kaufmann Boek (verplicht) : L. van Moergestel Computersystemen en embedded systemen Academic Service Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcsb-du3dsm1-14

17 Titel Opleidingsvariant Onderzoeksproject Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU3OZSP Cursusnaam Onderzoeksproject 1.3 Cursusnaam in Engels Research project 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A de Keijzer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 1 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Onderzoeksproject deel 1 Numeriek - tienpuntsschaal bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 Opdracht Onderzoeksproject deel 2 Numeriek - tienpuntsschaal bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus voert de student in groepsverband een onderzoeksproject op systematische wijze uit op het gebied van de infrastructuur. 2.2 Cursus inhoud De student kan - bestaande technieken binnen de ICT (in het bijzonder de system & network engineering) in een eigen project toepassen - het resultaat van het eigen project presenteren aan een bij het project passende doelgroep - ten behoeve van het infrastructuur project een literatuurstudie uitvoeren - ten behoeve van het infrastructuur project een requirementsanalyse doen - ten behoeve van het infrastructuur project op basis van beargumenteerde keuzes een oplossing uitwerken - ten behoeve van het infrastructuur project testen uitvoeren om vast te stellen of de uitgewerkte oplossing aan de requirements voldoet 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 532 Totaal (uren) 560 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcsb-du3ozsp-14

19 Titel Opleidingsvariant Persoonlijke effectiviteit & coaching Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-DU3HWIR Cursusnaam Persoonlijke effectiviteit & coaching 1.3 Cursusnaam in Engels Personal 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon TA Tamis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 1 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Coaching Alleen NVD of VD bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 Opdracht Persoonlijke effectiviteit Alleen NVD of VD bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus bestaat uit twee onderdelen: 1) Persoonlijke effectiviteit. Aan de hand van diverse thema's (o.a. kernkwaliteiten, communiceren, assertiviteit) gaat de student aan de slag met zijn/haar professionalisering. 2) Coaching. Het onderdeel "Gevorderde Gesprekstechnieken door coaching" is een 'reality-workshop' waarin de student zelfstandig en in de praktijk gesprekstechnieken gaat oefenen. Het middel hiervoor wordt coaching genoemd. De student gaat gedurende drie gesprekken iemand begeleiden bij vragen en ontwikkelingspunten. De student heeft daarin de rol van coach, de ander de rol van cliënt/coachee. 2.2 Cursus inhoud De cursus bestaat uit twee onderdelen: 1) Persoonlijke effectiviteit. Aan de hand van diverse thema's (o.a. kernkwaliteiten, communiceren, assertiviteit) gaat de student aan de slag met zijn/haar professionalisering. 2) Coaching. Het onderdeel "Gevorderde Gesprekstechnieken door coaching" is een 'reality-workshop' waarin de student zelfstandig en in de praktijk gesprekstechnieken gaat oefenen. Het middel hiervoor wordt coaching genoemd. De student gaat gedurende drie gesprekken iemand begeleiden bij vragen en ontwikkelingspunten. De student heeft daarin de rol van coach, de ander de rol van cliënt/coachee. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcsb-du3hwir-14

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie