1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam in Engels Orientation on business and profession 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau AD (associate degree) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1470 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Numeriek 1 bij aanvangsblok CONTINUE: dossier 5, decimalen. blok CONTINUE Opdracht en presentatie Numeriek 1 bij aanvangsblok CONTINUE: 5, decimalen. blok CONTINUE

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Aan de hand van handreikingen, die je tijdens de instructie- en werkcolleges krijgt, breng je de bedrijven en contactpersonen in kaart die voor jouw school een rol spelen bij het techniek onderwijs. Dit kan zijn voor stages of voor excursies. Je brengt een bezoek aan een aantal bedrijven en spreekt met beroepsbeoefenaars. Naast de beschrijving van het bedrijf richt je je hierbij op benodigde vooropleidingen, beroepskenmerken en beroepsdilemma s. Je ontwerpt ondersteunend lesmateriaal voor leerlingen die stage gaan lopen of op excursie gaan. Je reflecteert op eigen ontwikkeling en handelen. De opbrengst van alle onderdelen wordt verzameld in een dossier. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In plenaire bijeenkomsten krijg je informatie en instructie over de rol van bedrijven in het voortgezet en beroepsonderwijs. Je gaat bedrijven bezoeken en gesprekken voeren met werknemers. De resultaten wissel je uit met medestudenten tijdens werkcolleges. Je stelt voor de beoordeling een dossier samen. Je bestudeert literatuur die inzicht geven in verschillende bedrijven in de technologische sector Toetsen en beoordelingscriteria: De beoordeling vindt plaats op grond van het dossier (weging 80%) en de presentatie daarvan (weging 20%). Beide moeten voldoende zijn volgens de criteria die in de cursushandleiding beschreven staan. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was Doelstellingen/competenties: Je bent in staat om een start te maken met het opzetten van een bedrijvennetwerk voor je school t.b.v. stages en /of excursies Je kunt aan leerlingen een realistisch beeld schetsen van het technisch bedrijfsleven. Je kunt beschrijven welke technische vooropleidingen voor de diverse technische functies vereist zijn. Je kunt bedrijf- en brancheoriëntatie onderdeel maken van de technieklessen. je bent in staat literatuur te raadplegen over het technische bedrijfsleven en dit te verwerken in de opdrachten, met als doel een advies op te stellen voor de verbinding leren op school/leren op de stageplek Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: competenties 3, 4, 6 en 7 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie Kennisbasis: Kennisbasis techniek: Vakdidactische kennisbasis techniek: Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Dictaat (verplicht) : Cursushandleiding Bedrijf- en brancheoriëntatie, verscheidene actuele bronnen zoals (wetenschappelijke) artikelen, websites en catalogi 2.5 Workload Contactduur (uren): 25 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

3 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant ICT en techniekonderwijs Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1ICTTE Cursusnaam ICT en techniekonderwijs 1.3 Cursusnaam in Engels Managing and using ICT in schools 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau AD (associate degree) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leer je op welke manier je ict kunt inzetten om leerprocessen te ondersteunen. Het uitgangspunt is steeds een leerdoel vanuit je eigen vak. Van daar uit denk je na over mogelijkheden met ict en bijbehorende didactiek. Het TPACK-model helpt daarbij. We beperken ons in deze cursus tot het inzetten van ict binnen je klaslokaal. Dit geeft ons de mogelijkheid om uitgebreid te oefenen met de vele mogelijkheden die ict te bieden heeft. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen: De student kan ict inzetten in lessituaties, beargumenteerd vanuit leerdoelen, didactiek, leertheorie en tpack, zoals digitaal toetsen. De student kan eigentijdse tools zinvol inzetten, zoals Google docs en interactieve presentatiesoftware. De student kan een genuanceerde houding innemen t.o.v. ict-gebruik in de les, zoals gebruik van sociale media. De student kan relevante tools selecteren, bedienen en gebruiken in een relevante praktijksituatie, zoals simulatie- of oefensoftware. Leerstof, werkvormen en activiteiten: Beheer en gebruik van digitale leeromgevingen, simulaties, het digitale schoolbord, digitaal presenteren, internetvaardigheden voor leerlingen (informatievaardigheden en mediawijsheid), gebruik van wiki s, blogs, expert op afstand, educatieve toepassingen van mobiele devices (waaronder bring your own device ). Workshops, literatuurstudie, individuele verwerking van literatuur door het maken van opdrachten, onderzoek op de werkplek. Toetsen en beoordelingscriteria: Dossieropdrachten volgens beoordelingsmatrix, waaronder een observatieverslag schoolpraktijk. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: Competenties 3, 4 en 7 van de SBL bekwaamheidseisen leraar VO en BVE. Bij competentie 3 komen de dublindescriptoren (kennis en inzicht, toepassen, oordeelsvorming en communiceren) aan bod. Bij competentie 7 ligt de nadruk op oordeelsvorming en communiceren. Kennisbasis: Kennis van het leren: 2.1.4; 2.2.1; 2.2.2; Volledige ICT kennisbasis voor lerarenopleidingen URL van de cursussite: Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

6 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Frederik I., Dijk van G. (2012) Techniekdidactiek, Microweb Edu 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Ontwerpen, instrueren en begeleiden van 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1ONINS Cursusnaam Ontwerpen, instrueren en begeleiden van practica 1.3 Cursusnaam in Engels Design, instruction and guidance of practicals 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau AD (associate degree) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1680 minuten Werkplaatstijd verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht en presentatie (blok: 3) Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 Opdracht en presentatie (blok: 4) Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 4. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Je ontwerpt een simulatiepracticum voor de elektrische installatietechniek. Je voert dit zelf uit op de hogeschool en verwerkt de ervaringen in het lesmateriaal. Vervolgens ontwerp je een practicum voor je eigen school. Je leert op deelgebieden met behulp van gerichte instructies ondersteuning te bieden, waarbij je het geheel niet uit het oog verliest. Je leert gericht te adviseren over het gebruik van materialen en hulpmiddelen en kunt het bijbehorend logistiek proces uitvoeren. Je zult zonodig je vakcompetenties verder ontwikkelen om funderende en afgeleide kennis en vaardigheden over te brengen. Daarbij heb je oog voor de manier van leren van leerlingen. Je onderzoekt dit en brengt je eigen leerstijl en die van de leerlingen in kaart. Je koppelt dit aan actuele leer- en motivatietheorieën Als student binnen een lerarenopleiding heb je op twee manieren te maken met leren. Aan de ene kant ben je zelf de lerende: je eigen leerhouding en je studievaardigheden zijn onderwerp van gesprek. Je leerstijl wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. De betekenis voor je studie wordt besproken. Aan de andere kant heb je als toekomstig docent de gelegenheid anderen te laten leren op een manier die aantrekkelijk is en de ander actief maakt. In de cursus maak je tevens kennis met actuele leer- en motivatietheorieën. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In een groep ontwerp je op basis van opdrachten practica die model staan voor je toekomstige beroepsuitoefening. Kern is het ontwikkelen en uitvoeren van (ontwerp)praktijkopdrachten, gebaseerd op ontwerpmethodieken als iteratief proces. Daarnaast bestudeer je literatuur met betrekking tot het begeleiden van leerlingen bij het zelfstandig leren. Je onderzoekt je eigen manier van leren en op school het leergedrag van leerlingen. De resultaten gebruik je bij het uitvoeren van de opdrachten. Aanwezigheidsplicht: Voor de practicum-bijeenkomsten is aanwezigheid verplicht omdat tijdens deze bijeenkomsten vaardigheden worden aangeleerd en beoordeeld. Toetsen en beoordelingscriteria: Verslaglegging en presentatie moeten voor beide toetsopdrachten minimaal voldoende zijn. De weging voor beide opdrachten is 50%. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was Doelstellingen/competenties: Je kunt ontwerpmethodieken specificeren en toepassen. Je kunt gericht instructie geven m.b.t. practica en je bijdrage aan het onderwijsproces evalueren en bijstellen. Je leert je eigen leerstijl kennen en de principes en concepten van leren leren, leerstijlen en motivatie bij jezelf en bij leerlingen in het VO-VMBO en welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van onderwijs. Legitimering: Competentieprofiel onderwijsondersteuner: 1, 2, 3, 6 en 7 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie Kennisbasis: kennisbasis techniek: 1.1.2, 1.3.2, 2.7.1, en Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Werkboek (verplicht) : Werkboek Ontwerpen, instrueren en begeleiden van practica. Diversen (verplicht) : Diverse publicaties verzameld op cursussite. 2.5 Workload Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 8

9 Zelfstudie (uren): 216 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Veiligheid, beheer en inrichting van... Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1VEILIG Cursusnaam Veiligheid, beheer en inrichting van het vaklokaal 1.3 Cursusnaam in Engels Safety and management in the technology classroom 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau AD (associate degree) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdrachten Inrichting en beheer Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 2. blok 3 VOL-VCA en EHBO Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 2. blok 3

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Wat is een veilige leeromgeving? In deze cursus leer je hoe een vaklokaal op basis van ARBO-wetgeving en beleid ingericht dient te zijn. Daarnaast richten we ons op het veilig kunnen werken in het vaklokaal op basis van kennis over veiligheidseisen- en normen binnen de technische beroepen. Naast onderzoek van je actuele werkomgeving doe je dat ook door een praktijkopleiding VOL-VCA (de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, voor leidinggevenden) en een EHBO cursus te volgen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Aan de hand van literatuur wordt een beeld gevormd van de ARBO eisen die gesteld worden aan het werken met machines in het technieklokaal. Met behulp van een checklist wordt vervolgens concreet onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie op de eigen werkplek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de totale inrichting van het technieklokaal en de optimalisering van het logistieke proces. Je brengt het geheel in kaart door tekeningen en rapportages. Door onderlinge uitwisseling worden de resultaten verder uitgediept. Je leert een begroting te maken voor verbruik van materialen en onderhoud in je werkomgeving. Je verwerft het certificaat VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA) en haalt het EHBO diploma. Beiden worden landelijk getoetst Toetsen en beoordelingscriteria: Verslaglegging: voldoende VOL-VCA en EHBO: certificaat 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Doelstellingen/competenties: Je kunt op basis van ARBO-regelgeving de inrichting en het gebruik van een vaklokaal beoordelen. Je kunt daarbij kennis zoals vastgelegd in het VOL-VCA certificaat inzetten Je kunt voorwaarden scheppen voor een juist gebruik van het vaklokaal. Je kunt EHBO bieden in geval van calamiteiten en ongelukken. Je beheerst het logistiek proces in het vaklokaal. Je kunt beheersplannen maken voor een vaklokaal. Doelstellingen/competenties: Je kunt op basis van ARBO-regelgeving de inrichting en het gebruik van een vaklokaal beoordelen. Je kunt daarbij kennis zoals vastgelegd in het VOL-VCA certificaat inzetten Je kunt voorwaarden scheppen voor een juist gebruik van het vaklokaal. Je kunt EHBO bieden in geval van calamiteiten en ongelukken. Je beheerst het logistiek proces in het vaklokaal. Je kunt beheersplannen maken voor een vaklokaal. Legitimering: Competentieprofiel onderwijsondersteuner: nr 4, 5 en 6 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie Kennisbasis: Kennisbasis techniek: 2.1.4; ; Kennisbasis ICT: 0,1,2, 3.2, Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Werkboek Veiligheid, beheer en inrichting van het vaklokaal. Diversen (verplicht) : Cursusmateriaal VCA-VOL Diversen (verplicht) : Cursusmateriaal EHBO Diversen (verplicht) : Diverse publicaties verzameld op de cursussite 2.5 Workload Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 8 Zelfstudie (uren): 216

12 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Communicatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1COMMUN Cursusnaam Communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Technologies 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: RTT Hoevenaars (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen (blended) niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? opdrachten Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: In deze cursus maak je kennis met verschillende manieren van communicatie op basis van elektromagnetische golven, elektrische signalen en ict. Voorbeelden zijn Internet, rfid, radio, gps, ar, emc en gsm. Door bestuderen van bronnen en het uitvoeren van practica ontwikkel je kennis en vaardigheden over deze technologieën. Practica bestaan uit laboratotiumopstellingen maar ook uit alledaagse toepassingen. Ook het geven van een posterpresentatie is onderdeel van deze cursus. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen: De student kan het elektromagnetisch spectrum kwalitatief uitleggen, kan toepassingen relateren aan het em-spectrum, en kan uitspraken doen over het gedrag van em-golven (zoals effecten rondom Faraday en emc) en er eenvoudige berekeningen mee uitvoeren (zoals golflengte). De student kan antennes herkennen, de werking ervan kwalitatief verklaren en er eenvoudige berekeningen aan uitvoeren (zoals dipoolantenne). De student kan de technologieën nfc, gsm, radio, netwerktechnologie en gps herkennen, blokschematisch weergeven, demonstreren en kwalitatief uitleggen (zoals OSI, Ethernet, sniffer software, rfid, bluetooth, modulatie en 4G). De student kan genoemde technologieën gebruiken in de praktijk (zoals het configureren van een satellietontvanger en het programmeren van nfc-tags). Legitimering: SBL bekwaamheidseisencompetentie 3 en 5. Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie. Kennisbasis: Kennisbasis Techniek 2.6 Kennisbasis ICT: 0, 1, 2, 3.2, 3.3 URL cursussite: Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Webbased bronnen zijn zeer geschikt, zoals: * * Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Materiaaltechnologie en Duurzaamheid 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1DUURZ Cursusnaam Materiaaltechnologie en Duurzaamheid 1.3 Cursusnaam in Engels Material Technology and Sustainability 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon S Tippel (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Je leert definitieve materiaalkeuzes te maken aan de hand van eigenschappen en toepassingen van metalen, hout en kunststoffen, composieten en speciaal staal. Je herontwerpt producten, gereedschappen en machines vanuit materiaalkundig en ontwerptechnisch inzicht. Je voert materiaalkundig onderzoek uit in relatie tot hergebruik van materialen. Je leert een definitieve materiaalkeuze te maken met behulp van een re-use en recycle keten en het cradle to cradle concept. Je verwerft kennis van duurzame materialen en technologieën. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: De student bezit kennis over de toegepaste eigenschappen van technologische, mechanische, natuurkundige en scheikundige eigenschappen van materialen (zoals lasbaarheid, verspaanbaarheid, sterkte, stijfheid, elasticiteit, vervormbaarheid, warmte isolatie, elektrische weerstand, magnetisme, akoestische eigenschappen, optische eigenschappen, en corrosiebestendigheid); de student is competent: - in het toepassen van deze kennis bij analyse van producten en constructies - in het toepassen van technische en natuurkundige principes van materialen in constructies - in het begrijpen van relaties tussen functie en vorm van constructies. De student kan daarbij voorbeelden noemen en kan sterkteberekeningen maken van eenvoudige constructies. Materialen en hun eigenschappen: De student kan eigenschappen verklaren aan de hand van de structuur van materialen; kristalrooster, macromoleculen. De student kan de invloed verklaren van het koolstofgehalte op de eigenschappen van staal en gietijzer, invloed verklaren van vulstoffen op de eigenschappen van kunststoffen, composieten en weefselstructuur De student kent de vormeigenschappen van profielen en driespunt constructies; De student heeft kennis van materiaalkundige eigenschappen van verbindingen in constructies. De student kan materialen gebruiken in producten en constructies op basis van: - fysische concepten en wetten; - chemische en mechanische eigenschappen van materialen; - materialen, verbindingen, bewerkingsmethoden, gebruik en opslagmethoden met betrekking tot milieueigenschappen; - materialen, functie, vorm en mogelijke bewerkingsmethoden en verbindingen; - materialen correct, veilig en bewust bewerken en verwerken; - de student heeft kennis van de EHBO beginselen Leerstof, werkvormen en activiteiten: Theorie, theoretische deelopdrachten, werken aan materiaalkundige ontwerpopdrachten, practicum materiaalbeproeving en materiaalonderzoek, werkplaatstechniek; algemene bewerking van materialen, gietprocessen en omvormprocessen. Er wordt aandacht besteedt aan de inhoud van het vak en vakdidactiek in relatie tot de beroepspraktijk Toetsen en beoordelingscriteria: Theorietoets voldoende (weging 80%), opdrachten voldoende (weging 20%) 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Aanwezigheidsplicht: Voor de practicum-bijeenkomsten is aanwezigheid verplicht omdat tijdens deze bijeenkomsten vaardigheden worden aangeleerd en beoordeeld. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie Kennisbasis: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, , 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Een of meer van 3 cursus(sen) (meer informatie bij contactpersoon) 2.4 Kosten en studiematerialen

17 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Materiology, Daniel Kula, uitgeverij Frame isbn13: Boek (aanbevolen) : Materialen voor het meubelmaken, Naaikens isbn10: isbn13: Boek (aanbevolen) : Eigenschappen en toepassingen van materialen / druk 7 A. Quak isbn10: isbn13: Boek (aanbevolen) : Kunststoffen in het kort/druk 1 A.K. van der Vegt isbn10: isbn13: Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Elektronica en domotica Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1ELECDO Cursusnaam Elektronica en domotica 1.3 Cursusnaam in Engels Electronics and domotics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: RTT Hoevenaars (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen (blended) niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdrachtenpracticum Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 Theorietoets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Door te werken met verschillende elektronische componenten en schakelingen bouw je kennis en vaardigheden op over analoge elektronica. Je werkt aan theoretische vraagstukken in de vorm van elektrische schema s. Je leert deze schema s te lezen, eraan te rekenen en ze te verklaren. Je ontwerpt, modificeert, bouwt en test schakelingen. Door gebruik te maken van meetapparatuur kun je het gedrag van schakelingen inzichtelijk maken. Waar mogelijk wordt elektronica bestudeerd vanuit toepassingen in het vakgebied 'domotica'. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen: De student kan passieve en actieve elektronische componenten herkennen, gedrag en toepassingen benoemen, en een datasheet raadplegen (weerstand, condensator, spoel, diode, transistor, operationele versterker). De student kan eenvoudige elektronische schakelingen lezen, tekenen en doorrekenen, en de werking ervan beredeneren (zoals een waterdetector). De student kan op basis van een elektronicaschema eenvoudige schakelingen bouwen, gebruikmakend van de juiste gereedschappen, conform industriële eisen (IPC A-610). (zoals een regelbare voeding). De student kan meetapparatuur selecteren en gebruiken (elektronische voeding, multimeter, oscilloscoop en functiegenerator), daarmee eigenschappen en gedrag van een schakeling meten en er een technisch verslag over schrijven (zoals een audioversterker). De student kan simulatiesoftware inzetten om een schakeling te ontwerpen (zoals een LED zaklamp). De student kan de werking van domotica-toepassingen configureren en verklaren (zoals het KNX-protocol). Legitimering: SBL bekwaamheidseisen competentie 3 Kennisbasis: Kennisbasis Techniek: 2.4. Kennisbasis ICT: 0, 1, Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Een of meer van 1 cursus(sen) (meer informatie bij contactpersoon) 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Elektronica echt niet moeilijk, deel 1, 2 en 3 (in één uitgave); A. Schommers; uitgeverij Elektuur BV; ISBN-10: ; ISBN-13: Eventueel te vervangen door Elektronica echt niet moeilijk, losse delen 1 t/m Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Productie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1PRODUC Cursusnaam Productie 1.3 Cursusnaam in Engels Manufacturing Technologies 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tentamen Numeriek 1 decimalen 5, verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: In deze cursus leer je de belangrijke aspecten van industriële productie: soorten productie, productieplanning, productdocumentatie, logistiek, historische en moderne ontwikkelingen. Tijdens het practicum werk je in groepen o.a. aan het ontwerpen en opzetten van een productielijn. Je gaat op excursie naar een productiebedrijf waar vmbo of mbo leerlingen stage lopen en verzamelt relevante informatie hierover. Deze presenteer je aan je medestudenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Theorie over industriële productie en logistiek. Concepten: stuks-, serie- en massaproductie; productiemachines en omsteltijden; automatisering en robotisering; "just in time" filosofie; fysieke distributie. Hoorcollege, werkcollege, groepswerk, werkplaatstijd, practicum, excursie, zelfstudie Aanwezigheidsplicht: Voor de practicum-bijeenkomsten is aanwezigheid verplicht omdat tijdens deze bijeenkomsten vaardigheden worden aangeleerd en beoordeeld. Doelstellingen/competenties: De student kan bedrijven indelen in de diverse sectoren van het bedrijfsleven. De student kent de belangrijkste organisatiestructuren binnen bedrijven. De student kan de bedrijfskolom voor een specifiek product schetsen De student kan een beeld schetsen van de logistiek binnen een productiebedrijf. De student kan een productieplanning en doorloopschema maken van een productieproces. De student kan voor en nadelen benoemen van flexibilisering en automatisering van productieprocessen. De student is in staat relevante informatie te verzamelen en te verwerken met betrekking tot stages van vmbo of mbo leerlingen in een productie)bedrijf. De student is in staat een productielijn te ontwerpen voor een eenvoudig product, geschikt voor uitvoering door leerlingen van het vmbo. De student is in staat lesmateriaal te ontwikkelen bij bovengenoemde productielijn. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 4 en 5 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht en communicatie Kennisbasis Techniek: 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; ,1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Producten en systemen, Materiaaltechnologie 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Industriële productie. 4e druk H.J.J.Kals, e.a.. Academic Service, SDU uitgevers, Den Haag. Boek (verplicht) : Inleiding logistiek. 4e druk Wout Verwoerd. Uitgever: Boom Onderwijs Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Productie, digitaal beschikbaar. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

22 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Techniek en Samenleving Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1SAMENL Cursusnaam Techniek en Samenleving 1.3 Cursusnaam in Engels Technology and Society 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: GT van Dijk (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? oa trainen vakspecifieke taalvaardigheid niet verplicht 7 maal per blok 1442 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: De student voert individueel een literatuuronderzoek uit naar de relatie techniek, samenleving en individu, voor één artefact. Er worden beargumenteerde meningen beschreven ten aanzien van techniek als waardengeladen domein. De werkvormen bestaan uit interactieve hoorcolleges, werkcolleges met daarin opgenomen een schrijftraining en een debat. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: - De student kan een zelfgekozen artefact of technologie beschrijven in termen van techniekfilosofische theorieën. - De student kan voor collega s een goed gestructureerde tekst over een techniekfilosofische kwestie schrijven. - De student relateert de inhouden van techniek en samenleving aan het thema burgerschap en aan de pedagogische taak van techniekonderwijs. Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus leert de student hoe techniek de samenleving beïnvloed en vice versa. De student verdiept zich in techniekfilosofische literatuur en debatteert over actuele kwesties, zowel online als in de bijeenkomsten. Om het eindproduct te kunnen schrijven, volgt de student een training in academische schrijfvaardigheid, specifiek voor het genre dat voor de afronding van de cursus van hem wordt gevraagd. Inhouden: De inhoud van de cursus bestrijkt 3 deelthema s: A) Geschiedenis en toekomst van technische artefacten en systemen B) Morele asoecten van het ontwerpen en gebruiken van technische artefacten en systemen C) (Bedrijfs)economische aspecten van techniek Vaardigheden: Informatiezoekvaardigheden, academische lees- spreek en schrijfvaardigheid (referentieniveau taal 4F) Schematiseren van begrippen en argumenten met behulp van concept mapping en argument mapping Toetsen en beoordelingscriteria: Een artikel voor het vakblad De Terugkoppeling wordt beoordeeld op basis van een beoordelingsrubric. Legitimering: Competentie: 2,3,7 Kennisbasis: 3.1 Ontwikkeling van Techniek 3.2 Filosofie en ethiek van de techniek 3.4 Techniek, milieu en duurzaamheid Dublin descriptoren: zie studiehandleiding: ICT kennisbasis: 3.3 Individueel werken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Van Dijk (2011) Handleiding bij cursus techniek en samenleving. Door docent verstrekt. Boek (verplicht) : Frederik I. en Van Dijk G. (2012) Techniekdidactiek. Stichting Consortium Beroepsonderwijs Diversen (verplicht) : Aanvullende artikelen, ook Engelstalig, door docent verstrekt Boek (verplicht) : Verkerk e.a Denken, Ontwerpen, Maken. Basisboek techniekfilosofie. Uitgeverij Boom ISBN Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140

25 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

26 Titel Techniekdidactiek 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1TEDID Cursusnaam Techniekdidactiek 2: theorieles en practicumles 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching Technology 2: theoretical and practical 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: GT van Dijk (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? hoorcollege, werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tentamen Numeriek 1 decimalen 5, verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: In deze cursus leert de student een volledige theorie- en practicumles te ontwerpen rond concepten en vaardigheden uit het vak. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: - De student kan een een volledige theorieles en een praktijkles ontwerpen, met aandacht voor verbindingen tussen theorie en (technische) praktijk. - De student kan gemaakte didactische keuzes verantwoorden vanuit de literatuur. - De student kan een domeinspecifieke didactische aanpak vormgeven, met aandacht voor begripsontwikkeling en ontwikkeling van technische vaardigheden. - De student kan een taalgerichte techniekles ontwerpen. - De student kan het TPACK model gebruiken om tot beredeneerde inzet van ICT in technieklessen te komen. Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus leert de student een gehele les voor te bereiden en uit te voeren, met speciale aandacht voor lastige concepten binnen de techniek. Er is zowel aandacht voor theorieles als praktijkles. Naast het werken met bestaand lesmateriaal uit gangbare lesmethodes zal de student eigen lesmateriaal ontwikkelen. Bij de praktijk zal er aandacht zijn voor de verschillen tussen het aanleren van vaardigheden en methodieken, en het verwerven van begrip door te laten ontwerpen. De verwevenheid tussen taal, leren en denken zoals die aan de orde komt in de cursus Beroep 3, wordt in deze cursus vakspecifiek uitgewerkt. Toetsen, beoordelingscriteria met weging: Schriftelijk tentamen (50%), dossier (50%) Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3. Vak- en vakdidactiek 4. Organisatie Kennisbasis: Generiek 1. Leren in een schoolse setting 2. Didactiek en leren Vakdidactiek Techniek 1. De leerling, techniek leren 2. De docent, lesgeven in techniek 3. Het schoolvak, het techniekcurriculum 4. De leeromgeving, binnen en buiten de school 5. Toetsen, beoordelen en evalueren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Techniekdidactiek 2 Boek (aanbevolen) : Schoolboek Technologisch 2 vmbo-t/havo A; ISBN Boek (aanbevolen) : Schoolboek Technologisch 2 vmbo-t/havo A Werkboek; ISBN Uitgeverij EPN, Houten Boek (verplicht) : Uit de beroepslijn: Ebbens S. en Ettekoven S., Effectief leren, ISBN , ISBN Boek (aanbevolen) : Uit de beroepenlijn: Hajer M., Handboek taalgericht vakonderwijs, Coutinho,2011, ISBN Boek (verplicht) : Frederik I. & van Dijk G. (2013) Techniekdidactiek. Stichting consortium beroepsonderwijs Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4

28 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Opleidingsvariant Transport en Engineering Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1TRANSP Cursusnaam Transport en Engineering 1.3 Cursusnaam in Engels Transportation and Engineering Technologies 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon I Garritsen (tel. 7754) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? opdracht Numeriek 1 decimalen 5, tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 4. blok 5 bij aanvangsblok 3:. blok 4. blok 5

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Tijdens hoor- en werkcolleges en d.m.v. actuele cases worden vormen van transport behandeld. Aandacht wordt o.a. besteed aan infrastructuur, mobiliteit en moderne goederenvolgsystemen. Aan de hand van moderne ontwikkelingen wordt de basistheorie van motorvoertuigentechniek behandeld. Aan de orde komen o.a. verbrandingsmotoren, hybride systemen en elektrische auto s. Je verdiept je in een actueel onderwerp betreffende transport en presenteert de resultaten aan je medestudenten. Je verdiept je in les- en werkvormen bij transport- en mobiliteitsvakken in het vmbo of mbo. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Theorie over transportmiddelen en systemen. Hoorcollege, werkcollege, practicum,zelfstudie Doelstellingen/competenties: 1. De student kan voortstuwingsprincipes van motorvoertuigen beschrijven. Hij gebruikt daarbij de juiste technische termen en begrippen, zoals externe en interne verbrandingsmotoren, primaire distributie, transmissie en wielaandrijving. 2. De student kan de werkingsprincipes van de 4-takt-, 2-takt-, wankel- diesel- en sterlingmotor uitleggen. 3. De student kan de toepassing van energiebronnen, energieomzettingen en energietransport binnen de diverse aandrijfsystemen beschrijven en berekeningen uitvoeren met betrekking tot krachtoverbrenging en rendement. 4. De student kan de maatschappelijke betekenis van transport voor de samenleving vanuit een technisch perspectief beschrijven. 5. De student kan innovatie in de transportsector met betrekking tot milieu en duurzaamheid vanuit een technisch perspectief beschrijven. 6. De student kan enkele les- werkvormen in het vmbo of mbo met betrekking tot transport en mobiliteit beschrijven en analyseren. 7. De student is in staat zich te verdiepen in beroepen binnen de transportsector en de resultaten te verwerken in een presentatie, geschikt voor het voortgezet onderwijs. 8. De student is in staat zich te verdiepen in een actueel aan transport gerelateerd technisch onderwerp en de resultaten te presenteren in een geïllustreerd verslag. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 3 en 5 Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht Kennisbasis: 2.2.4, 2.2.5, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Transport, digitaal beschikbaar Diversen (verplicht) : Relevante, actuele artikelen uit de media 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

31 2.7 URL cursussite

32 Titel Opleidingsvariant Automatisering en Digitale Techniek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H2AUTOM Cursusnaam Automatisering en Digitale Techniek 1.3 Cursusnaam in Engels Automation and digital control 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: RTT Hoevenaars (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk (blended) niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Practicumopdrachte Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Theorietoets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Communicatie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OATE-H1COMMUN-14 1.2 Cursusnaam Communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Technologies

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-HFACHD2-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Diergedrag Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OABI-H1DGEDR-12 1.2 Cursusnaam Diergedrag 1.3 Cursusnaam in Engels Animal behaviour 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Chemie van het leven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OABI-PCHEMIE-12 1.2 Cursusnaam Chemie van het leven 1.3 Cursusnaam in Engels The chemistry

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER 2014-2015 1/356 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie