1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands P Klamer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Voorlichting bij aanvangs JAAR: 90 minuten Afstudeertraject JAAR Werkconferentie 1 bij aanvangs JAAR: 120 minuten Mediatheek JAAR bij aanvangs JAAR: Werkconferentie minuten JAAR bij aanvangs JAAR: Werkconferentie minuten JAAR bij aanvangs JAAR: Werkconferentie minuten JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Eindgesprek Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, Eindproducten Standaard 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR Procesverslag Resultaat in letters (VD, NVD) 5,5 2 bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1 (BBA) Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebeid van huisvesting en services 2 (BBA) Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving 3 (BBA) Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 4 (BBA) Toepassen van HRM binnen de strategie van de organisatie 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfsof organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken 7 (BBA) Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces 8 (BBA) Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) 9 (BBA) Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional) 2.2 Cursus inhoud De uitkomst van de afstudeerfase is dat de student zich gekwalificeerd heeft als beginnend beroepsbeoefenaar, door het uitvoeren van een project op het terrein van Facility Management, dat aan een aantal criteria voldoet. Voor eisen en criteria wordt verwezen naar de Handleiding Afstudeerproject. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 19 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 821 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/26/mbfm-afs-14

3 Titel Opleidingsvariant Business Cases Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-3BUSCAS Cursusnaam Business Cases 1.3 Cursusnaam in Engels Business Cases 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon E Brouwer Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege niet 14 maal per 840 minuten Werkcollege niet 14 maal per 1260 minuten bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Schriftelijk tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangs 3:

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan de volgende competenties wordt tijdens deze cursus gewerkt: FM 3: Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken FM 6 : Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen FM: 8: Sociale en communicatieve competentie. Leerdoelen Na het volgen van de cursus Business Cases kan de student het volgende: De fasen van een nationale of internationale business case kunnen analyseren; Een exploitatieprognoses opstellen; Een investering selecteren op basis van onderliggende berekeningen; Het verband kunnen uitleggen tussen bedrijfseconomische berekeningen en de argumenten voor een beleidsbeslissing/investering; Het kunnen analyseren en vergelijken van verschillende business cases. Een advies kunnen geven gebaseerd op argumenten uit bedrijfseconomische berekeningen of omgevingsanalyses. Een advies overtuigend kunnen brengen inspelend op de communicatiestijlen van de geadviseerde en uitgaand van de eigen communicatiestijl. Beroepstaken Na het met succes afronden van dit onderdeel kan de student een nationale of internationale business case analyseren. De student weet hoe een nationale of internationale business case moet worden opgesteld en kan een overtuigend advies geven. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus Business Cases komen financiële onderbouwing, analyseren en adviseren samen. De student moet kunnen laten zien dat hij/zij alle financiële berekeningen (investeringsberekeningen en exploitatieprognoses) beheerst die bij een advies op een groot (investerings)project komen kijken. Tevens is het belangrijk deze berekeningen helder te verwoorden, keuzes te beargumenteren, adviseren en te kunnen presenteren. In deze cursus zullen vraagstukken in de vorm van nationale en internationale business cases opgesteld worden. Deze business cases betreffen vaak delen of gehele interne bedrijfsprocessen van de FM organisatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Werkboek (): Werkboek business cases Boek (): Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W., Basisboek Bedrijfseconomie, 9e druk, Groningen 2008 ISBN Boek (): Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W Basisboek Bedrijfseconomie Opgavenboek, 9e druk, Groningen 2008 ISBN Boek (): Epe, P, Koetzier, W., Jaarverslaggeving, 7de druk, 2014, Wolters- Noordhoff: Groningen-Houten. ISBN Boek (): Epe, P., Koetzier, W., Hoffman, M., Jaarverslaggeving, 7de druk, augustus 2014 verwacht, Wolters Noordhoff: Groningen-Houten, ISBN Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 104

5 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/26/mbfm-3buscas-14

6 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Economische besturing (H1) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-EB Cursusnaam Economische besturing 1.3 Cursusnaam in Engels Economic Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee LBJ Vos (tel. 2894) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Groepswerk 2 maal per week 720 minuten 1 Instructiecollege 2 maal per week 720 minuten 1 Spreekuur niet 2 maal per week 180 minuten 1 Werkcollege 2 maal per week 720 minuten 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Schriftelijk tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5,

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoel: Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. Leerdoelen: -De bij de verschillende besturingsniveaus behorende stuurinstrumenten herkennen, beschrijven en hanteren. -Relevante kostenbenadering en budgetteringstechnieken toepassen met betrekking tot beslissingsvraagstukken. -Budgettering als management control instrument herkennen en beoordelen op toepasbaarheid.-zelfstandig kunnen analyseren en oplossen van bedrijfseconomische vraagstukken.-budgettering als management control instrument herkennen en beoordelen op toepasbaarheid.-inzicht krijgen in de betekenis van en de samenhang tussen bedrijfseconomische beginselen (kosten, opbrengsten, ontvangsten, uitgaven, activa, passiva) en overzichten (balans, verlies- en winstrekening en liquiditeitsoverzicht). 2.2 Cursus inhoud Management control is een belangrijk bedrijfseconomisch aspect binnen de verantwoordelijkheid van de facility manager in de beroepspraktijk. Bij het samenstellen van zijn/haar afdelingsbudget is de facility manager nauw betrokken bij financiële vraagstukken, waarbij kennis over onderwerpen als investeringsanalyse, Activity Based Costing (ABC) en relevante kostenbenadering van groot belang zijn. Deze opgedane kennis zorgt er voor dat de facility manager een goede gesprekspartner is op het gebied van zijn/haar financiële huishouding richting de interne organisatie (het algemeen management en de interne afnemers van de facilitaire diensten). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (): Basisboek bedrijfseconomie; ; Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W.; 9e druk; Wolters-Noordhoff; Boek (): Basisboek bedrijfseconomie opgaven; ; Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W.; 9e druk; Wolters-Noordhoff; Reader (): Werkboek Economische Besturing 2.5 Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mbfm-eb-13

8 Titel Opleidingsvariant Facilitaire Concepten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-FPFC Cursusnaam Facilitaire Concepten 1.3 Cursusnaam in Engels Facility Concepts 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands E Swinkels (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Coachgesprek 7 maal per 420 minuten 1 Excursie 320 minuten 1 Kick-off 90 minuten 1 Marktpresentatie 240 minuten 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Presentatie Standaard 5, Verslag Standaard 5,

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties BBA-FM 1: Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services BBA-FM 8: Sociale en communicatie competentie BBA-FM 9: Zelfsturende competentie Leerdoelen - De student kan gedegen literatuuronderzoek en vergelijkend praktijkonderzoek naar actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van facilitaire of vrijetijd concepten uitvoeren. - De student kan een gedegen marktonderzoek naar klantwensen uitvoeren. - De student kent de recente ontwikkelingen op het gebied van facilitaire concepten. - De student kan kennis over recente ontwikkelingen op het gebied van facilitaire en vrijetijd concepten toepassen in de ontwikkeling van een innovatief idee. - De student kan toegevoegde waarde creëren door de strategie van de moederorganisatie af te stemmen op een facilitair concept. - De student toont zich een goede adviseur t.o.v. de opdrachtgever. De student is onafhankelijk en kritisch en gedraagt zich correct en professioneel. - De student zoekt en stimuleert samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage aan het behalen van de gemeenschappelijke doelen van de cursus. - De student kan overtuigend mondeling communiceren, beargumenteren en presenteren. - De student kan schriftelijke vaardigheden te ontwikkelen en verbreden: het opstellen van een projectplan, het schrijven van een eindrapport, het opstellen van een agenda en schrijven van notulen. 2.2 Cursus inhoud Het project Facilitaire Concepten wordt aangeboden in periode 1 van hoofdfase 2. In dit project leert de student om op basis van onderzoek binnen het facilitaire werkveld een (bestaand) product of dienst (verder) te ontwikkelen en deze om te zetten in een belevenis. Leven in een sprookje in Disney World, gastvrij ontvangen worden op het hoofdkantoor van de Rabobank, slapen in een ijshotel. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van belevenissen die inspelen op de behoefte van de consument en de mogelijkheden op de markt. In deze cursus leer je de theorie van marktonderzoek en de trens binnen de facilaire en vrijetijd sector toe te passen in de praktijk. Op basis van theorie rondom marktonderzoek, doelgroep analyse, creatief denken en productontwikkeling ontwikkel je een belevenis en leer je hoe je deze het beste kunt presenteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen): Imagineering, het creëren van belevingswerelden.; Nijs D.(2008); Boom; Amsterdam; ISBN: Boek (aanbevolen): Boswijk, A. en Peelen, E.; Een nieuwe kijk op de Experience Economy: betekenisvolle belevenissen: Pearson Education; (2008); Amsterdam; ISBN: Boek (aanbevolen): Drion, B., Marée, G. en Melissen, F.; Workin' Wonderland, where people gravitate and managers navigate; Arko: Nieuwegein. (2009), Diversen (aanbevolen): Lee, F. (2009), Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. Reed Business. Boek (aanbevolen): Pine, J. en Gillmore, J.H. (1999), The experience economy. Harvard Business School Publishing. 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 118

10 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mbfm-fpfc-13

11 Titel Opleidingsvariant Financiële Analyse Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-3FAN Cursusnaam Financiële Analyse 1.3 Cursusnaam in Engels Financial Reporting 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon E Brouwer 1.10 Voertaal Nederlands Ja 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege niet 14 maal per 1260 minuten Werkcollege niet 14 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Financiele Analyse Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangs 2: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel -Je kunt nationale en internationale jaarverslagen lezen, interpreteren, analyseren en vergelijken. -Je kunt onderdelen van een jaarverslag samenstellen. -Je kunt kengetallen uit het jaarverslag berekenen en gebruiken in je analyses. -Je begrijpt de verslaggeving op concern, nationaal en internationaal niveau. -Je begrijpt de verantwoordingsfunctie van het jaarverslag. 2.2 Cursus inhoud In een aantal weken komen de inhoud en de totstandkoming van het jaarverslag aan de orde. Naast Nederlandse en Internationale wetgeving zullen ook een aantal andere belangrijke onderdelen en onderwerpen van het jaarverslag aan de orde komen. Met betrekking tot de balans zullen onder andere de waardering van immateriële activa, leasing, voorraad en voorzieningen aan de orde komen. Bij nadere bestudering van de resultaten rekening zal geconstateerd kunnen worden dat deze op verschillende manieren berekend en opgesteld kan worden.

12 Een facilitair manager zal in staat moeten zijn om op organisatie niveau (nationaal en internationaal) de financiële cijfers te kunnen analyseren en interpreteren aangezien de financiële situatie van de organisatie bepalend kan zijn voor de budgetten en begrotingen van de facilitaire afdeling, zo niet voor de continuïteit van het bedrijf. Tevens maken de facilitaire kosten vaak een substantieel onderdeel uit van de totale kosten van een organisatie. Om vervolgens de cijfers te kunnen interpreteren zullen vergelijkingen met andere cijfers gemaakt moeten worden. Ook het benchmarken zal aan de orde komen in nationale en internationale context. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (): Epe, P, Koetzier, W., Jaarverslaggeving, 7de druk, 2014, Boek, Wolters-Noordhoff: Groningen-Houten, ISBN Boek (): Epe, P., Koetzier, W., Hoffman, M., Jaarverslaggeving, 7de druk, augustus 2014 verwacht, Opgavenboek,Wolters-Noordhoff: Groningen-Houten, ISBN Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/26/mbfm-3fan-14

13 Titel Opleidingsvariant HRM Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-2HRM Cursusnaam HRM 1.3 Cursusnaam in Engels HRM 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands AKA Smet-van Dijk (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm College Arbeidsrecht niet week 1260 minuten 1 College HRM niet week 1260 minuten 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Opdrachtendossier Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, Tentamen HRM en arbeidsrecht Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5,

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leer je kennis en vaardigheden waardoor je HRM kunt toepassen en een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling ervan. Je leert verband te leggen tussen de doelstellingen van de organisatie en de inzet van mensen en weet hoe je hierop kunt sturen. 2.2 Cursus inhoud De verschillende HRM thema s (behorend bij instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers) worden behandeld in hun onderlinge samenhang en binnen de context van inen externe ontwikkelingen. Er vinden lessen plaats over HRM en lessen over arbeidsrecht. Er wordt een koppeling gelegd tussen theorie en praktijk; kennisoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (): Leerboek HRM; Frits Kluijtmans; ; 1ste of recenter Noordhoff Uitgevers; Boek (): Hoofdstukken Sociaal Recht; Prof. Mr. C. J. Loonstra; ; 24ste of recenter; Noordhoff; Diversen (aanbevolen): Wetteksten voor HEO of of een andere wettenbundel in overleg met de docent Boek (aanbevolen): Gesprekken in organisaties Gramsbergen-Hoogland, van der Molen Noordhoff Uitgevers 5e druk Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/26/mbfm-2hrm-14

15 Titel Opleidingsvariant Huisvestingsvaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-3HUVA Cursusnaam Huisvestingsvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Property Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands E Swinkels (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Excursie week 480 minuten bij aanvangs 3: 3 Training Hospitality week 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Werkcollege Hospitality week 180 minuten bij aanvangs 3: 3 Werkcollege Huisvesting week 630 minuten bij aanvangs 3: 3 Assessments Hospitality week 320 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Assessment Hospitality Resultaat in (hele) cijfers (1-10) 5, bij aanvangs 3: Opdracht Resultaat in (hele) cijfers (1-10) 5, bij aanvangs 3:

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties FM 1:Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services FM 3: Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming FM 8: Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) Leerdoelen - De student kan een visie op hospitality binnen een werkomgevingsconcept beschrijven en onderbouwen met bronnen uit nationale en internationale literatuur - De student kan de stappen van een klachtgesprek toepassen in de praktijk - De student kan zich klantgericht opstellen, kan luisteren naar anderen en behoeften analyseren - De student kan een professionele beroepshouding die met hospitality gepaard gaat in de praktijk brengen - De student kan de kosten van ruimtegebruik in gebouwen te herkennen en te beïnvloeden met behulp van de Nederlandse Norm (NEN rubricering) - De student kan de relatie tussen verschillende typen werkplekconcepten en de huisvestingsvraag van een bedrijf te analyseren - De student kan een bezettingsgraadmeting uitvoeren en analyseren - De student kan trends en ontwikkelingen op huisvestingsgebied toepassen in een werkgevingsconcept 2.2 Cursus inhoud Het beheer van de huisvesting van een organisatie is een belangrijk aandachtsgebied van de Facility Manager. Immers, huisvesting is een dure aangelegenheid voor bedrijven, omdat veel geld uitgegeven wordt aan een gebouw of de inrichting ervan. Daarnaast investeren bedrijven vaak voor 10 jaar of langer in een gebouw of type interieur, wat betekent dat van tevoren goed nagedacht moet worden over welk type huisvesting eigenlijk het beste past bij het bedrijf. Want een goed gebouw is als een maatpak: je moet je er happy in voelen, anders wil je er niet mee in rondlopen Daarnaast is het belangrijk om na te denken welk niveau van hospitality eigenlijk passend is voor de organisatie; ontvangen gastvrouwen een bezoeker bij de ingang of kan een klant zich melden bij een receptie? En hoe ga je bijvoorbeeld om met klachten van interne klanten? Welk gedrag van de facilitaire medewerkers hoort hier bij en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Zowel in de voorbereidingsfase op de nieuwe huisvesting als in het beheer ervan heeft de Facility Manager een belangrijke rol. Immers, de Facility Manager weet goed welke eisen bijvoorbeeld vanuit de organisatie gesteld worden aan de nieuwe huisvesting, inrichting of werkplekomgeving, en bovendien is de FM er degene die de kosten en het beheer van de fysieke ruimten in het gebouw voor zijn rekening neemt. Ook duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijkere rol en zal daarom aandacht krijgen in deze cursus. Om als Facility Manager hier op in te spelen zal je over bepaalde vaardigheden moeten beschikken: bijvoorbeeld de bezetting van een pand kunnen meten of kunnen omgaan met klachten over de huisvesting. In de cursus Huisvestingsvaardigheden gaan we in op de belangrijkste huisvestingsaspecten van een organisatie en de benodigde vaardigheden hiervoor. Op strategisch niveau kijken we naar het huisvestingsplan en de eisen die hieraan gesteld worden inclusief visie op hospitality hierin. Op tactisch niveau zoomen we in op het beheer en gebruik van de ruimte in een gebouw. Op operationeel niveau kijken we naar het meten van de bezetting van een pand en de inrichting van de werkplek. Ook kijken we naar welke trends en ontwikkelingen hierbij een rol spelen. Hierbij staan we onder andere stil bij de kantoortrend Het Nieuwe Werken, waarbij activiteitgericht werken centraal staat, ofwel het creëren van aparte ruimtes voor bijvoorbeeld stiltewerkplekken en teamwerkplekken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal:

17 Boek (): Bernard Drion en Hester van de Sprang, Basisboek Facility Management, Noordhoff, juli 2012, eerste druk, ISBN Boek (): Bijl D., Aan de slag met het nieuwe werken, 1e druk (tevens gratis in PDF beschikbaar via ISBN: Reader (): Alle tijdens de colleges behandelde stof en uitgereikt materiaal (inclusief cursuswijzer) Boek (aanbevolen): Berman, M., en Sok, J., (2009). Welkom! Gastvrijheid, de sleutel tot succes, Tirion Uitgevers Boek (aanbevolen): Gunnarsson, J., en Blohm, O., (2011). Hostmanship. De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, Värdskapet Utveckling, Zweden Boek (aanbevolen): Meertens, E., en Mulders, M., (2011). Klantgericht organiseren, Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers Boek (aanbevolen): Melissen, F., van de Rest, JP., Josephi, S., Blomme, R., (2014). Hospitality Experience. An introduction to Hospitality Management, Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers Boek (aanbevolen): Severijnen, O., Bakker, M., en Pas, N., Basisboek communiceren, Utrecht/Zutphen:ThiemeMeulenhoff 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/26/mbfm-3huva-15

18 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Inkoop, uitbesteding en contractman. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-FUIC Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Inkoop, uitbesteding en contractmanagement Purchase, Outsourcing, Contract Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RJ Rijsdijk 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangs In welke ken wordt de werkvorm Gastcollege 90 minuten Hoorcollege niet week 420 minuten Werkcollege week 630 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Portfolio opdrachten Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, Schriftelijk tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5,

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel COMPETENTIES 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken LEERDOELEN 1. De student kan het begrip 'professionele inkoop' definiëren 2. De student is in staat de toegevoegde waarde van professionele inkoop toe te lichten 3. De student is in staat de verschillende inkoopfasen (specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken, nazorg, evaluatie) te beschrijven en toe te passen 4. De student kent de verschillende rollen en functies binnen DMU's 5. De student is in staat de verschillende vormen van de inkoopfunctie te onderkennen 6. De student is bekend met de europese aanbesteding 7. De student is in staat kwalitatieve aspecten van inkoop te benoemen 8. De student is in staat onderhandelingsstrategieën te benoemen op basis van de matrix van Kraljic 9. De student is in staat sourcingsstrategieën en leveranciersbeoordelingen toe te passen 2.2 Cursus inhoud De samenstelling van de Facility Management-organisatie in een bedrijf of een not-for-profit organisatie is onlosmakelijk verbonden met de uitwerking van het Facilitaire Inkoopproces. Dat is vooral terug te zien bij het leveranciermanagement, contractmanagement en contractbeheer. Veel studenten zullen bij de projectstudie of de stage geconfronteerd zijn met de schoonmaak, catering en beveiliging die uitbesteed was. Vooruitlopend op het laatste jaar van de opleiding, is als trend te constateren dat steeds meer studenten voor hun afstuderen door de opdrachtgever een onderwerp aangereikt krijgen dat betrekking heeft op leveranciersbeleid, regieorganisatie of de positionering van de afdeling inkoop en facility management binnen de organisatie. Doel van deze cursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot deze facilitaire- en inkoopaspecten. Eenmaal per week wordt een hoorcollege gegeven. Daarnaast vindt een werkcollege plaats: van de studenten wordt verwacht dat zij een aantal opdrachten maken die gebundeld worden aangeleverd in een portfolio dat deel uitmaakt van het tentamenwerk. Tevens wordt, afhankelijk van de mogelijkheden van externe beroepsbeoefenaars, facultatief gebruik gemaakt van gastcolleges. Studenten zijn deze bijeenkomsten bij te wonen. Programma (week) overzicht FUIC Week Thema Werkvorm Literatuur en opdrachten 1 Professionele Inkoop: HC 1 uur Hoofdstuk 1. inkoopfunctie; inkoopfasen WC 1,5 2 Inkoopplanning: Inkoopbeleid, structuur en plan HC 1 uur WC 1,5 uur Hoofdstuk 4. 3 Relatiemanagement: Inkoop en strategie; make or buy HC 1 uur WC 1,5 uur Hoofdstuk 5; hoofdstuk 6.

20 4 Leveranciersmanagement: portfolio Kraljic HC 1 uur WC 1,5 uur Hoofdstuk 7; hoofdstuk 8. 5 Transactiemanagement: specificeren, offreren en selecteren 6 Transactiemanagement: onderhandelen, contracteren 7 Vragen stellen ter voorbereiding op het tentamen HC 1 uur WC 1,5 uur HC 1 uur WC 1,5 uur HC 1 uur. WC 1,5 uur Hoofdstuk 9; hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11; hoofdstuk Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (): Professioneel inkopen Auteurs: K. Gelderman, Bé Albronda Editienummer: (4) ISBN: Workload Contactduur (uren): 19 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mbfm-fuic-13

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Addendum cursusbeschrijvingen Propedeuse FEM collegejaar 2014-2015 dd. 26-11-2014 In de cursusbeschrijvingen van de Propedeuse gids van de FEM voor het collegejaar 2014-2015 ontbreken de volgende cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-15 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Bedrijfseconomie 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Facility Management- cursusbeschrijvingen hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Facility Management- cursusbeschrijvingen hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Facility Management- cursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd 2014-2015 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie