Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Bachelor voltijd

2 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V3-OVERDR Cursusnaam CCM II, Overdrachtskunst 1.3 Cursusnaam in Engels The art of transfer 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon H van Deventer Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Training verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Cursussite verplicht bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Presentatie Verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus sluit aan op de volgende competenties van de CMV er Competenties In de cursus werken de studenten in het bijzonder aan de volgende competenties Alert en Ondernemend 2.0: A4. Organiseren, netwerken, bemiddelen B6. Beleidsmatig & strategisch handelen C9. Profileren, legitimeren en maatschappelijke steun verwerven Leerdoelen De leerdoelen worden gerealiseerd in het eindproduct dat door een groep studenten wordt gerealiseerd. De leerdoelen worden individueel bepaald, besproken en beoordeeld en worden gerealiseerd in participatie (het voorbereiden en uitvoeren van onderdelen) binnen het groepsproduct. De volgende leerdoelen dienen gerealiseerd te zijn aan het einde van de module: De student kan uit een praktijkgerichte casus de (beleids-)essentie lichten en deze essentie omzetten naar een concept; de student kan dit concept omzetten naar een multidisciplinaire presentatie; De student voert een presentatieopdracht uit, volgens de gegeven richtlijnen; De student ontwikkelt een concept voor de presentatie van het eindproduct, stuurt bij en corrigeert in de fase tussen concept en presentatie; De student realiseert een slim en origineel gebruik van oude en nieuwe media; De student brengt toepassingsmogelijkheden vanuit verschillende creatieve disciplines bij elkaar en de presentatie van informatie. 2.2 Cursus inhoud In de cursus CCM II, Overdrachtskunst leert de student methodisch en technisch op effectieve wijze cultureel creatieve middelen in te zetten bij communicatie en overdracht van informatie vanuit een gegeven casus uit de praktijk. Competenties op het gebied van het werken met kunstzinnige media: muziek, beeldende kunst (waaronder audiovisuele middelen) en drama/theater, worden op een hoger inhoudelijk/technisch niveau gebracht door cross overs en een multidisciplinaire aanpak. In de diverse domeinen van het werkveld stellen CMV ers zich ondermeer op als adviseurs, bemiddelaars, educators of voorlichters waarbij ze op basis van onderzoek (groepen) mensen aanzetten tot gedragsverandering. De CMV er dient in de beroepspraktijk een effectieve PR-, voorlichtings- of communicatieactiviteit te kunnen opzetten en uitvoeren. Uitgangspunt daarbij is dat de CMV er denkend vanuit de doelgroep een veranderingsproces in gang zet. Denk bijvoorbeeld aan presentatie voor ouders om ze meer te betrekken bij de vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen; of de aftrap voor een serie themaavonden over samenleven tussen twee culturen; of een presentatie voor beleidsmedewerkers om jongeren op een innovatieve manier voor de kunst in musea te interesseren. De vraag die we in deze cursus stellen is, hoe brengt een CMV er de boodschap zo helderen inspirerend mogelijk over en welke middelen zijn daartoe het meest geschikt? Een effectieve presentatie kenmerkt zich door een perfecte aansluiting bij de doelgroep, een scherpe inhoud en de inzet van de juiste media. In deze 3e jaars cursus CCM II, overdrachtskunst leert de student methodisch en technisch een publiek voor te lichten, te informeren, te activeren, communicatie en discussie te stimuleren of een ander agogisch doel te bereiken. De cursus sluit aan op de volgende onderwijseenheden: de creatief-agogische trainingen uit het eerste jaar en uit het tweede jaar de cultuurbrouwerij en de methodische cursussen. De module levert 5 studiepunten (ECTS) op en gaat uit van een studiebelasting van 140 uur. 2.3 Ingangseisen

4 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: EUR 20 (Theatermaken, Zegers) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Theatermaken, Zegers Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 63 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 75 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar CMV Lab Internationaal Studie Traject 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-ISTLAB Cursusnaam CMV Lab Internationaal Studie Traject 1.3 Cursusnaam in Engels International Study Trajectory 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon GH Konijnenbelt Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het IST is een programma door middel waarvan studenten zich voorbereiden op een buitenlandse stage, op een minor in het buitenland of een project in het kader van het afstuderen. 2.2 Cursus inhoud Het IST is een programma door middel waarvan studenten zich voorbereiden op een buitenlandse stage, op een minor in het buitenland of een project in het kader van het afstuderen. Het IST biedt: - Een intensieve oriëntatie op de politieke, sociale, economische en culturele context en de beroepsuitoefening in het beoogde land; - Oefeningen in het omgaan met culturele verschillen, cultuurschok en heimwee; - Praktische oriëntatie en voorbereiding op de inhoudelijke, taalkundige, reistechnische, financiële en administratieve aspecten van een buitenlandse stage/project/praktijkonderzoek. Competenties Accent ligt op de competenties van segment C: beroepsontwikkeling. Student ontwikkelt kennis, vaardigheden en houding en reflecteert kritisch op zijn competentieontwikkeling op het terrein van: - Onderzoeken - Plannen en organiseren - Interculturele communicatie - Communicatie over het beroep in het Engels en/of in een 3 e taal - Presenteren en representeren (mondeling en schriftelijk) Leerdoelen - De student heeft zich doelgericht en kritisch voorbereid op de inhoud en organisatie van een stage of afstudeerproject in het buitenland. - De student heeft zich intensief georiënteerd op de politieke, sociale, economische en culturele context in het land van bestemming en heeft daarover een eigen visie geformuleerd. - De student heeft zich intensief georiënteerd op de positie en de inhoud van het beroep in het land van bestemming en heeft de beroepsuitoefening in het land van bestemming vergeleken met beleid en praktijken in Nederland. - De student heeft haar/zijn verwachtingen, motivatie en leerdoelen voor buitenlandse stage, minor of afstudeerproject adequaat geformuleerd. 2.3 Ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel CMV Lab jaar 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-CMVLAB Cursusnaam CMV Lab jaar Cursusnaam in Engels CMV Lab 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon CDM Bouwman (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel mondeling Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus bieden docenten projecten aan vanuit hun specifieke deskundigheid en/of aandachtsgebied. De projecten liggen binnen het domein van CMV of zijn daarmee verbonden. De projecten kunnen theoretisch (verdiepend), praktisch (uitvoerend) dan wel onderzoekend van aard zijn of een samenstelling daarvan. Studenten kunnen hierop inschrijven. 2.2 Cursus inhoud PVD Kees Bouwman Naam vak CMV-LAB Aantal EC s 5 EC Inhoud In deze cursus bieden docenten projecten aan vanuit hun specifieke deskundigheid en/of aandachtsgebied. De projecten liggen binnen het domein van CMV of zijn daarmee verbonden. De projecten kunnen theoretisch (verdiepend), praktisch (uitvoerend) dan wel onderzoekend van aard zijn of een samenstelling daarvan. Studenten kunnen hierop inschrijven. Werkvormen Een of meerdere werkvormen passend bij de aangeboden projecten. Studenten werken individueel of in groepsverband afhankelijk van de opdracht. Opdrachten Afhankelijk van project: theoretische opdracht, praktijkopdracht, onderzoeksopdracht. Competenties Afhankelijk van de beroepscontext van de opdracht verwerft de student een of meerdere CMVcompetenties[1] en/of kwalificaties op het terrein van de cultureel-creatieve methoden[2]. Deze worden vastgesteld bij het formuleren van de opdracht. Leerdoelen De student realiseert theoretische, praktische en/of onderzoekmatige resultaten volgens de kwaliteitsstandaard zoals gedefinieerd in de Dublindescriptoren[3]. Toetsing en beoordeling Mondelinge toets (weging 100%). De toetsingscriteria zijn verbonden met de te behalen competenties en beoordelen het uitvoeringsniveau op zelfstandigheid, transfer, complexiteit en verantwoordelijkheid[4]. [1] Landelijk Opleidingsprofiel CMV, Alert en ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming, SWP, Amsterdam, [2] CMV Hogeschool Utrecht, Onderwijs Beleids Document CMV-HU Culturele en Maatschappelijke Vorming Utrecht, Utrecht, [3] Kennis en inzicht, toepassen kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden. [4] Beroepenstructuur Zorg en Welzijn: Klaar voor de Toekomst. 2.3 Ingangseisen Kosten en 2.4 studiematerialen Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 14

9 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 125 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel CMV Lab jaar 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V3-CMVLAB Cursusnaam CMV Lab jaar Cursusnaam in Engels CMV Lab 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon CDM Bouwman (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel mondeling Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus bieden docenten projecten aan vanuit hun specifieke deskundigheid en/of aandachtsgebied. De projecten liggen binnen het domein van CMV of zijn daarmee verbonden. De projecten kunnen theoretisch (verdiepend), praktisch (uitvoerend) dan wel onderzoekend van aard zijn of een samenstelling daarvan. Studenten kunnen hierop inschrijven. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus bieden docenten projecten aan vanuit hun specifieke deskundigheid en/of aandachtsgebied. De projecten liggen binnen het domein van CMV of zijn daarmee verbonden. De projecten kunnen theoretisch (verdiepend), praktisch (uitvoerend) dan wel onderzoekend van aard zijn of een samenstelling daarvan. Studenten kunnen hierop inschrijven. 2.3 Ingangseisen Kosten en 2.4 studiematerialen Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 125 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 Titel Opleidingsvariant Community development Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-COMDEV Cursusnaam Community development 1.3 Cursusnaam in Engels Community development 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Mesch Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 104 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individuele schriftelijke opdracht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de tweedejaarscursus Community Development gaan studenten onderzoeken en beschrijven - vanuit de context van de huidige postmoderne/metamoderne samenleving - welke fenomenen in de toekomst relevant zouden kunnen zijn in een sociaal-culturele context. Onderzoeken op dit sociaal-culturele terrein, waarbij ook de cultuurfilosofische context (het verleden) wordt betrokken, kunnen leiden tot toekomstscenario s, zoals deze ook ontwikkeld worden door trendwatchers, de overheid, kunstenaars, filosofen en het bedrijfsleven. De toekomst duiden of voorspellen is van alle tijden en ziet men dan ook steeds weer terugkomen. Toekomstscenario s zijn daarbij steeds een sterke combinatie van verbeeldingskracht c.q. creativiteit aan de ene kant en argumentatie c.q. analyse aan de andere kant. 2.2 Cursus inhoud Community Development Studiepunten 5 ects Inhoud De vraag wàt Culturele en Maatschappelijke Vorming is, kunnen we het beste beantwoorden door te kijken naar wáár CMV-professionals actief zijn. Door interessante fenomen uit cultuur en samenleving te benoemen, te beschrijven en te ontwikkelen dragen CMV ers bij aan de beantwoording van deze vraag. In het landelijk opleidingsprofiel Alert & Ondernemend 2.0 wordt uiteengezet op welke plaatsen CMVprofessionals actief zijn: de domeinen samenlevingsopbouw, kunst en cultuur, vrijetijd & recreatie en educatie. Tussen de domeinen lagen en liggen thematische en fenomenologische verbindingen die belangrijk zijn. Denk aan thema s/fenomenen zoals emancipatie, burgerkracht, zingeving, duurzaamheid, creatieve industrie, cultureel erfgoed, homo ludens, creativiteit en ondernemerschap, sociale media etc. In een samenleving waar individualisme lange tijd de hoofdrol speelde zien we momenteel nieuwe crossovers en gebieden ontstaan, waarbij communities weer een belangrijke(re) rol spelen, bijvoorbeeld civic economy, sustainism, stedelijke vernieuwing en community arts. Dit noemen we community development. Nu allerlei veranderingen zich steeds sneller en minder voorspelbaar voltrekken, wordt het paradoxaal genoeg juist belangrijker om die toekomst te verkennen. In een statische maatschappij hoef je je amper te bekommeren om de dag van morgen, in een turbulente samenleving juist wel en doen mensen er goed aan verschillende toekomstbeelden te schetsen. Scenarioplanning is een instrument om je als mens, organisatie en samenleving te positioneren ten opzichte van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is daarbij belangrijk, dat met name scenario-planners een bepaalde manier van denken moeten ontwikkelen om over de toekomst na te denken, een bepaalde geesteshouding. Daarin kunnen drie principes onderscheiden worden, die alle drie te maken hebben met creatief denken : Eerste principe: leren dat veranderingen zich vaak exponentieel voltrekken en niet lineair; veranderingen gaan veel sneller dan we denken. Een tweede principe is: 'unlearn' - het ontleren; scenario-planners moeten ervoor zorgen dat ze niet in het dominante denken vast blijven zitten Het derde principe is: rekening houden met het onverwachte. Werkvormen hoorcollege/de bioscoop training

14 coaching Internationale Dag en debat De hoorcolleges zijn met name bedoeld om met het oog van de toekomstscenarist naar huidige verschijnselen te kijken. Aan de hand van een film of documentaire wordt de link met verleden, heden en eventuele toekomst gelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de theorie rond toekomstverkenningen. In de trainingen en coaching worden de studenten voorbereid op het schrijven van een creatief, uitdagend en helder toekomstscenario in de vorm van een paper. Daarvoor zijn zowel creativiteit (brainstormen, verhalen maken, vormgeven, creatief schrijven) als rationaliteit (systeemdenken, analyseren, strategie, argumenterend schrijven) nodig. In de debatten wordt vooral gewerkt aan de meningsvorming van de studenten betreffende community development als fenomeen; één van de debatten wordt gekoppeld aan de Internationale Week Social Work Opdracht In de cursus Community Development gaat student een toekomstscenario ontwikkelen voor een door hem/haar zelfgekozen, relevant fenomeen, gesitueerd in het sociaal-culturele werkveld. Het toekomstscenario wordt geschreven in de vorm van een paper, dat bestaat uit een drietal onderdelen : a. Analyse: studenten onderzoeken en analyseren, een cultureel-maatschappelijke fenomeen uit het werkveld. Het onderzoek wordt gedaan door middel van een fenomeen-analyse c.q. een cultuurfilosofische analyse via literatuuronderzoek, interviews, media en andere bronnen. In het onderzoek is het fenomeen geanalyseerd op sterke en zwakke kanten en op kansen en bedreigingen. b. Scenario: de analyse wordt door de student via brainstormen en creatief schrijven (divergeren/convergeren) vertaald naar een (individueel) trendscenario in een exploratieve context. Dit betekent dat het scenario een narratieve (verhalende) context krijgt. c. Commentaar: het scenario wordt door de student als CMV-professional becommentarieerd. Daarin worden ook de inhoudelijke kosten en baten (social return on investment) worden meegenomen. Competenties In de cursus werkt de student aan de volgende CMV-competenties: A1. Verkennen, onderzoeken, analyseren A3. Ontwerpen en ontwikkelen C9. Profileren, legitimeren en maatschappelijke steun verwerven Vertaald naar de opdracht voor het ontwikkelen van een toekomstscenario wordt dat uitgewerkt naar specifieke cursuscompetenties : creativiteit & brainstormen systeemdenken verhalen maken en vertellen (narrativiteit)

15 illustreren en vormgeven analyseren ontwikkelen van visie en strategie waarderen en doorrekenen van alternatieven Leerdoelen de student kan vanuit een kritische analyse van een cultureel-maatschappelijk fenomeen op het terrein van Community Development een toekomstscenario in de vorm van een paper schrijven; de student past geschikte methodieken (creatief schrijven, argumenteren, commentariërend schrijven) en theorie toe, om te komen tot een helder en goed geschreven toekomstscenario; de student kan de CMV relevantie adequaat verantwoorden en kan vanuit het eigen beroepsperspectief een helder commentaar op het toekomstscenario schrijven; de student kan adequaat debatteren: hij/zij levert een duidelijke bijdrage aan de debatten. Toetsing Individuele schriftelijke opdracht (toekomstscenario). Weging: 100 % 2.3 Ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 24,5 (Wijzer in de toekomst - werken met toekomstscenario's) Materiaal: Boek (verplicht) : Wijzer in de toekomst - werken met toekomstscenario's Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Creativiteit en culturele middelen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-CRECUM Cursusnaam Creativiteit en culturele middelen 1.3 Cursusnaam in Engels Creativity and cultural resources 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Mesch Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching verplicht 2 maal per blok 120 minuten Excursie verplicht 1 maal per blok 960 minuten Hoorcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten Practicum verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Werkcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 82 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht spel tweedaagse Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 Logboek Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Binnen het werkveld van Culturele en Maatschappelijke Vorming worden allerlei programma s en activiteiten mèt - en vóór diverse doelgroepen ontwikkeld. In deze cursus werkt de student daarmee vanuit theorieën rond conceptontwikkeling en imagineering. In de cursus wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij de appèlwaarde van de diverse culturele en creatieve middelen centraal staat, met spel & sport als spil. 2.2 Cursus inhoud Studiegidstekst Culturele en creatieve middelen (Homo Ludens) Titel module: Culturele en creatieve middelen Homo Ludens Verantwoording: Binnen het werkveld van Culturele en Maatschappelijke Vorming worden allerlei programma s en activiteiten mèt - en vóór diverse doelgroepen ontwikkeld. In deze cursus werkt de student daarmee vanuit theorieën rond conceptontwikkeling en imagineering. In de cursus wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij de appèlwaarde van de diverse culturele en creatieve middelen centraal staat, met spel & sport als spil. De ontwikkelde concepten worden ook in practica geoefend en in een tweedaagse (toets) uitgevoerd, zodat het in de cursus van belang is, dat de student kennis van verschillende begeleidingsstijlen heeft, een eigen begeleidingsstijl ontwikkelt en deze kan verantwoorden. De Homo Ludens, die in de vorige eeuw, door cultuurhistoricus Johan Huizinga werd beschreven, staat daarbij als fenomeen in deze cursus centraal. Leerdoelen: De student kan vanuit conceptueel denken (inhoudelijke kennis, verbeeldingskracht en creativiteit) een multidisciplinair spelprogramma ontwikkelen. De student kan vanuit een visie op doelgroepen een samenhangend spelconcept ontwerpen, waarbij de belevingswaarde een belangrijke rol speelt. De student kan het ontwikkelde concept op een aantrekkelijke en uitdagende manier uitvoeren. De student daagt mensen uit om deel te nemen aan activiteiten en creëert bewust belevingen. De student draagt op heldere en motiverende wijze informatie over, toont betrokkenheid en weet te overtuigen. De student kan omgaan met de spanning tussen proces- en productgerichte activiteiten. De student heeft kennis van verschillende begeleidingsstijlen, ontwikkelt een eigen begeleidingsstijl en kan deze verantwoorden.

18 Leerinhoud: Studenten ontwerpen aantrekkelijke spelconcepten, multidisciplinair vormgegeven en voeren deze ook uit in practica en uiteindelijke op een tweedaagse, die als afsluiting van de cursus wordt georganiseerd. Daarbij worden naast de theorie m.b.t. conceptontwikkeling, het leiding geven aan spelprogramma s (begeleidingsstijlen) en het vormgeven van (spel)concepten als belangrijke inhouden gezien. Competenties: - A2. Contact leggen & begeleiden - A3. Ontwerpen & ontwikkelen - C1. Eigen professionaliteit ontwikkelen Omvang: 5 EC Docenten: Hely van Deventer, Aart van der Maas, Adrie Mesch, Henk van der Kraan, Freek Kennis Werkvormen: 1. Startdag (A1 middag/avond) 2. Hoorcolleges (A2 - A5) 3. Werkcolleges (A2 - A5) 4. Practica (A2 - A5 : spel & sport) 5. Practica (A6 - A7 : beeldend/muziek/drama) 6. Coaching Toetsvormen: 1. Spel-tweedaagse (ontwerp & begeleiding, 50%) 2. Logboek (individueel, 50%) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen

19 Kosten: EUR 39,95 (Creativiteit hoe? Zo!) EUR 38,5 (De Imagineer) EUR 78,75 Materiaal: Boek (verplicht) : Creativiteit hoe? Zo! Boek (verplicht) : De Imagineer Boek (verplicht) : Management, organisaties & gedrag Reader (aanbevolen) : Reader met artikelen over conceptontwikkeling Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 82 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V3-CMO Cursusnaam Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen 1.3 Cursusnaam in Engels Cultural and Social Entrepreneurship 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Mesch 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching verplicht 3 maal per blok 540 minuten Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten blok 1 blok 1 blok 1 Cursussite verplicht blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Ondernemingsplan Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 Presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de derdejaars cursus Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen gaan studenten aan het werk met ondernemerschap. Dit sluit aan op de tweedejaarscursussen Projectmanagment en Community Development, waarin studenten onderzoek hebben gedaan naar fenomenen en plekken in de samenleving, waar het cultureel en maatschappelijk werkterrein zich (opnieuw) ontwikkelt. Binnen deze nieuwe ontwikkelingen, waaronder ook fenomen als de civic economy vallen, heeft de CMV-professional niet alleen een creatieve, maar ook een ondernemende attitude nodig. In het werkveld van CMV zien we dan ook in toenemende mate, at oud-studenten hun eigen onderneming starten. In de cursus Cutureel Maatschappelijk Ondernemen gaan de studenten vooral met deze ondernemende kant aan het werk - zowel in attitude als in vaardigheden - waarbij de creatieve kant op de achtergrond aanwezig blijft. 2.2 Cursus inhoud In het landelijk opleidingsprofiel Alert & Ondernemend 2.0 wordt uiteengezet op welke plaatsen CMVprofessionals actief zijn: de domeinen samenlevingsopbouw, kunst en cultuur, vrijetijd & recreatie en educatie. De samenleving verander echter in hoog tempo en is continue in beweging, waarbij momenteel de overheid meer verantwoordelijkheid bij de burger legt. Dat vereist niet alleen een flexibele professional, maar ook een ondernemende. Tussen de vier traditionele domeinen lagen en liggen thematische en fenomenologische verbindingen die belangrijk zijn, maar er ontstaan ook steeds nieuwe gebieden, terreinen en lege plekken. Denk aan (vernieuwd) cultureel ondernemerschap, sociaal makelaarschap duurzaamheidsprojecten, burgerinitiatieven, civic economy, community arts etc. De CMV-professional wordt steeds meer uitgedaagd in dat dynamische landschap ondernemend te denken en te handelen. Ondernemerschap kent echter verschillende dimensies. De afgelopen decennia lag het primaat binnen ondernemerschap sterk op verdienmodellen, profijtbeginsel en winstoogmerk. De afgelopen jaren zien we daarin echter ook een verandering : termen als sustainism, civic economy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ambachtelijkheid en co-creatie duiken steeds meer op. Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bijvoorbeeld een integrale visie op ondernemerschap gehanteerd, waarbij ondernemers waarde creëeren op economisch (profit), ecologisch (planet) èn sociaal-cultureel (people) gebied. De uitspraak Verbeter de wereld, begin een bedrijf (zie ook de verplichte literatuur) is daarbij veelzeggend en kenmerkend voor een nieuwe visie op ondernemerschap. Werkvormen hoorcollege werkcollege coaching De hoorcolleges zijn met name bedoeld om te inspireren door verhalen van ondernemers uit het Cultureel en Maatschappelijk werkveld, bij voorkeur oud-studenten van de opleiding. In de werkcolleges wordt vooral de theoretische input verder ingebed en uitgewerkt, waarbij zowel de ideologische kant van ondernemerschap, als de meer praktische aan bod komt. Via coaching worden studenten voorbereid op de bedrijfspresentatie en op het ondernemersplan. Opdracht In de cursus Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen werkt de student in groepen van drie à vier studenten aan twee opdrachten, uitgaande van het ontwerpen van een relevante onderneming in het Culturele en Maatschappelijke werkveld : a. Presentatie : studenten onderzoeken en analyseren cultureel-maatschappelijke mogelijkheden in een snel veranderende samenleving en werken dat uit tot een idee voor een relevante onderneming. Vanzelfsprekend is de onderneming geanalyseerd op sterke en zwakke kanten èn op kansen en bedreigingen. De ontworpen en uitgewerkte onderneming wordt uiteindelijk gepresenteerd aan docenten en een ondernemers-forum op een externe, inspirerende ondernemingslocatie. b.ondernemingsplan: de studenten ontwerpen en realiseren voor de onderneming een haalbaar ondernemingsplan. Daarbij wordt niet alleen ideologische uitgangspunten geformuleerd en onderbouwd, maar ook rechtsvorm en marketingtechnische uitgangspunten. De financiële

22 onderbouwing wordt daarbij voor het inleveren doorgerekend door een financieel deskundige. Competenties In de cursus werkt de student aan de volgende CMV-competenties: A3. Ontwerpen en ontwikkelen B1. Bedrijfsmatig & organisatiegericht handelen B2. Beleidsmatig & strategisch handelen C1. Eigen professionaliteit ontwikkelen Vertaald naar de opdrachten voor het ontwikkelen van een onderneming wordt dat uitgewerkt naar specifieke cursuscompetenties : creativiteit & brainstormen onderzoek naar innovatieve ontwikkelingen in het CMV werkveld visie ontwikkelen op veranderend CMV-landschap kennis en vaardigheden m.b.t. ondernemerschap ontwikkelen van visie en strategie presentatievaardigheden m.b.t. onder andere overtuigingskracht Leerdoelen de student kan samen met andere studenten nieuwe - en innovatie eontwikkelingen in het werkveld onderzoeken en analyseren, vanuit een kritische analyse van de huidige samenleving; de student kan een relevante onderneming ontwerpen, waarbij zowel ideologische - als op ondernemings-technische aspecten adequaat zijn uitgewerkt; de student kan de ontworpen onderneming op een uitdagende en overtuigende wijze presenteren en beroepsperspectief een helder commentaar op het toekomstscenario schrijven; de student kan groepsgewijs een goed onderbouw ondernemingsplan schrijven waarvan (omgevings)analyse, visie, uitgangspunten, producten en/of diensten, organisatie, marketingaspecten en een financieel plan deel uitmaken. Toetsing 1. Presentatie (40 %) 2. Ondernemingsplan (60%) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: EUR 19,95 (Verbeter de wereld, begin een bedrijf) EUR 17,95 (De ondernemende ondernemer) EUR 24,95 (Het ondernemingsplan) Materiaal: Boek (verplicht) : Verbeter de wereld, begin een bedrijf Boek (verplicht) : De ondernemende ondernemer Boek (verplicht) : Het ondernemingsplan 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

23 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Culturele en maatschappelijke ankers 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-CULTMA Cursusnaam Culturele en maatschappelijke ankers 1.3 Cursusnaam in Engels Cultural and social anchors 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A van der Maas Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching verplicht 6 maal per blok 720 minuten Hoorcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten Practicum verplicht 4 maal per blok 960 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Muziektheatervoorstelling Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze tweedejaarscursus worden thema s behandeld, die in de culturele en maatschappelijke traditie zijn verankerd en in de geschiedenis steeds opnieuw opduiken. In de diversiteit van samenlevingen met religieuze rituelen, mythologische verhalen, folkloristische gebruiken en kunstzinnige producten stelden en stellen mensen fundamentele levensvragen en zoeken antwoorden op het gebied van het schone, het ware en het goede. 2.2 Cursus inhoud Culturele en Maatschappelijke Ankers Titel module: Culturele en Maatschappelijke Ankers Verantwoording: In deze tweedejaarscursus worden thema s behandeld, die in de culturele en maatschappelijke traditie zijn verankerd en in de geschiedenis steeds opnieuw opduiken. In de diversiteit van samenlevingen met religieuze rituelen, mythologische verhalen, folkloristische gebruiken en kunstzinnige producten stelden en stellen mensen fundamentele levensvragen en zoeken antwoorden op het gebied van het schone, het ware en het goede. De waarde van het denken over deze thema's en het vormgeven aan deze culturele en maatschappelijke thematische ankers ligt in de mogelijkheid voor mensen om zo antwoorden te vinden op levensvragen, zin te geven aan hun leven, een plek te vinden in de maatschappij en de verbeelding te laten spreken via meertaligheid. In feite gaat het om constanten in een cultuur, het besef te leven in een samenleving die zijn oorsprong vindt in een ver, maar relevant verleden en die overeenkomsten vertoont met andere culturen. Zij staan tegenover de kortdurende verschijnselen en snel verdwijnende trends en hypes, die kenmerkend zijn voor de hedendaagse (postmoderne) cultuur. Inzicht in dit historisch continuüm van culturele aspecten is van belang voor een goede beroepsbeoefening binnen het werkveld van Culturele - en Maatschappelijke Vorming. Het is een noodzakelijke competentie om culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en tradities te vertalen naar hedendaagse eisen voor analyses van doelgroepen, de begeleiding van groepen en het construeren van programma's en activiteiten op het brede terrein van de cultuur. In de context van de traditie manifesteert zich de hedendaagse cultuur op nieuwe wijze; het collectieve onderbewuste wordt echter gevoed door de waarden, normen en uitdrukkingsvormen van de traditie. Naast de inhoudelijke context en component(en) bestaat deze cursus uit een intensieve inleiding in muziektheater als cultureel-creatief middel. Middels een multidisciplinaire aanpak leren studenten eigen levensvragen niet alleen theoretisch in een cultureel-historische context te plaatsen, maar ook vorm te geven via een complexe meertalige vorm van beeld, geluid, spel en techniek. Het multidisciplinaire wordt mede ingegeven rond theorieën over Gesamtkunstwerk en totaaltheater. Het onderwijs binnen deze onderwijseenheid is daarom multidisciplinair van opzet. Leerdoelen: 1. De student heeft binnen de onderwijseenheid kennis en inzicht verworven op het gebied van culturele

26 en maatschappelijke ankers en kan: de telkens opnieuw opduikende culturele en maatschappelijke thema's ( ankers ) herkennen en benoemen èn overeenkomsten en verschillen binnen één of meerdere thema's samen hangend beschrijven; deze thema s te plaatsen binnen een cultuurhistorische context; de eigen gekozen rol (individueel) of een deelthema uitwerken en verbinden aan het in de voorstellingsgroep gemaakte theatraal-muzikaal product. 2. Op basis van de verworven kennis en inzicht is de student in staat om in groepsverband een samenhangend cultureel en maatschappelijk thema theatraal en muzikaal te verbeelden door: doelgericht een vooronderzoek uit te voeren; een productconcept te formuleren; een scenario te ontwerpen; en een eindproduct te presenteren, waarin het gekozen thema inhoudelijk en formeel tot een samen- hangend geheel zijn verwerkt. Leerinhoud: Er worden in de colleges thema s aangereikt en uitgewerkt, die als exemplarisch gezien kunnen worden voor culturele en maatschappelijke verschijnselen in de samenleving. Verschijnselen, die in verschillende culturen voorkomen en die aansluiten bij hedendaagse levensvragen. Als leidraad hiervoor dient het onderscheidt tussen de traditionele, de moderne en de postmoderne samenleving. Bij de uitwerking van het theatraal-muzikaal product, vindt de verbeelding plaats van zo n cultureel en maatschappelijk verschijnsel. Als ondersteuning hierbij worden de volgende vaktechnische aspecten op het gebied van muziek en drama nader uitgewerkt: - verschillende aspecten van theatrale - en muzikale taal - verschillende aspecten van theatrale - en muzikale vorm - een thema omzetten naar een scenario - multidisciplinaire vormgeving van een theatraal-muzikaal product

27 Competenties: Segment A Agogische dienstverlening A1. Verkennen, onderzoeken en analyseren A2. Contact leggen en begeleiden A3. Ontwerpen en ontwikkelen De Cmv er verkent, onderzoekt en analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en situaties en zoekt daarbij het perspectief van mogelijkheden en kansen; hij doet onderzoek naar de leefwereld van specifieke groepen met het oog op ontwikkelings- en participatiemogelijkheden van mensen. De Cmv er ontwerpt in het kader van agogische dienstverlening (culturele, recreatieve, educatieve en sociale) programma s en activiteiten met - en voor diverse doelgroepen. Hij doet dat doelgericht en in dialoog met (potentiële) deelnemers en verantwoordt het ontwerp inhoudelijk, instrument-technisch en ethisch-normatief. In het ontwerpen zoekt hij een combinatie van persoonlijke ontwikkeling, beïnvloeding van bestaansvoorwaarden en vormgeving van het sociale - en culturele leven. Omvang: 5 EC Docenten: Frits de Dreu, Adrie Mesch en Aart van der Maas (PVD) Werkvormen: Hoorcollege, Practicum (muziek en theater), Werkcollege (coaching) Toetsvormen: Presentatie (60 %) Individueel verslag (40 %) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: EUR 24,5 (Dramatiseren, van idee tot voorstelling) (Geschiedenis van de Westerse muziek) Materiaal:

28 Boek (verplicht) : Dramatiseren, van idee tot voorstelling Boek (verplicht) : Geschiedenis van de Westerse muziek Zie literatuurlijst op onder de opleiding CMV 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Educatie en participatie I jaar 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACM-V2-EDUPAR Cursusnaam Educatie en participatie I jaar Cursusnaam in Engels Education and participation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon FJ de Dreu Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 420 minuten Training verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 102 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Inhoud In deze module maken de studenten kennis met media, kunst, sport of de stad als emancipatiemachine. 2.2 Cursus inhoud Educatie & participatie (kunst, media, sport) Studiepunten 5 EC Onderdeel: media Inhoud In deze module maken de studenten kennis met media. Media en educatie/participatie staan centraal: het uitgangspunt is op welke wijze het werken met media toepasbaar kan zijn in de CMV-beroepspraktijk. De student doet onderzoek en maakt een korte film voor een specifieke groep jongeren -als onderdeel van een agogisch project. Door middel van deze film maakt de student een actueel thema, uit het leven van jongeren gegrepen, bespreekbaar: film als agogisch instrument om te leren, te prikkelen en in beweging te brengen. Het proces van film maken wordt gevolgd in stappen: onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren, evalueren. Om tot een volledig en goed product te kunnen komen wordt allereerst aandacht besteed aan het doen van research. Tevens wordt het medium film op praktische wijze onderzocht op zijn beeldende, technische en inhoudelijke mogelijkheden. De taal van het beeld, evenals de communicatieve potentie van film t.b.v. verandering, participatie en educatie, komen uitgebreid aan de orde: er wordt aandacht besteed aan mediapsychologie en receptietheorie om de kracht van media als agogisch middel te doorgronden. Werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges/practica, begeleide laboratoriumtijd Opdrachten De student maakt een korte videofilm als onderdeel van een agogisch project (lessenserie). In deze video wordt een voor jongeren actueel thema aangekaart op zodanige wijze dat zij worden aangezet tot leren door discussie, uitwisseling, participatie, actie. De opdracht bestaat uit verschillende onderdelen: onderzoek en theoretische verantwoording; het ontwerpen van het concept en lessenserie; het maken van de videoproductie; presentatie en kritische reflectie. De student werkt in groepsverband aan de opdracht. Op onderdelen wordt de individuele bijdrage, kennis en inzicht getoetst. Competenties Op de voorgrond: A1 Verkennen, onderzoeken, analyseren A3 Ontwerpen en ontwikkelen Op de achtergrond: B4- organiseren, netwerken, bemiddelen Leerdoelen De student verwerft kennis van het doen van research en leert de resultaten om te zetten in een haalbaar project- en filmplan; De student is in staat een educatief project te ontwerpen en te ontwikkelen;

31 De student kan reflecteren op de interactie tussen film, filmmaker, gefilmde werkelijkheid en kijker; De student kan audiovisuele media en technieken inhoudelijk, technisch en op creatieve wijze inzetten; De student is in staat om op methodische wijze een korte film te maken voor een specifieke groep jongeren; De student is in staat de gemaakte methodische keuzes t.a.v. het werken met film in een educatieve setting te verantwoorden en te beoordelen; De student ontwikkelt een visie over het werken met media in de CMV-beroepspraktijk Toetsing en beoordeling De student wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: onderzoek en theoretische verantwoording concept en lessenserie videofilm presentatie en kritische reflectie videoportfolio (opdrachten tijdens training moeten voldoende zijn) theorietoets en individuele bijdrage Onderdeel: Kunst en de Wereld 5 EC s De inhoud binnen deze cursus moet gezien worden als de basis tot het leren bevorderen van receptieve en actieve cultuurdeelname door middel van kunsteducatie. De inhoud van de kunsten wordt bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken en zal daardoor als basis kunnen dienen voor projecten die kunst- en cultuurparticipatie bevorderen. Als leidraad is gekozen voor het boek Eeuwige Schoonheid van E. H. Gombrich, omdat daarin helder is verwoord hoe het doel van kunstuitingen in de loop van de geschiedenis telkens opnieuw is aangepast aan, of ontwikkeld is binnen de context van de tijd. Een belangrijk uitgangspunt dat wordt gehanteerd is, dat de culturele en maatschappelijke vormer, wil hij kunnen bemiddelen en cultuurdeelname kunnen bevorderen, zelf kunst moet kunnen interpreteren en in een (historische) context moet kunnen plaatsen. Kunst uit de traditionele samenleving vormt de basis voor kunst uit latere tijden; die van het modernisme en postmodernisme. Deze laatste twee periodes hebben op een ander moment in het curriculum een plek gekregen. Tijdens deze cursus wordt onderzocht wat de oude kunst nog voor betekenis heeft in het heden. Vooral het maatschappelijke engagement en de beleving van kunst krijgen in deze cursus veel aandacht. Werkcolleges en coaching Bestuderen van E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid en maken van een tentoonstelling naar aanleiding van het boek. Competenties: Verkennen onderzoeken analyseren; Ontwerpen en ontwikkelen Leerdoelen: De student heeft na succesvolle afronding van deze cursus inzicht verworven op het gebied van de beeldende kunst, theater en muziek vanaf de klassieke kunst tot circa 1900 en kan kunstwerken die exemplarisch zijn voor deze periode te interpreteren binnen de context van de samenleving. Op basis van het verworven inzicht is de student in staat in groepsverband een educatieve tentoonstelling samen te stellen op het gebied van de kunst van de oude tijd: op basis van een gemeenschappelijk geformuleerd uitgangspunt, waarin de historische context van de getoonde werken juist is weergegeven en de gegeven methodes adequaat zijn toegepast. Toetsing: Presentatie tentoonstelling en open boek tentamen Onderdeel Sport Jeugdsport, een verhaal apart

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2017-2018 Titel CMV Lab jaar 2 Collegejaar 2017-2018 Cursuscode ACM-V2-CMVLAB-13 Cursusnaam CMV Lab jaar 2 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie