Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Afstudeerproject GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Final Project 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I de Weert (tel. 5262) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Afstudeerproject niet verplicht 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Training verplicht 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Afstudeerpresentatie 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR Onderzoeksplan 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR Onderzoeksrapport 5, bij aanvangs JAAR: 1. JAAR 2. JAAR

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Het Afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder. U laat daarin zien dat u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wilt onderzoeken, bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding: het onderwerp heeft een relatie met de gerechtsdeurwaarderspraktijk. Het project bestaat uit een onderzoeksplan, waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wàt u gaat onderzoeken, waarom en op welke wijze. Dit onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport. Tot slot presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf - kort - aan bod, maar juist ook de bredere context ervan. Competenties Afhankelijk van het door u gekozen afstudeeronderwerp, zullen specifieke competenties (in meerdere mate) een rol spelen. Bij het eindgesprek dient u desgevraagd te kunnen aantonen, te beschikken over alle HBR-competenties. Middels het Afstudeerproject als geheel, laat u in alle gevallen zelf expliciet zien dat u de volgende HBR-competenties beheerst: - Juridisch analyseren. - Adviseren. - Beslissen. Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal één van de volgende competenties voldaan: - Reguleren. - Dossier managen. - Organiseren. Deze HBR-competenties zijn beroepsspecifiek uitgewerkt in GDW-competenties: zie Studiewijzer. Leerdoelen U laat zien dat u: - Zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan. - Een juridisch relevante probleembeschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren. - In staat bent om relevante informatie te zoeken en verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever. - Een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: - voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden; - juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt; - consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever. - Een conclusie en voor zover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen. - Uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren. - In staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Cursus inhoud Het Afstudeerproject omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en het eindgesprek.

4 2.3 Ingangseisen Ingangseisen cursus - U heeft maximaal twee studieonderdelen uit het curriculum van jaar 1, 2 en 3 niet behaald. - U heeft de cursus Onderzoeksvaardigheden (ADR-GDW of ADR-GDW ) behaald: zie verder Studiewijzer. Ingangseisen toetsen - U heeft een VD voor het onderzoeksplan om te mogen starten met het eindrapport. - U heeft minimaal een 5,5 voor het onderzoeksrapport om te mogen deelnemen aan het eindgesprek. - U heeft voorts geen studieonderdelen meer te volgen om te mogen deelnemen aan het eindgesprek. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011 (of recentere versie) Boek (verplicht) : M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013 (of recentere versie). Boek (verplicht) : M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p (digitaal beschikbaar). Reader (verplicht) : Reader 'Afstuderen HBO Rechten ' (digitaal beschikbaar via de cursussite). Reader (verplicht) : Studiewijzer Afstudeerproject GDW (digitaal beschikbaar via de cursussite). Diversen (verplicht) : J.G.L. van der Wees & W.G. Renden, Internet voor juristen, Recht.nl 2013 (of recentere versie) 2.5 Workload Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 415 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Vrijstelling Er wordt voor deze cursus geen vrijstelling verleend. 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant Arbeidsrecht & Onderhandelen GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Arbeidsrecht en Onderhandelen GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Labor Law & Negotiation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja I de Weert (tel. 5262) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm WC Arbeidsrecht niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 2 Training Onderhandelen verplicht 1 maal per 450 minuten bij aanvangs 1: 1 Training Onderhandelen verplicht 1 maal per 450 minuten bij aanvangs 1: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Arbeidsrecht 5, bij aanvangs 1: Verslag Onderhandelen 5, bij aanvangs 1:

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel ARBEIDSRECHT GDW Korte inleiding In de cursus wordt ingegaan op het arbeidsrecht, een meer specifiek terrein van het overeenkomstenrecht waarmee ook de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder in zijn praktijk te maken kan krijgen. Ten eerste vormt arbeid een belangrijke (mogelijke) inkomstenbron van debiteuren die hij treft. Ten tweede wordt in arbeidszaken veelal geprocedeerd bij de kantonrechter: de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder is bevoegd om daarbij als gemachtigde op te treden. Ten derde speelt het arbeidsrecht mogelijk een rol in de eigen organisatie van de gerechtsdeurwaarder. De relatie tussen de individuele werknemer en werkgever wordt onder de loep genomen, waarbij de rechten en plichten van partijen alsmede het ontslagrecht een centrale rol innemen. Op het collectieve arbeidsrecht wordt beperkt ingegaan. Competenties - Juridisch rechercheren en analyseren. - Adviseren. - Procederen. Leerdoelen - U kunt een arbeidsovereenkomst kwalificeren. - U kunt de verschillende soorten overeenkomsten onderscheiden op basis waarvan arbeid wordt verricht. - U heeft kennis van de rechten en plichten van werkgever en werknemer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. - U heeft kennis van (de bijzonderheden van) het arbeidsprocesrecht. - U heeft kennis van de juridische mogelijkheden waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. - U kunt arbeidsrechtelijke wetgeving en jurisprudentie toepassen op casuïstiek ontleend aan de beroepspraktijk. TRAINING ONDERHANDELEN GDW Korte inleiding Onderhandelen is een basisvaardigheid voor professionals in het algemeen. Voor gerechtsdeurwaarders is het zelfs een van de belangrijkste competenties. Zij hebben immers vaak te maken met situaties waarin degene met wie zij tot een oplossing moeten komen, een ander of zelfs tegenstrijdig belang heeft dan zijzelf. Er ontstaat een onderhandelingssituatie als de partijen voor het vinden van de beste oplossingen afhankelijk van elkaar zijn. In deze training leert u de basisprincipes van onderhandelen kennen en toe te passen in beroepssituaties. Competenties - Communiceren. - Adviseren. - Onderhandelen. - Professioneel samenwerken. - Zichzelf ontwikkelen in het beroep. Leerdoelen Hoofddoel: - U kunt in situaties waarin u wilt onderhandelen een plan van aanpak maken, dat uitvoeren en reflecteren op de onderhandeling die u hebt gevoerd. Daarvoor is nodig: - U kunt een plan van aanpak ontwerpen voor een specifieke onderhandelingssituatie op basis van de aangeboden literatuur.

7 - U kunt de informatie uit het boek Vaardiger onderhandelen van Mastenbroek, inzetten in uw dagelijkse werk, en in uw eigen woorden uitleggen hoe u dat heeft aangepakt en wat het effect daarvan was. - U kent de verschillende fasen van een onderhandeling, en weet wat u in welke fase kunt doen. - U kent en herkent in gesprekken de factoren die een onderhandeling beïnvloeden en u kunt op uw beurt deze factoren beïnvloeden. 2.2 Cursus inhoud ARBEIDSRECHT GDW Onderwerpen: - Afbakening individuele arbeidsovereenkomst. - Rechten en verplichtingen werkgever en werknemer. - Gelijke behandeling. - Loon. - Arbeidsongeschikte werknemer. - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. - Collectieve arbeidsovereenkomst. - Arbeidsprocesrecht. TRAINING ONDERHANDELEN GDW Onderwerpen: - Basisprincipes van effectieve mondelinge communicatie in onderhandelingssituaties. - Beïnvloedingsfactoren in een onderhandeling. - Eigen casuïstiek van de deelnemers. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M. Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, meest recente uitgave Boek (verplicht) : Training onderhandelen: W.F.G. Mastenbroek, Vaardiger Onderhandelen, Heemstede: Holland Business Publications. Studiewijzer (digitaal beschikbaar). Diversen (verplicht) : Studiewijzer Arbeidsrecht GDW (digitaal verkrijgbaar via de cursussite). Diversen (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Kluwer Collegebundel of Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving). 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

8 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsomgeving GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Bedrijfsomgeving GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Company Environment GDW 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja M Jansma (tel. 9242) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm WC Bedrijfsomgeving niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Verslag Bedrijfsomgeving 5, bij aanvangs 4:

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder is bedrijfskundig inzicht belangrijk. De gerechtsdeurwaarder is ambtenaar en tegelijkertijd ondernemer sinds de liberalisatie van Het totale curriculum waarin bedrijfskundig inzicht wordt opgebouwd, bevat vier cursussen, te weten; 1. Bedrijfsprocessen en Financiën, welke onderdelen komen voor in een bedrijf en hoe is de samenhang met financiën, 2. Bedrijfsorganisatie en Bedrijfsstrategie, hoe in de interne samenhang en hoe geven je leiding, en hoe zorgen we voor continuïteit en groei op de korte en lange termijn, 3. Bedrijfsomgeving, in welke omgeving bevindt het bedrijf zich en hoe ondernemen we maatschappelijk verantwoord. Bedrijfsomgeving gaat in op de omgeving van een bedrijf. De omgeving wordt gestructureerd bestudeerd en vertaald naar een strategie. Welke relaties heeft een bedrijf met de omgeving, welke invloeden brengt dat met zich mee. Als je onderneemt met welke externe factoren moet je rekening houden. Wat zijn belangrijke thema s waar de deurwaarder mee te maken krijgt. Competenties - Beslissen. - Adviseren. - Ondernemen. - Leidinggeven. - Bedrijfsvoering. - Professioneel samenwerken. Leerdoelen - U hebt een methode om gestructureerd naar de omgeving te kijken. - U hebt inzicht in de plaats van de deurwaarder in de keten van bedrijven. - U hebt inzicht in concurrentie analyse en samenwerkingsvormen. - U hebt inzicht in de marketing van de dienstverlening. - U hebt kennis van de wet en regelgeving waar de deurwaardersonderneming mee te maken heeft. - U bent bekend met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 2.2 Cursus inhoud Onderwerpen: - Stakeholder benadering, wie zijn allemaal betrokken bij een bedrijf. - Ketenbenadering, de plaats van de bedrijfsactiviteit in de keten. - Marketing processen. - Concurrentie. - Samenwerking. - Wet en Regelgeving. - Maatschappelijk verantwoord ondernemen. - Gedragsregels, ethische dilemma s, tuchtrecht. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Studiewijzer en reader via Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 126

10 Totaal (uren) 141 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsproces, -Organisatie,- Strategie en Financiën Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Bedrijfsprocessen en Financiën& Bedrijfsorganisatie en Bedrijfsstrategie Company Processes & Finances & Company Organization & Strategies Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja 1.9 Contactpersoon M Jansma (tel. 9242) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm WC Bedrijfsorganisatieen Strategie niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 3 WC Bedrijfsprocessen en Financiën niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Bedrijfsorganisatieen Strategie 5, bij aanvangs 2: Bedrijfsprocessen en Financiën 5, bij aanvangs 2:

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel BEDRIJFSORGANISATIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE GDW Korte inleiding Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder is bedrijfskundig inzicht belangrijk. De gerechtsdeurwaarder is ambtenaar en tegelijkertijd ondernemer sinds de liberalisatie van Het totale curriculum waarin bedrijfskundig inzicht wordt opgebouwd, bevat drie cursussen, te weten: 1. Bedrijfsprocessen en Financiën, welke onderdelen komen voor in een bedrijf en hoe is de samenhang met financiën. 2. Bedrijfsorganisatie en Bedrijfsstrategie, hoe is de interne samenhang en hoe geven je leiding, en hoe zorgen we voor continuïteit en groei op de korte en lange termijn. 3. Bedrijfsomgeving en Bedrijfsethiek, in welke omgeving bevindt het bedrijf zich en hoe ondernemen we maatschappelijk verantwoord. De cursus Bedrijfsorganisatie gaat in op de interne dynamiek van een bedrijf. De eerste cursus gaf inzicht in de interne onderdelen van een bedrijf, nu wordt ingegaan op hoe de onderdelen geleid worden en hoe ze samenwerken. In de cursus Bedrijfsstrategie wordt ingegaan op strategieprocessen, veranderen, innoveren en alles wat van belang is om het bedrijf te laten bestaan en te laten groeien. Competenties - Beslissen. - Adviseren. - Ondernemen. - Leidinggeven. - Bedrijfsvoering. - Professioneel samenwerken. Leerdoelen - U hebt een methode om gestructureerd strategievorming te doen. - U kunt een SWOT-analyse opstellen. - U kunt een projectplan opstellen voor implementatie van een innovatie, inclusief business case. - U hebt kennis van belangrijke aspecten van ondernemen. - U hebt beeld van organisatie structuren en principes. - U hebt een beeld van uw individuele rol in groepen en van groepsprocessen. - U hebt inzicht in management, leiderschap en ondernemerschap. - U hebt een inzicht verkregen in besturen en besluitvormingsprocessen. - U bent bekend met kwaliteitsprocessen. - U hebt een beeld gekregen van politiek in de organisatie en de cultuur van een organisatie. BEDRIJFSPROCESSEN EN FINANCIËN GDW Korte inleiding Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder is bedrijfskundig inzicht belangrijk. De gerechtsdeurwaarder is ambtenaar en tegelijkertijd ondernemer sinds de liberalisatie van Het totale curriculum waarin bedrijfskundig inzicht wordt opgebouwd, bevat drie cursussen, te weten: 1. Bedrijfsprocessen en Financiën, welke onderdelen komen voor in een bedrijf en hoe is de samenhang met financiën. 2. Bedrijfsorganisatie en Bedrijfsstrategie, hoe is de interne samenhang en hoe geven we leiding, en hoe zorgen we voor continuïteit en groei op de korte en lange termijn. 3. Bedrijfsomgeving en Bedrijfsethiek, in welke omgeving bevindt het bedrijf zich en hoe ondernemen we maatschappelijk verantwoord. De cursus Bedrijfsprocessen en Financiën, gaat in op de processen die in een bedrijf

13 voorkomen en wat de onderlinge samenhang is. De bedrijfsprocessen in een deurwaarderskantoor worden vanzelfsprekend uitgebreider behandeld dan de processen die daar niet of in mindere mate voorkomen. Financiële en administratieve processen en de dienstverlenings- processen worden uitgebreid behandeld, met onder meer Bureau Financieel Toezicht en Wettelijke Tarieven Ambtelijke Handelingen. Competenties - Beslissen. - Adviseren. - Ondernemen. - Leidinggeven. - Bedrijfsvoering. - Professioneel samenwerken. Leerdoelen - U hebt een overzicht van de meest voorkomende bedrijfsprocessen. - U kent financiële verslaglegging, winst en verliesrekeningen en balans overzichten. - U hebt inzicht in kosten structuren en management accounting. - U kunt bijdrage analyses maken en kent het begrip business cases. - U bent bekend met de meest voorkomende tariefstructuren. - U kent de regelgeving die betrekking heeft op de deurwaarderspraktijk. 2.2 Cursus inhoud BEDRIJFSORGANISATIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE GDW Onderwerpen: - Structuren. - Individuen en groepen, personeelsbeleid. - Management & leiderschap - Kwaliteit. - Besturen en besluitvormingsprocessen. - Politiek. - Cultuur. - Strategie processen. - Planning & implementatie. - SWOT. - Levenscyclus van bedrijven/producten/diensten. - Innovatie. - Change processen. - Ondernemen. BEDRIJFSPROCESSEN EN FINANCIËN GDW Onderwerpen: - Bedrijfsprocessen. - Processchema s. - Inrichting. - ICT. - Besturing. - Financieel management. - Winst & Verlies. - Balans. - Kostprijs calculatie. - Derden-gelden. - Risico analyse. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

14 Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : K. van Alphen, Financieel Management, s-gravenhage: Academic Service Diversen (verplicht) : Studiewijzer via SharePoint Boek (verplicht) : Marketing Management, De Essentie, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Harry Robben, Maggie Geuens. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Burgerlijk Procesrecht GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Burgerlijk Procesrecht GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Administrative Procedural Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon WK Lem (tel. 9257) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Hoor- en werkcollege verplicht 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Open vragen 5, bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Het gaat in deze cursus om een eerste kennismaking met en een inleiding op het algemene Nederlands burgerlijk procesrecht. Het burgerlijk procesrecht is het formele recht dat regelt op welke wijze de materiële rechten uit het privaatrecht kunnen worden verwezenlijkt, met name in geval van geschillen. Competenties - Diagnosticeren. - Beslissen. - Adviseren. - Belangen behartigen. - Informatie. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen

16 - U kunt uitleggen wat het belang is van het burgerlijk procesrecht in ons rechtsstelsel. - U kunt aangeven welke personen in welke hoedanigheid een rol spelen in een burgerlijk proces. - U kunt de belangrijkste beginselen van burgerlijk procesrecht toepassen en benoemen. - U kunt de in de lesstof voorkomende procesrechtelijke begrippen toepassen en definiëren. - U kunt de relevante rechtsbronnen hanteren en toepassen. - U kunt uitspraken inzake burgerlijk (proces)recht van nationale en internationale rechters lezen en er de rechtsregel in herkennen. Daarbij kunt u aangeven wat het belang is van de betreffende uitspraak. - U kunt beargumenteren welke rechter absoluut en relatief bevoegd is zowel nationaal als internationaal. - U kunt beschrijven hoe de dagvaardingsprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. - U kunt beschrijven hoe de verzoekschriftprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. - U kunt beschrijven wat arbitrage is en hoe een arbitrageprocedure verloopt. Daarbij bent u ook in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. - U kunt benoemen wat een kort geding procedure inhoudt en bent in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. - U kunt benoemen hoe het bewijsrecht werkt en waar het staat. Ook de verschillende bewijsmiddelen kunt u benoemen en toepassen in casusposities. - U kunt de bijzondere regels van procesrecht voor een aantal specifieke rechtsgebieden benoemen, (her)kennen en toepassen in een casus. - U weet welke rechtsmiddelen er zijn en wanneer die ingesteld kunnen en moeten worden. - U weet wat in een vonnis moet staan en welke vonnissen er zijn. - U kunt de algemene regels van beslag- en executierecht benoemen en toepassen in een concrete casus. - U kunt uitleggen wat het belang is van het burgerlijk procesrecht in ons rechtsstelsel. - U kunt aangeven welke personen in welke hoedanigheid een rol spelen in een burgerlijk proces. - U kunt de belangrijkste beginselen van burgerlijk procesrecht toepassen en benoemen. - U kunt de in de lesstof voorkomende procesrechtelijke begrippen toepassen en definiëren. - U kunt de relevante rechtsbronnen hanteren en toepassen. - U kunt uitspraken inzake burgerlijk (proces)recht van nationale en internationale rechters lezen en er de rechtsregel in herkennen. Daarbij kunt u aangeven wat het belang is van de betreffende uitspraak. - U kunt beargumenteren welke rechter absoluut en relatief bevoegd is zowel nationaal als internationaal. - U kunt beschrijven hoe de dagvaardingsprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. - U kunt beschrijven hoe de verzoekschriftprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. - U kunt beschrijven wat arbitrage is en hoe een arbitrageprocedure verloopt. Daarbij bent u ook in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. - U kunt benoemen wat een kort geding procedure inhoudt en bent in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. - U kunt benoemen hoe het bewijsrecht werkt en waar het staat. Ook de verschillende b bewijsmiddelen kunt u benoemen en toepassen in casusposities. - U kunt de bijzondere regels van procesrecht voor een aantal specifieke rechtsgebieden benoemen, (her)kennen en toepassen in een casus. - U weet welke rechtsmiddelen er zijn en wanneer die ingesteld kunnen en moeten worden. - U weet wat in een vonnis moet staan en welke vonnissen er zijn. - U kunt de algemene regels van beslag- en executierecht benoemen en toepassen in

17 een concrete casus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer en Reader via SharePoint Boek (verplicht) : nader bekend te maken in studiewijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Executie- en Beslagrecht 1 & 2 GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Executie- en Beslagrecht 1&2 GDW 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Foreclosure and Repossession Law 1 & Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon WK Lem (tel. 9257) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm E&B 1 WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 E&B 2 WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 2 E&B1 HC niet verplicht 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 1: 1 E&B2 HC niet verplicht 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 1: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen E&B1 5, bij aanvangs 1: Tentamen E&B2 5, bij aanvangs 1:

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Het executie en beslagrecht is een essentieel onderdeel van de kennis die de deurwaarder in de uitoefening van zijn beroep moet hebben. In vier op elkaar aansluitende cursussen wordt de stof behandeld. Daarmee is dit onderdeel van de opleiding in alle periodes van het derde jaar aan de orde. Per periode wordt een tentamen afgenomen, elk volgend tentamen bouwt voor op de kennis van de vorige periode. Competenties - Betekenen. - Redigeren van exploten. - Executeren. - Incasseren. Leerdoelen - U bent in staat om het gehele executierecht zoals is neergelegd in de boeken 2, 3 en 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te doorgronden en op verdiepingsniveau toe te passen, dit in samenhang met (o.a.) het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. - U bent in staat om Verdrags- en EU-verordeningsteksten toe te passen, voor zover voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder van belang. - U kunt alle voorkomende aktes schrijven op het gebied van beslag en executierecht 2.2 Cursus inhoud Onderwerpen: - Algemene bepalingen. - Beslag roerende zaken. - Beslag onroerende zaken. - Beslag op aandelen. - Derdenbeslag. - Beslagvrije voet. - Afgifte. - Bewijsbeslag. - Verdeling executieopbrengst. - Maritaal beslag. - Ontruiming. - Dwangsom. - Beslag op schepen. - EEX-EET. - EBB, Small claims. - Ontneming (Pluk ze wetgeving). - Lijfsdwang. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Studiewijzer en reader via SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 6 Zelfstudie (uren): 92 Totaal (uren) 140

20 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Opleidingsvariant Executie- en Beslagrecht 3 & Pacht GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Executie- en Beslagrecht 3 en Pacht GDW 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Foreclosure and Repossession Law 3 & Lease GDW 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon WK Lem (tel. 9257) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm E&B 3 HC niet verplicht 7 maal per 420 minuten bij aanvangs 3: 3 E&B 3 WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 3: 3 Pacht WC niet verplicht 2 maal per 480 minuten bij aanvangs 3: 3, 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen E&B3 5, bij aanvangs 3: Tentamen Pacht 5, bij aanvangs 3:

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel EXECUTIE- EN BESLAGRECHT 3 GDW Korte inleiding Het executie- en beslagrecht is een essentieel onderdeel van de kennis die de deurwaarder in de uitoefening van zijn beroep moet hebben. In vier op elkaar aansluitende cursussen wordt de stof behandeld. Daarmee is dit onderdeel van de opleiding in alle periodes van het derde jaar aan de orde. Per periode wordt een tentamen afgenomen, elk volgend tentamen bouwt voor op de kennis van de vorige periode. Competenties - Betekenen. - Redigeren van exploten. - Executeren. - Incasseren. Leerdoelen - U bent in staat om het gehele executierecht zoals is neergelegd in de boeken 2, 3 en 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te doorgronden en op verdiepingsniveau toe te passen, dit in samenhang met (o.a.) het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. - U bent in staat om Verdrags- en EU-verordeningsteksten toe te passen, voor zover voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder van belang. - U kunt alle voorkomende aktes schrijven op het gebied van beslag en executierecht. PACHT GDW Korte inleiding In deze cursus wordt ingegaan op het pachtrecht, een meer specifiek civielrechtelijk terrein van het recht waarmee ook de deurwaarder in zijn praktijk te maken kan krijgen. Competenties - Juridisch rechercheren, analyseren en formuleren. - Betekenen. - Redigeren van exploten. - Executeren. - Procederen. - Adviseren. Leerdoelen - U kunt de in de leerstof voorkomende pachtrechtelijke begrippen beschrijven. - U kunt bij een aangeboden casus het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante rechtsregels op het gebied van het pachtrecht. - U kunt de pachtrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven, op het gebied van: - de pachtovereenkomst - de totstandkoming van de pachtovereenkomst - de rechten en plichten van de pachter en verpachter - de wijzen van beëindiging van de pachtovereenkomst - het procesrecht, waaronder rechtsmiddelen, termijnen en instanties. - U kunt bovengenoemde pachtrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. - U kunt aan de hand van voornoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken. 2.2 Cursus inhoud

23 EXECUTIE- EN BESLAGRECHT 3 GDW Onderwerpen: - Algemene bepalingen Beslag roerende zaken. - Beslag onroerende zaken. - Beslag op aandelen. - Derdenbeslag. - Beslagvrije voet. - Afgifte. - Bewijsbeslag. - Verdeling executieopbrengst. - Maritaal beslag. - Ontruiming. - Dwangsom. - Beslag op schepen. - EEX-EET. - EBB, Small claims. - Ontneming (Pluk ze wetgeving). - Lijfsdwang. PACHT GDW Onderwerpen: Het (nieuwe) pachtrecht, de pachtovereenkomst, de totstandkoming van de pachtovereenkomst, de rechten en plichten van de pachter en verpachter, de wijze van beëindiging van de pachtovereenkomst, het procesrecht (waaronder rechtsmiddelen, termijnen en instanties). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of Kluwer Collegebundel) Diversen (verplicht) : Studiewijzer (digitaal beschikbaar) Diversen (verplicht) : Overige literatuur op SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 5 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Executie- en Beslagrecht 4 GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Executie- en Beslagrecht 4 GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Foreclosure and Repossession Law Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon WK Lem (tel. 9257) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm E&B4 HC niet verplicht 5 maal per 300 minuten bij aanvangs 4: 4 E&B4 HC niet verplicht 2 maal per 480 minuten bij aanvangs 4: 4 E&B4 WC niet verplicht 5 maal per 600 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen E&B4 5, bij aanvangs 4:

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Het executie en beslagrecht is een essentieel onderdeel van de kennis die de deurwaarder in de uitoefening van zijn beroep moet hebben. In vier op elkaar aansluitende cursussen wordt de stof behandeld. Daarmee is dit onderdeel van de opleiding in alle periodes van het derde jaar aan de orde. Per periode wordt een tentamen afgenomen, elk volgend tentamen bouwt voor op de kennis van de vorige periode. Competenties - Betekenen. - Redigeren van exploten. - Executeren. - Incasseren. Leerdoelen - U bent in staat om het gehele executierecht zoals is neergelegd in de boeken 2, 3 en 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te doorgronden en op verdiepingsniveau toe te passen, dit in samenhang met (o.a.) het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. - U bent in staat om Verdrags- en EU-verordeningsteksten toe te passen, voor zover voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder van belang. - U kunt alle voorkomende aktes schrijven op het gebied van beslag en executierecht. 2.2 Cursus inhoud Onderwerpen: - Algemene bepalingen. - Beslag roerende zaken. - Beslag onroerende zaken. - Beslag op aandelen. - Derdenbeslag. - Beslagvrije voet. - Afgifte. - Bewijsbeslag. - Verdeling executieopbrengst. - Maritaal beslag. - Ontruiming. - Dwangsom. - Beslag op schepen. - EEX-EET. - EBB, Small claims. - Ontneming (Pluk ze wetgeving). - Lijfsdwang. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Literatuur word bekend gemaakt in de wegwijzer via SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140

26 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Exploten 1 & Formele procesinleiding GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Exploten 1 & Formele procesinleiding GDW Civil law writs1 & Formal start of a civil procedure 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JH Rutten 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Exploten 1 WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Formele procesinleiding WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Exploten 1 5, bij aanvangs 1: Tentamen Formele procesinleiding 5, bij aanvangs 1:

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel EXPLOTEN 1 GDW Korte inleiding In dit cursusonderdeel wordt de plaats en functie van de gerechtsdeurwaarder in het Nederlandse recht behandeld en wordt een begin gemaakt met het schrijven van exploten. Verschillende basisonderdelen van exploten komen aan de orde, waaronder de meest voorkomende wijze van betekening. Competenties - Juridisch rechercheren, analyseren en formuleren. - Betekenen. - Redigeren van exploten. Leerdoelen Na afronding van de cursus: - Kunt u aangeven wat tot het ambt en de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder behoort. - Weet u wat het verschil is tussen een gerechtsdeurwaarder, waarnemendgerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. - Kunt u een willekeurig "heb-ik"-relaas foutloos uitschrijven. - Weet u hoe het toezicht en het tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders is geregeld. - Kent u de organisatie en de bevoegdheden van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). - Weet u waar voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon in Nederland exploot kan worden gedaan, bent u in dit verband bekend met de begrippen woonplaats (en de regeling hierover in Boek 1 Burgerlijk Wetboek), verblijfplaats en kantoor en kunt u deze begrippen toepassen in een concrete casus. - Weet u hoe in deze gevallen afschrift van het exploot kan worden gelaten en kunt u het hierbij behorende betekeningsrelaas foutloos uitschrijven. FORMELE PROCESINLEIDING GDW Korte inleiding In dit cursusonderdeel worden de formaliteiten rondom de civiele procesinleiding behandeld, met name waar deze de praktijk van de gerechtsdeurwaarder raken. Met name komen aan de orde de verschillende dagvaardingsvormen en overige exploten in het kader van het civiele proces, en, voor zover (bijna) in werking getreden, de herziene wijze van procesinleiding na de wetswijziging in het kader van het zogeheten project KEI (Kwaliteit En Innovatie) van de rechtspraak. Aan het einde van de cursus kunt u een dagvaarding of ander exploot in het kader van het civiele proces opstellen wat betreft de formaliteiten. Competenties - Juridisch rechercheren, analyseren en formuleren. - Betekenen. - Redigeren van exploten. Leerdoelen Na afronding van de cursus: - Kunt u de begrippen en de formaliteiten uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering benoemen en toepassen die gelden voor exploten in het algemeen en voor het exploot van dagvaarding in het bijzonder. - Kunt u een willekeurig exploot in het civiele proces, waaronder een dagvaarding in eerste aanleg, verzet, hoger beroep en cassatie, indien aan de orde een oproepingsexploot onder KEI en een herstelexploot wat betreft de formaliteiten foutloos opstellen.

29 - Kunt u nietigheden in verschillende dagvaardingsexploten ontdekken en herstellen. - Kent u de dagvaardingstermijnen en kunt u deze correct toepassen. 2.2 Cursus inhoud EXPLOTEN 1 GDW Onderwerpen: - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarvan zullen worden behandeld Boek I, titel 1, afdeling 6 (artikelen 45 t/m 66 Rv). - Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan zullen worden behandeld artikelen 1 t/m 15 over woonplaats en de van belang zijnde bepalingen over rechten en plichten t.a.v. minderjarigen. - Gerechtsdeurwaarderswet. - Andere regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht en regelgeving die de positie van de gerechtsdeurwaarder betreft. FORMELE PROCESINLEIDING GDW Onderwerpen: - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, eerste boek. - Algemene Termijnenwet. - Andere regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht en regelgeving die de positie van de gerechtsdeurwaarder betreft. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Procesrecht , ISBN: , 34,50 Boek (verplicht) : Wettenbundel waarin in elk geval het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving (Blauwe VNW), Kluwer Collegebundel of Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Wetboek Boek (verplicht) : H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2011, ISBN: , 64,00 Boek (verplicht) : J.A. Raukema, Gerechtsdeurwaarderswet, 3e druk, Deventer: Kluwer 2011, ISBN: Diversen (verplicht) : Reader voor de vakken Exploten en Procesinleiding (vindplaats wordt bekend gemaakt in de studiewijzer). Diversen (verplicht) : Studiewijzer (digitaal beschikbaar). 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 5 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

30 Titel Opleidingsvariant Exploten 2 GDW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-GDW Cursusnaam Exploten 2 GDW 1.3 Cursusnaam in Engels Civil law writs Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JH Rutten 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Exploten 2 WC niet verplicht 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Tentamen Exploten 2 5, bij aanvangs 2:

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding In deze cursus wordt behandeld hoe exploot moet worden gedaan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon met een woon- of verblijfplaats of kantooradres in het buitenland (grensoverschrijdende of internationale betekening), of van wie woonplaats, verblijfplaats en/of kantooradres geheel onbekend is (openbare betekening). Competenties - Betekenen. - Redigeren van exploten. Leerdoelen Na afronding van de cursus: - Kent u alle relevante bepalingen in de wet, verdragen en verordeningen die betrekking hebben op het betekenen van exploten van natuurlijke- en rechtspersonen die niet in Nederland wonen of kantoor houden, of zonder bekende woon en/of verblijfplaats zijn, en kunt u deze bepalingen toepassen. - Kent u alle relevante bepalingen in de wet, verdragen en verordeningen die betrekking hebben op een opdracht vanuit het buitenland aan een gerechtsdeurwaarder tot het betekenen van een buitenlands stuk aan een persoon in Nederland. - Kan u het betekeningsrelaas formuleren van een exploot dat is bestemd voor een natuurlijke- of rechtspersoon die niet in Nederland woont of kantoor houdt, of zonder bekende woon en/of verblijfplaats is. - Kan u een exploot opstellen waarmee een buitenlands stuk aan een persoon in Nederland wordt betekend. - Kent u de bijzondere formaliteiten in een civiele dagvaardingsprocedure als een gedaagde in het buitenland woont of kantoor houdt, of zonder bekende woon- of verblijfplaats is. 2.2 Cursus inhoud Onderwerpen: - Artikelen 54 tot en met 56 Rv, 63 Rv. - het Rechtsvorderingsverdrag 1954, het Haags Betekeningsverdrag 1965 en de EUbetekeningsverordening. - andere regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht en regelgeving die de positie van de gerechtsdeurwaarder betreft. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Boek (verplicht) : Wettenbundel waarin in elk geval het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving (Blauwe VNW), Kluwer Collegebundel of Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Wetboek. Boek (verplicht) : H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2011, ISBN: ; Diversen (verplicht) : Reader voor de vakken Exploten en Procesinleiding (vindplaats wordt bekend gemaakt in de studiewijzer). Diversen (verplicht) : Studiewijzer (digitaal beschikbaar). Boek (verplicht) : Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Procesrecht 2015/2016, ISBN: Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal.

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. Geschreven door: Iman Adeel Datum: 5 november 2015 Inhoudsopgave 1. De gerechtsdeurwaarder 1.1 Wat doet

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Burgerlijk Procesrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie