1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon RSC Udo (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Feedback paper verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege Paper verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege theorie verplicht 14 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Paper Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, Tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: Het beschrijven van het kringloopmodel van de macro-economie en van de opbouw en ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (reeel en nominaal) aan de hand van de bestedingsbenadering, toegevoegde waarde benadering en inkomensbenadering. Het beschrijven en interpreteren van inflatiemaatstaven. Het beschrijven van het belang van sparen en het financiele systeem voor de macro-economie en het bedrijf. Het beschrijven en interpreteren van de productiefunctie. Het interpreteren en gebruiken van vraag- en aanbodcurves. Het gebruiken van IS en LM curves om korte termijn veranderingen in de economie te analyseren. Het gebruiken van AS en AD curves om korte en middellange termijn. Het beschrijven van het ontstaan en de werking van de Europese Monetaire Unie. Het beschrijven van de werking van het beleid van de Europese Centrale bank en het uitleggen van de invloed van inflatiebeleid. Het beschrijven van de Basel II en III akkoorden, inclusief de drie peilers en de bijbehorende typen risico. Het beschrijven van hoe het financieel toezicht is geregeld in Nederland en Europa. Uitleggen wat het belang van interest rates is, aan de hand van het liquidity preference framework. Het verklaren van wisselkoersontwikkelingen aan de hand van de betalingsbalans en Purchasing Power Parity. 2.2 Cursus inhoud Algemene Economie kan worden verdeeld in vier deelgebieden: macro-economie, monetaire economie, internationale economie en micro-economie. In de cursus Algemene Economie voor BE gaan we op de eerste drie deelgebieden in. Welk werk je na je opleiding BE ook gaat doen, je krijgt onherroepelijk met deze terreinen te maken. Zowel in je werk als privé heb je te maken met geld- en bankwezen, rentestanden en gedrag van economische actoren (overheid, consumenten, banken, bedrijven). Ook Europa speelt een belangrijke rol in ons leven en beïnvloedt de werking van bedrijven in ons land. In de cursus Algemene Economie voor BE studenten, wordt de algemeen economische theorie benaderd vanuit de kant die voor jou het meest interessant is: het bedrijf. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zie cursuswijzer voor het boek van Algemene Economie Diversen (verplicht) : Aanvullende materialen (actualiteit) op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 43 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

3 2.7 URL cursussite

4 Titel Bedrijfsadministratie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BEDR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Bedrijfsadministratie 2: Bedrijfsadminstratie van ondernemingsprocessen Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, blok 1 2. blok 2 1. blok 1 2. blok 2

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: het maken van boekingen voor de NV/BV i.v.m. aandelenkapitaal, reserves, winstverdeling en vreemd vermogen; het boeken van diverse kosten zoals menselijke arbeid en vaste activa het toerekenen van directe en indirecte kosten aan orders volgens de kostenplaatsenmethode en de opslagmethode en het maken van de bijbehorende boekingen het maken van veelvoorkomende boekingen in de administratie van dienstverlenende bedrijven; het maken van boekingen i.v.m. statiegeld en quasigoederen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden Geboekstaafd, deel 1, 2 en 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de 7 weken gewerkt aan een opdracht die in week 7 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: de boekhouding van de vennootschap onder firma; de boekhouding van de nv/bv, aandelenkapitaal, winstverdeling, reserves en vreemd vermogen; boekingen van diverse kosten zoals grond- en hulpstoffen, menselijke arbeid en vaste activa; het toerekenen van kosten aan orders; boekingen bij de kostenplaatsenmethode; de administratie van dienstverlenende bedrijven; de administratie van quasigoederen en van statiegeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1, opgavenboek; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 8-ste druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgavenboek; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (aanbevolen) : Boekhouden geboekstaafd deel 3 ; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 3, opgavenboek ; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35

6 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Bedrijfsadministratie 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BEDR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Bedrijfsadministratie 3: consolidatie, fiscale aspecten en bijzondere onderwerpen Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, blok 3 2. blok 4 1. blok 3 2. blok 4

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: - deelnemingen te waarderen volgens verschillende methoden; - een geconsolideerde jaarrekening samen te stellen, alsmede intercompany-transacties ten behoeve van de consolidatie te verwerken; - integraal en proportioneel te consolideren; - de fiscale jaarrekening op te stellen; - latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening te verwerken - leasing en onderhanden werk in de boekhouding te verwerken - zelfstandig je weg te vinden in de literatuur over het onderhavige vakgebied; - verworven inzichten toe te passen in praktijksituaties; aan de hand van casussen wordt deze vaardigheid ontwikkeld. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden geboekstaafd deel 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de les weken gewerkt aan een opdracht die in week 6 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening; - fusies; - de geconsolideerde jaarrekening; - technische aspecten van consolidatie; - intercompany transacties, downstream sales en upstream sales; - proportionele consolidatie; - de verslaggeving t.b.v. de fiscus; - de verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening - leasing en onderhanden werk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden Beboekstaafd 3, opgaven; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden Geboekstaafd 3; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

9 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Belastingrecht A en Management en org. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BELRAMO Cursusnaam Belastingrecht A en Management en organisatie 1.3 Cursusnaam in Engels Tax Law A, Management and Organisation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon FJJ Boumans (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Nee Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht A verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Management & Organisatie verplicht 7 maal per blok 1050 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht A Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2 Management & Organisatie Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen voor het onderdeel Belastingrecht A: Het kunnen toepassen van de algemene bepalingen Inkomstenbelasting Het kunnen bepalen van de winst uit onderneming (box 1) Het kunnen bepalen van de winst uit aanmerkelijk belang (box 2) Het kunnen toepassen van de Algemene Wet Rijksbelastingen Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen voor het onderdeel Management & Organisatie: Is de student in staat verschillende denkrichtingen en persoonlijkheden op het gebied van organisatiekunde te noemen en de belangrijkste bijbehorende uitgangspunten en modellen hierbij aan te geven; Heeft de student kennis van en inzicht in algemene begrippen en specifieke aspecten van het individu en van groepen; Kan de student de belangrijkste managementtaken en leiderschapsstijlen beschrijven; Heeft de student inzicht in de wijze waarop managers een organisatie besturen en wat de relatie is tussen management en informatie; Heeft de student inzicht in de relatie tussen management en ethiek, de verschillende benaderingen van ethiek en bronnen van invloed bij ethisch handelen; Is de student in staat verschillende soorten besluitvormingsprocessen te onderscheiden; Heeft de student inzicht in verschillende aspecten die invloed uitoefenen op de besluitvorming en in de hulpmiddelen en technieken die bij het besluitvormingsproces ingezet kunnen worden; Is de student in staat verschillende typen bedrijfsprocessen te benoemen en te beschrijven op welke wijze deze worden beheerst; Is de student in staat verschillende bestuursniveaus te onderscheiden en de bijbehorende taken uiteen te zetten; Is de student in staat uitgangspunten, opvattingen en niveaus van maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance te benoemen; Heeft de student kennis van en inzicht in personeelsinstrumenten en in algemene beheersingsmethoden en technieken van bestuur; Heeft de student kennis van en inzicht in arbeidsverdeling en coördinatie binnen organisaties; Heeft de student kennis van en inzicht in verschillende organisatiestelsels en nieuwe vormen van organisatiestructuren; Heeft de student kennis van communicatie- en overlegstructuren. 2.2 Cursus inhoud In deze module worden de vakken Belastingrecht A en Management & Organisatie gecombineerd aangeboden. Belastingrecht A gaat in op het verwerven van beginnende kennis en inzicht in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, het winstbegrip in de wet Inkomstenbelasting en de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Deze begrippen zullen nader uitgelegd worden aan de hand van opdrachten, de wetteksten en voorbeelden uit de praktijk. Management & Organisatie (Organisatiekunde) is een studieterrein waar iedere organisatie mee te maken heeft. Het omvat bedrijfseconomische, commerciële, sociale, organisatorische en rechtskundige aspecten. Het maken van een jaarplanning van een afdeling van een bedrijf en de uitvoering hiervan brengt veel hbo-opgeleide medewerkers in aanraking met genoemde aspecten. Kortom voor iedere manager, beleidsadviseur/-medewerker maar ook voor ondernemers is het daarom van belang kennis te hebben van de diverse aspecten rond organisatiekunde. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

12 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Organisatie en Management; Van Dam en Marcus; isbn: ; ; ; Boek (aanbevolen) : Voor overige boeken en materialen wordt verwezen naar de cursuswijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Belastingrecht B en Ondernemingsrecht 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BELRBOR Cursusnaam Belastingrecht B en Ondernemingsrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Fiscal Law B and Business Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: GJ Lanting (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht B niet verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Ondernemingsrecht niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht B Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4 Ondernemingsrecht Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: Het bepalen en toepassen van de kennis rondom rechtsvormen waarin ondernemingen worden gedreven; Het kennen van grondslagen van relevante privaatrechtelijke regelgeving; Het bepalen en toepassen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de organen en personen, betrokken bij de rechtsvormen. Het kennen van de op de subjectieve belastingplicht van private en publieke rechtspersonen. Het bepalen van de fiscale winst te bepalen zowel via vermogensvergelijking als vanuit de commerciële cijfers. Het benoemen van de bij de winstbepaling relevante mogelijke onttrekkingen, de (in)formele kapitaalstortingen, de aftrekbeperkingen en de hybride leningen. Het toepassen van de belangrijkste bepalingen van de deelnemingsvrijstelling. Het toepassen van de op eenvoudige wijze bepaling van de WEV-waarde van een onderneming rekening houdend met belastinglatenties en zo ook het uit te geven aandelenkapitaal bepalen in ruil voor aandelen of activa en passiva. Het kennen van de bepalingen en de voor- en nadelen van de fiscale eenheid, de verrekening van voorvoegingsverliezen, de fiscale consolidatie en antimisbruikbepalingen. Het uitwerken van een case met behulp van de belangrijkste bepalingen van de wet op de omzetbelasting - met name wat betreft de onderwerpen leveringen en diensten, ondernemerschap, vergoedingen, vrijstellingen en tarief. Cursusdoel BE Belastingrecht B Alle facetten van de wet op de vennootschapsbelasting en een deel van de omzetbelasting worden belicht. Na afronding van de cursus is men in staat om de behandelde theorie in praktijkcasussen zelfstandig toe te passen. De van belang zijnde artikelen van de wet inkomstenbelasting 2001 worden als bekend verondersteld. 2.2 Cursus inhoud Cursusonderdeel Ondernemingsrecht: In het Nederlandse bedrijfsleven maken ondernemers gebruik van diverse organisatievormen om hun onderneming gestalte te geven. In dit cursusonderdeel komen de meeste voorkomende rechtsvormen van Nederlandse ondernemingen uitgebreid aan de orde: hoe steken ondernemingen juridisch in elkaar? Het ondernemingsrecht heeft drie belangrijke thema s: de inrichting van ondernemingen, het thema van de vertegenwoordiging en tenslotte het onderwerp van de aansprakelijkheid. Deze thema s vormen zodoende de inhoud van deze cursus. Het ondernemingsrecht is fiks in beweging. Per 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Op 1 januari 2013 zijn daar zowel de Wet bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen als de Wet tot herziening van het enquêterecht bijgekomen. In de cursus wordt uiteraard ook bij deze onderwerpen stilgestaan.

15 Cursusinhoud BE Belastingrecht B In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: winstbepaling, onttrekkingen van winst, (in)formele kapitaalstortingen, rente-aftrekbeperkingen, hybride leningen, de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, fiscaal gefacilieerde fusievormen en de overnames tegen geld, de fiscale eenheid, consolidatie en de verliesverrekening. Tevens worden de belangrijkste artikelen van de wet op de omzetbelasting behandeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek 2015//2016; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek 2015/2016; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Kluwer Belastingwetten 2015; ISBN ; ; Kluwer; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs ; ; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers; Boek (verplicht) : De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 2, ondernemingsrecht; Van Zeijl; ISBN , 9e druk; Noordhoff Uitgevers; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant BIV, Risicomanagement Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BIVRIS Cursusnaam BIV, Risicomanagement 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Information Systems and Risk Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AH van Delden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Introductiecollege verplicht 1 maal per blok 60 minuten Project verplicht 7 maal per blok 1260 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Student leert het concept Risicomanagement: het tijdig onderkennen en managen van toekomstig (mogelijke) gebeurtenissen, die het behalen van organisatiedoelstellingen belemmeren; rekening houdend met het economisch principe: het minimaliseren van de verhouding tussen opgeofferde waarden en verkregen waarden. Zowel vanuit het perspectief van BIVAO als vanuit het perspectief COSO ERM. Student leert risicomanagementbegrippen onderscheiden en toepassen in actuele interne beheersingsvraagstukken: business risico, financieel risico, auditrisico en compliancerisico. Middels actuele Capita Selecta bestudeert en analyseert de student toepassingen van ICT strategisch ingezet en risicomanagementvraagstukken. Student leert middels een casus met behulp van ICT strategisch ingezet een actueel risicomanagementvraagstuk te onderzoeken en op te lossen 2.2 Cursus inhoud De toenemende invloed van globalisering op het vakgebied BIVAO en het steeds belangrijker worden van nietfinanciele informatie voor BE-besluitvorming betekent dat organisatiebeheersing (het 'in control' zijn) steeds hogere eisen stelt. De oorspronkelijk marginale positie van de ICT-organisatie wordt steeds belangrijker en crucialer voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Van een bedrijfseconoom wordt verwacht zowel vanuit nationaal perspectief (BIVAO) als vanuit internationaal perspectief (IFRS en COSO ERM) organisatiebeheersing (Control) te kunnen borgen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Bestuurlijke Informatieverzorging in Perspectief, Oscar van Leeuwen, Jon Bergsma. isbn , laatste druk, uitg Noordhoff. Diversen (verplicht) : Geselecteerde hoofdstukken 'extra literatuur MEBE-BIVRIS-13' benoemd in de studentactiviteitenagenda en te vinden op de site van de sharepointsite van de cursus MEBE-BIVRIS Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant BIVAIS Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BIVAIS Cursusnaam BIVAIS 1.3 Cursusnaam in Engels BIVAIS 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AH van Delden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Theorie en Praktijkopdrachten verplicht 7 maal per blok 1260 minuten Theorie en Praktijkopdrachten verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1.inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie. Op niveau 2 2.Selecteren, definieren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen, financieel en nietfinancieel, gericht op de sturing van de primaire processen. Op niveau 2 3.Identificieren, beoordelen en beheersen van organisatierisico's. Op niveau Opstellen van financieel economisch informatie voor besluitvorming en verantwoording. Op niveau Cursus inhoud Het vakgebied BIV verandert onder invloed van de toenemende internationalisering (SOX 2003, COSO ERM). Hierdoor harmoniseren de verschillende nationale verslagleggingsvereistes stap voor stap tot een dwingend pakket van bindende afspraken, procedures en interne controlevereistes aan internationale bedrijfsverslaglegging. Tegelijkertijd is er de invloed van ICT - de oorspronkelijk marginale positie van de ICT-organisatie binnen bedrijven wordt steeds belangrijker en crucialer voor AC/BE. In deze hoofdfase-module gaan we dieper in op het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging (BIV) in samenhang met ICT; de ontwikkelingen rondom internationalisering (AIS, COSO ERM); en het steeds belangrijker worden van control van niet-financiele informatie voor BE/AC-verslaglegging. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Grondslagen van de Administratieve Organisatie, deel B; E.O.J.Jans, J.Bast, R.Nijland; ISBN ; laatste druk; Noordhoff Boek (verplicht) : Accounting Information Systems; M.B.Romney, P.J.Steinbart; ISBN 13: ; laatste druk, global edition, Pearson Education, Diversen (verplicht) : artikelen op de site van het studieonderdeel. 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Controleleer voor BE Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-CONTRBE Cursusnaam Controleleer voor BE 1.3 Cursusnaam in Engels Auditing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon S Jupijn (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 2 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 2 2. blok 2 toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus heeft een praktijkgerichte opzet met als doel dat BE studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het landelijk OAT examen. Alleen studenten die een verzoek tot deelname aan de OAT hebben besproken met de Coordinator OAT en toestemming hebben ontvangen van de Examencommissie kunnen deelnemen aan de cursus. Na het volgen van de cursus heeft de student de volgende leerdoelen behaald: Inzicht krijgen in de werkzaamheden binnen een controlesector Kennis verkrijgen van de hoofdlijnen van de controle aanpak en het daarbij behorende begrippenkader. Kennis hebben van de grondslagen van de beroepsuitoefening onder meer bestaande uit economische motieven, relevante wet- en regelgeving en institutionele kaders, alsmede diepgaand inzicht hebben in de ethische aspecten van de beroepsuitoefening. Kennis hebben van de functie van het accountantsberoep in corporate governance en de verslaggevingsketen in het bijzonder. Ethische aspecten in een specifieke opdracht kunnen onderkennen en (ethische) dilemma s gemotiveerd weten op te lossen. Een grondige en onderbouwde analyse kunnen geven van de controlerisico's in een specifieke situatie. In die risicoanalyse dient ook aandacht te worden geschonken aan de risico's op het terrein van de interne beheersing (inclusief administratieve organisatie en interne controle) en op het terrein van de externe verslaggeving voor zover van belang voor de financial audit. De bedoelde situaties kunnen zowel opdrachten tot controle van de jaarrekening als bijzondere opdrachten betreffen; Op basis van de beschikbare controle-informatie een oordeel kunnen vormen en beargumenteren ten aanzien van een specifiek controlevraagstuk met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, evenals de formulering van het oordeel kunnen geven. 2.2 Cursus inhoud In de cursus vindt een eerste verkenning plaats van de controlewerkzaamheden die de accountant verricht. De theorie wordt toegepast door het uitwerken van opdrachten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de digitalisering van de werkzaamheden van de accountant. Vervolgens wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving waarbinnen de accountant zijn of haar werkzaamheden verricht. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA), Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA), Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Andere onderwerpen die nog aan de orde komen zijn: Actuele ontwikkelingen in het accoutantsberoep; MVO; Overige controle opdrachten (niet zijnde jaarrekeningcontroles). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Barbara Majoor, De praktijk van Auditing & Assurance, 2011, ISBN Boek (verplicht) : Barbara Majoor, Grondslagen van Auditing & Assurance, 2011, ISBN Boek (aanbevolen) : Handleiding regelgeving Accountancy (HRA), 2014, 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

22 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Enterprise Resource Planning Navision 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ENTRES Cursusnaam Enterprise Resource Planning Navision 1.3 Cursusnaam in Engels Enterprise Resource Planning Navision 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AH van Delden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? project verplicht 7 maal per blok 840 minuten Project verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Standaard 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1.de ERP-informatiesystemen operationeel van een onderneming te leren doorgronden en controleren; nodig voor de interne beheersing van de bedrijfsvoering van een organisatie, eventueel met behulp van aanvullende BIV/AO ist/soll analyse. 2.om een juist in control statement te kunnen afgeven, gaat de student de werking controleren van een ERPbedrijfsvoeringssysteem van een productieonderneming. Middels bevindingen-analyse moet de student een adviesoordeel kunnen afgeven of en hoe de bestuurlijke informatievoorziening in control is. In de rol van auditor. 2.2 Cursus inhoud - (in)richten van financiele en niet-financiele bedrijfs-informatiesystemen met behulp van BIV/AO analyse huidigegewenste situatie. -testen/audit van de werking van (delen van) een ERPinformatiesysteem ten behoeve van interne controle. - opzetten van een controleproject (internal audit); voor- en nacalculatorische projectopzet, bewaking van projectbekostiging; 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding ERP met Microsoft Dynamics NAV 2009; Hanno Niemeyer en Henk Eppenhof; te bestellen bij: Boek (verplicht) : ERP en Business Management; J.P. van der Hoeven; ; Laatste druk; Noordhoff Boek (verplicht) : Enterprise Resource Management; T. Dirkx, M.J.M.van Heeswijk; ; Laatste druk; Kluwer; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Externe Verslaggeving 2/Belastingrecht A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-EXTV2BRA Cursusnaam Externe Verslaggeving 2/Belastingrecht A 1.3 Cursusnaam in Engels Financial Accounting 2/Tax Law A 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon C de Vries (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht A verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Externe Verslaggeving 2 verplicht 7 maal per blok 1050 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Externe Verslaggeving 2 Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4 Tentamen Belastingrecht A Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel van de cursus is om de aspirant bedrijseconoom kennis en vaardigheid bij te brengen bij het oplossen van basale vraagstukken binnen organisaties op het gebied van de externe verslaggeving. Al tijdens de opleiding dienen studenten bedrijfseconomie zich een professioneel kritische instelling eigen te maken. Alleen met die instelling zal later met succes het beroep van controller uitgeoefend kunnen worden. Van studenten wordt verwacht om dit gedrag tijdens de colleges tonen. 2.2 Cursus inhoud De cursus MEBE-EXTV2BRA-15 bevat de onderdelen EV2 en BRA, elk met een studielast van 2,5 EC. Het vakgebied externe verslaggeving (Financial accounting) wordt in de opleiding bedrijfseconomie (hoofdfase) in 2 cursussen aangeboden. De cursus EV2 is de eerste cursus en wordt in het tweede leerjaar aangeboden. Om met succes de andere cursus te kunnen volgen is het een vereiste om eerst met deze cursus te starten. Inhoudelijk ligt in deze cursus de nadruk op het vaststellen van het resultaat, zowel in bedrijfseconomisch als ook in fiscaal opzicht. Deze cursus start met de basis van de waardering en resultaatbepaling. Gestart wordt met het juist toepassen van de belangrijkste verslaggevingsprincipes. Daarna wordt ingegaan op het verschil tussen het boekhoudkundig en het economisch winstbegrip. Vervolgens wordt de winstbepaling bij integrale en bij variabele kostencalculatie met elkaar vergeleken. Het effect van de toepassing van verslaggevingsprincipes wordt goed zichtbaar bij het periodiek toerekenen van winst op langlopende projecten aan de opeenvolgende verslagjaren. Stil wordt gestaan bij de wijze waarop de winst in de jaarrekening wordt gepresenteerd. Veel aandacht gaat uit naar de winstbepaling op basis van historische kosten en op basis van actuele waarde. De cursus wordt afgesloten met het ontstaan van actieve en passieve belastinglatenties in de commerciële jaarrekening. Ook wordt bestudeerd op welke wijze de verliescompensatie in de commerciële jaarrekening moet worden verwerkt. De cursus MEBE-EXTV2BRA-15 onderdeel BRA heeft een studielast van 2,5 EC. In de cursus BRA wordt het vak Belastingrecht gedoceerd. Aangeraden wordt om beide cursussen gelijktijdig te volgen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Jaarverslaggeving Peter Epe en Wim Koetzier 7e druk Noordhoff Uitgevers ISBN Boek (verplicht) : Jaarverslaggeving Opgaven Peter Epe, Wim Koetzier en Wim Hoffman 7e druk Noordhoff Uitgevers ISBN Boek (aanbevolen) : Jaarverslaggeving Begrippenlijst/Samenvatting Peter Epe en Wim Koetzier 1e druk Noordhoff Uitgevers ISBN Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140

27 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Financiering Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-FINAN Cursusnaam Financiering 1.3 Cursusnaam in Engels Finance 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: FJJ Boumans (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze module gaat over de adviesfunctie van het vakgebied Financiering. Dat wil zeggen dat de student vanuit de analyse van de financiële positie van een onderneming (in een internationaal perspectief) advies kan uitbrengen over verschillende mogelijkheden van investeringen en inzicht heeft in de mogelijke wijzigingen die deze investeringen aanbrengen in de balanspositie en liquiditeitspositie van het bedrijf. Doel van de module is om de aspirant bedrijfseconoom kennis en vaardigheid bij te brengen bij het oplossen van vraagstukken binnen organisaties op het gebied van de financiering. 2.2 Cursus inhoud Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: Het analyseren van de financiële positie van de onderneming Het evalueren van verschillende vormen van investering. Het maken van voorspellingen van de balans- en liquiditeitspositie van een bedrijf Het verbeteren van financiële structuren van een bedrijf Het kunnen verklaren en toepassen van credit management vraagstukken Het maken van financiële berekeningen inclusief capital budgetting Het toepassen van derivaten om risico s te hedgen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : zie cursuswijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

30 Titel Opleidingsvariant Management Accounting Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-MA Cursusnaam Management Accounting 1.3 Cursusnaam in Engels Management Accounting 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: HA Hooimeijer (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege 2 niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opgaven Management Accounting Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 1 Tentamen Management Accounting Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 1 2. blok 2

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: - job-costing en process-costing; - hoe gemeenschappelijke en samengevoegde kosten te alloceren; - winstbepaling op basis van absorption en variable costing; - hoe kosten zich gedragen; - break-evenanalyses; - relevante informatie voor besluitvorming; - kostencalculatiesystemen o.a. ABC en target costing; - Verkoopprijsbepaling en klant winstgevendheid analyses. 2.2 Cursus inhoud Om als startend bedrijfseconoom goed te kunnen functioneren is theoretische kennis van een aantal hoofdgebieden en basiskennis van een aantal nevengebieden benodigd, waarbij de hoofdgebieden het vakmanschap vertegenwoordigen en de ondersteunende en verdiepende vakken staan voor het bedrijfskundig aspect van de opleiding, waardoor de bedrijfseconoom zich kan verplaatsen in de problematiek van andere specialisten binnen een organisatie. Tot de hoofdgebieden behoort Management Accounting en Management Control. In de module Management Accounting wordt getracht studenten vertrouwd te maken met de essentiële rol die management-accounting-informatie tegenwoordig speelt in organisaties. De informatie die het management-accountingsysteem genereert, ondersteunt de operationele en strategische behoeften van de organisatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Bhimani, Horngren, Datar & Rajan - Management & Cost Accounting 5ed Pearson ISBN Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

32 Titel Management Control 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-MANC Cursusnaam Management Control Cursusnaam in Engels Management Control Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: GJ Lanting (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 verplicht 7 maal per blok 1050 minuten Werkcollege 2 verplicht 7 maal per blok 1050 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 2. blok 4

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Accountancy voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfseconomie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfseconomie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfseconomie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Naam module FFEGBE0231 Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie en Externe verslaggeving Studiepunten 3 Voorkennis Bedrijfsadministratie: leerstof uit leerjaren 1 en

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Accountancy - cursusbeschrijvingen hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Accountancy - cursusbeschrijvingen hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Accountancy - cursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13

Nadere informatie

Cursusbeschrijving FFEGBE0232

Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Aangemaakt door: Wim Laman Eerste versie: 25nov2011 Laatste revisie: 28nov2011 Initieel bedoeld voor collegejaar: 2011 2012 opleidingsjaar: 2011 2012 blok: 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Financial Services Management - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Financial Services Management - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Financial Services Management - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen

Bijlage cursusomschrijvingen. Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen Bijlage cursusomschrijvingen Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Advies Procesverbetering Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034

MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 MODULEBESCHRIJVING FACBLR9034 Naam module FACBLR9034 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) IB Winst Studiepunten 3 ECTS Voorkennis Kennis van de beginselen van de Inkomstenbelasting - niet winst is vereist.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Literatuurlijst. Allsop, J., & Aspinall, P. (2004). BEC preliminary testbuilder (1e ed.). Oxford: Macmillan. Opleiding

Literatuurlijst. Allsop, J., & Aspinall, P. (2004). BEC preliminary testbuilder (1e ed.). Oxford: Macmillan. Opleiding Literatuurlijst Allsop, J., & Aspinall, P. (2004). BEC preliminary testbuilder (1e ed.). Oxford: Macmillan. Opleiding Accountancy/ Jaar 1 Blok C/ ca 31,05/ISBN 9781405018333 Anthony, R. N. (2014). Management

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie