Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon EM van Vugt (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 4 maal per 80 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 3 maal per 60 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 103 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Onderdeel van PVA Toelichting bij werkvorm Training: Onderdeel van PVA Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Onderdeel van PVA 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud 1 Opleidingsdoelen, eindtermen en leerdoelen Na het succesvol afsluiten van deze module ben je in staat een boekhoudkundig systeem ten behoeve van de interne gegevensverwerking op te zetten en hierbij gebruik te maken van een digitaal boekhoudprogramma. Op deze wijze kan er een planning en beheersing plaats vinden van de activiteiten en processen in een handelsonderneming. WORKLOAD: Het totaal aantal te behalen studiepunten bedraagt 5 EC s, dit komt overeen met 140 studie belastingsuren. Deze uren kunnen globaal als volgt worden ingevuld: werkcollege: 3 weken x 2 x 135 minuten plus 4 weken 1 x 135 minuten = 22,5 uur Voorbereiden lessen en maken vraagstukken: 7 x 8 uur = 56 uur. Voorbereiden tentamen: 20,5 uur. 540 minuten practicum: 4 weken x 1 x 135 minuten = 9 uur Voorbereiden lessen en maken opdrachten: 4 x 8 uur = 32 uur. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd 1; Fuchs, Vlimmeren, van; ; 12; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd 1 opgaven; Fuchs, Vlimmeren, van; ; 12; Noordhoff; Reader (verplicht) : Syllabus; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

4 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/3/mpnl-ecba-11

5 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-BE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon KHJ Busser (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Consult uur verplicht 2 maal per blok Tutorial verplicht 14 maal per blok 1540 minuten Voortgangscollege verplicht 14 maal per blok 700 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC Tentamen Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week 46 1., week 6 2., week blok 1, week 36

6 1. blok 2, week 46 1., week 6 2., week 16

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student weet wat de functies van ondernemingen zijn in de economie, heeft kennis van bedrijfseconomische vakgebieden en functies. 2. Weet wat de Bedrijfseconomische vakgebieden zijn en hun functies. 3. De student heeft kennis van investeringen en de verschillende vermogensvormen om deze te financieren. 4. De student heeft kennis van de functies en onderdelen van het ondernemingsplan. 5. De student heeft kennis van werkkapitaalbeheer waaronder voorraadbeheer, debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer, en kan dit met berekeningen onderbouwen. 6. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van eigen vermogen en kan een eenvoudige winstverdeling opstellen. 7. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van vreemd vermogen; kan berekenen welke kosten zijn verbonden aan leverancierskrediet en bankkrediet. 8. De student kan de financiële structuur van een onderneming beoordelen aan de hand van een ratioanalyse; kan uitleggen hoe de ontwikkelingen van een onderneming zijn ten aanzien van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 9. De student weet wat financiële markten zijn en kent een aantal aspecten die te maken hebben met de financiering van ondernemingen. 10. De student weet wat de kostenstructuur is van een onderneming, kan uitleggen wat de betekenis is van de Break-evenanalyse en deze toepassen. 11. De student weet dat er verschillende methoden van kostencalculatie zijn met elk hun eigen toepassingsgebied. Heeft inzicht in de mogelijkheden hoe deze calculaties beslissingen van het management kunnen ondersteunen. 12. De student weet wat de gevaren zijn van een onjuiste kostentoerekening en kan enkele methoden van kostenverbijzondering voor indirecte kosten toepassen voor het berekenen van kostprijzen. 13. De student weet wat de functie en status is van het kasstroomoverzicht en kan eenvoudige berekeningen maken van het kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode. 2.2 Cursus inhoud De module bedrijfseconomie omvat zowel een introductie in de financiering als een introductie in de kostencalculatie. In het eerste drie weken staan wij uitgebreid stil bij de elementen van de financiële structuur van een onderneming. Deze komen tot uitdrukking in de balansopstelling. De uitkomst van het investeringsvraagstuk vinden we aan de debetzijde van de balans, de uitkomst van het financieringsvraagstuk aan de creditzijde. Aan de hand van het ondernemingsplan, dat een startende ondernemer moet opstellen, laten we zien dat er een duidelijke samenhang tussen beide vraagstukken is. Wat betreft het financieringsvraagstuk wordt nader ingegaan op de verschillende financieringsvormen die voor een onderneming beschikbaar zijn. We volgen hierbij de meest gebruikte indeling in eigen vermogen en vreemd vermogen. De eigenschappen van de verschillende vermogensvormen komen aan bod. Tot slot wordt een door een onderneming gekozen financiële structuur beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt met name door het berekenen en interpreteren van kengetallen. Dit zijn verhoudingsgetallen die een bepaald aspect van de financiële structuur belichten. In de laatste vier weken wordt uitvoerig ingegaan op het onderwerp kosten- en kostprijscalculatie. Voor het voortbestaan van de onderneming is het noodzakelijk dat er winst wordt gemaakt, een overschot van opbrengsten boven kosten. Inzicht in deze opbrengsten en kosten is een absolute

8 voorwaarde om de onderneming levensvatbaar te maken en te houden. In deze module starten we met een nadere invulling van het vakgebied management accounting. Om op verantwoorde wijze bepaalde beslissingen te kunnen nemen, zullen deze vaak door kostencalculaties moeten worden onderbouwd. Kostprijsinformatie kan bijvoorbeeld dienen als ondersteuning bij het vaststellen van de verkoopprijs, de samenstelling van het assortiment of het wijzigen van de productiemethode. Vervolgens komen kostenstructuur en kostprijs aan bod. Inzicht hierin is noodzakelijk om de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Ruim aandacht wordt er besteed aan kostprijscalculatie en kostenverbijzondering. Hierbij gaat het om de vraag welke methode in een bepaalde situatie het meest geschikt is om de kostprijs te bepalen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie; de Boer, P., M.P. Brouwers, W. Koetzier; ; 2011 of 2014; ; Ook in e-book verkrijgbaar met isbn ; Werkboek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie opgaven; de Boer, P., M.P. Brouwers, W. Koetzier; ; 2011 of 2014; ; (ook in e-book verkrijgbaar met isbn ); Werkboek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie uitwerkingen; de Boer, P., M.P. Brouwers, W. Koetzier; ; 2011 of 2014; ; ook in e-book verkrijgbaar, isbn ; 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 37 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-BDK Cursusnaam Bedrijfskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Business Administration 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon PFW Postmes (tel. 6521) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Bizzdesign Processen verplicht 6 maal per 80 minuten Instructiecollege verplicht 14 maal per blok 700 minuten Opdracht maken verplicht 14 maal per blok 1120 minuten Werkcollege verplicht 14 maal per blok 770 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 87 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC Toets invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week 46

10 Opdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 6 2., week blok 1, week blok 2, week 46 1., week 6 2., week 16

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen 1. Studenten kunnen uitleggen wat bedrijfskunde/organisatie inhoudt op basis van het 7-S model. 2. Studenten hebben kennis van historische ontwikkelingen in het management denken 3. Studenten kennen de begrippen uit de twee begrippenlijsten met betrekking tot organisatiekunde en bedrijfsprocessen en kent daarmee de drie hoofdfuncties van een manager. 4. Studenten begrijpen welke aspecten uit de omgeving van invloed zijn op een organisatie door gebruik te maken van gangbare strategie theorieën (van o.a. Porter). 5. Studenten kunnen aangeven hoe internationale organisaties verschillen van nationale organisaties en zich hiertoe kunnen ontwikkelen 6. Studenten zijn in staat met behulp van een applicatie (BizzDesign) de bedrijfsprocessen visueel in kaart te brengen en de actoren hiervan aan toe te wijzen. 7. Studenten weten wat systeemdenken is en kunnen de relatie met informatiekunde benoemen 8. Studenten kunnen een proces optimaliseren na het vaststellen van knelpunten. 9. Student kan reflecteren en modeleren op de meest gangbare organisatie theorieën. 10. Studenten kunnen de vraag beantwoorden: waarom zijn die processen en activiteiten er en wat is de relatie met doelstelling, missie, visie, strategie? 11. Studenten zijn in staat verschillende soorten bedrijfsprocessen te analyseren, beheersen en optimaliseren, ook op internationaal inzicht. 2.2 Cursus inhoud Opleidingen in het Instituut Bedrijfskunde (business administration) bereiden studenten voor op functies bij organisaties in de private en/of publieke sector. Dit kunnen management-, beleids- of organisatie(ondersteunende) functies zijn. Het doel van de inleidende cursus Bedrijfskunde is dat studenten kennis maken met hoe een bedrijf of organisatie in elkaar steekt. Na de cursus hebben zij kennis genomen van het 7 S model van McKinsey en weten zij hoe Strategie, Structuur, Systemen, Staff, Skills, Style en Shared values elkaar beïnvloeden en met elkaar samenhangen. Zij kunnen de kennis over deze begrippen toepassen in uiteenlopende contexten en situaties. Door de opzet van de cursus leren studenten ook hoe te plannen en te organiseren onder tijdsdruk en hoe met anderen te communiceren en samen te werken. Aan het eind van de cursus kunnen studenten aangeven dat Bedrijfskunde gaat over het bereiken van doelen via het sturen en bewaken van de samenhang tussen (a) veranderingen in de externe omgeving (b) interne processen en structuren, (c) organisatiecultuur en human resource management. Uiteindelijk zetten studenten door het volgen van deze cursus de eerste stap naar de ontwikkeling van de eindcompetentie om vanuit een bedrijfs- of bestuurskundige achtergrond, in samenwerking met specialisten op de diverse terreinen, vanuit een integraal perspectief vraagstukken interactief, slagvaardig en oplossingsgericht aan te pakken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding in organisatiekunde; ten Berge, L. en M. Oteman m.m.v. J. van Kooten;

12 ; 5; Couninho; Boek (verplicht) : Inleiding organisatieprocessen; Linde, Oteman en Postmes; isbn ; 1; Uitgeverij IJzer; 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 51 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 87 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mpnl-bdk-13

13 Titel Opleidingsvariant Bestuurlijke informatievoorziening Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-BIVOM Cursusnaam Bestuurlijke Informatievoorziening en Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Informations Systems and Operations Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AH van Delden (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Vragenuur verplicht 7 maal per 20 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 96 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 6 1., week blok 5, week 27 Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 6 1., week blok 5, week 27

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Geen inhoud in Osiris geregistreerd 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Essentie van AO; Fennis, W., e.a ; 2; Coutinho uitg.; Diversen (verplicht) : aanvullende extra pagina's AO benoemd in cursuswijzer en gepost op de site van BIVOM; ; ; ; ; 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Opleidingsvariant Business English 1 level A Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-BUSENG Cursusnaam Business English 1 level A 1.3 Cursusnaam in Engels Business English 1 level A 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EJ Das (tel. 6402) Nee 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? hoorcollege verplicht 14 maal per blok 840 minuten werkcollege verplicht 14 maal per blok 1820 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 92 (bij alle aanvangsblokken) Toelichting bij werkvorm hoorcollege: Onderdeel van PVA 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC-TENTAMEN Standaard 5, blok 1, week blok 2, week 46 1., week 6 1., week blok 5, week 27 Praktijk Standaard 5, blok 1, week 36

16 1. blok 2, week 46 1., week 6 1., week blok 5, week 27

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van deze module is de student in staat om correcte keuzes te maken bij voorgelegde basis grammaticale meerkeuze toetsen. Daarnaast kan de student zelfstandig een korte tekst op business niveau lezen en samenvatten en meerkeuzevragen over deze tekst beantwoorden. Bovendien beschikt deze student over een basis business vocabulaire die gelijkstaat met het vroegere eindniveau van jaar 1 HEAO. Voorts is de student in staat tot het schrijven van een zakelijke . Ook is de student in staat gesproken zakelijk Engels te begrijpen en kort en bondig samen te vatten. Tenslotte wordt de student geëvalueerd aan de hand van de te houden presentatie en gedurende de groepsgesprekken in de les. Om te toetsen of aan deze voorwaarden is voldaan wordt deze module afgesloten met enerzijds een meerkeuzetoets die de volgende elementen bevat: 1. De student wordt gevraagd om grammaticale problemen op te lossen aan de hand van de beknopte theoretische uitleg over de basisgrammatica. 2. De student wordt gevraagd om de correcte vorm te kiezen uit een aantal mogelijkheden bij een aantal invulzinnen waarin een grammaticaal probleem aan de orde wordt gesteld. 3. De student wordt gevraagd om een onbekende tekst te lezen. Bij deze tekst worden meerkeuzevragen gesteld. 4. De student wordt getoetst op kennis van de business vocabulaire. En anderzijds met een tweetal practicum toetsen die de volgende elementen bevatten: 5. De student wordt gevraagd opdrachten tijdens het tentamen uit te werken. 6. De student wordt mondeling getoetst tijdens het geven van een presentatie en bij het houden van groepsdiscussies. Aan het eind van de cursus dient de student zich op B2.1 te bevinden van het ERK. 2.2 Cursus inhoud Opzet instapmodule Engels HBO Engels: Business English level A Studenten die naar het HBO gaan presteren op een aantal onderdelen ver onder de maat. Omdat het VO zich vooral richt op passief gebruik van de Engelse taal en daarbij met name zich concentreert op lees- en luistervaardigheid is er te weinig aandacht geschonken aan het actieve taalgebruik en dan met name aan het spreken en schrijven. Basis grammaticale kennis wordt sporadisch en los van elkaar tijdens de eerste leerjaren van het VO aangeboden. Voor leerlingen is het erg lastig om op deze wijze de structuur van de taal te doorgronden, laat staan onder de knie te krijgen. Dankzij de ruime wijze van compenseren met andere onderdelen is er ook nooit een strikte noodzaak geweest om de basisstructuur (grammatica) onder de knie te krijgen. Voor de latere beroepsuitoefening is het echter wel noodzakelijk dat afgestudeerde HBO studenten een solide kennis hebben van de Engelse basisgrammatica. Vanzelfsprekend richt het onderwijs op de FEM zich niet op de talloze details en uitzonderingen van de taal. Immers deze details en uitzonderingen leveren voor veel (near) native speakers ook problemen op. In het eerste leerjaar zal vooral aandacht geschonken worden aan die onderdelen die zeer veel voorkomen en die bovendien veelvuldig fout worden gedaan door studenten met een Nederlandse taalachtergrond. Gelukkig is de basisgrammatica met de nodige inzet te doorgronden en te leren. Maar dit kost wel tijd en moeite. Herhaling maakt perfect! In deze module zal naast aandacht aan de basisgrammatica ook veel aandacht besteed worden aan het aanleren van een basis business vocabulaire en het leren lezen en doorgronden en

18 samenvatten van kortere business teksten uit gerenommeerde Engelse of Amerikaanse tijdschriften. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan luistervaardigheid op businessgebied. Aan de hand van deze bronnen wordt ook een beeld van de Engelstalige en internationale samenleving geschetst die de studenten moet helpen in het overbruggen en begrijpen van culturele verschillen. Ook het schrijven van een zakelijke komt ruimschoots aan bod. Tenslotte dienen alle studenten individueel een presentatie te houden en actief deel te nemen aan groepsdiscussies. Kortom dit is een veelzijdige cursus waarbij vele elementen van het zakelijk Engels aan de orde komen. DE VOERTAAL IS UITSLUITEND ENGELS!!! DIT BETEKENT DAT ALLE COMMUNICATIE MET DE DOCENT EN IN DE LES IN HET ENGELS DIENT TE GESCHIEDEN. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Al het materiaal wordt via sharepoint beschikbaar gemaakt; 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 92 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/3/mpnl-buseng1-11

19 Titel Opleidingsvariant Business Project Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-BUSPROJ Cursusnaam Business Project 1.3 Cursusnaam in Engels Business Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon HJ Moesker (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Feedbackcollege verplicht 5 maal per 00 minuten Hoorcollege verplicht 6 maal per 60 minuten Instructiecollege verplicht 5 maal per blok 250 minuten SLB Business Project verplicht 7 maal per 20 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 115 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Business Project Wiskundetoets invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 6 1., week blok 5, week 27 1., week 6 1., week blok 5, week 27

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student past in een integrale casus de kennis uit de propedeusevakken marketing, bedsrijfskunde, bedrijfseconomie, economie en recht toe en ontwikkelt competenties op het gebied van projectmatig werken. 2.2 Cursus inhoud De student onderzoekt in groepsverband de haalbaarheid van een nieuwe verpakking voor een product van een internationaal opererend bedrijf en brengt hierover advies uit aan de directie van dat bedrijf. De student kan: het marketingbeleid van het bedrijf toepassen bij productinnovatie de financiele situatie van het bedrijf analyseren op basis van kengetallen de organisatie en de bedrijfsprocessen van het bedrijf in kaart brengen de juridische aspecten aangaande merken en verpakkingen betrekken op het invoeren van een nieuwe verpakking macro- economische factoren onderzoeken en beschrijven en vervolgens in relatie brengen met bedrijfsbeslissingen onderzoeksvaardigheden inzetten om bovengenoemde zaken te onderzoeken en te analyseren de samenhang in bovengenoemde analyses zien en deze vertalen naar strategische activiteiten als (product)innovaties van een internationaal opererend bedrijf de bevindingen in een advies verwerken en deze op professionele wijze aan de directie presenteren de bevindingen in een rapport vastleggen waarbij aan alle eisen van correct rapporteren is voldaan effectief in teamverband werken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

21 Titel Opleidingsvariant Commerciële Verantwoording Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-COCOMVER Cursusnaam Commerciële Verantwoording 1.3 Cursusnaam in Engels Commercial Accountability 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon TE Groenendaal (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Calculaties verplicht 7 maal per 50 minuten Practicum Excel verplicht 7 maal per blok 1400 minuten Tutorial Calculaties verplicht 7 maal per blok 560 minuten Zelfstandig werken Calculaties verplicht 7 maal per 50 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC-TENTAMEN Standaard 5, TENTAMENOPDRACHT EXCEL Standaard 5, , week blok 5, week 27 1., week blok 5, week 27

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Commerciële Verantwoording is onderdeel van het specifieke deel van de propedeuse en is een vervolg op de cursus Marketing. De cursus betreft een verdieping in verschillende marketingtechnische berekeningen (commerciële calculaties) en de toepassing daarvan in Excel. Algemene doelen: a. het herkennen, kunnen omschrijven en kunnen hanteren van de definities en begrippen; b. de definities en begrippen in hun eigen woorden kunnen omschrijven; c. deze begrippen en definities kunnen toepassen aan de hand van (complexe) opgaven; d. de onderlinge relaties schematisch kunnen weergeven; e. zien welke gevolgen veranderingen in de grootheden hebben in de onderlinge relaties. 2.2 Cursus inhoud Theorie (modellen): a. kunnen berekenen van de vervangingsvraag, waarbij vervangingsschema's en afstoot te beheersen begrippen zijn; b. kunnen berekenen van de penetratiegraad en de omvang van het bestand in de markt; c. kunnen berekenen van marktverzadiging en de betekenis ervan kunnen aangeven. d. op basis van gegevens in opgaven de numerieke en gewogen distributie kunnen vaststellen; e. kunnen berekenen van de afzet en omzetaandeel in een bepaalde markt; f. het marktaandeel in geld en afzet kunnen berekenen op verschillende wijzen. g. aan kunnen geven waarom en/of wanneer voor een bepaalde kostprijsmethode wordt gekozen; h. berekenen van een break even punt; i. kunnen verklaren waarop de berekening gebaseerd is. Excel (toepassing): a. gegevens kunnen invoeren; b. cellen kunnen opmaken (tekst, getallen, datum, tijd); c. formules kunnen gebruiken; d. een aantal eenvoudige functies kunnen invoegen; e. kunnen werken met meerdere werkbladen; f. werkbladen overzichtelijk kunnen opmaken; g. eenvoudige grafieken kunnen maken op basis van verstrekte informatie; h. een draaitabel kunnen maken in Excel. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Commerciële verantwoording; Rooijakkers, J.; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 92 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie