LABORATORIUM VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK WAGENINGEN. MEDEDELING No. 73 OVER DE INVLOED VAN TEMPERATUUR EN LICHT TIJDENS DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LABORATORIUM VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK WAGENINGEN. MEDEDELING No. 73 OVER DE INVLOED VAN TEMPERATUUR EN LICHT TIJDENS DE"

Transcriptie

1 LABRATRIU VR PLANTENPYSILGISC NDERZEK WAGENINGEN EDEDELING N. 7 VER DE INVLED VAN TEPERATUUR EN LICT TIJDENS DE BEWARING VAN PTAARDAPPELEN P DE GST VAN EERSTELINGEN WIT A SUARY: INFLUENCE F TEPERATURE AND LIGT N TE EARLY PTAT "EERSTELING" UNDER STRAGE DITINS NEELTJE KRIJTE STAATSDRUKKERIJ UITGEVERIJ BEDRIJ F VERSL. LANDBUWK. NDERZ. N.. S - 'S-G R A V E N A G E iirum

2 INUD. INLEIDING A. Beschrijving vn de rdppelplnt B. ethde vn nderzek C. Beschrijving vn de lichtkiem 6 D. gstdtum 9 2. PREVEN IN 9/9 9 A. Prevenschem 9/ 9 B. Resultten vn de preven 9/.. gstresultten b. buw vn de plnt. PREVEN IN 9/92 A. Prevenschem B. Resultten vn de preven 9/2. gstresultten.. b. buw vn de plnt c. nderzek betruwbre verschillen. vergelijking der verschillende winter be wrtemperturen vergelijking der verschillende behndelingen bij elke bewrtempertuur 7. PREVEN IN 92/9 8 A. Prevenschem 8 B. Vergelijking vn de verschillende grepen f nbehndelingen bij elke bewrtempertuur prt 2 C. Vergelijking vn de be wrtemperturen nderling 2 D. fdpunten preven 92/ 2. WAARNEINGEN TIJDENS DE GREI VAN DE AARDAPPELPLANT SAENVATTING VAN DE RESULTATEN 2 A. 9/ 2 B. 9/2 2 C. 92/ 26 D. Discussie 26 SUARY 28 KEY T TE TEXT F TE TABLE EADINGS TABELLEN

3 . INLEIDING In deze publictie wrden de resultten vn preven, die in de herfst 9 begnnen zijn en die ver drie peenvlgende seizenen lpen, beschreven. ) N hst eerste seizen vn riënteren (9/9) heeft het nderzek zich verder ntwikkeld in vereenstemming met de verkregen resultten ; in de jren 9 en vlgende werden de cnclusies getrkken p grnd vn de wiskundige nlyse vn de gstcijfers. et prefveldmteril bestnd uit gedgekeurd ptged vn Eersteling, klsse A, mt /, fkmstig vn de Nrd-llndse klei. De knllen werden in 9 uitgeplnt p de zndgrnd vn de Wgeningse Berg p het terrein vn het lbrtrium vr plntenphysilgisch nderzek : deze grnd is ngl humus-rm ; in de vlgende jren is geplnt p het terrein vn het lbrtrium vr erfelijkheidsleer : dit is gede cultuurgrnd. Eersteling-pters ntwikkelen gedurende de herfst, de winter en in het vrjr tijdens het bewren uit de p de knl nwezige knppen een f meer spruiten. Wrden deze spruiten in de winter te lng, dn is het in de prctijk gewnte de pters tussentijds vn deze spruiten te ntden, wrn pnieuw de ntwikkeling uit knppen begint : men plnt drn dus met de tweede spruit", in nze preven vn 9/92 de Jnuri-spruit" en de Februri-spruit". en kn echter k de spruiten niet verwijderen tijdens de bewrperide, dn wrden de pters geplnt met de eerste spruit", (K+S = knl met spruit). Als derde gevl hdden we in nze preven het verwijderen vn de spruit bij het plnten vn de pter : de knl wrdt dus znder uitgelpen knppen geplnt (K = knl znder spruit) : in de prctijk kmt dit vr ls bij het plnten de spruit fbreekt. In een fznderlijke publictie : De invled vn de bewring der rdppelknllen p de buw vn de knppen en p de ntwikkeling tt vlwssen plnt I", is een beschrijving gegeven vn de knppen, die een pter bezit en verder wt zich uit deze knppen tijdens het bewren en lter n het plnten ntwikkelt. Wij verwijzen nr deze publictie m een gede vrstelling te krijgen vn de spruiten, wrmee, n flp vn het bewren en eventueel de nbehndeling, geplnt is. Bvendien wrdt er een vlwssen rdppelplnt beschreven. We willen echter hier ter riënttie even in het krt ngeven welke rgnen er n een vlwssen rdppelplnt te nderscheiden zijn (g. ). A. BESCRIJVING VAN DE AARDAPPELPLANT Uit de knl ntwikkelt zich de spruit, d.i. de hfds en uit de knppen vn de hfds ntwikkelen zich de zijssen. Is de hfds bven het rdppervlk uitgegreid, dn kunnen wij de zijssen nderscheiden in : ten eerste : bvengrndse zijssen, dt zijn zijssen die geheel bvengrnds greien en lfblderen drgen ; ten tweede : ndergrndse zijssen, dt zijn l ) Dit nderzek werd uitgeverd in pdrcht vn de centrle cntctcmmissie vr wetenschppelijk rdppelnderzek.

4 . fds : dit is de spruit, de stengel die regelrecht uit de mederknl kmt. 2. Bvengrndse zij s : is een stengel met blderen die ntspringt uit het bvengrndse deel vn de hfds.. Lfdrgende ndergrndse zijs : is een stengel die ntspringt uit het ndergrndse deel vn de hfds en vndr mhg kmt en dn bven de grnd blderen drgt.. fdstlne : is een stengel die ntspringt uit het ndergrndse deel vn de hfds en niet bven de grnd uitgreit mr n de tp tt knl kn pzwellen.. Zijstlne : is een stliie (dus een ndergrndse stengel wrvn de tp kn pzwellen) welke ntspringt uit een hfdstlne f uit het lgste gedeelte vn een lfdrgende ndergrndse zijs. 6. Afsplitsing : is een bld, eventueel klein, niet ntwikkeld, bldje. Bven de grnd vinden we de fsplitsing ls duidelijk bld n de hfdstengel f n de bvengrndse f ndergrndse zij stengels. nder de grnd vinden we de fsplitsingen ls kleine schubjes n de stengels n de zijstengels en n de knllen. An een vlwssen knl vinden we het litteken vn z'n bldje terug ls de bgrnd vn een g. In principe ntstt in de ksel vn elke fsplitsing een zij-vegettiepunt dt l f niet uitgreit tt de bvengenemde rgnen : bvengrndse zijs, lfdrgende ndergrndse zijs, hfdstlne, zijstlne f gspruitje p de knl. Fig.. Schemtische tekening vn een rdppelplnt.

5 ssen die ndergrnds uit de hfds ntspringen en dn (lter) bvengrnds kmen ; deze ssen drgen bvengrnds lf blderen en ndergrnds slechts zeer eine schubchtige bldjes. Uit de knppen in de ksels vn deze bldrgnen, meestl lleen ndergrnds, greien zijssen : dit zijn dus zijssen vn zijssen, k wel zijstlnen genemd, wnt de tp vn deze zijs kmt meestl niet bven de grnd en zwelt in veel gevllen p tt een knl. Ten derde: hfdstlnen, dit zijn zijssen die uitsluitend ndergrnds greien en wrvn de tp tt knl kn pzwellen. k deze zij ssen kunnen p hun beurt uit hun (zij)knppen zijssen en wel zijstlnen ntwikkelen. Niet lle hfd- f zijstlnen vrmen een knl. B. ETDE VAN NDERZEK De preven vn 9/9 wren ls vlgt ingericht : et ptged werd bewrd bij resp. cnstnt C, 9 C, C, 7 C, 2 C en 28 :> C. Deze temperturen werden verkregen in electrisch verwrmde thermstten, wrvn de cnstntheid met een utmtische kwikregultr bereikt werd. De nuwkeurigheid kunnen wij uitdrukken in de vlgende cijfers, bij C : vn September tct ngeveer April wrnemingen, gemiddelde tempertuur, 2 C, schmmeling rnd deze tempertuur :,2 ±,2 C. Vr 2 C zijn de cijfers : 2, ±, C. De pters werden in de thermstten óf in het dnker gelegd in kistjes öf in kunstlicht p rekken pgesteld : de tp vn de pter ws nr bven gericht. De lmp (Philips Argent 2 Wtt, lter Birlit) ws pgehngen bven de glsplt, die de bvenf sluiting vn de thermstt vrmde. Er werd 2 Lux gegeven p de rdppelen, (gemeten met de Westnlichtmeter, mdel 79). In 9 werden de pters cnstnt belicht, dt is 2 uur per etml. In de ltere preven slechts een gedeelte vn de 2 uur : er werd ten chter elkr 8, f uur lici.t gegeven, drn lgen zij gedurende de rest vn de 2 uur in het dnker. Behlve in de thermstten met temperturen binnen zeer nuwe grenzen werden rdppelen bewrd in een ksruimte en in een gewne kmer, beide n de nrdzijde vn het lbrtrium gelegen. k hier werd f in het dnker öf in het licht bewrd : dit licht ws dn het ntuurlijke licht, dus met dg- en nchtwisseling en verndering vn de duur met het seizen. In de ks met een gemiddelde tempertuur vn 9 C ws de lichtsterkte p de rdppelen lleen bij zeer dnkere dgen nder 2 Lux ; in de kmer met een gemiddelde tempertuur vn 7 C lgen de pters p rekken in een met gls fgeslten ruimte. Dit fsluiten ws ndig m met behulp vn bkjes wter het vchtgehlte vn de lucht p te veren bven dt vn de kmer zelf. Bij l nze preven werd er p gelet dt de luchtvchtigheid bven 7% lg : in de thermstten werd het vchtgehlte tussen 7% en 8% gehuden, in de ks ws lleen bij znlze dgen het vchtgehlte hger. In de kmer ws de lichtsterkte bij het rm wisselend vn 2C2 Lux, p meter fstnd vn het rm ( zwklicht") wisselde de lichtsterkte vn Lux hrizntl, vn Lux verticl p de rdppels gemeten (evenwijdig met het vlk vn het rm). Alleen in de kmer ws de belichting p de rdppelen en p de spruiten niet vn bven, mr pzij.

6 De pters, die in het dnker bewrd werden, ntwikkelden in de temperturen hger dn C een lnge spruit. Deze spruit werd in een deel vn de preven in Jnuri verwijderd, wrn de pter pnieuw uit de knppen een f meer spruiten ntwikkelde, zdt p de plntdtum dus met de tweede spruit" geplnt werd. In weer ndere preven werd bij het plnten de pter ntdn vn elke spruit. C. BESCRIJVING VAN DE LICTKIE In de guren 2 en zien we he de spruitntwikkeling p December 9 en p Februri 9 is. Fig. 2 is een serie gevrmd uit het gemiddelde type vn grepen Eersteling, die bij, 9,, 7, 2 en 28 C bewrd zijn met cnstnte belichting vn 2 Lux en wel vn September 9 tt December 9. Wij willen de lichtkiem, die zich bij 7 C gevrmd heeft, ter riënttie nder beschrijven. De gen p deze knl liggen in een links mhg gnde spirl. De kiem is de eindknp, vlk hierbij liggen de gen, 2 enz., welke echter niet in de guur zijn te nderscheiden. Terwijl de fsplitsingen (L) en de vegettiepunten in de ksels ervn p het nderste gedeelte vn de kiem niet duidelijk te zien zijn, nderscheiden wij nr bven te de schubchtige bldjes (LI), die in hun ksels (zij)knppen (KNII) drgen. Duidelijk zijn k de fsplitsingen vn deze zijknppen zichtbr (LII). An de kiem vllen verder de wrtelbeginsels p, die met dikke wrtelpunten (W) dr de pperhuid nr buiten kmen. et 2de g p de knl lt duidelijk de stnd vn de vrblderen en de spirlstnd, wrin de verige fsplitsingen gepltst stn, zien. Vergr. / X. De kleurserie vn g., getekend p Februri 9, is een vervlg p de serie vn g. 2 vn Dec. 9. Drn zijn tegevegd de gemiddelde typen vn de ks (9 C) en vn de kmerbewring (7 C), die bij de nrmle wisseling vn het dglicht ntstnden. In de kmer zijn twee grepen : de ene grep greiend vlk bij het rm n de nrdzijde, de ndere grep (de lnge spruit links) greide p meter fstnd vn ditzelfde rm, dus in getemperd licht. Vergr. / ml. In de serie vn hlf December (g. 2) dt is dus n mnd bewren is het verschil tussen de tempertuurgrepen reeds duidelijk uitwendig te zien n de spruitntwikkeling. Bij C begint de eindknp iets uit te greien, k de knpjes in de gen wrden l iets grter. 9 C tnt een duidelijke spruit : sterk behrd, met smlle fsplitsingen en n het nderste gedeelte enkele wrtelpunten (wrtelprimrdi) nst deze fsplitsingen ; evenls bij C greien bij 9 C de knpjes in de gen uit, het sterkst die, welke dicht bij de eindknp stn. In C is de spruit dikker, meer gezwllen dn bij 9 C, het ntl en de grtte vn de wrtelprimrdi is grter ; de knpjes in de gen greien echter niet f minder uit. Bij 7, 2 en 28 C is de spruitgrei ng weer sterker : de spruit is lnger en dikker ; bij 7 C is het ntl wrtelpunten het grtst, de behring is sterk en de zij vegettiepunten vn de spruit beginnen iets te greien ; in tegenstelling met 2 en 28 C sluiten de jnge fsplitsingen n de tp vn de spruit zich nuw neen bij 7 C en de lgere temperturen. Bij 2 en 28 C is de behring duidelijk minder dn bij lgere temperturen ; bij 28 C vlt p dt wrtelpunten geheel f ngeneg

7 geheel ntbreken, terwijl deze bij 2 C lleen lg n de bsis vn de spruit gevncen wrden. Bij 28 C treffen wij weer enkele uitgreiende g-vegettiepunter n. Twe mnden lter (g. : midden Februri) vinden wij bij elke bewrmethde een zeer bepld en steeds verschillend type vn spruit ; dit kmt duidelijk uit in de reprductie vn de wterverftekeningen. tnt de geringste grei ; wèl is hier pvllend dt zóveel knpjes min f meer uitgreien. Bij de spruit vn 9 G (twee p één knl mdt de eindknp beschdigd is!) wrdt de tp gevrmd dr neensluitende smlle, enkelvudige f weinig smengestelde fsplitsingen, de wrtelbeginsels zijn dik, een utl zijvegettiepunten vn de spruit greit uit tt sjes, wrvn de tp zich nr bven richt : deze sjes zijn verschillend lng en wij treffen hen n middenp en bvenn het mssieve stengeldeel vn de spruit. en 7 C hebben beide smengestelde bldjes n de tp vn de spruit, deze wijken iets vneen en vrmen drdr een eeht bldrset". De behring is bij L C sterker p het bsisgedeelte dn bij 7 C, de wrtelpunten zijn bij beide tt bvenn te nwezig. et uitgreien vn de zijvegettiepunten p de bvenhelft vn de spruit tt sjes is bij 7 C ng iets sterker dn bij C, deze sjes zijn n hun bsis gezwllen en nemen nr de tp te geleidelijk in dikte f. Vrl bij 7 C greien de zijvegettiepunten vn het nderste gedeelte vn de spruit weinig f niet uit. Bij 2 C is de grtste spruitmss gevrmd : wij zien he de tp vn de spruit en vn de zijssen vn de spruit pvllend verlengd is, terwijl zij drbij nr bven sterk in dikte fnemen. De lger stnde zijvegettiepunten zijn minder ver uitgegreid en ndern, dicht bij de knl, vnd in 't geheel geen grei plts. et pzwellen vn de nderste gedeelten vn de uitgreiende zij ssen is duidelijk te zien, bvendien vinden wij k l enkele wrtelpuntjes p deze zijssen. De behring vn de spruit is minder en ijler dn bij die vn de lgere temperturen ; het nderste gedeelte vn de spruit is zelfs geheel kl. Bvendien is de kleur p dit gedeelte bruin en drdr veel minder levendig dn n de spruiten vn de lgere temperturen. 28 C tensltte tnt dt de grei n de tp vn de hfdspruit en in de zijvegettiepunten vn de spruit niet meer grt is : het stengeldeel vn de spruit is wel zwr en dik, mr de kleur is dd ; wrtelpunten zijn slechts hier en dr zichtbr en de fsplitsingen n de spruit zijn slecht uitgegreid en klein. Enkele zijvegettiepunten hg p de s, hebben een gezwllen bsis. Bij vergelijking met g. 2 treft het ns, dt de spruit vn 7 C en ng meer die vn C de nderen in ntwikkeling hebben ingehld. Vn de bewring in de ks en in de kmer bij gewne dg- en nchtwisseling vn het licht is de spruit uit de kmer, die dicht bij het rm gegreid is, het meest gelijkend p die vn 7 C met cnstnte kunstbelichting : het stengelgedeelte vn de spruit is iets slnker, het spruitgedeelte is grter, de wrtelpunten zijn verder uitgegreid en de kleur is dnkerder. In de kmer p meter fstnd vn het rm is de spruit geheel nders : er heeft sterke strekking plts gevnden, vrl vn het bvenste gedeelte vn de spruit ; k de zij ssen zijn lng gerekt en hebben zelf k weer uitgreiende zij sjes. De bld vrm is veel minder ntwikkeld dn bij de sterkere belichting dicht bij het rm.

8 Fig. 2. Spruitntwikkeling p Dec. 9.

9 De ksspruit heeft een geheel fwijkende vrm : hier bestt het tpdeel vn de spruit uit een bldrset, wrbij de blderen breed en ver ntwikkeld zijn ; geheel nder n de kiem bevinden zich de zijvegettiepunten dicht bij elkr met ged ntwikkelde wrtelpunten ermheen ; de hgst gepltste vegettiepunten hiervn zijn uitgegreid tt niet-gebgen kleine dunne sjes. In de gehele serie zien wij dt bij de hge temperturen en bij de bewring in zwk licht in de kmer, de knl sterk schrmpelt. 9 D. GSTDATU Bij het rien werd het gewicht vn de pbrengst vn elke plnt fznderlijk bepld, terwijl sinds 9 elke rdppel bvendien prt werd gewgen en dn ingedeeld in gewichtsklssen, die met grm in gewicht pklimmen. In 9 werd met de tweede riing vn de grepen gewcht ttdt de plnt sn bijn geheel fgestrven wren, d.w.z. ttdt er ng slechts een enkel bld, f een enkel tprset vn blderen en een f meer ng vlezige stengels nwezig wren. Deze keuze vn het tijdstip vn de 2e riing vldeed niet. In de vlgende jren werd de 2e riing steeds een zeker ntl dgen n de eerste uitgeverd. 2. 9/9 iernder vlgt het schem en drn vlgen de gstrestiltten (tbel t/m ) vn de preven vn 9j 9. A. PEBVBNSCEA 9/9 De knllen werden vn September f n de verschillende temperturen bltgesteld ; de eerste plnting hd plts p 8 April, de tweede plnting p ei 9, de eerste riing vn Juli, de tweede riing vn 2 Juli9 Augustus, d.w.z. steeds ps ls de plnt geheel fgestrven ws. De vlgende cmbinties vn tempertuur, plnttype, licht, plnttijd en ritiji wren vertegenwrdigd en zijn in nderstnd schem ngegeven met het ntl gegste plnten per veldje. p lnttype liht plnttijd ritijd tempertuur 28 C 2 C 7 C C 9 C C ks 9 C kmer 7 C *) kmer 7 C Ie 6 Ie ) zwk licht. 2 ) met Jnuri spruit, licht 2e 7 2 Ie 6 6 met spruit 2e 2e 6 Ie dnker ) Ie 2e Ie 2 2e 2e Ie 2 2 Ie licht 2e znder spruit Ie 6 6 2e 2e 9 Ie 2 dnker 2 ) Ie 2e Ie 2 2 2e 2e

10 Dr de preven dit jr ng riënterend wren, is een grt nderzekingsveld bestreken, te grt m vr lle cmbinties vldende plntmteril te hebben. En in de gebruikte cmbinties is een klein ntl plnten per prte behndeling gebruikt. De ntllen beneden wijzen p mislukte plnten : ziekte f nderzeeërvrming ; zie vr dit ltste hiernder en pg.. De hiern te bespreken gemiddelden zijn dus niet zuiver vergelijkbr, zij zijn ten dele vn ngelijk gewicht". In de eerste tbel vindt men de gemiddelde pbrengst per plnt vn elke grep in grmmen. In de tweede tbel wrdt gegeven de pbrengst n rdppelen die zwrder zijn dn grm ; deze grens is genmen m de pbrengst n gede grte (= cnsumptie-) rdppelen te geven. In de tbel zien wij het ttle ntl knllen dt gemiddeld per plnt werd pgebrcht èn het ntl knllen per plnt vn een gewicht bven grm : bij vergelijking vn deze twee cijfers heeft men het ntl kleine knllen. et ttle ntl knllen, grte en kleine, is belngrijk in verbnd met de cultuur vn ptrdppelen. In de tbel geven wij de cijfers verkregen dr tellingen gedn n de gegste plnten vn de Ie plnttijd bij de eerste gst. In de tbellen zien wij in de grep : kmer licht, znder spruit Ie plnting de pmerking : één plnt". ier is slechts één plnt pgekmen, deze ene plnt hd hier bnrml veel ruimte tt hr beschikking en ws z in een gunstiger testnd dn de plnten vn de ndere grepen gekmen. De rest vn de grep werd nderzeeër. nderzeeërs zijn rdppelplnten die dr uitputting" niet in stt zijn een spruit te geven, welke bven de grnd uitkmt. B. RESULTATEN VAN DE PREVEN 9/9. Bij het beschuwen vn de resultten der preven kmen twee punten duidelijk nr vren.. e lger de tempertuur tijdens de bewring is, des te grter wrdt het ntl gegste knllen. Als wij lle knllen meetellen k de kleinste, die ps ngelegd zijn, dn geldt deze regel vr de temperturen, 9 en C. Rekenen wij echter de knllen beneden grm gewicht niet mee, dn kunnen wij ver de gehele serie vn 28 C deze tendens wrnemen : het duidelijkst bij de eerste plnting vn de lichtspruiten. In hetzelfde verbnd geldt : he lger de tempertuur tijdens de bewring is, des te kleiner wrdt het ntl grte knllen : tt grte knllen rekenen wij die bven grm gewicht. 2. Bij hge tempertuur is de grep met lichtspruit geplnt duidelijk beter in pbrengst vn grte knllen dn de ndere grepen : met dnker - spruit geplnt f znder licht- f dnkerspruit geplnt. Bij de lgere temperturen is dit niet z : met lichtspruit geplnt is niet de beste grep. verigens kunnen wij ng de vlgende pmerkingen mken : ver de gstresultten en b ver de buw vn de plnt.

11 . gstresultten.. Bij lt plnten met lichtspruit is het ntl gegste knllen kleiner dn bij vreg plnten met licht-spruit ; uitzndering is hierbij C : tbel. 2. Bij lt plnten is de ks-dnkerspruit tch ng zeer gunstig in de eerste gst en de beste in de tweede gst.. Bewren in de kmer in licht geeft een vrij kleine gst, echter met in veihuding een grt ntl grte knllen (gr. d. grm), de dnkerspruit uit de kmer geeft een gede gst, is echter vr de prctijk dr vrm en brsheid vn de spruit niet bruikbr. Ditzelfde geldt in het lgemeen vr lle dnkerspruiten, behlve misschien vr die vn C. Bvendien ws n het wegnemen vn de dnkerspruit het ntl nderzeeërs bij de hge temperturen (7 C en hger) iets grter dn n het fbreken vn de ZicAfpruit vlk vóór het plnten.. De pbrengst per plnt is vn smmige nummers zeer ged, mr wij meten hier wel bedenken, dt de plntfstnd ruim ws : 7 cm p en tussen de rijen, z ruim m bij uitvllen vn nburen geen te gunstige testnd te krijgen. Verder ws de dtum vn gsten vr deze vrege rdppel lt. Bvendien is het ntl plnten per pref te klein m vlkmen betruwbre cijfers te krijgen. iernder vlgt ls resumé ng een lijstje vn de beste nummers wt de gst n knllen bven grm betreft. TABEL eerste gst tweede c gst rngn ks licht K Ie plnting ks dnker K+S,, 9 C dnker K ks licht K+S 9 C dnker K+S kmer licht K+S,, kmer dnk.k+s,, 9 C licht K C licht K ks dnker K+S 2e,, ks dnker K+S ks dnker K+S C dnker K ks licht K + S C dnker K+S kmer zw.. K+S ks licht K kmer licht K+S kmer licht K+S ks dnker K 2e plnting Ie Ie 2e Ie Ie Ie Ie 2e 2e b. Buw vn de plnt, tbel. et ntl hfdssen is hger bij lgere be wrtemper t uur. Deze verschillen zijn tijdens de winter bij het bewren l te zien : bij lge tempertuur lpen meer gen uit ; bij hge tempertuur greit vk slechts één spruit uit en de ndere knppen greien niet gedurende de bewrperide. Tch ntwikkelen zich nà het plnten uit deze knppen ng nieuwe hfdssen, zdt het ttle ntl hfdssen per plnt gemiddeld grter dn is. Bij f spruiten is er een duidelijke teneming vn het ntl hfdssen. et ntl lfdrgende ndergrndse zijssen is bij fspruiten duidelijk kleiner ; dit is dus bij een grter ntl hfdssen per plnt. Deze hfdssen vn de znder spruit geplnte pter ntwikkelen zich in de grnd en

12 in het dnker is de strekking grt, wrdr de ssen weinig leden tellen nder het rdppervlk en dus weinig ndergrndse zijssen kunnen geven. et ntl stlnen n de hfdssen crrespndeert duidelijk met het ntl hfdssen, gemiddeld ngeveer stlnen per hfds ; behlve bij de hge temperturen in dnker, wrbij wij n dde vegettiepunten meten denken. et ntl stlnen per lfdrgende ndergrndse zijs is veel kleiner, hgstens per zijs. Uit de hgere bewrtemperturen leveren de zijssen het grtste ntl stlnen vn de plnt, uit de lgere bewrtemperturen leveren de hfdssen de meeste stlnen. et ntl niet ntwikkelde rdppelen per stlne is n de hfdssen iets grter (ngeveer per 2 stlnen) dn n de lfdrgende ndergrndse zijssen ( per 2 à stlnen). et ttle ntl wei-ntwikkelde knllen is ngeveer per 2 stlnen vr de grep dnker met spruit", vr de grep licht met spruit" is het ntl per stlne iets grter ; vr de grep licht znder spruit" is het ntl ntwikkelde knllen per stlne iets kleiner bij de hgere bewrtemperturen. Vergelijken wij het ttle ntl stlnen en liet ttle ntl gevrmde knllen (gede- èn niet-ntwikkelde), dn zien wij dt de ntllen ngeveer gelijk zijn ; hieruit vlgt dt elke wrneembre, bij het gsten getelde, stlne een knl kn hebben gedrgen. Bij de grep licht met spruit" is het ntl knllen echter grter dn het ntl getelde stlnen ; hieruit blijkt dt er k zittende knllen" geweest zijn, d.z. knllen znder wrneembre stlne, mr direct p de s zittend. et ntl uitgegreide knllen is vr de bewrtemperturen C, 9 C en C evenredig met het ntl hfdssen. r he meer knllen uitgreien des te minder grte knllen (> grm) wrden gegst. Dit geldt k vr de vergelijking vn ks 9 C en t ermstt 9 C, de ks geeft minder knllen mr meer grte knllen dn de thermstt. Vr de hge bewrtemperturen, wruit de gevrmde lichtkiemen niet nrml drgreien (zie hiernder), crrespndeert het ntl knllen meer met het ntl lfdrgende ndergrndse zij ssen, die tcch de niet drgreiende lichtkiemen bven de grnd mesten vervngen. Berekenen wij het ttle ntl uitgreiende hfd- en zij vegettiepunten per plnt, zwel nder ls bven de grnd : d.i. hfdssen -f- lfdrgende ndergrndse zij ssen + bvengrndse zij ssen + stlnen n hfdssen en lfdrgende ndergrndse zijssen, dn blijkt dit ntl bij de hgere bewrtemperturen in de ks en in de kmer in de grepen licht" kleiner te zijn dn in de grepen dnker". iermee kn men verklren dt n wegnemen vn de lichtspruit en direct drn plnten vn de pter de grei (het ttle ntl vegettiepunten; juist grter is dn n wegnemen vn de dnkerspruit. Lten wij de hge (wrschijnlijk te hge) bewrtemperturen buiten beschuwing, dn vlt p dt C 2 X zveel uitgreiende vegettiepunten heeft dn C! Bij het gsten vn de rdppelplnten kn wrden gecnstteerd dt bij C, 9 C, C en ks 9 C lle in het licht gevrmde spruiten n het plnten wren drgegreid, mr dt de lichtkiemen vn de hgere bewr- 2

13 temperturen n de tp n het plnten sms niet verder ntwikkeld wren en dn lleen hun zijssen bven de grnd gebrcht hdden. Uit de tweede plning hdden k lleen C, 9 C en C dr-greiende" lichtkiemen. Wt de dnkerspruiten betreft, deze greiden in ng minder gevllen dr tt hven de grnd : k die vn G en de helft vn de dnkerspruiten uit 9 C, C en ks 9 C greiden n hun tp niet dr. Dr het wegnemen vn de lichtspruit bij het plnten bleken de meeste ptrdppelen die in de kmer bewrd wren geen plnt bven het rdppelveld te kunnen leveren ; zij werden nderzeeërs". k bij de pters znder lichtspruit geplnt uit de hge bewrtemperturen (7 C en hger) bleek een duidelijke neiging tt nderzeeër vrming te bestn : smmige stengels wren n hun bsis knlvrmig pgezwllen, mr dr tch dr te greien niet tt ec te nderzeeërplnten gewrden. De znder dnkerspruit geplnte pters gven uit de hge bewrtemperturen in een ntl gevllen nderzeeërs ; uit de lge bewrtemperturen 9 C en C gven de znder kiem geplnte pters steeds nrmle plnten. A. PREVENSCEA. 9/92 p bsis vn bvenstnde nwijzingen werden de preven 9/92 pgezet. Ditml geheel systemtisch met prllellen en steeds 6 plnten per prefveldje m wiskundige nlyse vn de wrnemingscijfers mgelijk te mken. p ctber werden de knllen bij de diverse temperturen gelegd. De hge bewrtemperturen vn 9/9 vervielen : zij zijn kstbr en blijken niet buitengewn gunstig te werken. k bewren in een gewne kmer werd niet meer gedn mdt tempertuur, vchtigheid en lichtsterkte z sterk vriëren, beide eerste ndnks de genmen mtregelen. Vn 2 uur belichting met kunstlicht in de thermstten werd fgezien ; hiervr in de. plts kwm een belichting vn 8 f uur per etml, de lichtsterkte bleef dezelfde : 2 Lux p de rdppelen. In het dnker werd lleen ng bewrd bij de lge temperturen 2 C en C. Vr de tempertuur vn 9 C wrdt in de tekmst wèl bewren bij dnker mgelijk gecht mdt de cijfers vn 9/9 ntnen dt n fspruiten vlk vóór het plnten deze grep zeer gunstig ws : wij denken hierbij n invled vn kieming in het dnker p de physilgische testnd in de pter zelf. In dit verbnd werd de grep ks-zwk-licht gevrmd : deze grep werd dr een ktenen hes geschermd tegen het vlle licht zdt de lichtsterkte tt p / i werd verminderd. An de 2 C-bewrtempertuur werden twee nieuwe wijzen vn behndelen verbnden : ten eerste, n het bewren gedurende de winter vlgt een nbehndeling vn dé pter, dus vlk vóór het plnten ; de pters wrden gedurende weken bij een tempertuur vn C en een belic riting vn uur per etml bewrd en drn geplnt p de lgemene plntdtum ; ten tweede, er wrdt eerder geplnt dn nrml : in nze preven dgen vreger. De lgemene plntdtum : 7 April is niet vreg vr vrege rdppelen.

14 In de verige preven is de spruittestnd het nderwerp vn nderzek : p 6 Jnuri f p 26 Februri werd bij elke bewrtempertuur een grep knllen vn de spruit ntdn. p de plntdtum hdden wij hierdr grepen :. de knl wrdt geplnt met de spruit(en) die vnf het begin vn de preven gegreid is (zijn) ; 2. er wrdt geplnt met de spruit(en) die sedert 6 Jnuri p de knl greide(n) ;. de knl wrdt geplnt met de spruit(en), die sedert 26 Februri greide(n) ;. de knl wrdt ntdn vn de spruit(en) en dn geplnt. et schem der preven kn men uit de tbellen 6 t/m 2 flezen. B. RESULTATEN VAN DE PREVEN 9/92. gstresultten. In de preven vn 9/92 werden een ntl punten en nwijzingen vn het vrige seizen bevestigd, terwijl k enkele nieuwe pmerkingen knden wrden gemkt. Ie. C licht-bewring in de winter geeft veel rdppels, mr weinig grte rdppels, dnker-bewring werkt bij deze tempertuur gunstig : geeft meer grte knllen. 2e. In de tempertuurserie, 9, en 2 C licht heeft C het grtste ntl rdppels, mr de kleinste gst n rdppels zwrder dn grm ; de lge bewrtempertuur 2 C vlt dus buiten regel vn pg. 8. k bij 2 C werkt bewren in het dnker gunstig. e. C geeft het kleinste ntl rdppels, mr het grtste gewicht n rdppels zwrder dn grm. N f spruiten bij het plnten kmen nderzeeërs vr. e. Er is geen duidelijk verschil tussen 8 uur en uur belie ting. e. Bij C is het pvllend dt fspruiten in Jnuri f Februri gunstig werkt : de eerste spruit heeft wel veel knllen, mr niet de beste gewichtspbrengst. 6e. Tussentijds fspruiten in Februri, dus lt, is geen duidelijk verlies vr de pters vn C-bewring : wij denken hier n een ctievere testnd vn de ps gevrmde Februri-lichtspruit ten pzichte vn de Jnurispruit f de eerste spruit, die vnf het begin vn de preven p de pter is gevrmd. 7e. Getemperd licht in de ks geeft een vregere gst dn vl licht in de ks : grte pbrengst n knllen bven grm. 8e. Vr 9 en C huden de verschillen elkr ngeveer in evenwicht : 9 C geeft een grtere ttl-pbrengst, mr een kleiner gewicht n grte knllen dn C. De mgelijkheid bestt dt dr vreg plnten f lter gsten 9 C beter zl blijken dn C mdt het ntl gevrmde knllen bij 9 C grter is. 9e. Vreger plnten werkte zeer gunstig, ndnks óf dnk zij vrst in ei. e. Frceren in een hgere tempertuur vlk vóór het plnten werkt zeer gunstig. lie. De grepen met een grt gewicht n knllen bven grm blijken

15 ver het lgemeen niet een grt ntl grte knllen, mr een grt gemiddeld gewicht vn deze knllen te hebben. 2e. Deze grepen met een betere gst n grte knllen hebben niet een hger ttlgewicht n knllen dn de grepen met een kleiner gewicht n knllen bven grm per stuk. Uiï de gegevens vn de tweede gst bij 2 C dnker, C dnker en bij ksbewring (Jnuri- en Februrispruit) blijkt, dt de verschillen tussen de bthndelingen veel kleiner gewrden en sms zelfs geheel verdwenen zijn. Dit wijst erp dt in deze preven de ridtum een belngrijk punt is en dt dus vreger plnten drslggevend kn zijn vr het beter zijn vn een beplde bewrmethde. Drdt wij vn de gst vn elke plnt de rdppels stuk vr stuk wegen, ldus de srtering vn de gst kunnen berdelen en z k de rijpheidstestnd vn de knllengst, is het ndeel vn slechts f 2-ml gsten gedeeltelijk weggewerkt. b. Buw vn de nt, preven 9/92. et ntl hfdssen en het ttle ntl knllen is kleiner bij de grepen met een hger gewichtspbrengst n grte knllen ; het ntl bvengrndse zijssen is drentegen grter bij deze grepen dn bij de grepen vn slechtere gst. In 92 telden wij minder lfdrgende ndergrndse zijssen dn in 9: de spruiten vn 99 hebben lngdurig en bij vrtdurende belichting zich ntwikkeld en dit geeft wrschijnlijk nleiding tt een gedrngen" spruit met vele leden, dus kns p veel lfdrgende ndergrndse zijssen. Dr het tussentij dsf bij het plnten f spruiten vn de ptrdppelen neemt het ntl hfdssen niet ltijd te, zls we dt in 99 zgen. et ntl lfdrgende ndergrndse zijssen is bij lle grepen veel kleiner wnneer bij het plnten de spruiten weggenmen zijn. r tussentijds fspruiten (in Jnuri f Februri) geeft niet dit resultt, vk is het ntl lfdrgende ndergrndse zijssen even grt ls bij de grep, wrvn de spruit gedurende de gehele bewrperide greide. et ntl bvengrndse zijssen is kleiner uit pters, die met een 2e kiem f znder kiem geplnt zijn (lleen mkt bij 8-urige belichting per etml hierp een uitzndering). et ntl knllen wrdt dr fspruiten kleiner, behlve dr fspruiten in Februri bij 9 C en C met -urige belichting. Dr vreger fluten uit 2 C is de buw vn de plnt niet duidelijk nders gewrden. Dr een weken durende winter-nbehndeling in licht uit 2 C dnker echter wel. et ntl hfdssen neemt dn te, het ntl lfdrgende ndergrndse zijssen eveneens. Uit 2 lient nr C lient neemt het ntl hfdssen f, de ntllen lfdrgende ndergrndse zijssen en bvengrndse zijssen nemen te dr de nbehndeling in licht. et ntl knllen werd steeds grter dr de nbehndeling. In zijn geheel is er hier dus een sterke verndering in de buw vn de nt dr een slechts weken durende invled. c. nderzek betruwbre verschillen. Dr wiskundige nlyse vn de cijfers vr het ttle knlgewicht en

16 de kwliteit vn d gst en vr de ntllen hfdssen, lfdrgende ndergrndse en bvengrndse zijssen wrden de resultten vn de verschillende behndelingen nder vergeleken en de werkelijke verschillen vstgesteld. nder de kwliteit vn de gst verstn wij de smenstelling vn de gst, dus uit welke knllen de pbrengst vn een plnt is smengesteld. Bij de wiskundige verwerking vn de resultten wrdt de kwliteit uitgedrukt in één cijfer dt ls vlgt berekend wrdt. Bij nze preven nderscheiden wij hiervr gewichtsklssen, berekenen dn welk percentge vn de gehele pbrengst vn een plnt f vn een grep, in elk vn deze klssen vlt en vermenigvuldigen dit percentge-cijfer met het klsse-cijfer : grm is klsse ; 6 gr is klsse 2 ; 69 gr is klsse en bven 9 grm is klsse. De getllen percentgecijfer ml klssecijfer pgeteld, geven het kwliteitscijfer. ier vlgen enige cnclusies gebseerd p de bvengenemde wiskundige nlyse der cijfers vn de preven vn 9/92. Er wrdt steeds gesprken ver b.v. 9 C is beter dn C : drmee wrdt bedeld dt de pbrengst vn de pters, die in 9 C bewrd zijn, beter is dn de pbrengst vn de pters die in C bewrd zijn. 6. Vergelijking der verschillende winterbewrtempertureti.. 2 C dnker is duidelijk beter dn 2 C licht; dit zien wij in de kwliteit vn de pbrengst, echter niet in de ttle pbrengst. An de pter vn 2 C is n bewring in licht f in dnker uitwendig geen verschil te zien ; de spruit is prctisch niet ntwikkeld en niet grter dn een speldeknp. Wt de smenstelling vn de plnt betreft, is er p het tijdstip vn het gsten wel verschil te zien ; 2 C licht heeft meer hfdssen dn 2 C dnker. et lijkt lsf deze invled vn het licht k te zien is bij de grep, die n bewrd te zijn in 2 C dnker, weken vóór het plnten bij C in licht gebrcht werd : deze grep hd evenveel hfdssen ls de lichtgrep 2 C en duidelijk meer dn ndere grepen uit 2 C dnker. et ntl lfdrgende ndergrndse zijssen is k grter bij 2 C licht dn bij 2 C dnker ; dit is in vereenstemming met wt wij verwchten bij een grter ntl hfdssen. De hfdssen met hun lfdrgende ndergrndse zijssen zijn de drgers vn de stlnen, wrvn de tp tt knl pzwelt. Wij mgen drm bij de lichtgrep een grter ntl knllen verwchten dn bij de dnkergrep; dit is werkelijk het gevl. Uit de prctijk en k uit eigen wrnemingen vn 9/9 is bekend, dt een grte pbrengst wt betreft het ntl knllen niet gunstig is vr de kwliteit (grtte) vn de knllen. k dit zien wij in de preven bij 2 C licht en 2 C dnker : de ltst genemde grep heeft minder knllen mr grtere knllen dn 2 C licht. 2. Bij vergelijking vn 2 C dnker met C dnker zien wij in de kwliteit vn de pbrengst géén, in de ttle gewichtspbrengst wèl verschil : G brengt meer p. et ntl zijssen vn de hfds en het ntl knllen is grter bij C dnker.. C dnker vergeleken met C licht tnt hetzelfde ls 2 C ; dnker is beter in kwliteit dn licht. et ntl hfdssen en lfdrgende ndergrndse zijssen èn het ntl knllen is grter bij de lichtgrep.. 2 C licht ten pzichte vn C licht is hetzelfde ls 2 C dnker t..v. C dnker ; geen verschil in kwliteit, wel verschil in ttl-gewicht

17 vn de pbrengst ; C is beter. Bij C is het ntl zijssen vn de hfds en het ntl knllen duidelijk grter dn bij 2 C.. Tensltte kunnen wij nst elkr vergelijken 2,, 9, C en ks met spruit geplnt, die in dnker f in licht is gegreid. Wt de ttle gewicht äpbrengst betreft, is de vlgrde vn hge nr lge pbrengst 9 C, C, 2 C, ks, C ; wt de kwliteit vn de pbrengst betreft, is de vlgrde nders en wel : C duidelijk beter dn de ndere grepen. k bij de znder spruit geplnte pters is de pbrengst vn C de beste wt betreft kwliteit. In ntl ssen stt C bvenn, deze heeft meer hfdssen dn 9 C ; 2 C en C hebben het kleinste ntl ssen, 2 C heeft méér hfdssen mr minder zijssen dn C. Vr het ntl knllen is de vlgrde : en 2 C, dn 9 en d, dn 2 d, ks, C. Er is weer negtieve crreltie ten pzichte vn de kwliteit vn de pbrengst. 6'. Bij de belichtingen vn 8 uur en uur per etml is geen duidelijk verschil gecnstteerd ; er is een tendens dt 8 uur iets minder hfdssen en iets meer lfdrgende ndergrndse zijssen heeft. 7. Bij een vergelijking vn vl licht en getemperd licht vn de ksbewring is de kwliteit vn de pbrengst vr getemperd licht beter en wij treffen minder hfdssen, minder ndergrndse-, mr meer bvengrndse zijssen n dn bij vl licht, vrl bij de 6 mnden gegreide spruit. Bij l deze vergelijkingen is het pvllend dt meer licht (licht tegenver dnker, vl licht tegenver getemperd licht, uur licht tegenver 8 uur) ten eerste geen gunstige invled heeft p de kwliteit vn de pbrengst, ten tweede meer hfdssen, dus uitgreiende spruiten uit de pter geeft gelijk is het eerste een gevlg vn het tweede Vergelijking der verschillende behndelingen bij elke bewrtempertuur 2 C. Weken nbehndeling in C licht f dgen vreger plnten geven een veel betere gst dn gewn geplnt" f znder spruit geplnt". In de srtering(kwliteit) vn de gst is niet z'n duidelijk verschil merkbr tussen deze grepen, het meest ng tussen de grepen 2 C dnker -J- weken C licht" en,,2 C dnker znder spruit geplnt". et ntl knllen is het grtst wnneer dgen vreger geplnt wrdt uit 2 C C licht. Dr de nbehndeling in C licht ntstn veel lfdrgende ndergrndse zij ssen.. Zwel wnneer in licht ls wnneer in dnker bewrd wrdt is znder spruit plnten" slecht ; de gewichtspbrengst is klein, het ntl knllen is klein en de plnt heeft weinig lfdrgende ndergrndse zijssen. Afspruiten in Jnuri geeft een ged resultt ; de srtering vn de gst is zelfs beter dn wnneer nit f gesprten is. Af spruiten in Februri is minder ged, vrl wnneer in licht bewrd wrdt ; het ntl knllen is kleiner en drdr de ttle gewichtspbrengst ; de srtering is niet z slecht. et (de rsprnkelijke) spruit plnten geeft het grtste ntl ssen bvengrnds en k het grtste ntl knllen. 9 C. Afspruiten in Jnuri geeft geen duidelijk verschil met niet-fspruiten ; fspruiten in Februri is iets minder ged en fspruiten bij het plnten is duidelijk slecht.

18 C. Afspruiten in Jnuri is ged en geeft zelfs een betere knlsrtering dn niet-f spruiten. Afspruiten in Februri geeft wel een gede knlpbrengst, het ntl knllen is grter dn bij lle ndere grepen in C, mr de srtering is minder gunstig. Ks 9 C. Afspruiten werkt ngunstig ; lleen vlt p te merken dt n fspruiten in Februri het ntl hfdssen en het ntl knllen merkbr grter is dn in de ndere grepen. Bij lle bewr-temperturen vlt p dt de jngste spruiten, dus de grepen met Februri spruit" en znder spruit" het grtste ntl hfdssen hebben ; lleen de grep C uur licht znder spruit" heeft weinig hfdssen, men kn hier n uitputting" denken. De Februri-spruit" heeft de meeste-lf drgende ndergrndse zijssen, znder spruit" heeft het lgste ntl hiervn. De udere spruiten ( met spr. en Jnuri spr.") hebben meestl meer bvengrndse zijssen dn de jngere spruiten ( Februri spr." en znder spr."). ver het lgemeen is er crreltie tussen het ntl knllen en het ntl ssen per plnt /9 A. PEEVENSCEA De preven vn het seizen 92/9 werden p ctber begnnen. Wij krijgen nu het vlgende prevenschem 92/9 :. 2 C dnker, week dn weken April geplnt, Juni en 6 Juli ger. C licht 2.,, 7 dgen vr. plnten 9 rt,,,,,,,,,,.,, dgen vr. plnten 26 rt,,,,,,. weken C, licht April (lu.p.e.). weken 7 C, licht April (lu.p.e.) 6.,, w. 7 C.7 gr. precies April,,,, gerid 7.,, 7 gr. precies April,,,, 8.,,,, 78 gr. precies April,,,, 9.,, cnstnt April,,,, en 6 Juli ger.. C dn] ker, 7 dgen vr. plnten, dgen vr. plnten weken C licht (lu.p.e.) weken 7 C licht (lu.p.e.), cnstnt 9 rt geplnt, 26 rt April,, April,, April,, Juni en 6 Juli ger.,,,,,,,, >>»,»» >> )» >> >>»» tt,,,»»». C lu licht p.e., 7 d. vr. plnten,, d. vr. plnten w. J C.( u) w. 7 C. (lu) cnstnt 9 rt geplnt, 26 rt April,, April April Juni en 6 Juli ger-,,,,,,,,,,,,,, " "

19 2. 9 u. licht p.e., 7 d. vr. plnten 9 rt geplnt, Juni en 6 Juli ger. 2.,, d. vr. plnten 26 rt,,,, 22.,, cnstnt April,,,,,,,,,, 2. ne.itrl, (nder 2 C) April geplnt, 6 Juli gerid 9 Als cnstnte bewrtemperturen hebben wij in 92/9 : 2, en 9 C hierbij 2 C lleen dnker, 9 C lleen licht ( uur per etml), C dnker en licht mdt het effect vn licht- en dnkerbewren z verschillend ws. et vreger-plnten werd uitgebreid ver lle temperturen, wnt wij hebben hiern grte kns p een vreg gews, terwijl de gevlgen vn een eventuele vrstschde p verschillende stdi vn grei zullen kunnen wrden bestudeerd. et frceren in een hgere tempertuur vlk vóór het plnten werd thns in het pln pgenmen vr de temperturen 2 en C en wel vr de tijd vn weken in C f in 7 C met een -urige belichting per e"ml. De invled vn een krte bewring bij C werd ter riënttie ngegn bij de pters, die in 2 C bewrd werden gedurende de winter. Verder is er ng een pref pgezet ver de invled vn de ptergrtte vn grepjes pters met in elke grep precies gelijk ptergewicht bij het begin vn cle bewrperide ; dit is een pging m n te gn f het verschil in ptergewicht rzk is vn de betrekkelijk grte vritie, die men steeds vindt bij rdppelgst-preven. Bij nze preven is steeds uitgegn vn ptergrepen vn gelijk ttl-gewicht met de individuele ptergewichten binnen nuwe grenzen : in 92/9 tussen en 7 grm, nuw in vergelijking met de mtgrenzen die men in de prctijk kent. De gstcijfers vn 92/9 zijn p dezelfde wijze genlyseerd ls die vn 9/92. Per pref steeds x6 plnten. et nlyse schem zg er ls vlgt uit : I == ttl gewicht, gemiddelde vn 6 plnten. II kwliteit vn de pbrengst, uit 6 plnten. III == gewicht n rdppels bven 6 grm, vn 6 plnten tegelijk. IV == ntl hfdssen, gemiddelde vn 6 plnten. V == ntl lfdrgende ndergrndse zijssen, gemiddelde vn 6 plnten. VI = ntl bvengrndse zijssen, gemiddelde vn 6 plnten. eerste gst, Juni. 2 ; tweede gst, 6 Juli. 2 C dnker en C dnker, behndelingen : 7 d. vr. ; d. vr. ; w. C ; w. 7 C ; en gewn, b : C dnker en C licht, behndelingen : ls chter de : c : C licht en 9 C licht, behndelingen : 7 d. vr. ; d. vr. ; en gewn, d : 2 d. d.. en 9 C licht, behndelingen : 7 d. vr. ; d. vr. ; en gewn, e : eerste gst, 2 C dnker lle 9 behndelingen prt. tweede gst, 2 C dnker lle 6 behndelingen prt, f g : eerste gst, 2 C dnker, drn w. 7 C licht : gewichtsgrepen. : tweede gst, tempertuurgrepen, gewn geplnt : 2 d, d, licht, 9 C licht en nder 2 C dnker". De resultten zijn weergegeven in de tbellen t/m 6. et behulp der nlyse vn de yrins (methde Fisher) werd weer ngegn f de ver-

20 schillen tussen de behndelingen knden wrden genemd belngrijk (9% zekerheid) f zeer belngrijk (99% zekerheid), dt bij herhling vn de pref nder dezelfde mstndigheden dezelfde uitkmst zu wrden verkregen. De drvr ndige berekeningen en tbellen zijn hier, ter wille vn de pltsruimte, weggelten. 2 B. VERGELIJKING VAN DE VERSCILLENDE GREPEN F NABEANDELINGEN BIJ ELKE BEWAARTEPERATUUR APART 2 d.. Bewrtempertuur 2, dnker, ptergewichtsgrepen. Deze gewichtsgrepen vertnen nderling geen werkelijk verschil, behlve dt het grtere ptergewicht méér hfdssen geeft dn het kleinere ptergewicht. 2. Bewrtempertuur 2 dnker, 6 grepen : week + weken, weken 7 licht, weken, 7 dgen vreger plnten, d. vreger pi., en gewn" plnten uit de bewrtemp. 7 d. vr. geplnt is de beste grep, gewn geplnt is duidelijk de slechtste grep. weken 7 l is k duidelijk beter dn gewn geplnt, week + weken en weken verschillen nderling niet merkbr. Wt de ssen betreft : weken heeft de meeste hfdssen, mr het kleinste ntl bvengr. zijssen, weken 7 heeft de meeste l.. zijssen. Bij de tweede gst zijn eveneens 7 d vr. en weken 7 de beste grepen en is gewn de slechtste grep, ld vr. pi. is k ged in ttle gewichtspbrengst. d. Bewrtemp. dnker grepen : w. 7, w., 7 d vr, d vr. en gewn. 7 d vr. is de beste grep en w. is duidelijk de slechtste grep en heeft het lgste ntl bvengr. zijssen. Bij de tweede gst is er geen duidelijk verschil in knlpbrengst, w. ] heeft weer het kleinste ntl bvengrndse zijssen mr het grtste ntl l.. zijssen. /. Bewrtemp. C licht, grepen (ls d). 7 d vr. is de beste grep, gewn geplnt de slechtste grep vrl in kwliteit vn de pbrengst, w. is k slecht. Assen : d vr. heeft de meeste hfdssen. w. 7 len w. hebben meer l.. zijssen dn 7 d vr. en d. vr. en gewn. Bij de 2e gst is gewn geplnt ng de slechtste grep. 9. Bewrtemp. 9 licht, grepen, 7d vr, d. vr. en gewn geplnt. 7 d. vr. is de beste grep, gewn geplnt is de slechtste grep. Bij de tweede gst is gewn iets beter dn 7 d. vreger in ntl grte rdppelen. Assen : 7 d. vr. heeft de meeste l.. zijssen, gewn gepl. heeft de meeste bvengr. zijssen. C. VERGELIJKING VAN DE BEWAARTEPERATITREN NDERLING 2 d en d. d is beter dn 2 d behlve in de nbehndeling w.. Bij de tweede gst is Ç jn ttle gewichtspbrengst beter dn 2 C, mr

21 in kwliteit gelijk n 2 C, behlve vr de grep 7 d vr. plnten dn is 2 C in kwsliteit zelfs beter dn C. C d. heeft minder hfdssen dn 2 C dnker. d en l. Dnker is beter dn licht, behlve vr de grep w.. Dnker heeft minder hfdssen dn licht. In de tweede gst is dnker lleen beter dn licht vr de grep gewn geplnt". l en 9 l. 9 is beter dn. In de tweede gst is 9 lleen beter dn vr ce grep gewn geplnt en 9 is dn zelfs slechter dn vr de grep 7 d vr. pi. heeft meer hfdssen dn 9. pmerking : Bij de tweede gst is de grep gewn geplnt uit slecht, mr de grep 7 d vr. plnten met is dn juist ged. 2 d, d, l, 9 l. d en 9 geven in lle vergeleken behndelingen bij de eerste gst de beste resultten. In de tweede gst is vr de grep 7d vr. 9 l de slechtste bewrtemp., vr d. vr. pi. is geen duidelijk verschil te cnstteren en vr gewn pi. zijn d en 9 weer de beste bewrtemp. De extr bewrgrep (lger dn 2 C) is slechter dn de bewrgrep precies 2 C dnker). Wt de grei vn de plnt betreft : heeft de meeste hfdssen, d heeft de meeste zijssen. Uit de cijfertbel vn 92/9 merken we ng p dt het ttle ntl knllen bij de tweede riing in lle grepen iets is gestegen ; bij 9 C het meest, bij C licht(gewn) het minst. et ntl knllen vn 9 grm gewicht per stuk is gemiddeld niet gestegen. De gewichtsteneming bij de tweede gst is dus in hfdzk gevlg vn de grei vn de reeds bij de eerste gst nwezige knllen ; uitzndering hierp is 2 C gewn, deze grep is wrschijnlijk p de eerste ridtum ng in vlle grei geweest en ten dus te vreg gerid. Een kleine teneming vn het ntl grte knllen vertnen C licht gewn geplnt en C en 9 C licht d. vreger geplnt : geen vn deze nummers zijn bij de tweede gst in kwliteit bij de geden te rebenen, C licht ld vreger geplnt in ttl gewicht echter wel. 2 D. DE FDPUNTEN uit de preven vn 92/9 zijn de vlgende :. vreger plnten. 7 dgen vreger plnten is steeds het beste bij de eerste gst, dgen vreger plnten is vk minder ged, mr is steeds betei dn plnten p de gewne dtum, p de gewne dtum plnten (begin April) is steeds slecht. Bij de tweede gst geldt hetzelfde vr 2 C dnker en C licht, niet vr C dnker en 9 C licht. Bij deze twee ltsten blijkt het vreger plnten geen effect meer te hebben in de tweede gst, bij 9 C licht is vreger plnten zelfs ndelig vr de pbrengst n knllen vn meer dn 6 grm gewicht : dit kn er p wijzen dt 9 C licht-bewren in de winter en drn vreg plnten de rdppelplnt eerder uitgeput det zijn. et del vn de preven is echter een vrege gst en drm kunnen wij de cnclusie trekken dt m vreg te gsten, vreg plnten ten zeerste is n te rden. 2. nbehndeling in hgere tempertuur gedurende weken vr het plnten. weken in 7 C licht, werkt in smmige gevllen gunstig, weken C licht werkt niet ged.

22 weken 7 C licht is n winterbewring vn 2 C dnker in ttle pbrengst minder ged dn 7 dgen vreger plnten, mr is steeds beter dn gewn plnten en in kwliteit k beter dn weken C licht ls nbehndeling. N winterbewring in C dnker, is weken 7 C licht niet beter dn gewn plnten, weken C licht is echter slechter dn gewn en in kwliteit slechter zelfs dn lle ndere grepen. N de winterbewring in ö C licht, is weken 7 C licht in ttle pbrengst en in pbrengst n grte rdppels minder ged dn 7 dgen vreger plnten, de behndeling lijkt echter iets beter dn weken C licht, hewel er geen duidelijk verschil is. Tweede gst; N winterbewring in 2 C dnker, is weken 7 C lleen in kwliteit iets beter dn gewn plnten (9%). N de winterbewring in C dnker, is er geen verschil meer bij de tweede gst. N de winterbewring in C licht, is weken 7 C licht in kwliteit ng beter dn 7 dgen vreger plnten, in ttle pbrengst is er geen verschil met gewn plnten, mr in pbrengst vn grte rdppelen is weken 7 wel beter dn gewn plnten.. winter-bewring. C dnker en 9 C licht zijn vr de eerste gst de beste winterbewrtemperturen en 2 C dnker h de slechtste. Bij de tweede gst is het iets nders : bij 7 dgen vreger plnten is C dnker de beste en 9 C licht de slechtste bewrtempertuur ; bij gewn plnten zijn C dnker en 9 C licht, evenls bij de eerste gst de beste en zijn 2 C dnker en nder 2 C dnker" de slechtste temperturen. et is mgelijk dt frceren bij een hgere tempertuur dn 7 C, gedurende krte tijd vr het plnten, f ng vreger plnten ng betere resultten zullen geven. Wij zijn bezig dit te nderzeken. 22. WAARNEINGEN TIJDENS DE GREI VAN DE AARDAPPELPLANT Dr het p verschillende dt plnten vn gelijk f verschillend bewrde pters is het bven de grnd kmen vn de rdppelplnten zeer ngelijk. Dit is in verbnd met het ptreden vn nchtvrst belngrijk. In het seizen 9/92 is er vrij sterke vrst ( C) geweest in de ncht vn p 6 ei ; ten wren veel plnten reeds bven de grnd. In 9 heeft het niet gevrren. ver de directe vrstschde in 92 kn het vlgende gezegd wrden : de kleine plnten, die ps bven de grnd kwmen, wren geheel weggevrren, bij de grte plnten wren lleen het bld en de tppen vn de spruiten beschdigd, zdt deze enige tijd in grei geremd werden ; de meeste kselknppen bleken echter vlkmen ged gebleven te zijn. Sms ws uit een grep vn 6 plnten één nbeschdigd, mr in l deze gevllen is slechts eenml de nbeschdigde plnt in pbrengst duidelijk beter geweest dn lle ndere uit dezelfde grep. en met echter wel bedenken, dt de vritie in pbrengst bij rdppels grt is. Drm nemen wij dn k n dt vrstbeschdiging wel invled heeft en dn in de eerste plts p de buw en de verdere grei vn de rdppelplnt en hierdr k p de pbrengst n knllen. f deze invled steeds ndelig vr de gst is, vlt te betwijfelen. Uit nze wrnemingen ver de smenstelling en buw vn

23 de rdppelplnt blijkt duidelijk dt deze n verschillende behndelingen vn de pters zeer verschillend kn zijn. p dit genblik kunnen wij ng niet zeggen welke buw vn de plnt de meest gunstige is vr de pbrengst n knllen en drm weten wij k niet f n zwkke f sterke vrstbeschdiging ie plnt in de gede richting f in de minder gede richting is vernderd. Dt invled vn vreg f lt bven kmen ten pzichte vn de vrstbeschdiging p de pbrengst is in 92 bestudeerd bij de pters, die in 2 C bewrd werden en p de gewne plntdtum (7 April) f dgen vreger geplnt werden : deze ltste grep kwm ngeveer een week eerder bven de gind, vóór de vrstncht, kreeg schde en hd ls pbrengst grm per plnt. De p 7 April geplnte grep kwm nà de vrstncht bven de grnd en hd ls pbrengst 87 grm per plnt. et is mgelijk dt deze grep vlk n het ppervlk vn de grnd de spruittpjes heeft gehd en z k beschdigd is. In elk gevl is hier duidelijk dt vreger plnten met drn kleine vrstbeschdiging veel beter is dn lter plnten znder vrstbeschidiging drn. et bvenkmen vn de plnten is, zls reeds eerder werd gezegd, verschillend : in 92 bij de grepen, die p 7 April geplnt werden, vriërend vn 7 April (b.v. de grep C, 8 uur licht per etml, met spruit geplnt) tt 8 ei (b.v. 2 C licht f dnker, met spruit geplnt) f ei (b.v. 2 C znder spruit geplnt). In 9 vinden wij de vlgende dt vr het bvenkmen vn de verschillend bewrde en verschillend vreg geplnte grepen. 2 TABEL 7 7 dgen vreger dgen vreger gewn ( April) 9 C licht dnker licht 2 C dnker April 22 7 April 2 April ei 22 April 72 72,, 6 ei De invled vn de grnd- en luchttempertuur n het plnten is ntuurlijk k zeer grt. In de eerste peride vn de grei huden de grtte en de mvng vn de plnt zeer nuw verbnd met de tijd, dt de plnt bven de grnd is ; n 6 weken is dit niet meer het gevl en kunnen wij de invled wrnemen vn de behndeling die de pter heeft ndergn ; dit ziet men n de vlgende vrbeelden : TABEL 8 C uur licht p. etml 9 C 8 uur licht p. etml 2 C dnker, weken licht bven grnd 2 à 2 April 2 à 28 April 2 à 28 April grtte p 28 ei klein tt middelmtig grt zeer grt k de grtte vn de plnt is bij de rdppel zeer vribel en er is duidelijk verbnd gecnstteerd tussen de grtte en de pbrengst vn de plnt :

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan:

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan: Smenvtting, Het vcbulire vn een tl bevt een rijk scl n zelfstndige nmwrden m de dingen m ns heen te benemen. wnneór gebruiken we "plitiegenten" en wnneer "plitie"? wnneer gebruiken we *vrrd, "prdukten",

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t-

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t- Chapter VI Samenvatting en cnclusies Schl is een cmmercieel belangrijke platvissrt die algemeen vrkmt in de Nrdzee en de daaraan grenzende gebieden. De paaigebieden van de schl bevinden zich p pen zee,

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling 3 Gehele getllen: vermenigvuldiging en deling Dit kun je l 1 ntuurlijke getllen vermenigvuldigen 2 ntuurlijke getllen delen 3 de commuttieve en de ssocitieve eigenschp herkennen 4 de rekenmchine gebruiken

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn Methde Het gsten van cllectieve ervaring De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn is een methde vr participatieve mnitring en evaluatie van samenwerking in netwerkverband.

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

GilloqrT. Definitief 7 juni,or, 'J J. Advies Selectiecommissie De Kaardebol versie 2.0

GilloqrT. Definitief 7 juni,or, 'J J. Advies Selectiecommissie De Kaardebol versie 2.0 Advies Seletiemmissie De Krdebl versie 2.0 GillqrT Definitief 7 juni,or, 'J J nfrmtie Seletiemmissie Bijeengekmen p 1 mei 201 Advies vstgesteld p 7 juni 201 Bij lge: ngevulde multiriterinlyse versie 7

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Makro-evertebraten in relat e tot bodemvormingprocessen in de Nieuwe

Makro-evertebraten in relat e tot bodemvormingprocessen in de Nieuwe Mkr-evertebrten in relt e tt bdemvrmingprcessen in de Nieuwe Merwede, Hllndsch Diep en Drdtsche Biesbsch Alexnder Klink t'virr Hydrbilgisch Adviesbur Klink bv Wgeningen Rpprten en Mededelingen 49 (21 nvember

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden Cng 50 jaar! Auteur: Jeren Defauw Wild en ngerept! Ken je het trpisch regenwud? Het is er eeuwig warm en nat. Er leven ntelbare planten en dieren. Een regenwud is heel ud! Cng? Cng is een land in Afrika.

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Opbouw van het boek: overzicht

Opbouw van het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Deel I: intuïtief Deel II: rigoureus 8: Limieten en continuïteit omschrijving en definities limieten berekenen smptoten continuïteit onderzoeken

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2011 - I Tussen twee grfieken De functie f is gegeven door f ( ) =. In figuur zijn op het intervl [0, ] de grfiek vn f en de lijn = getekend. De grfiek vn f en de lijn = snijden elkr in het punt T. p de lijn =

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

rekenboek 8a taken 513830

rekenboek 8a taken 513830 rekenboek 8 tken 80 Een voorproefje vn groep 8 Het mteril vn De wereld in getllen voor de onderbouw is gereed. Dit schooljr (009-00) verschijnen lle mterilen voor de bovenbouw. U kunt dus vnf het schooljr

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat Modelvrgstukken Algebr vn wortelvormen Tenzij expliciet nders vermeld stellen lle letters positieve getllen voor Vereenvoudigen vn enkelvoudige wortels ; Dit is gewoon de bsisregel ) ) 8 ) ; ) Een 8-ste

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE

WEDSTRIJDSPELREGELS : VLAAMSE KUBB FEDERATIE OFFICIËLE KUBBSETS Er wrdt gespeeld met fficiële kubbsets. Hier vlgen de afmetingen en materiaalmschrijving 10 kubbs van 7 7 15 cm 6 werpstkken met drsnede 4,4 cm, lengte 30 cm 1 kning van 9 9 30 cm 6

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

3 Exponentiële functies en logaritmische functies

3 Exponentiële functies en logaritmische functies Eponentiële functies en logritmische functies Bij wiskunde B heb je l eerder te mken gehd met eponentiële en logritmische functies. In dit hoofdstuk gn we er wt dieper op in en lten we een ntl toepssingen

Nadere informatie

James Boswell Examen Scheikunde Havo

James Boswell Examen Scheikunde Havo Datum: Tijd: 10:00-13:00 Aantal pgaven: 5 Aantal subvragen: 25 Ttaal aantal punten: 81 James Bswell Examen Scheikunde Hav Zet uw naam p alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere pgave dr middel van

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Hoe kan ik als leerkracht gepast omgaan met probleemgedrag van leerlingen uit een type 3-klas?

Hoe kan ik als leerkracht gepast omgaan met probleemgedrag van leerlingen uit een type 3-klas? LEERVRAAG 4 Leervraag (wat is / he kan ik vraag) Activiteiten uit stappenplan - Infrmeren - Observeren - Middelen zeken - Actie ndernemen - Evalueren He kan ik als leerkracht gepast mgaan met prbleemgedrag

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

De zestiende-eeuwse bouwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk

De zestiende-eeuwse bouwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk De zestiende-eeuwse buwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk De geschiedenis van de buw van de Weerter Martinuskerk in de vijftiende en zestiende eeuw is al eerder in grte lijnen beschreven. Nauwkeurig

Nadere informatie

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig.

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig. 42 blok 6 C De zomervkntie komt ern! Voor de zomervkntie moet het zwembd in de gemeente Dorpstein gebruiksklr worden gemkt. Het 4 meter brede tegelpd rondom het zwembd moet vn nieuwe tegels vn 50 bij 50

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin 3 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur Fculteit Biomedische Technologie Tentmen OPTICA (8N040) 15 ugustus 013, 9:00-1:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De ntwoorden vn de opgven

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie