Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie"

Transcriptie

1 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen m energiebesparing te bevrderen. Smmige gaan pr-actief te werk en trekken zelf geld uit m huishudens te stimuleren m energie te besparen. Andere verstrekken zelf geen subsidie maar geven wel infrmatie en prberen natinale subsidies en krtingen tegankelijker te maken. Ec Centre Wales heeft samen met vier lkale verheden een aantal subsidieregelingen pgezet. Ok hebben wij p basis van nze ervaringen gewerkt aan een eigen regeling. In dit RESpedia-artikel beschrijven we een aantal succesvlle en minder succesvlle prjecten, en de belangrijkste verschillen daartussen. Brnnen van financiering De financiering vr maatregelen p het gebied van energiebesparing en duurzame energie was afkmstig uit verschillende brnnen: Energiebedrijven CERT (Carbn Emissins Reductin Target) is een wettelijke verplichting vr energiebedrijven m ervr te zrgen dat alle huishudens energie kunnen besparen. Hierbij gaat het m krtingen vr 'able t pay'-klanten (mensen met mdaal f hger inkmen) en gratis maatregelen vr 'pririty grup'-klanten (mensen met een uitkering en uderen). De laatste grep lpt het meeste risic dat ze p een gegeven mment de energierekening niet meer kunnen betalen. CESP (Cmmunity Energy Saving Prgramme) is een wettelijke verplichting vr energiebedrijven m samen met wningcrpraties aan energiebesparende maatregelen te werken. Hier gaat het met name m ude huizen in achterstandswijken. Te denken valt aan maatregelen als muurislatie, luchtwarmtepmpen en warmwatersystemen p znne-energie. Overheid Het VK en Wales verstrekken subsidies aan huishudens die het meeste risic lpen dat ze hun energierekening niet kunnen betalen. Hiermee wrden centraleverwarmingsinstallaties betaald (ngeacht de brandstf die ze gebruiken), ketels vervangen en energiebesparingsmaatregelen genmen. Er zijn strenge criteria m in aanmerking te kmen vr deze subsidieregelingen. pag. 1 van 6

2 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Wales heeft een strategisch prgramma ntwikkeld vr energiebesparing in de sciale wningbuw. De Arbed -regeling ( arbed betekent besparen' in het Welsh) zet natinale, Eurpese en particuliere middelen in vr lkale energiebesparingsmaatregelen. Deze regeling mvat het CESP, maar gaat ng een stapje verder dr k het plaatselijke bedrijfsleven erbij te betrekken en persneelstrainingen te rganiseren. Deze regeling is niet alleen gericht p energiebesparing maar k p het stimuleren van de grene ecnmie. Lkale verheden kunnen flexibeler mgaan met hun subsidieregelingen. Enkele vrbeelden: Subsidie vr bepaalde maatregelen als een huishuden niet in aanmerking kmt vr andere subsidies (bijv vr het vervangen van een ketel, wningislatie en duurzame energiesystemen). Rentelze leningen: in samenwerking met een lkale Credit Unin (een kleine lkale bank) zet de lkale verheid een leningsregeling p waar huishudens aanspraak p kunnen maken vr grtere uitgaven. De lkale verheid brengt de subsidie vr deze regeling nder bij de Credit Unin, die het geld uitleent aan huishudens in haar gebied. Omdat het bij deze subsidie m leningen gaat, wrdt het geld k terugbetaald. Hierdr ntstaat een inkmstenstrm die naderhand weer uitgeleend kan wrden, waardr er een srt permanent fnds ntstaat. Aangezien er geen rente wrdt betaald, blijft het fnds niet eeuwig bestaan, maar kan de lkale verheid tch jarenlang energiebesparingsmaatregelen subsidiëren. Er zijn wel diverse ksten verbnden aan een dergelijke regeling, nder andere de administratieksten vr de Credit Unin zelf en andere adviesrganisaties. Ok met er een risicfnds wrden pgezet als dekking vr leningen die niet wrden afgelst ('slechte leningen'). Meestal gaat het hierbij m 10% van het ttale budget. Gebruik van de bestaande regelingen (CERT en CESP) m een lkale energiebesparingsregeling p te zetten. Ec Centre Wales heeft samen met een aantal lkale verheden een energiebesparingsregeling vr inwners pgezet. Omdat iedereen in principe tegang heeft tt CERT-subsidie, fungeren wij als npartijdig adviesbureau en cördinatr, waarbij we huishudens wijzen p regelingen waar zij vr in aanmerking kmen. pag. 2 van 6

3 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield De regeling wrdt, met steun van de lkale verheid, lkaal geprmt. Dit zrgt ervr dat de regeling betruwbaar verkmt, want er zijn tal van bedrijven die prberen CERT-maatregelen aan de man te brengen. Energiebedrijven betalen een bepaald bedrag aan rganisaties die hen in cntact brengen met CERT-klanten. Niet alle bedrijven zijn nafhankelijke energieadviseurs zals Ec Centre. Er is dus veel nduidelijkheid nder cnsumenten: we wrden vaak gebeld dr mensen die zich zrgen maken ver clprtage en telefnische verkp. Dit type regeling is aantrekkelijk vr lkale verheden mdat zij er niet in heven te investeren. Het risic is laag, maar er wrdt k weinig gebruik van gemaakt. Onze ervaringen met lkale regelingen Ec Centre Wales is als adviesbureau betrkken bij een aantal regelingen vr energiebesparing in Midden-, West- en Nrd-Wales. Dat is samen het grtste deel van de hele ppervlakte van Wales, maar het is een dunbevlkt gebied. De wningvrraad wisselt in kwaliteit, hewel hier meer ude huizen zijn dan in het meer stedelijke zuidstelijke gedeelte van Wales. In Midden-Wales zette de Cunty Pwys het CO 2 i-prject p. Dit prject begn in 2005 als een kleinschalige subsidieregeling vr inwners van Pwys m hun huis energiezuiniger te maken. Ec Centre Wales faciliteerde de regeling, nder andere dr energieadvies te verstrekken, mensen naar de subsidieafdeling van de Cunty te verwijzen en dr de papierstrm tussen de huishudens en de Cunty te verzrgen. Ieder jaar werd de regeling p basis van de ervaringen van het vrgaande jaar enigszins aangepast en verbeterd, waarbij bepaalde subsidiemaatregelen werden herzien. Het accent lag altijd vral p maatregelen die niet via een andere regeling knden wrden gesubsidieerd. Bvendien mest Ec Centre altijd eerst nagaan f een huishuden niet in aanmerking kwam vr een andere regeling, vrdat een CO 2 i-subsidie kn wrden aangevraagd. Het subsidiebudget was beperkt en er waren altijd meer aanvragen dan middelen: elk jaar kn vanaf mei subsidie wrden aangevraagd, en in december was de subsidiept altijd al leeg. Het budget steeg van 100,000 naar 400,000, en in de laatste paar jaar dat wij erbij betrkken waren, mvatte de regeling zwel subsidies als leningen. Uiteindelijk beslt Pwys Cunty m een leningfnds p te zetten in plaats van een subsidiefnds. Het ging m leningen van maximaal 5000, die binnen drie jaar mesten wrden terugbetaald met 0% rente. Een lkale cmmunity bank kreeg het beheer ver het leenkapitaal en regelde de leningen en aflssingen namens de Cunty. pag. 3 van 6

4 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield De Cunty Pembrkeshire vreg Ec Centre m een CERT-regeling uit te veren. De Cunty zu ns lg p vrlichtings- en reclamemateriaal zetten en wij zuden de regeling in het gebied prmten, nder andere dr evenementen te rganiseren. De subsidie bestnd alleen uit de CERT-krting, wat sms betekende dat de maatregelen vr een huishuden gratis waren. In het vlgende verzicht is het verschil te zien tussen gebieden met en znder subsidieregelingen. De cnclusie is duidelijk. De vraag is dan k f het, znder rentevrije lening f subsidie, zin heeft m het aan huishudens zelf ver te laten m energiebesparende maatregelen te nemen en hun gedrag te veranderen. Gebieden waar wij werken Aantal uitgeverde maatregelen Cnwy 303 Denbighshire 230 Flintshire 1252 Gwynedd 118 Pwys 6952 Pembrkeshire 690 Sir Ceredigin 400 Sir Ddinbych 1 Wrecsam 46 Simpel gezegd kmt het erp neer dat wij in de peride in Pwys tien keer z veel resultaat bekten als in Pembrkeshire. Gedkpe leningen Op grnd van nze ervaringen met de CO 2 i-regeling wilde Ec Centre Wales een nieuwe regeling pzetten die niet berustte p subsidie maar die k p de langere termijn vr alle partijen duurzaam zu zijn. Daarmee viel een rentelze regeling af. Wij nderzchten f we een regeling met een lage rente knden pzetten die interessant zu zijn vr lkale verheden vanwege de psitieve neveneffecten, en tevens aantrekkelijk zu zijn vr huishudens mdat de huidige rentelze CERT-regelingen zuden aflpen. Bij een dergelijke regeling zijn de vlgende zaken van belang: leenkapitaal garantiefnds administratieksten rente p de leningen pag. 4 van 6

5 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Bij CO 2 i werden al deze ksten gedragen dr de lkale verheid. Als dat niet het geval is, met de financiering van derden kmen. We vnden een lkale nderneming bereid m te investeren in een cmmunity bank. Maar deze investeerder wilde minimaal 5% rendement. Dat had natuurlijk gevlgen vr het rentetarief p de leningen. Maar mdat het de bedeling was m de rente laag te huden, mcht deze niet veel hger liggen dan 7%. Nrmaal gesprken wrdt het garantiefnds (dat gedeelte van een fnds dat 'slechte' leningen dekt) gecreëerd dr de lening zelf. Maar mdat hierdr de rente zu stijgen (en daarmee k de aantrekkelijkheid van de lening), gingen we p zek naar een alternatief. Wij namen cntact p met de lkale verheid. Ons vrstel was dat zij vr een relatief klein bedrag ( ver een peride van drie jaar) zu participeren in een prject dat drie vrdelen had: het was ged vr de lkale ecnmie (nl. vr de lkale markt vr energiebesparing en duurzame energie), het geld zu niet wegvleien naar elders (aflssingen van leningen aan een lkale bank blijven anders dan bij aflssing aan een natinale bank binnen de gemeenschap), en het zu nieuwe werkgelegenheid kunnen pleveren. Daarnaast mesten we een manier zien te vinden m nze eigen ksten en die van de plaatselijke bank te dekken. Ec Centre Wales is een nn-prfitrganisatie en is dus afhankelijk van externe financiering. Ok de cmmunity bank heeft tt p bepaalde hgte dergelijke middelen ndig, maar kan zijn ksten k gedeeltelijk dekken met de rente p de leningen. Als al deze ksten zuden wrden verdiscnteerd in de leningen, zu de rente bijna 20% wrden. Hierdr zu de hele regeling naantrekkelijk wrden. Uiteindelijk mesten we dit vrstel laten varen. Hewel we een investeerder hadden gevnden, lukte het niet m de administratieksten te dekken. De lkale verheid wilde geen garantiefnds pzetten. Zij zag dat gewn als een subsidie m slechte leningen p te vangen, niet als een bijdrage aan en een vrm van participatie in een lkale regeling die diverse vrdelen met zich meebracht. Het was een tamelijk frustrerende ervaring, waar echter een aantal cnclusies uit kan wrden getrkken. Cnclusies Met subsidie wrden er meer energiebesparingsmaatregelen uitgeverd. Als de lkale verheid de regeling steunt, wrden er meer maatregelen uitgeverd. Lkale verheden kunnen er vrdeel bij hebben als zij de hele verantwrdelijkheid nemen vr een subsidie-/leningsregeling. Hierbij valt te denken aan werkgelegenheid, inkmsten, lkale waardecreatie en bevrdering van de markt. pag. 5 van 6

6 RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Passieve regelingen zijn veel minder effectief dan actieve regelingen. «Naar aanleiding van de regeling in Pwys Cunty kregen wij 600 telefntjes per week. Na de aankndiging van nze CERT-regeling in Pembrkeshire kregen we tien telefntjes per week. pag. 6 van 6

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie