Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;"

Transcriptie

1 Vrdht n Prvinile Stten vn Gedeputeerde Stten Vergdering Juni 21 Nummer 618 nderwerp Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 1 ntwerpbesluit Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen de vrdht vn Gedeputeerde Stten vn 2 pril 21; Gelet p rtikel 168 vn de Prviniewet; Besluiten de Verrdening dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 vst te stellen. Den Hg, 2 juni 21 Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd, griffier, vritter, 1/2

2 2 Telihting p grnd vn rtikel 168 vn de Prviniewet stellen Prvinile Stten een verrdening vst ngnde de behndeling dr Gedeputeerde Stten vn dministtieve geshillen, n hun beslissing nderwrpen. De Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 (hiern te nemen: Verrdening 21) vervngt de Verrdening behndeling dministtieve geshillen uit 2. Het gt grtendeels m tehnishe wijigingen, mr er is k spke vn een ntl nieuwe elementen. Anleiding tt wijigingen De Verrdening behndeling dministtieve geshillen dteert vn 2 en is drn niet meer gewijigd. De pktijk vn de behndeling vn dministtieve geshillen wijkt inmiddels p enkele punten f vn hetgeen in de verrdening is geregeld. k wren in de verrdening rtikelen pgenmen die rehtstreeks vrkmen in de Algemene wet bestuursreht en de Prviniewet. Hetgeen in die wetten is bepld, heft niet in een prvinile verrdening wrden herhld. Dit kmt de leesbrheid en helderheid vn stukken niet ten gede. In de Verrdening 21 ijn de (pltsvervngende) seretris(sen) vn de mmissie vn dvies vr de behndeling vn bewrshriften en klhten (de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21) uit hfde vn die funtie tevens (pltsvervngend) griffier vn de kmers vr de behndeling vn dministtieve geshillen. Buiten dee persnen kunnen GS bij fnderlijk besluit griffiers nwijen. Vr dee griffiers geldt dt ij vrtn pltsvervngend griffier ijn. Het beleggen vn het griffiershp bij één persn bevrdert eenduidigheid en een unifrme werkwije. Den Hg, 2 pril 21 Gedeputeerde Stten vn Zuid-Hllnd, seretris, vritter, M.H.J. vn Wieringen-Wgenr J. Fnssen 2/2

3 TLICHTING De Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 vervngt de Verrdening behndeling dministtieve geshillen. Het gt grtendeels m tehnishe wijigingen, mr er is k spke vn een ntl nieuwe elementen. Anleiding tt wijigingen De Verrdening behndeling dministtieve geshillen dteert vn 2 en is drn niet meer gewijigd. De pktijk vn de behndeling vn dministtieve geshillen wijkt inmiddels p enkele punten f vn hetgeen in de verrdening is geregeld. Drnst ijn in de verrdening rtikelen rehtstreeks vergenmen uit de Algemene wet bestuursreht en de Prviniewet. Hetgeen in die wetten is bepld, heft niet in een prvinile verrdening wrden herhld. Dit kmt de leesbrheid en helderheid vn stukken niet ten gede. Het is k m de verrdening te herien, n te pssen n de huidige pktijk en te dereguleren. Artikelsgewiie telihting Artikel De seretris en de pltsvervngende seretrissen vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 ijn tevens uit hfde vn die funtie (pltsvervngend) griffier vn de kmers vr de behndeling vn dministtieve geshillen. Buiten dee persnen kunnen Gedeputeerde Stten bij fnderlijk besluit griffiers nwijen. Vr dee griffiers geldt dt ij vrtn pltsvervngend griffier ijn. Het beleggen vn het griffiershp bij één persn bevrdert eenduidigheid en een unifrme werkwije.

4 Hfdstuk 4 vergngs- en sltbeplingen Artikel 12 Intrekking De Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd vn 15 deember 1999 (Prvinil Bld 1999, 78) wrdt ingetrkken. Artikel 1 vergngsbepling De Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd vn 15 deember 1999 (Prvinil Bld 1999, 78) blijft vn tepssing p dministtieve geshillen, die vóór 1 juli 21 ijn ingediend. Artikel 14 Inwerkingtreding Dee verrdening treedt in werking p 1 juli 21. Indien het Prvinil Bld, wrin dee verrdening wrdt gepltst, wrdt uitgegeven n juni 21, treedt dee verrdening in werking met ingng vn de dg n de dtum vn uitgifte vn het Prvinil Bld, wrin de verrdening wrdt gepltst, en werkt de verrdening terug tt en met 1 juli 21. Artikel 15 Citeertitel Dee verrdening wrdt ngehld ls: Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid- Hllnd 21. Den Hg, 2 juni 21 Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd, griffier, vritter, H. ngels - Vn Nijen J. Fnssen

5 uitndigen drte p de itting te vershijnen. 2. Indien dr f nmens de kmer een nderek is uitgeverd, wrden belnghebbenden en het verwerend rgn geïnfrmeerd ver de uit het nderek verkregen infrmtie. Artikel 6 Zitting De griffier beplt plts en tijdstip vn de itting, wrin de kmer de belnghebbenden en het verwerend rgn hrt. Artikel 7 Uitndiging itting De griffier ndigt de belnghebbenden en het verwerend rgn vr de itting shriftelijk uit. Artikel 8 penbrheid itting 1. De itting vn de kmer is penbr. 2. De deuren kunnen wrden geslten indien de vritter vn de kmer het ndig rdeelt f indien een vn de nweige leden f een belnghebbende drte een verek det.. De vritter vn de kmer beslist p het verek ls bedeld in het tweede lid. Artikel 9 Verslglegging 1. Het verslg vn de itting is een verkrte weergve vn wt ter itting is verhndeld. 2. Indien de itting geheel f gedeeltelijk met geslten deuren pltsvnd, f indien belnghebbenden respetievelijk hun gemhtigden niet in eikrs tegenwrdigheid ijn gehrd, mkt het verslg hiervn melding.. Het verslg verwijst nr de p de itting vergelegde besheiden, die n het verslg wrden tegevegd. Artikel 1 Nder nderek en nieuwe feiten en mstndigheden 1. Indien drte nleiding is, kn de kmer n de itting een nder nderek instellen. De griffier infrmeert belnghebbenden en het verwerend rgn drver en ndigt hen ndig uit vr een nieuwe itting. 2. Indien n de itting nieuwe feiten en mstndigheden bekend wrden, infrmeert de griffier belnghebbenden en het ven/verend rgn drver en ndigt hen uit vr een nieuwe itting. Artikel 11 Beslissing 1. De kmer bedslgt en beslist hter geslten deuren ver de dr hr te nemen beslissing. 2. De meervudige kmer beslist bij meerderheid vn stemmen.

6 Verrdening vn Prvinile Stten vn 2 juni 21, PZH (DS ) hudende regels ver de behndeling vn dministtieve geshillen binnen de prvinie Zuid- Hllnd (Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21) Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen het vrstel vn Gedeputeerde Stten vn 2 pril 21, PZH (DS ); Gelet p rtikel 168 vn de Prviniewet; Besluiten vst te stellen de Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 Hfdstuk 1 Begripsbepling Artikel 1 In dee verrdening wrdt verstn nder verwerend rgn: het bestuursrgn dt het bestreden besluit heeft genmen. Hfdstuk 2 De kmers en griffier Artikel 2 De kmers uit Gedeputeerde Stten De kmers uit Gedeputeerde Stten vr de behndeling vn dministtieve geshillen ijn belst met de behndeling vn lle dministtieve geshillen, die p grnd vn wettelijke vrshriften n de beslissing vn Gedeputeerde Stten ijn nderwrpen. Artikel Griffier 1. De seretris vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 is tevens griffier vr de behndeling vn dministtieve geshillen. De pltsvervngende seretrissen vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 ijn tevens pltsvervngende griffiers. 2. Gedeputeerde Stten kunnen pltsvervngende griffiers benemen, die niet tevens pltsvervngende seretrissen vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 ijn.. De griffier treedt p ls griffier vn een kmer. Artikel 4 Verslg werkmheden Gedeputeerde Stten brengen jrlijks n Prvinile Stten verslg uit ver de werkmheden ngnde de behndeling vn dministtieve geshillen. Hfdstuk Behndeling vn dministtieve geshillen Artikel 5 Vrnderek 1. De griffier kn dvies f inlihtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen ndig

7 ) ) Q) "rö CM "5 N /) Ö) ) (A ) ) ) De kmers uit Gedeputeerde Stten vr de behndeling vn dministtieve geshillen ijn belst met de behndeling vn lle dministtieve geshillen, die p grnd vn wettelijke vrshriften n de beslissing vn Gedeputeerde Stten ijn nderwrpen. De seretris vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 is tevens griffier vr de behndeling vn dministtieve geshillen. De pltsvervngende seretrissen vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21 ijn tevens pltsvervngende griffiers. Gedeputeerde Stten kunnen pltsvervngende griffiers benemen, die niet tevens pltsvervngende seretrissen vn de mmissie bedeld in rtikel 2 vn het Reglement behndeling bewrshriften en klhten Zuid-Hllnd 21. ' ' ) _ ) C JZ ) - ) ' D v ) "5 C ) ) *; 'N T C ) m "5 "- g ) A ) 1- "ö t CN De kmers uit Gedeputeerde Stten vr de *-' behndeling vn dministtieve geshillen ijn belst met de behndeling vn lle dministtieve geshillen die p grnd vn wettelijke vrshriften n de beslissing vn Gedeputeerde Stten ijn nderwrpen. T-J C Gedeputeerde Stten benemen vr iedere kmer ten minste 1 griffier. De griffiers kunnen eveneens in ndere kmers fungeren. \i sj C De griffiers vn de kmers beplen dg en uur vn de vergderingen vn de kmers bij vrkeur n de hnd vn een jrlijks vst te C

8 !!2 "ü " CU jd "ö _CÜ Tö "ö _ "ö IA X 1 *«* 1 ) 4^ ) 1-55 ' e D ) t_ N. ) ) - ) " *- C 1 5 g I ^ w i_ ) ( ) h_ ) «' _= B j? i_ 'N I ^ D fl» 1 ï ) T " ) «LU ^t s i p - te» p - jg g 'ö g i " " C N ) - te fe 9 $ " C N» te D» ^ - T "D X ) S. " i- =* - ~ ) -" p - -e 'S si i- - C = s 5 - N ^ D n " «= 5 & C -* i- *J m " ) ffi ) g ^ S.ï «C " - C " s 2 g 5 - & -s -e.s w C ) {J LJ P P N g.!2-8 ) g ï. te =,2.S ió uil 5-5 *- 1 s s 5 ' -S i_ N SS f " & " "? = i S - ï JC ^ U m ~ j 11 i " " üi 1 «- f re f g =!*?! nisi CN Ifj C *- C 5'ï 8 si ^ 'S S ^.ti lg S»» = C _) f g fe» t C Q) " f r D C ^ - ) ).* t CÜ C T u, 5 _ - = S u II) *! M D = ) - ^ Z Ë ^ Ö C =» 8 -S -S -g *i «B 8J t ^ l» 5 g Si % s «& d «. ^ -g TT, % m 5 S C C C T -,- J 5 «2 5,_ -. fe "5-5 5 te x w g, is ~ C ) ) 'S j= xi C xi, x 2 *- M_ ) 2 Q x 5 x: s -~ ó

9 !2 IA IL i "5 r 5 Q) 'S H i ) T ) 1 «tl x: 9- ) H «:=- ~ - *J -ë R.2 «- 2 ê ü * D) u T 1. " -C C ö 2 «5 i 8 Sr. ' ) ) SS Q 'N d *: s C -f x: - +- " C D i- ü C D g. «2 'S» '. S 8 I ^ ë «I I p u S x: x: n, C Iss{ = 1 - t "? xi,_ (ö P - xi J m n C 'lf = F ) T _ t J2 f? D) ) - "ö L_ * T Cl) C ) " - 8 ^ 1! % g 8 ü C ^ 5 'S» 8 -g ü Ti ) 1 Ü ;- M Êl gif C. JS Si «) SJ LU. D). "(Ö Ö.2 ^ ) _ ü 8 ) p :=r.2». x: =- f;,_ C &?? " ' fe 1 S g - 1-8! 1 s «i * - * 1 f I" 8 «? 1 ï g - -, =5,j! * S i " P f e i i w ^ i» ) IJ ««U (1) H) Q T Ü i - D 5 x i "ö - Ü? 5 " ï =5 =5 'S. j. - *~ = ^ ) U Q. += m " =.Ï S i» 5 i ei * S ^ fe ï - ^ ) x: ï= S S 5^*: ë8-s^"8,i 5 i2 S i i ^ ü S ii 8 51^ 5 ll 1 f 1 2? f f = C D ) Ï = : ^ - D ^ -» ) i : «t N» «S : «5 Q. C D x i C 5 - D " r^ i \i i

10 12 ) «Z!! C Q. en t _ 'N D De deuren kunnen wrden geslten indien de vritter vn de kmer het ndig rdeelt f indien een vn de nweige leden f een belnghebbende drte een verek det. De vritter vn de kmer beslist p het verek ls bedeld in het tweede lid. Indien drte nleiding is, kn de kmer n de itting een nder nderek instellen. De griffier infrmeert belnghebbenden en het verwerend rgn drver en ndigt hen ndig uit vr een nieuwe itting. Indien n de itting nieuwe feiten en mstndigheden bekend wrden, infrmeert de griffier belnghebbenden en het verwerend rgn drver en ndigt hen uit vr een nieuwe itting. _ (/) N r Z CNJ ^ eg' w Het hren vn degene die een geshil nhngig hebben gemkt, vn het betrkken bestuurrgn en vn eventuele ndere belnghebbenden, geshiedt in een penbre vergdering vn de (enkelvudige) kmer. De deuren wrden geslten wnneer de vritter vn de kmer f het lid vn de enkelvudige kmer dit ndig rdelen f wnneer dit dr een f meer belnghebbenden wrdt verht en de vritter, f het lid vn de enkelvudige kmer ih drmee kn verenigen. Bij behndeling dr een meervudige kmer beslist de kmer f de behndeling met geslten deuren wrdt vrtgeet. Als de deuren geslten blijven wrdt hiervn en vn de redenen drvr ntekening gehuden in het verslg vn de vergdering. N de vergdering, ls bedeld in rtikel, kn de kmer een nder nderek instellen, wrbij ndere shriftelijke inlihtingen kunnen wrden ingewnnen f getuigen f deskundigen kunnen wrden gehrd. 4-t x: 1 Q si ^ vi

11 u e V) d 5 "5 JÉ re (A Q) 1- ) D T C C * ' "55 x: +^ *-* C _^; -Q Q) s: ü C "D :=- C N ' "Öj +- C. 18 w S r is - S S. 8)., I p Ó) - re s : r r 1 * xf " 5 «* ë 2 1 X: C D) _ N - D J5 ^ «^ r - CÜ C. := C ^L r _ 4 ' -! g 2 1 * S Hl m 5 r r. ) e- *- *- K. d = p ^ g e» N» M- r, j Ü= x: r 8 ^ = i 5 -S 1 s TÏ! & -! g, S -.*". " = i! 1 *!.*?. 1» S -*. i ë 5 ^ " C N _ C 2 r r r r ^ _ " r ' " g- S 5 ü S -g S 2 ) Q) r ü, - «- ~ s 1 I" N - -* "P " C g r. ï IS & Q..*: x l ^» «~."S re 7ö - 5 ^ ^ «- D) " r i- r r r _Q ) 7ö jg.!2 m w w * Q ) JD - g 2 W w en g &1 si ^ r ^ r 1 "- s * r r T [ = -^ 5 8,_ n " *- " r - r e w - r r r!= T *- ^ r ; ) 2 X) - i ' " «2 r ^^ "p H - g ^^ r ^ r r r..* w r.t; r Q. ) w "rö '= S Q CN CN r ) s 1 C ^É, r = " - - r 5 - -?l«tt: -C r r r = = -R *ü? r r r w S ei n, r "2 ** r j; i: 15 'ö S w ï i 11 Q. S r Tf r.* r e ^ S m M ^ D := J2 ^ "P #1 8 r -K 45 5? " r I e «-i l«ïl r r V) r» i «5 1 '1 g - r g r N r i s g i 5 xi. "rö ' ) ' S "2 r g C -ë " S C Q. r r XJ rö $ ) J? C i * * d "rö x: ) %- r L_ +-* ' ' in

12 ) e!2 B "B _ "B V) i IA 1- ü B. - B - * 7 N 8 - en =5 ) T D) ) C J= ) : N Q) 7 1 = ) x: S* «8,, g s «'s.2 ^ t» B S? - T - d B C B 5 " g f = T T ) D " ) J= B ^ ) X) :=r N ) ) 5 =5 d T -8 I ) ( J ü - B C C *- ««= 8 Ï s» s 5-2 ** = g tï?. ï «'S ^ ^ S 5, *j ~ ü B. (D ). T r *» s» ^ 5 2 TH te S ^, B C C JR. x. i^ T- B X C D j2 i- " P.2.2 x: T. 5.2 B C T w " S D 8» 2ü I CL T B B B i CL C» *-* IJ J 15 ^ C B T T Q)» W 2 2 SS.2 CJ' T ^ T B x; -^= B ) is C 1 B T ) T T B!?. ' "D B ^ B? x: x T C tj ) '= ï N Ë $ ï = S 2 W J; d) Q r CN

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten. AGENDA voor de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders vn Heineken Holding N.V., te houden op donderdg 21 pril 2011 om 16.30 uur of zoveel lter ls de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders

Nadere informatie

( PB 1963 nr. 28 ) EILANDSRAAD VAN RET ETLANDOEBIED SIN? )4AARTEN. Ei 1 andsverordening regel ende. de heft ing en inning van ver

( PB 1963 nr. 28 ) EILANDSRAAD VAN RET ETLANDOEBIED SIN? )4AARTEN. Ei 1 andsverordening regel ende. de heft ing en inning van ver NR. 3 HEI4ORIE VAN TOELICHTING ( PB 1963 nr. 28 ) Vergunnings 1 ndsverordening de heft ing en inning vn ver Ei 1 ndsverordening regel ende gunningsrechten ingevoige de 1 heen, verschuldigd zijn. ningsrechten

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels. FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/2013.11402 nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering 11-12-2013 Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48. ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48. ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2006 (12.09) 10145/06 ADD 1 PV/CONS 31 SOC 299 SAN 167 CONSOM 48 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2733e zitting van de Raad van de Eurpese Unie (WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, Het cllege van burgemeester en wethuders, in zijn vergadering van 15 maart 2016, gelet p artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tt en met 12 van Bek 5 van het Burgerlijk Wetbek en 160,

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

les 1 1 Welke breuk is het grootst? 2 Hoe kun je een meter veterdrop in zes gelijke stukken verdelen? Hoe vergelijk je de breuken?

les 1 1 Welke breuk is het grootst? 2 Hoe kun je een meter veterdrop in zes gelijke stukken verdelen? Hoe vergelijk je de breuken? 0 vergelijken en op volgorde zetten vn eenvoudige reuken en kommgetllen reuken omzetten in kommgetllen en omgekeerd Welke reuk is het grootst? 5 6 2 7 9 5 5 9 2 5 7 2 7 8 8 9 8 5 00 5 6 7 20 5 7 27 70

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie vn Veiligheid en Justitie Sectrdirecteuren en directeuren vn lndelijke diensten ci rcr~ I ire Lndelijke Inzet vn drugshnden Inleiding Gebruik vn- en hndel in drugs

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee?

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee? Nummer 11 Onderwerp: nb. RAB. ja f nee? Omschrijving: TTB is de afkrting vr: Thermische terugslagbeveiliging RAB is een dr Fast beschermde afkrting vr: Rkgasafverbeveiliging Met beide aanduidingen wrdt

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan:

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan: Smenvtting, Het vcbulire vn een tl bevt een rijk scl n zelfstndige nmwrden m de dingen m ns heen te benemen. wnneór gebruiken we "plitiegenten" en wnneer "plitie"? wnneer gebruiken we *vrrd, "prdukten",

Nadere informatie

BASIS WERKWOORDSPELLING

BASIS WERKWOORDSPELLING BASIS WERKWOORDSPELLING Basis Werkwrdspelling is een prgramma vr het leren schrijven van de werkwrdsvrmen. Delgrepen Basis Werkwrdspelling Het prgramma Basis Werkwrdspelling is bedeld vr leerlingen in

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN INLEIDING.

BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN INLEIDING. BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN 2006. 1. INLEIDING. Op 1 juni 2003 is de Wet bevrdering integriteitberdelingen dr het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet geeft verheidsinstanties,

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden

SPELLING WERKWOORDEN. Doelgroep Spelling Werkwoorden SPELLING WERKWOORDEN Spelling Werkwrden is een prgramma vr het leren schrijven van de werkwrdsvrmen. Deze mdule behandelt de spelling van infinitief, tegenwrdige tijd, verleden tijd, vltid deelwrd, en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2003 (30.06) 9948/03 ADD 1 PV/CONS 34 AGRI 170 PECHE 128 ADDENDUM BIJ DE ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2511e zitting van de Raad van de Eurpese Unie (LANDBOUW EN

Nadere informatie

Wet op de ondernemingsraden

Wet op de ondernemingsraden Wet p de ndernemingsraden (Tekst geldend p: 14-08-2013) Wet van 28 januari 1971, hudende nieuwe regelen mtrent de medezeggenschap van de werknemers in de nderneming dr middel van ndernemingsraden Wij JULIANA,

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken

Toneelspelen. taaltegebruiken. teontwikkelen, terwijlzehunwoordenschat. uitbreiden. enontdekken Tneelspelen ucievisch Kinderen verleiden 0mr taaltegebruiken enhunsciale vaardigheden tentwikkelen, terwijlehunwrdenschat uitbreiden enntdekken wateenkunstwerk bij henkanprepen. Datkandrein delestneelte

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie