EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli In opdracht van Raad van State

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State"

Transcriptie

1 EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State

2 Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en Marn van Rhee Prject: Prijs: 10 Adres: Gudsesingel 78, 3011 KD Rtterdam Pstbus 21323, 3001 AH Rtterdam Telefn: (010) Telefax: (010) Website: 2

3 INHOUD Samenvatting en cnclusies 5 1 Inleiding Onderzeksvraag en methde Onderzeksgrep en respns 7 2 Het persneelsblad ter State Gebruik van ter State Inhud van ter State Waardering van ter State 12 3 Intranet 13 4 Infrmatie ntvangen 14 Bijlagen Vragenlijst 3

4 4

5 Samenvatting en cnclusies In het vrjaar van 2005 is dr het cs, p verzek van de afdeling cmmunicatie van de Raad van State, een schriftelijk nderzek gehuden nder ntvangers van het persneelsblad ter State. Van de medewerkers heeft een derde aan het nderzek meegewerkt, van de exmedewerkers die het blad ntvangen een vijfde. Op basis van deze respns is niet met zekerheid te zeggen heveel ntvangers het blad lezen. Degene die het blad lezen zullen ver het algemeen eerder geneigd zijn de enquête in te vullen dan degene die het blad nit lezen. Echter niet iedereen die het blad leest heeft de enquête ingevuld. Het aantal lezers is dus zeker grter dan het aantal ntvangers dat de enquête heeft ingevuld. Heveel grter is helaas niet bekend. Gezien de verdeling naar een aantal bekende achtergrndkenmerken, mgen we vernderstellen dat de resultaten representatief zijn vr de lezers van het blad. Ter State Ruim drie kwart van de respndenten leest het blad altijd. Het blad wrdt erg uitgebreid gelezen. Twee derde leest de helft f meer van het blad. Het blad wrdt dr de medewerkers relatief vaak thuis gelezen, namelijk dr ruim een kwart De human interest nderwerpen scren het hgst als het gaat m de nderwerpen waar meer aandacht aan met wrden besteedt. Vakinhudelijke infrmatie en uitwerking van het jaarprgramma scren het minst p dit gebied. Er zijn veel nderwerpen waarvan een grt deel vindt dat daar meer aandacht aan besteedt met wrden. Er zijn slechts weinig nderwerpen waar minder aandacht aan besteedt met wrden. Dan lijkt het blad dikker te meten wrden, want k de lengte van de artikelen wrdt ged gevnden. Tch vindt een duidelijke meerderheid het huidige aantal pagina s ged. Net als men de verige aspecten, zals kleur, illustraties, ft s en het taalgebruik ged vindt. Evenals de verschijningsfrequentie. De inhud en tnzetting wrden gemiddeld met een 6,5 berdeeld. De vrmgeving scrt hger, namelijk een 7,4. Een veel gemaakte pmerking is dat het ude persneelsblad minder saai was en meer vr het en dr het persneel werd gemaakt. Intranet Ruim twee derde vindt het prettig dat intranet autmatisch verschijnt wanneer de PC wrdt aangezet. De verige grep is verdeeld tussen degene die daar geen mening ver hebben en de grep die het zeer strend vindt. Het gebruik van intranet is zeer hg. Driekwart van de medewerkers gebruikt het minimaal één maal per dag. Slechts 10 prcent gebruikt intranet zelden f nit. De leesbaarheid van de nieuwsberichten p intranet wrdt zeer psitief berdeeld. Een vergrte meerderheid wil de nieuwsberichten via intranet blijven ntvangen. Slechts een p de acht wil dit liever via het ude Bulletin. De infrmatie die nu in Ter State staat wil men daarentegen wel graag p papier blijven ntvangen. 5

6 Het lijkt erp dat binnen de Raad van State een gede mix tussen infrmatie verspreiden via intranet en via papier reeds gevnden is. Aan de afdeling cmmunicatie de uitdaging m meer aandacht te besteden aan een aantal nderwerpen znder het aantal pagina s te te laten nemen en k de lengte van de artikelen in tact te laten. Artikelen ver en dr het persneel lijken daarbij meer gewenst. 6

7 1 Inleiding De afdeling Cmmunicatie van de Raad van State wil graag weten wat de ntvangers van het persneelsblad ter State vinden. Tevens wil de afdeling weten he de werknemers de andere cmmunicatiemiddelen, zals intranet, waarderen. De afdeling wil daarbij met name weten in welke verschijningsvrm het persneel het blad alsmede de nieuwsberichten wil ntvangen: p papier en/f digitaal. 1.1 Onderzeksvraag en methde De centrale nderzeksvraag luidt: He waarderen de lezers het persneelsblad ter State en p welke wijze willen zij dit blijven ntvangen? Om antwrd te krijgen p deze vraag is een schriftelijke vragenlijst verspreid nder alle ntvangers van het blad ter State. Onder de ex-werknemers is de vragenlijst gelijktijdig verstuurd met een editie van het persneelsblad. De werknemers hebben de vragenlijst separaat van het persneelsblad ntvangen. 1.2 Onderzeksgrep en respns Respns De gemiddelde respns in dit nderzek bedraagt 31 prcent. De respns nder de werknemers is hger dan nder de ex-werknemers (respectievelijk 34 en 21 prcent). Er mag van uitgegaan wrden dat degenen die het blad ter State lezen de vragenlijst vaker ingevuld hebben dan degenen die het blad niet f nauwelijks lezen. In die zin is er sprake van een selectieve respns. Vr de grep lezers van het blad ter State lijkt deze respns representatief. aantal werknemers Raad van State Werknemers 557 Respns % Aantal ex-werknemers % TOTAAL % Vertegenwrdiging naar directie Bekeken is he de respndenten vertegenwrdigd zijn naar directie. Dit blijkt redelijk vereen te kmen met de werkelijke verdeling naar directie. Opvallend is wel dat er geen enkele medewerker van de directie Wetgeving heeft deelgenmen aan het nderzek. Eventueel kan het zijn dat medewerkers van deze afdeling de betreffende vraag niet hebben ingevuld. 7

8 Werkelijke verdeling naar directie Verdeling in de nderzeksgrep Verdeling naar directie: Bureau Secretaris Directie Bestuursrechtspraak Directie Bedrijfsndersteuning Directie Wetgeving Staatsraad 7% 51% 26% 6% 9% 8% 56% 28% 0% 9% Ttaal 100% 100% Vertegenwrdiging naar functieniveau Ok is gekeken naar de vertegenwrdiging van de respndenten naar functieniveau. Hieruit blijkt een ndervertegenwrdiging van de lagere functieniveaus (schaal 1-5 en schaal 6-8) en een vertegenwrdiging van schaal 12 en hger. Verdeling naar functieniveau: Schaal 1-5 Schaal 6-8 Schaal 9-11 Schaal 12 en hger Werkelijke verd. naar functieniveau 16% 25% 29% 30% Verdeling in de nderzeksgrep 13% 18% 30% 38% Dienstverband Z n 86 prcent van de werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld heeft een vast dienstverband, 7 prcent heeft een tijdelijk dienstverband en 7 prcent heeft een ander dienstverband. Een redelijk grte grep werknemers van 40 prcent werkt al langer dan 10 jaar bij de Raad van State, 18 prcent werkt er krter dan twee jaar, 26 prcent tussen de twee tt vijf jaar en 17 prcent tussen de vijf en tien jaar. Leeftijd en geslacht De vragenlijst is dr iets meer mannen dan vruwen ingevuld: respectievelijk 57 prcent en 43 prcent. De respndenten zijn verder afkmstig uit alle leeftijdsgrepen. Z n 15 prcent is jnger dan 30 jaar, 34 prcent is tussen de 30 en 45 jaar, 28 prcent is tussen de 45 en 60 jaar en 23 prcent is uder dan 60 jaar. 8

9 2 Het persneelsblad ter State 2.1 Gebruik van ter State Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van het persneelsblad is aan de (ex-)werknemers gevraagd he vaak ze het blad lezen, he uitgebreid ze het lezen, waar ze het lezen en wie het blad eventueel ng meer lezen. Het blad wrdt ged gelezen: een ruime meerderheid van de respndenten leest het blad altijd. Bij de Directie Bestuursrechtspraak en de Staatsraad wrdt het blad het vaakst gelezen. Ok wrdt het blad vaker gelezen dr de werknemers met een hger functieniveau: van de werknemers in schaal 1-5 leest 58 prcent het blad altijd en van de werknemers met schaal 9 en hger leest 82 prcent het blad altijd. He vaak leest men het blad ter State? (in %) altijd 78% vaak 12% sms 9% nit 1% 100% aantal respndenten 258 Ok wrdt het blad redelijk uitgebreid gelezen: 64 prcent geeft aan de helft f meer te lezen. Maar een kleine grep respndenten leest het blad niet f nauwelijks en vr anderen wisselt het per keer he uitgebreid ze het blad lezen. He uitgebreid leest men het blad ter State? (in %) de helft f meer 64% minder dan de helft 17% niet f nauwelijks 4% verschilt per keer 15% 100% aantal respndenten 247 Het blad wrdt dr veel medewerkers p het werk gelezen: 53 prcent geeft aan het blad alleen p het werk te lezen, 10 prcent leest het alleen nderweg en 18 prcent leest het blad alleen thuis. De verige 20 prcent leest het p diverse plekken. Bijna alle ex-medewerkers lezen het blad thuis. Waar lezen medewerkers het blad ter State? (in %, meer antwrden mgelijk) p het werk 67% p weg van/naar huis 19% thuis 28% anders 1% aantal respndenten 217 9

10 Het blad wrdt vral dr de werknemers zelf gelezen. Bij z n eenderde van de werknemers wrdt het blad k wel eens dr huisgenten gelezen. Bij de ex-werknemers wrdt het blad vaker dr huisgenten gelezen. Lezen eventuele huisgenten het blad ter State? (in %) ex-medewerkers medewerkers ja, altijd ja, vaak ja, sms nee, nit 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.2 Inhud van ter State Aan de respndenten is gevraagd aan welke nderwerpen de redactie meer f minder aandacht zu meten besteden m het blad aantrekkelijker te maken. Onderwerpen waaraan meer/minder aandacht besteed met wrden in het blad ter State (in %) reacties van lezers het werk / leven van cllega s nieuws / actualiteit sciale activiteiten binnen de Raad werkzaamheden van de verschillende directies piniërende artikelen het persneelsbeleid van de Raad zittingen bij de Raad meer ged geen mening minder ntwikkelingen p het gebied van de rechtspraak themanummers wetgevingsadvies bij de Raad vakinhudelijke infrmatie uitwerking van het jaarprgramma 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Meer dan de helft van de respndenten (53 prcent) wil dat er meer aandacht wrdt besteed aan reacties van lezers. Ok het leven en werk van cllega s en nieuws/actualiteiten zijn nderwerpen die men graag meer belicht wil zien in het blad (respectievelijk 49 en 48 prcent geeft dat aan). De nderwerpen waar de grtste grep minder aandacht aan besteed wil zien zijn vakinhudelijke infrmatie en wetgevingsadviezen bij de Raad (respectievelijk 24 prcent en 21 prcent geeft dat aan). De ex-werknemers hebben vaker geen mening ver de verschillende nderwerpen van het blad dan de werknemers. Zij hebben in ieder geval wat minder behefte aan de nderwerpen sciale activiteiten binnen de Raad, de werkzaamheden van de verschillende directies en de themanummers. Verder is er ng wel eens verschil tussen de verschillende functieniveaus: mensen met hgere functieniveaus hebben wat meer behefte aan de nderwerpen zittingen bij de Raad, wetgevingsadvies bij de Raad, ntwikkelingen p het gebied van rechtspraak en piniërende artikelen. Ok tussen de verschillende directies gaat de belangstelling ng wel eens naar verschillende nderwerpen uit. Vral bij Bureau Secretaris en de directie Bestuursrechtspraak en in iets mindere mate bij de directie Bedrijfsndersteuning wil men meer aandacht vr de sciale activiteiten dan bij de Staatsraden. Vr het nderwerp zittingen bij de Raad is bij de directie Bedrijfsndersteuning juist weer minder belangstelling dan bij de andere directies; met name bij de Staatsraden bestaat hiervr meer belangstelling. Ok vr het nderwerp wetgevingsadvies bij de Raad bestaat met name bij de Staatsraden meer belangstelling in vergelijking met alle andere directies. Naast de nderwerpen van het blad is k gevraagd aan welke aspecten meer f minder aandacht besteed zu meten wrden. Aspecten waaraan meer/minder aandacht besteed met wrden t.a.v. het blad ter State (in %) lengte van de artikelen aantal pagina's kleur illustraties meer ged geen mening minder ft's eenvudige taal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Over het algemeen is men redelijk tevreden ver alle aspecten. Het merendeel van de respndenten geeft bij de meeste aspecten steeds aan dat het ged is zals het nu is. Wel geeft z n 28 prcent van de respndenten aan dat de artikelen best wat uitgebreider mgen en 23 prcent zu willen dat het blad uit meer pagina s bestaat dan nu het geval is. Wat betreft de exwerknemers zu er best wat minder aandacht besteed kunnen wrden aan ft s, kleur en illustraties. Ok kmt het vaker vr dat ze geen mening hebben dan de werknemers. Bij de 11

12 werknemers van de directie Bedrijfsndersteuning is er wat meer behefte aan ng meer ft s en eenvudige taal dan bij de andere directies. En bij de werknemers die werkzaam zijn in een lager functieniveau (m.n. schaal 1-5) bestaat meer behefte aan eenvudige taal, ft s en illustraties in het blad dan bij alle hgere functieniveaus. 2.3 Waardering van ter State De frequentie waarin het blad verschijnt vindt het merendeel van de respndenten ged, dit geeft 82 prcent van de respndenten aan. Van 9 prcent van de respndenten zu het blad best vaker mgen verschijnen en 6 prcent van de respndenten vindt het juist te veel. De verige 3 prcent heeft hierver geen mening. He berdeelt u het blad ter State als het gaat m. 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 vrmgeving tnzetting inhud De waardering vr het blad ter State is verwegend psitief. De inhud, tnzetting en vrmgeving wrden gemiddeld alledrie met een ruime vldende berdeeld. De vrmgeving wrdt daarbij met het rapprtcijfer 7,4 het beste berdeeld. Maar 4 prcent van de respndenten berdeeld de vrmgeving met een nvldende, vr de tnzetting geeft 6 prcent een nvldende en vr de inhud geeft 7 prcent een nvldende. Dr de werknemers die werkzaam zijn in het laagste functieniveau (schaal 1-5) wrdt de inhud van het blad met het cijfer 6 wat lager berdeeld dan dr de werknemers die in de hgere schaalniveaus werken, waar gemiddeld een 6,7 wrdt gegeven. De mgelijkheid m pmerkingen te maken ver ter State is dr velen gebruikt. De meest gemaakte pmerking betreft dat het vreger beter was, minder saai, meer dr en vr en ver het persneel. Dit sluit aan bij de cnstatering dat er relatief veel medewerkers wat meer human-interest artikelen wensen. 12

13 3 Intranet Ng niet z lang geleden verschenen allerlei nieuwsfeiten tweewekelijks via het Bulletin. Maar sinds de kmst van intranet wrden deze nieuwsberichten alleen ng p intranet gezet. Aan de werknemers is gevraagd he ze intranet waarderen en heveel gebruik ze daarvan maken. Het merendeel van de werknemers vindt het prettig dat intranet autmatisch verschijnt bij het pstarten van de cmputer. He vindt men het dat intranet autmatisch verschijnt wanneer de pc wrdt aangezet (in %) prettig (lees gelijk laatste nieuws) 71% zeer strend (zelf bepalen wanneer ik het nieuws lees) 15% geen mening 14% 100% aantal respndenten 203 Dr een ruime meerderheid wrdt frequent gebruik gemaakt van intranet: driekwart gebruikt intranet dagelijks. Ok zijn er werknemers die niet f nauwelijks gebruik maken van intranet: één p de tien werknemers maakt zelfs nit gebruik van intranet. De werknemers van Bureau Secretaris maken het meest gebruik van intranet: 81 prcent gebruikt intranet enkele keren per dag. He vaak gebruikt men intranet van de Raad van State gemiddeld (in %)? enkele keren per dag 54% één keer per dag 21% één f enkele keren per week 10% één f enkele keren per maand 5% zelden f nit 10% 100% aantal respndenten 203 Over de leesbaarheid van de krte nieuwsberichten is het merendeel van de respndenten ged te spreken: vr 91 prcent zijn de berichten (ged) leesbaar. Leesbaarheid van krte nieuwsberichten p intranet (in %)? ged leesbaar 56% leesbaar 35% nduidelijk 3% geen mening 7% 100% aantal respndenten

14 4 Infrmatie ntvangen Op dit mment ntvangen werknemers infrmatie via intranet f via het blad ter State. Aan de werknemers is gevraagd he ze infrmatie het liefst willen ntvangen: digitaal f p papier. De krte nieuwsberichten die eerst tweewekelijks via het Bulletin werden verspreid wil een ruime meerderheid van 83 prcent de nieuwsberichten tch liever via intranet ntvangen. Slechts een enkeling wil helemaal geen infrmatie ntvangen. Manier waarp men krte nieuwsberichten wil ntvangen (in %)? via intranet 83% via het (ude) bulletin, p papier 13% geen mening 4% ik wil helemaal geen infrmatie ntvangen 1% 100% aantal respndenten 200 Z n driekwart van de werknemers wil de infrmatie die nu in ter State staat en infrmatie ver andere nderwerpen het liefst via het persneelsblad blijven ntvangen. Tch geeft k ng z n 12 prcent er de vrkeur aan m alles via intranet te ntvangen. Dit zijn allemaal werknemers die dagelijks gebruik maken van intranet. Ok zijn er ng redelijk wat werknemers die geen vrkeur hebben. Ok dit zijn met name de werknemers die dagelijks gebruik maken van intranet. Manier waarp men infrmatie wil ntvangen (in %)? alles via intranet en niet meer in gedrukte vrm 12% ter State met in gedrukte vrm blijven bestaan 77% geen vrkeur 10% ik wil helemaal geen persneelsblad ntvangen 1% 100% aantal respndenten

15 Bijlagen 15

16 De eerste vragen gaan ver het persneelsblad ter State. 1. He vaak leest u ter State? altijd vaak sms nit => Ga dr naar vraag He uitgebreid leest u ter State? de helft f meer minder dan de helft niet f nauwelijks verschilt per keer 3. Waar leest u ter State drgaans? (meerdere antwrden zijn mgelijk!) p het werk p weg naar / van huis thuis anders, namelijk 4. Lezen uw eventuele huisgenten ter State? ja, altijd ja, vaak ja, sms nee, nit niet van tepassing 5. Aan welke nderwerpen met de redactie van ter State meer f minder aandacht besteden m het blad vr u aantrekkelijker te maken? meer minder ged geen mening a b c d e f g h het persneelsbeleid van de Raad sciale activiteiten binnen de Raad het werk / leven van cllega s zittingen bij de Raad wetgevingsadvies bij de Raad vakinhudelijke infrmatie ntwikkelingen p het gebied van de rechtspraak werkzaamheden van de verschillende directies 16

17 i j k l m nieuws / actualiteit reacties van lezers uitwerking van het jaarprgramma themanummers piniërende artikelen 6. Aan welke aspecten met meer f minder aandacht wrden besteed? meer minder ged geen mening a eenvudige taal b ft s c illustraties d kleur e aantal pagina s (gemiddeld 12) f lengte van de artikelen 7. Ter State verschijnt ngeveer tien maal per jaar. Vindt u dat vldende, te weinig f te veel? te weinig vldende te veel geen mening 8. Met welk rapprtcijfer waardeert u de inhud van ter State? (u kunt kiezen uit een cijfer van 1 tt en met 10; 1 is de laagste waardering, 10 de hgste) 9. Met welk rapprtcijfer waardeert u de vrmgeving van ter State? (u kunt kiezen uit een cijfer van 1 tt en met 10; 1 is de laagste waardering, 10 de hgste) 10. Met welk rapprtcijfer waardeert u de tnzetting van ter State? (u kunt kiezen uit een cijfer van 1 tt en met 10; 1 is de laagste waardering, 10 de hgste) 17

18 De vlgende vragen gaan ver intranet. (heeft u niet de beschikking ver intranet, ga dan dr naar vraag 16) 11. De hmepage van intranet verschijnt autmatisch als de pc wrdt aangezet. Vindt u dat prettig, dan lees ik gelijk het laatste nieuws zeer strend, ik wil zelf bepalen wanneer ik het nieuws lees geen mening 12. He vaak gebruikt u verigens het intranet van de Raad van State gemiddeld? enkele keren per dag één keer per dag één f enkele keren per week één f enkele keren per maand zelden f nit 13. Wat vindt u van de leesbaarheid van de krte nieuwsberichten p intranet? ged leesbaar leesbaar nduidelijk geen mening He wilt u de infrmatie ntvangen Op dit mment ntvangt u de infrmatie f via intranet f via ter State. Graag zuden we willen weten f u de infrmatie het liefst schriftelijk f digitaal wilt ntvangen. 14. De krte nieuwsberichten die nu p de hmepage staan van intranet, he zu u die het liefst willen ntvangen en lezen? via intranet via het (ude) Bulletin, dus p papier geen mening ik wil helemaal geen infrmatie ntvangen 15. Het persneelsblad ter State wrdt gedrukt en verschijnt alleen in een papieren versie. Op welke wijze zu u de infrmatie, zals die nu in ter State staat, f infrmatie ver andere nderwerpen het liefst ntvangen? alle artikelen p intranet en niet meer in gedrukte vrm ter State als persneelsblad met in gedrukte vrm blijven bestaan geen vrkeur ik wil helemaal geen persneelsblad ntvangen 18

19 Tt slt ng enkele algemene vragen. 16. In welk dienstverband werkt u bij de Raad van State? vast dienstverband tijdelijk dienstverband met preftijd prject - aanstelling anders, namelijk Ex-werknemers bij de Raad van State (u kunt drgaan naar vraag 20) 17. He lang bent u in dienst bij de Raad van State? krter dan 2 jaar 2 tt 5 jaar 5 tt 10 jaar langer dan 10 jaar 18. Bij welke directie bent u werkzaam? Bureau Secretaris Directie Bestuursrechtspraak Directie Wetgeving Directie Bedrijfsndersteuning Staatsraad (ibd) 19. Wat is uw functieniveau? schaal 1 5 schaal 6 8 schaal 9 11 schaal 12 en hger 20. Bent u een man f een vruw? man vruw 21. Wat is uw leeftijd? jnger dan 30 jaar tussen de 30 en 45 jaar tussen de 45 en 60 jaar uder dan 60 jaar 19

20 22. Heeft u tt slt ng vragen f pmerkingen ver ter State, intranet f ver deze enquête? 20

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat Het Leiderdrppanel ver De milieustraat Mei 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling met het burgerpanel van Leiderdrp. Deze peiling ging ver de milieustraat. De milieustraat

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Online communicatie met de gemeente

Online communicatie met de gemeente Re a ge re n Adre s: kt- 15 nde rne me rspa ne l@ha a rle m.nl Grte ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Data Infrmatie en Analyse (DIA) OndernemersPanel Haarlem Online cmmunicatie met

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Onderzoek slimme meter

Onderzoek slimme meter Onderzek slimme meter JUNI-AUGUSTUS 2016 Pagina 1 van 6 Vereniging Eigen Huis deelt de ervaringen van haar leden met de slimme meter met de Eurpese Unie in het kader van het prject USmartCnsumer. The cntent

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

De zuivel terug in Heeg?

De zuivel terug in Heeg? De zuivel terug in Heeg? RAPPORTAGE Piltprject binnen Prject Drpslandbuw Zuidwest Friesland Drine van den Beukel, Lucie Gelderblm, Freya Zandstra MAART 2015 PRINTVERSIE Van deze rapprtage bestaan twee

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 04-2251 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Augustus 2005 In pdracht van de Directie Middelen en

Nadere informatie

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER

Resultaten enquête. Gebruikersevaluatie Neth-ER Resultaten enquête Gebruikersevaluatie Neth-ER Celina Kremer Studentstagiaire 2012 Inhudspgave Management samenvatting... 4 Cnclusies... 4 Aanbevelingen... 10 Inleiding... 12 Aanbevelingen 2009... 14 Onderzeksmethde...

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Draagvlak Dorp Wierum

Draagvlak Dorp Wierum Draagvlak Drp Wierum Op 25 januari 2017 zijn de inwners van Wierum geïnfrmeerd ver de plannen vr een strand en pier bij Wierum. De reacties waren p die avnd ver het algemeen psitief. Op die avnd is afgesprken

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006

ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006 ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006 Resultaten uit de Omnibusenquête 2006 G.H. van der Wilt Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juni 2006 In pdracht van het Prgrammabureau van de dienst Stedenbuw

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Klanttevredenheidsnderzek 2012 Cbra Medical B.V. is specialist in patiëntvriendelijke plssingen. Daarnaast staan kennis(verdracht) & persnlijke benadering (richting klanten en steakhlders) centraal bij

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Bedrijf/ of n.v.t. Adres. Email

Bedrijf/ of n.v.t. Adres. Email De Cmmerciële Vereniging Ens det een beheftepeiling nder Enser ndernemers en particulieren ter inventarisatie van wensen en beheften vr het mgelijk willen vestigen in een bestaand f nieuwbuwprject te Ens.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Leden begeleidingscommissie

Leden begeleidingscommissie bijlage 1. Leden begeleidingscmmissie Willy van der Steen Luis Schuerman Gjalt Jellesma Carla Cenen Fred Kk Aad van Tngeren Thijs Geurts MOgrep De Branchevereniging BinK GGD Nederland VNG Ministerie van

Nadere informatie

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recgnitin. PCA Niclaas Heyning 0152447 Sjerd kerkstra 0445061 Inleiding Bij deze pdracht is het de bedeling de werking van Principal Cmpnent Analyse (PCA) te bestuderen. Er

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

ENQUETE WOON-WERKVERKEER

ENQUETE WOON-WERKVERKEER ENQUETE WOON-WERKVERKEER Deze enquête dient m een zicht te krijgen p uw dagelijkse verplaatsingen van, naar en vr het werk. De enquête richt zich tt ALLE mensen die werken p de bedrijfslcatie (inclusief

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen ver de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapprtcijfer geven. Daarbij geldt: een hger cijfer (10)

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond!

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond! 7. Welkm bij de Algemene Onderwijsbnd! Inhud 1. Inleiding 2. De Algemene Onderwijsbnd 3. He is de AOb gerganiseerd? 4. Waar kmt u de Algemene Onderwijsbnd tegen? 5. Dienstverlening van de AOb Inleiding

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers Rapprt nline bevraging Kstenbeheersing en leerlingendssiers De Cel Ouderbetrkkenheid, netverstijgende cel van de uderkepels december 2011 Inhud Inleiding... 3 Delstelling... 4 Methdiek... 4 Steekpreftrekking...

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Naam Studentnummer Opleiding In deze vragenlijst geef je aan welke activiteiten je hebt ndernmen p weg naar je vervlgstudie. Ok kun je hier beschrijven

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

WELZIJN EN ERVARINGEN OP HET WERK. Vragenlijst

WELZIJN EN ERVARINGEN OP HET WERK. Vragenlijst Vragenlijst WELZIJN EN ERVARINGEN OP HET WERK Werknemers brengen een grt deel van hun tijd p het werk dr. Het Sciaal en Cultureel Planbureau (SCP) det p verzek van de Nederlandse verheid

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Doelgroepcommunicatie bij de stad Peer

Doelgroepcommunicatie bij de stad Peer Delgrepcmmunicatie bij de stad Peer Planning en aanpak Ken Wellens 15 april 2008 Delgrepcmmunicatie bij de stad Peer - 2 Inhud Onderzek van de cmmunicatiemedia Aanpak van de delgrepcmmunicatie Organisatie

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Vragenlijst voor (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden

Vragenlijst voor (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden Organisatie vr Clandestiene Arbeidsmigranten Grupe de Recherches Interdisciplinaires sur l Amérique latine (GRIAL) de l Université cathlique de Luvain Vragenlijst vr (kandidaat-) werkgevers van huisbedienden

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie