Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transcriptie

1 Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml 8 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld kunnen worden. ls bij een vrg een verklring, uitleg of berekening vereist is, worden n het ntwoord meestl geen punten toegekend ls deze verklring, uitleg of berekening ontbreekt. Geef niet meer ntwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dn er worden gevrgd. ls er bijvoorbeeld twee redenen worden gevrgd en je geeft meer dn twee redenen, dn worden lleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. VW o

2 Formules Vlkke meetkunde Verwijzingen nr definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder ndere toelichting. Hoeken, lijnen en fstnden: gestrekte hoek, rechte hoek, overstnde hoeken, F-hoeken, Z-hoeken, fstnd punt tot lijn, driehoeksongelijkheid. Meetkundige pltsen: middelloodlijn, bissectrice, bissectricepr, middenprllel, cirkel, prbool. Driehoeken: hoekensom driehoek, buitenhoek driehoek, congruentie: HZH, ZHH, ZHZ, ZZZ, ZZR; gelijkvormigheid: hh, zhz, zzz, zzr; middelloodlijnen driehoek, bissectrices driehoek, hoogtelijn driehoek, hoogtelijnen driehoek, zwrtelijn driehoek, zwrtelijnen driehoek, gelijkbenige driehoek, gelijkzijdige driehoek, rechthoekige driehoek, Pthgors, gelijkbenige rechthoekige driehoek, hlve gelijkzijdige driehoek. Vierhoeken: hoekensom vierhoek, prllellogrm, ruit, rechthoek, vierknt. Cirkel, koorden, bogen, hoeken, rklijn, vierhoeken: koorde, boog en koorde, loodlijn op koorde, middellijn, Thles, middelpuntshoek, omtrekshoek, constnte hoek, rklijn, hoek tussen koorde en rklijn, koordenvierhoek. Goniometrie sin( t+ u) = sintcosu+ costsinu sin( t u) = sintcosu costsinu cos( t+ u) = costcosu sintsinu cos( t u) = costcosu+ sintsinu t u t u 2 2 t u t u 2 2 t u t u 2 2 t u t u sint+ sinu = 2sin cos sint sinu = 2sin cos + cost+ cosu = 2cos + cos + cost cosu = 2sin sin VW o 2 lees verder

3 Tussen twee grfieken De functie f is gegeven door f ( ) =. In figuur zijn op het intervl [0, ] de grfiek vn f en de lijn = getekend. De grfiek vn f en de lijn = snijden elkr in het punt T. p de lijn = ligt tussen (0, 0) en T een punt P(p, p). De lijn = p snijdt de grfiek vn f in het punt Q. figuur p P f T = Q p De rechthoek wrvn PQ een zijde is en wrvn de tegenoverliggende zijde op de -s ligt, is in figuur voor een wrde vn p grijs gemkt. De -coördint vn Q is p2. 3p Toon dit n. Er is een wrde vn p wrvoor de oppervlkte vn de rechthoek miml is. 6p 2 Bereken ect deze wrde vn p. Het gebied V wordt begrensd door de grfiek vn f, de -s, de lijn = en de lijn =. Zie figuur 2. 6p 3 Bereken ect de inhoud vn het omwentelingslichm dt ontstt wnneer V om de -s wordt gewenteld. 2 figuur 2 V f T = = 2 VW o 3 lees verder

4 Rkcirkels n een lijn Gegeven zijn twee evenwijdige lijnen k en m en een punt F, niet op m, zo dt de fstnd vn F tot k gelijk is n de fstnd vn k tot m. We bekijken de cirkels die door F gn en n k rken. In figuur zijn enkele vn deze rkcirkels getekend. In elke rkcirkel is de middellijn vnuit F getekend. Elke middellijn heeft behlve F nog een tweede eindpunt op de rkcirkel. De tekening doet vermoeden dt deze eindpunten op een prbool met brndpunt F en richtlijn m liggen. figuur F k m VW o 4 lees verder

5 In figuur 2 is een vn de rkcirkels getekend met middelpunt M, middellijn FX en rkpunt R. De loodlijn vnuit F op k en m snijdt k in G en m in H, dus FG = GH. Lijn FR snijdt m in S. Deze figuur stt ook op de uitwerkbijlge. figuur 2 X M F = R G = k Er geldt: FR S = RS. H m 4p 4 Bewijs dit. Uit FS = 2 FR en FX = 2 FM en XFS = MFR volgt de gelijkvormigheid vn de driehoeken FXS en FMR (zhz). Met behulp vn deze gelijkvormigheid kn bewezen worden dt XS loodrecht op m stt. 3p 5 Bewijs op deze mnier dt XS loodrecht op m stt. 3p 6 Bewijs dt punt X inderdd ligt op de prbool met brndpunt F en richtlijn m. VW o 5 lees verder

6 Etrusie p de foto hiernst zie je enkele stven met verschillende profielen. Profielen kunnen gemkt worden door middel vn etrusie. Bij deze techniek wordt bijvoorbeeld verwrmde kunststof door een opening geperst. De opening beplt de vorm vn het etrusieprofiel. In figuur zie je een illustrtie hiervn. foto etrusieprofielen figuur De druk die nodig is om het mteril door de opening te persen, is onder ndere fhnkelijk vn de grootte en de vorm vn de opening. De invloed vn de P vorm hngt f vn het quotiënt. Hierin is P de omtrek vn de opening (in cm) en de oppervlkte vn de opening (in cm 2 ). P 2πr Zo geldt voor cirkelvormige openingen: = = 2 π 3,5. πr2 We vergelijken twee openingen die gelijkvormig zijn. Zie bijvoorbeeld figuur 2. figuur 2 Vn de grote opening zijn de breedte en de hoogte k keer zo groot ls de breedte en de hoogte vn de kleine opening. 3p 7 Toon n dt het quotiënt P voor de grote opening even groot is ls voor de kleine opening. VW o 6 lees verder

7 In figuur 3 is een opening getekend wrvn één rnd recht is en de ndere rnd de vorm vn een prbool heeft. De rechte rnd is 4 cm lng. De top vn de prbool bevindt zich 3 cm boven het midden vn de rechte rnd. We nemen een ssenstelsel met de -s lngs de rechte rnd en de -s door de top vn de prbool. De prbolische rnd wordt dn beschreven door de vergelijking 3 = 3 2, met en in cm. 4 figuur p 8 Bereken de wrde vn het quotiënt ntwoord f op één deciml. P voor de opening in figuur 3. Rond je We vergelijken rechthoekige openingen vn bij cm. In figuur 4 stn drie voorbeelden. figuur 4 In figuur 5 is vn dergelijke rechthoekige openingen de wrde vn het quotiënt P uitgezet tegen. figuur 5 P De grfiek in figuur 5 heeft één top. 5p 9 Bereken lngs lgebrïsche weg de -coördint vn deze top. VW o 7 lees verder

8 De formule vn Gompertz Verzekeringsmtschppijen en pensioenfondsen mken bij het berekenen vn de premies en uitkeringen een schtting vn de levensverwchting vn verzekerden. Drbij wordt vk een formule gebruikt wrvn de vorm gebseerd is op de resultten vn een onderzoek uit 825 vn de verzekeringswiskundige Benjmin Gompertz ( ). Voor een levensverzekering die op een leeftijd vn 40 jr fgesloten wordt, hnteerde een verzekeringsmtschppij in de 9e eeuw de volgende formule vn Gompertz om het percentge nog levende verzekerden met een beplde leeftijd te schtten: () 9 e 0,06 e 0,0595 t Pt = Hierin is t 40 en geeft Pt () n welk percentge vn de mensen die zo n verzekering fsloten minstens t jr oud wordt. 4p 0 Bereken hoeveel jr n het fsluiten vn de levensverzekering volgens deze formule de helft vn de polishouders is overleden. 0,06 e 0,0595 t De gegeven formule is ook te schrijven in de vorm Pt () = 00e m. 3p Bereken lngs lgebrïsche weg de wrde vn m. Rond je ntwoord f op twee decimlen. De lgemene formule vn Gompertz heeft de vorm positieve wrden vn, b en k. b e kt Pt () = e, met Een eigenschp vn deze lgemene formule is: P' () t = c ekt Pt () Hierin hngt de wrde vn c f vn de wrden vn b en k. 4p 2 Druk c uit in b en k. VW o 8 lees verder

9 Goniometrische functies De functie f is gegeven door f ( ) = sin+ sin(2 ) op het domein [0, π]. In figuur is de grfiek vn f getekend. Deze grfiek snijdt de -s tussen (0,0) en (π,0) in het punt B. 4p 3 Bereken ect de -coördint vn punt B. figuur 2 f B Voor elke positieve wrde vn is de functie f gegeven door f ( ) = sin+ sin(2 ) op het domein [0, π]. In figuur 2 is voor enkele wrden vn de grfiek vn f getekend. figuur 2 2 Voor een beplde wrde vn heeft de grfiek vn f twee toppen en is de -coördint vn een vn deze toppen 5 6 π. 5p 4 Bereken in twee decimlen nuwkeurig de -coördint vn de ndere top bij deze wrde vn. Voor elke wrde vn wrvoor geldt 0 < < ligt de grfiek vn 2 f tussen (0, 0) en (π, 0) geheel boven de -s. In figuur 3 is een dergelijke grfiek getekend. 5p 5 Toon n dt de oppervlkte vn het vlkdeel dt wordt begrensd door de grfiek vn f en de -s, onfhnkelijk is vn. figuur 3 2 f VW o 9 lees verder

10 Cirkels bij een driehoek Gegeven is een driehoek BC, met punt D op zijde BC. In figuur is deze driehoek getekend met zijn omgeschreven cirkel. Figuur stt ook op de uitwerkbijlge. figuur C D B De cirkel door D die de lijn B rkt in, snijdt de omgeschreven cirkel vn driehoek BC behlve in ook in punt E. 3p 6 Teken op de uitwerkbijlge punt E. Licht je werkwijze toe. De cirkel door D die de lijn B rkt in B en de cirkel door D die de lijn C rkt in C, hebben koorde DF gemeenschppelijk. Zie figuur 2. Figuur 2 stt ook op de uitwerkbijlge. figuur 2 C F D B 4p 7 Bewijs dt vierhoek BFC een koordenvierhoek is. VW o 0 lees verder

11 Vierknt bij een derdegrdskromme De functie f is gegeven door f ( ) = b 3 met b > 0. 3 De grfiek vn f snijdt de positieve -s in. T is de top vn de grfiek vn f die ligt tussen de -s en de verticle lijn door. De -s, de verticle lijn door, de horizontle lijn door T en de -s sluiten de rechthoek BC in. Zie de figuur. figuur C T B f 8p 8 Bereken ect de wrde vn b wrvoor rechthoek BC een vierknt is. VW o* lees verder einde

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

Met passer en liniaal

Met passer en liniaal Met passer en liniaal De opgaven in deze opdracht gaan over het teenen met passer en liniaal. Een liniaal gebrui je om rechte lijnen te teenen, dat an dus een recht latje zijn. Je mag daarvoor oo je geodriehoe

Nadere informatie

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN 1. SOMGRAFIEK Walter De Volder Breng onder Y 1 en Y 2 de vergelijking van een rechte in. Stel Y 3 = Y 1 + Y 2. Construeer de drie grafieken. Onderzoek verschillende

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie