USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep"

Transcriptie

1 SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ) op de eindvervaldag, tenzij de emittent in gebreke blijft of failliet gaat. Een meerwaarde op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de prestatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index. De belegger ontvangt niet de totaliteit van de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. Uitgedrukt in USD: de terugbetaling van het kapitaal en de meerwaarde gebeuren in USD en kunnen dan ook lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Emittent: SG Issuer en gewaarborgd door Société Générale [Moody s: A2 (negatief vooruitzicht), S&P: A (negatief vooruitzicht), Fitch: A (negatief vooruitzicht)] (3). Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het maximum te betalen tussen 112% (1) van het belegd kapitaal (4) (exclusief kosten (2) ) en 100% van het belegd kapitaal (4) (exclusief kosten (2) ) plus 100% van de gemiddelde prestatie (1) van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index (5). Indien de emittent (bijvoorbeeld door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht heeft, niet zult ontvangen en dat u het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk zult verliezen. Doelgroep Dit complexe instrument richt zich tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index en de interestvoeten. (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Instapkosten van 2,50%. (3) Ratings op 03/10/2014. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. (4) Tenzij de emittent (SG Issuer) en de garant (Société Générale) in gebreke blijven of failliet gaan. (5) De gemiddelde prestatie van de index wordt berekend op basis van 31 laatste maandelijkse vaststellingen.

2 WERKING VAN HET PRODUCT Dit product, uitgedrukt in USD, is gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van dertig gelijk gewogen Europese aandelen die zowel worden geselecteerd op basis van milieu-, sociale en beheercriteria als op basis van financiële criteria. Op de eindvervaldag biedt SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note aan de belegger het maximum tussen: de terugbetaling van 112% (1) van het belegd kapitaal (2) (exclusief kosten (3) ) en de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (2) (exclusief kosten (3) ), plus een volledige participatie in de gemiddelde prestatie (1) van de index (4). NA 8 JAAR, TERUGBETALING VAN MINIMAAL 112% (1) VAN HET BELEGD KAPITAAL (2) Na 8 jaar ontvangt de belegger het maximum tussen: 112% (1) van het belegd kapitaal (2) (exclusief kosten (3) ) EN 100% van het belegd kapitaal (2) (exclusief kosten (3) ) + 100% van de gemiddelde prestatie (1) van de index (4) De Gemiddelde Prestatie wordt berekend op basis van de observaties van de index (31 vaststellingen (5) ) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (19/12/2014). (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Tenzij de emittent (SG Issuer) en de garant (Société Générale) in gebreke blijven of failliet gaan. (3) Instapkosten van 2,50%. (4) De gemiddelde prestatie van de index wordt berekend op basis van de 31 laatste maandelijkse vaststellingen. (5) Zie technische fiche op pagina 7 voor de data.

3 ILLUSTRATIES De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Ongunstig scenario 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Periode van maandelijkse vaststellingen Op de eindvervaldag worden de 31 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De gemiddelde prestatie is negatief (-40,38%). De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van 112% (1) van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van 1,11% (3). -60% Lanc. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 5,5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Neutraal scenario 50% 40% 30% 20% 10% Periode van maandelijkse vaststellingen Op de eindvervaldag worden de 31 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De gemiddelde prestatie is +26,50%. De belegger ontvangt dus het maximum tussen 112% en 126,50%, oftewel 126,50% (1) van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van 2,65% (3). 0% Lanc. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 5,5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Gunstig scenario 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Periode van maandelijkse vaststellingen Op de eindvervaldag worden de 31 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De gemiddelde prestatie is +54,25%. De belegger ontvangt dus het maximum tussen 112% en 154,25%, oftewel 154,25% (1) van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van 5,22% (3). 0% Lanc. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 5,5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index In het slechtste scenario - indien de emittent in gebreke blijft of failliet gaat - kan de meerwaarde verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Instapkosten van maximaal 2,50%. (3) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. technische fiche pagina 7).

4 FOCUS OP DE FINVEX SUSTAINABLE & EFFICIENT EUROPE 30 PRICE RETURN INDEX Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die gewapend zijn voor de nieuwe milieu- en economische uitdagingen. Dat verklaart hun toenemende belangstelling voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze de beste milieu-, sociale en beheerpraktijken toepassen en een duurzame groei garanderen. SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note is gekoppeld aan de gespecialiseerde Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. Hierdoor profiteren beleggers van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden. DE INDEX IN HET KORT: Een belegging met dubbele focus: duurzaamheid en stabiliteit StAP 1 EEN SELECTIE VAN 600 EUROPESE AANDELEN Selectie van 600 aandelen van Europese bedrijven met de grootste beurskapitalisatie binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index. DOW JONES SUSTAINABILITY EUROPE StAP 2 Selectie van 20% van de aandelen met de beste rating voor milieu-, sociale en beheerpraktijken (ESG-rating) in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. FINVEX SUSTAINABLE & EFFICIENT EUROPE 30 INDEX Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters: Filter 1: StAP 3 Uitsluiting van de minst liquide aandelen Filter 2: Uitsluiting van de aandelen met hoge risicokenmerken Filter 3: Selectie van aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen

5 Stap 1: selectie van Europese ondernemingen uit een aandelenindex die representatief is voor de wereldwijde beurs Om alleen de grootste Europese ondernemingen in de wereld te selecteren, vindt een dubbele selectie plaats. Eerst worden de 600 aandelen geselecteerd van Europese ondernemingen (Oostenrijk, België, Nederland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië) uit de Dow Jones Global Total Stock Market Index die de grootste beurskapitalisatie hebben. Daarbij komen dan de aandelen die vorig jaar tot de Down Jones Sustainability Europe index behoorden, maar met een minimale beurskapitalisatie van 500 miljoen dollar. Stap 2: selectie van de Europese ondernemingen die het meest representatief zijn qua duurzaamheid en wat betreft sector- en beursomvang (creatie van de Dow Jones Sustainability TM Europe index) Om de intrinsieke risico s van bepaalde ondernemingen te beperken, baseert de index zich op een eerste selectie van Europese ondernemingen die aantoonbaar de beste milieu-, maatschappelijke en beheerpraktijken hanteren ( ESG, door zich bijvoorbeeld te baseren op het energieverbruik, de strategieën verbonden aan de klimaatverandering, de ontwikkeling van de human resources, ). Om deze aandelen te spreiden over de verschillende sectoren, wordt de Best In Class -aanpak gehanteerd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de ondernemingen met de beste ESG-ratings binnen elke activiteitssector. In de selectie zitten alleen 20% van de aandelen met de beste ESG-rating in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Zij vormen de Dow Jones Sustainability Europe index. RobecoSAM, gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyses, gebruikt een gedetailleerd ESG-ratingsysteem waarmee iedere onderneming een totale score tussen 0 en 100 krijgt. De selectie ervan gebeurt binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index, een wereldwijde aandelenindex die 77 landen vertegenwoordigt en meer dan 98% van de wereldwijde beurskapitalisatie dekt. De analyse vindt één keer per jaar plaats, om de meest recente gegevens te kunnen gebruiken. Ze wordt gemaakt aan de hand van criteria die specifiek zijn voor de sector en algemene criteria met daarin de aspecten milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur. Voor deze 3 aspecten worden door RobecoSAM gemiddeld 6 tot 10 criteria gehanteerd, die zelf worden onderverdeeld in 2 tot 10 vragen. Dit zijn in totaal zo n honderd vragen. Stap 3: selectie op basis van financiële criteria (liquiditeit, laag risico en spreiding) om de stabiliteit te verhogen (creatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index) De Dow Jones Sustainability TM Europe index wordt vervolgens gebruikt als selectie-universum. De selectie van de 30 aandelen gebeurt op systematische wijze. Ze vindt elke maand plaats volgens een strikt proces dat als doel heeft de financiële risico s ten opzichte van de Dow Jones Sustainability Europe index te verminderen. Met dat doel worden drie opeenvolgende filters toegepast: - Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van dagelijks verhandeld volume. - Filter 2: uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt op basis van uitzonderlijke risico s die in het verleden werden vastgesteld en de volatiliteit in dalende periodes. - Filter 3: selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na de toepassing van deze filter blijven 30 aandelen over. De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de index wordt maandelijks herzien om de risico s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden. De slotkoers van de index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Dow Jones. De index is een zogenaamde Price Return -index. Hij omvat de waarde van alle aandelen, samen met de nettodividenden die worden uitgekeerd door die aandelen, verminderd met een vaste dividendrente van 3,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. De belegger ontvangt dus niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld.

6 EVOLUTIE VAN DE FINVEX SUSTAINABLE & EFFICIENT EUROPE 30 (PRICE RETURN) INDEX TIJDENS DE LAATSTE 12 JAAR De index werd gelanceerd op 1 juli 2011, maar werd berekend vanaf een beginwaarde van 1000 punten op 3 januari Alle gegevens van voor 1 juli 2011 zijn het resultaat van simulaties, uitgevoerd door S&P Dow Jones jan-02 jan-04 jan-06 jan-08 jan-10 jan-12 jan-14 Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (PR) index op basis 100 Euro Stoxx 50 (PR) index op basis 100 Bron: Finvex op 03/10/2014. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten neemt Société Générale hiervoor geen enkele aansprakelijkheid op zich. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Om de evolutie van de index te volgen, kunnen beleggers de website van Finvex Group raadplegen op het volgende adres: Productscore Crelan N.V.*: Minder risicovol Defensiever Meer risicovol Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. * De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 6 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt in een andere munt dan in EUR. Deze score houdt geen rekening met het kredietrisico van de garant Société Générale, de looptijd en de zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via

7 VOORNAAMSTE RISICO S EN TECHNISCHE FICHE KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, SG Issuer, en zijn garant Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P, een A2-rating volgens Moody s en een A-rating volgens Fitch. Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET (DE) ONDERLIGGENDE INSTRUMENT(EN): HERSCHIKKING, VERVANGING, VERVROEGDE TERUGBETALING OF ONTBINDING. Om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina s 483 tot 494) te raadplegen. RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. WISSELKOERSRISICO Eventuele winsten kunnen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. LIQUIDITEITSRISICO Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek «Verkoop vóór eindvervaldag»). RENDEMENTSRISICO Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij kan evenwel aanspraak maken op de terugbetaling van 112% van het belegd kapitaal (exclusief kosten en voor roerende voorheffing van 25% op de meerwaarde) door de emittent. fiche Technique Naam SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note ISIN-code XS Uitgifteprijs 100% Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Emittent SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale) Garant Société Générale [S&P A (negatief), Moody s A2 (negatief), Fitch A (negatief) op 03/10/2014]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Distributeur Crelan N.V. Valuta USD Coupure USD Commercialiseringsperiode Van 03/11/2014 tot en met 15/12/2014, 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 19/12/2014 Eindvervaldag 27/12/2022 Maandelijkse observatiedata 19/06/2020 ; 20/07/2020 ; 19/08/2020 ; 21/09/2020 ; 19/10/2020 ; 19/11/2020 ; 21/12/2020 ; 19/01/2021 ; 19/02/2021 ; 19/03/2021 ; 19/04/2021 ; 19/05/2021 ; 21/06/2021 ; 19/07/2021 ; 19/08/2021 ; 20/09/2021 ; 19/10/2021 ; 19/11/2021 ; 20/12/2021 ; 19/01/2022 ; 21/02/2022 ; 21/03/2022 ; 19/04/2022 ; 19/05/2022 ; 20/06/2022 ; 19/07/2022 ; 19/08/2022 ; 19/09/2022 ; 19/10/2022 ; 21/11/2022 ; 19/12/2022 Belgische fiscaliteit Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de eindvervaldag. Beleggersprofiel Dit product richt zich vooral tot beleggers met een neutraal risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de kenmerken ervan en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. Uw Crelan-agent zal moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Als het product niet geschikt zou zijn voor u, moet uw Crelan-agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw Crelan-agent u een product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet hij nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op Onderliggende index Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index (Ticker Bloomberg: FSEURE Index) Eusipa-code 11 - Capital Protection Products Financiële dienstverlener Crelan N.V. Verkoop vóór eindvervaldag In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (aankoop-/ verkoopmarge van 1%; cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 3 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: 1,00%. Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). Publicatie van de waarde van De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agent en verschijnt het product één keer per maand op

8 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent Prospectus De Notes SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note die worden uitgegeven door Société Générale (Series 62568EN/14.12) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van Final Terms (Definitieve voorwaarden van 30/10/2014 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus 125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme van 28/10/2014 dat op 28/10/2014 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op De beleggers worden verzocht om de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek Risicofactoren van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. BELANGRIJKE INFORMATIE Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Uitzonderlijke gebeurtenissen die een invloed hebben op de onderliggende instrumenten (aanpassing, vervanging, terugbetaling of vervroegde ontbinding): Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société Générale of een derde: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Opmerking over de waardebepaling van het product gedurende de looptijd: dit product omvat een recht op terugbetaling van het belegd kapitaal (zonder kosten) op de eindvervaldag. Dit recht geldt enkel op de vervaldatum. De waarde van het product kan gedurende de looptijd ervan lager zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (zonder kosten). De belegger kan bijgevolg het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen als het product vóór de vervaldatum verkocht wordt. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten: Het mogelijk rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow Jones Indices LLC and its affiliates ( Calculation Agent ). Finvex Group ( Finvex ) is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of these indices or their name must be with the consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent s rights in the Dow Jones Sustainability Europe Index, the Indexes composition methodology and the composition is the exclusive intellectual property of Finvex. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor will make reasonable efforts to ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have no liability in the back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error, omission, suspension or interruption in calculating the Index. Under exceptional circumstances, the Index methodology used in the calculation of the Index is subject to changes or modifications. These changes will be made available publicly through the relevant channels. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used in the calculation of the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and cannot be held liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful negligence, fraud or default in connection with the Index value at any given time. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or default to any person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition Advisor are under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor, have any liability (whether in negligence or otherwise) to any person for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (the Index ) is the exclusive property of Finvex Group ( Finvex ), which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) ( S&P Dow Jones Indices ) to calculate and maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices, nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating the Index. Calculated by S&P Dow Jones Indices and the related stylized mark(s) are service marks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ) and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices and sublicensed for certain purposes by Finvex. SG Select I Sustainable & Efficient (the Product ) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, S&P Dow Jones Indices Entities ). S&P Dow Jones Indices Enti ties do not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the licensing of certain trademarks, service marks and trade names of S&P Dow Jones Indices Entities and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of redemption mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the [Products]. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within the Index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENRALE, OWNERS OF THE PRODUCT SUSTAINABLE NOTE, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. Wisselkoersrisico: Het mogelijk rendement voor de belegger kan door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Crelan-agent: Tom Olinger - Bd. S. Dupuislaan Bruxelles - FSMA A Realisatie: NSL Studio I (140821) - Réf. (A) Novembre 2014

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie