Select Dividend Switch to Bond 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Select Dividend Switch to Bond 2"

Transcriptie

1 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk aan 125% van het positieve gemiddelde rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index, hierna de SDGP-index. (De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen van de index, worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de index. De belegger geniet dus niet van de dividenden.) De Uitgever behoudt zich evenwel het recht voor om elk jaar te «switchen» naar een Note die hoe dan ook zeven switchcoupons van 5,00% (bruto) uitkeert. (De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. In voorkomend geval is de kans groter dat hij het zou doen aan het einde van de periode en in geval van sterke stijging van de index.) Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en de Garant en exclusief instapkosten (1) ) Uitgever: F. Van Lanschot Bankiers N.V. S&P: BBB+ (negatief vooruitzicht) Fitch: A- (negatief vooruitzicht) (2) Garant: Van Lanschot N.V. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument, leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om de jaarlijkse coupons en de terugbetalingspremie op de einddatum uit te keren en om het beginkapitaal volledig terug te betalen op de eindvervaldag (exclusief instapkosten (1) ). In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever en van de Garant loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. DOELGROEP Dit product is bestemd voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen evalueren, rekening houdend met hun financiële situatie. Meer in het bijzonder moeten ze vertrouwd zijn met de Stoxx Global Select Dividend 100-index en de rentevoeten. (1) Instapkosten maximaal 2,50% (2) Ratings van 17 mei De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk ogenblik wijzigen. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van de Uitgever, maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

2 MECHANISME VAN HET PRODUCT Het mechanisme van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2» bestaat uit twee delen. Enerzijds ontvangt de belegger een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10%. Anderzijds biedt het product op de einddatum een terugbetalingspremie die gekoppeld is aan het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor om elk jaar te switchen naar een Note die zeven switchcoupons van 5,00% bruto uitkeert. In dat geval zal de belegger niet langer blootgesteld zijn aan het rendement van de SDGP-index en zal hij dus geen recht meer hebben op een terugbetalingspremie. De vaste coupon blijft echter behouden en de totale jaarlijkse coupon voor de volgende jaren zal dus 6,10% (bruto) bedragen (i.e. 1,10% + 5,00%). EEN VASTE JAARLIJKSE COUPON (1) Elk jaar heeft de belegger recht op een vaste brutocoupon van: 1,10% x belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ) EN EEN TERUGBETALINGSPREMIE (1) Op de einddatum heeft de belegger, bovenop het volledige belegde kapitaal (exclusief kosten (2) ) en de laatste vaste jaarlijkse coupon, recht op een terugbetalingspremie die gelijk is aan: 125% van het positieve gemiddelde rendement van de SDGP-index Voorbeeld: Indien de Uitgever overgaat tot de switch in jaar 4, dan ontvangt de belegger de switchcoupon van 5,00% die verschuldigd is voor het huidige jaar en de 3 voorgaande coupons. Bovendien ontvangt hij nog altijd de vaste coupon van 1,10%. Dit alles, i.e. 21,10% (4 x 5,00% + 1,10%), zal worden uitbetaald op de betaaldatum van het jaar 4. Tijdens de drie volgende jaren zullen coupons van 6,10% (i.e. de vaste jaarlijkse coupon van 1,10% + de switchcoupon van 5,00%) worden uitgekeerd op de overeenkomstige betaaldata. Het gemiddelde rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index wordt berekend door het gemiddelde van de geregistreerde niveaus op de 25 maandelijkse observatiedata (tussen juli 2018 en juli 2020) te vergelijken met het beginniveau van de index op 19 juli Als het gemiddeld rendement van de index nul of negatief is, wordt er geen enkele terugbetalingspremie uitbetaald. OF 7 SWITCHCOUPONS (1) De Uitgever beschikt elk jaar over het recht om het product discretionair om te zetten in een Note die 7 bruto switchcoupons uitkeert, gelijk aan: 5,00% x belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ) Als de Uitgever beslist om over te gaan tot de switch ontvangt de belegger, bovenop de vaste jaarlijkse coupon van 1,10%, de coupon van 5,00% die verschuldigd is voor het lopende jaar, en alle voorgaande coupons van 5,00% (die nog niet werden uitbetaald). De volgende jaren zal een extra switchcoupon worden uitgekeerd, en zal de totale jaarlijkse coupon 6,10% bedragen (i.e. 1,10% + 5,00%). In geval van een switch zal de belegger niet langer blootgesteld zijn aan het rendement van de SDGPindex, en zal hij dus geen recht meer hebben op een terugbetalingspremie. Als de Uitgever beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de SDGP-index en aan het einde van de periode. Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten (2) ), behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever. De termen beginkapitaal en belegd kapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Note, ofwel per Note exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele terugbetalingspremie en coupons wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van F. Van Lanschot Bankiers N.V. en/of Van Lanschot N.V. (2) Instapkosten maximaal 2,50%

3 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN De belegger heeft recht op een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10%. Als de switch niet geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een terugbetalingspremie die gelijk is aan 125% van het positieve gemiddelde rendement van de SDGP-index. De aandelen van de SDGP-index onderscheiden zich door hun hoog dividendrendement. Als de switch geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een bruto switchcoupon van 5,00% per jaar en zal de totale jaarlijkse coupon van de volgende jaren 6,10% bedragen (i.e. 5,00% + 1,10%). Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van zijn belegd kapitaal exclusief kosten, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en van de Garant. STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX WAAROM ZIJN AANDELEN MET EEN HOOG DIVIDENDRENDEMENT INTERESSANT? Er bestaan enkele belangrijke factoren die de koers van de aandelen met hoge dividenden ondersteunen. De bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren, geven blijk van een zekere financiële gezondheid, vooral in economisch moeilijke tijden zoals nu. Een groot deel van deze aandelen behoren tot de meer defensieve sectoren zoals energie en gezondheidszorg, wat hun koers ondersteunt in periodes van onzekerheid. Het dividendrendement dat deze aandelen bieden, vormt een aantrekkelijk rendement, vooral omdat de rentevoeten nu een historisch dieptepunt hebben bereikt. De beleggers die op zoek zijn naar rendement, zijn er dol op, wat hun koers automatisch ondersteunt. De SDGP-index stelt beleggers in staat om te profiteren van het beurspotentieel van aandelen met een hoog dividendrendement, zelfs zonder dividenden te ontvangen. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de SDGP-index. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de index. Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, kan de belegger een kapitaalverlies lijden. De activering van de switch gebeurt naar goeddunken van de Uitgever. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. Als de Uitgever beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de SDGP-index In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van F. Van Lanschot Bankiers N.V. en/of van Van Lanschot N.V. zal de belegger de coupons na de datum van het faillissement, noch de terugbetalingspremie ontvangen, en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100-INDEX De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) is samengesteld uit 100 aandelen van de Stoxx Global 1800-index, die geselecteerd werden voor hun hoog dividendrendement. De Stoxx Global 1800-index vertegenwoordigt de meest liquide markten ter wereld, samengesteld uit 600 Europese aandelen, 600 Amerikaanse aandelen en 600 aandelen van de regio Azië-Pacific. De aandelen uit de Stoxx Global Select Dividend 100-index, worden gekenmerkt door een hoog dividendpercentage in vergelijking met dat van de andere bedrijven uit de ontwikkelde landen. De aandelen die opgenomen zijn in de index, zijn geografisch verspreid met 40 aandelen uit Amerika, 30 uit Europa en 30 uit de zone Azië-Pacific. Bovendien worden de aandelen gewogen volgens hun dividendrendement: hoe groter dat is, des te meer gewicht zal dat aandeel hebben in de index. De Stoxx Global Select Dividend 100-index wordt berekend zonder dividenden, de belegging profiteert niet van de dividenden van de aandelen. De dividenden gaan dus verloren. 350% 300% Het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) in vergelijking met het rendement van de Stoxx Global 1800-index (EUR Price) sinds 1 januari 1999 Stoxx Global Select Div100 (SDGP Index) Stoxx Global 1800 (SXW 1E Index) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Bron van de cijfergegevens: Bloomberg op 17/05/2013. U kunt de evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100-index volgen op De rendementen van de Stoxx Global Select Dividend 100-index in EUR sinds 21 februari 2007, de lanceringsdatum van de index, vertegenwoordigen de reële rendementen van de index. Gedurende de periode van 1 januari 1999 tot 20 februari 2007 heeft BNP Paribas gesimuleerde rendementen, geleverd door Stoxx, gebruikt. Die zijn beschikbaar op Bloomberg. De verwijzingen naar rendementen uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige rendementen.

4 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben louter een indicatieve en informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en vormen geenszins een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens buiten toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de SDGP-index 2125 (indicatief niveau) bedraagt. GUNSTIG SCENARIO De SDGP-index registreert een grote stijging en de Uitgever beslist om de switch te activeren l indice SDGP 26,15% Niveau l indice SDGP van de 26,15% SDGP Index 26,10% l indice SDGP 26,15% 6,15% 6,15% 2300 Niveau l indice SDGP van de 26,15% 6,15% 6,15% SDGP Index 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 26,10% 6,10% 6,10% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 2200 l indice 2125 SDGP ,10% 1,10% 1,10% 1,10% 26,15% Niveau l indice 2125 SDGP 2400 van 1de ,15% SDGP Index 26,10% ,15% 6 6,15% 7 6,15% 6,15% ,15% 1,15% 1,15% 1,15% ,10% 6,10% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% ,10% 1,10% 1,10% 1,10% 6,15% 6,15% ,15% 6 6,15% 7 Niveau l indice SDGP van 1,15% de 1 1,15% 2 1,15% 3 1,15% ,10% 6,10% SDGP NEUTRAAL 1,15% Index 1 1,15% SCENARIO 2 1,15% 3 1,15% ,59% ,10% 1,10% 1,10% 1,10% 10,59% De 2125 SDGP-index 1 registreert 2 3 een 4 stijging 5 en 6 de Uitgever beslist om de switch niet te activeren Niveau l indice SDGP van de 2300 SDGP Index 10,59% 10,59% ,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% ,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% Niveau 2125 l indice SDGP van de 2400 SDGP 2125 Index 10,59% ,59% ,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% ,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% Niveau van de Niveau 2200 de 1,15% 1 1,15% 2 1,15% 3 1,15% 4 1,15% 5 1,15% 6 7 Niveau l indice 2200 SDGP Index SDGP 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% l indice 2125 SDGP ,10% 1 1,10% 2 1,10% 3 1,10% 4 1,10% 5 1,10% 6 1,10% 7 1,15% 1 1,15% 2 1,15% 3 1,15% 4 1,15% 5 1,15% 6 7 ONGUNSTIG 2125 SCENARIO Niveau 2125 van de De SDGP Niveau l indice SDGP-index Index 1 registreert 2 3 een 4 sterke 5 daling 6 7 l indice SDGP Niveau van 1,10% de 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1800 SDGP Index 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% -20% 1,15% Niveau 1800 l indice 2125 SDGP -20% l indice 2125 SDGP 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% % % % % De Uitgever beslist om de switch te activeren in jaar 5. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,10%. Het product wordt omgezet in een Note die jaarlijkse switchcoupons uitkeert van 5,00% bruto. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd op de einddatum. In jaar 5 ontvangt hij de eerste 5 switchcoupons van 5,00% bovenop de vaste coupon (i.e. 26,10% in totaal = 5 x 5,00% + 1,10%). De volgende jaren zal een totale coupon van 6,10% worden uitgekeerd (i.e. 1,10% + 5,00%). Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon van 6,10%, het volledige beginkapitaal (exclusief kosten (1) ). Dat stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 5,28% (2) De belegger is dus blootgesteld aan het rendement van de SDGP-index. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,10%. Tijdens de laatste 2 jaar worden de 25 maandelijkse rendementen van de SDGP-index ten opzichte van zijn beginniveau bekeken. Het gemiddelde rendement bedraagt 10,59%. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 125% van dat gemiddelde rendement, uitgekeerd, ofwel een premie van 13,24% (125% x 10,59%). Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de terugbetalingspremie en de laatste vaste coupon van 1,10%, het volledige beginkapitaal (exclusief kosten (1) ). Dat stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 2,46% (2) De belegger is blootgesteld aan het rendement van de SDGP-index. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,10%. Tijdens de laatste 2 jaar worden de 25 maandelijkse rendementen van de SDGP-index ten opzichte van zijn beginniveau bekeken. Het gemiddelde rendement bedraagt -20,00%. Er wordt dus geen terugbetalingspremie uitgekeerd. Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon van 1,10%, het volledige beginkapitaal (exclusief kosten (1) ). Dat stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 0,73% (2) In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of de Garant, zal de belegger noch de coupons na de datum van het faillissement, noch de terugbetalingspremie ontvangen, en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde. Die marktwaarde is afhankelijk van de geraamde recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Instapkosten maximaal 2,50% (2) Het bruto jaarlijks actuarieel rendementspercentage houdt rekening met instapkosten van 2,50%.

5 DE RISICO S Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, F. Van Lanschot Bankiers N.V. (S&P: BBB+; negatief vooruitzicht Fitch: A- ; negatief vooruitzicht (op 17 mei 2013)) en van de Garant. Als de Uitgever het voorwerp uitmaakt van een wanbetaling of faillissement, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering van de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever kan repercussies hebben op de marktprijs van «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2». De potentiële impact kan groter zijn, wanneer de eindvervaldag verder verwijderd is. Risico op kapitaalverlies tijdens de levensloop: Tijdens de levensloop van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2» kan de koers van dit product lager zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). In geval van verkoop vóór de eindvervaldag, kan de belegger dus een kapitaalverlies lijden. Voor het overige moet hij erop toezien dat de beleggingsduur van het product overeenstemt met zijn beleggingstermijn. Risico op schommeling van de marktprijs van het effect: De prijs van het product zal schommelen in functie van verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100-index in EUR, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Liquiditeitsrisico: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers, terugkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop/verkoop vork van maximaal 1% worden toegepast ). Zo kan de belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, ze verkopen tegen een prijs die wordt bepaald door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik (zie de rubriek «doorverkoop vóór de eindvervaldag» op pagina 6). DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving het Drawdown Prospectus, gewijd aan deze uitgifte, genaamd Issue of a maximum of EUR Year Optional Switch to Bond Linked Notes due 2020», hierna «het Drawdown Prospectus» van 7 juni 2013 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse regulator) aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. F. Van Lanschot Bankiers N.V. vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in het Drawdown Prospectus. De voornaamste kenmerken van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2», uitgegeven door F. Van Lanschot Bankiers N.V., die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Het Drawdown Prospectus is verkrijgbaar in alle agentschappen van Crelan en op alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, met de verwerving van de Notes, een kredietrisico nemen op F. Van Lanschot Bankiers N.V. en op Van Lanschot N.V. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat een toetsing heeft plaatsgevonden met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

6 TECHNISCHE FICHE Naam Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 ISIN-code Inschrijvingsperiode XS Uitgiftedatum 19 juli 2013 Eindvervaldag 20 juli 2020 Uitgifteprijs 100% Munt Coupure (N) Onderliggende index Van 10 juni 2013 tot en met 12 juli 2013 (behoudens vervroegde afsluiting) EUR EUR Initiële Vaststellingsdatum 19 juli 2013 Vaste jaarlijkse coupon N X 1,10% De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) (Bloomberg: SDGP-index) Switchcoupon (in geval N X 5,00% van activering) Elk jaar, op de switchdata, behoudt de Uitgever zich het recht voor om over te gaan tot een switch, waardoor de Note, initieel geïndexeerd op het rendement van de index, omgezet wordt in een Note die vaste jaarlijkse coupons uitkeert. In dat geval zal de terugbetalingspremie niet worden uitgekeerd op de einddatum. Switchdata (optioneel) 7 juli 2014, 6 juli 2015, 5 juli 2016, 5 juli 2017, 5 juli 2018, 5 juli 2019 Betaaldata van de vaste coupon 21 juli 2014, 20 juli 2015, 19 juli 2016, 19 juli 2017, 19 juli 2018, 19 juli 2019, 20 juli 2020 en van de switch coupon, in voorkomend geval Terugbetalingspremie (in geval van niet-activering van de switch) Index N x 125 % x Max 0 %, Final -1 Index Initial Observatiedata Beleggersprofiel Product score Uitgever Index initial : officieel slotniveau van de onderliggende index op de initiële vaststellingsdatum Index final : het wiskundig gemiddelde van de officiële slotniveaus van de onderliggende index op de 25 observatiedata Telkens op de 13e van de maand gedurende de periode van 13 juli 2018 (inbegrepen) tot en met 13 juli 2020, of de eerstvolgende werkdag als de index niet noteert (25 observaties). Voorzichtig (Crelan). Voor zover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op 3 op een schaal van 0 (laag risico) tot 10 (hoog risico). F. van Lanschot Bankiers N.V. (NL) Rating van de Uitgever S&P: BBB+; negatief vooruitzicht Fitch: A- ; negatief vooruitzicht (op 17 mei 2013) De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte gebracht worden. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van de Uitgever, maar vormen geen aanbeveling tot kopen. Garant: Distributeur Van Lanschot N.V. Van Lanschot N.V., houder van 100% van de aandelen uitgegeven door de Uitgever, heeft een verklaring afgelegd met betrekking tot de gezamenlijke en solidaire aansprakelijkheid voor de financiële verbintenissen van de Uitgever. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat deze aansprakelijkheid beperkt en gereglementeerd is door de artikelen 2:403 en 2:404 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan op elk ogenblik worden herroepen door Van Lanschot N.V. In dat geval zal Van Lanschot N.V. aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Uitgever in het kader van de akkoorden die door laatstgenoemde werden afgesloten met derden, vóór de datum van de herroeping. Daarnaast zal deze verklaring worden beëindigd indien de Uitgever niet langer deel uitmaakt van de groep Van Lanschot N.V. In dit geval zijn de bepalingen van artikel 2:404 hierboven vermeld, van toepassing. Crelan N.V. Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegde bedrag, zullen worden uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn al inbegrepen in de uitgifteprijs. Uitstapkosten: 1,00% Doorverkoop vóór de eindvervaldag Publicatie van de waarde van het product Belgische fiscaliteit Dagelijks wordt een secundaire markt georganiseerd (met een «aankoop/verkoop» vork van 1% bij normale marktomstandigheden) door BNP Paribas Arbitrage SNC, voor de beleggers die hun Note willen doorverkopen vóór de eindvervaldag. Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 12 uur doorgegeven zijn aan de distributeur. De betaling wordt uitgevoerd binnen 3 werkdagen nadat de orders zijn doorgegeven. De waarde van het product tijdens de levensduur is verkrijgbaar op aanvraag bij uw agentschap Crelan en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons en de terugbetalingspremie Beurstaks: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. EUR 650) (behoudens wettelijke wijzigingen) Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

7 Brochure Select Dividend Switch to Bond ERRATUM Une erreur s est glissée dans la brochure explicative du produit Select Dividend Switch to Bond 2. En page 3, la légende du graphique de performances comparées des indices Stoxx Global Dividend et Stoxx Global 1800 est inversée dans son code couleur. Il fallait la lire comme suit : Er is helaas een fout gemaakt in de brochure van het product Select Dividend Switch to Bond 2. De kleurcode van de legenda van de grafiek op pagina 3 die de prestaties van de indices Stoxx Global Dividend en Stoxx Global 1800 vergelijkt is omgedraaid. De grafiek behoort als volgt te zijn: Document à usage interne Document voor intern gebruik

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie