Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging."

Transcriptie

1 Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de Eurozone met een minimum van 3,90% en een maximum van 5,50%. De som van de kliks wordt op vervaldag uitgekeerd. Actuarieel brutorendement van minimum 3,13% en maximum 4,34% (rekening houdend met de instapkosten van 2,50%). Op de vervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van het belegde kapitaal vóór kosten terug te betalen (behalve indien de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat). Uitgever : Société Générale (Paris) [Moody s : A1 (negatief vooruitzicht), S&P : A (stabiel vooruitzicht)] 1 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van het belegde kapitaal vóór kosten terug te betalen evenals de som van de variabele jaarlijkse kliks gedefinieerd in functie van de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de Eurozone. In geval de uitgever (bv. door een faillissement, wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg een gedeelte van of de volledige belegde som verliest. Doelpubliek Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten, en meer bepaald vertrouwd zijn met de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone. 1 Ratings op 15 maart De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen.

2 werking van de note Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (zonder tabak) die de inflatie in de Eurozone weergeeft. Elk jaar wordt een variabele klik (minimum 3,90% en maximum 5,50%) in rekening gebracht in functie van deze jaarlijkse inflatie. De som van deze kliks wordt op vervaldag uitbetaald, samen met 100% van het initieel belegde kapitaal. (1)(2) Een variabele jaarlijkse klik afhankelijk van de Europese inflatie Elk jaar heeft de belegger recht op een jaarlijkse klik gelijk aan de evolutie van de inflatie in de Eurozone. Deze klik is minimum gelijk aan 3,90% en kan maximum 5,50% bedragen. 1 Indien de jaarlijkse inflatie op de jaarlijkse observatiedatum kleiner is dan 3,90% (bv 2,50%), heeft de belegger desalniettemin recht op een klik van 3,90% (3). Jaarlijkse klik 5,50% 3 2 Indien de jaarlijkse inflatie op de jaarlijkse observatiedatum groter is dan 3,90% en kleiner dan 5,50% (bv 4,50%), heeft de belegger recht op een klik gelijk aan de jaarlijkse inflatie (bv 4,50% (3) ). 3,90% Indien de jaarlijkse inflatie op de jaarlijkse observatiedatum groter is dan 5,50% (bv 6,00%), heeft de belegger recht op een klik gelijk aan 5,50% (3). 3,90% 5,50% Jaarlijkse inflatie Op de vervaldatum, na 8 jaar, heeft u recht op terugbetaling van 100% (2) van het initieel belegde kapitaal en de som van de verzamelde kliks. Op de vervaldatum, op 20 april 2020, ontvangt de belegger 100% van het initieel belegde kapitaal (1) + de som van de 8 jaarlijkse kliks (2)(3). Het recht op de terugbetaling van uw kapitaal en de som van de kliks op vervaldag wordt geboden door de uitgever, Société Générale (Paris). Deze Franse bank is opgericht op 4 mei 1864 en behoort tot de meest toonaangevende banken en financiële dienstverleners in de Eurozone. Société Générale is actief in 82 landen en stelt meer dan personeelsleden tewerk. De groep geniet van een kredietrating A (stabiel vooruitzicht) door Standard & Poor s en A1 (negatief vooruitzicht) door Moody s (15 maart 2012). 1 Zonder instapkosten van 2,50%. 2 Behalve indien de uitgever (Société Générale) in gebreke blijft of failliet gaat. 3 Uitkering van de verzamelde kliks op vervaldag onderworpen aan de roerende voorheffing van 21% + eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont (behoudens wettelijke wijziging).

3 Focus op de Europese inflatie In een vrije economie kunnen de prijzen van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, andere prijzen dalen. Men spreekt van inflatie bij een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, en dus niet wanneer alleen maar afzonderlijke producten in prijs stijgen. In het Eurogebied wordt de consumptieprijsinflatie afgemeten aan de «Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (zonder tabak)». De term «geharmoniseerd» wil zeggen dat alle landen van de Europese Unie dezelfde methodologie aanhouden. Daardoor kunnen de gegevens voor het ene land worden vergeleken met die van een ander. In het kader van deze belegging, wordt de jaarlijkse inflatie gemeten van januari tot januari. In januari 2012 bedroeg de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone 2,69%. Evolutie van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (zonder tabak) in de Eurozone 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% feb-02 feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 Bron: Bloomberg op 23/02/2012 Prestaties uit het verleden vormen geen aanwijzing voor de toekomstige prestaties. (ticker CPTFEMU)

4 illustraties De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Centea/Landbouwkrediet. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Scenario van sterke inflatie 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% Waargenomen jaarlijkse inflatie Max 5,50% Jaarlijks verzamelde klik Min 3,90% Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017 Apr 2018 Apr 2019 Apr ,00% 5,50% 6,00% 5,25% 4,75% 3,20% 6,00% 5,25% 5,00% 5,50% 5,50% 5,25% 4,75% 3,90% 5,50% 5,25% Op iedere jaarlijkse observatiedatum (1) wordt de jaarlijkse inflatie vastgeklikt met een minimum gelijk aan 3,90% en een maximum van 5,50%. De som van deze 8 jaarlijkse kliks bedraagt 40,65%. Op de vervaldag ontvangt de belegger dus: 100% (2) + 40,65% (3) = 140,65% (2)(3). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van +4,03% (instapkosten van 2,50% inbegrepen) Scenario van gematigde inflatie 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% Waargenomen jaarlijkse inflatie Max 5,50% Jaarlijks verzamelde klik Min 3,90% Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017 Apr 2018 Apr 2019 Apr ,50% 2,20% 2,75% 3,25% 4,25% 4,50% 3,10% 2,25% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 4,25% 4,50% 3,90% 3,90% Op iedere jaarlijkse observatiedatum (1) wordt de jaarlijkse inflatie vastgeklikt met een minimum gelijk aan 3,90% en een maximum van 5,50%. De som van deze 8 jaarlijkse kliks bedraagt 32,15%. Op de vervaldag ontvangt de belegger dus: 100% (2) + 32,15% (3) = 132,15% (2)(3). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van +3,23% (instapkosten van 2,50% inbegrepen) Scenario van zwakke inflatie 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% Waargenomen jaarlijkse inflatie Max 5,50% Jaarlijks verzamelde klik Min 3,90% Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017 Apr 2018 Apr 2019 Apr ,50% -0,75% -0,50% 0,50% 1,00% 1,25% 1,00% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% Op iedere jaarlijkse observatiedatum (1) wordt de jaarlijkse inflatie vastgeklikt met een minimum gelijk aan 3,90% en een maximum van 5,50%. De som van deze 8 jaarlijkse kliks bedraagt 31,20%. Op de vervaldag ontvangt de belegger dus: 100% (2) + 31,20% (3) = 131,20% (2)(3). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van +3,13% (instapkosten van 2,50% inbegrepen) In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de gerealiseerde kliks verloren zijn en is de recuperatie van het kapitaal onzeker en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald aan haar marktwaarde. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. 1 22/04/2013, 22/04/2014, 20/04/2015, 20/04/2016, 20/04/2017, 20/04/2018, 23/04/2019 en 20/04/ % van het initiële ingelegde kapitaal, vóór instapkosten van 2,50%. 3 Uitkering van de verzamelde kliks op vervaldag onderworpen aan de roerende voorheffing van 21% + eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont (behoudens wettelijke wijziging).

5 voornaamste risico s en technische fiche Kredietrisico De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Société Générale (Paris) met een rating A volgens S&P en A1 volgens Moody s). Als de uitgever in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de uitgever kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (Paris) Inflation Protection Note Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Tussentijds kapitaalsrisico De belegger moet er zich bewust van zijn dat de waarde van Société Générale (Paris) Inflation Protection Note gedurende de looptijd van dit product lager kan zijn dan het bedrag van het recht op terugbetaling van het volledige beginkapitaal op de vervaldag. In geval van vervroegde uitstap kan hij een verlies in kapitaal lijden. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van Société Générale (Paris) Inflation Protection Note Volatiliteitsrisico Tot aan de vervaldag kan de prijs van het product erg volatiel zijn, door de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de koers van de Europese inflatie, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de uitgever. Liquiditeitsrisico Er bestaat geen garantie voor de ontwikkeling van een actieve markt waarop dit product kan worden verhandeld. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen behalve in uitzonderlijke marktomstandigheden. De belegger die zijn belegging wenst te verkopen vóór de vervaldag zal deze moeten verkopen aan een prijs die wordt bepaald door Société Générale Paris afhankelijk van de op dat moment geldende marktparameters. Technische fiche Naam Société Générale (Paris) Inflation Protection Note ISIN-code XS Uitgifteprijs 100% Instapkosten 2,50% Uitgever Société Générale (Paris)[S&P A (stabiel), Moody s A1 (negatief) op 15/03/2012]. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen. Als een van deze ratings zou dalen tijdens de commercialiseringsperiode, zal dat meedelen aan de cliënten die reeds Centea/Landbouwkrediet op dit product hebben ingetekend. Verdeler Centea / Landbouwkrediet Munt EUR Coupure EUR Commercialiseringsperiode Van 19/03/2012 tot 19/04/2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 20/04/12 Vervaldatum 20/04/20 Datum van klik op basis van de 22/04/2013, 22/04/2014, 20/04/2015, 20/04/2016, 20/04/2017, 20/04/2018, 23/04/2019 en 20/04/2020 jaarlijkse inflatie Jaarlijkse inflatie YoY[inflatie_CPTFEMU] (n) = [CPTFEMU Januari(n) / CPTFEMU Januari(n-1) - 1] Belgische fiscaliteit 21% roerende voorheffing op de uitkering van de verzamelde kliks op de vervaldag. Op basis van de individuele situatie van elke belegger kan deze roerende voorheffing gepaard gaan met de inhouding van een bijkomende heffing van 4% bij een roerend inkomen boven EUR (2012) (behoudens wettelijke wijzigingen). Distributie-provisies Société Générale Paris betaalt aan Landbouwkrediet/Centea een jaarlijkse vergoeding van maximaal 0,80% van het effectief geplaatste bedrag. Deze provisie en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en uitgifte van het product zijn reeds vervat in de uitgifteprijs. Beleggersprofiel Defensief (Centea) ; Voorzichtig (Landbouwkrediet) voor zover dat het product past bij hun beleggingsdoelstellingen, hun financiële situatie en hun kennis en ervaring. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op en Onderliggende index De Harmonized Consumer Price Index excluding Tobacco for the Eurozone (CPTFEMU Index) Eusipa-code Capped Capital Protection Financiële dienstverlener Centea/Landbouwkrediet Verkoop voor eindvervaldag Wekelijkse liquiditeit wordt verzekerd door Société Générale in normale marktomstandigheden (cfr liquiditeitsrisico hierboven): elke week dienen de verkooporders voor woensdag 12 u ingediend te worden bij de distributeur. De vereffening zal gebeuren binnen de 3 daaropvolgende werkdagen. Uitstapkosten : 1%. Belastingen op de beursverrichtingen: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen).

6 Voor meer informatie, neem contact op met uw Centea of Landbouwkrediet agent Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De «Notes» Société Générale (Paris) Inflation Protection Note 2020 die worden uitgegeven door Société Générale (Paris) (Reeks 36929/12.5) en beschreven in dit document, vallen onder «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van 15/03/2012 (de «Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Euro Medium Term Note Program», (aangevuld met de bijlagen van 12 mei 2011, 16 juni 2011, 18 augustus 2011, 21 september 2011, 7 oktober 2011, 16 november 2011, 13 december 2011, 30 januari 2012, 23 februari 2012, 14 maart 2012 en 22 maart 2012) en dat door de CSSF werd goedgekeurd op 21/04/2011 als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG. De beleggers worden verzocht de volledige Final Terms en het volledige Prospectus te lezen en onder meer de rubriek»risk Factors» van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms te raadplegen. Het Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in alle agentschappen van Centea en Landbouwkrediet en op en Belangrijke informatie Dit document heeft een promotioneel en geen reglementair karakter. Dit document vormt vanwege Société Générale Paris geen aanbod of verzoek tot een aanbod met het oog op de aankoop of verkoop van het product dat erin beschreven wordt. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot een aanbod met het oog op de verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. Het product dat erin beschreven wordt, is niet geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de «U.S. Securities Act») en kan niet worden aangeboden of overgedragen in de Verenigde Staten zonder voorafgaande registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act. Alvorens het initiatief te nemen om te beleggen in Société Générale (Paris) Inflation Protection Note , wordt u verzocht uw financiële, fiscale en juridische raadgevers te raadplegen. Dit product kan aanleiding geven tot beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen op grond van de nationale reglementeringen die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. Het is de taak van elke belegger om na te gaan of hij mag intekenen op of beleggen in dit product. De beleggers moeten het prospectus en de definitieve uitgiftevoorwaarden raadplegen alvorens in het product te beleggen. Société Générale Paris raadt de beleggers aan om aandachtig de rubriek «risicofactoren» van het prospectus van het product te lezen. Indien, overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, een persoon (de «geïnteresseerde persoon») de potentiële beleggers in het product op de hoogte moet brengen van elke vergoeding of provisie die Société Générale betaalt aan of ontvangt van deze geïnteresseerde persoon, dan is deze laatste als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen ter zake. De in dit document vermelde index (de «Index») wordt niet ondersteund, goedgekeurd of verkocht door Société Générale Paris. Société Générale Paris draagt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Uitzonderlijke gebeurtenissen die een invloed hebben op de onderliggende instrumenten: aanpassing, vervanging, terugbetaling of vervroegde ontbinding: om rekening te houden met de gevolgen voor het product van een aantal buitengewone gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op het (of de) onderliggende instrument(en) van het product, voorziet de documentatie betreffende het product in (i) aanpassings- of vervangingsmodaliteiten en, in een aantal gevallen, (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Deze elementen kunnen leiden tot een verlies op het product. Meer informatie hierover vindt u in de technische bijlage van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Euro Medium Term Note Program». Overname door Société Générale Paris of vervroegde afsluiting van het product: Alleen Société Générale Paris heeft er zich toe verbonden een secundaire markt voor de effecten te waarborgen. Alleen Société Générale Paris heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden het product over te nemen, af te sluiten of prijzen voor het product voor te stellen gedurende de looptijd ervan. De uitvoering van deze verbintenis hangt af van (i) de algemene marktvoorwaarden en (ii) de liquiditeitsvoorwaarden van het (of de) onderliggende instrument(en) en desgevallend de andere afgesloten dekkingstransacties. De prijs van het product (in het bijzonder de aankoop-/ verkoopprijzen die Société Générale Paris op elk moment kan voorstellen voor de overname of de afsluiting van het product) moet onder meer rekening houden met de kosten van dekking van de positie van Société Générale Paris die aan deze overname verbonden zijn. Société Générale Paris en/of zijn dochterbedrijven zijn in geen geval aansprakelijk voor zulke gevolgen en de impact ervan op de aan het product verbonden transacties of op elke belegging in het product Centea nv - Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen - FSMA A - Réalisation NSL Studio I (120224)

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling!

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van %*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) Deutsche Bank AG is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 7,50% bruto

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Belfius Interest Evolution 2022 Deutsche Bank

dbinvestor Solutions plc (IRL) Belfius Interest Evolution 2022 Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte brutocoupon van 3,47%). Vervolgens een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMSrente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie