Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (behoudens wanbetaling en/of faillissement van emittent Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Vaste coupons van 3,00% (1) (2) afhankelijk van de prestatie van de EURO STOXX 50 -index (EUR Price), samengesteld uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone (de belegger geniet niet van uitgekeerde dividenden en hun herbelegging). Vervroegde terugbetaling na 2 jaar of 4 jaar tegen 103% (1) indien, na 2 jaar en 3 maanden of na 4 jaar en 3 maanden, de slotkoers van de index zoals vastgesteld op respectievelijk 13 december 2016 of 13 december 2018 gelijk is aan of hoger is dan de initiële koers vastgesteld op 30 september (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). (2) De eerste coupon wordt betaald op 21 december 2015 over een periode van 15 maanden, hetgeen gelijk is aan een bruto jaarlijkse coupon van 2,40%. Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om op de eindvervaldag minstens het oorspronkelijk belegde kapitaal (1) terug te betalen, en jaarlijks eventueel een brutocoupon van 3% uit te keren in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50 -index (EUR Price). Indien de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in gebreke blijft (bijv. door een faillissement of een situatie van wanbetaling), dan loopt u het risico niet de bedragen te ontvangen waarop u recht hebt en het belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig te verliezen. Doelgroep Dit product is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en die in staat zijn om afhankelijk van hun persoonlijke financiële situatie de voordelen en de risico s af te wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument. Meer bepaald dienen de beleggers vertrouwd te zijn met de EURO STOXX 50 -index (EUR Price) en met de evolutie van de rentestand. Focus op de EURO STOXX 50 -index (EUR Price) Deze index is samengesteld uit de 50 aandelen van de bedrijven met de grootste beurskapitalisatie in de eurozone. De index is zowel geografisch als sectoraal gespreid en de notering ervan wordt dagelijks gepubliceerd (meer info over de index vindt u op de website De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de index worden niet uitbetaald of herbelegd in de index. Ze komen m.a.w. niet toe aan de beleggers in dit product. Sectorale spreiding Evolutie van de EURO STOXX 50 -index (EUR Price) sinds 1 januari 2000 Vastgoed; 2% Technologie; 4% Gezondheid; 4% Petroleum en gas; 6% Gebruiksgoederen; 4% Telecommunicatie; 6% Bouw; 6% Energie; 2% Distributie; 4% Media; 6% Automobiel; 6% Chemie; 6% Industriële goederen en diensten; 10% Bank; 14% Verzekering; 10% Voeding & drank; 6% Technologie; 4% janu.-00 janu.-01 janu.-02 janu.-03 janu.-04 janu.-05 janu.-06 janu.-07 janu.-08 janu.-09 janu.-10 janu.-11 janu.-12 janu.-13 janu.-14 Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Bron: Bloomberg op 15 juli U kunt de evolutie van de EURO STOXX 50 -index volgen op 2 (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

3 Productmechanisme Couponmechanisme Verschuldigde brutocoupon = 3,00% x belegde kapitaal Indien het product niet vervroegd wordt terugbetaald (zie Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling ), en indien de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger jaarlijks een vaste brutocoupon (1)(2) die gelijk is aan 3,00% x het belegde kapitaal. Indien de waarde van de index lager is dan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger geen coupon. Indien er wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (zoals beschreven hieronder), dan zal er de jaren erna geen coupon meer worden uitgekeerd. Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 3,00% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 13 december 2016 gelijk is aan of hoger is dan van zijn beginwaarde, dan zal het product automatisch vervroegd worden terugbetaald op 20 december 2016 en ontvangt de belegger (1)(2) : van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 3,00% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme ). Indien de waarde van de index lager is dan van zijn beginwaarde, blijft het product gewoon voortlopen. Hetzelfde mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling kan worden geactiveerd in Indien er op geen van de bovenstaande datums wordt overgegaan tot vervroegde terugbetaling, dan vindt de terugbetaling plaats op de eindvervaldag. van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 3,00% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 14 december 2020 gelijk is aan of hoger is dan zijn beginwaarde, ontvangt (1)(2) de belegger op 21 december 2020: van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 3,00% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme ). van het belegde kapitaal Indien de waarde van de index lager is dan zijn beginwaarde, dan ontvangt (1)(2) de belegger op 21 december 2020: van het belegde kapitaal. Indien de emittent in gebreke zou blijven (wanbetaling, faillissement, enz.) dan loopt de belegger het risico noch de coupon, noch het bedrag bij terugbetaling op de eindvervaldag te ontvangen. (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. (2) Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). 3

4 Voorbeelden Prestatie van de index 80% 60% 40% 20% 0% Coupons 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jaar Coupons Waarde van de index Scenario 1, ongunstig: De index vertoont een daling over de volledige looptijd van het product Jaar na jaar is de waarde van de index lager dan zijn beginwaarde en er wordt geen enkele coupon uitgekeerd. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar en 3 maanden en na 4 jaar en 3 maanden. De waarde van de index is op de einddatum na 6 jaar en 3 maand lager dan de beginwaarde van de index. De belegger ontvangt dan op 21 december 2020 (1) van het belegde kapitaal (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van -0,32% op jaarbasis (2) ). Prestatie van de index 140% 120% 80% 60% 40% 20% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% Coupons Coupons Waarde van de index 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Jaar Scenario 2, gemiddeld: De index vertoont een daling na 4 jaar en 3 maanden, en een stijging na 6 jaar en 3 maanden Na 5 jaar en 3 maanden is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan op die datum een brutocoupon van 3,00%. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar en na 4 jaar. Na 6 jaar en 3 maanden is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 21 december 2020 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 3% bruto verschuldigd over jaar 6 jaar en 3 maanden (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 0,62% op jaarbasis (2) ). Prestatie van de index Coupons 140% 120% 80% 60% 40% 20% 0% 3,00% 3,00% Coupons Waarde van de index 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Jaar Scenario 3, gunstig: De index vertoont een stijging het 1 ste jaar en het 2 de jaar Na 1 jaar en 3 maanden is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan op die datum een brutocoupon van 3,00% (wat neerkomt op een brutocoupon van 2,40% op jaarbasis). Na 2 jaar en 3 maanden is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 20 december 2016 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 3,00% bruto verschuldigd over 2 jaar en 3 maanden (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 1,78% op jaarbasis (2) ) De cijfergegevens in de bovenstaande voorbeelden hebben uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het mechanisme van het product te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of Beobank NV SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is. 4 (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). (2) Inclusief 2% instapkosten, exclusief 25% roerende voorheffing.

5 Voornaamste risico s Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, die bij kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) over een rating A (negatieve outlook) beschikt (1). Indien de emittent in een situatie van wanbetaling zou belanden (bijv. door een faillissement), dan kan de belegger zijn beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen en eventuele coupons niet ontvangen. Indien de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, dan kan dit gevolgen hebben voor de marktprijs van het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) AUTOCALLABLE NOTE Hoe verder we op dat moment van de eindvervaldag verwijderd zijn, hoe groter die mogelijke impact kan zijn. Risico op tussentijdse kapitaalschommelingen: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt uitsluitend op de eindvervaldag of in geval van automatische vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat tijdens de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) AUTOCALLABLE NOTE 2020, behalve dan op de datum van de eventuele automatische vervroegde terugbetaling, de koers van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (vóór kosten). Behoudens in geval van automatische vervroegde terugbetaling, kan de belegger met andere woorden kapitaalverlies lijden bij een vervroegde (weder)verkoop. Bovendien dienen beleggers na te gaan of hun beleggingshorizon strookt met de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) AUTOCALLABLE NOTE Risico op marktprijsschommelingen: Tot aan de eindvervaldag kan de prijs van het product fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, in het bijzonder de evolutie van de EURO STOXX 50 -index, en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de marktrentevoeten kan een negatieve impact hebben op de prijs van het product. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal zich inspannen om in normale marktomstandigheden de liquiditeit van dit product te verzekeren, zoals beschreven in de technische informatie over dit product, zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank. Het aanbieden van een secundaire markt zal afhankelijk zijn van de algemene marktomstandigheden, de liquiditeitssituatie van het (of de) onderliggende instrument(en), en van de aangegane afdekkingsverrichtingen. Beleggers die hun effecten zouden wensen te verkopen vóór de eindvervaldag, zullen dat moeten doen tegen de prijs die in functie van de marktomstandigheden op dat moment bepaald wordt door La Française Bank. De beleggers dienen zich hiervoor te wenden tot hun contactpersoon bij Beobank NV SA. De prijs van het product (in het bijzonder de vork tussen aan-/en verkoopprijs die La Française Bank op elk moment kan voorstellen voor de terugkoop of afwikkeling van het product) zal onder meer rekening houden met de afdekkingskosten en/of afwikkelingskosten van de positie van La Française Bank. La Française Bank en/of haar dochterondernemingen zijn geenszins aansprakelijk voor dergelijke gevolgen en hun impact op verrichtingen m.b.t. het product of beleggingen in het product. (1) Rating op 31 juli

6 Technische informatie Algemene informatie Juridische vorm: obligatie naar frans recht Munt: EUR ISIN-code: FR Emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A; negatieve outlook (1) ) is een naamloze (krediet) vennootschap naar Frans recht met variabel kapitaal. S&P kan deze rating op elk moment wijzigen. In geval van een ratingverlaging tijdens de handelsperiode zullen de klanten die hebben ingetekend hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de looptijd van het product zullen de ratings gepubliceerd worden op en zullen klanten die hebben ingetekend persoonlijk op de hoogte worden gebracht indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen. Plaatsingsagent: La Française Bank. Distributeur: Beobank NV SA. De emittent, de distributeur en de plaatsingsagent vervullen elk een andere rol met betrekking tot de uitgifte van deze gestructureerde obligatie, maar aangezien ze deel uitmaken van dezelfde bankgroep kunnen deze rollen aanleiding geven tot eventuele belangenconflicten. Onderliggende index: EURO STOXX 50 -index (Bloomberg-ticker: SX5E Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Dit product is vooral geschikt voor beleggers met een Evenwichtig risicoprofiel. Dit product behoort tot de categorie Bedrijfsobligaties. Het is raadzaam om enkel in dit product te beleggen als u de kenmerken goed begrijpt en in het bijzonder als u begrijpt welke risico s eraan gekoppeld zijn. De bank zal moeten nagaan of u kennis en voldoende ervaring ermee hebt. Indien het product niet geschikt voor u zou zijn, moet ze u daarvan op de hoogte brengen. Als de bank een product als onderdeel van een beleggingsadvies adviseert, moet ze oordelen of dat product geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in dat product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Intekenen Intekenperiode: van 4 augustus tot 26 september 2014 Uitgiftedatum: 30 september 2014 Coupures: EUR Uitgifteprijs: Kosten Instapkosten: 2%. Uitstapkosten: 0%. Distributiekosten: La Française Bank keert aan Beobank NV SA een vergoeding uit die indicatief 0,15% bedraagt van het daadwerkelijk belegde bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de intekenperiode en zal beschikbaar zijn op Deze distributiekosten en alle andere eventuele kosten die door de emittent worden aangerekend voor het structureren en lanceren van het product, zitten reeds in de uitgifteprijs vervat. Duur Eindvervaldag: 21/12/2020 (indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling) Initiële evaluatiedatum van de index: 30/09/2014 Evaluatiedatums voor de coupons: 14/12/2015, 13/12/2016, 13/12/2017, 13/12/2018, 13/12/2019, 14/12/2020 Betaaldatums voor de coupons: 21/12/2015, 20/12/2016, 20/12/2017, 20/12/2018, 20/12/2019, 21/12/2020 Evaluatiedatums van de index (bij automatische vervroegde terugbetaling) : 13/12/2016, 13/12/2018 Finale evaluatiedatum van de index: 14/12/2020 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: 103% (2) Voorwaardelijke coupon: 3,00% (2) Terugbetaling op de einddatum: (2) Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank zal trachten om (zonder dat dit voor La Française Bank een juridische verplichting inhoudt om een secundaire markt te organiseren) bij normale marktomstandigheden gedurende de volledige looptijd van de obligatie op dagelijkse basis prijzen voor de obligatie te verstrekken, met een vork van 1% tussen aan- en verkoopprijzen. De waarde van het product tijdens de looptijd zal op verzoek beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal eenmaal per maand gepubliceerd worden op Belgische fiscaliteit Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België - Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: 25% roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / meerwaarden. Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). 6 (1) Rating op 31 juli (2) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

7 Waarschuwing Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe AUTOCALLABLE NOTE 2020 is een gestructureerd schuld instrument dat deel uitmaakt van het Programma van de emittent. Dit Programma bestaat uit het obligatieuitgifteprogramma van 18 december 2013 (incl. samenvatting in het Frans), uit het supplement nr. 1 van 15 mei 2014 en andere supplementen die gepubliceerd zouden worden vóór het begin van de inschrijvingsperiode, en uit de definitieve voorwaarden van 31 juli 2014 (opgesteld in het Frans). Indien er een supplement zou verschijnen tijdens de inschrijvingsperiode, dan zal dit altijd gepubliceerd worden op de website van de distributeur en zullen de beleggers die hebben ingetekend vóór het verschijnen van het supplement gedurende 2 dagen het recht krijgen om zich terug te trekken. In geval van afwijkingen tussen het onderhavige document en het Programma, heeft dit laatste voorrang. Het obligatieuitgifteprogramma van de emittent werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ) in Frankrijk en maakte het voorwerp uit van een kennisgeving aan de Financial Services and Markets Authority ( FSMA ) in België. Het is samen met de definitieve voorwaarden van 31 juli 2014 beschikbaar op https://www.beobank.be/ nl/beleggen/gestructureerdeproducten.aspx. De belangrijkste risico s verbonden aan het product, zijn: Marktrisico: het product kan op elk moment onderhevig zijn aan koersschommelingen (onder meer door de evolutie van prijzen, onderliggende instrumenten en rentevoeten). In sommige gevallen kan dit leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Liquiditeitsrisico: sommige uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product of het product zelfs volledig illiquide maken. Hierdoor kan het onmogelijk worden het product nog te verkopen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde kapitaal. Kredietrisico: door in te tekenen op dit product stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent. Dat betekent dat wanneer de emittent / borgsteller insolvabel zou blijken, dit aanleiding kan geven tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Bovendien kan het optreden van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen een invloed hebben op het onderliggend activum van het product en eventueel de vervroegde beëindiging van het product veroorzaken (de modaliteiten inzake aanpassing, vervanging of vervroegde beëindiging van het product en de gevolgen daarvan staan beschreven in het Programma). De waarde van het product kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de EURO STOXX 50 -index evolueren. Ze kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden verzocht om de rubriek risicofactoren in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma heeft het Programma voorrang. Dit document is een productvoorstelling voor commerciële doeleinden. Het kan nooit worden beschouwd als gepersonaliseerd advies om in dit product te beleggen. Dit document wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het bestemd is. Het houdt geen rekening met enigerlei beleggingsdoelstellingen of met de financiële situatie of specifieke behoeften die eigen zijn aan individuele personen. Noch de emittent, noch La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid voor de financiële of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toekennen van stortingen uitgevoerd in het kader van het product. In geval van intekening op het product dient de belegger altijd vooraf het Programma te lezen om kennis te nemen van de risico s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in functie van de eigen beleggingsdoelstellingen, de eigen beleggingshorizon, de eigen ervaring en kennis en de mate waarin men in staat is de risico s te dragen die kunnen voortvloeien uit een belegging in het product. Beleggers worden verzocht om, indien ze dat nodig achten, hun eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of enigerlei andere deskundige te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het product afgestemd is op hun situatie, onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen geven hieromtrent geen enkele waarborg of verstrekken hieromtrent geen enkel advies en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale of boekhoudkundige raadgevers. Het is mogelijk dat er voor dit product beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die op deze personen of in deze landen van toepassing is. Iedere persoon die in het product wenst te beleggen, dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan US Persons, en evenmin voor andere landen waar de commercialisatie van de effecten verboden is. Het onderhavige document is of vormt geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en zijn latere wijzigingen. Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een openbare aanbieding in België. Het werd opgesteld op 16 juli De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document kan in geen geval worden beschouwd als een voorspelling van toekomstige resultaten. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). EURO STOXX 50 en verwante merknamen zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich (Zwitserland) en/of zijn respectieve licentiegevers en ze worden gebruikt in het kader van licentieovereenkomsten. Noch Stoxx Ltd, noch zijn licentiegevers waarborgen, verkopen of promoten in enigerlei opzicht de effecten, schuldinstrumenten, opties, of enigerlei andere technische productbenamingen die gebaseerd zijn op de index en ze weigeren enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de handel van producten of diensten die gebaseerd zijn op de index. Beleggers die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de website We herinneren u eraan dat beleggingsproducten onderhevig zijn aan risico s, waaronder het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde beleggingsproducten die worden verdeeld door Beobank NV SA zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. 7

8 Wenst u meer inlichtingen? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document van 8 pagina s heb ontvangen over het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank kantoor. U kunt er alle details en het prospectus van dit product krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV/FOL/AUTOCALLABLE NOTE 2020/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie