Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, CFCMNE) Vaste coupons afhankelijk van de prestatie van de EURO STOXX 50 - index (EUR Price), samengesteld uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone (de belegger geniet niet van uitgekeerde dividenden en hun herbelegging). Vervroegde terugbetaling na 2, 4 of 6 jaar tegen 104% (1) indien aan het einde van jaar 2, 4 of 6 de slotkoers van de index zoals vastgesteld op respectievelijk 11 december 2015, 11 december 2017 of 11 december 2019 gelijk is aan of hoger is dan de initiële koers vastgesteld op 18 december (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CFCMNE) en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt om op de eindvervaldag minstens het oorspronkelijk belegd kapitaal (1) terug te betalen en om jaarlijks eventueel een brutocoupon van 4% uit te keren in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50 index (EUR Price). Indien de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in gebreke blijft (bijvoorbeeld omwille van faillissement of wanbetaling), loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt, waarop u recht zou hebben, en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Doelpubliek Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die in staat zijn om in functie van hun persoonlijke financiële situatie de voordelen en de risico s af te wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument. Meer bepaald dienen de beleggers vertrouwd te zijn met de EURO Evolutie van de EURO STOXX 50 -index STOXX 50 -index (EUR Price) en met de evolutie van de rentestand. (EUR Price) sinds 1 januari De EURO STOXX index 2000 (EUR Price) Euro Stoxx jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Deze index is samengesteld uit de 50 aandelen van de bedrijven met de grootste beurskapitalisatie in de eurozone. De index is zowel geografisch als sectoraal gespreid en de notering ervan wordt dagelijks gepubliceerd (meer info over de index vindt u op de website De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de index worden niet uitbetaald of herbelegd in de index. Ze komen m.a.w. niet toe aan de beleggers in dit product. Uitrustingsgoederen Vastgoed 2,0 Gezondheidssector Media 2,0 Chemie 6,0 Olie & gas 6,0 Industriële goederen en diensten 8,0 Nutsbedrijven 10,0 Telecom 6,0 Sectorale spreiding Sectorale spreiding Verzekeringen 10,0 Voeding & drank 6,0 Basisproducten 2,0 Technologie Evolutie van de EURO STOXX 50 -index (EUR Price) Evolutie sinds van de 1 januari EURO STOXX index (EUR Price) sinds 1 januari Euro Stoxx jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Bouw 6,0 Banken 1 Distributie 6,0 Autosector 6,0 Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen Vastgoed 2,0 Gezondheidssector Media 2,0 Chemie 6,0 Olie & gas 6,0 2 Industriële goederen en diensten 8,0 Bron: Bloomberg op 9 oktober U kunt de evolutie van de EURO STOXX 50 -index volgen op (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Nutsbedrijven 10,0 Telecom 6,0 Verzekeringe 10,0 Voeding & drank 6, Basisprodu 2,0 Technologie

3 Productmechanisme Verschuldigde brutocoupon = 4% x het belegde kapitaal Couponmechanisme Zolang het product niet vervroegd wordt terugbetaald (zie Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling ), en indien de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger (1)(2) op jaarbasis een vaste brutocoupon die gelijk is aan 4% x het belegd kapitaal. Indien de waarde van de index lager is dan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger geen coupon. Indien er wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (zoals beschreven hieronder), dan zal er de jaren erna geen coupon meer worden uitgekeerd. Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over het jaar, m.n. 4% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 11 december 2015 gelijk is aan of hoger is dan van zijn beginwaarde, dan zal het product automatisch vervroegd worden terugbetaald op 18 december 2015 en ontvangt de belegger (1)(2) van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 4% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme). Indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het product gewoon voortlopen. Hetzelfde mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling kan geactiveerd worden in 2017 en Mechanisme van terugbetaling op eindvervaldag, in geval van geen vervroegde terugbetaling van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over het jaar, m.n. 4% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 13 december 2021 gelijk is aan of hoger is dan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger op 20 december 2021 (1)(2) : van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 4% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme). van het belegde kapitaal Indien de waarde van de index lager is dan zijn beginwaarde, dan ontvangt de belegger (1)(2) op 20 december 2021: van het belegde kapitaal. n 0 cten (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. 2) Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. 3

4 Voorbeelden de Prestatie index van de index 9 4,5 9 de index 4, ,5 7 3,5 4, ,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2, ,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Waarde 0,0 0,0 van de 0,0 index 0, Jaar Prestatie de index van de index 1 1 4,5 1 de index 4, ,5 3,5 4,5 1 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0,0 0,0 0, Jaar Scenario 1, ongunstig: De index vertoont een daling over de volledige looptijd van het product. Jaar na jaar is de waarde van de index lager dan zijn beginwaarde en er wordt geen enkele coupon uitgekeerd. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar. De waarde van de index is op de einddatum na 8 jaar lager dan de beginwaarde van de index. De belegger ontvangt dan op 13 december 2021 (1) van het belegde kapitaal, wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van -0,25% op jaarbasis (2) ). Scenario 2 - gemiddeld: De index vertoont een daling na 2 jaar en een stijging na 4 jaar Het derde jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan voor dat jaar een brutocoupon van 4%. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar. Na 4 jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 11 december 2017 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 4% bruto verschuldigd over jaar 4 (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 1,45% op jaarbasis (2) ) de Prestatie index van de index de index 4,5 4,5 3,5 3,5 4,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0, Jaar Scenario 3, gunstig: De index vertoont een stijging het 1 ste jaar en het 2 de jaar Het eerste jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan voor dat jaar een brutocoupon van 4%. Na 2 jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 11 december 2015 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 4% bruto verschuldigd over jaar 2 (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 2,96% op jaarbasis (2) ). De cijfergegevens in de bovenstaande voorbeelden hebben uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het mechanisme van het product te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of Beobank NV I SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is. 4 (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). (2) Inclusief 2% instapkosten, exclusief roerende voorheffing (vandaag 25%).

5 Belangrijkste risico s Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, die bij kredietbeoordelaar Standard & Poor s (S&P) over een rating A (stabiele outlook) beschikt (1). Indien de emittent in een situatie van wanbetaling zou belanden (bijv. door een faillissement), dan kan de belegger zijn startkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen en mogelijke coupons niet ontvangen. Indien de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, dan kan dit gevolgen hebben voor de marktprijs van het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder we op dat moment van de einddatum verwijderd zijn, hoe groter die potentiële impact kan zijn. Risico op tussentijdse kapitaalschommelingen: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt uitsluitend op de einddatum of in geval van automatische vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat tijdens de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE, behalve dan op de datum van de eventuele automatische vervroegde terugbetaling, de koers van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (vóór kosten). Behoudens in geval van automatische vervroegde terugbetaling, kan de belegger met andere woorden kapitaalverlies lijden bij een vervroegde (weder)verkoop. Bovendien dienen beleggers na te gaan of hun beleggingshorizon strookt met de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE. Risico op marktprijsschommelingen: Tot aan de einddatum kan de prijs van het product fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, in het bijzonder de evolutie van de EURO STOXX 50 -index, en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de marktrentevoeten kan een negatieve impact hebben op de prijs van het product. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal zich inspannen om in normale marktomstandigheden de liquiditeit van dit product te verzekeren, zoals beschreven in de technische informatie over dit product, zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank. Het aanbieden van een secundaire markt zal afhankelijk zijn van de algemene marktomstandigheden, de liquiditeitssituatie van het (of de) onderliggende instrument(en), en van de aangegane afdekkingsverrichtingen. Beleggers die hun effecten zouden wensen te verkopen vóór de einddatum, zullen dat moeten doen tegen de prijs die in functie van de marktomstandigheden op dat moment bepaald wordt door La Française Bank. De beleggers dienen zich hiervoor te wenden tot hun contactpersoon bij Beobank NV SA. De prijs van het product (in het bijzonder de vork tussen aan-/en verkoopprijs die La Française Bank op elk moment kan voorstellen voor de terugkoop of afwikkeling van het product) zal onder meer rekening houden met de afdekkingskosten en/of afwikkelingskosten van de positie van La Française Bank. La Française Bank en/of haar dochterondernemingen zijn geenszins aansprakelijk voor dergelijke gevolgen en hun impact op verrichtingen m.b.t. het product of beleggingen in het product. (1) Rating op 16 oktober

6 Technische gegevens Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A; stabiele outlook (1) ) is een naamloze (krediet) vennootschap naar Frans recht met variabel kapitaal. Deze rating kan op elk moment gewijzigd worden door S&P. In geval van een ratingverlaging tijdens de commercialisatieperiode zullen de klanten die hebben ingetekend hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de looptijd van het product zullen de ratings gepubliceerd worden op en zullen klanten die hebben ingetekend persoonlijk op de hoogte worden gebracht indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen. Plaatsingsagent: La Française Bank Distributeur: Beobank NV SA. De emittent, de distributeur en de plaatsingsagent vervullen elk een andere rol met betrekking tot de uitgifte van deze gestructureerde obligatie, maar aangezien ze deel uitmaken van dezelfde bankgroep kunnen deze rollen aanleiding geven tot eventuele belangenconflicten. Onderliggende index: EURO STOXX 50 -index (Bloomberg-ticker: SX5E Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Dit product is bedoeld voor beleggers met een gematigd profiel. Het kan geschikt zijn, binnen bepaalde grenzen, voor beleggers met een ander profiel. Meer informatie over onze beleggersprofielen vindt u op Het product dient eveneens afgestemd te zijn op de financiële situatie van de belegger, meer bepaald inzake diversificatie, kennis en ervaring. Inschrijving Intekenperiode: van 21 oktober 2013 tot 16 december 2013 Uitgiftedatum: 18 december 2013 Coupure: EUR Uitgifteprijs: Kosten Instapkosten: 2%. Uitstapkosten:. Distributiekosten: La Française Bank keert aan Beobank NV SA een vergoeding uit die indicatief 1,5 bedraagt van het daadwerkelijk belegde bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de intekenperiode en zal beschikbaar zijn op Deze distributiekosten en alle andere eventuele kosten die door de emittent in rekening worden gebracht voor het structureren en lanceren van het product, zitten reeds in de uitgifteprijs vervat. Looptijd Eindvervaldag: 20/12/2021 (indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling) Initiële waarderingsdatum van de index: 18/12/2013 Waarderingsdata voor de coupons: 11/12/2014, 11/12/2015, 12/12/2016, 11/12/2017, 11/12/2018, 11/12/2019, 11/12/2020, 13/12/2021 Evaluatiedatums van de index (bij automatische vervroegde terugbetaling): 11/12/2015, 11/12/2017, 11/12/2019 Eindwaarderingsdatum van de index: 13/12/2021 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: 104% (2) Voorwaardelijke coupon: : 4% (2) Terugbetaling op eindvervaldag: (2) Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank verbindt zich ertoe (zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank) om bij normale marktomstandigheden gedurende de volledige looptijd van de obligatie op dagelijkse basis prijzen voor de obligatie te verstrekken, met een vork van 1% tussen aan- en verkoopprijzen. De waarde van het product gedurende de looptijd zal op aanvraag beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal één keer per maand gepubliceerd worden op Beleggen/SN_MarketList.pdf. Belgische fiscaliteit Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België - Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: 25% roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / meerwaarden. Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). 6 (1) Rating op 16 oktober (2) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

7 Waarschuwing Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe AUTOCALLABLE NOTE is een gestructureerd schuldinstrument dat deel uitmaakt van het Programma van de emittent. Dit Programma bestaat uit het obligatieuitgifteprogramma van 1 augustus 2013 (incl. samenvatting in het Frans), het supplement van 16 oktober 2013 en alle andere supplementen die gepubliceerd zouden worden vóór het einde van de commercialisatieperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er een supplement zou verschijnen tijdens de commercialisatieperiode, dan zal dit altijd gepubliceerd worden op de website van de distributeur en zullen de beleggers die hebben ingetekend vóór het verschijnen van het supplement gedurende 2 dagen het recht krijgen om zich terug te trekken. In geval van afwijkingen tussen het onderhavige document en het Programma, heeft dit laatste voorrang. Het obligatieuitgifteprogramma van de emittent werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ) in Frankrijk en maakte het voorwerp uit van een kennisgeving aan de Financial Services and Markets Authority ( FSMA ) in België. Het is samen met de definitieve voorwaarden beschikbaar op Beleggen/Gestructureerde- Producten/Ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. De belangrijkste risico s verbonden aan het product, zijn: Marktrisico: het product kan op elk moment onderhevig zijn aan koersschommelingen (onder meer door de evolutie van prijzen, onderliggende instrumenten en rentevoeten). In sommige gevallen kan dit leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Liquiditeitsrisico: sommige uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product of het product zelfs volledig illiquide maken. Hierdoor kan het onmogelijk worden het product nog te verkopen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde kapitaal. Kredietrisico: door in te tekenen op dit product stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent. Dat betekent dat wanneer de emittent / borgsteller insolvabel zou blijken, dit aanleiding kan geven tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Bovendien kan het optreden van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen een invloed hebben op het onderliggend activum van het product en eventueel de vervroegde beëindiging van het product veroorzaken (de modaliteiten inzake aanpassing, vervanging of vervroegde beëindiging van het product en de gevolgen daarvan staan beschreven in het Programma). De waarde van het product kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de EURO STOXX 50 -index evolueren. Ze kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden uitgenodigd om de rubriek risicofactoren in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma, heeft het Programma voorrang. Dit document is een productvoorstelling voor commerciële doeleinden. Het kan nooit worden geïnterpreteerd als gepersonaliseerd advies om in dit product te beleggen. Dit document wordt verspreid naar het brede publiek, ongeacht de potentiële bestemmelingen. Het houdt geen rekening met enigerlei beleggingsdoelstellingen of met de financiële situatie of specifieke behoeften die eigen zijn aan individuele personen. Noch de emittent, noch La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid voor de financiële of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toekennen van stortingen uitgevoerd in het kader van het product. In geval van intekening op het product dient de belegger altijd vooraf het Programma te lezen om kennis te nemen van de risico s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in functie van de eigen beleggingsdoelstellingen, de eigen beleggingshorizon, de eigen ervaring en kennis en de mate waarin men in staat is de risico s te dragen die kunnen voortvloeien uit een belegging in het product. Beleggers worden uitgenodigd om, indien ze dat nodig achten, hun eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of enigerlei andere deskundige te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het product afgestemd is op hun situatie, onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen geven hieromtrent geen enkele waarborg of verstrekken hieromtrent geen enkel advies en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale of boekhoudkundige raadgevers. Het is mogelijk dat er voor dit product beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die van toepassing is op deze personen of in deze landen. Iedere persoon die in het product wenst te beleggen, dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan US Persons, en evenmin voor andere landen waar de commercialisatie van de effecten verboden is. Het onderhavige document is of vormt geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd conform de US Securities Act van 1933 en zijn latere wijzigingen. Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een openbare aanbieding in België. Het werd opgesteld op 16 oktober De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document kan in geen geval worden beschouwd als een voorspelling van toekomstige resultaten. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). EURO STOXX 50 en verwante merknamen zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich (Zwitserland) en/of zijn respectieve licentieverleners en ze worden gebruikt in het kader van licentieovereenkomsten. Noch Stoxx Ltd, noch zijn licentieverleners waarborgen, verkopen of promoten in enigerlei opzicht de effecten, schuldinstrumenten, opties, of enigerlei andere technische productbenamingen die gebaseerd zijn op de index en ze weigeren enigerlei aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verhandelen van producten of diensten die gebaseerd zijn op de index. Beleggers die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de website We herinneren u eraan dat beleggingsproducten onderhevig zijn aan risico s, inclusief het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde beleggingsproducten die worden verdeeld door Beobank NV SA zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. 7

8 Graag meer informatie? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document van 8 pagina s heb ontvangen over het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe AUTOCALLABLE NOTE.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank-kantoor. U kunt er alle details en het prospectus van dit product krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV/FOLDER/Autocallable Note/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA BELEGGEN Maximale beleggingsduur van 10 jaar Terugbetaling op de eindvervaldag bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent,

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie