Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, CFCMNE) Vaste coupons afhankelijk van de prestatie van de EURO STOXX 50 - index (EUR Price), samengesteld uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone (de belegger geniet niet van uitgekeerde dividenden en hun herbelegging). Vervroegde terugbetaling na 2, 4 of 6 jaar tegen 104% (1) indien aan het einde van jaar 2, 4 of 6 de slotkoers van de index zoals vastgesteld op respectievelijk 11 december 2015, 11 december 2017 of 11 december 2019 gelijk is aan of hoger is dan de initiële koers vastgesteld op 18 december (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CFCMNE) en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt om op de eindvervaldag minstens het oorspronkelijk belegd kapitaal (1) terug te betalen en om jaarlijks eventueel een brutocoupon van 4% uit te keren in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50 index (EUR Price). Indien de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in gebreke blijft (bijvoorbeeld omwille van faillissement of wanbetaling), loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt, waarop u recht zou hebben, en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Doelpubliek Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die in staat zijn om in functie van hun persoonlijke financiële situatie de voordelen en de risico s af te wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument. Meer bepaald dienen de beleggers vertrouwd te zijn met de EURO Evolutie van de EURO STOXX 50 -index STOXX 50 -index (EUR Price) en met de evolutie van de rentestand. (EUR Price) sinds 1 januari De EURO STOXX index 2000 (EUR Price) Euro Stoxx jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Deze index is samengesteld uit de 50 aandelen van de bedrijven met de grootste beurskapitalisatie in de eurozone. De index is zowel geografisch als sectoraal gespreid en de notering ervan wordt dagelijks gepubliceerd (meer info over de index vindt u op de website De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de index worden niet uitbetaald of herbelegd in de index. Ze komen m.a.w. niet toe aan de beleggers in dit product. Uitrustingsgoederen Vastgoed 2,0 Gezondheidssector Media 2,0 Chemie 6,0 Olie & gas 6,0 Industriële goederen en diensten 8,0 Nutsbedrijven 10,0 Telecom 6,0 Sectorale spreiding Sectorale spreiding Verzekeringen 10,0 Voeding & drank 6,0 Basisproducten 2,0 Technologie Evolutie van de EURO STOXX 50 -index (EUR Price) Evolutie sinds van de 1 januari EURO STOXX index (EUR Price) sinds 1 januari Euro Stoxx jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Bouw 6,0 Banken 1 Distributie 6,0 Autosector 6,0 Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen Vastgoed 2,0 Gezondheidssector Media 2,0 Chemie 6,0 Olie & gas 6,0 2 Industriële goederen en diensten 8,0 Bron: Bloomberg op 9 oktober U kunt de evolutie van de EURO STOXX 50 -index volgen op (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Nutsbedrijven 10,0 Telecom 6,0 Verzekeringe 10,0 Voeding & drank 6, Basisprodu 2,0 Technologie

3 Productmechanisme Verschuldigde brutocoupon = 4% x het belegde kapitaal Couponmechanisme Zolang het product niet vervroegd wordt terugbetaald (zie Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling ), en indien de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger (1)(2) op jaarbasis een vaste brutocoupon die gelijk is aan 4% x het belegd kapitaal. Indien de waarde van de index lager is dan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger geen coupon. Indien er wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (zoals beschreven hieronder), dan zal er de jaren erna geen coupon meer worden uitgekeerd. Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over het jaar, m.n. 4% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 11 december 2015 gelijk is aan of hoger is dan van zijn beginwaarde, dan zal het product automatisch vervroegd worden terugbetaald op 18 december 2015 en ontvangt de belegger (1)(2) van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 4% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme). Indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het product gewoon voortlopen. Hetzelfde mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling kan geactiveerd worden in 2017 en Mechanisme van terugbetaling op eindvervaldag, in geval van geen vervroegde terugbetaling van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over het jaar, m.n. 4% x het belegde kapitaal Indien de waarde van de index op 13 december 2021 gelijk is aan of hoger is dan van zijn beginwaarde, ontvangt de belegger op 20 december 2021 (1)(2) : van het belegde kapitaal + de brutocoupon verschuldigd over dat jaar, met name 4% x het belegde kapitaal (cf. Couponmechanisme). van het belegde kapitaal Indien de waarde van de index lager is dan zijn beginwaarde, dan ontvangt de belegger (1)(2) op 20 december 2021: van het belegde kapitaal. n 0 cten (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. 2) Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. 3

4 Voorbeelden de Prestatie index van de index 9 4,5 9 de index 4, ,5 7 3,5 4, ,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2, ,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Waarde 0,0 0,0 van de 0,0 index 0, Jaar Prestatie de index van de index 1 1 4,5 1 de index 4, ,5 3,5 4,5 1 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0,0 0,0 0, Jaar Scenario 1, ongunstig: De index vertoont een daling over de volledige looptijd van het product. Jaar na jaar is de waarde van de index lager dan zijn beginwaarde en er wordt geen enkele coupon uitgekeerd. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar. De waarde van de index is op de einddatum na 8 jaar lager dan de beginwaarde van de index. De belegger ontvangt dan op 13 december 2021 (1) van het belegde kapitaal, wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van -0,25% op jaarbasis (2) ). Scenario 2 - gemiddeld: De index vertoont een daling na 2 jaar en een stijging na 4 jaar Het derde jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan voor dat jaar een brutocoupon van 4%. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na 2 jaar. Na 4 jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 11 december 2017 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 4% bruto verschuldigd over jaar 4 (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 1,45% op jaarbasis (2) ) de Prestatie index van de index de index 4,5 4,5 3,5 3,5 4,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 1,0 Jaar ,5 Jaar 0, Jaar Scenario 3, gunstig: De index vertoont een stijging het 1 ste jaar en het 2 de jaar Het eerste jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. De belegger krijgt dan voor dat jaar een brutocoupon van 4%. Na 2 jaar is de waarde van de index hoger dan zijn beginwaarde. Op 11 december 2015 ontvangt de belegger (1) van het belegde kapitaal + de coupon van 4% bruto verschuldigd over jaar 2 (wat neerkomt op een actuarieel brutorendement van 2,96% op jaarbasis (2) ). De cijfergegevens in de bovenstaande voorbeelden hebben uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het mechanisme van het product te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of Beobank NV I SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is. 4 (1) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). (2) Inclusief 2% instapkosten, exclusief roerende voorheffing (vandaag 25%).

5 Belangrijkste risico s Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, die bij kredietbeoordelaar Standard & Poor s (S&P) over een rating A (stabiele outlook) beschikt (1). Indien de emittent in een situatie van wanbetaling zou belanden (bijv. door een faillissement), dan kan de belegger zijn startkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen en mogelijke coupons niet ontvangen. Indien de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, dan kan dit gevolgen hebben voor de marktprijs van het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder we op dat moment van de einddatum verwijderd zijn, hoe groter die potentiële impact kan zijn. Risico op tussentijdse kapitaalschommelingen: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt uitsluitend op de einddatum of in geval van automatische vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat tijdens de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE, behalve dan op de datum van de eventuele automatische vervroegde terugbetaling, de koers van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (vóór kosten). Behoudens in geval van automatische vervroegde terugbetaling, kan de belegger met andere woorden kapitaalverlies lijden bij een vervroegde (weder)verkoop. Bovendien dienen beleggers na te gaan of hun beleggingshorizon strookt met de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) AUTOCALLABLE NOTE. Risico op marktprijsschommelingen: Tot aan de einddatum kan de prijs van het product fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, in het bijzonder de evolutie van de EURO STOXX 50 -index, en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de marktrentevoeten kan een negatieve impact hebben op de prijs van het product. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal zich inspannen om in normale marktomstandigheden de liquiditeit van dit product te verzekeren, zoals beschreven in de technische informatie over dit product, zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank. Het aanbieden van een secundaire markt zal afhankelijk zijn van de algemene marktomstandigheden, de liquiditeitssituatie van het (of de) onderliggende instrument(en), en van de aangegane afdekkingsverrichtingen. Beleggers die hun effecten zouden wensen te verkopen vóór de einddatum, zullen dat moeten doen tegen de prijs die in functie van de marktomstandigheden op dat moment bepaald wordt door La Française Bank. De beleggers dienen zich hiervoor te wenden tot hun contactpersoon bij Beobank NV SA. De prijs van het product (in het bijzonder de vork tussen aan-/en verkoopprijs die La Française Bank op elk moment kan voorstellen voor de terugkoop of afwikkeling van het product) zal onder meer rekening houden met de afdekkingskosten en/of afwikkelingskosten van de positie van La Française Bank. La Française Bank en/of haar dochterondernemingen zijn geenszins aansprakelijk voor dergelijke gevolgen en hun impact op verrichtingen m.b.t. het product of beleggingen in het product. (1) Rating op 16 oktober

6 Technische gegevens Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A; stabiele outlook (1) ) is een naamloze (krediet) vennootschap naar Frans recht met variabel kapitaal. Deze rating kan op elk moment gewijzigd worden door S&P. In geval van een ratingverlaging tijdens de commercialisatieperiode zullen de klanten die hebben ingetekend hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de looptijd van het product zullen de ratings gepubliceerd worden op en zullen klanten die hebben ingetekend persoonlijk op de hoogte worden gebracht indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen. Plaatsingsagent: La Française Bank Distributeur: Beobank NV SA. De emittent, de distributeur en de plaatsingsagent vervullen elk een andere rol met betrekking tot de uitgifte van deze gestructureerde obligatie, maar aangezien ze deel uitmaken van dezelfde bankgroep kunnen deze rollen aanleiding geven tot eventuele belangenconflicten. Onderliggende index: EURO STOXX 50 -index (Bloomberg-ticker: SX5E Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Dit product is bedoeld voor beleggers met een gematigd profiel. Het kan geschikt zijn, binnen bepaalde grenzen, voor beleggers met een ander profiel. Meer informatie over onze beleggersprofielen vindt u op Het product dient eveneens afgestemd te zijn op de financiële situatie van de belegger, meer bepaald inzake diversificatie, kennis en ervaring. Inschrijving Intekenperiode: van 21 oktober 2013 tot 16 december 2013 Uitgiftedatum: 18 december 2013 Coupure: EUR Uitgifteprijs: Kosten Instapkosten: 2%. Uitstapkosten:. Distributiekosten: La Française Bank keert aan Beobank NV SA een vergoeding uit die indicatief 1,5 bedraagt van het daadwerkelijk belegde bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de intekenperiode en zal beschikbaar zijn op Deze distributiekosten en alle andere eventuele kosten die door de emittent in rekening worden gebracht voor het structureren en lanceren van het product, zitten reeds in de uitgifteprijs vervat. Looptijd Eindvervaldag: 20/12/2021 (indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling) Initiële waarderingsdatum van de index: 18/12/2013 Waarderingsdata voor de coupons: 11/12/2014, 11/12/2015, 12/12/2016, 11/12/2017, 11/12/2018, 11/12/2019, 11/12/2020, 13/12/2021 Evaluatiedatums van de index (bij automatische vervroegde terugbetaling): 11/12/2015, 11/12/2017, 11/12/2019 Eindwaarderingsdatum van de index: 13/12/2021 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: 104% (2) Voorwaardelijke coupon: : 4% (2) Terugbetaling op eindvervaldag: (2) Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank verbindt zich ertoe (zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank) om bij normale marktomstandigheden gedurende de volledige looptijd van de obligatie op dagelijkse basis prijzen voor de obligatie te verstrekken, met een vork van 1% tussen aan- en verkoopprijzen. De waarde van het product gedurende de looptijd zal op aanvraag beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal één keer per maand gepubliceerd worden op Beleggen/SN_MarketList.pdf. Belgische fiscaliteit Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België - Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: 25% roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / meerwaarden. Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). 6 (1) Rating op 16 oktober (2) Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

7 Waarschuwing Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe AUTOCALLABLE NOTE is een gestructureerd schuldinstrument dat deel uitmaakt van het Programma van de emittent. Dit Programma bestaat uit het obligatieuitgifteprogramma van 1 augustus 2013 (incl. samenvatting in het Frans), het supplement van 16 oktober 2013 en alle andere supplementen die gepubliceerd zouden worden vóór het einde van de commercialisatieperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er een supplement zou verschijnen tijdens de commercialisatieperiode, dan zal dit altijd gepubliceerd worden op de website van de distributeur en zullen de beleggers die hebben ingetekend vóór het verschijnen van het supplement gedurende 2 dagen het recht krijgen om zich terug te trekken. In geval van afwijkingen tussen het onderhavige document en het Programma, heeft dit laatste voorrang. Het obligatieuitgifteprogramma van de emittent werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ) in Frankrijk en maakte het voorwerp uit van een kennisgeving aan de Financial Services and Markets Authority ( FSMA ) in België. Het is samen met de definitieve voorwaarden beschikbaar op Beleggen/Gestructureerde- Producten/Ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. De belangrijkste risico s verbonden aan het product, zijn: Marktrisico: het product kan op elk moment onderhevig zijn aan koersschommelingen (onder meer door de evolutie van prijzen, onderliggende instrumenten en rentevoeten). In sommige gevallen kan dit leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Liquiditeitsrisico: sommige uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product of het product zelfs volledig illiquide maken. Hierdoor kan het onmogelijk worden het product nog te verkopen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde kapitaal. Kredietrisico: door in te tekenen op dit product stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent. Dat betekent dat wanneer de emittent / borgsteller insolvabel zou blijken, dit aanleiding kan geven tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Bovendien kan het optreden van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen een invloed hebben op het onderliggend activum van het product en eventueel de vervroegde beëindiging van het product veroorzaken (de modaliteiten inzake aanpassing, vervanging of vervroegde beëindiging van het product en de gevolgen daarvan staan beschreven in het Programma). De waarde van het product kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de EURO STOXX 50 -index evolueren. Ze kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden uitgenodigd om de rubriek risicofactoren in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma, heeft het Programma voorrang. Dit document is een productvoorstelling voor commerciële doeleinden. Het kan nooit worden geïnterpreteerd als gepersonaliseerd advies om in dit product te beleggen. Dit document wordt verspreid naar het brede publiek, ongeacht de potentiële bestemmelingen. Het houdt geen rekening met enigerlei beleggingsdoelstellingen of met de financiële situatie of specifieke behoeften die eigen zijn aan individuele personen. Noch de emittent, noch La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid voor de financiële of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toekennen van stortingen uitgevoerd in het kader van het product. In geval van intekening op het product dient de belegger altijd vooraf het Programma te lezen om kennis te nemen van de risico s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in functie van de eigen beleggingsdoelstellingen, de eigen beleggingshorizon, de eigen ervaring en kennis en de mate waarin men in staat is de risico s te dragen die kunnen voortvloeien uit een belegging in het product. Beleggers worden uitgenodigd om, indien ze dat nodig achten, hun eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of enigerlei andere deskundige te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het product afgestemd is op hun situatie, onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen geven hieromtrent geen enkele waarborg of verstrekken hieromtrent geen enkel advies en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale of boekhoudkundige raadgevers. Het is mogelijk dat er voor dit product beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die van toepassing is op deze personen of in deze landen. Iedere persoon die in het product wenst te beleggen, dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan US Persons, en evenmin voor andere landen waar de commercialisatie van de effecten verboden is. Het onderhavige document is of vormt geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd conform de US Securities Act van 1933 en zijn latere wijzigingen. Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een openbare aanbieding in België. Het werd opgesteld op 16 oktober De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document kan in geen geval worden beschouwd als een voorspelling van toekomstige resultaten. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). EURO STOXX 50 en verwante merknamen zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich (Zwitserland) en/of zijn respectieve licentieverleners en ze worden gebruikt in het kader van licentieovereenkomsten. Noch Stoxx Ltd, noch zijn licentieverleners waarborgen, verkopen of promoten in enigerlei opzicht de effecten, schuldinstrumenten, opties, of enigerlei andere technische productbenamingen die gebaseerd zijn op de index en ze weigeren enigerlei aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verhandelen van producten of diensten die gebaseerd zijn op de index. Beleggers die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de website We herinneren u eraan dat beleggingsproducten onderhevig zijn aan risico s, inclusief het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde beleggingsproducten die worden verdeeld door Beobank NV SA zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. 7

8 Graag meer informatie? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document van 8 pagina s heb ontvangen over het product Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe AUTOCALLABLE NOTE.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank-kantoor. U kunt er alle details en het prospectus van dit product krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV/FOLDER/Autocallable Note/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie