PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022"

Transcriptie

1 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.; Een meerwaarde die afhankelijk is van de evolutie van een korf met sectorindexen, samengesteld uit STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price); Blootstelling aan de stijgingen van de korf van indexen, waarbij de weging geoptimaliseerd wordt naargelang de prestaties van elke index (de «OptiSelect-korf»); Emittent: Amundi Finance Emissions (AFE), een emittent naar Frans recht, dat een door Crédit Agricole S.A. gewaarborgd schuldinstrument uitgeeft: (Rating Moody s: A2 / S&P: A / Fitch: A) (1). Mededeling van promotionele aard (1) Rating per 19 mei De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.

2 Type Belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om het belegd kapitaal (exclusief kosten) integraal terug te betalen op de eindvervaldag, vermeerderd met een meerwaarde die wordt berekend op basis van de op pagina 3 beschreven formule. In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg verliest. Crédit Agricole S.A. verbindt zich er als garant toe beleggers de op de eindvervaldag beloofde formule (kapitaal plus meerwaarde) terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A.. Bovendien behoren de Emittent, de Garant en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep, wat kan leiden tot belangenconflicten. Disclaimer: Het bedrag van de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag is een brutobedrag, vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Potentiële beleggers Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022, een complex financieel instrument, is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis van de financiële markten beschikken om, gelet op hun financiële positie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s van een belegging in dit complex gestructureerd product te kunnen beoordelen. Zij moeten vooral vertrouwd zijn met blootstelling aan onderliggende indexen. Productscore Crelan N.V.: Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A.. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via 2

3 Beschrijving van de werking van de formule Op de eindvervaldag, 20 juni 2022, ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (1)(2), vermeerderd met een meerwaarde die gelijk is aan het positieve resultaat van de OptiSelect-korf (de korf met indexen). Hoe wordt het resultaat van de OptiSelect-korf berekend? De OptiSelect-korf bestaat uit 3 sectorindexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price). De weging van deze drie sectorindexen waaruit de OptiSelect-korf samengesteld is, wordt op de eindvervaldag als volgt bepaald: 50% voor de best presterende index 30% voor de op één na best presterende index 20% voor de minst presterende index De prestatie van elke index wordt op de eindvervaldag berekend als het gemiddelde van de prestaties van de index zoals waargenomen op de 8 Jaarlijkse Observatiedata ten opzichte van hun Initieel Niveau (3). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. (2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50% (3) Het gemiddelde van de slotkoersen van 25/06/2014, 26/06/2014 en 27/06/2014 3

4 Illustratie van de werking van de formule De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties en vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan in geval van vroegtijdige verkoop minder ontvangen dan zijn initieel belegd kapitaal. Ongunstig scenario: De korf van indexen vertoont een dalende trend Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 5% -4% 31 mei % 12% 2% 31 mei % 21% 13% 31 mei % 14% 2% 31 mei % -10% -8% 1 juni % -4% -15% 31 mei % -9% -20% 31 mei % -9% -32% Gemiddelde prestatie -10,75% 2,63% -7,75% Weging in de OptiSelect-korf 20% (minst presterende index) 50% (best presterende index) In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Agricole S.A failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger kapitaalverlies lijden, waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. Neutraal scenario: De korf van indexen vertoont een matig stijgende Gunstig scenario: De korf van indexen vertoont een stijgende trend 30% (op één na best presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf -3,16%= [(20% x -10,75%) + (50% x 2,63%) + (30% x -7,75%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -0,31% (2). Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 2% 8% 31 mei % 12% 2% 31 mei % 30% 15% 31 mei % 24% 35% 31 mei % 15% 48% 1 juni % -4% 42% 31 mei % -9% 65% 31 mei % -15% 52% Gemiddelde prestatie 16,38% 6,88% 33,38% Weging in de OptiSelect-korf 30% (op één na best presterende index) 20% (minst presterende index) 50% (best presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf 22,98% = [(30% x 16,38%) + (20% x 6,88%) + (50% x 33,38%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) plus een meerwaarde van 22,98% (3), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 2,30% (2). Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 8% 4% 31 mei % 15% 19% 31 mei % 25% 25% 31 mei % 32% 31% 31 mei % 30% 37% 1 juni % 35% 32% 31 mei % 58% 44% 31 mei % 71% 55% Gemiddelde prestatie 51,13% 34,25% 30,88% Weging in de OptiSelect-korf 50% (best presterende index) 30% (op één na best presterende index) 20% (minst presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf 42,01% = [(50% x 51,13%) + (30% x 34,25%) + (20% x 30,38%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) plus een meerwaarde van 42,01% (3), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,16% (2). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. (2) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke Fiscaliteit (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). (3) Bruto-percentage vóór aftrek van vergoedingen en toepasselijke Fiscaliteit. Raadpleeg de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. 4

5 Beschrijving van de korf van indexen De korf van indexen (OptiSelect-korf) is samengesteld uit 3 sub-indexen van de STOXX Europe 600 die de prestaties meet van de 600 grootste aandelen (beurskapitalisatie - vlottend) van 18 ontwikkelde Europese landen. STOXX Europe 600 Telecommunications Index De STOXX Europe 600 Telecommunications Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese telecommunicatiesector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 24 aandelen. De telecommunicatiesector geniet van meer duidelijkheid op vlak van regulering ondersteund door fusies en overnames. De aandelen uit de telecommunicatiesector profiteren van de ontwikkeling van de wereldwijde markt dankzij nieuwe technologieën, de diversificatie van het aanbod, innovatie en de ontwikkeling van investeringen. STOXX Europe 600 Oil & Gas Index De STOXX Europe 600 Oil & Gas Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese energiesector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 32 aandelen. Er bestaat wereldwijd nog steeds een grote vraag naar aandelen uit de olie- en gassector (die als defensief worden beschouwd), zowel dankzij de opkomende markten als dankzij het economisch herstel in de ontwikkelde landen. Het beperkte traditionele aanbod houdt mede de prijzen op peil. Bovendien zorgen de nieuwe energiebronnen voor groei, vooral voor dienstverlenende bedrijven. STOXX Europe 600 Health Care Index De STOXX Europe 600 Health Care Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese gezondheidszorgsector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 32 aandelen. De aandelen in de index zijn grote farmaceutische bedrijven met stabiele inkomsten, die ondersteund worden door groeifactoren op lange termijn zoals de vergrijzing van de bevolking, de consumptie in de opkomende landen en innovatie en succes in Onderzoek & Ontwikkeling. In de farmasector, die als eerder defensief beschouwd wordt, blijven de aandelenkoersen ondanks de recente koersstijging als gevolg van de verbetering van de winstmarges interessant. Aangezien het om Price -indexen gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de index herbelegd worden. De belegger haalt geen profijt uit eventueel uitgekeerde dividenden van de aandelen in de index. Beleggers kunnen de waarde van de onderliggende index consulteren op Bron Amundi Koersvergelijking van de korf van indexen (en de STOXX Europe 600 (Price) sinds april 2006 (basis = 100). 150 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (PRICE) STOXX EUROPE 600 TELECOM (PRICE) STOXX EUROPE 600 OIL & GAS (PRICE) STOXX EUROPE 600 (Price) STOXX Europe 600 Telecommunications STOXX Europe 600 Oil & Gas STOXX Europe 600 Health Care STOXX Europe Bron: Datastream. Cijfers van 1 april Periode van de grafiek: april 2006 tot april In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. 5

6 VOORDELEN Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.; Een blootstelling aan (stijgingen van) de korf van indexen waarvan de weging geoptimaliseerd wordt naargelang de prestaties van elke index (de OptiSelectkorf), waarbij de weging als volgt is: 50% voor de best presterende index, 30% voor de op één na best presterende index en 20% voor de minst presterende index; De potentiële meerwaarde van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 is niet begrensd; De gemiddelde prestatie van de indexen in de korf kan lager uitvallen dan de prestatie van de indexen op de eindvervaldag; De belegger geniet niet van de dividenden van de aandelen die deel uitmaken van de indexen. Het rendement van een index zonder herbelegd dividend is lager dan dat van een index met herbelegd dividend; De terugbetaling van het initieel belegd kapitaal en de formule zijn geldig op de eindvervaldag (20 juni 2022), en is afhankelijk van de evolutie van de korf van indexen. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initeel belegd kapitaal (exclusief kosten); NADELEN RISICO S Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het Basisprospectus van de uitgifte van 11/09/2013. De belangrijkste risico s zijn met name: Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Agricole S.A. In geval van wanbetaling of van faillissement door Crédit Agricole S.A. kan de belegger het belegd kapitaal, exclusief kosten, geheel of gedeeltelijk verliezen. Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag vóór 12 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag zou willen verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen tegen een prijs die het bepaalt op basis van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden worden orders uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldtitel zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Agricole S.A. kan de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR). 6

7 O Prospectus Disclaimer Het in dit document beschreven product is onderworpen aan de Definitieve voorwaarden van 21/05/2014 die dienen gelezen te worden samen met het Basisprospectus van 11/09/2013, de Aanvulling nr. 1 van 12/11/2013, de Aanvulling nr. 2 van 18/12/2013, de Aanvulling nr. 3 van 26/02/2014, de Aanvulling nr. 4 van 26/03/2014 en de Aanvulling nr. 5 van 22/05/2014, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, de Aanvullingen en de specieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan vinden. We raden de belegger aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 21/05/2014, het Basisprospectus van 11/09/2013, de Aanvulling nr. 1 van 12/11/2013, de Aanvulling nr. 2 van 18/12/2013, de Aanvulling nr. 3 van 26/02/2014, de Aanvulling nr. 4 van 26/03/2014 en de Aanvulling nr. 5 van 22/05/2014 en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans aandachtig te lezen alvorens in te schrijven, en de beslissing om in de Notes te beleggen, te nemen op basis van alle informatie in deze documenten. Amundi Finance Emissions vestigt de aandacht op de risicofactoren die in het Basisprospectus en in de Nederlandse en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De hoofdkenmerken van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022, die worden uiteengezet in deze brochure, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus en de specifieke Nederlandse en Franse samenvatting van de uitgifte kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet (website: alvorens in te schrijven op de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Agricole S.A. neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mag in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product mag pas plaatsvinden na een voorafgaande analyse door Crelan N.V. met betrekking tot de passendheid en de geschiktheid van dit product binnen het risicoprofiel van de betreffende cliënt. De aankoop van de Notes kan in België plaatsvinden via openbaar aanbod. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De indexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price)en zijn handelsmerken zijn het intellectueel eigendom van STOXX Limited, Zurich, Zwitserland en/of haar licentiegevers (de «licentiegevers «) en worden gebruikt in het kader van de licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen ten opzichte van derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. Gelieve voor meer informatie, contact op te nemen met uw Crelan-agent 7

8 Technische Fiche Naam Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 ISIN-Code Producttype Emittent Garant van de uitgifte Verdeler Bemiddelend Agent Inschrijvingsperiode Uitgiftebedrag FR Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht Amundi Finance Emissions (AFE), een vennootschap van Amundi Group. Naamloze vennootschap naar Frans recht statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk Ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer Crédit Agricole S.A. waarborgt beleggers de formule (kapitaal en rendement) op de eindvervaldag. Rating Crédit Agricole S.A. per 19 mei Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht) / S&P: A (negatief vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. Crelan N.V. Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group Van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting) (maximum) 50 miljoen EUR Uitgifteprijs 100% Valuta Coupure EUR EUR Uitgiftedatum 20/06/2014 Eindvervaldag 20/06/2022 Betaaldatum 20/06/2014 Observatiedata 01/06/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018, 31/05/2019, 01/06/2020, 31/05/2021, 31/05/2022 Beschrijving van de formule Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegd bedrag (exclusief kosten) plus een meerwaarde die afhangt van de prestatie van de OptiSelect -korf, berekend op basis van de volgende formule: Max [0; (50% x resultaat van de best presterende index) + (30% x resultaat van de op één na best presterende index) + (20% x resultaat van de minst presterende index)], waarbij het volgende geldt: - De OptiSelect-korf is samengesteld uit de indexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en de STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price). - De prestatie van elke index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de index zoals waargenomen op de 8 Jaarlijkse Observatiedata. - Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de index op basis van de volgende formule berekend: [(Indexstand (t)/ Oorspronkelijke indexstand)-1] De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Initieel Niveau Het gemiddelde van de slotkoersen van 25/06/2014, 26/06/2014 en 27/06/2014 Voor t=1 tot 8, slotkoersen van de indexen zoals waargenomen op de overeenkomstige Jaarlijkse Observatiedatum Niveau(t) t Overeenkomstige Jaarlijkse Observatiedatum 01/06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /05/ /05/2022 Vergoedingen en provisies Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes Inschrijvingsprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de secundaire markt (max. 650 EUR). Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximum 1,25% inclusief alle belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs. Conservatief. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. Meer informatie over de beleggersprofielen kunt u nalezen op Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen hangen af van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst veranderen. Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-agent. Zij wordt ook één keer per maand gepubliceerd op: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die een verkoop van hun Notes wensen voor de eindvervaldag, zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde wekelijkse liquiditeit garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de verkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 12 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt dit cijfer eenmaal per maand op onze website gepubliceerd. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op 19/05/2014, Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger S. Dupuislaan Brussel FSMA A 8

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie