PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022"

Transcriptie

1 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.; Een meerwaarde die afhankelijk is van de evolutie van een korf met sectorindexen, samengesteld uit STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price); Blootstelling aan de stijgingen van de korf van indexen, waarbij de weging geoptimaliseerd wordt naargelang de prestaties van elke index (de «OptiSelect-korf»); Emittent: Amundi Finance Emissions (AFE), een emittent naar Frans recht, dat een door Crédit Agricole S.A. gewaarborgd schuldinstrument uitgeeft: (Rating Moody s: A2 / S&P: A / Fitch: A) (1). Mededeling van promotionele aard (1) Rating per 19 mei De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.

2 Type Belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om het belegd kapitaal (exclusief kosten) integraal terug te betalen op de eindvervaldag, vermeerderd met een meerwaarde die wordt berekend op basis van de op pagina 3 beschreven formule. In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg verliest. Crédit Agricole S.A. verbindt zich er als garant toe beleggers de op de eindvervaldag beloofde formule (kapitaal plus meerwaarde) terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A.. Bovendien behoren de Emittent, de Garant en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep, wat kan leiden tot belangenconflicten. Disclaimer: Het bedrag van de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag is een brutobedrag, vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. Potentiële beleggers Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022, een complex financieel instrument, is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis van de financiële markten beschikken om, gelet op hun financiële positie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s van een belegging in dit complex gestructureerd product te kunnen beoordelen. Zij moeten vooral vertrouwd zijn met blootstelling aan onderliggende indexen. Productscore Crelan N.V.: Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van Crédit Agricole S.A.. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via 2

3 Beschrijving van de werking van de formule Op de eindvervaldag, 20 juni 2022, ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (1)(2), vermeerderd met een meerwaarde die gelijk is aan het positieve resultaat van de OptiSelect-korf (de korf met indexen). Hoe wordt het resultaat van de OptiSelect-korf berekend? De OptiSelect-korf bestaat uit 3 sectorindexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price). De weging van deze drie sectorindexen waaruit de OptiSelect-korf samengesteld is, wordt op de eindvervaldag als volgt bepaald: 50% voor de best presterende index 30% voor de op één na best presterende index 20% voor de minst presterende index De prestatie van elke index wordt op de eindvervaldag berekend als het gemiddelde van de prestaties van de index zoals waargenomen op de 8 Jaarlijkse Observatiedata ten opzichte van hun Initieel Niveau (3). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. (2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50% (3) Het gemiddelde van de slotkoersen van 25/06/2014, 26/06/2014 en 27/06/2014 3

4 Illustratie van de werking van de formule De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties en vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan in geval van vroegtijdige verkoop minder ontvangen dan zijn initieel belegd kapitaal. Ongunstig scenario: De korf van indexen vertoont een dalende trend Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 5% -4% 31 mei % 12% 2% 31 mei % 21% 13% 31 mei % 14% 2% 31 mei % -10% -8% 1 juni % -4% -15% 31 mei % -9% -20% 31 mei % -9% -32% Gemiddelde prestatie -10,75% 2,63% -7,75% Weging in de OptiSelect-korf 20% (minst presterende index) 50% (best presterende index) In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Agricole S.A failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger kapitaalverlies lijden, waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. Neutraal scenario: De korf van indexen vertoont een matig stijgende Gunstig scenario: De korf van indexen vertoont een stijgende trend 30% (op één na best presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf -3,16%= [(20% x -10,75%) + (50% x 2,63%) + (30% x -7,75%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -0,31% (2). Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 2% 8% 31 mei % 12% 2% 31 mei % 30% 15% 31 mei % 24% 35% 31 mei % 15% 48% 1 juni % -4% 42% 31 mei % -9% 65% 31 mei % -15% 52% Gemiddelde prestatie 16,38% 6,88% 33,38% Weging in de OptiSelect-korf 30% (op één na best presterende index) 20% (minst presterende index) 50% (best presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf 22,98% = [(30% x 16,38%) + (20% x 6,88%) + (50% x 33,38%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) plus een meerwaarde van 22,98% (3), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 2,30% (2). Jaarlijkse Observatiedata Prestatie Index 1 Prestatie Index 2 Prestatie Index 3 1 juni % 8% 4% 31 mei % 15% 19% 31 mei % 25% 25% 31 mei % 32% 31% 31 mei % 30% 37% 1 juni % 35% 32% 31 mei % 58% 44% 31 mei % 71% 55% Gemiddelde prestatie 51,13% 34,25% 30,88% Weging in de OptiSelect-korf 50% (best presterende index) 30% (op één na best presterende index) 20% (minst presterende index) Prestatie van de OptiSelect-korf 42,01% = [(50% x 51,13%) + (30% x 34,25%) + (20% x 30,38%)] De belegger ontvangt op de eindvervaldag, 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) plus een meerwaarde van 42,01% (3), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,16% (2). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. (2) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke Fiscaliteit (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). (3) Bruto-percentage vóór aftrek van vergoedingen en toepasselijke Fiscaliteit. Raadpleeg de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. 4

5 Beschrijving van de korf van indexen De korf van indexen (OptiSelect-korf) is samengesteld uit 3 sub-indexen van de STOXX Europe 600 die de prestaties meet van de 600 grootste aandelen (beurskapitalisatie - vlottend) van 18 ontwikkelde Europese landen. STOXX Europe 600 Telecommunications Index De STOXX Europe 600 Telecommunications Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese telecommunicatiesector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 24 aandelen. De telecommunicatiesector geniet van meer duidelijkheid op vlak van regulering ondersteund door fusies en overnames. De aandelen uit de telecommunicatiesector profiteren van de ontwikkeling van de wereldwijde markt dankzij nieuwe technologieën, de diversificatie van het aanbod, innovatie en de ontwikkeling van investeringen. STOXX Europe 600 Oil & Gas Index De STOXX Europe 600 Oil & Gas Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese energiesector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 32 aandelen. Er bestaat wereldwijd nog steeds een grote vraag naar aandelen uit de olie- en gassector (die als defensief worden beschouwd), zowel dankzij de opkomende markten als dankzij het economisch herstel in de ontwikkelde landen. Het beperkte traditionele aanbod houdt mede de prijzen op peil. Bovendien zorgen de nieuwe energiebronnen voor groei, vooral voor dienstverlenende bedrijven. STOXX Europe 600 Health Care Index De STOXX Europe 600 Health Care Index (Price) biedt blootstelling aan representatieve bedrijven uit de Europese gezondheidszorgsector (voor de samenstelling, berekeningsmethode en evolutie van de prestatie van de index, zie Op 17/04/2014 bestond deze sectorindex uit 32 aandelen. De aandelen in de index zijn grote farmaceutische bedrijven met stabiele inkomsten, die ondersteund worden door groeifactoren op lange termijn zoals de vergrijzing van de bevolking, de consumptie in de opkomende landen en innovatie en succes in Onderzoek & Ontwikkeling. In de farmasector, die als eerder defensief beschouwd wordt, blijven de aandelenkoersen ondanks de recente koersstijging als gevolg van de verbetering van de winstmarges interessant. Aangezien het om Price -indexen gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de index herbelegd worden. De belegger haalt geen profijt uit eventueel uitgekeerde dividenden van de aandelen in de index. Beleggers kunnen de waarde van de onderliggende index consulteren op Bron Amundi Koersvergelijking van de korf van indexen (en de STOXX Europe 600 (Price) sinds april 2006 (basis = 100). 150 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (PRICE) STOXX EUROPE 600 TELECOM (PRICE) STOXX EUROPE 600 OIL & GAS (PRICE) STOXX EUROPE 600 (Price) STOXX Europe 600 Telecommunications STOXX Europe 600 Oil & Gas STOXX Europe 600 Health Care STOXX Europe Bron: Datastream. Cijfers van 1 april Periode van de grafiek: april 2006 tot april In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. 5

6 VOORDELEN Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A.; Een blootstelling aan (stijgingen van) de korf van indexen waarvan de weging geoptimaliseerd wordt naargelang de prestaties van elke index (de OptiSelectkorf), waarbij de weging als volgt is: 50% voor de best presterende index, 30% voor de op één na best presterende index en 20% voor de minst presterende index; De potentiële meerwaarde van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 is niet begrensd; De gemiddelde prestatie van de indexen in de korf kan lager uitvallen dan de prestatie van de indexen op de eindvervaldag; De belegger geniet niet van de dividenden van de aandelen die deel uitmaken van de indexen. Het rendement van een index zonder herbelegd dividend is lager dan dat van een index met herbelegd dividend; De terugbetaling van het initieel belegd kapitaal en de formule zijn geldig op de eindvervaldag (20 juni 2022), en is afhankelijk van de evolutie van de korf van indexen. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initeel belegd kapitaal (exclusief kosten); NADELEN RISICO S Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het Basisprospectus van de uitgifte van 11/09/2013. De belangrijkste risico s zijn met name: Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Agricole S.A. In geval van wanbetaling of van faillissement door Crédit Agricole S.A. kan de belegger het belegd kapitaal, exclusief kosten, geheel of gedeeltelijk verliezen. Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag vóór 12 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag zou willen verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen tegen een prijs die het bepaalt op basis van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden worden orders uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldtitel zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Agricole S.A. kan de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR). 6

7 O Prospectus Disclaimer Het in dit document beschreven product is onderworpen aan de Definitieve voorwaarden van 21/05/2014 die dienen gelezen te worden samen met het Basisprospectus van 11/09/2013, de Aanvulling nr. 1 van 12/11/2013, de Aanvulling nr. 2 van 18/12/2013, de Aanvulling nr. 3 van 26/02/2014, de Aanvulling nr. 4 van 26/03/2014 en de Aanvulling nr. 5 van 22/05/2014, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, de Aanvullingen en de specieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan vinden. We raden de belegger aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 21/05/2014, het Basisprospectus van 11/09/2013, de Aanvulling nr. 1 van 12/11/2013, de Aanvulling nr. 2 van 18/12/2013, de Aanvulling nr. 3 van 26/02/2014, de Aanvulling nr. 4 van 26/03/2014 en de Aanvulling nr. 5 van 22/05/2014 en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans aandachtig te lezen alvorens in te schrijven, en de beslissing om in de Notes te beleggen, te nemen op basis van alle informatie in deze documenten. Amundi Finance Emissions vestigt de aandacht op de risicofactoren die in het Basisprospectus en in de Nederlandse en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De hoofdkenmerken van Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022, die worden uiteengezet in deze brochure, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus en de specifieke Nederlandse en Franse samenvatting van de uitgifte kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet (website: alvorens in te schrijven op de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Agricole S.A. neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mag in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product mag pas plaatsvinden na een voorafgaande analyse door Crelan N.V. met betrekking tot de passendheid en de geschiktheid van dit product binnen het risicoprofiel van de betreffende cliënt. De aankoop van de Notes kan in België plaatsvinden via openbaar aanbod. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De indexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price)en zijn handelsmerken zijn het intellectueel eigendom van STOXX Limited, Zurich, Zwitserland en/of haar licentiegevers (de «licentiegevers «) en worden gebruikt in het kader van de licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen ten opzichte van derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. Gelieve voor meer informatie, contact op te nemen met uw Crelan-agent 7

8 Technische Fiche Naam Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022 ISIN-Code Producttype Emittent Garant van de uitgifte Verdeler Bemiddelend Agent Inschrijvingsperiode Uitgiftebedrag FR Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht Amundi Finance Emissions (AFE), een vennootschap van Amundi Group. Naamloze vennootschap naar Frans recht statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk Ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer Crédit Agricole S.A. waarborgt beleggers de formule (kapitaal en rendement) op de eindvervaldag. Rating Crédit Agricole S.A. per 19 mei Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht) / S&P: A (negatief vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. Crelan N.V. Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group Van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting) (maximum) 50 miljoen EUR Uitgifteprijs 100% Valuta Coupure EUR EUR Uitgiftedatum 20/06/2014 Eindvervaldag 20/06/2022 Betaaldatum 20/06/2014 Observatiedata 01/06/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018, 31/05/2019, 01/06/2020, 31/05/2021, 31/05/2022 Beschrijving van de formule Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegd bedrag (exclusief kosten) plus een meerwaarde die afhangt van de prestatie van de OptiSelect -korf, berekend op basis van de volgende formule: Max [0; (50% x resultaat van de best presterende index) + (30% x resultaat van de op één na best presterende index) + (20% x resultaat van de minst presterende index)], waarbij het volgende geldt: - De OptiSelect-korf is samengesteld uit de indexen STOXX Europe 600 Health Care (Price), STOXX Europe 600 Telecommunications (Price) en de STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price). - De prestatie van elke index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de index zoals waargenomen op de 8 Jaarlijkse Observatiedata. - Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de index op basis van de volgende formule berekend: [(Indexstand (t)/ Oorspronkelijke indexstand)-1] De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Agricole S.A. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Initieel Niveau Het gemiddelde van de slotkoersen van 25/06/2014, 26/06/2014 en 27/06/2014 Voor t=1 tot 8, slotkoersen van de indexen zoals waargenomen op de overeenkomstige Jaarlijkse Observatiedatum Niveau(t) t Overeenkomstige Jaarlijkse Observatiedatum 01/06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /05/ /05/2022 Vergoedingen en provisies Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes Inschrijvingsprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de secundaire markt (max. 650 EUR). Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximum 1,25% inclusief alle belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs. Conservatief. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. Meer informatie over de beleggersprofielen kunt u nalezen op Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen hangen af van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst veranderen. Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-agent. Zij wordt ook één keer per maand gepubliceerd op: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die een verkoop van hun Notes wensen voor de eindvervaldag, zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde wekelijkse liquiditeit garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de verkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 12 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt dit cijfer eenmaal per maand op onze website gepubliceerd. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op 19/05/2014, Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger S. Dupuislaan Brussel FSMA A 8

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Health Care October 2021

Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode: Van 2 september

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION Een beleggingstermijn van 9 jaar; Op de eindvervaldag (1) het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (2), behoudens faillissement of

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Een beleggingstermijn van 9 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1), behoudens in geval van faillissement of nakend

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie