Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (behoudens wanbetaling en/of faillissement van emittent Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Rendement gekoppeld aan de prestatie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price), samengesteld uit de 0 grootste beurskapitalisaties van de eurozone (de belegger geniet niet van uitgekeerde dividenden en de herbelegging ervan). Vervroegde terugbetaling tijdens het de jaar aan 1% (1) indien na jaar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op maart 019, maart 019 en 8 maart 019 gelijk is aan of meer bedraagt dan 11% van de initiële koers op maart 01 (1) Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/ of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Type belegging Dit is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om ofwel na jaar 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal uit te keren (1) plus een vaste meerwaarde van % (bruto) indien het mechanisme voor vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, ofwel om op de eindvervaldag 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal terug te betalen (1), vermeerderd met 100% van de positieve eindprestatie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price). Indien de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in een situatie van wanbetaling zou terechtkomen (bijv. een faillissement of de onmogelijkheid om zijn schuldverplichtingen na te komen), dan riskeert u de bedragen waarop u recht hebt, niet te zullen krijgen en uw oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs geheel te verliezen. Doelgroep Dit is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het 000 aangeboden te begrijpen en Euro die Stoxx in 0 staat zijn om afhankelijk van hun persoonlijke financiële situatie de voordelen en (EUR Price) de risico s af 000 te wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument. Meer bepaald dienen de beleggers vertrouwd 000 te zijn met de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) en met de evolutie van de rentestand Focus op de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) 0 Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 jan-00 jan-01 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-08 jan-09 jan-10 Deze index is samengesteld uit de 0 aandelen van de bedrijven met de grootste beurskapitalisatie in de eurozone. De index is zowel geografisch als sectoraal gespreid en de notering ervan wordt dagelijks gepubliceerd (meer info over de index vindt Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare u op de website De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de index worden niet indicator voor toekomstige prestaties. uitbetaald of herbelegd in de index. Ze komen m.a.w. niet toe aan de beleggers in dit. jan-11 jan-1 jan-1 Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen,00% Vastgoed,00% Gezondheidssector,00% Media,00% Chemie,00% Olie & gas,00% Industriële goederen en diensten 8,00% Sectorale spreiding Verzekeringen 10,00% Voeding & drank,00% Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 Euro Stoxx 0 (EUR Price) jan-00 jan-01 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-1 jan-1 Nutsbedrijven 10,00% Basisen,00% Technologie,00% Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Telecom,00% Bouw,00% Banken 1,00% Grootconsumptie,00% Autosector,00% Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen,00% Vastgoed,00% Gezondheidssector,00% Media,00% Chemie,00% Olie & gas,00% Bron: Bloomberg, 0 december 01. U kunt de evolutie van de EURO STOXX 0 -index volgen op Verzekeringen 10,00% Industriële goederen en diensten 8,00% Mechanisme van het 100% van het belegde kapitaal + een vaste meerwaarde van % (bruto) Mechanisme van vervroegde terugbetaling na jaar Nutsbedrijven 10,00% Voeding & drank,00% Basisen,00% Indien op 8 maart 019 de tussentijdse waarde van de referentie-index Technologie,00% gelijk is aan of hoger is dan 11% Telecom van de,00% beginwaarde van de referentie-index, dan zal het automatisch vervroegd worden terugbetaald op 8 april 019 en ontvangt Bouw,00% Banken 1,00% de belegger (1)() (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Grootconsumptie,00% Autosector,00% Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal + een vaste meerwaarde van % (bruto). Indien dit niet het geval is, dan loopt het verder tot aan de voorziene eindvervaldag. De beginwaarde van de referentie-index is de slotkoers van de index op maart 01. De tussentijdse referentie-index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op, en 8 maart 019 ().

3 Terugbetalingsmechanisme op de eindvervaldag (na 8 jaar) 100% van het belegde kapitaal + 100% van de positieve prestatie van de index, die berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index te vergelijken met de eindwaarde van de referentie-index. Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, dan geldt: Indien de eindwaarde van de referentie-index gelijk is aan of hoger is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1)() op 8 april 0 (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal + 100% van de positieve prestatie van de index, die berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index te vergelijken met de eindwaarde van de referentie-index. 100% van het belegde kapitaal Indien de eindwaarde van de referentie-index lager is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1)() op 8 april 0 (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal. De eindwaarde van de referentie-index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op april 01, mei 01, 8 juni 01, juli 01, augustus 01, september 01, oktober 01, november 01, december 01, januari 0, 8 februari 0 en 8 maart 0 (). In de veronderstelling van een wanbetaling of faillissement van de emittent, zal de belegger mogelijkerwijs noch het bedrag bij vervroegde terugbetaling, noch het bedrag bij terugbetaling op de eindvervaldag ontvangen. Voorbeelden Scenario 1, ongunstig faillissement van de emittent: De emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, blijft in gebreke tijdens de looptijd van het Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, blijft in gebreke tijdens de looptijd van het, ongeacht de prestatie van de index op de eindvervaldag na 8 jaar. De belegger verliest dan op 8 april 0 het volledige belegde kapitaal, wat neerkomt op een bruto rendement van -100%) Niveau van de index maart Beginwaarde referentie-index 100 april mei juni juli augustus september oktober 01 1 november december januari februari maart 0 10 Eindwaarde referentie-index 18, Prestatie van de index -1,% Voorbeeld van de prestatieberekening van de index op de eindvervaldag na 8 jaar De slotkoers van de index op maart 01 is: 100 Het rekenkundig gemiddelde van de 1 slotkoersen van de index tijdens het laatste jaar is: 18, De prestatie van de index op de eindvervaldag is bijgevolg: (18, - 100) / 100 = -1,%. In plaats van deze negatieve prestatie wordt evenwel een prestatie weerhouden van 0%. (1) Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. () Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). () Indien een van deze datums geen beursdag is, dan wordt deze datum, evenals de daaropvolgende waarderingsdata, respectievelijk uitgesteld tot de volgende beursdag.

4 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 11% 1 ste deel levensduur 1 de deel levensduur Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar 8-1,% Jaar Scenario, ongunstig: De index vertoont een daling over de volledige looptijd van het. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index op de eindvervaldag na 8 jaar, 8 april 0, is negatief (-1,% zie berekeningskader vorige pagina). De weerhouden prestatie bedraagt 0%, de belegger ontvangt 100% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 11% 1 ste deel levensduur 1 Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar de deel levensduur 8 Jaar +% Scenario, gemiddeld De index vertoont een daling na jaar en een matige stijging na 8 jaar Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index is op de eindvervaldag na 8 jaar positief (+%). De belegger ontvangt dan op 8 april 0 10% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 0,% () 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 1 ste deel levensduur Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar 11% 1 de deel levensduur 8 +% Jaar Scenario, gunstig: De index vertoont een daling na jaar en een sterke stijging na 8 jaar Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index is op de eindvervaldag na 8 jaar positief (+%). De belegger ontvangt dan op 8 april 0 1% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van,% () 10% 1 ste deel levensduur de deel levensduur Scenario, gunstig: De index vertoont een stijging van minstens 1% na jaar 10% 110% 90% 0% 0% 11% Levensduur beëindigd Jaar De prestatie van de index na jaar is gelijk aan of hoger dan 1%. Op 8 april 019 wordt er automatisch overgegaan tot vervroegde terugbetaling na jaar. De belegger ontvangt het belegde kapitaal vermeerderd met een vaste meerwaarde van +% (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van,1% () 1 8 Lancering De cijfergegevens in de bovenstaande voorbeelden hebben uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het mechanisme van het te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of Beobank NV SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is. (1) Exclusief % instapkosten en desgevallend de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). () Inclusief % instapkosten, exclusief roerende voorheffing (vandaag %).

5 Voornaamste risico s Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, die bij kredietbeoordelaar Standard & Poor s (S&P) over een rating A (stabiele outlook) beschikt (1). Indien de emittent in een situatie van wanbetaling zou belanden (bijv. door een faillissement), dan kan de belegger zijn beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen en mogelijke coupons niet ontvangen. Indien de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, dan kan dit een weerslag hebben op de marktprijs van het Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder we op dat moment van de eindvervaldag verwijderd zijn, hoe groter die mogelijke impact kan zijn. Risico op tussentijdse kapitaalschommelingen: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt uitsluitend op de eindvervaldag of in geval van automatische vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat tijdens de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE, behalve dan op de datum van de eventuele automatische vervroegde terugbetaling, de koers van het lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (vóór kosten). Behoudens in geval van automatische vervroegde terugbetaling, kan de belegger met andere woorden kapitaalverlies lijden bij een vervroegde (weder)verkoop. Bovendien dienen beleggers na te gaan of hun beleggingshorizon strookt met de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE. Risico op marktprijsschommelingen: Tot aan de eindvervaldag kan de prijs van het fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, in het bijzonder de evolutie van de EURO STOXX 0 -index, en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de marktrentevoeten kan een negatieve impact hebben op de prijs van het. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal zich inspannen om in normale marktomstandigheden de liquiditeit van dit te verzekeren, zoals beschreven in de technische informatie over dit, zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank. Het aanbieden van een secundaire markt zal afhankelijk zijn van de algemene marktomstandigheden, de liquiditeitssituatie van het (of de) onderliggende instrument(en), en van de aangegane afdekkingsverrichtingen. Beleggers die hun effecten zouden wensen te verkopen vóór de eindvervaldag, zullen dat moeten doen tegen de prijs die in functie van de marktomstandigheden op dat moment bepaald wordt door La Française Bank. De beleggers dienen zich hiervoor te wenden tot hun contactpersoon bij Beobank NV SA. De prijs van het (in het bijzonder de vork tussen aan-/en verkoopprijs die La Française Bank op elk moment kan voorstellen voor de terugkoop of afwikkeling van het ) zal onder meer rekening houden met de afdekkingskosten en/of afwikkelingskosten van de positie van La Française Bank. La Française Bank en/of haar dochterondernemingen zijn geenszins aansprakelijk voor dergelijke gevolgen en hun impact op verrichtingen m.b.t. het of beleggingen in het. (1) Rating op 1 januari 01.

6 Technische informatie Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR0011 Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A; stabiele outlook(1)) is een naamloze (krediet) vennootschap naar Frans recht met variabel kapitaal. S&P kan deze rating op elk moment wijzigen. In geval van een ratingverlaging tijdens de handelsperiode zullen de klanten die hebben ingetekend hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de looptijd van het zullen de ratings gepubliceerd worden op en zullen klanten die hebben ingetekend persoonlijk op de hoogte worden gebracht indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen. Plaatsingsagent: La Française Bank Distributeur: Beobank NV SA. De emittent, de distributeur en de plaatsingsagent vervullen elk een andere rol met betrekking tot de uitgifte van deze gestructureerde obligatie, maar aangezien ze deel uitmaken van dezelfde bankgroep kunnen deze rollen aanleiding geven tot eventuele belangenconflicten. Onderliggende index: EURO STOXX 0 -index (Bloomberg-ticker: SXE Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Dit is bestemd voor beleggers met een Gematigd profiel. Binnen bepaalde grenzen kan het ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel. Meer info over deze beleggersprofielen vindt u op Het dient eveneens afgestemd te zijn op de financiële situatie van de belegger, meer bepaald inzake diversificatie, kennis en ervaring. Intekenen Intekenperiode: van januari 01 tot maart 01 Uitgiftedatum: maart 01 Coupure: EUR Uitgifteprijs: 100% Kosten Instapkosten: %. Uitstapkosten: 0%. Distributiekosten: La Française Bank keert aan Beobank NV SA een vergoeding uit die indicatief,8% bedraagt van het daadwerkelijk belegde bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de intekenperiode en zal beschikbaar zijn op Deze distributiekosten en alle andere eventuele kosten die door de emittent worden aangerekend voor het structureren en lanceren van het, zitten reeds in de uitgifteprijs vervat. Looptijd Eindvervaldag: 8//0 (indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling) Initiële evaluatiedatum van de index: //01 Tussenliggende waarderingsdata (automatische vervroegde terugbetaling): //019, //019, 8//019 Datum van automatische vervroegde terugbetaling: 8//019 Eindevaluatiedatum van de index: //01, //01, 8//01, //01, /8/01, /9/01, /10/01, /11/01, /1/01, /1/0, 8//0, 8//0 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: 1% () Terugbetaling op eindvervaldag: 100% van het beginkapitaal + 100% van de stijging van de index () Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank zal trachten om (zonder dat dit voor La Française Bank een juridische verplichting inhoudt om een secundaire markt te organiseren) bij normale marktomstandigheden gedurende de volledige looptijd van de obligatie op dagelijkse basis prijzen voor de obligatie te verstrekken, met een vork van 1% tussen aan- en verkoopprijzen. De waarde van het tijdens de looptijd zal op verzoek beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal eenmaal per maand gepubliceerd worden op Fiscaliteit Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België - Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: % roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / meerwaarden Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 0 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). (1) Rating op 1 januari 01. () Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

7 Waarschuwing Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE is een gestructureerd schuldinstrument dat deel uitmaakt van het Programma van de emittent. Dit Programma bestaat uit het obligatieuitgifteprogramma van 18 december 01 (incl. samenvatting in het Frans), enigerlei supplementen die gepubliceerd zouden worden vóór het begin van de handelsperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er een supplement zou verschijnen tijdens de handelsperiode, dan zal dit altijd gepubliceerd worden op de website van de distributeur en zullen de beleggers die hebben ingetekend vóór het verschijnen van het supplement gedurende dagen het recht krijgen om zich terug te trekken. In geval van afwijkingen tussen het onderhavige document en het Programma, heeft dit laatste voorrang. Het obligatieuitgifteprogramma van de emittent werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ) in Frankrijk en maakte het voorwerp uit van een kennisgeving aan de Financial Services and Markets Authority ( FSMA ) in België. Het is samen met de definitieve voorwaarden beschikbaar op Beleggen/Gestructureerde- Producten/Ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. De belangrijkste risico s verbonden aan het, zijn: Marktrisico: het kan op elk moment onderhevig zijn aan koersschommelingen (onder meer door de evolutie van prijzen, onderliggende instrumenten en rentevoeten). In sommige gevallen kan dit leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Liquiditeitsrisico: sommige uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het of het zelfs volledig illiquide maken. Hierdoor kan het onmogelijk worden het nog te verkopen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde kapitaal. Kredietrisico: door in te tekenen op dit stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent. Dat betekent dat wanneer de emittent / borgsteller insolvabel zou blijken, dit aanleiding kan geven tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Bovendien kan het optreden van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen een invloed hebben op het onderliggend activum van het en eventueel de vervroegde beëindiging van het veroorzaken (de modaliteiten inzake aanpassing, vervanging of vervroegde beëindiging van het en de gevolgen daarvan staan beschreven in het Programma). De waarde van het kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de EURO STOXX 0 - index evolueren. Ze kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden verzocht om de rubriek risicofactoren in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma heeft het Programma voorrang. Dit document is een voorstelling voor commerciële doeleinden. Het kan nooit worden beschouwd als gepersonaliseerd advies om in dit te beleggen. Dit document wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het bestemd is. Het houdt geen rekening met enigerlei beleggingsdoelstellingen of met de financiële situatie of specifieke behoeften die eigen zijn aan individuele personen. Noch de emittent, noch La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid voor de financiële of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toekennen van stortingen uitgevoerd in het kader van het. In geval van intekening op het dient de belegger altijd vooraf het Programma te lezen om kennis te nemen van de risico s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in functie van de eigen beleggingsdoelstellingen, de eigen beleggingshorizon, de eigen ervaring en kennis en de mate waarin men in staat is de risico s te dragen die kunnen voortvloeien uit een belegging in het. Beleggers worden verzocht om, indien ze dat nodig achten, hun eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of enigerlei andere deskundige te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het afgestemd is op hun situatie, onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen geven hieromtrent geen enkele waarborg of verstrekken hieromtrent geen enkel advies en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale of boekhoudkundige raadgevers. Het is mogelijk dat er voor dit beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die op deze personen of in deze landen van toepassing is. Iedere persoon die in het wenst te beleggen, dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan US Persons, en evenmin voor andere landen waar de commercialisatie van de effecten verboden is. Het onderhavige document is of vormt geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 19 en zijn latere wijzigingen. Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een openbare aanbieding in België. Het werd opgesteld op 1 januari 01. De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document kan in geen geval worden beschouwd als een voorspelling van toekomstige resultaten. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). EURO STOXX 0 en verwante merknamen zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich (Zwitserland) en/of zijn respectieve licentiegevers en ze worden gebruikt in het kader van licentieovereenkomsten. Noch Stoxx Ltd, noch zijn licentiegevers waarborgen, verkopen of promoten in enigerlei opzicht de effecten, schuldinstrumenten, opties, of enigerlei andere technische benamingen die gebaseerd zijn op de index en ze weigeren enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de handel van en of diensten die gebaseerd zijn op de index. Beleggers die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de website We herinneren u eraan dat beleggingsen onderhevig zijn aan risico s, waaronder het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde beleggingsen die worden verdeeld door Beobank NV SA zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA.

8 Wenst u meer inlichtingen? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document van 8 pagina s heb ontvangen over het Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank kantoor. U kunt er alle details en het prospectus van dit krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan g 100 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE 9 1 BIC: CTBKBEBX FSMA 1988A IINV/FOLDER/+ AUTOCALLABLE NOTE/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA BELEGGEN Maximale beleggingsduur van 10 jaar Terugbetaling op de eindvervaldag bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent,

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie