Mijn persoonlijke bankier.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be"

Transcriptie

1 CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)] is een financieel instrument met een looptijd van 8 jaar dat in België wordt verdeeld door Delta Lloyd Bank nv. Mogelijk rendement gekoppeld aan een allocatie van 3 fondsen van Carmignac. Op de vervaldag hebt u recht op terugbetaling van het volledige initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) door SGA N.V. en profiteert u van de hoogste jaarlijks vastgeklikte prestatie. Kredietrisico op SGA N.V. en Société Générale (Moody s Aa2 (negatief), S&P A+ (stabiel)). Alvorens in te schrijven, wordt u verzocht kennis te nemen van het Prospectus ( ) en de Final Terms ( ) die beschikbaar zijn in alle kantoren van Delta Lloyd Bank en op Uitgifteprijs: 103%. Aanbod geldig tot 5 juli 2010, behoudens vervroegde afsluiting. Mijn persoonlijke bankier

2 ClICk PErformAnCE UITGEGEVEn Door SGA n.v. CliCk PErforMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)] is een financieel instrument met een looptijd van 8 jaar dat in België wordt verdeeld door Delta Lloyd Bank nv. Een allocatie van 3 fondsen Samenstelling van de allocatie De allocatie van de onderliggende korf van de CliCk PErforMANCE is bedoeld om een optimale rendementrisicoverhouding te bieden. Ze combineert namelijk fondsen met gevarieerde en complementaire profielen: Carmignac Patrimoine A Het gemengde fonds van internationale aandelen en obligaties, Carmignac Patrimoine A (8 van de allocatie), heeft als doel absolute en regelmatige prestaties te genereren in alle marktconfiguraties. De fondsen van internationale aandelen, Carmignac Emergents en Carmignac Commodities (elk van de allocatie), hebben als doel volop voordeel te halen uit het sterke potentieel van respectievelijk de markten van groeilanden en van grondstoffen. 8 Carmignac Emergents Carmignac Commodities Berekening van de jaarlijks in aanmerking genomen prestatie De jaarlijks in aanmerking genomen prestatie stemt overeen met de kapitalisatie van de in aanmerking genomen maandelijkse prestaties vanaf de lancering. Anders gezegd Na elke maand wordt gekeken naar de prestatie van de allocatie tijdens de maand. Elk jaar worden de 12 maandelijkse prestaties in aanmerking genomen, met uitzondering van de hoogste maandelijkse prestatie die wordt geneutraliseerd (vervangen door ). op het einde van elk jaar wordt de jaarlijks in aanmerking genomen prestatie berekend door de maandelijks in aanmerking genomen prestaties te kapitaliseren vanaf de lancering. Illustratie 1 van de berekening van de jaarlijks in aanmerking genomen prestatie Maandelijkse prestatie van de allocatie Maandelijks in aanmerking genomen prestatie Maand 1 1,4 1,4 Maand 2-2,27% -2,27% Maand 3 3,23% Maand 4-0,2-0,2 Maand 5 1,37% 1,37% Maand 6 0,58% 0,58% Maand 7 0, 0, Maand 8-1,92% -1,92% Maand 9 2,05% 2,05% Maand 10-0,38% -0,38% Maand 11 2,89% 2,89% Maand 12 1,87% 1,87% Jaarlijkse prestatie van de allocatie: 8,9 Jaarlijks in aanmerking genomen prestatie: 5,49% Bescherming tegen een eventuele terugval van de markt op het einde van elk jaar wordt de hoogste jaarlijks in aanmerking genomen prestatie sinds de lancering vastgeklikt. De meerwaarden die zodoende gedurende de looptijd zijn vastgeklikt, kunnen niet meer in vraag worden gesteld en zullen op de vervaldag worden gestort, los van de wisselvalligheden van de markt. Na 8 jaar wordt de belegger op die manier blootgesteld aan de hoogste van de 8 jaarlijks in aanmerking genomen prestaties tijdens de looptijd van de CliCk PErforMANCE: de vastgeklikte prestatie. recht op terugbetaling van het volledige beginkapitaal 2 na 8 jaar op de vervaldag heeft u recht op: van uw initieel belegde kapitaal 2 + van de vastgeklikte prestatie 3 op de vervaldag van de CliCk PErforMANCE hebt u recht op de terugbetaling van het volledige beginkapitaal 2, ongeacht de evolutie van de 3 fondsen. kredietrisico op SGA N.V. en Société Générale (Moody s Aa2 (negatief), S&P A+ (stabiel)). 1 De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. 2 Zonder instapkosten van 3%. 3 Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 15% (behoudens wettelijke wijzigingen).

3 Toegang tot een allocatie van 3 fonden via één belegging Carmignac Patrimoine A (8 van de allocatie): Een antwoord op de marktonzekerheden sinds 20 jaar Carmignac Patrimoine A is een gemengd fonds van internationale aandelen en obligaties dat voor maximaal 5 is blootgesteld aan internationale aandelen. Het reactieve beheer, gekoppeld aan een strategisch risicobeheer, stelt dit fonds in staat om op elk moment rendement te genereren (eventueel rendement). * Allocatie van het fonds eind maart 2010 Thesaurie en varia 9% Obligaties 57% Aandelen ontwikkelde landen 24% Aandelen groeilanden Evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine A en zijn referentie-index (29/03/ /03/2010) Het jaarlijkse nettorendement van dit fonds vanaf de oprichting (11/11/1989) tot eind maart 2010 bedroeg 9,64%. Jaarlijkse nettorendement Carmignac Patrimoine A +8, +32,8% +14,3% -3,6% +4,9% +13,8% +3,2% +21,5% +4,3% +9,1% +0,01% +17,6% Referentie-index (5 MSCI AC World Free (EUR) +5 Citigroup WGBI all maturities (EUR)) +9,7% +29,2% -0,4% -4,2% -15,6% +2,6% +3,8% +16,4% +0,6% -0,5% -12, +13,4% Bron: Morningstar. De prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties Carmignac Patrimoine A Referentie-index (5 MSCI AC World Free (EUR) +5 Citigroup WGBI all maturities (EUR)) Maa-90 Maa-92 Maa-94 Maa-96 Maa-98 Maa-00 Maa-02 Maa-04 Maa-06 Maa-08 Maa-10 Carmignac Emergents ( van de allocatie): De expertise van Carmignac om de opportuniteiten van de groeilanden te benutten Carmignac Emergents is een fonds dat bestaat uit minimaal 6 internationale aandelen die worden belegd in alle groeilanden, en dat op zoek gaat naar de beste groeimogelijkheden via een selectie van waarden met een hoog stijgingspotentieel. * Allocatie van het fonds eind maart 2010 Midden-Oosten 7% Afrika 13% Oost-Europa 5% Azië 52% Evolutie van het fonds Carmignac Emergents en zijn referentie-index (31/03/ /03/2010) Carmignac Emergents Benchmark (MSCI Emerging Markets Free (EUR)) Latijns-Amerika 23% Maa-97 Maa-98 Maa-99 Maa-00 Maa-01 Maa-02 Maa-03 Maa-04 Maa-05 Maa-06 Maa-07 Maa-08 Maa-09 Maa-10 Het jaarlijkse nettorendement van dit fonds vanaf de oprichting (03/02/1997) tot eind maart 2010 bedroeg 10,94%. Jaarlijkse nettorendement Carmignac Emergents +132,2% -22,9% +4, -11,7% +45,9% +12,1% +59,7% +22,3% +22,8% -55,9% +68,4% Referentie-index (MSCI Emerging Markets Free (EUR)) +91,8% -27,2% +0,3% -21,9% +26,1% +13,6% +50,2% +15,6% +23,1% -52,1% +69,1% Bron: Morningstar. De prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Carmignac Commodities ( van de allocatie): De expertise van Carmignac om de opportuniteiten van de natuurlijke rijkdommen te benutten Het fonds Carmignac Commodities is voor belegd in grondstoffenaandelen. Carmignac Commodities combineert de analyse van het relatieve potentieel van elke subsector van de natuurlijke rijkdommen met een nauwgezet structureel onderzoek van elk ervan. Deze dubbele analyse zorgt voor een permanente bijsturing van hun allocatie binnen de portefeuille en een afdoende selectie van de waarden. * Allocatie van het fonds eind maart 2010 Landbouwrijkdommen 6% Uiteenlopende metalen en mineralen 42% Papier & hout 3% Energie 33% Edelmetalen 16% Evolutie van het fonds Carmignac Commodities en zijn referentie-index (29/03/ /03/2010) Maa-03 Maa-04 Maa-05 Maa-06 Maa-07 Maa-08 Maa-09 Maa-10 Het jaarlijkse nettorendement van dit fonds vanaf de oprichting (10/03/2003) tot eind maart 2010 bedroeg 17,97% Carmignac Commodities Benchmark (index Carmignac Commodities) Jaarlijkse nettorendement Carmignac Commodities +41,1% +2,4% +52,8% +26,6% +32,7% -54,5% +70,3% Referentie-index (Index Carmignac Commodities (EUR)) +32,6% +10,3% +47,8% +13,7% +26,4% -45,4% +47, Bron: Morningstar. De prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. * Bron: Carmignac

4 Illustratie 1 van het terugbetalingsmechanisme % 75% 75% % 35% % 15% 15% 15% % 5% Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar % -25% % -4-45% -4-35% -6 Gunstig scenario Jaarliijks in aanmerking genomen prestatie Vastgeklikte prestatie 4 Middenscenario Jaarlijks in aanmerking genomen prestatie Vastgeklikte prestatie 4 Ongunstig scenario Jaarlijks in aanmerking genomen prestatie Vastgeklikte prestatie 4 Gunstig scenario Na het eerste jaar bedraagt de in aanmerking genomen prestatie +. Deze prestatie zal ten minste verworven zijn op de vervaldag. De vastgeklikte prestatie stijgt elk jaar tot ze op het einde van het 5e jaar +9 bedraagt. Vervolgens kent de allocatie een forse daling tijdens de 3 laatste jaar. Op de vervaldag hebt u recht op 3 van uw initieel belegde kapitaal + 9 4, oftewel een jaarlijks brutorendement van 7,93% 5. Middenscenario De vastgeklikte prestatie op de vervaldag bedraagt +35%. Op de vervaldag hebt u recht op 3 van uw initieel belegde kapitaal + 35% 4, oftewel een jaarlijks brutorendement van 3,43% 5. Ongunstig scenario De vastgeklikte prestatie op de vervaldag is negatief (-15%). Op de vervaldag geniet u evenwel het recht op terugbetaling van uw volledige beginkapitaal. Op de vervaldag hebt u recht op 3 van uw initieel belegde kapitaal, oftewel een jaarlijks brutorendement van -0,37% 5. Voornaamste risico s Kredietrisico De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als borg van het Effect. Als de borg in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Liquiditeitsrisico Voor bepaalde producten bestaat er geen liquide markt waarop ze makkelijk verhandeld kunnen worden. Dit kan een negatieve, niet te verwaarlozen impact hebben op de prijs waartegen deze producten zullen kunnen worden verkocht. Sommige uitzonderlijke marktvoorwaarden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product, of het product zelfs volledig illiquide maken. Volatiliteitsrisico Tot aan de vervaldag kan de prijs van CLICK PERFORMANCE erg volatiel zijn, door de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de koers van de onderliggende activa en de rentevoeten. Rendementsrisico De vastgeklikte prestatie kan na 8 jaar negatief zijn of nul bedragen. In dat geval geniet de belegger geen meerwaarde op de vervaldag. Risico verbonden aan de rentevoet De CLICK PERFORMANCE is onderworpen aan een renterisico. Wanneer de marktrente na de uitgifte van dit product stijgt (en de andere parameters ongewijzigd blijven), daalt de koers gedurende de looptijd. Als de marktrente na de uitgifte van de CLICK PERFORMANCE daarentegen daalt, stijgt de koers. Dit risico is groter in het begin van de periode en verkleint naarmate de vervaldatum nadert. Andere risico s De belegger geniet niet de beste maandelijkse prestatie die jaarlijks wordt waargenomen. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de koers van de CLICK PERFORMANCE gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het recht op terugbetaling van het volledige beginkapitaal op de vervaldag. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van de CLICK PERFORMANCE. Er kan een correlatie bestaan tussen de 3 fondsen van de allocatie. Sommige fondsen kunnen dus een verwante evolutie kennen in bepaalde marktscenario s. 1 De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. 2 Gelieve de bovenstaande paragraaf Kredietrisico te lezen. 3 Zonder instapkosten van 3%. 4 Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 15% (behoudens wettelijke wijzigingen). 5 Voor een aankoopprijs van 103%.

5 Sinds de oprichting in 1989 onderscheidt Carmignac Gestion zich door een actieve en overtuigende beheerstijl, die liever vooruitloopt op de tendensen dan ze te ondergaan. De beheerders, die niet gebonden zijn aan een referentie-index, aarzelen niet om de portefeuilles te beschermen wanneer een daling van de markten wordt verwacht. Enkele van de fondsen die worden beheerd door Carmignac Gestion, zijn Carmignac Patrimoine A, Carmignac Emergents en Carmignac Commodities. Is het mogelijk om te profiteren van de evolutie van deze 3 Carmignac-fondsen en tegelijk van het recht op terugbetaling van het volledige beginkapitaal * op de vervaldag te genieten? Ja, want dat is wat ClICk PErformAnCE uitgegeven door SGA n.v., vandaag aanbiedt! Terwijl elk jaar afstand wordt gedaan van de beste maandelijkse prestatie, biedt CliCk PErforMANCE dat wordt uitgegeven door SGA N.V., immers de mogelijkheid om te profiteren van * : een kliksysteem van de hoogste jaarlijks in aanmerking genomen prestatie tijdens de looptijd van het product bij een terugval van de markten. op de vervaldag het recht op terugbetaling van het volledige * beginkapitaal, ongeacht de prestatie van de 3 fondsen. Alvorens in te schrijven, wordt u verzocht kennis te nemen van de risicofactoren van dit product, die worden beschreven op pagina 4 (onder meer het kredietrisico op SGA N.V. en Société Générale, het volatiliteitsrisico, het risico verbonden aan de rentevoet en het rendementsrisico). Deze EMTN (Euro Medium Term Note) richt zich tot (professionele en niet-professionele) beleggers die dit type product kennen, en de nodige financiële en commerciële kennis en ervaring hebben om de voordelen en de risico s van een belegging in dit product te beoordelen (en onder meer vertrouwd zijn met de onderliggende fondsen, de rentevoeten, de formules en het recht op terugbetaling of elk ander recht of optie). Daarnaast moeten zij over voldoende kennis beschikken om deze voordelen en deze risico s te beoordelen in het licht van hun financiële situatie. * Zonder instapkosten

6 Technische fiche Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De Notes van de door SGA N.V. uitgegeven Click Performance (Reeks 24780/10.04) die worden beschreven in dit document, vallen onder de Final Terms (Definitieve voorwaarden van 13/05/2010 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 27/04/2010 dat door CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG. De beleggers wordt aanbevolen het volledige Prospectus te lezen, evenals de rubriek «Risk Factors» van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in de kantoren van Delta Lloyd Bank en op de website Naam Click Performance uitgegeven door SGA N.V. Emittent Société Générale Acceptance (SGA) N.V., Nederlandse Antillen Borg Société Générale (Moody s Aa2 (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler Delta Lloyd Bank nv ISIN-code XS Valuta EUR Coupure 1000 EUR Uitgifteprijs 103% Commercialiseringsperiode van 17/05/2010 tot 05/07/2010 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 12/07/2010 Vervaldatum 19/07/2018 Fiscaliteit Belgische fiscaliteit: roerende voorheffing van 15% op de meerwaarde gestort op de vervaldag (behoudens wettelijke wijzingen) Distributieprovisie Société Générale betaalt aan Delta Lloyd Bank nv een jaarlijkse vergoeding waarvan mag worden geschat dat het maximale bedrag gelijk zal zijn aan 1,11% van het effectief geplaatste bedrag. Instapkosten verworven door Delta Lloyd Bank 3% Beleggersprofiel Defensive Long Term of meer risicovol, uitgezonderd Conservative Medium Term Taks op de beursverrichtingen Geen op de primaire markt en 0,07% op de secundaire markt (max. 500 EUR) Onderliggende waarde Een allocatie bestaande uit het fonds Carmignac Patrimoine A (FR ) (8), het fonds Carmignac Emergents (FR ) () en het fonds Carmignac Commodities (LU ) () Financiële dienstverlener Delta Lloyd Bank nv Notering Luxemburg Secundaire markt Onder normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de hele looptijd van het product met een maximale aankoop-verkoopmarge van 1% per coupure. Voor een aankoop-verkooptransactie in de secundaire markt is een minimumbedrag van een coupure vereist. Belangrijke informatie Alvorens te beleggen in het product, moet u, zonder u uitsluitend te baseren op de informatie die u is verstrekt, overgaan tot uw eigen analyse van de voordelen en risico s van het product vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt, door, indien u dat nodig acht, uw eigen raadgevers ter zake of andere bevoegde deskundigen te raadplegen. Onder voorbehoud van het naleven van de verplichtingen die de wet oplegt, kunnen Société Générale en Crédit Agricole SA niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de belegging in het product. Dit product kan aanleiding geven tot beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen op grond van de nationale reglementeringen die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. U dient dus na te gaan of het u is toegestaan in dit product te beleggen. De beleggers wordt aangeraden de rubriek risicofactoren van het Prospectus te raadplegen. De documentatie betreffende het product zal modaliteiten van aanpassing of vervanging bevatten, om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op het of de onderliggende element(en) van het product of desgevallend op de vervroegde afsluiting van het product. Dit document vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd overeenkomstig de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ). De effecten kunnen niet worden aangeboden of overgedragen in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de Securities Act. De effecten worden buiten de Verenigde Staten alleen aangeboden in overeenstemming met Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), aan een welbepaalde groep van beleggers in het kader van buitenlandse transacties met niet-inwoners van de VS (zoals gedefineerd in Regulation S). De effecten mogen enkel opnieuw worden aangeboden en verkocht aan niet-inwoners van de VS in het kader van buitenlandse transacties, conform de wederverkoopbepalingen van Regulation S. Niemand is verplicht of is van plan om de effecten te registreren overeenkomstig de Securities Act of de effectenwetten van de Verenigde Staten. Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Eventuele winsten kunnen eveneens worden beperkt als gevolg van provisies, bijdragen of andere lasten die worden gedragen door de belegger. Delta Lloyd Bank wil u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst alleen maar het beste financiële advies verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de opbouw en het beheer van uw vermogen, door u eenvoudige en concrete beleggings-, krediet- en verzekeringsoplossingen aan te reiken, zodat u in alle rust uw financiële doelstellingen kunt bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan Brussel Tel Fax Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert Delta Lloyd Bank nv. Sterrenkundelaan Brussel CBFA A Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie