EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE"

Transcriptie

1 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (1) ; Een meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de EURO STOXX 50 (Price) Index (hierna: «de Index»); Er zijn twee mogelijkheden voor een automatische vervroegde terugbetaling: na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (2) bij een stijging van de index van 10% of meer; na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (2) bij een stijging van de index van 20% of meer; Emittent: LCL Emissions (LCLE), een emissievehikel naar Frans recht, dat een door Crédit Lyonnais (1) gewaarborgd schuldinstrument uitgeeft. Mededeling van promotionele aard (1) Rating van Crédit Lyonnais per 05/03/2015: Rating van Moody s: A2 / S&P: A / Fitch: A. De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. (2) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais

2 Type belegging en beschrijving van de werking van de formule Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen: In geval van een automatische vervroegde terugbetaling na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (1)(2) : Indien de Index na het tweede jaar 10% of meer boven zijn Initieel Niveau noteert (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) plus een meerwaarde van 10% (ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 3,59% (4) ). na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (1)(2) : Indien de Index na het vierde jaar 20% of meer boven zijn Initieel Niveau noteert (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) plus een meerwaarde van 20% (ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,02% (4) ). Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het product verder lopen tot de eindvervaldag en ontvangt de belegger: het initieel belegd kapitaal (1)(2) plus 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index met een limiet van -10% De belegger ontvangt dus op de eindvervaldag minimaal 90% van het belegd kapitaal (1)(2). Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Index berekend? De Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index zoals waargenomen op de 5 Jaarlijkse Observatiedata (13/04/2017, 16/04/2018, 17/04/2019, 14/04/2020, 14/04/2021). Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de Index berekend ten opzichte van het Initieel Niveau (3). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50% (3) Het gemiddelde van de slotkoersen van 07/05/2015, 08/05/2015 en 11/05/2015 (4) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing (R.V.) is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief de toepasselijke belasting (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). 2

3 Potentiële beleggers LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 is een complex financieel instrument, bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet op hun situatie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s die aan een belegging in dit complex gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen beoordelen. Zij moeten met name inzicht hebben in de blootstelling aan de onderliggende Index en de rentevoeten Productscore Crelan N.V. Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk zou veranderen. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling. Een score 4 houdt in dat minimaal 90% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements-en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Crédit Lyonnais verbindt zich er toe om als garant de beleggers op de eindvervaldag de beloofde formule (kapitaal plus meerwaarde) terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Lyonnais. Bovendien behoren de Emittent, de Garant en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep, wat tot belangenconflicten kan leiden. Disclaimer: Het bedrag van de potentiële meerwaarde na het tweede of vierde jaar of op de eindvervaldag is een brutobedrag, vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. 3

4 o 20% 10% 0% -10,0% -17,8% -11% -18% Illustratie van de werking van de formule De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 te beschrijven. Deze simulaties vormen geen indicatie voor de toekomstige prestaties, noch een garantie voor het toekomstige rendement en vormen op geen enkele wijze een commercieel aanbod. Ongunstig scenario: De Index vertoont een blijvende dalende trend Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +10% (bv. 1%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +20% (bijv. -11%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde Prestatie van de Index (5 observatiedata) -17,8%. De belegger ontvangt: 90% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1), hetzij een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -2,14% (3). Neutraal scenario: Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index De Index vertoont een matig stijgende trend minder dan +10% (bv. 8%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +20% (bijv. 15%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het 20% 17,5% product blijft verder lopen. 10% 19% 17,5% Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde 8% Prestatie van de Index (5 observatiedata) 17,50%. De belegger ontvangt: 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1). plus een meerwaarde van 17,50% (2), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van ,30% (3). 0%n g Gunstig scenario: De Index vertoont tijdens de eerste twee jaar een ononderbroken stijgende trend Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index meer dan +10% (bv. 10,50%). Het kapitaal wordt vervroegd terugbetaald, het product wordt beëindigd en de belegger ontvangt: 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) Plus een meerwaarde van 10% (2), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 3,59% (3). 20% 10% 0% 10,0% 10,5% Vervroegde terugbetaling in het tweede jaar. Einde van de looptijd van het product In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Lyonnais failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger een kapitaalverlies lijden waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. Legende : Prestatie van de Index sinds de begindatum Gemiddelde Prestatie van de Index (5 observaties) Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het tweede jaar Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het vierde jaar Rendement volgens de formule Waargenomen cijfer ven de Gemiddelde Prestatie van de Index (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) Bruto-percentage vóór aftrek van kosten en toepasselijke belastingen. Raadpleeg de paragraaf «Fiscaliteit» in de technische fiche voor meer informatie (3) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke belasting (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). 4

5 Beschrijving van de Index De EURO STOXX 50 (Price) Index De EURO STOXX 50 (Price) Index is een representatieve index voor de Europese beurzen, die bestaat uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone. De index is geografisch en sectorgewijs gediversifieerd, en de weging van elke waarde is afhankelijk van zijn beurskapitalisatie. De samenstelling van de Index wordt elk jaar in september herzien. Voor meer informatie over de index kunt u volgende website raadplegen: Aangezien het om een Price -index gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de Index herbelegd worden. De belegger zal dus geen profijt halen uit dividenden die eventueel door de aandelen in de Index uitgekeerd worden. Ontwikkeling van de Index over de afgelopen zes jaar /02/09 16/02/10 16/02/11 16/02/12 16/02/13 16/02/14 16/02/15 Bron: Datastream. Cijfers per 16 februari Periode van de grafiek: februari 2009 tot februari In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. 5

6 V Voordelen Er zijn twee mogelijkheden voor een automatisch vervroegde terugbetaling: na afloop van het tweede jaar, aan 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (1) of na afloop van het vierde jaar, aan 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (1) Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, met eventueel een recht op een minimale terugbetaling van 100% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) bij een positieve Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag, behalve bij een faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; Een blootstelling aan de EURO STOXX 50 (Price) Index, waarmee u kunt profiteren van het groeipotentieel van de grootste beurskapitalisaties van de eurozone. NNadelen Risico s Op de eindvervaldag een risico op kapitaalverlies ter waarde van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal (exclusief. kosten) (1) ; De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de prestatie van de Index op de eindvervaldag; De belegging geniet niet de dividenden van de aandelen in de Index. Het rendement van een index zonder herbelegd dividend is lager dan dit van een index met herbelegd dividend; De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; De terugbetaling van het belegd kapitaal en de formule zijn geldig op de voorziene vervaldata (04/05/2017 of 06/05/2019 in geval van vervroegde terugbetaling of 04/05/2021) naargelang de ontwikkeling van de index. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop voor de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden van dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde, wat een kapitaalverlies ten opzichte van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) kan veroorzaken. R Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het Basisprospectus van de uitgifte van 10/09/2014. De belangrijkste risico s zijn met name: Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Lyonnais. In geval van wanbetaling of faillissement van Crédit Lyonnais kan de belegger het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, exclusief kosten. Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag vóór 10 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen aan een prijs die deze laatste heeft bepaald in functie van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden worden orders uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen van de Note: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldtitel zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais kan de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Rendementsrisico: Door in dit product te beleggen stelt men zich bloot aan de risico s die inherent verbonden zijn aan de beurs. In geval van vervroegde terugbetaling in het tweede of vierde jaar, wordt het rendement begrensd op 10% of 20%. Als een vervroegde terugbetaling op de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden en de Gemiddelde Prestatie van de Index is negatief, bestaat er een kans op kapitaalverlies. Dit mogelijke verlies blijft echter beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -2,14%. (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais 6

7 P Prospectus Het in dit document beschreven product valt onder de Definitieve Voorwaarden van 05/03/2015, die samen moeten worden gelezen met het Basisprospectus van 10/09/2014 alsook Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1 en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website Eventuele gedurende de inschrijvingsperiode door de Emittent te publiceren aanvullingen op het Basisprospectus zullen op dezelfde wijze beschikbaar worden gesteld. Zodra er een gedurende de inschrijvingsperiode een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd op de website heeft de belegger die al heeft ingetekend op dit product twee werkdagen om zijn inschrijvingsorder te herzien. De informatie over deze belegging is vereenvoudigd en noodzakelijkerwijs onvolledig en kan dan ook geen Dcontractuele waarde hebben. Elke belegging dient te gebeuren op basis van de Definitieve Voorwaarden van het product en het Basisprospectus. Disclaimer Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan vinden. We raden de belegger aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 05/03/2015, het Basisprospectus van 10/09/2014, Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans aandachtig te lezen alvorens in te schrijven, en de beslissing om in de Notes te beleggen, te nemen op basis van alle informatie in deze documenten. LCL Emissions vestigt de aandacht op de risicofactoren die in het Prospectus en in de Nederlandse en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De voornaamste kenmerken van LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 die in deze brochure worden beschreven, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Dit schuldinstrument kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn op grond van de op die personen of in die landen van toepassing zijnde nationale regelgeving. De belegger dient niet alleen te bepalen of het hem is toegestaan om in dit schuldinstrument te beleggen, maar ook of de voorgenomen belegging aansluit op zijn financiële situatie en zijn beleggingsdoelstelling. Dit document is niet bestemd voor inwoners of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, noch voor «US Persons» zoals omschreven in de «Regulation S» van de Securities and Exchange Commission krachtens de U.S. Securities Act van De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1 en de specifieke Nederlandse en Franse samenvatting van de uitgifte kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet (website: alvorens in te schrijven op de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Lyonnais neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mogen in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product mag pas plaatsvinden nadat Crelan N.V. heeft onderzocht of dit product is afgestemd en past in het risicoprofiel van de betrokken cliënt. De aankoop van de Notes kan in België plaatsvinden via openbaar aanbod. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De EURO STOXX 50 (Price) Index en de bijbehorende merken zijn het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentieverleners (de Licentieverleners ) en worden gebruikt in het kader van een licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen ten opzichte van derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. 05/03/2015, Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger S. Dupuislaan Brussel FSMA A Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent 7

8 Technische Fiche Naam LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 ISIN-code FR Producttype Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht LCL Emissions - Naamloze vennootschap naar Frans recht ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 529 Emittent statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk. Crédit Lyonnais (LCL) waarborgt beleggers de formule (kapitaal en rendement) op de eindvervaldag. Garant van de uitgifte Rating van Crédit Lyonnais per 05/03/2015: Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht) / S&P: A (negatief Vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel Vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. Distributeur Crelan N.V. Bemiddelend Agent Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group Inschrijvingsperiode Van 16 maart 2015 tot en met 27 april 2015, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftebedrag (maximum) 50 miljoen EUR Uitgifteprijs 100% Verkoopprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de secundaire Kosten en provisies markt (max. 650 EUR). Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximaal 1,00% inclusief belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs. Valuta EUR Coupure EUR Uitgiftedatum 04/05/2015 Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 2): 04/05/2017 Datum van vervroegde terugbetaling Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 4): 06/05/2019 Eindvervaldag 04/05/2021 Betaaldatum 04/05/2021 Jaarlijkse Observatiedata 13/04/2017, 16/04/2018, 17/04/2019, 14/04/2020, 14/04/2021 Indien het Niveau(2) van de Index zich na het tweede jaar 110% of meer boven zijn Initieel Niveau bevindt, wordt de belegger vervroegd uitbetaald op de van vervroegde terugbetaling (2) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een meerwaarde van 10%. Indien het Niveau(4) van de Index zich na het vierde jaar 120% of meer boven zijn Initieel Niveau bevindt, wordt de belegger vervroegd uitbetaald op de van vervroegde terugbetaling(4) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een meerwaarde van 20%. Zo niet blijft het product verder lopen tot de eindvervaldag, waarop de belegger het volgende ontvangt: het volledig belegd bedrag (exclusief kosten), plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Index, berekend op basis van de volgende formule: Beschrijving van de formule 100% x nominale waarde x Max [-10%; Gemiddelde Prestatie van de Index], waarbij: De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index zoals waargenomen op de 5 Jaarlijkse Observatiedata. De Prestatie van de Index wordt berekend op basis van de volgende formule: [(Niveau(t)/ Initieel niveau)-1]. De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden van moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Startniveau Het gemiddelde van de slotkoersen van 07/05/2015, 08/05/2015 en 11/05/2015 t Niveau (t) Overeenkomstige ObservatiedatumT13/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2021 Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes Conservatief. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor dit product. Uw Crelan-agent dient u te waarschuwen als dit product niet geschikt is voor u. Als uw Crelan-agent u in het kader van een beleggingsadvies een product aanbeveelt, dient hij na te gaan of dit product, met het oog op uw kennis en ervaring met betrekking tot het product, geschikt is en of het aansluit op uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Nadere informatie over de beleggersprofielen is te vinden op Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst wijzigen. Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-kantoor. Daarnaast wordt deze één keer per maand gepubliceerd op: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die hun Notes voor de eindvervaldag willen verkopen zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde wekelijkse liquiditeit garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de verkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 10 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt deze koers eenmaal per maand op onze website gepubliceerd. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op de 8

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie