EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE"

Transcriptie

1 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (1) ; Een meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de EURO STOXX 50 (Price) Index (hierna: «de Index»); Er zijn twee mogelijkheden voor een automatische vervroegde terugbetaling: na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (2) bij een stijging van de index van 10% of meer; na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (2) bij een stijging van de index van 20% of meer; Emittent: LCL Emissions (LCLE), een emissievehikel naar Frans recht, dat een door Crédit Lyonnais (1) gewaarborgd schuldinstrument uitgeeft. Mededeling van promotionele aard (1) Rating van Crédit Lyonnais per 05/03/2015: Rating van Moody s: A2 / S&P: A / Fitch: A. De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. (2) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais

2 Type belegging en beschrijving van de werking van de formule Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen: In geval van een automatische vervroegde terugbetaling na afloop van het tweede jaar, 110% van het belegd kapitaal (1)(2) : Indien de Index na het tweede jaar 10% of meer boven zijn Initieel Niveau noteert (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) plus een meerwaarde van 10% (ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 3,59% (4) ). na afloop van het vierde jaar, 120% van het belegd kapitaal (1)(2) : Indien de Index na het vierde jaar 20% of meer boven zijn Initieel Niveau noteert (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) plus een meerwaarde van 20% (ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,02% (4) ). Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt, blijft het product verder lopen tot de eindvervaldag en ontvangt de belegger: het initieel belegd kapitaal (1)(2) plus 100% van de Gemiddelde Prestatie van de Index met een limiet van -10% De belegger ontvangt dus op de eindvervaldag minimaal 90% van het belegd kapitaal (1)(2). Hoe wordt de Gemiddelde Prestatie van de Index berekend? De Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index zoals waargenomen op de 5 Jaarlijkse Observatiedata (13/04/2017, 16/04/2018, 17/04/2019, 14/04/2020, 14/04/2021). Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de Index berekend ten opzichte van het Initieel Niveau (3). (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50% (3) Het gemiddelde van de slotkoersen van 07/05/2015, 08/05/2015 en 11/05/2015 (4) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing (R.V.) is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief de toepasselijke belasting (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). 2

3 Potentiële beleggers LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 is een complex financieel instrument, bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet op hun situatie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s die aan een belegging in dit complex gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen beoordelen. Zij moeten met name inzicht hebben in de blootstelling aan de onderliggende Index en de rentevoeten Productscore Crelan N.V. Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk zou veranderen. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling. Een score 4 houdt in dat minimaal 90% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements-en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Crédit Lyonnais verbindt zich er toe om als garant de beleggers op de eindvervaldag de beloofde formule (kapitaal plus meerwaarde) terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Lyonnais. Bovendien behoren de Emittent, de Garant en de Distributeur van de effecten tot dezelfde groep, wat tot belangenconflicten kan leiden. Disclaimer: Het bedrag van de potentiële meerwaarde na het tweede of vierde jaar of op de eindvervaldag is een brutobedrag, vóór aftrek van toepasselijke belastingen. Zie de paragraaf Fiscaliteit in de technische fiche voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. 3

4 o 20% 10% 0% -10,0% -17,8% -11% -18% Illustratie van de werking van de formule De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 te beschrijven. Deze simulaties vormen geen indicatie voor de toekomstige prestaties, noch een garantie voor het toekomstige rendement en vormen op geen enkele wijze een commercieel aanbod. Ongunstig scenario: De Index vertoont een blijvende dalende trend Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +10% (bv. 1%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +20% (bijv. -11%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde Prestatie van de Index (5 observatiedata) -17,8%. De belegger ontvangt: 90% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1), hetzij een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -2,14% (3). Neutraal scenario: Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index De Index vertoont een matig stijgende trend minder dan +10% (bv. 8%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het product blijft verder lopen. Na het vierde jaar bedraagt de Prestatie van de Index minder dan +20% (bijv. 15%). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt niet geactiveerd en het 20% 17,5% product blijft verder lopen. 10% 19% 17,5% Op de eindvervaldag bedraagt de Gemiddelde 8% Prestatie van de Index (5 observatiedata) 17,50%. De belegger ontvangt: 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1). plus een meerwaarde van 17,50% (2), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van ,30% (3). 0%n g Gunstig scenario: De Index vertoont tijdens de eerste twee jaar een ononderbroken stijgende trend Na het tweede jaar bedraagt de Prestatie van de Index meer dan +10% (bv. 10,50%). Het kapitaal wordt vervroegd terugbetaald, het product wordt beëindigd en de belegger ontvangt: 100% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1) Plus een meerwaarde van 10% (2), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 3,59% (3). 20% 10% 0% 10,0% 10,5% Vervroegde terugbetaling in het tweede jaar. Einde van de looptijd van het product In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Lyonnais failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger een kapitaalverlies lijden waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. Legende : Prestatie van de Index sinds de begindatum Gemiddelde Prestatie van de Index (5 observaties) Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het tweede jaar Activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling in het vierde jaar Rendement volgens de formule Waargenomen cijfer ven de Gemiddelde Prestatie van de Index (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) Bruto-percentage vóór aftrek van kosten en toepasselijke belastingen. Raadpleeg de paragraaf «Fiscaliteit» in de technische fiche voor meer informatie (3) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke belasting (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). 4

5 Beschrijving van de Index De EURO STOXX 50 (Price) Index De EURO STOXX 50 (Price) Index is een representatieve index voor de Europese beurzen, die bestaat uit de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone. De index is geografisch en sectorgewijs gediversifieerd, en de weging van elke waarde is afhankelijk van zijn beurskapitalisatie. De samenstelling van de Index wordt elk jaar in september herzien. Voor meer informatie over de index kunt u volgende website raadplegen: Aangezien het om een Price -index gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de Index herbelegd worden. De belegger zal dus geen profijt halen uit dividenden die eventueel door de aandelen in de Index uitgekeerd worden. Ontwikkeling van de Index over de afgelopen zes jaar /02/09 16/02/10 16/02/11 16/02/12 16/02/13 16/02/14 16/02/15 Bron: Datastream. Cijfers per 16 februari Periode van de grafiek: februari 2009 tot februari In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. 5

6 V Voordelen Er zijn twee mogelijkheden voor een automatisch vervroegde terugbetaling: na afloop van het tweede jaar, aan 110% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (1) of na afloop van het vierde jaar, aan 120% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) (1) Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, met eventueel een recht op een minimale terugbetaling van 100% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) bij een positieve Gemiddelde Prestatie van de Index op de eindvervaldag, behalve bij een faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; Een blootstelling aan de EURO STOXX 50 (Price) Index, waarmee u kunt profiteren van het groeipotentieel van de grootste beurskapitalisaties van de eurozone. NNadelen Risico s Op de eindvervaldag een risico op kapitaalverlies ter waarde van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal (exclusief. kosten) (1) ; De Gemiddelde Prestatie van de Index kan lager zijn dan de prestatie van de Index op de eindvervaldag; De belegging geniet niet de dividenden van de aandelen in de Index. Het rendement van een index zonder herbelegd dividend is lager dan dit van een index met herbelegd dividend; De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; De terugbetaling van het belegd kapitaal en de formule zijn geldig op de voorziene vervaldata (04/05/2017 of 06/05/2019 in geval van vervroegde terugbetaling of 04/05/2021) naargelang de ontwikkeling van de index. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop voor de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden van dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde, wat een kapitaalverlies ten opzichte van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) kan veroorzaken. R Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het Basisprospectus van de uitgifte van 10/09/2014. De belangrijkste risico s zijn met name: Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Lyonnais. In geval van wanbetaling of faillissement van Crédit Lyonnais kan de belegger het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, exclusief kosten. Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag vóór 10 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen aan een prijs die deze laatste heeft bepaald in functie van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden worden orders uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen van de Note: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldtitel zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais kan de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Rendementsrisico: Door in dit product te beleggen stelt men zich bloot aan de risico s die inherent verbonden zijn aan de beurs. In geval van vervroegde terugbetaling in het tweede of vierde jaar, wordt het rendement begrensd op 10% of 20%. Als een vervroegde terugbetaling op de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden en de Gemiddelde Prestatie van de Index is negatief, bestaat er een kans op kapitaalverlies. Dit mogelijke verlies blijft echter beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -2,14%. (1) Behalve bij faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais 6

7 P Prospectus Het in dit document beschreven product valt onder de Definitieve Voorwaarden van 05/03/2015, die samen moeten worden gelezen met het Basisprospectus van 10/09/2014 alsook Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1 en de specifieke samenvattingen van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website Eventuele gedurende de inschrijvingsperiode door de Emittent te publiceren aanvullingen op het Basisprospectus zullen op dezelfde wijze beschikbaar worden gesteld. Zodra er een gedurende de inschrijvingsperiode een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd op de website heeft de belegger die al heeft ingetekend op dit product twee werkdagen om zijn inschrijvingsorder te herzien. De informatie over deze belegging is vereenvoudigd en noodzakelijkerwijs onvolledig en kan dan ook geen Dcontractuele waarde hebben. Elke belegging dient te gebeuren op basis van de Definitieve Voorwaarden van het product en het Basisprospectus. Disclaimer Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan vinden. We raden de belegger aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 05/03/2015, het Basisprospectus van 10/09/2014, Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans aandachtig te lezen alvorens in te schrijven, en de beslissing om in de Notes te beleggen, te nemen op basis van alle informatie in deze documenten. LCL Emissions vestigt de aandacht op de risicofactoren die in het Prospectus en in de Nederlandse en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De voornaamste kenmerken van LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 die in deze brochure worden beschreven, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Dit schuldinstrument kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn op grond van de op die personen of in die landen van toepassing zijnde nationale regelgeving. De belegger dient niet alleen te bepalen of het hem is toegestaan om in dit schuldinstrument te beleggen, maar ook of de voorgenomen belegging aansluit op zijn financiële situatie en zijn beleggingsdoelstelling. Dit document is niet bestemd voor inwoners of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, noch voor «US Persons» zoals omschreven in de «Regulation S» van de Securities and Exchange Commission krachtens de U.S. Securities Act van De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1 en de specifieke Nederlandse en Franse samenvatting van de uitgifte kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet (website: alvorens in te schrijven op de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Lyonnais neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mogen in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product mag pas plaatsvinden nadat Crelan N.V. heeft onderzocht of dit product is afgestemd en past in het risicoprofiel van de betrokken cliënt. De aankoop van de Notes kan in België plaatsvinden via openbaar aanbod. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De EURO STOXX 50 (Price) Index en de bijbehorende merken zijn het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentieverleners (de Licentieverleners ) en worden gebruikt in het kader van een licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen ten opzichte van derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. 05/03/2015, Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger S. Dupuislaan Brussel FSMA A Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent 7

8 Technische Fiche Naam LCL Emissions (FR) Auto-Callable Euro Equity 90 ISIN-code FR Producttype Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht LCL Emissions - Naamloze vennootschap naar Frans recht ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 529 Emittent statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk. Crédit Lyonnais (LCL) waarborgt beleggers de formule (kapitaal en rendement) op de eindvervaldag. Garant van de uitgifte Rating van Crédit Lyonnais per 05/03/2015: Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht) / S&P: A (negatief Vooruitzicht) / Fitch: A (stabiel Vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. Distributeur Crelan N.V. Bemiddelend Agent Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group Inschrijvingsperiode Van 16 maart 2015 tot en met 27 april 2015, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftebedrag (maximum) 50 miljoen EUR Uitgifteprijs 100% Verkoopprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de secundaire Kosten en provisies markt (max. 650 EUR). Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximaal 1,00% inclusief belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs. Valuta EUR Coupure EUR Uitgiftedatum 04/05/2015 Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 2): 04/05/2017 Datum van vervroegde terugbetaling Datum van vervroegde terugbetaling (jaar 4): 06/05/2019 Eindvervaldag 04/05/2021 Betaaldatum 04/05/2021 Jaarlijkse Observatiedata 13/04/2017, 16/04/2018, 17/04/2019, 14/04/2020, 14/04/2021 Indien het Niveau(2) van de Index zich na het tweede jaar 110% of meer boven zijn Initieel Niveau bevindt, wordt de belegger vervroegd uitbetaald op de van vervroegde terugbetaling (2) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een meerwaarde van 10%. Indien het Niveau(4) van de Index zich na het vierde jaar 120% of meer boven zijn Initieel Niveau bevindt, wordt de belegger vervroegd uitbetaald op de van vervroegde terugbetaling(4) en ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten) plus een meerwaarde van 20%. Zo niet blijft het product verder lopen tot de eindvervaldag, waarop de belegger het volgende ontvangt: het volledig belegd bedrag (exclusief kosten), plus een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Index, berekend op basis van de volgende formule: Beschrijving van de formule 100% x nominale waarde x Max [-10%; Gemiddelde Prestatie van de Index], waarbij: De Gemiddelde Prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index zoals waargenomen op de 5 Jaarlijkse Observatiedata. De Prestatie van de Index wordt berekend op basis van de volgende formule: [(Niveau(t)/ Initieel niveau)-1]. De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden van moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Startniveau Het gemiddelde van de slotkoersen van 07/05/2015, 08/05/2015 en 11/05/2015 t Niveau (t) Overeenkomstige ObservatiedatumT13/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2021 Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes Conservatief. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor dit product. Uw Crelan-agent dient u te waarschuwen als dit product niet geschikt is voor u. Als uw Crelan-agent u in het kader van een beleggingsadvies een product aanbeveelt, dient hij na te gaan of dit product, met het oog op uw kennis en ervaring met betrekking tot het product, geschikt is en of het aansluit op uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Nadere informatie over de beleggersprofielen is te vinden op Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst wijzigen. Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-kantoor. Daarnaast wordt deze één keer per maand gepubliceerd op: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die hun Notes voor de eindvervaldag willen verkopen zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde wekelijkse liquiditeit garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de verkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 10 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt deze koers eenmaal per maand op onze website gepubliceerd. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op de 8

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Health Care October 2021

Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode: Van 2 september

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION Een beleggingstermijn van 9 jaar; Op de eindvervaldag (1) het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (2), behoudens faillissement of

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Een beleggingstermijn van 9 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1), behoudens in geval van faillissement of nakend

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) in USD, behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE QUALITY INCOME NOTE Een gestructureerd afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 90% van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie