Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten"

Transcriptie

1 Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto 8% 7% 6% % % % % % 0% COUPON p Jaarlijks brutorendement van minimum,77% en maximum 6,7% (rekening houdend met % instapkosten). Maximum Minimum LOOPTIJD 0 jaar Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten ONDERLIGGENDE WAARDE p. CMS-rente (Constant Maturity Swap) op 0 jaar. RECHT OP TERUGBETALING VAN DE NOMINALE WAARDE? Ja. Recht op terugbetaling van 00% van de nominale waarde door Crédit Agricole CIB op de vervaldag. Kredietrisico van de uitgever. p. - WAT MAG U VERWACHTEN? p. WAT ZIJN DE RISICO S? p. Kredietrisico Liquiditeitsrisico Risico van rentewijziging Jaarlijkse brutocoupon gelijk aan 90% van de CMS-rente op 0 jaar. Jaarlijkse brutocoupon van min. % en max. 7%. Een looptijd van 0 jaar. Recht op terugbetaling van 00% van de nominale waarde door Crédit Agricole CIB op de eindvervaldag. TYPE BELEGGING p. Crédit Agricole CIB - is een schuldinstrument met recht op terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag. DOELPUBLIEK p. Crédit Agricole CIB - richt zich tot ervaren beleggers met kennis van complexe producten die op zoek zijn naar een alternatief voor de huidige lage rentetarieven. % INSTAPKOSTEN p. D B P r o d u c t P r o f i l e = Laagste risico I = Hoogste risico WAT IS HET DB PRODUCT PROFILE? Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van voor de producten met het laagste risico tot voor de meest offensieve producten (voor meer details, zie technische fiche).

2 Interest Evolution 00 III Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Strategie van deze belegging Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum %. De aanhoudend lage rentetarieven: een vervelende situatie? Zoals zoveel beleggers bent u op zoek naar een alternatief voor uw geld. De huidige lage rentevoeten sporen u echter niet aan om u te binden. Maar wat als de rentevoeten binnenkort weer stijgen? U voelt er niets voor om jarenlang opgezadeld te zitten met een laag rendement? Zeer begrijpelijk. Daarom hebben onze specialisten een nieuw schuldinstrument voor u geselecteerd waarvan de coupon de evolutie van de langetermijnrente volgt. Zo bent u zeker dat u de boot niet mist in geval van een rentestijging. Deutsche Bank N.V. biedt regelmatig schuldinstrumenten aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze instrumenten zijn een oplossing in diverse scenario s (bv. een stijging van de langetermijnrente). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw Financial Center of bel voor meer details onze adviseurs van Tele-Invest op het nummer 078. Wat mag u verwachten? Een jaarlijkse brutocoupon van Of een hogere coupon indien 90% van de langetermijnrente hoger is dan % minimum % bruto (max. 7% bruto ) Van 0 tot 00 betaalt de uitgever, Crédit Agricole CIB, u elk jaar op oktober een jaarlijkse coupon van minimum % bruto. Onafhankelijk van de evolutie van de langetermijnrente. Als 90% van de langetermijnrente op een van de jaarlijkse observatiedata hoger is dan %, bepaalt dit vastgestelde niveau de waarde van de brutocoupon voor dat jaar (met een maximum van 7% bruto). De langetermijnrente die we observeren is de Constant Maturity Swap (CMS) op tien jaar. Dit is het rentetarief dat de banken gebruiken voor interbancaire leningen met een looptijd van 0 jaar. Een toename van de inflatie zou tot een stijging van de de langetermijnrente kunnen leiden. Met het schuldinstrument Crédit Agricole CIB bent u voorbereid op een dergelijk scenario. Minimum jaarlijks brutorendement van,77% (rekening houdend met % instapkosten). Maximum jaarlijks brutorendement van 6,7% (rekening houdend met % instapkosten).

3 Evolutie van de CMS-rente op 0 jaar % Aug 000 Aug 00 Aug 00 Aug 00 Aug 00 Aug 00 Aug 006 Aug 007 Aug 008 Aug 009 Aug 00 Tijd Bron: Bloomberg De historische evolutie van de CMS rente op 0 jaar houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. Een product uitgegeven door Crédit Agricole CIB Het schuldinstrument Crédit Agricole CIB wordt uitgegeven door Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole CIB is de financierings- en investeringsbank van de groep Crédit Agricole, de grootste retailbank van Frankrijk (in termen van deposito s) en een van de grootste retailbanken van Europa. Crédit Agricole CIB verbindt zich ertoe om u op de vervaldag (/0/00) 00% van de nominale waarde terug te betalen. Dit product heeft een db Product Profile van.

4 De belangrijkste risico s Crédit Agricole CIB - richt zich tot ervaren beleggers met kennis van complexe producten die op zoek zijn naar een alternatief voor de huidige lage rentetarieven. Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s 8 tot 8 van het basisprospectus. Kredietrisico Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle titels van schuldvordering, het kredietrisico (bijvoorbeeld een faillissement) van de uitgever, in dit geval Crédit Agricole CIB (AA- volgens S&P en Aa volgens Moody s). In het geval van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon(s). Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in een aanpassing van de kredietrating van de uitgever, kan de koers van het effect in de tijd doen variëren. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd is, des te groter is de mogelijke impact op de koers. Liquiditeitsrisico De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de effecten naar alle waarschijnlijkheid illiquide zullen zijn. De waarde van deze effecten kan tijdens de looptijd dalen onder pari op de secundaire markt. Dergelijke bewegingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. U hebt recht op terugbetaling a pari door de uitgever, enkel op de eindvervaldag. Risico van rentewijziging Dit product is, net zoals alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een renterisico. Indien de marktrente na uitgifte van deze titel van schuldvordering stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd van het product. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Dergelijke bewegingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het basisprospectus. Het basisprospectus werd opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de CSSF op 7/07/00. Dit document, de samenvatting in het Nederlands en Frans en de definitieve voorwaarden van /09/00 zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank N.V. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 of raadplegen op Eventuele supplementen op het basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Meer informatie over de ratings? Kijk op Om in te tekenen Tele-Invest 078 Financial Center Online Banking Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. Van zodra een supplement op het prospectus tijdens de inschrijvingsperiode wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank, beschikt de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen om zijn inschrijving te herzien.

5 Technische fiche Crédit Agricole CIB is een titel van schuldvordering. Uitgever Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ( Crédit Agricole CIB ) Rating AA- Negatief / Aa Negatief (S&P/Moody s) Verdeler Deutsche Bank N.V. ISIN-code Munteenheid XS0760 EUR Inschrijving op de primaire markt n van 7/09/00 tot en met /0/00 n uitgiftedatum en betaaldatum: /0/00 n nominale waarde:.000 EUR n uitgifteprijs: 00% n instapkosten: % Eindvervaldag /0/00 Jaarlijkse coupons De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijving op de primaire markt vervroegd te beëindigen. 90% van de CMS rente op 0 jaar met een minimum van % bruto en een maximum van 7% bruto. Betaaldatum coupons Elk jaar op oktober, van 0 tot 00. Jaarlijkse observatiedatum CMS rente op 0 jaar werkdagen voor het begin van de interestperiode De CMS-rente op 0 jaar wordt elke werkdag om.00 uur (Frankfurt-tijd) gepubliceerd op de Reuterspagina ISDAFIX. Begindatum van de renteperiode Elk jaar op oktober, van 00 tot 09. Jaarlijks brutorendement Secundaire markt Minimum,77% bruto en maximum 6,7% bruto (inclusief % instapkosten). De houder van het effect kan het verkopen op de secundaire markt. De uitgever kan niet garanderen dat er een belangrijke secundaire markt bestaat voor Crédit Agricole CIB. Beurstaks Primaire markt: geen Secundaire markt: 0,07% (max. 00 EUR) Terugbetaling op de eindvervaldag: geen Roerende voorheffing Levering Geen materiële levering mogelijk. DB Product Profile 6 % op de uitgekeerde coupons. Het fiscale regime voor dit schuldinstrument hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst onderhevig zijn aan veranderingen. Prospectus Belangrijk bericht Commissie Crédit Agricole CIB wordt uitgegeven door Crédit Agricole CIB en vertegenwoordigt titels van schuldvordering tegenover de uitgever. De volledige voorwaarden die de effecten beheersen, worden uiteengezet in het Basisprospectus van 7/07/00 en de definitieve voorwaarden van /09/00. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Crédit Agricole CIB mag niet aangeboden, verkocht of geleverd worden in de Verenigde Staten, noch op Amerikaans grondgebied, noch aan een Amerikaanse ingezetene. Deutsche Bank N.V. ontvangt van de uitgever een op basis van de uitgifteprijs berekende commissie, die in het algemeen varieert tussen 0,0% en % van de nominale waarde als tegenprestatie voor het genomen marktrisico als gevolg van het feit dat de prijs van de gestructureerde schuldinstrumenten kan variëren tijdens de inschrijvingsperiode (zie prospectus voor meer inlichtingen/details). Deze rating is geldig op het moment van drukken van deze brochure. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Als de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode sterk zou dalen, zal Deutsche Bank N.V. dit melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. Deutsche Bank N.V. verbindt er zich niet toe de cliënten op de hoogte te brengen van een ratingwijziging, zowel significant als insignificant, die plaatsvindt na de inschrijvingsperiode. Deutsche Bank N.V. treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank N.V. is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, dienen zich vooraf te informeren over de geldende tarieven. Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank N.V., van het risico inherent aan een beleggingsproduct.. Het betreft een cijfer van voor de producten met het laagste risico tot voor de meest offensieve producten. De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, het gewaarborgde rendement, de stabiliteit van de munt, de duur, de volatiliteit van de beurskoers, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Alle verdere informatie vindt u op 6 Het toegekende db Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Indien deze mocht wijzigen in de periode tussen de druk van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode zal Deutsche Bank N.V. de brochure aanpassen. Indien door zulke wijziging tijdens voormelde periode dit product niet meer mocht stroken met het beleggersprofiel van de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven, zal Deutsche Bank N.V. deze belegger contacteren. Deutsche Bank N.V. heeft dergelijke plicht niet mocht de toegekende DB Product Profile wijzigen na de inschrijvingsperiode. V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan -, 000 Brussel

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie