Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December Soort belegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging"

Transcriptie

1 F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling van het kapitaal voor 100% aan deposito s bij Landbouwkrediet Looptijd van 6 jaar Het ingelegde kapitaal wordt op de einddatum voor 100% terugbetaald (exclusief kosten) (bruto actuarieel rendement van 0,41 %) (2). De belegger loopt het risico van kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet Afhankelijk van de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index, kans op een winst op einddatum van maximaal 100% (ofwel een bruto actuarieel rendement van 11,79%) (2) Mededeling met een promotioneel karakter (1) dna is een Luxemburgse effectiseringsvennootschap raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie. (2) Het bruto actuarieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5% van de Notes (2.5.% inschrijvingsrecht); exclusief taksen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie).

2 Kenmerken Na 6 jaar wordt het ingelegde kapitaal op de einddatum voor 100% terugbetaald (exclusief kosten) behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet. Verhoogd met een mogelijke winst afhankelijk van de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index, met een maximale meerwaarde van 100% (ofwel een bruto actuarieel rendement van 11,79%) (1). Als de STOXX Global Select Dividend 100-index hoger staat dan 75% van zijn startniveau, ontvangt de belegger op de einddatum een winst van minimaal 10% (ofwel een bruto actuarieel rendement van 1,18%) (1). Het eindrendement hangt af van de ontwikkeling van de STOXX Global Select Dividend 100-index. Deze index bestaat uit 100 aandelen die zich, vergeleken met andere ondernemingen uit ontwikkelde landen, onderscheiden door een hoog dividenduitkering. De aandelen die deel uitmaken van de index zijn geografisch gespreid als volgt: 40 aandelen uit de zone Amerika, 30 uit zone Europa en 30 uit de zone Azië - Stille Oceaan (de index wordt elk jaar herzien). Dividend 100-index wordt exclusief dividend berekend, de belegging geniet niet van de dividenden van de aandelen die er deel van uitmaken. Soort belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de Note(s) ). Door op deze Note in te schrijven, leent de belegger geld aan de Emittent (dna), die zich ertoe verbindt op de einddatum 100% (exclusief kosten) van het ingelegde kapitaal terug te betalen en op de einddatum de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index uit te keren op basis van de hierna beschreven formule. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent (dna) en/of Landbouwkrediet loopt de belegger het risico de gestorte bedragen niet terug te ontvangen en aldus zijn inleg (exclusief kosten) te verliezen. Door op dit product in te schrijven, neemt de belegger een kredietrisico op dna en op Landbouwkrediet. Verder bestaat er een overeenkomst tussen dna en Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group, uit hoofde waarvan Amundi Finance op de einddatum aan dna de winst verbonden aan de prestatie van de index zal betalen. De belegger loopt dus ook een bijkomend kredietrisico op Amundi Finance ten aanzien van het recht op betaling, op de einddatum, van de prestatie verbonden aan de index (raadpleeg voor meer informatie de paragraaf Kredietrisico van de technische beschrijving). Potentiële beleggers CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 richt zich op beleggers die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet op hun financiële positie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s die aan een belegging in dit complexe gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen inschatten (met name wat betreft de blootstelling van het kapitaal voor 100% aan deposito s bij Landbouwkrediet). Score van het product van Landbouwkrediet*: Score van het product van Centea*: *eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze product -scores gelieve u zich te wenden tot uw agent. (1) Het bruto actuarieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5% (2.5.% inschrijvingsrecht); exclusief taksen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie). 2

3 Ongunst ig scenario Mediaan scenario Gunstige scenario s CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Beschrijving van het mechanisme van de formule Het startniveau van de STOXX Global Select Dividend 100-index is het gemiddelde van de slotkoersen van 27/12/2012, 28/12/2012, 02/01/2013, 03/01/2013 en 04/01/2013. Het eindniveau van de index is het gemiddelde van de slotkoersen op 03/12/2018, 04/12/2018, 05/12/2018, 06/12/2018 en 07/12/2018. Bij het verstrijken van 21/12/2018, wordt op basis van het hierboven verkregen start- en eindniveau van de index, de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar berekend. De terugbetaling van het ingelegde kapitaal, behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet, en de uitkering van eventuele winst vinden plaats als volgt: Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar niet meer dan 25% negatief is: geniet de belegger een winst tussen 10% en 100% (exclusief kosten) (1) (minimum bruto actuarieel rendement tussen 1,18% en 11,79%) (2) Als ze meer is dan 25% en minder dan +10%, ontvangt de belegger een winst van 10% bovenop het ingelegde kapitaal (exclusief kosten) (1) (minimum bruto actuarieel rendement van 1,18) (2) Als ze tussen 10% en 100% ligt, ontvangt de belegger een winst die gelijk is aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index bovenop het ingelegde kapitaal (exclusief kosten) (1) (minimum bruto actuarieel rendement tussen 1,18% en 11,79%) (2) Als ze meer is dan 100%, ontvangt de belegger een winstuitkering van 100% bovenop het ingelegde kapitaal (exclusief kosten) (1) (minimum bruto actuarieel rendement van 11, 79%) (2) Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar lager is dan -25%, ontvangt de belegger zijn gehele ingelegde kapitaal terug (exclusief kosten) (1) (minimum bruto actuarieel rendement van -0,41%) (2). Voorbeeld van het mechanisme van de formule De in het onderstaande voorbeeld gebruikte cijfergegevens dienen slechts ter illustratie; doel is te laten zien hoe CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 werkt. Deze simulaties zijn geen indicatie van de prestatie van CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 in de toekomst en vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en in geval van vroegtijdige uittreding kan de belegger minder ontvangen dan zijn initieel ingelegde kapitaal. Over 6 jaar Voorbeeld De belegger ontvangt Prestatie boven +100% Dividend 100-index stijgt met 120%; het plafond is bereikt. + een winst van 100% (bruto actuarieel rendement van 11,79%) (2) Prestatie ligt tussen +10% en +100% Prestatie ligt tussen 25% en +10% Dividend 100-index stijgt met 60%, de winst is gelijk aan de prestatie van de index, ofwel 60%. Dividend 100-index daalt met 2%; de winst is 10%. + een winst van 60% (bruto actuarieel rendement van 7,7%) (2) + een winst van 10% (bruto actuarieel rendement van 1,18%) (2) Prestatie onder 25% Dividend 100-index daalt met 28%. (bruto actuarieel rendement van -0,41%,) (2) In het ergste scenario, in geval de Emittent het voorwerp is van een wanbetaling of een faillissement, is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dergelijk geval, wordt het schuldinstrument terugbetaald aan de marktwaarde. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerd schuldinstrument en kan 0% bedragen in het ergst scenario. (1) De belegger loopt het risico van kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet. (2) Het bruto actuarieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5% (2.5.% inschrijvingsrecht); exclusief taksen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie). 3

4 Voordelen Terugbetaling op de einddatum van het ingelegde kapitaal aan 100% van de nominale waarde (exclusief kosten en belasting), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet. Een winst verbonden aan de aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100- index. Een winst van mimimum 10% (ofwel een bruto actuarieel rendement van 1,18%) (1) als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar op de einddatum niet meer dan 25% is gezakt.. Nadelen De prestatie van de CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 is begrensd op 100% (ofwel een bruto actuarieel rendement van 11,79%) (1). De belegger aanvaardt zijn winst te beperken in geval van een forse stijging van de index. Omdat de STOXX Global Select Dividend 100-index exclusief dividend wordt berekend, profiteert de belegging niet van dividenden op aandelen in de index. De belegger loopt het risico van kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet. Het kapitaal is niet beschermd in geval van terugkoop vóór de einddatum. In geval van uittreding tijdens de looptijd hangt de waarde van de Notes dus af van de marktomstandigheden van het moment. De waarde van de Notes kan minder zijn dan hun nominale waarde en een verlies opleveren ten opzichte van het ingelegde kapitaal (exclusief kosten). Risico s Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek Risicofactoren in het basisprospectus (hierna het Basisprospectus ) en van de Final Terms van de uitgifte (hierna de Definitieve Voorwaarden ). De belangrijkste risico s zijn: Kredietrisico: de beleggers lopen een kredietrisico op de Emittent, dna, en op Landbouwkrediet omdat er de opgehaalde gelden uit de verkoop van de Notes in deposito wordt geplaatst; in geval van faillissement van een van beide dreigt de belegger zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer bijzonderheden). Bovendien wordt de mogelijke winst verbonden aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index betaald dankzij een overeenkomst gesloten tussen dna en Amundi Finance. Zodanig is de belegger blootgesteld aan het risico geen enkele winst verbonden aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index te ontvangen in geval van failliet of wanbetaling van de Amundi Finance. Liquiditeitsrisico: de Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens buitengewone marktomstandigheden zal Amundi Finance de door de beleggers aangehouden Notes op de 16e van de maand, of de daarop volgende bankwerkdag, en op de laatste bankwerkdag van de maand, terugkopen. Beleggers die hun Notes vóór de einddatum willen laten terugkopen nadat de inschrijvingsperiode is afgelopen, kunnen deze dus aan Amundi Finance verkopen tegen een door Amundi Finance volgens de op dat moment geldende marktvoorwaarden bepaalde prijs. Dat kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs voor het ingelegde kapitaal (risico van kapitaalverlies). In normale marktomstandigheden zullen orders worden uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en taks op de beursverrichtingen). Risico van prijsschommelingen van het Instrument: verkopen gedurende de looptijd van de onderliggende waarde geschieden tegen de geldende marktprijs van de Notes (vastgesteld aan de hand van met name de ontwikkeling van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kunnen dus verlies of winst opleveren vergeleken met het ingelegde kapitaal. De prijs van dit schuldinstrument fluctueert naargelang van verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van de rentevoeten. Als na uitgifte van dit product de marktrente stijgt, terwijl alle overige marktgegevens ongewijzigd blijven, zal de prijs van het product gedurende de looptijd afnemen. Als in dezelfde omstandigheden de marktrente na de uitgifte daalt, zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de risicoperceptie ten aanzien van de Emittent of Landbouwkrediet kan de koers van de Note in de loop van de tijd doen fluctueren. Dergelijke fluctuaties kunnen een waardedaling met zich meebrengen in geval van verkoop vóór de einddatum. Dit risico is aan het begin van de periode groter en neemt af naarmate de einddatum nadert. In geval van terugkoop vóór de einddatum kan de waarde van de Note bijgevolg lager of hoger zijn dan de nominale waarde per coupure (EUR 1.000). (1) Het bruto actuarieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5% (2.5.% inschrijvingsrecht); exclusief taksen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie). 4

5 Technische beschrijving Soort Emittent Note(s) betekent/betekenen een schuldinstrument/schuldinstrumenten naar Engels recht dna S.A, Luxemburgse effectiseringsvennootschap, dochteronderneming van Amundi Group. dna geeft Notes uit die gedekt zijn door de activa die in afzonderlijke compartimenten worden aangehouden. Voor elke uitgifte wordt namelijk speciaal een apart compartiment gecreëerd. Houders van uitgegeven Notes hebben beperkt een regres op de activa die worden aangehouden in het compartiment dat ten behoeve van deze uitgifte is gecreëerd. In het kader van deze uitgifte plaatst dna de gelden voortkomende uit de verkoop van de Notes in deposito bij Landbouwkrediet. De activa van het compartiment bestaan uitsluitend uit dit deposito en de prestatie-swap die met Amundi Finance overeengekomen is. In geval van wanbetaling van dna, zal een onafhankelijke Trustee, die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang optreedt, overgaan tot de teruggave van het deposito teneinde vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het in geval van wanbetaling aan iedere belegger terugbetaalde bedrag wordt dus bepaald op basis van de door de Trustee gerecupereerde bedragen. Voorts zijn er nog andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot vervroegde terugbetaling, zoals, zonder uitputtend te zijn, wanbetaling van Landbouwkrediet, invoering van ongunstige belastingmaatregelen of van regelgeving die het onmogelijk maakt de uitgifte te handhaven. Beleggers worden er attent op gemaakt dat het terugbetaalde bedrag aanmerkelijk lager kan uitvallen dan de nominale waarde van de Notes. Voor nadere bijzonderheden kunt u de Definitieve Voorwaarden van de uitgifte, het Basisprospectus en de twee Supplementen raadplegen. Door dit product te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op dna en Landbouwkrediet omdat de gelden van de verkochte Notes bij Landbouwkrediet in deposito zijn geplaatst; in geval van faillissement van een van beide riskeert de belegger zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen. Voorts wordt op de einddatum de prestatie van de index betaald op basis van een tussen dna en Amundi Finance gesloten overeenkomst. De belegger neemt dus het risico de betaling, op de einddatum, van de prestatie van de index niet te ontvangen in geval van faillissement of wanbetaling van Amundi Finance. Terugbetaling aan 100% van het ingelegde kapitaal (exclusief kosten) (1) Winst verbonden aan de prestatie van de index (2) Kredietrisico Landbouwkrediet (B) Notes Crelan dna (LU) Global Dividend Décembre 2018 (C) Amundi Finance Beleggers (1) Behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van dna en/of Landbouwkrediet (2) Behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van dna en/of Amundi Finance (A) (A) Aankoop van de Notes door de beleggers (B) De gelden voortkomend uit de verkoop van de Notes worden in deposito geplaatst op een rekening geopend bij Landbouwkrediet (C) De mogelijke winst verbonden aan de prestatie van de index wordt betaald dankzij een overeenkomst gesloten tussen dna en Amundi Finance Uitgifteprogramma ISIN-code Verdeler Kosten Het uitgifteprogramma van dna is in Luxemburg geregistreerd en op 07/02/2012 goedgekeurd door de CSSF. De beschikbare informatiebronnen zijn het Basisprospectus goedgekeurd door de CSSF op 07/02/2012, de Definitieve Voorwaarden van 31/12/2012 en de Supplementen n 1 van 02/10/2012 en n 2 van 22/10/2012. XS Landbouwkrediet en Centea Vergoedingen: Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen betaald uit hoofde van de distributie van de Notes, tot een jaarbedrag van maximaal 1% incl. belasting van de nominale waarde van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn begrepen in de waarde van de Notes, 5

6 en dus in de prijs van de uitgifte. Verkoopprijs: 102,50%, ofwel een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als inschrijvingsrecht, vergoeding (eenmalig), vooruit te betalen aan de Distributeur. Uittredekosten in geval van terugkoop vóór de einddatum: 1.00%. Nominale waarde en valuta Uitgiftebedrag Verkoopperiode EUR 50 miljoen EUR (maximum) van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 21 december 2012 Betaaldatum 19 december 2012 (met valutadatum: 21 december 2012) Einddatum 21 december 2018 In geval van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot vroegtijdige terugbetaling van de Notes, zoals met name faillissement of wanbetaling van dna en/of Landbouwkrediet, zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 1 kalenderjaar geschieden, gerekend vanaf de einddatum van de Note. Beginniveau Gemiddelde van de slotkoersen van 27/12/2012, 28/12/2012, 02/01/2013, 03/01/2013 en 04/01/2013. Eindniveau Gemiddelde van de slotkoersen van 03/12/2018, 04/12/2018, 05/12/2018, 06/12/2018 en 07/12/2018. Terugbetaling op einddatum 100% van de Nominale Waarde op de einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van dna en/of van Landbouwkrediet) plus een variabele winst verbonden aan de prestatie van de index van STOXX Global Select Dividend 100-index, volgens de volgende formule vastgesteld: Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar hoger is dan 25% en lager dan +10%, een winst van 10% (minimum bruto actuarieel rendement van 1,18%) (1). Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar tussen +10% en +100% ligt, een winst die gelijk is aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100- index (minimum bruto actuarieel rendement van minimum 1,18% en maximum 11,79%) (1). Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar hoger is dan 100%, een winstuitkering van 100% (minimum bruto actuarieel rendement van 11,79%) (1). Als de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index over 6 jaar lager is dan 25%, een winst van 0% (bruto actuarieel rendement van -0,41) (1). De belegger loopt het risico van kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent dna en/of van Landbouwkrediet. Er wordt geen enkele formele garantie gegeven door een derde. Het kapitaal is niet beschermd in geval van terugkoop vóór de einddatum. In geval van uittreding tijdens de looptijd hangt de waarde van de Notes dus af van de marktomstandigheden van het moment. De waarde van de Notes kan minder zijn dan hun nominale waarde en een verlies opleveren ten opzichte van het ingelegde kapitaal. Liquiditeit van de Notes De Notes zijn niet genoteerd op een markt. In normale omstandigheden biedt Amundi Finance beleggers die hun Notes vóór de einddatum willen laten terugkopen een bepaalde liquiditeit op de 16e van de maand, of de daarop volgende bankwerkdag, en op de laatste bankwerkdag van de maand. Beleggers die hun Notes vóór de einddatum willen laten terugkopen, worden verzocht contact op te nemen met de Distributeur. Verkooporders die de Distributeur bereiken op de uiterste ontvangstdatums voor orders (vóór uur op de 15e van de maand, of de daarop volgende bankwerkdag, en op de een na laatste bankwerkdag van de maand) zullen op de bankwerkdag volgend op de uiterste ontvangstdatum voor orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopbandbreedte van 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Om de waardeontwikkeling van uw product te volgen, kunt u onze websites en bezoeken. Voor uitvoerigere informatie over de kosten verbonden aan deze markt gelieve u de tarievenlijst van de Distributeur op de websites en te raadplegen. Belastingen Belastingstelsel van toepassing op natuurlijke personen die voor de belasting in België woonachtig zijn en die de effecten niet gebruiken voor hun beroepsactiviteiten: opbrengsten van buitenlandse schuldinstrumenten die zijn geïnd bij een in België gevestigde financiële bemiddelaar zijn onderworpen aan een inhouding aan de bron van de roerende voorheffing (RV) van 21% (tarief van kracht op 29 juni 2012). Voor het jaar 2012 worden belastingplichtigen met roerende inkomsten van meer dan EUR onderworpen aan een aanvullende bijdrage op hun roerende inkomsten van 4% over het deel van hun roerende inkomsten dat EUR te boven gaat. De beleggers kunnen opteren voor inhouding aan de bron van deze bijdrage door de Distributeur. Verzoeken om inhouding aan de bron moeten tot de Distributeur worden gericht. Deze inhouding geldt als eindheffing. Roerende inkomsten die niet zijn geïnd via een financiële bemiddelaar in België of die niet onderworpen zijn aan inhouding aan de bron van deze aanvullende bijdrage van 4%, moeten in de jaarlijkse belastingaangifte van de belastingplichtige worden aangegeven. 6

7 Op de primaire markt wordt geen TOB geheven. Taks op - TOB van 0,09% op verkoop- en aankooptransacties op de secundaire markt (maximaal EUR 650). beursverrichtingen (TOB) Personen die onderworpen zijn aan een ander belastingstelsel worden verzocht informatie in te winnen over de in hun specifieke geval toepasselijke belastingregels. (1) Het bruto actuarieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5% (2.5.% inschrijvingsrecht); exclusief taksen. Waarschuwing Dit document vormt in geen geval een aankoop- of verkoopaanbieding. De informatie in dit document heeft tot doel de inschrijver te informeren door bepaalde, in de Definitieve Voorwaarden van de Notes opgenomen kenmerken samen te vatten. Alvorens over te gaan tot belegging worden de beleggers verzocht zich een exemplaar van de Informatiebronnen aangaande de Notes te raadplegen en deze aandachtig te lezen, en hun beslissing om in de Notes te beleggen te overwegen in het licht van alle daarin opgenomen informatie. De informatiebronnen bestaan uit: (a) het Basisprospectus van 07/02/2012, aangevuld met de Supplementen n 1 en n 2 van respectievelijk 27/09/2012 en 22/10/2012 en goedgekeurd door de CSSF, (b) de Definitieve Voorwaarden van de uitgifte van 31/10/2012. dna vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die worden vermeld in het Basisprospectus en de Supplementen n 1 en n 2. De hoofdkenmerken van CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018, uitgegeven door dna en uiteengezet in deze brochure, vormen slechts een samenvatting. Potentiële beleggers moeten de risico s die verbonden zijn aan beleggingen in de Notes begrijpen en een beleggingsbeslissing pas nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de Notes wel past bij hun eigen financiële situatie en na deze informatie en de informatie over de Notes grondig te hebben bestudeerd. Alvorens in te schrijven op de Notes kunt u kosteloos de Informatiebronnen (het Basisprospectus. de Supplementen n 1 en n 2 en de Definitieve Voorwaarden) verkrijgen bij Landbouwkrediet, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, bij Centea NV, Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen (België), bij uw agent en via het internet (website: dna-notes.com). Beleggers worden erop attent gemaakt dat zij, indien zij inschrijven op de Notes, een dubbel kredietrisico nemen, op dna en op Landbouwkrediet. De Distributeur verplicht zich om de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product. In geval van wanbetaling van Amundi Finance bestaat verder het risico dat de winst verbonden aan de prestatie van de index niet wordt uitgekeerd. De in deze brochure opgenomen informatie is in geen geval een aanbeveling of uitnodiging tot aankoop, verkoop of arbitrage, noch een poging, in welke vorm dan ook, om financiële instrumenten te verkopen. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product kan pas plaatsvinden na een voorafgaande analyse door Landbouwkrediet of Centea van het geschikte karakter en/of de gepastheid van dit product bij het beleggingsprofiel van de betrokken cliënt. De aankoop van de Notes kan plaatsvinden via openbare aanbieding in België. Beleggers worden verzocht zich persoonlijk te informeren en de bijstand in te roepen van hun juridisch adviseur, belastingadviseur of accountant, teneinde volledig op de hoogte te zijn van de mogelijke juridische of fiscale gevolgen van inschrijving op, bezit van of verkoop van Notes. Begrippen in hoofdletters in dit document hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden, tenzij hier anders is aangegeven. Dividend 100-index en zijn handelsmerken zijn intellectueel eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentieverleners (de Licentieverleners ), en worden in het kader van licenties gebruikt. STOXX en zijn Licentieverleners ondersteunen, garanderen, verkopen noch promoten op enigerlei wijze de waarden of effecten die op de index zijn gebaseerd. STOXX en zijn Licentieverleners kunnen tegenover derden niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid van de gegevens waarop de index is gebaseerd, tekortkomingen, fouten of nalatigheden betreffende de berekening of de verspreiding van de index, of voor het gebruik ervan in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. 7

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Health Care October 2021

Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode: Van 2 september

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021)

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) De BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 is een complex

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11

Nadere informatie

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum*

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum* BEST-IN» 100% kapitaalbescherming op de einddatum*» Een looptijd van 6 jaar» Een vaste coupon van 5%** tijdens het eerste jaar» Een korf van 20 aandelen met een hoog dividend» Een geoptimaliseerd rendement

Nadere informatie

OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2

OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021/2 FLASH INVEST April 2016 Promotioneel document Risico Afgeleid instrument 5 jaar Risico op kapitaalverlies Terugbetalingspremie onderworpen

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie