Callable Europe Oil & Gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Callable Europe Oil & Gas"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant; Een eventuele meerwaarde op eindvervaldag die afhankelijk is van de evolutie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (hierna: de Index). De index bestaat uit aandelen van bedrijven in de olie- en gassector. Indien de Index op de eindvervaldag hoger is dan bij aanvang, dan is de meerwaarde gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie (2) van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index; Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, die door de Emittent geactiveerd kan worden vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar. In dat geval ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) plus een meerwaarde van 5% voor elk verstreken jaar. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (3) Garant: BNP Paribas S.A. (4) TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt u het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) en een meerwaarde terug te betalen op de eindvervaldag of in geval van vervroegde terugbetaling. De eventuele meerwaarde is beschreven op pagina 2. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht heeft, niet terugkrijgt en dat u het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Door op dit product in te tekenen, nemen de beleggers dus een kredietrisico op de Emittent en de Garant (raadpleeg het hoofdstuk «Kredietrisico» in de technische fiche voor meer informatie). (1) 2,50% instapkosten (2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (3) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 15 juli 2014: S&P A+ (negatief vooruitzicht) (4) Rating BNP Paribas S.A. op 15 juli 2014: S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s A1 (negatief vooruitzicht), Fitch A+ (stabiel vooruitzicht)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index. Op de eindvervaldag biedt het product de belegger: een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) volledige participatie aan de positieve Gemiddelde Prestatie (3) van de Index. Gedurende de looptijd van het product heeft de Emittent de mogelijkheid om de vervroegde terugbetaling te activeren vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar. OP INITIATIEF VAN DE EMITTENT EEN MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING VANAF HET TWEEDE T.E.M. HET ZEVENDE JAAR Van het tweede tot en met het zevende jaar, kan de Emittent op elke datum van vervroegde terugbetaling besluiten om het product vervroegd terug te betalen. De belegger ontvangt dan: 100% VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) (EXCLUSIEF KOSTEN (2) ) + EEN MEERWAARDE VAN 5% PER VERSTREKEN JAAR SINDS DE UITGIFTEDATUM De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Indien de Emittent beslist om over te gaan tot vervroegde terugbetaling, doet hij dit waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index. NA EEN LOOPTIJD VAN 8 JAAR, HET RECHT OP TERUGBETALING VAN HET VOLLEDIG BELEGD KAPITAAL (1)(2) PLUS EEN MEERWAARDE GEKOPPELD AAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (3) Indien de Emittent niet is overgegaan tot vervroegde terugbetaling, ontvangt de belegger op de eindvervaldag: 100% VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) (EXCLUSIEF KOSTEN (2) ) + 100% VAN DE POSITIEVE GEMIDDELDE PRESTATIE (3) VAN DE INDEX De gemiddelde prestatie van de Index wordt als volgt berekend: Op de initiële observatiedatum (26 september 2014), bekijkt men het slotniveau van de onderliggende Index dat dan als startniveau geldt. De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) en dit te vergelijken met het startniveau van de Index op 26 september Indien de gemiddelde prestatie van de Index nul of negatief is, wordt er geen meerwaarde uitgekeerd. Indien de Emittent beslist om over te gaan tot vervroegde terugbetaling, is de belegger niet meer blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index en heeft de belegger daarom niet langer het recht op de terugbetaling op de eindvervaldag. De term «belegd kapitaal» die in deze brochure wordt gebruikt, verwijst naar de nominale waarde van een Certificaat, ofwel per Certificaat exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele terugbetaling op de eindvervaldag en de aan de vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde wordt berekend op basis van de nominale waarde. (1) Behalve in geval van faillissement of niet-nakoming van de betalingsverplichting door de Emittent en de Garant (2) Maximale instapkosten van 2,50% (3) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggende waarde gebaseerd op een index bestaande uit de grootste Europese olie- en gasbedrijven; Indien er niet gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, maakt het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata het mogelijk, zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag; Indien er niet gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de positieve gemiddelde (1) prestatie van de Index; Indien er gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, heeft de belegger recht op een meerwaarde van 5% (bruto) per jaar per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum; Op de eindvervaldag of, eventueel, op een datum van vervroegde terugbetaling, heeft de belegger het recht op de terugbetaling van zijn volledig belegd kapitaal exclusief kosten, behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die door de Index uitgekeerd worden. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw herbelegd in de Index; Indien het effect verkocht wordt vóór de eindvervaldag of vóór een eventuele vervroegde terugbetaling, is de marktprijs van toepassing en dan zijn de modaliteiten van dit product niet langer van toepassing. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag of vóór een vervroegde terugbetaling, kan de belegger zijn kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen; De belegger weet niet op voorhand welke terugbetaling hij zal ontvangen: de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag of de meerwaarde bij een vervroegde terugbetaling. De keuze voor een vervroegde terugbetaling van het Certificaat is naar goeddunken van de Emittent. De kans dat de Emittent dat recht uitoefent, is zeer klein. In voorkomend geval zal een vervroegde terugbetaling hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in geval van een sterke stijging van de Index; In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant ontvangt de belegger noch de aan de vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde, noch de meerwaarde op de eindvervaldag. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest; Indien er niet tot een vervroegde terugbetaling wordt overgegaan, kan het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index bijvoorbeeld constant zou stijgen; Indien er tot een vervroegde terugbetaling wordt overgegaan, loopt de belegger het risico dat hij een lager rendement ontvangt dan bij een rechtstreekse belegging in de Index. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014)

4 STOXX EUROPE 600 OIL & GAS INDEX De Stoxx Europe 600 Oil & Gas index wordt afgeleid van de benchmark Stoxx Europe 600, die bestaat uit 600 bedrijven met de grootste marktkapitalisatie van de regio. De sectorindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas biedt toegang tot bedrijven in de olie- en gassector die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 index. Op 16 juli 2014 bestond de index uit 32 aandelen: daartoe behoorden BP, Total, Royal Dutch Shell, Eni en vele andere. Het aantal aandelen op de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index kan tijdens de looptijd van het product wijzigen. Waarom kiezen voor aandelen in de olie- en gassector? Bedrijven in deze sector kennen een grote consumentenvraag omdat de vraag naar fossiele brandstoffen wereldwijd geen levensvatbaar alternatief heeft. Ze profiteren dus van een belangrijke, stabiele bron van inkomsten. Bovendien is dit een sector van openbaar nut en is het verbruik niet erg onderhevig aan de grillen van de economie omdat het publiek, ongeacht de omstandigheden, een grote behoefte heeft aan energie. Tot slot hebben olie- en gasbedrijven meestal activa, voornamelijk concrete en waardevolle (olie-/gasreserves, exploitatiemethoden of raffinage-/distributienetwerken), waardoor ze een stabielere marktwaarde hebben. De Stoxx Europe 600 Oil & Gas index wordt berekend zonder dividenden en de belegger ontvangt geen dividend van deze aandelen. Prestatie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (tussen 14/07/2009 en 14/07/2014) Prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% juli.-09 dec.-09 mei-10 okt.-10 maart.-11 aug.-11 jan.-12 juni-12 nov.-12 apr.-13 sept.-13 febr.-14 juli.-14 Bron: Bloomberg, juli U kunt de Index raadplegen op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. ONGUNSTIG SCENARIO De Emittent kiest niet voor een vervroegde terugbetaling en de Index noteert een sterke daling De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Niveau van de Index % Jaar Tijdens de laatste 30 maanden wordt de gemiddelde (1) prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties in aanmerking te nemen en te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (2). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -0,31% (3). NEUTRAAL SCENARIO De Emittent kiest niet voor een vervroegde terugbetaling en de Index noteert een stijging Niveau van de Index % GUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke stijging en de Emittent kiest voor een vervroegde terugbetaling Niveau van de Index % Jaar Vervroegde terugbetaling De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden wordt de gemiddelde (1) prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties in aanmerking te nemen en te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt 11%. Op de eindvervaldag wordt een meerwaarde gelijk aan 100% van die gemiddelde prestatie (1) uitgekeerd, ofwel een meerwaarde van 11% (100% x 11%). Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze meerwaarde, het volledig belegd kapitaal (2). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 1,00% (3). De Emittent kiest voor een vervroegde terugbetaling in het zevende jaar. Op de dag van de vervroegde terugbetaling van het zevende jaar ontvangt de belegger, naast het volledig belegd kapitaal (2), een meerwaarde van 5% voor elk verstreken jaar sinds de uitgiftedatum. Het bedrag dat dan wordt terugbetaald is gelijk aan 135% van het volledig belegd kapitaal (2) (= 100% + 7 x 5%). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,01% (3) Jaar In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, zal de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (2) Maximale instapkosten van 2,50% (3) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - Door aankoop van dit product wordt de koper blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant; in geval van ingebrekestelling van de een en de ander loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag en de mogelijke meerwaarde uit vervroegde terugbetaling of rendement van de Index niet te ontvangen. Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Bij slechte prestaties van de Index, kan het rendement van het product lager zijn dan die van een risicovrij product. Risico op koersschommelingen - De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Als gevolg van de mogelijke vervroegde terugbetaling, kan de waarde van de Certificaten niet hoger zijn dan de waarde van het terugbetaalde product, namelijk EUR per coupure op het einde van het zevende jaar. Liquiditeitsrisico - De Certificaten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Certificaten van de beleggers terugkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop-/verkoopvork van maximaal 1% worden toegepast). Crelan past daarop 1% uitstapkosten toe. Zo kan de belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, deze verkopen tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Certificaten» op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het effect lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, de looptijd of de zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via artikelen/beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 15 juli 2014: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 15 juli 2014). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers wordt verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Note, Warrant and Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator), (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen van 11 juli 2014, (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden (Final Terms) van 11 augustus 2014 en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte (Issue Specific Summary) BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van de BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas die worden uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in Certificaten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in Certificaten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie (het Basisprospectus (in het Engels), de samenvatting (in het Frans en het Nederlands), het supplement (in het Engels), de Final Terms (in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands) is gratis verkrijgbaar bij Crelan, in uw agentschap of via internet ( producten/bnp-paribas-arbitrage-issuance-nl-callable-europe-oil-gas) alvorens in te schrijven op de Certificaten. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door de verwerving van de Certificaten, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en op BNP Paribas SA. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam ISIN-code Producttype BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas XS Dit product is een gestructureerd schuldinstrument Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (A+ in werking op 15 juli 2014) Garant BNP Paribas S.A. (S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s: A1 (negatief vooruitzicht), Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht), Ratings op 15 juli 2014) Distributeur Crelan N.V. Inschrijvingsperiode Van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgifteprijs 100% Munt EUR Coupure (N) EUR Uitgiftedatum 26 september 2014 Eindvervaldag 26 september 2022 Betaaldatum 26 september 2014 Initiële Observatiedatum 26 september 2014 Observatiedata voor de berekening van de gemiddelde prestatie Betaaldata bij eventuele vervroegde terugbetaling Elke 19e van de maand gedurende de periode van 19 maart 2020 (inbegrepen) tot 19 september 2022 (inbegrepen), of de eerstvolgende werkdag als de Index niet noteert (31 Observatiedata) 26 september 2016, 26 september 2017, 26 september 2018, 26 september 2019, 28 september 2020, 27 september 2021 Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: 1% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegd bedrag, wordt er uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de emittent ingehouden kosten, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Onderliggende waarde Stoxx Europe 600 Oil and Gas index (ISIN: EU ) Terugbetaald bedrag op de Eindvervaldag (in geval van niet- activering van de vervroegde terugbetaling) Bedrag bij vervroegde terugbetaling (in dit geval) Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van Certificaten Indien de Index finaal hoger of gelijk is aan de Index initieel : Indien de Index finaal lager is dan de Index initieel : Index Initieel : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Index finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 observatiedata Vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar, behoudt de Emittent zich het recht om op de daartoe bestemde data terugbetaling (in dit geval) over te gaan tot vervroegde terugbetaling, waardoor het product, dat initieel gekoppeld was op de prestatie van de Index, wordt terugbetaald voor een bedrag van: [ 1+ 5% ] N 100 % n n: aantal verstreken jaren Index N 100% Index N 100% Dit product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Crelan moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet Crelan u daarvan verwittigen. Indien de bank u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de aan vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde en het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De marktwaarde van het product is tijdens de looptijd op uw aanvraag verkrijgbaar bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Certificaten worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Certificaten willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met de Distributeur. De verkooporders die aankomen bij de Distributeur (vóór 12u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website www. crelan.be. Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van de Distributeur op de website finaal initieel Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Eurozone Exporters Minimum Yield USD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal (1)(2)

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Auto-Callable European Deep Value

Auto-Callable European Deep Value BNP Paribas Issuance (NL) Auto-Callable European Deep Value Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar indien het product niet vervroegd terugbetaald wordt. Bij activering van auto-callable: - Een vervroegde

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Income Fund Stars NOK

Income Fund Stars NOK BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van van het belegd kapitaal (1) in NOK, behoudens faillissement

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon beleggingen acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon acht jaar op rij uitzicht op een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4% (voor roerende voorheffing), gekoppeld aan

Nadere informatie