Rendement Certificaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement Certificaten"

Transcriptie

1 Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een aantrekkelijk rendement als de markt stagneert of gematigd daalt Continue notering op NYSE Euronext Amsterdam * Net zoals met een belegging in aandelen bieden Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Meer informatie? markets.bnpparibas.nl

2 De Rendement Certificaten De Rendement Certificaten worden u aangeboden door BNP Paribas. Deze beursproducten bieden een interessant alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen, omdat ze een potentieel aantrekkelijk rendement kunnen geven, ook als de koers van de onderliggende waarde stagneert of gematigd daalt gedurende de looptijd van het Certificaat. De Rendement Certificaten worden continu genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam en worden even eenvoudig verhandeld als aandelen (1). Net zoals een rechtstreekse belegging in aandelen bieden de Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. De beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In deze brochure stellen we u de werking, de voordelen en de risico s van een belegging in deze Certificaten voor. Wat is een Rendement Certificaat? Kenmerken Het Rendement Certificaat heeft 4 belangrijke eigenschappen: 1. De onderliggende waarde: U heeft keuze uit verschillende aandelen, indices, etc., waarop u een Rendement Certificaat kunt kopen. 2. De rendementgrens: Dit is de ondergrens. 3. Het vast rendement: Dit is de bovengrens waaraan de maximale uitbetaling gekoppeld is. 4. De maximale uitbetaling (in EUR) op einddatum Het Rendement Certificaat heeft een einddatum, die bij uitgifte bepaald wordt. In het algemeen bedraagt de looptijd van een Certificaat bij uitgifte ongeveer een jaar. Dit kan echter variëren tussen 6 en 18 maanden. (1) Bij normale marktomstandigheden, als de informatica functioneert en als er geen storing is op de beurs. 2

3 Mechanisme De uitbetaling van het Rendement Certificaat op einddatum is afhankelijk van de koersevolutie van de onderliggende waarde. Als de onderliggende waarde gedurende de volledige looptijd boven de rendementgrens (ondergrens) heeft gehandeld dan ontvangt u op de einddatum het vast rendement, gedeeld door de ratio. Dit is de maximale uitbetaling. Wanneer de onderliggende waarde tijdens de looptijd minstens eenmaal onder de rendementgrens (ondergrens) heeft gehandeld, dan ontvangt u op einddatum de slotkoers van de onderliggende waarde gedeeld door de ratio, beperkt tot de maximale uitbetaling. Als een Rendement Certificaat een ratio van 1/1 heeft, zal de uitbetaling op einddatum ofwel het vast rendement bedragen, ofwel de slotkoers van de onderliggende waarde, afhankelijk van zijn koersevolutie. Tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat worden geen dividenden uitgekeerd. Ze worden gebruikt voor de structurering van het product. Wisselkoers Rendement Certificaten zijn genoteerd in Euro. Als de onderliggende waarde noteert in een andere valuta dan de Euro, dan zullen de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in dezelfde valuta, verschillend van de Euro. De uitbetaling gebeurt in Euro, u dient dus rekening te houden met de wisselkoers. Het is ook belangrijk om in de prijs van het Certificaat rekening te houden met de wisselkoers. Overzicht van het mechanisme van een Rendement Certificaat (in het geval van een aandeel genoteerd in euro als onderliggende waarde en een ratio 1/1) Heeft het aandeel gedurende de volledige looptijd boven de rendementgrens gehandeld? Ja Nee De belegger krijgt het vast rendement uitbetaald. Het Rendement Certificaat biedt een aantrekkelijk potentieel rendement, zelfs als de waarde van het onderliggende aandeel stagneert of licht gedaald is. Het vast rendement vormt voor de belegger de maximale uitbetaling. De belegger krijgt de slotkoers van het aandeel uitbetaald, met het vast rendement als maximale uitbetaling. Het Rendement Certificaat biedt een potentieel rendement dat gelijk is aan dat van het onderliggende aandeel (1), met het vast rendement als maximale uitbetaling. In dit geval kan een belegging in het Rendement Certificaat leiden tot gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies wanneer het aandeel lager afsluit dan de prijs waartegen het Certificaat werd gekocht. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd voor het onderliggende aandeel. 3

4 Voorbeeldscenario s van Rendement Certificaten met een ratio gelijk aan 1/1 Illustraties De twee onderstaande, fictieve scenario s zullen de werking van de Rendement Certificaten met een aandeel als onderliggend actief en een ratio van 1/1 verder illustreren. Stel dat aandeel X een koers heeft van EUR 6,00. U bent gematigd positief op het aandeel en ervan overtuigd dat het aandeel het komende jaar boven EUR 4,00 blijft handelen. U bent op zoek naar een rendement van +30% op deze belegging. Dit stemt overeen met Certificaat 2 in onderstaand voorbeeld: een Rendement Certificaat op aandeel X met een rendementgrens van EUR 4,00 en het daaraan gekoppelde vast rendement van EUR 7,80. Het Certificaat wordt uitgegeven op EUR 6,00, dit is de koers van het onderliggende aandeel op het moment van uitgifte. De maximale uitbetaling is gelijk aan het vast rendement en het rendement dat u eventueel kunt behalen bedraagt 30%. Onderliggend aandeel Koers van het aandeel Looptijd (maanden) Rendementgrens Vast Rendement Max. Uitbetaling Rendement (%) 1 X EUR 6,00 12 EUR 4,50 EUR 8,10 EUR 8,10 35% 2 X EUR 6,00 12 EUR 4,00 EUR 7,80 EUR 7,80 30% 3 X EUR 6,00 12 EUR 3,50 EUR 7,50 EUR 7,50 25% 4 X EUR 6,00 12 EUR 3,00 EUR 7,20 EUR 7,20 20% 1) De rendementgrens wordt tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat nooit bereikt. Koers van X (EUR) EUR 9,50 7,80 Vast Rendement, Maximale uitbetaling 7,80 Het vast rendement is de maximale uitbetaling 6,00 5,50 4,00 Rendementgrens Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien het aandeel afsluit op EUR 5,50, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op de einddatum een hoger rendement dan het onderliggende aandeel (1). Indien het aandeel afsluit op EUR 9,50, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval ontvangt de belegger niet de volledige stijging van het onderliggende aandeel, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement. Opgelet, indien het onderliggende aandeel noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als het aandeel bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd voor het onderliggende aandeel. 4

5 2) De rendementgrens van het Rendement Certificaat is tijdens de looptijd minstens eenmaal bereikt. Koers van X (EUR) EUR 10,00 7,80 6,00 4,00 Vast Rendement, Maximale uitbetaling Rendementgrens 7,80 7,00 3,00 Terugbetaling tegen de slotkoers van het aandeel waarbij het vast rendement de maximale uitbetaling vormt Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien het aandeel afsluit op EUR 3,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 3,00. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement gelijk aan dat van het onderliggende aandeel, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien het aandeel afsluit op EUR 7,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,00. Ook in dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement gelijk aan dat van het onderliggende aandeel, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien het aandeel afsluit op EUR 10,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval ontvangt de belegger niet de volledige stijging van het onderliggende aandeel, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement. Deze voorbeelden gaan er van uit dat het Rendement Certificaat gekocht wordt op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is de prijs van het Certificaat gelijk aan de koers van de onderliggende waarde. Gedurende de looptijd kan het Rendement Certificaat handelen met een premie of met een korting vergeleken met de koers van de onderliggende waarde. Als het Rendement Certificaat bij aankoop op een premie handelt vergeleken met de onderliggende waarde, dan kan dit leiden tot een lager rendement dan dat van de onderliggende waarde in het geval dat de rendementgrens gedurende de looptijd wordt gebroken. Opgelet, indien het onderliggende aandeel noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de het aandeel bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. 5

6 Voorbeeldscenario s van Rendement Certificaten met een ratio verschillend van 1/1 Ratio De ratio van een Rendement Certificaat duidt het aantal Certificaten aan dat vergelijkbaar is met 1 onderliggend actief. In het algemeen bedraagt de ratio van Rendement Certificaten bij uitgifte 1/1, wat aangeeft dat 1 Certificaat 1 onderliggende waarde vertegenwoordigt. Soms is de koers van de onderliggende waarde groot in absolute zin, zoals bij de AEX index. Dan heeft het Rendement Certificaat een ratio verschillend aan 1/1. Een Rendement Certificaat op de AEX heeft bijvoorbeeld een ratio van 10/1, wat aangeeft dat u in een tiende van de AEX index investeert. De maximale uitbetaling op einddatum is dan altijd gelijk aan het vast rendement gedeeld door de ratio. Corporate actions Hoewel de meeste Rendement Certificaten op aandelen worden uitgegeven met een ratio van 1/1, kan er tijdens de looptijd een Corporate Action (zoals een fusie, een overname, een kapitaalsplitsing ) plaatsvinden, die invloed heeft op de aandelenstructuur van de onderliggende waarde. De parameters van het Rendement Certificaat worden door middel van de ratio afgestemd op deze nieuwe structuur. Wanneer de ratio na de Corporate Action bijvoorbeeld 0,5/1 bedraagt, dan zullen het vast rendement en de rendementgrens van het Rendement Certificaat worden aangepast door deze te vermenigvuldigen met de nieuwe ratio (in dit geval dus 0,5). Zo blijven ze in lijn liggen met de koers van het onderliggende aandeel. De effectieve uitbetaling die u op einddatum ontvangt indien het onderliggend aandeel niet onder de rendementgrens heeft gehandeld, blijft logischerwijs gelijk aan de maximale uitbetaling die werd bepaald bij uitgifte. Die is nu gelijk aan het vast rendement, aangepast aan de nieuwe aandelenstructuur, gedeeld door de ratio. Hetzelfde geldt indien het aandeel wel onder de rendementgrens heeft gehandeld. U ontvangt dan op einddatum een uitbetaling gelijk aan de slotkoers van het aandeel gedeeld door de ratio. Zo blijft de uitbetaling die u effectief ontvangt in verhouding met de aankoopprijs die u betaald heeft. Op de specifieke productpagina op markets.bnpparibas.nl kunt u steeds de ratio en de eigenschappen van het Rendement Certificaat raadplegen. Onder de tab «downloads» vindt u, in geval van een Corporate Action, ook een uitgebreide uitleg over de impact ervan op de kenmerken van het Rendement Certificaat. 6

7 Illustraties De twee onderstaande, fictieve scenario s zullen de werking van de Rendement Certificaten met een index als onderliggend actief en een ratio van 10/1 verder illustreren. Stel dat de index X een koers heeft van 360 punten. U bent gematigd positief over de index en ervan overtuigd dat deze het komende jaar boven 285 punten blijft handelen. U bent op zoek naar een rendement van +25% op deze belegging. Dit stemt overeen met Certificaat 3 in onderstaand voorbeeld: een Rendement Certificaat op de index X met een rendementgrens van 285 punten en het daaraan gekoppelde vast rendement van 450 punten. Het Certificaat wordt uitgegeven op EUR 36,00, dit is de koers van de onderliggende index op het moment van uitgifte gedeeld door de ratio. De maximale uitbetaling bedraagt EUR 45, ofwel het Vast Rendement gedeeld door de ratio. Onderliggende index Koers van de index Looptijd (maanden) Rendementgrens Vast Rendement Max. Uitbetaling Rendement (%) 1 X EUR % 2 X EUR % 3 X EUR 45,00 25% 4 X EUR 43,20 20% 1) De rendementgrens wordt tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat nooit bereikt. Koers van X Vast Rendement De maximale uitbetaling is gelijk aan het Vast Rendement gedeeld door de ratio 285 Rendementgrens Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien de index afsluit op 350 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 45. De uitbetaling is namelijk gelijk aan het vast rendement gedeeld door de ratio. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op de einddatum een hoger rendement dan de onderliggende index (1). Indien de index afsluit op 540 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat ook EUR 45. In dit geval profiteert de belegger niet van de volledige stijging van de onderliggende index, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement gedeeld door de ratio. Opgelet, indien de onderliggende index noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de index bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd. 7

8 2) De rendementgrens van het Rendement Certificaat is tijdens de looptijd minstens eenmaal bereikt. Koers van X Vast Rendement Rendementgrens Terugbetaling tegen de slotkoers van de index gedeeld door de ratio, beperkt tot de maximale uitbetaling. Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien de index afsluit op 280 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 28. De uitbetaling is gelijk aan de slotkoers van de index op einddatum, gedeeld door de ratio. Het Rendement Certificaat biedt in dit geval op einddatum een rendement dat gelijk is aan dat van de onderliggende index, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien de index afsluit op 400 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 40. De uitbetaling is gelijk aan de slotkoers van de index op einddatum, gedeeld door de ratio. Ook in dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement dat gelijk is aan dat van de onderliggende index, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien de index afsluit op 540 punten bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 45. In dit geval profiteert de belegger niet van de volledige stijging van de onderliggende index, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement gedeeld door de ratio. Deze voorbeelden gaan er van uit dat het Rendement Certificaat gekocht wordt op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is de prijs van het Certificaat gelijk aan de koers van de onderliggende waarde gedeeld door de ratio. Gedurende de looptijd kan het Rendement Certificaat handelen met een premie of met een korting vergeleken met de koers van de onderliggende waarde. Als het Rendement Certificaat bij aankoop op een premie handelt vergeleken met de onderliggende waarde, dan kan dit leiden tot een lager rendement dan dat van de onderliggende waarde in het geval dat de rendementgrens gedurende de looptijd wordt gebroken. Opgelet, indien de onderliggende index noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de index bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. 8

9 Wat kan een Rendement Certificaat u bieden? DE VOORDELEN Een Rendement Certificaat is een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen. Het biedt beleggers de mogelijkheid een aantrekkelijk rendement te verkrijgen, ook als de koers van de onderliggende waarde stagneert of gematigd daalt. De belegger ontvangt de maximale uitbetaling indien de onderliggende waarde gedurende de looptijd boven de rendementgrens blijft handelen (1). Per onderliggende waarde worden er meerdere Rendement Certificaten uitgegeven met een verschillend risico-rendement profiel. De belegger kan zo zelf het Certificaat kiezen dat het best bij hem past. Algemeen geldt hoe hoger de rendementgrens wordt ingeschat, hoe hoger het overeenkomstig vast rendement. Er zullen op regelmatige basis nieuwe Rendement Certificaten worden uitgegeven met verschillende rendementsgrenzen en verschillende bijbehorende rendementen. De Rendement Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel en zullen continu genoteerd worden op NYSE Euronext Amsterdam. De liquiditeit van het product wordt onder normale marktomstandigheden verzekerd door BNP Paribas Arbitrage SNC. (1) De maximale uitbetaling is gekoppeld aan het vast rendement gekozen bij aankoop. 9

10 DE RISICO S Rendement Certificaten zijn net als aandelen beleggingsproducten zonder kapitaalbescherming. Ze onderwerpen de belegger aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Voor de Rendement Certificaten vormt het vast rendement een terugbetalingsmaximum op de einddatum, ook als de onderliggende waarde een hogere eindkoers behaalt dan dat rendement. De belegger profiteert dus niet van de gehele stijging van de onderliggende waarde aangezien de uitbetaling gelimiteerd wordt door het vast rendement. Het vast rendement komt te vervallen, indien de rendementgrens wordt bereikt tijdens de looptijd van het Certificaat. Er kan dus een kapitaalverlies ontstaan voor de belegger, indien de koers van de onderliggende waarde lager eindigt dan de aankoopkoers van het Certificaat. De eventuele dividenden die door het onderliggende actief worden uitgekeerd, worden niet uitgekeerd aan de belegger. Het gemiddelde jaarlijkse dividendrendement, dat kan worden mislopen op bv. de AEX index, bedraagt 3,73% (Bron: Bloomberg per 8 augustus 2013). Dit historisch dividendrendement vormt echter geen indicatie voor het toekomstig dividendrendement van een rechtstreekse belegging in aandelen. De koers van het Rendement Certificaat kan gedurende de volledige looptijd fluctueren omdat zijn ontwikkeling beïnvloed wordt door o.a. de koers van de onderliggende waarde, de rente, de volatiliteit, de wisselkoers wanneer de onderliggende waarde in een andere munt dan de Euro noteert, het kredietrisico en de resterende looptijd van het Rendement Certificaat. Met name als de onderliggende waarde op het einde van de looptijd vlak boven de rendementgrens handelt, kan dit leiden tot een grillig koersverloop. Op einddatum wordt de uitbetaling uitsluitend bepaald door het koersverloop van de onderliggende waarde. Als de onderliggende waarde niet in Euro noteert, dan loopt de belegger een wisselkoersrisico. Een daling van de valuta van de onderliggende waarde ten opzichte van de euro kan een negatieve impact hebben op de prijs van een Rendement Certificaat. De belegger die een Rendement Certificaat in zijn bezit heeft, loopt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgever van de Rendement Certificaten en op BNP Paribas SA (S&P: A+/Moody s: A2/Fitch: A+) als garantiegever. 10

11 Om een stap verder te gaan Beleggingsprofiel U moet een Rendement Certificaat kiezen dat past bij uw beleggingsprofiel. Een offensieve belegger zal kiezen voor een Certificaat met een hoge rendementgrens, die vrij dicht bij de koers van de onderliggende waarde ligt, om zo een hoger potentieel rendement na te streven. Een defensieve belegger zal daarentegen kiezen voor een Certificaat met een lage rendementgrens die verder verwijderd ligt van de koers van de onderliggende waarde om een grotere bescherming te genieten. Het vast rendement zal dan ook lager liggen. Aandeel of Rendement Certificaat? Aandeel Rendement Certificaat Sterk dalende markt Gematigd dalende markt - ++ Gematigd stijgende markt + ++ Sterk stijgende markt Uitgekeerde dividenden Ja Nee Beleggingstermijn Middellange/ Lange termijn 6 tot 18 maanden Verhandelbaarheid en kosten De Rendement Certificaten worden continu genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. U kunt de Certificaten kopen en verkopen wanneer u wilt gedurende de looptijd. Ze zijn dus even eenvoudig te verhandelen als een aandeel: u plaatst uw beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde bank of broker. Het gewenste Rendement Certificaat is te vinden via de ISIN-code van het Certificaat. De kosten van de Rendement Certificaten bedragen op jaarbasis gemiddeld 1,00%. Deze kosten zijn reeds in de koers verwerkt en omvatten een vergoeding die aan distributeurs wordt betaald, de vergoeding voor structurering van het product, de kosten in verband met notering aan NYSE Euronext Amsterdam, de kosten in verband met afrekening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten. Zoals voor elke transactie kunnen provisies worden gerekend door uw bank of broker. Een overzicht van de toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Afhandeling Op de einddatum van de Rendement Certificaten, bij sluiting van de beurs, worden de Rendement Certificaten afgewikkeld en wordt de uitbetaling die u zult ontvangen vastgesteld. De uitbetaling die aan u wordt uitgekeerd is altijd in cash, in euro. De uitbetaling wordt na afwikkeling van het Rendement Certificaat volledig automatisch verwerkt. Binnen vijf werkdagen na de einddatum maakt BNP Paribas de uitbetaling over naar uw bank of broker. Daarna ligt het aan uw bank of broker wanneer u over de uitbetaling kunt beschikken. Dit is normaal binnen een of twee werkdagen. 11

12 Vervolginformatie BNP Paribas biedt u de mogelijkheid om ook na de aankoop van een Rendement Certificaat op de hoogte te blijven van alle relevante informatie omtrent dat Certificaat. Op de website markets.bnpparibas.nl kunt u de prestatie van het Certificaat op de voet volgen. Op de specifieke product pagina s kunt u het rendement van de Certificaten vergelijken met dat van de onderliggende waarde. Bovendien kunt u via de tool Watchlist al uw aangekochte Certificaten groeperen om een duidelijk overzicht van hun prestaties te krijgen. Verder zijn op de website het Basisprospectus en zijn supplementen terug te vinden waarin alle risico s van een belegging in Rendement Certificaten uitvoerig worden beschreven. Ook de final terms met betrekking tot de Certificaten zijn beschikbaar op de website. Fiscale behandeling U kunt op de belegging in de Rendement Certificaten belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van de Rendement Certificaten is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Rendement Certificaten, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingsdienst of uw belastingadviseur. Juridische documentatie Elke belegger wordt verzocht om voor elke inschrijving de onderliggende informatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus, genaamd Note, Warrant and Certificate Programme goedgekeurd door de AMF (Autorité des marchés financiers, de Franse toezichthouder), (b) zijn eventuele supplementen, (c) de specifieke samenvatting van elke uitgifte en (d) de Definitieve Voorwaarden ( Final Terms ) betreffende de beschouwde Rendement Certificaten. De Juridische Documentatie die van toepassing is op elk Certificaat, is verkrijgbaar op de specifieke pagina over dit Certificaat op de website van de uitgevende instelling (markets.bnpparibas.nl) die de beleggers worden verzocht te raadplegen. Het Basisprospectus is eveneens verkrijgbaar op de website van de AMF (http://www.amf-france.org/). Alvorens te beleggen in dit product wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en door in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa, zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag. Door de verwerving van deze Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn Garantiegever.

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie