Rendement Certificaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement Certificaten"

Transcriptie

1 Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een aantrekkelijk rendement als de markt stagneert of gematigd daalt Continue notering op NYSE Euronext Amsterdam * Net zoals met een belegging in aandelen bieden Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Meer informatie? markets.bnpparibas.nl

2 De Rendement Certificaten De Rendement Certificaten worden u aangeboden door BNP Paribas. Deze beursproducten bieden een interessant alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen, omdat ze een potentieel aantrekkelijk rendement kunnen geven, ook als de koers van de onderliggende waarde stagneert of gematigd daalt gedurende de looptijd van het Certificaat. De Rendement Certificaten worden continu genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam en worden even eenvoudig verhandeld als aandelen (1). Net zoals een rechtstreekse belegging in aandelen bieden de Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. De beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In deze brochure stellen we u de werking, de voordelen en de risico s van een belegging in deze Certificaten voor. Wat is een Rendement Certificaat? Kenmerken Het Rendement Certificaat heeft 4 belangrijke eigenschappen: 1. De onderliggende waarde: U heeft keuze uit verschillende aandelen, indices, etc., waarop u een Rendement Certificaat kunt kopen. 2. De rendementgrens: Dit is de ondergrens. 3. Het vast rendement: Dit is de bovengrens waaraan de maximale uitbetaling gekoppeld is. 4. De maximale uitbetaling (in EUR) op einddatum Het Rendement Certificaat heeft een einddatum, die bij uitgifte bepaald wordt. In het algemeen bedraagt de looptijd van een Certificaat bij uitgifte ongeveer een jaar. Dit kan echter variëren tussen 6 en 18 maanden. (1) Bij normale marktomstandigheden, als de informatica functioneert en als er geen storing is op de beurs. 2

3 Mechanisme De uitbetaling van het Rendement Certificaat op einddatum is afhankelijk van de koersevolutie van de onderliggende waarde. Als de onderliggende waarde gedurende de volledige looptijd boven de rendementgrens (ondergrens) heeft gehandeld dan ontvangt u op de einddatum het vast rendement, gedeeld door de ratio. Dit is de maximale uitbetaling. Wanneer de onderliggende waarde tijdens de looptijd minstens eenmaal onder de rendementgrens (ondergrens) heeft gehandeld, dan ontvangt u op einddatum de slotkoers van de onderliggende waarde gedeeld door de ratio, beperkt tot de maximale uitbetaling. Als een Rendement Certificaat een ratio van 1/1 heeft, zal de uitbetaling op einddatum ofwel het vast rendement bedragen, ofwel de slotkoers van de onderliggende waarde, afhankelijk van zijn koersevolutie. Tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat worden geen dividenden uitgekeerd. Ze worden gebruikt voor de structurering van het product. Wisselkoers Rendement Certificaten zijn genoteerd in Euro. Als de onderliggende waarde noteert in een andere valuta dan de Euro, dan zullen de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in dezelfde valuta, verschillend van de Euro. De uitbetaling gebeurt in Euro, u dient dus rekening te houden met de wisselkoers. Het is ook belangrijk om in de prijs van het Certificaat rekening te houden met de wisselkoers. Overzicht van het mechanisme van een Rendement Certificaat (in het geval van een aandeel genoteerd in euro als onderliggende waarde en een ratio 1/1) Heeft het aandeel gedurende de volledige looptijd boven de rendementgrens gehandeld? Ja Nee De belegger krijgt het vast rendement uitbetaald. Het Rendement Certificaat biedt een aantrekkelijk potentieel rendement, zelfs als de waarde van het onderliggende aandeel stagneert of licht gedaald is. Het vast rendement vormt voor de belegger de maximale uitbetaling. De belegger krijgt de slotkoers van het aandeel uitbetaald, met het vast rendement als maximale uitbetaling. Het Rendement Certificaat biedt een potentieel rendement dat gelijk is aan dat van het onderliggende aandeel (1), met het vast rendement als maximale uitbetaling. In dit geval kan een belegging in het Rendement Certificaat leiden tot gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies wanneer het aandeel lager afsluit dan de prijs waartegen het Certificaat werd gekocht. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd voor het onderliggende aandeel. 3

4 Voorbeeldscenario s van Rendement Certificaten met een ratio gelijk aan 1/1 Illustraties De twee onderstaande, fictieve scenario s zullen de werking van de Rendement Certificaten met een aandeel als onderliggend actief en een ratio van 1/1 verder illustreren. Stel dat aandeel X een koers heeft van EUR 6,00. U bent gematigd positief op het aandeel en ervan overtuigd dat het aandeel het komende jaar boven EUR 4,00 blijft handelen. U bent op zoek naar een rendement van +30% op deze belegging. Dit stemt overeen met Certificaat 2 in onderstaand voorbeeld: een Rendement Certificaat op aandeel X met een rendementgrens van EUR 4,00 en het daaraan gekoppelde vast rendement van EUR 7,80. Het Certificaat wordt uitgegeven op EUR 6,00, dit is de koers van het onderliggende aandeel op het moment van uitgifte. De maximale uitbetaling is gelijk aan het vast rendement en het rendement dat u eventueel kunt behalen bedraagt 30%. Onderliggend aandeel Koers van het aandeel Looptijd (maanden) Rendementgrens Vast Rendement Max. Uitbetaling Rendement (%) 1 X EUR 6,00 12 EUR 4,50 EUR 8,10 EUR 8,10 35% 2 X EUR 6,00 12 EUR 4,00 EUR 7,80 EUR 7,80 30% 3 X EUR 6,00 12 EUR 3,50 EUR 7,50 EUR 7,50 25% 4 X EUR 6,00 12 EUR 3,00 EUR 7,20 EUR 7,20 20% 1) De rendementgrens wordt tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat nooit bereikt. Koers van X (EUR) EUR 9,50 7,80 Vast Rendement, Maximale uitbetaling 7,80 Het vast rendement is de maximale uitbetaling 6,00 5,50 4,00 Rendementgrens Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien het aandeel afsluit op EUR 5,50, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op de einddatum een hoger rendement dan het onderliggende aandeel (1). Indien het aandeel afsluit op EUR 9,50, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval ontvangt de belegger niet de volledige stijging van het onderliggende aandeel, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement. Opgelet, indien het onderliggende aandeel noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als het aandeel bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd voor het onderliggende aandeel. 4

5 2) De rendementgrens van het Rendement Certificaat is tijdens de looptijd minstens eenmaal bereikt. Koers van X (EUR) EUR 10,00 7,80 6,00 4,00 Vast Rendement, Maximale uitbetaling Rendementgrens 7,80 7,00 3,00 Terugbetaling tegen de slotkoers van het aandeel waarbij het vast rendement de maximale uitbetaling vormt Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien het aandeel afsluit op EUR 3,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 3,00. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement gelijk aan dat van het onderliggende aandeel, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien het aandeel afsluit op EUR 7,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,00. Ook in dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement gelijk aan dat van het onderliggende aandeel, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien het aandeel afsluit op EUR 10,00, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 7,80. In dit geval ontvangt de belegger niet de volledige stijging van het onderliggende aandeel, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement. Deze voorbeelden gaan er van uit dat het Rendement Certificaat gekocht wordt op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is de prijs van het Certificaat gelijk aan de koers van de onderliggende waarde. Gedurende de looptijd kan het Rendement Certificaat handelen met een premie of met een korting vergeleken met de koers van de onderliggende waarde. Als het Rendement Certificaat bij aankoop op een premie handelt vergeleken met de onderliggende waarde, dan kan dit leiden tot een lager rendement dan dat van de onderliggende waarde in het geval dat de rendementgrens gedurende de looptijd wordt gebroken. Opgelet, indien het onderliggende aandeel noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de het aandeel bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. 5

6 Voorbeeldscenario s van Rendement Certificaten met een ratio verschillend van 1/1 Ratio De ratio van een Rendement Certificaat duidt het aantal Certificaten aan dat vergelijkbaar is met 1 onderliggend actief. In het algemeen bedraagt de ratio van Rendement Certificaten bij uitgifte 1/1, wat aangeeft dat 1 Certificaat 1 onderliggende waarde vertegenwoordigt. Soms is de koers van de onderliggende waarde groot in absolute zin, zoals bij de AEX index. Dan heeft het Rendement Certificaat een ratio verschillend aan 1/1. Een Rendement Certificaat op de AEX heeft bijvoorbeeld een ratio van 10/1, wat aangeeft dat u in een tiende van de AEX index investeert. De maximale uitbetaling op einddatum is dan altijd gelijk aan het vast rendement gedeeld door de ratio. Corporate actions Hoewel de meeste Rendement Certificaten op aandelen worden uitgegeven met een ratio van 1/1, kan er tijdens de looptijd een Corporate Action (zoals een fusie, een overname, een kapitaalsplitsing ) plaatsvinden, die invloed heeft op de aandelenstructuur van de onderliggende waarde. De parameters van het Rendement Certificaat worden door middel van de ratio afgestemd op deze nieuwe structuur. Wanneer de ratio na de Corporate Action bijvoorbeeld 0,5/1 bedraagt, dan zullen het vast rendement en de rendementgrens van het Rendement Certificaat worden aangepast door deze te vermenigvuldigen met de nieuwe ratio (in dit geval dus 0,5). Zo blijven ze in lijn liggen met de koers van het onderliggende aandeel. De effectieve uitbetaling die u op einddatum ontvangt indien het onderliggend aandeel niet onder de rendementgrens heeft gehandeld, blijft logischerwijs gelijk aan de maximale uitbetaling die werd bepaald bij uitgifte. Die is nu gelijk aan het vast rendement, aangepast aan de nieuwe aandelenstructuur, gedeeld door de ratio. Hetzelfde geldt indien het aandeel wel onder de rendementgrens heeft gehandeld. U ontvangt dan op einddatum een uitbetaling gelijk aan de slotkoers van het aandeel gedeeld door de ratio. Zo blijft de uitbetaling die u effectief ontvangt in verhouding met de aankoopprijs die u betaald heeft. Op de specifieke productpagina op markets.bnpparibas.nl kunt u steeds de ratio en de eigenschappen van het Rendement Certificaat raadplegen. Onder de tab «downloads» vindt u, in geval van een Corporate Action, ook een uitgebreide uitleg over de impact ervan op de kenmerken van het Rendement Certificaat. 6

7 Illustraties De twee onderstaande, fictieve scenario s zullen de werking van de Rendement Certificaten met een index als onderliggend actief en een ratio van 10/1 verder illustreren. Stel dat de index X een koers heeft van 360 punten. U bent gematigd positief over de index en ervan overtuigd dat deze het komende jaar boven 285 punten blijft handelen. U bent op zoek naar een rendement van +25% op deze belegging. Dit stemt overeen met Certificaat 3 in onderstaand voorbeeld: een Rendement Certificaat op de index X met een rendementgrens van 285 punten en het daaraan gekoppelde vast rendement van 450 punten. Het Certificaat wordt uitgegeven op EUR 36,00, dit is de koers van de onderliggende index op het moment van uitgifte gedeeld door de ratio. De maximale uitbetaling bedraagt EUR 45, ofwel het Vast Rendement gedeeld door de ratio. Onderliggende index Koers van de index Looptijd (maanden) Rendementgrens Vast Rendement Max. Uitbetaling Rendement (%) 1 X EUR % 2 X EUR % 3 X EUR 45,00 25% 4 X EUR 43,20 20% 1) De rendementgrens wordt tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat nooit bereikt. Koers van X Vast Rendement De maximale uitbetaling is gelijk aan het Vast Rendement gedeeld door de ratio 285 Rendementgrens Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien de index afsluit op 350 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 45. De uitbetaling is namelijk gelijk aan het vast rendement gedeeld door de ratio. In dit geval biedt het Rendement Certificaat op de einddatum een hoger rendement dan de onderliggende index (1). Indien de index afsluit op 540 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat ook EUR 45. In dit geval profiteert de belegger niet van de volledige stijging van de onderliggende index, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement gedeeld door de ratio. Opgelet, indien de onderliggende index noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de index bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. (1) Met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd van het Rendement Certificaat zijn uitgekeerd. 7

8 2) De rendementgrens van het Rendement Certificaat is tijdens de looptijd minstens eenmaal bereikt. Koers van X Vast Rendement Rendementgrens Terugbetaling tegen de slotkoers van de index gedeeld door de ratio, beperkt tot de maximale uitbetaling. Uitgiftedatum Einddatum (+12 maanden) Tijd Indien de index afsluit op 280 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 28. De uitbetaling is gelijk aan de slotkoers van de index op einddatum, gedeeld door de ratio. Het Rendement Certificaat biedt in dit geval op einddatum een rendement dat gelijk is aan dat van de onderliggende index, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien de index afsluit op 400 punten, dan bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 40. De uitbetaling is gelijk aan de slotkoers van de index op einddatum, gedeeld door de ratio. Ook in dit geval biedt het Rendement Certificaat op einddatum een rendement dat gelijk is aan dat van de onderliggende index, met uitsluiting van de dividenden die tijdens de looptijd zijn uitgekeerd. Indien de index afsluit op 540 punten bedraagt de uitbetaling van het Rendement Certificaat EUR 45. In dit geval profiteert de belegger niet van de volledige stijging van de onderliggende index, omdat de uitbetaling beperkt is tot het vast rendement gedeeld door de ratio. Deze voorbeelden gaan er van uit dat het Rendement Certificaat gekocht wordt op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is de prijs van het Certificaat gelijk aan de koers van de onderliggende waarde gedeeld door de ratio. Gedurende de looptijd kan het Rendement Certificaat handelen met een premie of met een korting vergeleken met de koers van de onderliggende waarde. Als het Rendement Certificaat bij aankoop op een premie handelt vergeleken met de onderliggende waarde, dan kan dit leiden tot een lager rendement dan dat van de onderliggende waarde in het geval dat de rendementgrens gedurende de looptijd wordt gebroken. Opgelet, indien de onderliggende index noteert in een andere valuta dan in EUR, dan worden ook de rendementgrens en het vast rendement in deze valuta uitgedrukt. Als de index bijvoorbeeld in USD noteert, dan zullen ook de rendementgrens en het vast rendement worden uitgedrukt in USD, terwijl de uitbetaling van het Certificaat op einddatum gebeurt in EUR. 8

9 Wat kan een Rendement Certificaat u bieden? DE VOORDELEN Een Rendement Certificaat is een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen. Het biedt beleggers de mogelijkheid een aantrekkelijk rendement te verkrijgen, ook als de koers van de onderliggende waarde stagneert of gematigd daalt. De belegger ontvangt de maximale uitbetaling indien de onderliggende waarde gedurende de looptijd boven de rendementgrens blijft handelen (1). Per onderliggende waarde worden er meerdere Rendement Certificaten uitgegeven met een verschillend risico-rendement profiel. De belegger kan zo zelf het Certificaat kiezen dat het best bij hem past. Algemeen geldt hoe hoger de rendementgrens wordt ingeschat, hoe hoger het overeenkomstig vast rendement. Er zullen op regelmatige basis nieuwe Rendement Certificaten worden uitgegeven met verschillende rendementsgrenzen en verschillende bijbehorende rendementen. De Rendement Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel en zullen continu genoteerd worden op NYSE Euronext Amsterdam. De liquiditeit van het product wordt onder normale marktomstandigheden verzekerd door BNP Paribas Arbitrage SNC. (1) De maximale uitbetaling is gekoppeld aan het vast rendement gekozen bij aankoop. 9

10 DE RISICO S Rendement Certificaten zijn net als aandelen beleggingsproducten zonder kapitaalbescherming. Ze onderwerpen de belegger aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Voor de Rendement Certificaten vormt het vast rendement een terugbetalingsmaximum op de einddatum, ook als de onderliggende waarde een hogere eindkoers behaalt dan dat rendement. De belegger profiteert dus niet van de gehele stijging van de onderliggende waarde aangezien de uitbetaling gelimiteerd wordt door het vast rendement. Het vast rendement komt te vervallen, indien de rendementgrens wordt bereikt tijdens de looptijd van het Certificaat. Er kan dus een kapitaalverlies ontstaan voor de belegger, indien de koers van de onderliggende waarde lager eindigt dan de aankoopkoers van het Certificaat. De eventuele dividenden die door het onderliggende actief worden uitgekeerd, worden niet uitgekeerd aan de belegger. Het gemiddelde jaarlijkse dividendrendement, dat kan worden mislopen op bv. de AEX index, bedraagt 3,73% (Bron: Bloomberg per 8 augustus 2013). Dit historisch dividendrendement vormt echter geen indicatie voor het toekomstig dividendrendement van een rechtstreekse belegging in aandelen. De koers van het Rendement Certificaat kan gedurende de volledige looptijd fluctueren omdat zijn ontwikkeling beïnvloed wordt door o.a. de koers van de onderliggende waarde, de rente, de volatiliteit, de wisselkoers wanneer de onderliggende waarde in een andere munt dan de Euro noteert, het kredietrisico en de resterende looptijd van het Rendement Certificaat. Met name als de onderliggende waarde op het einde van de looptijd vlak boven de rendementgrens handelt, kan dit leiden tot een grillig koersverloop. Op einddatum wordt de uitbetaling uitsluitend bepaald door het koersverloop van de onderliggende waarde. Als de onderliggende waarde niet in Euro noteert, dan loopt de belegger een wisselkoersrisico. Een daling van de valuta van de onderliggende waarde ten opzichte van de euro kan een negatieve impact hebben op de prijs van een Rendement Certificaat. De belegger die een Rendement Certificaat in zijn bezit heeft, loopt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgever van de Rendement Certificaten en op BNP Paribas SA (S&P: A+/Moody s: A2/Fitch: A+) als garantiegever. 10

11 Om een stap verder te gaan Beleggingsprofiel U moet een Rendement Certificaat kiezen dat past bij uw beleggingsprofiel. Een offensieve belegger zal kiezen voor een Certificaat met een hoge rendementgrens, die vrij dicht bij de koers van de onderliggende waarde ligt, om zo een hoger potentieel rendement na te streven. Een defensieve belegger zal daarentegen kiezen voor een Certificaat met een lage rendementgrens die verder verwijderd ligt van de koers van de onderliggende waarde om een grotere bescherming te genieten. Het vast rendement zal dan ook lager liggen. Aandeel of Rendement Certificaat? Aandeel Rendement Certificaat Sterk dalende markt Gematigd dalende markt - ++ Gematigd stijgende markt + ++ Sterk stijgende markt Uitgekeerde dividenden Ja Nee Beleggingstermijn Middellange/ Lange termijn 6 tot 18 maanden Verhandelbaarheid en kosten De Rendement Certificaten worden continu genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. U kunt de Certificaten kopen en verkopen wanneer u wilt gedurende de looptijd. Ze zijn dus even eenvoudig te verhandelen als een aandeel: u plaatst uw beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde bank of broker. Het gewenste Rendement Certificaat is te vinden via de ISIN-code van het Certificaat. De kosten van de Rendement Certificaten bedragen op jaarbasis gemiddeld 1,00%. Deze kosten zijn reeds in de koers verwerkt en omvatten een vergoeding die aan distributeurs wordt betaald, de vergoeding voor structurering van het product, de kosten in verband met notering aan NYSE Euronext Amsterdam, de kosten in verband met afrekening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten. Zoals voor elke transactie kunnen provisies worden gerekend door uw bank of broker. Een overzicht van de toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Afhandeling Op de einddatum van de Rendement Certificaten, bij sluiting van de beurs, worden de Rendement Certificaten afgewikkeld en wordt de uitbetaling die u zult ontvangen vastgesteld. De uitbetaling die aan u wordt uitgekeerd is altijd in cash, in euro. De uitbetaling wordt na afwikkeling van het Rendement Certificaat volledig automatisch verwerkt. Binnen vijf werkdagen na de einddatum maakt BNP Paribas de uitbetaling over naar uw bank of broker. Daarna ligt het aan uw bank of broker wanneer u over de uitbetaling kunt beschikken. Dit is normaal binnen een of twee werkdagen. 11

12 Vervolginformatie BNP Paribas biedt u de mogelijkheid om ook na de aankoop van een Rendement Certificaat op de hoogte te blijven van alle relevante informatie omtrent dat Certificaat. Op de website markets.bnpparibas.nl kunt u de prestatie van het Certificaat op de voet volgen. Op de specifieke product pagina s kunt u het rendement van de Certificaten vergelijken met dat van de onderliggende waarde. Bovendien kunt u via de tool Watchlist al uw aangekochte Certificaten groeperen om een duidelijk overzicht van hun prestaties te krijgen. Verder zijn op de website het Basisprospectus en zijn supplementen terug te vinden waarin alle risico s van een belegging in Rendement Certificaten uitvoerig worden beschreven. Ook de final terms met betrekking tot de Certificaten zijn beschikbaar op de website. Fiscale behandeling U kunt op de belegging in de Rendement Certificaten belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van de Rendement Certificaten is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Rendement Certificaten, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingsdienst of uw belastingadviseur. Juridische documentatie Elke belegger wordt verzocht om voor elke inschrijving de onderliggende informatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus, genaamd Note, Warrant and Certificate Programme goedgekeurd door de AMF (Autorité des marchés financiers, de Franse toezichthouder), (b) zijn eventuele supplementen, (c) de specifieke samenvatting van elke uitgifte en (d) de Definitieve Voorwaarden ( Final Terms ) betreffende de beschouwde Rendement Certificaten. De Juridische Documentatie die van toepassing is op elk Certificaat, is verkrijgbaar op de specifieke pagina over dit Certificaat op de website van de uitgevende instelling (markets.bnpparibas.nl) die de beleggers worden verzocht te raadplegen. Het Basisprospectus is eveneens verkrijgbaar op de website van de AMF ( Alvorens te beleggen in dit product wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en door in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa, zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag. Door de verwerving van deze Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn Garantiegever.

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

draft Rendement Certificaat

draft Rendement Certificaat draft Rendement Certificaat Inhoud 05 Wat is een Rendement Certificaat? 07 De werking van een Rendement Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 11 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Twin Win Certificaat

Twin Win Certificaat Twin Win Certificaat Inhoud 05 Wat is een Twin Win Certificaat? 06 De werking van een Twin Win Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 12 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen in Twin

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten www.bnpparibasmarkets.nl Rendement Certificaten zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde en hebben een vooraf bepaalde looptijd. Aan

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming Bonus Certificaat Inhoud 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat 09 Uitbetaling 11 Scenario analyse 13 De koersvorming 15 Handelen in een Bonus Certificaat 16 Kosten en

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

draft Garantie Certificaat

draft Garantie Certificaat draft Garantie Certificaat Garantie Certificaat Commerzbank is één van de grootste aanbieders van beursgenoteerde beleggingsproducten in Europa, denk hierbij aan investeringsproducten zoals rendement-,

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

draft Discount Certificaat

draft Discount Certificaat draft Discount Certificaat Inhoud 05 Wat is een Discount Certificaat? 07 De werking van een Discount Certificaat 09 Scenario analyse 12 Beleggingstrategieën 14 De koersvorming gedurende de 16 Handelen

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015 Memory Coupon Notes Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Memory Coupon Note China

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 Structured Products Oktober 2014 BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. U loopt het risico uw volledige inleg te verliezen.

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Februari 2016 Maatwerk ISIN: NL0011218631 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Plus Note 16-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op ING 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen ING Groep N.V. het komende jaar in waarde zullen stijgen, maar niet meer dan 22% 1? Dan kunt u dubbel profiteren

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Memory Coupon Notes.

Memory Coupon Notes. Memory Coupon Notes www.bnpparibasmarkets.nl Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat ABN AMRO bull cer tificaat Op KPN 2011-2012 2 dubbel profiteren van een stijging in de koers van het aandeel KPN? Verwacht u dat de aandelen KPN het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u met

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op Akzo Nobel 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen Akzo Nobel het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot aan

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes rbs.nl/markets AEX Garantie Notes Wanneer koopt u een AEX Garantie Note? Een AEX Garantie Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct waarmee u met een beperkt risico kunt beleggen in de AEX-Index. In

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

ING Pole Position Australia Note

ING Pole Position Australia Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie