Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten (2) ), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en BNP Paribas S.A.; De meerwaarde is afhankelijk van de evolutie van de Europese aandelenmarkt, via de EURO STOXX Select Dividend 30 index, hierna de Index genoemd. Als de Index in waarde stijgt, zal de meerwaarde gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde (3) prestatie van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd zijn door de componenten van de Index; De Emittent behoudt zich evenwel elk jaar het recht voor om te «switchen» naar een Note die hoe dan ook 8 switch coupons van 5% (bruto) uitkeert. De kans dat de Emittent dat recht uitoefent, is zeer klein. In voorkomend geval zal de switch hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index; Emittent: SecurAsset S.A. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op deze Note, leent u geld aan de Emittent die dat kapitaal in deposito geeft bij BNP Paribas S.A.. De Emittent verbindt zich ertoe om de prestatie op de eindvervaldag of desgevallend de jaarlijkse «switch» coupons uit te keren en om het volledig belegd kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag (exclusief instapkosten (2) ). In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en BNP Paribas S.A. loopt de belegger het risico dat de bedragen waarop de belegger recht heeft, niet terugkrijgt en het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Door op dit product in te tekenen nemen de beleggers een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A. (voor meer informatie, raadpleeg de paragraaf «dubbel kredietrisico» in de technische fiche). DOELGROEP Dit product is bestemd voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen evalueren, rekening houdend met hun financiële situatie. Meer in het bijzonder moeten ze vertrouwd zijn met de EURO STOXX Select Dividend 30 index en de rentevoeten. (1) Rating BNP Paribas S.A. per 23/05/2014: S&P A+, Moody s A1, Fitch A+ (2) 2,50% instapkosten (3) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL OP DE EINDVERVALDAG (1) RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) PLUS EEN MEERWAARDE GEKOPPELD AAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (1) Op de eindvervaldag heeft de belegger, bovenop het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten), recht op een meerwaarde die gelijk is aan: 100% VAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt als volgt berekend: Op de initiële observatiedatum (8 augustus 2014), bekijkt men het slotniveau van de onderliggende Index die dan als beginniveau geldt. De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 8 augustus 2014). Indien de gemiddelde prestatie van de Index nul of negatief is, wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Bijvoorbeeld: Veronderstellen we dat, op de eindvervaldag, de Emittent niet is overgegaan tot de switch. En laten we er ook van uitgaan dat de Index zo n evolutie vertoont dat het gemiddelde van de 31 observaties 136% van het beginniveau bedraagt. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt dan 36% (= 136%- 100%) en de belegger ontvangt dan, op de eindvervaldag, een meerwaarde van 36% (= 36% 100%). 8 «SWITCH» COUPONS (1) OF De Emittent beschikt evenwel elk jaar over het recht om het product discretionair om te zetten in een Note die 8 bruto «switch» coupons uitkeert, gelijk aan: 5% x BELEGD KAPITAAL (1) Als de Emittent beslist om over te gaan tot de switch, ontvangt de belegger de coupon van 5% die verschuldigd is voor het lopende jaar, en alle voorgaande coupons (die nog niet werden uitbetaald). De volgende jaren wordt er een «switch» coupon uitgekeerd. Bijvoorbeeld: Veronderstellen we dat de Emittent overgaat tot de switch in het zesde jaar. De belegger ontvangt dan de «switch» coupon van 5% die verschuldigd is voor dat jaar en 5 «switch» coupons van de voorgaande jaren 1 tem 5. Het totaal, 30% (= 6 x 5%), wordt uitbetaald op de betaaldatum van het zesde jaar. Tijdens de jaren 7 en 8 wordt er een «switch» coupon van 5% uitbetaald op de overeenkomstige betaaldata. In geval van een switch zal de belegger niet langer blootgesteld zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en zal hij dus geen recht meer hebben op de meerwaarde. Als de Emittent beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de Index en aan het einde van de looptijd. De termen «beginkapitaal» en «belegd kapitaal» die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Note, ofwel per Note exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele prestatie en de coupons wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A.

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggend waarde gebaseerd op een Index die de Europese vennootschappen groepeert, met de hoogste dividendpercentages; Indien de switch niet wordt geactiveerd, maakt het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata het mogelijk om zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag; Als de switch niet geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de gemiddelde (1) prestatie van de Index; Als de switch geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een «switch» coupon van 5% (bruto) per jaar en zal de «switch» coupon van de volgende jaren 5% bedragen; Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van zijn belegd kapitaal exclusief kosten, behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of BNP Paribas S.A. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de Index. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de Index; Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, is de marktprijs van toepassing en dan zijn de modaliteiten van dit product niet langer van toepassing. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, kan de belegger een kapitaalverlies lijden; De belegger weet niet op voorhand of hij de prestatie op de eindvervaldag of van de 8 «switch» coupons zal genieten. De activering van de switch gebeurt naar goeddunken van de Emittent. De kans is zeer klein dat de Emittent dat recht uitoefent. Als de Emittent beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de Index; In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A., zal de belegger de coupons na de datum van het faillissement niet ontvangen, noch de meerwaarde. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest; Indien de switch niet wordt geactiveerd, kan het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index bijvoorbeeld constant zou stijgen; In geval van een switch loopt de belegger het risico dat hij een lager rendement ontvangt dan bij een rechtstreekse belegging in de Index. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014)

4 EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 INDEX Waarom kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement? Er zijn enkele belangrijke factoren die de koers van de aandelen met hoge dividenden ondersteunen. De ondernemingen die regelmatig dividenden uitkeren, geven blijk van een goede financiële gezondheid. Het dividendrendement dat deze aandelen bieden, vormt een aantrekkelijk rendement, vooral omdat de rentevoeten nu een historisch dieptepunt hebben bereikt. De beleggers die op zoek zijn naar rendement, zijn er dol op, wat hun koers automatisch ondersteunt. De EURO STOXX Select Dividend 30 index stelt de beleggers in staat om te profiteren van het beurspotentieel van de aandelen met hoog dividendrendement, zelfs zonder de dividenden ervan te ontvangen. DE EURO STOXX Select Dividend 30 INDEX De EURO STOXX Select Dividend 30 index is samengesteld uit 30 kapitalisaties uit alle landen van de eurozone. De Index geeft toegang tot de Europese vennootschappen die regelmatig hoge dividenden uitkeren. Hij is sectoraal en geografisch over Europa gediversifieerd en zijn notering wordt dagelijks gepubliceerd. De aandelen die de Index vormen, worden gekenmerkt door een hoog dividendpercentage in vergelijking met dat van de andere vennootschappen van de eurozone. Bovendien worden de aandelen gewogen volgens hun dividendrendement: hoe groter dat is, des te meer gewicht heeft dat aandeel in de Index. De EURO STOXX Select Dividend 30-index wordt berekend exclusief dividenden, de belegging profiteert niet van de dividenden van de aandelen Historische niveaus van de EURO STOXX Select Dividend 30 index (tussen 04/06/2004 en 05/06/2014) 0 juni 04 juni 05 juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 Bron: Bloomberg, juni U kunt de Index raadplegen via De verwijzingen naar prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties.

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties en vormen geen garantie voor de toekomstige prestatie en vormen geenszins een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. ongunstig scenario De Emittent activeert de switch niet en de Index registreert een sterke daling Niveau van de Index % Jaar De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden berekent men de gemiddelde (1) prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal. Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement (vóór roerende voorheffing) van -0,31% (2). 80 NEUTRAAL SCENARIO De Emittent beslist om de switch niet te activeren en de Index registreert een stijging Niveau van de Index % GUNSTIG SCENARIO De Index registreert een grote stijging en de Emittent beslist om de switch te activeren Niveau van de Index % % Jaar Jaar De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden berekent men de gemiddelde (1) prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt 11%. Op de eindvervaldag wordt de meerwaarde, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel een meerwaarde van 11% (= 100% x 11%). Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze meerwaarde, het volledig belegd kapitaal. Dat stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 1,00% (2). De Emittent beslist om de switch te activeren in het zevende jaar. De formule voor de berekening van de eventuele meerwaarde die voorzien was op de eindvervaldag wordt omgezet in een formule met een jaarlijkse vaste coupon van 5% (bruto). De belegger ontvangt per gelopen jaar (huidige en voorgaande), een vaste coupon van 5% (bruto). De belegger krijgt op dit moment een coupon van 35% (=7 gelopen jaren x 5%). Voor het resterende jaar (het 8ste jaar) zal de belegger een vaste coupon van 5% (bruto) ontvangen. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal plus de «switch» coupon van dat jaar, zijnde 5%. Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement (vóór roerende voorheffing) van 4,10% (2). In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of BNP Paribas S.A., zal de belegger na de datum van het faillissement, noch de coupons, noch de meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014) (2) het actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 DE RISICO S Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Risico op beperkt rendement - Als gevolg van een eventuele switch, kan de waarde van de Notes niet hoger zijn dan de waarde van het geswitchte product, meer bepaald 1400 EUR per coupure tot het einde van het zevende jaar. Risico op koersschommelingen - De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van BNP Paribas S.A.. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan het belegd kapitaal. Liquiditeitsrisico - De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes van de beleggers via de distributeur verkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop/verkoop vork van maximaal 1% worden toegepast). Crelan voegt daaraan uitstapkosten van 1% toe. Zo kan de belegger die zijn Notes wil verkopen vóór de eindvervaldag, ze verkopen tegen een prijs die wordt bepaald door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Notes» op pagina 8). Dubbel kredietrisico - Door de verwerving van dit product stelt de belegger zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A., door het feit dat sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij BNP Paribas S.A. in deposito worden gegeven; in geval van wanbetaling van de ene of andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Overigens wordt de prestatie op de eindvervaldag of, desgevallend, de «switch» coupons betaald dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A.. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen enkel prestatie of «switch» coupon ontvangt in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A. (2). PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van SecurAsset S.A. et BNP Paribas, de looptijd van het product of zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via artikelen/beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014) (2) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A-; stabiel vooruitzicht (op 23 mei 2014). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Secured Note, Warrant & Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Luxemburgse regulator op 27 november 2013, (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen gedateerd op 13 december 2013 en 23 april 2014, (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden (Final Terms) van 20 juni 2014 en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte (Issue Specific Summary), en om de beslissing om te beleggen in de Notes te overwegen in het licht van alle informatie die hierin is opgenomen. SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Juridische Documentatie - waaronder het Basisprospectus, zijn samenvatting (in het Frans en het Nederlands), de Final Terms (documenten in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands) - zijn gratis verkrijgbaar in de agentschappen van Crelan en op alvorens in te schrijven op de Notes. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam ISIN-code Producttype Emetteur Distributeur SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond XS Dit product is een gestructureerd schuldinstrument SecurAsset S.A. (Luxemburg), een vennootschap naar Luxemburgs recht (SecurAsset maakt niet het voorwerp uit van een rating). SecurAsset S.A. geeft Notes uit die beschermd zijn door activa die worden aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset S.A. kunnen de schuldeisers van een gegeven compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset S.A. de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij BNP Paribas S.A.. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset S.A. heeft ten aanzien van BNP Paribas S.A. voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. Overigens geeft BNP Paribas S.A. aan SecurAsset S.A. de rendementsmotor van de Notes, via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van de variabele jaarlijkse coupons door SecurAsset S.A. zal mogelijk maken. In geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Bovendien zullen de Notes, in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A., (bij wijze van deposito en/of de swap), vooraf kunnen worden terugbetaald door de Emittent. In deze situatie wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het bedrag dat hen zal worden terugbetaald, lager kan zijn dan het bedrag dat wordt ontvangen in afwezigheid van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A.. Voor meer details, zie Juridische Documentatie. Crelan N.V. Inschrijvingsperiode Van 23 juni 2014 tot en met 4 augustus 2014 tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgifteprijs 100% Munt EUR Coupure (N) EUR Uitgiftedatum 8 augustus 2014 Eindvervaldag 8 augustus 2022 Betaaldatum 8 augustus 2014 Initiële Vaststellingsdatum 8 augustus 2014 Observatiedata voor de berekening van de prestatie Elke 25e van de maand gedurende de periode van 25 januari 2020 (inbegrepen) tot 25 juli 2022 (inbegrepen), of de eerstvolgende werkdag als de Index niet noteert (31 Observatiedata). Switchdata (optioneel) 27 juli 2015, 25 juli 2016, 25 juli 2017, 25 juli 2018, 25 juli 2019, 27 juli 2020, 26 juli 2021 Betaaldata van de eventuele «switch» coupons 10 augustus 2015, 8 augustus 2016, 8 augustus 2017, 8 augustus 2018, 8 augustus 2019,10 augustus 2020, 9 augustus 2021, en 8 augustus 2022 Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: 1% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegde bedrag, zullen worden uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle kosten ingehouden door de emittent, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten Onderliggende waarde EURO STOXX Select Dividend 30 Index (ISIN: CH ) «Switch» coupon (in geval van activering) Rendement (en cas de non activation du switch) Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes 5% (50 EUR per coupure) Elk jaar, op de switchdata, behoudt de Emittent zich het recht voor om over te gaan tot een switch, waardoor de Note, initieel geïndexeerd op de prestatie van de Index, omgezet wordt in een Note die vaste jaarlijkse coupons uitkeert. In dit geval zal na de laatste «switch» coupon geen enkele meerwaarde worden uitgekeerd op de eindvervaldag. Index Nx100% xmax 0%, Index final initial 1 Index initieel : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Index finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 observatiedata Conservatief - Voorzover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons en de prestatie Taks op de beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De waarde van het product is tijdens de looptijd verkrijgbaar op aanvraag bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op De Notes worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met de Distributeur. De verkooporders die aankomen bij de Distributeur (vóór 12u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website Voor meer exhaustieve informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we de belegger naar de tarieflijst van de Distributeur op de website Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief

Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Argenta Spaarbank nv, RPR Antwerpen, BTW 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat) SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)» Een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Eurozone Exporters Minimum Yield USD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal (1)(2)

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie