Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten (2) ), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en BNP Paribas S.A.; De meerwaarde is afhankelijk van de evolutie van de Europese aandelenmarkt, via de EURO STOXX Select Dividend 30 index, hierna de Index genoemd. Als de Index in waarde stijgt, zal de meerwaarde gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde (3) prestatie van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd zijn door de componenten van de Index; De Emittent behoudt zich evenwel elk jaar het recht voor om te «switchen» naar een Note die hoe dan ook 8 switch coupons van 5% (bruto) uitkeert. De kans dat de Emittent dat recht uitoefent, is zeer klein. In voorkomend geval zal de switch hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index; Emittent: SecurAsset S.A. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op deze Note, leent u geld aan de Emittent die dat kapitaal in deposito geeft bij BNP Paribas S.A.. De Emittent verbindt zich ertoe om de prestatie op de eindvervaldag of desgevallend de jaarlijkse «switch» coupons uit te keren en om het volledig belegd kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag (exclusief instapkosten (2) ). In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en BNP Paribas S.A. loopt de belegger het risico dat de bedragen waarop de belegger recht heeft, niet terugkrijgt en het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Door op dit product in te tekenen nemen de beleggers een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A. (voor meer informatie, raadpleeg de paragraaf «dubbel kredietrisico» in de technische fiche). DOELGROEP Dit product is bestemd voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen evalueren, rekening houdend met hun financiële situatie. Meer in het bijzonder moeten ze vertrouwd zijn met de EURO STOXX Select Dividend 30 index en de rentevoeten. (1) Rating BNP Paribas S.A. per 23/05/2014: S&P A+, Moody s A1, Fitch A+ (2) 2,50% instapkosten (3) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL OP DE EINDVERVALDAG (1) RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) PLUS EEN MEERWAARDE GEKOPPELD AAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (1) Op de eindvervaldag heeft de belegger, bovenop het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten), recht op een meerwaarde die gelijk is aan: 100% VAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt als volgt berekend: Op de initiële observatiedatum (8 augustus 2014), bekijkt men het slotniveau van de onderliggende Index die dan als beginniveau geldt. De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 8 augustus 2014). Indien de gemiddelde prestatie van de Index nul of negatief is, wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Bijvoorbeeld: Veronderstellen we dat, op de eindvervaldag, de Emittent niet is overgegaan tot de switch. En laten we er ook van uitgaan dat de Index zo n evolutie vertoont dat het gemiddelde van de 31 observaties 136% van het beginniveau bedraagt. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt dan 36% (= 136%- 100%) en de belegger ontvangt dan, op de eindvervaldag, een meerwaarde van 36% (= 36% 100%). 8 «SWITCH» COUPONS (1) OF De Emittent beschikt evenwel elk jaar over het recht om het product discretionair om te zetten in een Note die 8 bruto «switch» coupons uitkeert, gelijk aan: 5% x BELEGD KAPITAAL (1) Als de Emittent beslist om over te gaan tot de switch, ontvangt de belegger de coupon van 5% die verschuldigd is voor het lopende jaar, en alle voorgaande coupons (die nog niet werden uitbetaald). De volgende jaren wordt er een «switch» coupon uitgekeerd. Bijvoorbeeld: Veronderstellen we dat de Emittent overgaat tot de switch in het zesde jaar. De belegger ontvangt dan de «switch» coupon van 5% die verschuldigd is voor dat jaar en 5 «switch» coupons van de voorgaande jaren 1 tem 5. Het totaal, 30% (= 6 x 5%), wordt uitbetaald op de betaaldatum van het zesde jaar. Tijdens de jaren 7 en 8 wordt er een «switch» coupon van 5% uitbetaald op de overeenkomstige betaaldata. In geval van een switch zal de belegger niet langer blootgesteld zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en zal hij dus geen recht meer hebben op de meerwaarde. Als de Emittent beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de Index en aan het einde van de looptijd. De termen «beginkapitaal» en «belegd kapitaal» die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Note, ofwel per Note exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele prestatie en de coupons wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A.

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggend waarde gebaseerd op een Index die de Europese vennootschappen groepeert, met de hoogste dividendpercentages; Indien de switch niet wordt geactiveerd, maakt het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata het mogelijk om zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag; Als de switch niet geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de gemiddelde (1) prestatie van de Index; Als de switch geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een «switch» coupon van 5% (bruto) per jaar en zal de «switch» coupon van de volgende jaren 5% bedragen; Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van zijn belegd kapitaal exclusief kosten, behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of BNP Paribas S.A. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de Index. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de Index; Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, is de marktprijs van toepassing en dan zijn de modaliteiten van dit product niet langer van toepassing. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, kan de belegger een kapitaalverlies lijden; De belegger weet niet op voorhand of hij de prestatie op de eindvervaldag of van de 8 «switch» coupons zal genieten. De activering van de switch gebeurt naar goeddunken van de Emittent. De kans is zeer klein dat de Emittent dat recht uitoefent. Als de Emittent beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de Index; In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A., zal de belegger de coupons na de datum van het faillissement niet ontvangen, noch de meerwaarde. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest; Indien de switch niet wordt geactiveerd, kan het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index bijvoorbeeld constant zou stijgen; In geval van een switch loopt de belegger het risico dat hij een lager rendement ontvangt dan bij een rechtstreekse belegging in de Index. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014)

4 EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 INDEX Waarom kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement? Er zijn enkele belangrijke factoren die de koers van de aandelen met hoge dividenden ondersteunen. De ondernemingen die regelmatig dividenden uitkeren, geven blijk van een goede financiële gezondheid. Het dividendrendement dat deze aandelen bieden, vormt een aantrekkelijk rendement, vooral omdat de rentevoeten nu een historisch dieptepunt hebben bereikt. De beleggers die op zoek zijn naar rendement, zijn er dol op, wat hun koers automatisch ondersteunt. De EURO STOXX Select Dividend 30 index stelt de beleggers in staat om te profiteren van het beurspotentieel van de aandelen met hoog dividendrendement, zelfs zonder de dividenden ervan te ontvangen. DE EURO STOXX Select Dividend 30 INDEX De EURO STOXX Select Dividend 30 index is samengesteld uit 30 kapitalisaties uit alle landen van de eurozone. De Index geeft toegang tot de Europese vennootschappen die regelmatig hoge dividenden uitkeren. Hij is sectoraal en geografisch over Europa gediversifieerd en zijn notering wordt dagelijks gepubliceerd. De aandelen die de Index vormen, worden gekenmerkt door een hoog dividendpercentage in vergelijking met dat van de andere vennootschappen van de eurozone. Bovendien worden de aandelen gewogen volgens hun dividendrendement: hoe groter dat is, des te meer gewicht heeft dat aandeel in de Index. De EURO STOXX Select Dividend 30-index wordt berekend exclusief dividenden, de belegging profiteert niet van de dividenden van de aandelen Historische niveaus van de EURO STOXX Select Dividend 30 index (tussen 04/06/2004 en 05/06/2014) 0 juni 04 juni 05 juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 Bron: Bloomberg, juni U kunt de Index raadplegen via De verwijzingen naar prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties.

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties en vormen geen garantie voor de toekomstige prestatie en vormen geenszins een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. ongunstig scenario De Emittent activeert de switch niet en de Index registreert een sterke daling Niveau van de Index % Jaar De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden berekent men de gemiddelde (1) prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal. Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement (vóór roerende voorheffing) van -0,31% (2). 80 NEUTRAAL SCENARIO De Emittent beslist om de switch niet te activeren en de Index registreert een stijging Niveau van de Index % GUNSTIG SCENARIO De Index registreert een grote stijging en de Emittent beslist om de switch te activeren Niveau van de Index % % Jaar Jaar De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden berekent men de gemiddelde (1) prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt 11%. Op de eindvervaldag wordt de meerwaarde, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel een meerwaarde van 11% (= 100% x 11%). Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze meerwaarde, het volledig belegd kapitaal. Dat stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 1,00% (2). De Emittent beslist om de switch te activeren in het zevende jaar. De formule voor de berekening van de eventuele meerwaarde die voorzien was op de eindvervaldag wordt omgezet in een formule met een jaarlijkse vaste coupon van 5% (bruto). De belegger ontvangt per gelopen jaar (huidige en voorgaande), een vaste coupon van 5% (bruto). De belegger krijgt op dit moment een coupon van 35% (=7 gelopen jaren x 5%). Voor het resterende jaar (het 8ste jaar) zal de belegger een vaste coupon van 5% (bruto) ontvangen. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal plus de «switch» coupon van dat jaar, zijnde 5%. Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement (vóór roerende voorheffing) van 4,10% (2). In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of BNP Paribas S.A., zal de belegger na de datum van het faillissement, noch de coupons, noch de meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014) (2) het actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 DE RISICO S Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Risico op beperkt rendement - Als gevolg van een eventuele switch, kan de waarde van de Notes niet hoger zijn dan de waarde van het geswitchte product, meer bepaald 1400 EUR per coupure tot het einde van het zevende jaar. Risico op koersschommelingen - De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van BNP Paribas S.A.. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan het belegd kapitaal. Liquiditeitsrisico - De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes van de beleggers via de distributeur verkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop/verkoop vork van maximaal 1% worden toegepast). Crelan voegt daaraan uitstapkosten van 1% toe. Zo kan de belegger die zijn Notes wil verkopen vóór de eindvervaldag, ze verkopen tegen een prijs die wordt bepaald door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Notes» op pagina 8). Dubbel kredietrisico - Door de verwerving van dit product stelt de belegger zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A., door het feit dat sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij BNP Paribas S.A. in deposito worden gegeven; in geval van wanbetaling van de ene of andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Overigens wordt de prestatie op de eindvervaldag of, desgevallend, de «switch» coupons betaald dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A.. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen enkel prestatie of «switch» coupon ontvangt in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A. (2). PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van SecurAsset S.A. et BNP Paribas, de looptijd van het product of zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via artikelen/beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn afsluitingsniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 25 januari 2020 en 25 juli 2022) te vergelijken met zijn beginniveau (8 augustus 2014) (2) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A-; stabiel vooruitzicht (op 23 mei 2014). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Secured Note, Warrant & Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Luxemburgse regulator op 27 november 2013, (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen gedateerd op 13 december 2013 en 23 april 2014, (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden (Final Terms) van 20 juni 2014 en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte (Issue Specific Summary), en om de beslissing om te beleggen in de Notes te overwegen in het licht van alle informatie die hierin is opgenomen. SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Juridische Documentatie - waaronder het Basisprospectus, zijn samenvatting (in het Frans en het Nederlands), de Final Terms (documenten in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands) - zijn gratis verkrijgbaar in de agentschappen van Crelan en op alvorens in te schrijven op de Notes. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam ISIN-code Producttype Emetteur Distributeur SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond XS Dit product is een gestructureerd schuldinstrument SecurAsset S.A. (Luxemburg), een vennootschap naar Luxemburgs recht (SecurAsset maakt niet het voorwerp uit van een rating). SecurAsset S.A. geeft Notes uit die beschermd zijn door activa die worden aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset S.A. kunnen de schuldeisers van een gegeven compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset S.A. de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij BNP Paribas S.A.. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset S.A. heeft ten aanzien van BNP Paribas S.A. voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. Overigens geeft BNP Paribas S.A. aan SecurAsset S.A. de rendementsmotor van de Notes, via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van de variabele jaarlijkse coupons door SecurAsset S.A. zal mogelijk maken. In geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Bovendien zullen de Notes, in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A., (bij wijze van deposito en/of de swap), vooraf kunnen worden terugbetaald door de Emittent. In deze situatie wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het bedrag dat hen zal worden terugbetaald, lager kan zijn dan het bedrag dat wordt ontvangen in afwezigheid van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A.. Voor meer details, zie Juridische Documentatie. Crelan N.V. Inschrijvingsperiode Van 23 juni 2014 tot en met 4 augustus 2014 tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgifteprijs 100% Munt EUR Coupure (N) EUR Uitgiftedatum 8 augustus 2014 Eindvervaldag 8 augustus 2022 Betaaldatum 8 augustus 2014 Initiële Vaststellingsdatum 8 augustus 2014 Observatiedata voor de berekening van de prestatie Elke 25e van de maand gedurende de periode van 25 januari 2020 (inbegrepen) tot 25 juli 2022 (inbegrepen), of de eerstvolgende werkdag als de Index niet noteert (31 Observatiedata). Switchdata (optioneel) 27 juli 2015, 25 juli 2016, 25 juli 2017, 25 juli 2018, 25 juli 2019, 27 juli 2020, 26 juli 2021 Betaaldata van de eventuele «switch» coupons 10 augustus 2015, 8 augustus 2016, 8 augustus 2017, 8 augustus 2018, 8 augustus 2019,10 augustus 2020, 9 augustus 2021, en 8 augustus 2022 Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: 1% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegde bedrag, zullen worden uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle kosten ingehouden door de emittent, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten Onderliggende waarde EURO STOXX Select Dividend 30 Index (ISIN: CH ) «Switch» coupon (in geval van activering) Rendement (en cas de non activation du switch) Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes 5% (50 EUR per coupure) Elk jaar, op de switchdata, behoudt de Emittent zich het recht voor om over te gaan tot een switch, waardoor de Note, initieel geïndexeerd op de prestatie van de Index, omgezet wordt in een Note die vaste jaarlijkse coupons uitkeert. In dit geval zal na de laatste «switch» coupon geen enkele meerwaarde worden uitgekeerd op de eindvervaldag. Index Nx100% xmax 0%, Index final initial 1 Index initieel : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Index finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 observatiedata Conservatief - Voorzover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons en de prestatie Taks op de beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De waarde van het product is tijdens de looptijd verkrijgbaar op aanvraag bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op De Notes worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met de Distributeur. De verkooporders die aankomen bij de Distributeur (vóór 12u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website Voor meer exhaustieve informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we de belegger naar de tarieflijst van de Distributeur op de website Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie