Société Générale (France) Global Dividend Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (France) Global Dividend Note"

Transcriptie

1 Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag. Aangezien het om een Price -index gaat, hangt de prestatie ervan uitsluitend af van de koersschommelingen van de aandelen, en niet van de door de aandelen uitgekeerde dividenden die niet worden herbelegd in de index. Er moet ook worden opgemerkt dat de belegger niet de dividenden geniet die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal (zonder kosten ) op de vervaldag, behalve bij een faillissement of een wanbetaling van de emittent (Société Générale). Gestructureerd schuldbewijs uitgegeven door Société Générale Meerwaarde en coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijzigingen). Instapkosten van 1%.

2 Voorstelling van het product BELEGGINGSTYPE EN DOELGROEP Dit product is een gestructureerd schuldvorderingsinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om een vaste jaarlijkse coupon van 1,40% te storten en op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal (zonder kosten (3) ) terug te betalen, vermeerderd met 100% van de slotprestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 boven +11,20%. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Dit instrument is bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de index Stoxx Global Select Dividend 100 en de rentetarieven. HET BEURSPOTENTIEEL (ZONDER DIVIDENDEN) VAN DE AANDELEN MET HOOG DIVIDENDRENDEMENT De prestatie van Société Générale (France) Global Dividend Note wordt gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100. Deze index bestaat uit 100 internationale bedrijven met een hoge dividend-koersverhouding. De geografische spreiding van de index is de volgende: 40 aandelen uit Noord-Amerika, 30 aandelen uit Europa en 30 aandelen uit de zone Asia-Pacific. De waarden waaruit de index bestaat, worden geselecteerd op basis van een positieve groei van de dividendratio per aandeel. De aandelen worden gewogen volgens hun dividendrendement: hoe hoger dat is, hoe meer de waarde doorweegt in de index. Om een grote spreiding te behouden, mag het aandeel van iedere waarde in de index niet groter zijn dan 10%. De samenstelling van de index wordt elk jaar in maart herzien. Aangezien het om een Price -index gaat, hangt de prestatie ervan uitsluitend af van de koersschommelingen van de aandelen, en niet van de door de aandelen uitgekeerde dividenden die niet worden herbelegd in de index. Er moet ook worden opgemerkt dat de belegger niet de dividenden geniet die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. Evolutie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 (EUR PRICE) dec-98 dec-00 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 U kunt de evolutie van de index volgen op: Bron: Bloomberg au 25/01/2013. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN VERSCHILLEN. DE CIJFERS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PE- RIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARK- TGEGEVENS. Société Générale heeft alles in het werk gesteld om zich te verzekeren van de juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen. De elementen van dit document betreffende de marktgegevens worden geleverd op basis van gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Plus-value et coupons soumis au précompte mobilier de 25% (sauf modifications légales). Sauf si l émetteur (Société Générale) fait l objet d un défaut ou d une faillite. (3) Frais d entrée de 1%.

3 MECHANISME VAN HET PRODUCT GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN HET PRODUCT Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40% van jaar 1 tot 8 Na afloop van jaar 1 tot 8 ontvangt de belegger zeker : EEN COUPON VAN 1,40% OP DE VERVALDAG Op de vervaldag na 8 jaar wordt gekeken naar de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 sinds het begin: Indien de prestatie van de index hoger is dan +11,20%, ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon: 100% VAN HET BELEGDE KAPITAAL (ZONDER KOSTEN (3) ) + 100% VAN DE PRESTATIE VAN DE INDEX BOVEN +11,20% In het andere geval, indien de prestatie van de index lager is dan +11,20%, ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon: 100% VAN HET BELEGDE KAPITAAL (ZONDER KOSTEN (3) ) Sauf si l émetteur (Société Générale) fait l objet d un défaut ou d une faillite. Plus-value et coupons soumis au précompte mobilier de 25% (sauf modifications légales). (3) Frais d entrée de 1%.

4 ILLUSTRATIES De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege BKCP. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Gunstig scenario 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0% -10% -20% -30% Gewaarborgde jaarlijkse coupons Prestatie van de index Global Select Dividend 100 Stoxx Na afloop van jaar 1 tot 8 ontvangt de belegger een vaste coupon van 1,40%. Op de vervaldag na 8 jaar laat de index een prestatie optekenen van +67% sinds het begin. De belegger ontvangt dan: 100% + 100% van de prestatie van de index boven +11,20% (67% - 11,20% = 55,80% ) + de laatste coupon van 1,40%, dit is 157,20% van het belegde kapitaal (zonder kosten ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +6,68% (3). Middenscenario 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Na afloop van jaar 1 tot 8 ontvangt de belegger een vaste coupon van 1,40%. Op de vervaldag na 8 jaar laat de index een prestatie optekenen van +25% sinds het begin. De belegger ontvangt dan: 100% + 100% van de prestatie van de index boven +11,20% (25% - 11,20% = 13,80% ) + de laatste coupon van 1,40%, dit is 115,20% van het belegde kapitaal (zonder kosten ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +2,80% (3). -30% Ongunstig scenario Gewaarborgde jaarlijkse coupons Prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Na afloop van jaar 1 tot 8 ontvangt de belegger een vaste coupon van 1,40%. Op de vervaldag na 8 jaar laat de index een prestatie optekenen van -25% sinds het begin. De belegger ontvangt dan: 100% + de laatste coupon van 1,40%, dit is 101,40% van het belegde kapitaal (zonder kosten ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +1,26% (3). -30% Gewaarborgde jaarlijkse coupons Prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 In het slechtste scenario, indien de emittent het voorwerp is van een wanbetaling of faillissement, kunnen de coupons en de prestatie van de index verloren gaan en is de terugbetaling van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Die hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. Meerwaarde en coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijzigingen). Instapkosten van 1%. (3) Inclusief kosten en provisies, cf. technische fiche.

5 VOORNAAMSTE RISICO S KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Société Générale dat beschikt over een A-rating (negatief vooruitzicht) volgens S&P en een A2-rating (stabiel vooruitzicht) volgens Moody s. Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een negatief effect hebben op de koers van Société Générale (France) Global Dividend Note. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. TUSSENTIJDS KAPITAALRISICO Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal is pas geldig op de vervaldag. De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (France) Global Dividend Note gedurende de looptijd ervan lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (zonder kosten). Bij vervroegde verkoop kan hij dan kapitaalverlies lijden. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (France) Global Dividend Note. RISICO OP SCHOMMELING VAN DE MARKTPRIJS Tot de vervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de index Stoxx Global Select Dividend 100 en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Als de waarde van het product gedurende de looptijd sterk wijzigt, zullen de klanten van BKCP die erop hebben ingetekend, worden ingelicht. LIQUIDITEITSRISICO Dit effect is genoteerd op de Beurs van Luxemburg. De beursnotering biedt evenwel geen garantie voor de ontwikkeling van een actieve markt waarop het product kan worden verhandeld. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten wenst te verkopen vóór de vervaldag, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek Verkoop vóór vervaldag ), door zich tot zijn BKCP-adviseur te wenden.

6 Technische fiche Naam ISIN-code Uitgifteprijs 100% Société Générale (France) Global Dividend Note XS Kosten en provisies Instapkosten: 1%. Emittent Distributiekosten: Société Générale betaalt aan BKCP een vergoeding van maximaal 3,25% van het effectief geplaatste bedrag. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Verdeler Société Générale [S&P A (negatief), Moody s A2 (stabiel) op 17/01/2013]. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen. Als een van deze ratings tijdens de commercialiseringsperiode of de looptijd van het product zou dalen, zullen de klanten van BKCP die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht via de website en een bericht in hun kantoor. De ratings zijn indicaties betreffende de solvabiliteit van de emittent, maar vormen geen aanbeveling tot het kopen van effecten. Valuta BKCP cvba Coupure EUR Commercialiseringsperiode EUR Uitgiftedatum Van 11/02/2013 tot 05/04/2013 (behoudens vervroegde afsluiting) Vervaldatum 12/04/2013 Datum van eerste vaststelling 23/04/2021 Data van betaling van de 12/04/2013 coupons Datum van laatste vaststelling 14/04/2014; 13/04/2015; 12/04/2016; 12/04/2017; 12/04/2018; 12/04/2019; 13/04/2020; 23/04/2021 Vaste coupons 16/04/2021 Terugbetaling op de vervaldag 1,40% van jaar 1 tot 8 Belgische fiscaliteit 100% van het belegde kapitaal + 100% van de prestatie van de index boven +11,20% Beleggersprofiel Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op de meerwaarden en coupons. Onderliggende index Het product moet beantwoorden aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring. Een beleggersprofiel is verplicht bij de intekening op dit product. Dit product past in verschillende beleggersprofielen bij BKCP, rekening houdend met het gewicht ervan en de bestaande portefeuille. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op Eusipa-code De index Stoxx Global Select Dividend 100 (Ticker Bloomberg: SDGP Index) Financiële dienstverlener 1199 Miscellaneous Capital Protection Verkoop vóór vervaldag Beroepskrediet n.v. Publicatie van de waarde van het product In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico). Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). Voor de verkoop op de secundaire markt zijn 10 euro transactiekosten (vast) van toepassing. De waarde van het product gedurende de looptijd kan worden aangevraagd bij uw BKCPkantoor en verschijnt één keer per maand op (rubriek Beleggen / Obligaties en/of Gestructureerde uitgiften).

7 PROSPECTUS De «Notes» Société Générale (France) Global Dividend Note die worden uitgegeven door Société Générale (Series 39445/13.4) en in dit document worden beschreven, zijn het voorwerp van «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van 7 februari 2013 (de «Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme» van 20/04/2012 (aangevuld met de bijlagen van 16 mei 2012, 26 juni 2012, 13 augustus 2012, 11 oktober 2012, 24 oktober 2012, 30 oktober 2012, 15 november 2012 en 17 december 2012) dat op 20/04/2012 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG. Het Basisprospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de bijlagen en de Definitieve voorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld in alle BKCP-kantoren en op https://www.bkcp.be/bkcp/nl/banken/particulier/beleggen/obligaties/gestructureerdeproducten/voordelen.html. De beleggers worden verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek «Risicofactoren» van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Iedere nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. BELANGRIJKE INFORMATIE Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Promotioneel karakter van dit document : Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Uitzonderlijke gebeurtenissen die een invloed hebben op de onderliggende instrumenten (aanpassing, vervanging, terugbetaling of vervroegde ontbinding) : Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Informatie over provisies : Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring : Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Opmerking met betrekking tot het product tijdens zijn looptijd : Dit product beschikt over een recht op terugbetaling van het kapitaal. Dit recht op terugbetaling van het kapitaal is enkel geldig op de vervaldag. De waarde van het product kan tijdens zijn looptijd lager zijn dan het geïnvesteerde kapitaal (zonder kosten). Bijgevolg kan de belegger een gedeelte of het geheel verliezen van het belegde bedrag indien het product wordt verkocht voor de vervaldag. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten : Het mogelijk rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product : Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/ of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten : DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de Index : De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. BKCP Waterloolaan Brussel RPR Brussel BTW BE FSMA 01675A IBAN: BE BIC: BKCP BE B1 BKB Verantwoordelijke uitgever: BKCP cvba, Koen Spinoy - Boulevard Waterloo 16, 1000 Brussel. FSMA A

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie