Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank"

Transcriptie

1 Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen en u een eenmalige brutocoupon uit te keren die gelijk is aan de beste van deze prestaties: de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index en de evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone. Indien de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest. Mik op een stijging van de STOXX Global Select Dividend 100-index, met vrijwaring van uw belegde kapitaal (exclusief instapkosten) tegen de Europese inflatie. Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Een eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag, gelijk aan de beste van deze prestaties: de evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone en de STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR). Aangezien het om een Price return -index gaat, hangt zijn prestatie enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden van de aandelen die niet herbelegd werden in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger niet de dividenden geniet die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. Looptijd: 10 jaar Uitgifteprijs: 100% + 2% instapkosten van de nominale waarde (of EUR per coupure) Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.... Doelpubliek Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023 Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen evalueren. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de Europese inflatie (zonder tabak) en de STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR).

2 Wat mag u verwachten? Société Générale (FR) Best Evolution 2023 richt zich tot beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren door de stijging van de STOXX Global Select Dividend 100-index te benutten, met vrijwaring van hun belegde belegde kapitaal (exclusief kosten) tegen de Europese inflatie (zonder tabak). Op de eindvervaldag 12/04/2023 ontvangt de belegger een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de stijging van de STOXX Global Select Dividend 100-index tussen zijn initiële niveau en zijn slotniveau 1 of de evolutie van de Europese inflatie (zonder tabak) via de stijging van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone sinds de uitgifte van het product, indien deze hoger is. De belegger heeft tevens recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten), behalve in geval van wanbetaling van de uitgever. Overzicht van de STOXX Global Select Dividend 100-index De STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR) is samengesteld uit de 100 ondernemingen die de hoogste dividenden bieden in Noord-Amerika, Europa en Asia Pacific. De index is voor 40% samengesteld uit ondernemingen afkomstig uit Noord-Amerika, 30% uit Europa en 30% uit de regio Asia Pacific. Aangezien het om een Price return -index gaat, hangt zijn prestatie enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden van de aandelen die niet herbelegd werden in de index. De belegger geniet niet de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. U kunt de evolutie op de website van Deutsche Bank volgen via of via Tele-Invest op Overzicht van de Europese inflatie (zonder tabak) De inflatie is een situatie van een algemene en duurzame stijging van de prijzen van goederen en diensten. Prijsstijgingen van bepaalde goederen en diensten vinden voortdurend plaats. Opdat er een situatie van inflatie zou bestaan, moet er een algemene stijging van het niveau van de consumptieprijzen plaatsvinden, die vaak door de consument beleefd wordt als een aantasting van zijn koopkracht. De Europese inflatie wordt bepaald op basis van de evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak), die de evolutie weerspiegelt van de prijzen van een standaardpakket goederen en diensten die de gezinnen in Europa aankopen. Dankzij deze index kan het inflatiepeil op de meest vergelijkbaar mogelijke wijze worden berekend voor alle Europese landen en door de Europese Centrale Bank worden gebruikt als indicator voor de stabiliteit van de prijzen en als middel om te controleren of het convergentiecriterium met betrekking tot de inflatie wordt nageleefd. Ook is het belangrijk te noteren dat het mogelijk is dat de inflatie in de eurozone en de Belgische inflatie niet overeenstemmen. Evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR) Evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone Punten Punten /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ / / / / / / / / / /2012 Bron: Bloomberg De historische evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR) houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. Bron: Bloomberg De historische evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. U kunt de evolutie van deze indices volgen op de website van Deutsche Bank of via Tele-Invest op het nummer Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de Deutsche Bank groep of door een van haar financiële partners. Die kunnen aangewend worden in verschillende scenario s (bv. een stijging van een beursindex). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap of bel onze adviseurs van Tele-Invest op het nummer voor meer details. 1 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de STOXX Global Select Dividend 100-index op de 13 trimestriële observatiedata tussen 13/04/2020 en 05/04/2023.

3 Concreet... Op de uitgiftedatum neemt men het niveau van de STOXX Global Select Dividend 100-index op de initiële observatiedatum (12/04/2013) en van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone (index van de maand januari 2013). Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op de terugbetaling 1 van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) en op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de beste van deze prestaties: De evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index tussen zijn initiële niveau en zijn slotniveau 2, De evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone tussen januari 2013 en januari Illustratie van de berekening van de coupon: Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en bieden geen enkele garantie voor het reële rendement. Initieel niveau van de STOXX Global Select Dividend 100-index (fictieve koersen) Slotniveau 2 van de STOXX Global Select Dividend 100-index (fictieve koersen) Evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index Initieel niveau van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone (fictieve koersen) Slotniveau van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone (fictieve koersen) Evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone Gemiddeld jaarlijks inflatiepercentage Gunstig scenario Neutraal scenario Ongunstig scenario 2111, , , , , ,26 80,08% 13,17% -24,07% 124,81 124,81 124,81 156,34 156,34 138,15 25,26% 25,26% 10,69% 2,28% 2,28% 1,02% Brutocoupon op de eindvervaldag 1 80,08% 25,26% 10,69% Terugbetaling van het belegde 100% 100% 100% kapitaal 1 (exclusief instapkosten) Actuarieel brutorendement (rekening houdend met de kosten en provisies beschreven in de technische fiche) 5,85% 2,07% 0,82% In het meest ongunstige scenario, in het geval van een daling van de STOXX Global Select Dividend 100-index tussen zijn initieel niveau en zijn slotniveau 2 en van deflatie gedurende dezelfde periode, hebt u recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever 1, maar hebt u geen recht op de betaling van een coupon. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt -0,20% (rekening houdend met de kosten en provisies beschreven in de technische fiche). Dit is een theoretisch scenario en de kans dat dit zich in werkelijkheid gaat voordoen is zeer klein. In het slechtste geval, in geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever, kan de coupon verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het effect zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van de obligatie, rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn. 1 Behalve in geval van wanbetaling van de uitgever. 2 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de STOXX Global Select Dividend 100-index op de 13 trimestriële observatiedata tussen 13/04/2020 en 05/04/2023.

4 Een product uitgegeven door Société Générale Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door Société Générale (rating A, stabiele outlook volgens S&P en A2, stabiele outlook volgens Moody s). Société Générale is een van de allergrootste Europese financiële dienstengroepen met bijna medewerkers, die actief is in 77 landen. Société Générale is ook een belangrijke speler binnen de vakgebieden van de gespecialiseerde financiële diensten, verzekeringen, private banking, vermogensbeheer en diensten voor beleggers.... Meer weten over de ratings? Raadpleeg Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de supplementen eraan en de definitieve voorwaarden. Het Basisprospectus Debt Issuance Programme, werd opgesteld in het Engels en op 20/04/2012 goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Dit document, de supplementen van 16/05/2012, 26/06/2012, 13/08/2012, 11/10/2012, 24/10/2012, 30/10/2012, 15/11/2012, 17/12/2012 en 18/02/2013, evenals de samenvattingen in het Nederlands en Frans en de definitieve voorwaarden van 20/02/2013 zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.... De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen. Meer details vindt u op Categorie: Bescherming Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld BESCHERMING kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten. Om in te Tele-Invest Financial Center Online Banking Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via Online Banking. DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat is het db product profile? Het DB Product Profile is een quotering, ontwikkeld door Deutsche Bank, die u helpt om te bepalen of dit product in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). De belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging, vindt u op de pagina s 31 tot 59 van het Basisprospectus. Kredietrisico Door dit product te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement) van de uitgever. In geval van wanbetaling van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupons. Liquiditeitsrisico Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Société Générale de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs, van toepassing in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Société Générale zich het recht voor de effecten niet langer terug te kopen van de houders, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk wordt gemaakt. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen onder die van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt op de eindvervaldag enkel recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever). Risico op prijsschommeling van het product Dit product is, net zoals alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert.

5 Technische fiche Société Générale (FR) Best Evolution 2023 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Uitgever Société Générale Rating S&P: A (outlook: stabiel) / Moody s: A2 (outlook: stabiel) 1 Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Commissie en kosten XS EUR Eindvervaldag 12/04/2023 Betaaldatum van de eenmalige coupon 12/04/2023 Aandelenindex Inflatie-index Initiële observatiedatum van de aandelenindex Laatste observatiedata van de aandelenindex Initieel niveau van de aandelenindex Slotniveau van de aandelenindex EUR per coupure Van 22/02/2013 tot 11/04/2013 Uitgifte- en betaaldatum: 12/04/2013 Uitgifteprijs: 100% + 2% (instapkosten) van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) de omvang van de emissie zou tussen EUR en EUR moeten liggen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. Bovenop de instapkosten van 2%, ontvangt Deutsche Bank Europe AG Bijkantoor Brussel, van Société Générale een beleggingsprovisie op jaarbasis van maximum 0,40% inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten reeds vervat in de uitgifteprijs. De STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR). Voor meer informatie over de index, raadpleeg De geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone. 12/04/2013 Initiële observatie van de inflatie-index Januari 2013 Laatste observatie van de inflatie-index Januari 2023 Prestatie van de aandelenindex 13/04/2020, 13/07/2020, 12/10/2020, 12/01/2021, 12/04/2021, 12/07/2021, 12/10/2021, 12/01/2022, 12/04/2022, 12/07/2022, 12/10/2022, 12/01/2023, 05/04/2023 Slotkoers van de aandelenindex op de initiële observatiedatum Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de aandelenindex op de 13 laatste observatiedata. De evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index (Price EUR) tussen zijn initiële niveau en zijn slotniveau, uitgedrukt in procent. Prestatie van de inflatie-index De evolutie van de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen (GICP zonder tabak) in de eurozone tussen januari 2013 en januari 2023, uitgedrukt in procent. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Het maximum tussen de prestatie van de aandelenindex en de prestatie van de inflatie-index met een minimum van 0%. Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Actuarieel brutorendement (IRR) Minimum - 0,20% (rekening houdend met de instapkosten van 2%). Verkoop voor de eindvervaldag Beurstaks Dit effect wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg. De beursnotering waarborgt evenwel niet de liquiditeit van het effect. De belegger beschikt dagelijks over de mogelijkheid de effecten voor de eindvervaldag door te verkopen aan Société Générale (zie ook Liquiditeitsrisico hierboven). Bovendien zullen er makelaarskosten van maximum 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Roerende voorheffing 25% op de uitgekeerde coupon 3. Levering Geen materiële levering mogelijk 4 DB Product Profile Prospectus De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus Debt Issuance Programma van 20/04/2012, de supplementen eraan van 16/05/2012, 26/06/2012, 13/08/2012, 11/10/2012, 24/10/2012, 30/10/2012, 15/11/2012, 17/12/2012 en 18/02/2013 en in de definitieve voorwaarden van 20/02/2013. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Belangrijk bericht Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Als de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode zou dalen, zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website en via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel. V.U.: Stephan Salberter, Marnixlaan 17, 1000 Brussel. Brochure van 22/02/2013.

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer ¾ Gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 9 jaar, uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch ¾ Eenmalige bruto 1 coupon

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag beleggen Optimal Timing Notes D e b e s t e s ta r t v o o r u w b e l e g g i n g n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag D e v o o r d e l e n v

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie