ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR)."

Transcriptie

1 Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen en u een eenmalige brutocoupon uit te keren die afhankelijk is van de prestatie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price). Indien de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest. Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank NV. Een eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag, gelijk aan 150% van de potentiële stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR), met een maximum van 42% bruto. Aangezien het om een Price return -index gaat, hangt zijn prestatie enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden van de aandelen die niet herbelegd werden in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger niet de dividenden geniet die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. Actuarieel brutorendement van minimum -0,33% en maximum 5,67% (na instapkosten en vóór roerende voorheffing). Looptijd: 6 jaar Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde + 2% instapkosten (of EUR per coupure). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.... Doelpubliek Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen, die ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument kunnen inschatten en die meer bepaald vertrouwd zijn met de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price).

2 Wat mag u verwachten? Dankzij dit product, uitgegeven door ING Bank NV, kunt u 150% van de eventuele stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) benutten via een eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag van maximum 42%. Indien het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) op de eindvervaldag hoger is dan zijn initiële niveau, dan geeft dit product u recht op een eenmalige brutocoupon die overeenstemt met 150% van de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR), met een maximum van 42% bruto. De belegger heeft tevens recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten), behalve in geval van wanbetaling van de uitgever. Indien het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) lager dan of gelijk is aan het initiële niveau, krijgt u geen coupon op de eindvervaldag maar hebt u enkel recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.... Overzicht van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) De EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) is samengesteld uit 30 waarden van de eurozone die het hoogste dividend uitkeren en die alle landen van de EURO STOXX-index bestrijken. Deze index omvat enkel ondernemingen die een niet-negatief groeipercentage van het dividend per historisch aandeel over vijf jaar laten optekenen en een verhouding dividend/winst per aandeel die lager is dan of gelijk is aan 60%. Aangezien het om een «Price return»-index gaat, hangt zijn prestatie enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden van de aandelen die niet herbelegd werden in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger niet de dividenden geniet die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. U kunt de evolutie van deze index volgen op de website van Deutsche Bank of via Tele-Invest op het nummer Evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) Punten /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2013 Bron: BLOOMBERG De historische evolutie van de STOXX Global Select Dividend 30-index (EUR Price) houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of door andere financiële instellingen. Die kunnen aangewend worden in verschillende scenario s (bv. een stijging van een beursindex). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het nummer voor meer details.

3 Concreet... Illustratie van de berekening van de coupon: Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement. In een gunstig scenario, wanneer het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) hoger is dan het initiële niveau, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag (30/04/2019) een eenmalige brutocoupon uit die gelijk is aan 150% van de stijging van de index, met een maximum van 42% bruto. Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index 28% of meer is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt ING Bank NV zich ertoe u een eenmalige brutocoupon van 42% te betalen (150% van 28%) en u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 5,67% (rekening houdend met de kosten en provisies beschreven in de technische fiche, maar vóór roerende voorheffing). In een neutraal scenario, wanneer het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) hoger is dan het initiële niveau, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag (30/04/2019) een eenmalige brutocoupon uit die gelijk is aan 150% van de stijging van de index, met een maximum van 42% bruto. Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index 21% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt ING Bank NV zich ertoe u een eenmalige brutocoupon van 31,50% te betalen (150% van 21%) en u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 4,32% (rekening houdend met de kosten en provisies beschreven in de technische fiche, maar vóór roerende voorheffing). In een ongunstig scenario, wanneer het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) lager dan of gelijk is aan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt ING Bank NV zich er enkel toe u op de eindvervaldag (30/04/2019) het belegde kapitaal terug te betalen (exclusief instapkosten). Uw actuarieel brutorendement bedraagt dan -0,33% (rekening houdend met de kosten en provisies beschreven in de technische fiche maar vóór roerende voorheffing). In het slechtste geval, in geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever, kan de coupon verloren zijn en zal het effect worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van de het gestructureerd instrument, rekening houdend met het faillissement, en kan in het slechtste geval 0% zijn.

4 Een product uitgegeven door ING Bank NV Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door ING Bank NV (rating A+, negatieve outlook volgens S&P en A2, negatieve outlook volgens Moody s). ING Bank NV is een 100% dochteronderneming van de ING Groep en is actief op het vlak van financiële diensten, voornamelijk in de Benelux, Duitsland en Polen. De groep is aanwezig in een veertigtal landen en stelt er zowat personen tewerk. Meer informatie over ratings? Raadpleeg Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de supplementen ervan en de definitieve voorwaarden. Het Basisprospectus (Global Issuance Programme) werd opgesteld in het Engels en op 28/06/2012 goedgekeurd door de AMF (de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten). Dit document, de supplementen ervan van 10/08/2012, 04/09/2012, 11/10/2012, 13/11/2012, 22/11/2012, 19/02/2013 en 25/02/2013, evenals de samenvatting in het Nederlands en Frans en de definitieve voorwaarden van 18/03/2013 zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product, twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.... De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doel stellingen. Meer details vindt u op Categorie: Bescherming BESCHERMIN G Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten. Om in te Tele-Invest Financial Center Online Banking Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat is het db product profile? Het DB Product Profile is een quotering, ontwikkeld door Deutsche Bank, die u helpt om te bepalen of dit product in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). De belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico s van deze belegging vindt u op de pagina s 26 tot 51 van het Basisprospectus. Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement, wanbetaling) van de uitgever. Bij een faillissement van de emittent kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon. Liquiditeitsrisico Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal ING Bank NV de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt ING Bank NV zich het recht voor de effecten niet langer van de houder terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen onder die van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever). Risico op prijsschommeling van het product. Dit product is, net zoals alle andere gestructureerde schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan zal de prijs van het product dalen tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Rendementrisico Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. Wanneer het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt ING Bank NV zich er uitsluitend toe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen (actuarieel brutorendement van -0,33%, inclusief instapkosten van 2% en vóór aftrek van roerende voorheffing).

5 Technische fiche ING Bank (NL) Europe Accelerator 2019 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Uitgever ING Bank NV Rating S&P: A+ (negatieve outlook) / Moody s: A2 (negatieve outlook) 1 Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Commissie en kosten Onderliggende waarde XS EUR Initiële observatiedatum 30/04/2013 Laatste observatiedatum 23/04/2019 Initieel niveau van de index Slotniveau van de index Eindvervaldag 30/04/2019 Terugbetaling op de eindvervaldag Verkoop voor de eindvervaldag Beurstaks 1000 EUR per coupure Van 18/03/2013 tot 29/04/2013 Uitgifte- en betaaldatum: 30/04/2013 Uitgifteprijs: 100% + 2% (instapkosten) van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) De omvang van de uitgifte zou tussen EUR en EUR moeten liggen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. Bovenop de instapkosten van 2% die worden ontvangen door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, ontvangt deze van de uitgever een beleggingsprovisie op jaarbasis van maximum 0,50% inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten reeds vervat in de uitgifteprijs. De EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) is samengesteld uit 30 waarden van de eurozone die het hoogste dividend uitkeren en die alle landen van de EURO STOXX-index bestrijken (voor meer informatie over de index, raadpleeg Slotkoers van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) op de initiële observatiedatum. Slotkoers van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) op de laatste observatiedatum. Indien het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) hoger is dan zijn initiële niveau, dan hebt u recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever en op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan 150% van de stijging van de index, met een maximum van 42% bruto. Indien het slotniveau van de EURO STOXX Select Dividend 30-index (Price EUR) lager dan of gelijk is aan zijn initiële niveau, dan hebt u recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten vóór hun eindvervaldag dagelijks door te verkopen aan ING Bank NV (zie ook «Liquiditeitsrisico» hierboven). Daarenboven zullen er makelaarskosten van maximum 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Roerende voorheffing 25% op de eventuele coupon die betaald wordt op de eindvervaldag 3. Levering Geen materiële levering mogelijk 4. DB Product Profile Prospectus Belangrijk bericht De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus (Global Issuance Programme) van 28/06/2012, de supplementen ervan van 10/08/2012, 04/09/2012, 11/10/2012, 13/11/2012, 22/11/2012, 19/02/2013 en 25/02/2013 en in de definitieve voorwaarden van 18/03/2013. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de VS. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Als de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode daalt, zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website en via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). Deze quotering is gebaseerd op verschillende objectieve en meetbare criteria, met name het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website en via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel. V.U.: Stephan Salberter, Marnixlaan 17, 1000 Brussel. Brochure van 18/03/2013.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie