Select Dividend Switch to Bond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Select Dividend Switch to Bond"

Transcriptie

1 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk aan 125% van het positieve gemiddelde rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index, hierna de SDGP-index. (De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen van de index, worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de index. De belegger geniet dus niet van de dividenden.) De Uitgever behoudt zich evenwel het recht voor om elk jaar te «switchen» naar een Note die hoe dan ook zes switchcoupons van 5,00% (bruto) uitkeert. (De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. In voorkomend geval is de kans groter dat hij het zou doen aan het einde van de periode en in geval van sterke stijging van de index). Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en de Garant en zonder instapkosten(1)) Uitgever: F. Van Lanschot Bankiers N.V. S&P: BBB+ (negatief vooruitzicht) Fitch: A- (negatief vooruitzicht)(2) Garant: Van Lanschot N.V. * De vaste jaarlijkse coupon kan een waarde hebben van 1,00% tot 1,20%, in functie van de marktomstandigheden op 20 mei De kans dat de coupon 1,20% zal bedragen is zeer klein. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument, leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om de jaarlijkse coupons en de terugbetalingspremie op de einddatum uit te keren en om het beginkapitaal volledig terug te betalen op de eindvervaldag (zonder instapkosten(1)). In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. DOELGROEP Dit product is bestemd voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen evalueren, rekening houdend met hun financiële situatie. Meer in het bijzonder moeten ze vertrouwd zijn met de Stoxx Global Select Dividend 100-index en de rentevoeten. (1) Instapkosten maximaal 2,50% (2) Ratings van 23 april De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk ogenblik wijzigen. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van de Uitgever, maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

2 MECHANISME VAN HET PRODUCT Het mechanisme van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond» bestaat uit twee delen. E nerzijds ontvangt de belegger een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%. A nderzijds biedt het product op de einddatum een terugbetalingspremie die gekoppeld is aan het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor om elk jaar te switchen naar een Note die zes switchcoupons van 5,00% bruto uitkeert. In dat geval zal de beleggger niet langer blootgesteld zijn aan het rendement van de SDGP-index en zal hij dus geen recht meer hebben op een terugbetalingspremie. De vaste coupon blijft echter behouden en de totale jaarlijkse coupon voor de volgende jaren zal dus 6,00% (bruto) bedragen (i.e. 1,00% + 5,00%). EEN VASTE JAARLIJKSE COUPON(1) Voorbeeld: Elk jaar heeft de belegger recht op een vaste brutocoupon van: Indien de Uitgever overgaat tot de switch in jaar 4, dan ontvangt de belegger de switchcoupon van 5,00% die verschuldigd is voor het huidige jaar en de 3 voorgaande coupons. Bovendien ontvangt hij nog altijd de vaste coupon van 1,00%. Dit alles, i.e. 21,00% (4 x 5,00% + 1,00%), zal worden uitbetaald op de betaaldatum van het jaar 4. Tijdens de twee volgende jaren zullen coupons van 6,00% (i.e. de vaste jaarlijkse coupon van 1,00% + de switchcoupon van 5,00%) worden uitgekeerd op de overeenkomstige betaaldata. 1,00% x belegd kapitaal (zonder kosten(2)) EN EEN TERUGBETALINGSPREMIE(1) Op de einddatum heeft de belegger, bovenop het volledige belegde kapitaal (zonder kosten(2)) en de laatste vaste jaarlijkse coupon, recht op een terugbetalingspremie die gelijk is aan: 125% van het positieve gemiddelde rendement van de SDGP-index Het gemiddelde rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index wordt berekend door het gemiddelde van de geregistreerde niveaus op de 25 maandelijkse observatiedata (tussen mei 2017 en mei 2019) te vergelijken met het beginniveau van de index op 24 mei Als het gemiddeld rendement van de index nul of negatief is, wordt er geen enkele terugbetalingspremie uitbetaald. OF OF 6 SWITCHCOUPONS (1) De Uitgever beschikt elk jaar over het recht om het product discretionair om te zetten in een Note die 6 bruto switchcoupons uitkeert, gelijk aan: 5,00% x belegd kapitaal (zonder kosten(2)) Als de Uitgever beslist om over te gaan tot de switch ontvangt de belegger, bovenop de vaste jaarlijkse coupon van 1,00%, de coupon van 5,00% die verschuldigd is voor het lopende jaar, en alle voorgaande coupons van 5,00% (die nog niet werden uitbetaald). De volgende jaren zal een extra switchcoupon worden uitgekeerd, en zal de totale jaarlijkse coupon 6,00% bedragen (i.e. 1,00% + 5,00%). In geval van een switch zal de belegger niet langer blootgesteld zijn aan het rendement van de SDGPindex, en zal hij dus geen recht meer hebben op een terugbetalingspremie. Als de Uitgever beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de SDGP-index en aan het einde van de periode. Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (zonder kosten(2)), behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever. De termen beginkapitaal en belegd kapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Note, ofwel per Note zonder 2,5% instapkosten. Het bedrag van de eventuele terugbetalingspremie en coupons wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van F. Van Lanschot Bankiers N.V. en/of Van Lanschot N.V. (2) Instapkosten maximaal 2,50%

3 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN De belegger heeft recht op een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%. Als de switch niet geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een terugbetalingspremie die gelijk is aan 125% van het positieve gemiddelde rendement van de SDGP-index. De aandelen van de SDGP-index onderscheiden zich door hun hoog dividendrendement. Als de switch geactiveerd wordt, heeft de belegger recht op een bruto switchcoupon van 5,00% per jaar en zal de totale jaarlijkse coupon van de volgende switchjaren 6,00% bedragen (i.e. 5,00% + 1,00%). Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van zijn belegd kapitaal, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever. STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX WAAROM ZIJN AANDELEN MET EEN HOOG DIVIDENDRENDEMENT INTERESSANT? Er bestaan enkele belangrijke factoren die de koers van de aandelen met hoge dividenden ondersteunen. De bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren, geven blijk van een zekere financiële gezondheid, vooral in economisch moeilijke tijden zoals nu. Een groot deel van deze aandelen behoren tot de meer defensieve sectoren zoals energie en gezondheidszorg, wat hun koers ondersteunt in periodes van onzekerheid. Het dividendrendement dat deze aandelen bieden, vormt een aantrekkelijk rendement, vooral omdat de rentevoeten nu een historisch dieptepunt hebben bereikt. De beleggers die op zoek zijn naar rendement, zijn er dol op, wat hun koers automatisch ondersteunt. De SDGP-index stelt beleggers in staat om te profiteren van het beurspotentieel van aandelen met een hoog dividendrendement, zelfs zonder dividenden te ontvangen. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de SDGP-index. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de index. Indien het effect wordt verkocht vóór de eindvervaldag, kan de belegger een kapitaalverlies lijden. De activering van de switch gebeurt naar goeddunken van de Uitgever. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. Als de Uitgever beslist om over te gaan tot een switch, zal hij dat vermoedelijk doen in geval van een sterke stijging van de SDGP-index In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van F. Van Lanschot Bankiers N.V. zal de belegger de coupons na de datum van het faillissement, noch de terugbetalingspremie ontvangen, en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100-INDEX De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) is samengesteld uit 100 aandelen van de Stoxx Global 1800-index, die geselecteerd werden voor hun hoog dividendrendement. De Stoxx Global 1800-index vertegenwoordigt de meest liquide markten ter wereld, samengesteld uit 600 Europese aandelen, 600 Amerikaanse aandelen en 600 aandelen van de regio Azië-Pacific. De aandelen uit de Stoxx Global Select Dividend 100-index, worden gekenmerkt door een hoog dividendpercentage in vergelijking met dat van de andere bedrijven uit de ontwikkelde landen. De aandelen die opgenomen zijn in de index, zijn geografisch verspreid met 40 aandelen uit Amerika, 30 uit Europa en 30 uit de zone Azië-Pacific. Bovendien worden de aandelen gewogen volgens hun dividendrendement: hoe groter dat is, des te meer gewicht zal dat aandeel hebben in de index. De Stoxx Global Select Dividend 100-index wordt berekend zonder dividenden, de belegging profiteert niet van de dividenden van de aandelen. De dividenden gaan dus verloren. Het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) in vergelijking met het rendement van de Stoxx Global 1800-index (EUR Price) sinds 1 januari % 300% Stoxx Global Select Div 100 (SDGP Index) Stoxx Global 1800 (SXW1E Index) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Bron van de cijfergegevens: Bloomberg op 23/04/2013. U kunt de evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100-index volgen op De rendementen van de Stoxx Global Select Dividend 100-index in EUR sinds 21 februari 2007, de lanceringsdatum van de index, vertegenwoordigen de reële rendementen van de index. Gedurende de periode van 1 januari 1999 tot 20 februari 2007 heeft BNP Paribas gesimuleerde rendementen, geleverd door Stoxx, gebruikt. Die zijn beschikbaar op Bloomberg. De verwijzingen naar rendementen uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige rendementen.

4 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben louter een indicatieve en informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en vormen geenszins een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens buiten toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de SDGP-index 2125 (indicatief niveau) bedraagt. GUNSTIG SCENARIO De SDGP-index registreert een grote stijging en de Uitgever beslist om de switch te activeren Niveau van de SDGP Index NEUTRAAL SCENARIO De SDGP-index registreert een stijging en de Uitgever beslist om de switch niet te activeren Niveau van de SDGP Index 10,59% ONGUNSTIG SCENARIO De SDGP-index registreert een sterke daling Niveau van de SDGP Index ,00% 1,00% 1,00% 21,00% 6,00% 6,00% ,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% ,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% % Jaar Jaar Jaar De Uitgever beslist om de switch te activeren in jaar 4. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,00%. Het product wordt omgezet in een Note die jaarlijkse switchcoupons uitkeert van 5,00% bruto. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd op de einddatum. In jaar 4 ontvangt hij de eerste 4 switchcoupons van 5,00% bovenop de vaste coupon (i.e. 21,00% in totaal = 4x5,00%+1,00%). De volgende jaren zal een totale coupon van 6,00% worden uitgekeerd (i.e. 1,00% + 5,00%). Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon van 6,00%, het volledige beginkapitaal (zonder kosten (1) ). Dat stemt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van 5,21% (2) De belegger is dus blootgesteld aan het rendement van de SDGP-index. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,00%. Tijdens de laatste 2 jaar worden de 25 maandelijkse rendementen van de SDGP-index ten opzichte van zijn beginniveau bekeken. Het gemiddelde rendement bedraagt 10,59%. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 125% van dat gemiddelde rendement, uitgekeerd, ofwel een premie van 13,24% (125% x 10,59%). Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de terugbetalingspremie en de laatste vaste coupon van 1,00%, het volledige beginkapitaal (zonder kosten (1) ). Dat stemt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van 2,59% (2) De belegger is blootgesteld aan het rendement van de SDGP-index. Elk jaar ontvangt de belegger de vaste coupon van 1,00%. Tijdens de laatste 2 jaar worden de 25 maandelijkse rendementen van de SDGP-index ten opzichte van zijn beginniveau bekeken. Het gemiddelde rendement bedraagt -20,00%. Er wordt dus geen terugbetalingspremie uitgekeerd. Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop de laatste vaste coupon van 1,00%, het volledige beginkapitaal (zonder kosten (1) ). Dat stemt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van 0,57% (2) In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of de Garant, zal de belegger noch de coupons na de datum van het faillissement, noch de terugbetalingspremie ontvangen, en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde. Die marktwaarde is afhankelijk van de geraamde recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Instapkosten maximaal 2,50% (2) Het bruto jaarlijks actuarieel rendementspercentage houdt rekening met instapkosten van 2,50%. Buiten roerende voorheffing.

5 DE RISICO S Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, F. Van Lanschot Bankiers N.V. (S&P: BBB+; negatief vooruitzicht Fitch: A- ; negatief vooruitzicht (op 23 april 2013)) en van de Garant. Als de Uitgever het voorwerp uitmaakt van een wanbetaling of faillissement, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering van de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever kan repercussies hebben op de marktprijs van «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond». De potentiële impact kan groter zijn, wanneer de eindvervaldag verder verwijderd is. Risico op kapitaalverlies tijdens de levensloop: Tijdens de levensloop van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond» kan de koers van dit product lager zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (zonder kosten). In geval van verkoop vóór de eindvervaldag, kan de belegger dus een kapitaalverlies lijden. Voor het overige moet hij erop toezien dat de beleggingsduur van het product overeenstemt met zijn beleggingstermijn. Risico op schommeling van de marktprijs van het effect: De prijs van het product zal schommelen in functie van verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100-index in EUR, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Liquiditeitsrisico: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers, terugkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop/verkoop vork van maximaal 1% worden toegepast ). Zo kan de belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, ze verkopen tegen een prijs die wordt bepaald door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik (zie de rubriek «doorverkoop vóór de eindvervaldag» op pagina 6). DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving het Drawdown Prospectus, gewijd aan deze uitgifte en genaamd <<Issue of a maximum of EUR 50,000,000 6 Year Optional Switch to Bond Linked Notes due 2019», hierna «het Drawdown Prospectus» van 23 april 2013 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse regulator) aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. F. Van Lanschot Bankiers N.V. vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in het Drawdown Prospectus. De voornaamste kenmerken van de «Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond», uitgegeven door F. Van Lanschot Bankiers N.V., die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Het Drawdown Prospectus is verkrijgbaar in alle agentschappen van Crelan en op alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, met de verwerving van de Notes, een kredietrisico nemen op F. Van Lanschot Bankiers N.V. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat een toetsing heeft plaatsgevonden met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

6 TECHNISCHE FICHE Naam Uitgever Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond F. van Lanschot Bankiers N.V. (NL) Rating van de Uitgever S&P: BBB+; negatief vooruitzicht Fitch: A- ; negatief vooruitzicht (op 23 april 2013) De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de commercialiseringsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte gebracht worden. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van de Uitgever, maar vormen geen aanbeveling tot kopen. Garant: Van Lanschot N.V. Van Lanschot N.V., houder van 100% van de aandelen uitgegeven door de Uitgever, heeft een verklaring afgelegd met betrekking tot de gezamenlijke en solidaire aansprakelijkheid voor de financiële verbintenissen van de Uitgever. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat deze aansprakelijkheid beperkt en gereglementeerd is door de artikelen 2:403 en 2:404 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan op elk ogenblik worden herroepen door Van Lanschot N.V. In dat geval zal Van Lanschot N.V. aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Uitgever in het kader van de akkoorden die door laatstgenoemde werden afgesloten met derden, vóór de datum van de herroeping. Daarnaast zal deze verklaring worden beëindigd indien de Uitgever niet langer deel uitmaakt van de groep Van Lanschot N.V. In dit geval zijn de bepalingen van artikel 2:404 hierboven vermeld, van toepassing. ISIN-code Uitgifteprijs 100% XS Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegde bedrag, zullen worden uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn al inbegrepen in de uitgifteprijs. Uitstapkosten: 1,00% Distributeur Munt Coupure (N) Inschrijvingsperiode Crelan NV EUR EUR Initiële Vaststellingsdatum 24 mei 2013 Uitgiftedatum 24 mei 2013 Eindvervaldag 24 mei 2019 Onderliggende index Vaste jaarlijkse coupon N X 1,00% Van 24 april 2013 tot en met 17 mei 2013 (behoudens vervroegde afsluiting) De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) (Bloomberg: SDGP index) Switchcoupon (in geval N X 5,00% van activering) Elk jaar, op de switchdata, behoudt de Uitgever zich het recht voor om over te gaan tot een switch, waardoor de Note, initieel geïndexeerd op het rendement van de index, omgezet wordt in een Note die vaste jaarlijkse coupons uitkeert. In dat geval zal de terugbetalingspremie niet worden uitgekeerd op de einddatum. Switchdata (optioneel) 12 mei 2014, 12 mei 2015, 10 mei 2016, 10 mei 2017, 10 mei 2018 Betaaldata van de vaste coupon 26 mei 2014, 26 mei 2015, 24 mei 2016, 24 mei 2017, 24 mei 2018, 24 mei 2019 en van de switch coupon, in voorkomend geval Terugbetalingspremie (in geval van niet-activering van de switch) N x 125 % x Max 0 %, -1 Index Final Index Initial Observatiedata Beleggersprofiel Index initial : officieel slotniveau van de onderliggende index op de initiële vaststellingsdatum Index final : het wiskundig gemiddelde van de officiële slotniveaus van de onderliggende index op de 25 observatiedata Telkens op de 17e van de maand gedurende de periode van 17 mei 2017 (inbegrepen) tot en met 17 mei 2019, of de eerstvolgende werkdag als de index niet noteert (25 observaties). Voorzichtig (Crelan). Voor zover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en uw ervaring. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Doorverkoop vóór de eindvervaldag Er wordt een secundaire markt georganiseerd (met een «aankoop/verkoop» vork van 1% bij normale marktomstandigheden) door BNP Paribas Arbitrage SNC, voor de beleggers die hun Note willen doorverkopen vóór de eindvervaldag. Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 12 uur doorgegeven zijn aan de distributeur. De betaling wordt uitgevoerd binnen 3 werkdagen nadat de orders zijn doorgegeven. Publicatie van de waarde Belgische fiscaliteit De waarde van het product tijdens de levensduur is verkrijgbaar op aanvraag bij uw agentschap Crelan en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons en de terugbetalingspremie Beurstaks: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. EUR 650) (behoudens wettelijke wijzigingen) Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat) SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)» Een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Fintro Emerging Invest

Fintro Emerging Invest Fintro Emerging Invest Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV Garant: Fortis Bank NV (Moody s: A1 / S&P: AA / Fitch: A+) Behaal een potentieel rendement en geniet tegelijkertijd

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie