Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige bedrag van de belegging (1) bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Een rendement gekoppeld aan de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price) index, die is samengesteld uit 100 aandelen die werden geselecteerd omwille van hun hoog dividendrendement (de belegger geniet geen dividenduitkering voor de aandelen waaruit is samengesteld) Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling aan (1) tijdens het vierde jaar indien na 4 jaar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op 12, 13 en 14 juni 2017 meer bedraagt dan van de beginwaarde (geringe mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling) (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Doelgroep Door in te schrijven op dit instrument leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt om aan het einde van de periode van 4 jaar over te gaan tot terugbetaling aan van het belegde beginkapitaal (1) plus een vaste winst van 20% (bruto) indien het mechanisme van automatische terugbetaling actief is, of, op de einddatum, aan van het belegde kapitaal (1) vermeerderd met een terugbetalingspremie gelijk aan van het uiteindelijke positieve rendement van de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index. Indien de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in gebreke blijft (bijvoorbeeld omwille van faillissement of wanbetaling), loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt, waarop u recht zou hebben, en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Dit product is bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index en met de rentetarieven. Mechanisme van het belegde kapitaal + een vaste winst van 20% (bruto) Mechanisme van vervroegde Indien op 14 juni 2017 de tussentijdse waarde van de referentie-index hoger is dan, of gelijk is aan van de beginwaarde van de referentie-index, dan wordt voor dit product overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling op 26 juni 2017 en dan ontvangt de belegger (1) (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) van het belegde kapitaal + een vaste winst van 20% (bruto). Anders blijft het product bestaan tot de eindvervaldag. De beginwaarde van de refentie-index is de slotkoers van op 12 juni De tussentijdse waarde van de referentie-index wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 12, 13 en 14 juni 2017 (2). De mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling is gering. Focus op de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) is samengesteld uit 100 aandelen van de Stoxx Global 1800-index, die geselecteerd werden voor hun hoog dividendrendement. De methodologie voor de selectie van aandelen van de STOXX Global Select Dividend 100-index («SDGP-index») stoelt op een aantal objectieve criteria: Een solide beleggingsuniversum: de STOXX Global 1800-index vertegenwoordigt de meest liquide markten ter wereld, samengesteld uit 600 Europese aandelen, 600 Amerikaanse aandelen en 600 aandelen van de regio Azië-Stille Oceaan. De aandelen die de SDGP-index vormen, werden geselecteerd volgens kwalitatieve criteria zoals de winst per aandeel en de positieve evolutie van het dividend per aandeel van de afgelopen vijf jaar. Een geografische en sectorale diversificatie: is steeds samengesteld uit 30 Europese aandelen, 40 Amerikaanse aandelen en 30 aandelen van de regio Azië-Stille Oceaan om een echte geografische diversificatie te garanderen. Bovendien is goed gediversifieerd met aandelen uit 16 verschillende sectoren, waaronder overheidsdiensten, telecommunicatie en aardolie. Een dynamische weging van de aandelen die vormen: hoe hoger het dividendrendement van een aandeel, des te hoger zal het gewicht van dat aandeel in zijn. van het belegde kapitaal + van het positieve rendement van dat berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index en de eindwaarde van de referentie-index met elkaar te vergelijken van het belegde kapitaal Mechanisme van terugbetaling op de eindvervaldag (na 8 jaar) Indien voor dit product niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling: Indien de uiteindelijke waarde van de referentie-index hoger is dan of gelijk aan de beginwaarde van de referentie-index, dan ontvangt de belegger (1) op 21 juni 2021 (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): van het belegde kapitaal + van het positieve rendement van dat berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index en de eindwaarde van de referentie-index met elkaar te vergelijken. Anders, indien de uiteindelijke waarde van de referentie-index lager is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1) op 21 juni 2021 (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) van zijn het belegde kapitaal. De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen die vormen, worden niet uitbetaald, noch opnieuw geïnvesteerd in. De dividenden gaan dus verloren. Het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index in vergelijking met het rendement van de Stoxx Global 1800 (EUR Price)-index sinds 1 januari De uiteindelijke waarde van de referentie-index wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde op 13 juli 2020, 12 augustus 2020, 14 september 2020, 12 oktober 2020, 12 november 2020, 14 december 2020, 12 januari 2021, 12 februari 2021, 12 maart 2021, 12 april 2021, 12 mei 2021 en 14 juni In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de uitgever, zal de belegger noch het eventuele bedrag van automatische vervroegde terugbetaling, noch het bedrag van de definitieve terugbetaling ontvangen op de eindvervaldag. Bron: Bloomberg woensdag 10 april 2013 U kunt de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index volgen op 350% 300% 250% Stoxx Global Select Div 100 (SDGP Index) Stoxx Global 1800 Index (SXW1E Index) 200% 50% 0% Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Illustraties De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een indicatieve en informatieve waarde om het mechanisme te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commerciële aanbieding vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of van Beobank NV SA. De bedragen en de jaarlijkse actuariële rendementen zijn brutobedragen en brutopercentages, buiten de voor beleggingen toepasselijke fiscaliteit. De verwijzingen naar rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement. (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. (2) Indien één van deze data geen beursdag is, dan wordt deze datum, net als de daaropvolgende waarderingsdata respectievelijk uitgesteld tot de eerstvolgende beursdag. 2 3

3 Niveau van 12 juni Beginwaarde referte-index juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni Eindwaarde referte-index 1728,33-17,7% Voorbeeld van berekening van het rendement van met eindvervaldatum van 8 jaar Op de eindvervaldag (21 juni 2021) wordt het rendement van berekend door het rekenkundig gemiddelde van de 12 maandelijkse slotkoersen van die tijdens het voorbije jaar werden vastgesteld op de uiteindelijke waarderingsdata (cf. de technische gegevens pagina 6) te vergelijken met de beginwaarde van de referentie-index. Een negatief rendement zal voor 0% in aanmerking genomen worden. De slotkoers van op 12 juni 2013 bedraagt: Het rekenkundig gemiddelde van de 12 slotkoersen van die werden vastgesteld tijdens het voorbije jaar bedraagt: 1728,33 Het rendement van op de eindvervaldag is dus: (1728, ) / 2100 = -17,7%. Dit negatief rendement wordt slechts voor 0% in aanmerking genomen. EINDE LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT Scenario 4, gunstig: vertoont na 4 jaar een stijging van minstens 10% Het rendement van is hoger dan, of gelijk aan 10% na 4 jaar, er wordt voor het product overgegaan tot automatische vervroegde afsluiting na 4 jaar op 26 juni 2017 De belegger ontvangt het belegde kapitaal, vermeerderd met een vaste winst van +20% (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 4,15% (2) ) 70% 60% 50% -17,7% +4% +33% Scenario 1, ongunstig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont globaal genomen een sterke daling na 8 jaar Het rendement van is negatief (-17,7%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, het wordt voor 0%, in aanmerking genomen, de belegger ontvangt van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van -0,25% (2) ) Scenario 2, middelmatig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont een gematigde stijging na 8 jaar Het rendement van is positief (+4%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, de belegger ontvangt dus 104% van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 0,24% (2) ) Scenario 3, gunstig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont een sterke stijging na 8 jaar Het rendement van is positief (+33%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, de belegger ontvangt dus 133% van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 3,37% (2) ) Voornaamste risico's Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe die een rating A+ (negatieve vooruitzichten) geniet volgens S&P (3). Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een wanbetaling (bijvoorbeeld door faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever kan een weerslag hebben op de marktprijs van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd, hoe groter de mogelijke impact. Risico op tussentijds kapitaalverlies: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt slechts tot de eindvervaldag, of bij automatische vervroegde terugbetaling. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de koers van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE tijdens de levensduur van dit product en buiten de datum van automatische vervroegde terugbetaling, lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag en buiten de datum van automatische vervroegde terugbetaling kan de belegger dus een kapitaalverlies lijden. Voor het overige moet hij erover waken dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de duur van de belegging van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE. Risico op schommeling van de marktprijs: De prijs kan tot aan de eindvervaldag sterk schommelen afhankelijk van de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index en de perceptie van het kredietrisico van de uitgever. Bij een sterke wijziging van de waarde tijdens de levensduur worden de klanten van op de hoogte gebracht via de website van Beobank NV SA. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal bij normale marktomstandigheden trachten de liquiditeit te verzekeren, zoals toegelicht in de technische gegevens. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal deze eventueel moeten verkopen tegen de prijs die door La Française Bank wordt bepaald op grond van de marktparameters van het moment (zie technische gegevens, rubriek Verkoop voor eindvervaldag ), door zich tot zijn adviseur van Beobank NV SA te wenden. 4 (1) Exclusief instapkosten van 2% en eventueel toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (2) Inclusief instapkosten van 2%, exclusief roerende voorheffing van 25%. (1) Exclusief instapkosten van 2% en eventueel toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de Uitgever (2) Inclusief instapkosten van 2%, exclusief roerende voorheffing van 25%. (3) Rating op 15 april

4 Technische gegevens Waarschuwing Door zijn aard wordt dit product gekenmerkt door een hoog risiconiveau, dat voornamelijk verband houdt met de volgende risico s: 6 Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A+ (negatieve vooruitzichten)) (1) is een coöperatieve kredietvennootschap met variabel kapitaal naar Frans recht. S&P kan deze rating op elk moment wijzigen. Indien deze rating tijdens de handelsperiode zou dalen, zullen de klanten die op dit product hebben ingeschreven, worden ingelicht via een persoonlijke communicatie. Tijdens de levensduur worden de noteringen gepubliceerd via en de klanten die hebben ingeschreven worden via een persoonlijke communicatie op de hoogte gebracht van iedere belangrijke wijziging. Distributeur: Beobank NV SA. Meer info over onze nieuwe naam vindt u op Onderliggen: STOXX Global Select Dividend 100-index (Ticker Bloomberg: SDGP Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Conservatief, Gematigd, Agressief, Heel agressief, Speculatief. U vindt meer uitgebreide informatie over deze beleggersprofielen op Het product moet ook beantwoorden aan de financiële situatie van de belegger in termen van diversificatie, kennis en ervaring. Inschrijving Inschrijvingsperiode: van 29/04/2013 tot 8/06/2013 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum: 12/06/2013 Coupure: EUR Uitgifteprijs: Kosten Instapkosten: 2%. Uitstapkosten: 0%. Distributiekosten: La Française Bank betaalt aan Beobank NV SA een vergoeding voor een indicatief bedrag van 3,25% van het effectief belegde bedrag (exact percentage wordt bepaald na afsluiting van de inschrijvingsperiode en is beschikbaar via Deze distributiekosten en alle andere kosten die eventueel door de uitgever worden aangerekend voor de structurering en de lancering zijn reeds begrepen in de uitgifteprijs. De uitgever (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe), de plaatsingsagent (La Française Bank) en de distributeur (Beobank NV SA), zijn vennootschappen die behoren tot dezelfde bankgroep die allemaal een verschillende en mogelijk conflicterende rol vervullen bij de uitgifte van de gestructureerde obligatie. Duur Eindvervaldag: 21/06/2021 Tussenliggende waarderingsdata (automatische vervroegde terugbetaling): 12/06/2017, 13/06/2017 en 14/06/2017 Uiteindelijke waarderingsdata: 13/07/2020; 12/08/2020; 14/09/2020; 12/10/2020; 12/11/2020; 14/12/2020; 12/01/2021; 12/02/2021; 12/03/2021; 12/04/2021; 12/05/2021; 14/06/2021 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: (2) Terugbetaling op eindvervaldag: van het beginkapitaal + van de stijging van (2) Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank zal trachten om (zonder dat het voor La Française een juridische verplichting inhoudt om een secundaire markt te organiseren) bij normale marktomstandigheden, gedurende de volledige levensduur van de obligaties dagelijks obligatiekoersen mee te delen met een aankoop/verkoop vork van 1%. De waarde tijdens de levensduur zal op verzoek beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal eenmaal per maand gepubliceerd worden op Fiscaliteit Roerende voorheffing: Regime dat van toepassing is op privébeleggers in België behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons / uitgekeerde premies. Beurstaks: Geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. EUR 650) (behoudens wetswijzigingen). (1) Rating op 15 april (2) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE zijn gestructureerde schuldinstrumenten met gewaarborgd kapitaal die vallen onder de bepalingen van het «Programma» dat samengesteld is uit het programma voor uitgifte van obligaties van de uitgever op 13 juni 2012 (met samenvatting in het Nederlands), het supplement op dit programma van 13 september 2012 en ieder ander mogelijk supplement dat eventueel gepubliceerd werd voor het einde van de inschrijvingsperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er tijdens de inschrijvingsperiode een supplement verschijnt, dan zal dit gepubliceerd worden op de website van de distributeur en de beleggers die hebben ingeschreven vóór de publicatie van het supplement beschikken eventueel gedurende 2 dagen over een herroepingsrecht. Bij verschil tussen dit document en het Programma geldt enkel het Programma. Het programma voor uitgifte van obligaties van de uitgever kreeg de goedkeuring door de Autorité des Marchés Financiers in Frankrijk («AMF») en werd aangekondigd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België («FSMA»). Het programma en het supplement van 13 september 2012, een samenvatting in het Nederlands en de definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar via nl/beleggen/gestructureerdeproducten/ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. koersrisico en risico van volatiliteit van de onderliggen; renterisico: de waarde tijdens de levensduur daalt wanneer de rente stijgt. Hoe verder de eindvervaldag, hoe groter dit risico; eventueel liquiditeitsrisico ; kredietrisico van de uitgever: een verslechtering in de perceptie door de markt van de kredietkwaliteit van de uitgever kan leiden tot een wijziging van de voorwaarden voor herfinanciering van de uitgever en tot een daling van de marktwaarde van het effect; wanbetaling door de uitgever kan leiden tot het risico op niet-terugbetaling; eventuele buitengewone gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de onderliggen en die eventueel kunnen leiden tot het vervroegde einde (de voorwaarden voor aanpassing, vervanging of, desgevallend, vervroegd einde en de gevolgen hiervan, worden uiteengezet in het Programma). De waarde tijdens de levensduur kan onafhankelijk van de STOXX Global Select Dividend 100-index evolueren, sterk schommelen en minder bedragen dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers wordt verzocht om aandachtig de rubriek «risicofactoren» van het Programma door te nemen. Bij verschil tussen dit document en het Programma geldt enkel het Programma. Dit document is een commerciële voorstelling met een louter informatief karakter. Het mag in geen enkel geval beschouwd worden als een persoonlijk beleggingsadvies, of een vraag of aanbod tot inschrijving op het product. Het wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het bestemd is. Op die manier houdt het product geen rekening met de beleggingsdoelstelling, financiële situatie of specifieke behoefte van een specifieke bestemmeling. Noch de uitgever, noch La Française Bank en hun filialen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de financiële of om het even welke andere gevolgen van de toewijzing van de stortingen die uitgevoerd worden in het kader van de overeenkomst van levensverzekering of kapitalisatie, of in het kader van een inschrijving in effectenrekening op het product. Bij inschrijving dient de belegger verplicht vooraf het Programma door te nemen zodat hij op de hoogte is van de risico s gekoppeld aan deze inschrijving. De belegging dient te gebeuren in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling, de beleggingshorizon, de ervaring en de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de risico s gekoppeld aan een belegging in het product. De belegger dient, indien hij dit noodzakelijk acht, het advies in te winnen van zijn eigen juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig adviseur en van alle andere bevoegde professionals om zich ervan te vergewissen dat dit product in overeenstemming is met zijn behoeften in het licht van zijn financiële, juridische, fiscale of boekhoudkundige situatie. De uitgever, La Française Bank en hun filialen geven geen enkele waarborg, en doen in dit opzicht geen enkele aanbeveling en ze kunnen niet beschouwd worden als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig adviseur. Dit product kan ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn krachtens nationale regels die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. Personen die wensen te beleggen in dit product dienen zich ervan te vergewissen dat ze bevoegd zijn te beleggen in dit product. Dit document mag niet verspreid worden in de Verenigde Staten en/of aan Amerikaanse staatsburgers of in landen waar de handel in deze effecten niet is toegelaten. Dit document is geen, en vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd. Dit document is bestemd om te worden verspreid in het kader van een publiek aanbod in België. Dit document werd opgesteld op 15 april De informatie in dit document kan veranderen, vooral omwille van de marktschommelingen. De informatie in dit document vormt geen voorspelling van toekomstige rendement. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). De STOXX Global Select Dividend 100 en zijn handelsmerken zijn het intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentiegevers (de «Licentiegevers»), die in licentie worden gebruikt. De effecten, schuldeffecten, opties, of iedere andere technische benaming die zijn gebaseerd op de Index worden op geen enkele wijze door Stoxx en zijn Licentiegevers financieel ondersteund, gewaarborgd, verkocht of aanbevolen, noch dragen Stoxx en de Licentiegevers enige aansprakelijkheid met betrekking tot de handel van de producten en diensten die gebaseerd zijn op de index. Voor meer informatie kunnen de beleggers terecht op de website De beleggingsproducten worden blootgesteld aan risico s, waaronder mogelijk verlies van kapitaal. De door Beobank NV SA verdeelde gestructureerde beleggingsproducten zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. 7

5 Wenst u meer inlichtingen? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de inschrijving dit document van 8 pagina s over Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE heb ontvangen.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank agentschap waar u alle details alsook het prospectus kunt krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV/FOLDER/Global Dividend Autocallable Note/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA

BELEGGEN. Afgeleid instrument naar Frans recht, uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA BELEGGEN Maximale beleggingsduur van 10 jaar Terugbetaling op de eindvervaldag bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent,

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie