Callable Global Select 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Callable Global Select 90"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1) op de eindvervaldag, behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index (hierna de Index ). De belegger geniet niet van de dividenden die de componenten van de Index uitkeren. Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent van het tweede tot het zevende jaar kan activeren. In dat geval krijgt de belegger het volledige belegd kapitaal (1), verhoogd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance bv (2), waarbij BNP Paribas SA (3) Garant is. (1) Exclusief 2,50% instapkosten (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 31/03/2015: S&P A+ (3) Rating BNP Paribas SA op 31/03/2015: S&P A+, Moody s A1, Fitch A+

2 TYPE BELEGGING EN BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is een derivaat. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen (behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent of de Garant): MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING NAAR KEUZE VAN DE EMITTENT Van het tweede tot het zevende jaar kan de Emittent op elke observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger krijgt in dat geval: 100% van het belegd kapitaal (1)(2), vermeerderd met een meerwaarde van 5% (3) per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Als de Emittent zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling, zal hij dat waarschijnlijk doen naar het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de index. INDIEN DE VERVROEGDE TERUGBETALING NIET WERD GEACTIVEERD, ONTVANGT DE BELEGGER OP DE EINDVERVALDAG: 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ), vermeerderd met de gemiddelde prestatie (3) van de Index, zonder maximum in geval van een positieve prestatie, en begrensd tot -10% in geval van een negatieve prestatie. Dit wil zeggen: - Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is, maakt de belegger winst. - Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is, lijdt hij verlies, maar dat verlies kan niet meer dan 10% bedragen. Op de eindvervaldag krijgt de belegger dus minstens 90% van het belegd kapitaal (1)(2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index berekend door het niveau ervan op de 31 maandelijkse observatiedata (tussen 11/01/2021 en 10/07/2023) te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 10/07/2015). Indien de Emittent beslist om tijdens de looptijd zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, is de belegger niet meer blootgesteld aan de prestatie van de Index. In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. De term belegd kapitaal verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de opbrengst op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde. (1) Behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant (2) Exclusief 2,50% instapkosten (3) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggende index die is samengesteld uit 100 aandelen uit verschillende wereldwijde geografische zones met een hoog vermogen om dividenden uit te keren en opgebouwd om een stevig rendement op lange termijn op te leveren. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, is de potentiële meerwaarde voor de belegger onbeperkt. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, biedt het gebruik van een gemiddeld prestatie in plaats van uitsluitend de eindprestatie van de Index, bescherming tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. Indien de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, heeft de belegger recht op een meerwaarde van 5% bruto per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op de terugbetaling van minstens 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger geniet niet van de dividenden die de Index uitkeert. Ze worden noch uitbetaald, noch herbelegd in de Index. Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal. In geval van verkoop van het product vóór de eindvervaldag, vervalt het in dit document beschreven mechanisme en is de verkoopwaarde gelijk aan de marktprijs. In dat geval bestaat er onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag kan de belegger zijn kapitaal dus gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. De belegger weet vooraf niet of hij de meerwaarde op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling zal ontvangen. De vervroegde terugbetaling van het product gebeurt naar keuze van de Emittent. De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein. Als de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, doet hij dat waarschijnlijk indien de index sterk gestegen is. In geval van een faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger noch de meerwaarde van 5% bruto per jaar bij een vervroegde terugbetaling, noch de meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de Index bij de terugbetaling op de eindvervaldag. De belegger loopt dan het risico het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, kan het gebruik van het gemiddelde niveau van de Index op 31 maandelijkse observatiedata voor de berekening van de meerwaarde, in plaats van uitsluitend het slotniveau, in het nadeel van de belegger zijn indien de Index sterk stijgt aan het einde van de looptijd van het product. Bij uitoefening van het optie tot vervroegde terugbetaling is de opbrengst voor de belegger vastgelegd op 5% bruto per gelopen jaar. Hij loopt dus het risico een prestatie te krijgen dat kleiner is dan dat van de Index.

4 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 EEN SELECTIE VAN 100 AANDELEN VAN WERELDWIJDE BEDRIJVEN De Stoxx Global Select Dividend 100 Index, hierna «de Index» genoemd, is samengesteld uit aandelen van 100 wereldwijd actieve bedrijven die geselecteerd werden op basis van hun vermogen om dividenden uit te keren en van hun liquiditeit op de markt. De index wordt berekend door STOXX, een van de grootste ontwikkelaars van indices van financiële markten. Het selectieproces 1 verloopt in drie fasen: 1. Vereisten inzake dividenden De index weerhoudt de aandelen met een historiek van nietnegatieve dividenden over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de 100 aandelen met het hoogste rendement weerhouden. De belegger ontvangt niet de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index. Dit speelt in het nadeel van de belegger, maar maakt het daarnaast mogelijk de deelname in het rendement van de index te verbeteren. 2. De voorkeur gaat uit naar hoge rendementen De weging van de aandelen binnen de index staat in verhouding tot hun rendementpercentage: hoe hoger dit rendement, hoe groter het gewicht van het aandeel binnen de index. 3. Liquiditeitsbeperking De aandelen moeten een minimaal gemiddeld dagelijks verhandelingsvolume gedurende een periode hebben. Tot slot wordt de samenstelling van de index elk jaar (in maart) herzien. Wat is het rendementpercentage? Het rendement van een aandeel is de verhouding tussen het laatst uitgekeerde dividend en de koers van het aandeel. Het rendement stemt overeen met het deel van het uitgekeerde resultaat dat de aandeelhouder ontvangt. Het rendement is een beoordelingscriterium voor een beursgenoteerde waarde. Wat is de liquiditeit? De liquiditeit is het feit voor een actief om snel gekocht of verkocht te kunnen worden zonder dat dit een grote invloed heeft op de prijzen. Dit betekent dat hoe liquider een markt is, hoe gemakkelijker, sneller en goedkoper het is om er grote (aan- of verkoop)transacties te verrichten. Top 10 van de sectoren en hun gewicht binnen de index Overheidsdiensten 15.1% Verzekering 14.1% Vastgoed 13.7% Banken 12.1% Telecoms 8.1% Olie & Gas 7.5% Huishoudtoestellen 5.2% Gezondheid 4.8% Industrie 4.7% Media 3.3% Top 10 van de geografische regio s en hun gewicht binnen de index Verenigde Staten 22.9% Verenigd Koninkrijk 16.3% Singapore 11.7% Hongkong 11.5% Australië 8.9% Canada 8.5% Zwitserland 7.8% Frankrijk 3.3% Duitsland 1.9% Japan 1.3% Evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index in vergelijking met die van de Euro Stoxx 50 Index, van 25/04/2006 tot 08/05/ % 20.00% 10.00% Stoxx Global Select Div 100 Euro Stoxx % % % % % % % % April 06 April 07 April 08 April 09 April 10 April 11 April 12 April 13 April 14 April 15 Waarschuwing Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. Het positieve rendement van de index wordt geenszins gewaarborgd. Bron: Bloomberg, 11/05/ De samenvatting van het hierboven vermelde selectieproces is niet exhaustief. Meer informatie over de index is terug te vinden op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in de voorbeelden hierna zijn louter indicatief om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 bedraagt (indicatief niveau). Evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index Terugbetalingsdrempel op 90% van het initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag ONGUNSTIG SCENARIO De Index daalt sterk en de Emittent oefent zijn recht tot vervroegde terugbetaling niet uit Gemiddeld prestatie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de laatste 31 maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse niveaus te vergelijken met het startniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt dus geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 90% van het belegd kapitaal (1). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -1,60% (2). 80 NEUTRAAL SCENARIO De Index stijgt en de Emittent oefent zijn recht tot vervroegde terugbetaling niet uit Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de laatste 31 maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 10%. Op de eindvervaldag wordt een meerwaarde uitgekeerd die overeenkomt met de gemiddelde prestatie, dus een meerwaarde van 10%. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1) + een meerwaarde van 10%. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 0,89% (2). GUNSTIG SCENARIO De index laat een sterke stijging optekenen en de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling in het zevende jaar uit te oefenen Niveau van de Index % Vervroegde terugbetaling Jaar Op de datum van vervroegde terugbetaling in het zevende jaar krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1), vermeerderd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Het terugbetaalde bedrag is dan 135% in het totaal (= 100% + 7 x 5%). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 4,01% (2). In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde en wordt het derivaat terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Die marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het derivaat en kan in het slechtste geval 0 % zijn. (1) Exclusief maximale instapkosten van 2,50%. (2) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - De aankoop van dit product stelt de koper bloot aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling door de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico op de eindvervaldag noch zijn initieel belegd kapitaal noch de eventuele meerwaarde te ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solventieproblemen zou ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van het product beïnvloeden in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het belegd bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Risico op een slechte prestatie - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie (1) van de index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan de meerwaarde van het product lager zijn dan de meerwaarde van een risicovrij product. Risico verbonden aan de Index - Indien zich een gebeurtenis voordoet die de Index beïnvloedt (zoals de annulering, opschorting of wijziging ervan), kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan het product doorvoeren. Indien geen aanvaardbare aanpassing mogelijk is, kan het product door de Emittent vervroegd worden terugbetaald in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Basisprospectus. Bijgevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van het product. Risico op kapitaalverlies - Er bestaat een risico op kapitaalverlies indien het product loopt tot de eindvervaldag en de gemiddelde prestatie (1) van de index negatief is. Dit potentiële verlies is evenwel beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -1,61%. Risico op prijsschommelingen - De evolutie van de verkoopprijs tijdens de looptijd is niet alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Als de Emittent beslist zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, wordt de potentiële meerwaarde vastgelegd op 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum, ook als de Index sterker gestegen is. Liquiditeitsrisico Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage S.N.C. de coupures van de beleggers terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. De belegger die zijn Certificaten vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek Liquiditeit van de Certificaten op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het derivaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling. De score 4 houdt in dat minimaal 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag wordt terugbetaald en dat er geen blootstelling aan wisselkoersrisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via beleggen. (1) De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de index op 31 observatiedata. (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 31/03/2015: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas SA : S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 31/03/2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en van BNP Paribas SA, maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om het juridische prospectus dat aan deze uitgifte is gewijd, genaamd «Prospectus», van 19 mei 2015 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator) (het «Drawdown Prospectus») aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in het product te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die daarin wordt gegeven. BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in het Drawdown Prospectus. De voornaamste kenmerken van het product die in deze commerciële fiche worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. Indien deze brochure afwijkt van het Drawdown Prospectus, dan is het Drawdown Prospectus doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s aan beleggingen in dit product verbonden zijn en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze ernstig hebben onderzocht of een belegging in het product voor hen geschikt is, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot het product. Het Drawdown Prospectus is gratis verkrijgbaar bij Crelan, bij uw agent of via het internet ( alvorens in te schrijven op het product. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door het product te kopen, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en op BNP Paribas SA. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. heeft geanalyseerd of dit product geschikt is voor en/of past bij het beleggersprofiel van de klant in kwestie. De aankoop van het product kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 ISIN-code Producttype Uitgifteprijs 100% XS Certificaat (derivaat) Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: Crelan ontvangt een jaarlijkse commissie ten belope van maximaal 1,00%, taksen inbegrepen, van het uitgegeven bedrag. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance bv (S&P: A+, negatief vooruitzicht - op 31/03/2015) Garant BNP Paribas SA (S&P: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, negatief vooruitzicht; Fitch: A+, stabiel vooruitzicht - op 31/03/2015) Distributeur Crelan N.V. Munt Coupure (N) EUR EUR Inschrijvingsperiode Van 21/05/2015 tot en met 06/07/2015 Uitgiftedatum 10/07/2015 Initiële observatiedatum 10/07/2015 Eindvervaldag 17/07/2023 Betaaldatum 10/07/2015 Observatiedata voor de 11/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 12/04/2021, 10/05/2021, 10/06/2021, 12/07/2021, 10/08/2021, berekening van de gemiddelde 10/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 11/04/2022, prestatie van de index 10/05/2022, 10/06/2022, 11/07/2022, 10/08/2022, 12/09/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 12/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 10/03/2023, 11/04/2023, 10/05/2023, 12/06/2023, 10/07/2023 Data van vervroegde 24/07/2017, 24/07/2018, 24/07/2019, 24/07/2020, 26/07/2021, 25/07/2022 terugbetaling (optioneel) naar keuze van de Emittent Onderliggende waarde Terugbetaald bedrag op de eindvervaldag (indien het recht tot vervroegde terugbetaling niet wordt uitgeoefend) Terugbetaald bedrag in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent Stoxx Global Select Dividend 100 Index Index Als Indice finaal groter is dan of gelijk is aan 90% Indice initieel : N Index Als Indice finaal kleiner is dan 90% Indice initial : Indice initieel : slotniveau van de Index op de initiële observatiedatum Indice finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 maandelijkse observatiedata Tussen het tweede en zevende jaar heeft de Emittent het recht om de vervroegde terugbetaling uit te oefenen, waarmee het product, dat oorspronkelijk was gekoppeld aan het prestatie van de Index wordt terugbetaald voor een bedrag van: n : aantal gelopen jaren sinds de uitgiftedatum Beleggersprofiel Dit product richt zich in het bijzonder tot beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product indien u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet uw Crelan-agent u daarvan verwittigen. Indien uw Crelan-agent u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet hij evalueren of dat product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Fiscaliteit Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wetswijzigingen) Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Certificaten [ 1+ 5% ] N 100 % n N 90% De marktwaarde van het product tijdens de looptijd is op verzoek verkrijgbaar bij uw Crelan-agentschap en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Het product wordt genoteerd op NYSE Euronext Paris en voor beleggers die hun product willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden wekelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn product wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan op de uiterste data voor de ontvangst van de orders (vóór 10 uur op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De koers van de Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product tijdens de looptijd is beschikbaar en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op onze website Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van Crelan op Verantwoordelijke uitgever: Peter Venneman S. Dupuislaan Brussel FSMA A finaal initieel

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Eurozone Exporters Minimum Yield USD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal (1)(2)

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Auto-Callable European Deep Value

Auto-Callable European Deep Value BNP Paribas Issuance (NL) Auto-Callable European Deep Value Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar indien het product niet vervroegd terugbetaald wordt. Bij activering van auto-callable: - Een vervroegde

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Income Fund Stars NOK

Income Fund Stars NOK BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van van het belegd kapitaal (1) in NOK, behoudens faillissement

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Een beleggingstermijn van 9 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1), behoudens in geval van faillissement of nakend

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) in USD, behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Solactive Deep Value Europe EUR 90

Solactive Deep Value Europe EUR 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Solactive Deep Value Europe EUR 90 Een beleggingstermijn van 4 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1),

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie