Callable Global Select 90

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Callable Global Select 90"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1) op de eindvervaldag, behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index (hierna de Index ). De belegger geniet niet van de dividenden die de componenten van de Index uitkeren. Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent van het tweede tot het zevende jaar kan activeren. In dat geval krijgt de belegger het volledige belegd kapitaal (1), verhoogd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance bv (2), waarbij BNP Paribas SA (3) Garant is. (1) Exclusief 2,50% instapkosten (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 31/03/2015: S&P A+ (3) Rating BNP Paribas SA op 31/03/2015: S&P A+, Moody s A1, Fitch A+

2 TYPE BELEGGING EN BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is een derivaat. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen (behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent of de Garant): MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING NAAR KEUZE VAN DE EMITTENT Van het tweede tot het zevende jaar kan de Emittent op elke observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger krijgt in dat geval: 100% van het belegd kapitaal (1)(2), vermeerderd met een meerwaarde van 5% (3) per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Als de Emittent zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling, zal hij dat waarschijnlijk doen naar het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de index. INDIEN DE VERVROEGDE TERUGBETALING NIET WERD GEACTIVEERD, ONTVANGT DE BELEGGER OP DE EINDVERVALDAG: 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ), vermeerderd met de gemiddelde prestatie (3) van de Index, zonder maximum in geval van een positieve prestatie, en begrensd tot -10% in geval van een negatieve prestatie. Dit wil zeggen: - Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is, maakt de belegger winst. - Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is, lijdt hij verlies, maar dat verlies kan niet meer dan 10% bedragen. Op de eindvervaldag krijgt de belegger dus minstens 90% van het belegd kapitaal (1)(2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index berekend door het niveau ervan op de 31 maandelijkse observatiedata (tussen 11/01/2021 en 10/07/2023) te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 10/07/2015). Indien de Emittent beslist om tijdens de looptijd zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, is de belegger niet meer blootgesteld aan de prestatie van de Index. In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. De term belegd kapitaal verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de opbrengst op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde. (1) Behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant (2) Exclusief 2,50% instapkosten (3) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggende index die is samengesteld uit 100 aandelen uit verschillende wereldwijde geografische zones met een hoog vermogen om dividenden uit te keren en opgebouwd om een stevig rendement op lange termijn op te leveren. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, is de potentiële meerwaarde voor de belegger onbeperkt. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, biedt het gebruik van een gemiddeld prestatie in plaats van uitsluitend de eindprestatie van de Index, bescherming tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. Indien de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, heeft de belegger recht op een meerwaarde van 5% bruto per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op de terugbetaling van minstens 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger geniet niet van de dividenden die de Index uitkeert. Ze worden noch uitbetaald, noch herbelegd in de Index. Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal. In geval van verkoop van het product vóór de eindvervaldag, vervalt het in dit document beschreven mechanisme en is de verkoopwaarde gelijk aan de marktprijs. In dat geval bestaat er onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag kan de belegger zijn kapitaal dus gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. De belegger weet vooraf niet of hij de meerwaarde op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling zal ontvangen. De vervroegde terugbetaling van het product gebeurt naar keuze van de Emittent. De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein. Als de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, doet hij dat waarschijnlijk indien de index sterk gestegen is. In geval van een faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger noch de meerwaarde van 5% bruto per jaar bij een vervroegde terugbetaling, noch de meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de Index bij de terugbetaling op de eindvervaldag. De belegger loopt dan het risico het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, kan het gebruik van het gemiddelde niveau van de Index op 31 maandelijkse observatiedata voor de berekening van de meerwaarde, in plaats van uitsluitend het slotniveau, in het nadeel van de belegger zijn indien de Index sterk stijgt aan het einde van de looptijd van het product. Bij uitoefening van het optie tot vervroegde terugbetaling is de opbrengst voor de belegger vastgelegd op 5% bruto per gelopen jaar. Hij loopt dus het risico een prestatie te krijgen dat kleiner is dan dat van de Index.

4 STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 EEN SELECTIE VAN 100 AANDELEN VAN WERELDWIJDE BEDRIJVEN De Stoxx Global Select Dividend 100 Index, hierna «de Index» genoemd, is samengesteld uit aandelen van 100 wereldwijd actieve bedrijven die geselecteerd werden op basis van hun vermogen om dividenden uit te keren en van hun liquiditeit op de markt. De index wordt berekend door STOXX, een van de grootste ontwikkelaars van indices van financiële markten. Het selectieproces 1 verloopt in drie fasen: 1. Vereisten inzake dividenden De index weerhoudt de aandelen met een historiek van nietnegatieve dividenden over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de 100 aandelen met het hoogste rendement weerhouden. De belegger ontvangt niet de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index. Dit speelt in het nadeel van de belegger, maar maakt het daarnaast mogelijk de deelname in het rendement van de index te verbeteren. 2. De voorkeur gaat uit naar hoge rendementen De weging van de aandelen binnen de index staat in verhouding tot hun rendementpercentage: hoe hoger dit rendement, hoe groter het gewicht van het aandeel binnen de index. 3. Liquiditeitsbeperking De aandelen moeten een minimaal gemiddeld dagelijks verhandelingsvolume gedurende een periode hebben. Tot slot wordt de samenstelling van de index elk jaar (in maart) herzien. Wat is het rendementpercentage? Het rendement van een aandeel is de verhouding tussen het laatst uitgekeerde dividend en de koers van het aandeel. Het rendement stemt overeen met het deel van het uitgekeerde resultaat dat de aandeelhouder ontvangt. Het rendement is een beoordelingscriterium voor een beursgenoteerde waarde. Wat is de liquiditeit? De liquiditeit is het feit voor een actief om snel gekocht of verkocht te kunnen worden zonder dat dit een grote invloed heeft op de prijzen. Dit betekent dat hoe liquider een markt is, hoe gemakkelijker, sneller en goedkoper het is om er grote (aan- of verkoop)transacties te verrichten. Top 10 van de sectoren en hun gewicht binnen de index Overheidsdiensten 15.1% Verzekering 14.1% Vastgoed 13.7% Banken 12.1% Telecoms 8.1% Olie & Gas 7.5% Huishoudtoestellen 5.2% Gezondheid 4.8% Industrie 4.7% Media 3.3% Top 10 van de geografische regio s en hun gewicht binnen de index Verenigde Staten 22.9% Verenigd Koninkrijk 16.3% Singapore 11.7% Hongkong 11.5% Australië 8.9% Canada 8.5% Zwitserland 7.8% Frankrijk 3.3% Duitsland 1.9% Japan 1.3% Evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index in vergelijking met die van de Euro Stoxx 50 Index, van 25/04/2006 tot 08/05/ % 20.00% 10.00% Stoxx Global Select Div 100 Euro Stoxx % % % % % % % % April 06 April 07 April 08 April 09 April 10 April 11 April 12 April 13 April 14 April 15 Waarschuwing Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. Het positieve rendement van de index wordt geenszins gewaarborgd. Bron: Bloomberg, 11/05/ De samenvatting van het hierboven vermelde selectieproces is niet exhaustief. Meer informatie over de index is terug te vinden op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in de voorbeelden hierna zijn louter indicatief om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 bedraagt (indicatief niveau). Evolutie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index Terugbetalingsdrempel op 90% van het initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag ONGUNSTIG SCENARIO De Index daalt sterk en de Emittent oefent zijn recht tot vervroegde terugbetaling niet uit Gemiddeld prestatie van de Stoxx Global Select Dividend 100 Index Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de laatste 31 maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse niveaus te vergelijken met het startniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt dus geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 90% van het belegd kapitaal (1). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -1,60% (2). 80 NEUTRAAL SCENARIO De Index stijgt en de Emittent oefent zijn recht tot vervroegde terugbetaling niet uit Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de laatste 31 maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 10%. Op de eindvervaldag wordt een meerwaarde uitgekeerd die overeenkomt met de gemiddelde prestatie, dus een meerwaarde van 10%. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1) + een meerwaarde van 10%. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 0,89% (2). GUNSTIG SCENARIO De index laat een sterke stijging optekenen en de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling in het zevende jaar uit te oefenen Niveau van de Index % Vervroegde terugbetaling Jaar Op de datum van vervroegde terugbetaling in het zevende jaar krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1), vermeerderd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Het terugbetaalde bedrag is dan 135% in het totaal (= 100% + 7 x 5%). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 4,01% (2). In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde en wordt het derivaat terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Die marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het derivaat en kan in het slechtste geval 0 % zijn. (1) Exclusief maximale instapkosten van 2,50%. (2) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - De aankoop van dit product stelt de koper bloot aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling door de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico op de eindvervaldag noch zijn initieel belegd kapitaal noch de eventuele meerwaarde te ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solventieproblemen zou ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van het product beïnvloeden in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het belegd bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Risico op een slechte prestatie - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie (1) van de index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan de meerwaarde van het product lager zijn dan de meerwaarde van een risicovrij product. Risico verbonden aan de Index - Indien zich een gebeurtenis voordoet die de Index beïnvloedt (zoals de annulering, opschorting of wijziging ervan), kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan het product doorvoeren. Indien geen aanvaardbare aanpassing mogelijk is, kan het product door de Emittent vervroegd worden terugbetaald in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Basisprospectus. Bijgevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van het product. Risico op kapitaalverlies - Er bestaat een risico op kapitaalverlies indien het product loopt tot de eindvervaldag en de gemiddelde prestatie (1) van de index negatief is. Dit potentiële verlies is evenwel beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -1,61%. Risico op prijsschommelingen - De evolutie van de verkoopprijs tijdens de looptijd is niet alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Als de Emittent beslist zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, wordt de potentiële meerwaarde vastgelegd op 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum, ook als de Index sterker gestegen is. Liquiditeitsrisico Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage S.N.C. de coupures van de beleggers terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. De belegger die zijn Certificaten vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek Liquiditeit van de Certificaten op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het derivaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling. De score 4 houdt in dat minimaal 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag wordt terugbetaald en dat er geen blootstelling aan wisselkoersrisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via beleggen. (1) De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de index op 31 observatiedata. (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 31/03/2015: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas SA : S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 31/03/2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en van BNP Paribas SA, maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om het juridische prospectus dat aan deze uitgifte is gewijd, genaamd «Prospectus», van 19 mei 2015 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator) (het «Drawdown Prospectus») aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in het product te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die daarin wordt gegeven. BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in het Drawdown Prospectus. De voornaamste kenmerken van het product die in deze commerciële fiche worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. Indien deze brochure afwijkt van het Drawdown Prospectus, dan is het Drawdown Prospectus doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s aan beleggingen in dit product verbonden zijn en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze ernstig hebben onderzocht of een belegging in het product voor hen geschikt is, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot het product. Het Drawdown Prospectus is gratis verkrijgbaar bij Crelan, bij uw agent of via het internet (www.crelan.be) alvorens in te schrijven op het product. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door het product te kopen, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en op BNP Paribas SA. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. heeft geanalyseerd of dit product geschikt is voor en/of past bij het beleggersprofiel van de klant in kwestie. De aankoop van het product kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 ISIN-code Producttype Uitgifteprijs 100% XS Certificaat (derivaat) Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: Crelan ontvangt een jaarlijkse commissie ten belope van maximaal 1,00%, taksen inbegrepen, van het uitgegeven bedrag. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance bv (S&P: A+, negatief vooruitzicht - op 31/03/2015) Garant BNP Paribas SA (S&P: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, negatief vooruitzicht; Fitch: A+, stabiel vooruitzicht - op 31/03/2015) Distributeur Crelan N.V. Munt Coupure (N) EUR EUR Inschrijvingsperiode Van 21/05/2015 tot en met 06/07/2015 Uitgiftedatum 10/07/2015 Initiële observatiedatum 10/07/2015 Eindvervaldag 17/07/2023 Betaaldatum 10/07/2015 Observatiedata voor de 11/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 12/04/2021, 10/05/2021, 10/06/2021, 12/07/2021, 10/08/2021, berekening van de gemiddelde 10/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 11/04/2022, prestatie van de index 10/05/2022, 10/06/2022, 11/07/2022, 10/08/2022, 12/09/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 12/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 10/03/2023, 11/04/2023, 10/05/2023, 12/06/2023, 10/07/2023 Data van vervroegde 24/07/2017, 24/07/2018, 24/07/2019, 24/07/2020, 26/07/2021, 25/07/2022 terugbetaling (optioneel) naar keuze van de Emittent Onderliggende waarde Terugbetaald bedrag op de eindvervaldag (indien het recht tot vervroegde terugbetaling niet wordt uitgeoefend) Terugbetaald bedrag in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent Stoxx Global Select Dividend 100 Index Index Als Indice finaal groter is dan of gelijk is aan 90% Indice initieel : N Index Als Indice finaal kleiner is dan 90% Indice initial : Indice initieel : slotniveau van de Index op de initiële observatiedatum Indice finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 maandelijkse observatiedata Tussen het tweede en zevende jaar heeft de Emittent het recht om de vervroegde terugbetaling uit te oefenen, waarmee het product, dat oorspronkelijk was gekoppeld aan het prestatie van de Index wordt terugbetaald voor een bedrag van: n : aantal gelopen jaren sinds de uitgiftedatum Beleggersprofiel Dit product richt zich in het bijzonder tot beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product indien u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet uw Crelan-agent u daarvan verwittigen. Indien uw Crelan-agent u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet hij evalueren of dat product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Fiscaliteit Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wetswijzigingen) Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Certificaten [ 1+ 5% ] N 100 % n N 90% De marktwaarde van het product tijdens de looptijd is op verzoek verkrijgbaar bij uw Crelan-agentschap en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Het product wordt genoteerd op NYSE Euronext Paris en voor beleggers die hun product willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden wekelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn product wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan op de uiterste data voor de ontvangst van de orders (vóór 10 uur op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De koers van de Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product tijdens de looptijd is beschikbaar en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op onze website Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van Crelan op Verantwoordelijke uitgever: Peter Venneman S. Dupuislaan Brussel FSMA A finaal initieel

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie