CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype."

Transcriptie

1 Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal (zonder kosten (1) ) op de vervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de uitgever. Rendement gekoppeld aan de prestatie van de index AEX Amsterdam Exchange Index. Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die door de uitgever van jaar 2 tot 6 geactiveerd kan worden. Uitgever: Société Générale [Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht), S&P: A (negatief vooruitzicht)]. (2) Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt om op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal (3) (zonder kosten (1) ) terug te betalen, vermeerderd met 100% van de positieve gemiddelde prestatie (4) van de AEX -index. Indien de uitgever (bijvoorbeeld door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht heeft en het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Doelgroep Dit instrument is bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de AEX -index en de rentetarieven. (1) Instapkosten van maximaal 2,50%. (2) Ratings op 18 februari De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. (3) Behalve indien de uitgever (Société Générale) het voorwerp is van een wanbetaling of een faillissement. (4) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

2 MECHANISME VAN HET PRODUCT Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de AEX -index, die representatief is voor de Nederlandse aandelenmarkt. Op de vervaldag betaalt Société Générale (France) Callable AEX Note aan de belegger 100% van het belegde kapitaal (1) terug (zonder kosten (2) ) en laat hem volledig delen in de positieve gemiddelde prestatie (3) van de index. Gedurende de looptijd kan het product het voorwerp zijn van een vervroegde terugbetaling, die door de emittent van jaar 2 tot 6 geactiveerd kan worden. MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING VAN JAAR 2 TOT 6 Van het tweede tot het zesde jaar kan de uitgever, Société Générale, op elke verjaardag een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger ontvangt dan: 100% van het belegde kapitaal (1) (zonder kosten (2) ) + een winst van 7% (3) per afgelopen jaar sinds de uitgiftedatum De uitgever zal de vervroegde terugbetaling waarschijnlijk activeren indien de koers van het product op de verjaardag ten minste gelijk is aan de waarde van vervroegde terugbetaling. Deze koers zal onder meer afhangen van de evolutie van de onderliggende index en de financieringsrente van de uitgever. In dat geval kan het eindrendement gelimiteerd zijn. OP DE VERVALDAG NA 7 JAAR, EEN MEERWAARDE (3) DIE GELIJK IS AAN DE POSITIEVE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX Indien de vervroegde terugbetaling niet vooraf geactiveerd is, ontvangt de belegger op de vervaldag: 100% van het belegde kapitaal (1) (zonder kosten (2) ) + 100% van de positieve gemiddelde prestatie (3) van de index De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van de jaarlijks vastgestelde prestaties van de index ten opzichte van de uitgiftedatum van Société Générale (France) Callable AEX Note. (1) Behalve indien de uitgever (Société Générale) het voorwerp is van een wanbetaling of een faillissement. (2) Instapkosten van maximaal 2,50%. (3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

3 FOCUS OP DE AEX -INDEX De prestatie van Société Générale (France) Callable AEX Note is gekoppeld aan de prestatie van de AEX -index. Deze index bestaat uit de 25 meest liquide en op NYSE Euronext Amsterdam genoteerde aandelen met de sterkste Nederlandse beurskapitalisaties. Het heeft als doel de algemene tendens van de Nederlandse economie te weerspiegelen. Om representatief te blijven, wordt de samenstelling van de index elk jaar herzien. Evolutie van de AEX -index jan-83 jan-86 jan-89 jan-92 jan-95 jan-98 jan-01 jan-04 jan-07 jan-10 jan-13 Bron: Bloomberg op 18/02/2013. DE WAARDE VAN UW INVESTERING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DAT GELDT OOK VOOR HISTORISCHE MARKTINFORMATIE. De correctheid, waardevolledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale niet aansprakelijk zijn in dat verband. De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd.

4 illustraties De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Centea/Landbouwkrediet. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Gunstig Scenario 40% 30% 20% 10% Einde looptijd van het product 0% Na afloop van het 2 e jaar is de AEX -index sterk gestegen. De uitgever beslist daarom om het mechanisme van vervroegde terugbetaling te activeren. Het product wordt stopgezet en de belegger ontvangt dan: 100% + een winst van 7% (1) per afgelopen jaar, dit is 14%, oftewel 114% van het belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +5,40% (3). Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd als de index sterk gestegen is. Neutraal Scenario 40% 30% 20% 10% 8% 1 12% 11% % 4 30% 5 25% 6 15% 7 0% Van jaar 2 tot 6 stijgt de AEX -index onvoldoende om de uitgever te doen beslissen het mechanisme van vervroegde terugbetaling te activeren. Op de vervaldag wordt gekeken naar de 7 jaarlijkse prestaties van de index t.o.v. de start. De gemiddelde prestatie bedraagt +17,57%. De belegger ontvangt dan: 100% + 17,57% (1), oftewel 117,57% van het belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +1,97% (3). Ongunstig Scenario 10% 0% 4% 1-12% -10% 2-15% -17% % -27% -25% % -35% 5-40% In het slechtste scenario, indien de uitgever het voorwerp is van een wanbetaling of faillissement, kan de gemiddelde prestatie verloren gaan en is de terugbetaling van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Die hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Instapkosten van maximaal 2,50%. (3) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. technische fiche pagina 5). Van jaar 2 tot 6 stijgt de AEX -index onvoldoende om de uitgever te doen beslissen het mechanisme van vervroegde terugbetaling te activeren. Op de vervaldag wordt gekeken naar de 7 jaarlijkse prestaties van de index t.o.v. de start. De gemiddelde prestatie is negatief (-18,14%). De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Wat overeenstemt met een jaarlijks actuarieel brutorendement van -0,35% (3).

5 VOORNAAMSTE RISICO S EN TECHNISCHE FICHE KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Société Générale dat beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody s. Als de uitgever in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de uitgever kan een negatief effect hebben op de koers van Société Générale (France) Callable AEX Note. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (France) Callable AEX Note gedurende de looptijd ervan lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (zonder kosten). Bij vervroegde verkoop kan hij dan kapitaalverlies lijden. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (France) Callable AEX Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de vervaldag. Tot de vervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de AEX -index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. LIQUIDITEITSRISICO Dit effect is genoteerd op de Beurs van Luxemburg. De beursnotering biedt evenwel geen garantie voor de ontwikkeling van een actieve markt waarop het product kan worden verhandeld. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/ verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten wenst te verkopen vóór de vervaldag, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek Verkoop vóór vervaldag ). TECHNISCHE FICHE Naam ISIN-code Uitgifteprijs 100% Société Générale (France) Callable AEX Note XS Kosten en provisies Instapkosten: 2,50% Distributiekosten: Société Générale Paris betaalt aan Centea/Landbouwkrediet ieder kwartaal vanaf 12/07/2013 tot 14/04/2020 een gemiddelde vergoeding van maximaal 0,85% per annum (oftewel maximaal 0,2125% per kwartaal) van het nominale bedrag. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Uitgever Société Générale [S&P A (negatief), Moody s A2 (stabiel) op 18/02/2013]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de uitgever. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de commercialiseringsperiode zou dalen, zullen de klanten van Centea/Landbouwkrediet die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Verdeler Centea NV/Landbouwkrediet NV (Crelan NV vanaf de fusie tussen Centea en Landbouwkrediet op 01/04/2013). Valuta EUR Coupure EUR Commercialiseringsperiode Van 11/03/2013 tot 05/04/2013 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 12/04/2013 Vervaldatum 20/04/2020 Data van jaarlijkse waarnemingen 14/04/2014; 13/04/2015; 12/04/2016; 12/04/2017; 12/04/2018; 12/04/2019; 14/04/2020 Data van vervroegde terugbetaling 13/04/2015; 12/04/2016; 12/04/2017; 12/04/2018; 12/04/2019 Belgische fiscaliteit Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de vervaldag of bij vervroegde terugbetaling. Beleggersprofiel Defensief (Centea); Voorzichtig (Landbouwkrediet), voor zover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op en Onderliggende index De AEX -index (Ticker Bloomberg: AEX Index) Eusipa-code Uncapped Capital Protection Financiële dienstverlener Centea NV/Landbouwkrediet NV (Crelan NV vanaf de fusie tussen Centea en Landbouwkrediet op 01/04/2013). Verkoop vóór vervaldag Publicatie van de waarde van het product In normale marktomstandigheden levert SG Option Europe een dagelijkse indicatieve koers (cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 12u bij de verdeler worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen de 3 daaropvolgende werkdagen. Uitstapkosten: 1,00%. Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). De waarde van het product gedurende de looptijd kan worden aangevraagd bij uw kantoor van Centea/Landbouwkrediet en verschijnt één keer per maand op en

6 Voor meer informatie, neem contact op met uw Centea of Landbouwkrediet agent Prospectus De «Notes» Société Générale (France) Callable AEX Note die worden uitgegeven door Société Générale (Series 39728/13.4) en in dit document worden beschreven, zijn het voorwerp van «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van 07/03/2013 (de «Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme» van 20/04/2012 (aangevuld met de bijlagen van 16 mei 2012, 26 juni 2012, 13 augustus 2012, 11 oktober 2012, 24 oktober 2012, 30 oktober 2012, 15 november 2012, 17 december 2012 en 18 februari 2013) dat op 20/04/2012 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG. Het Basisprospectus, de samenvatting ervan in het Frans en de Definitieve voorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Centea en Landbouwkrediet en op en De beleggers worden verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek «Risicofactoren» van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Iedere nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. BELANGRIJKE INFORMATIE Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Dit document heeft een promotioneel en geen reglementair karakter. Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij toelating heeft om in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale of Codeis betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Niettegenstaande het feit dat de betalings- of terugkoopvoorwaarden van het product in een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming voorzien, (i) is zulke bescherming enkel geldig op de vervaldatum en (ii) is de belegger blootgesteld aan het kredietrisico en de resultaten van de activa die tot onderpand dienen. Voor de vervaldag, kan de prijs of de waarde van het product lager zijn dan het niveau van deze kapitaalbescherming en de belegger kan een deel van of het geheel van het belegde bedrag verliezen indien het product is verkocht voor de vervaldag. Op de vervaldag kan de terugkoopwaarde van het product lager liggen dat het initieel belegde bedrag en kunnen de beleggers in het slechtste geval hun volledige belegging verliezen. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten : Het potentiële rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product : Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat -spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de index : De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Euronext N.V. or its subsidiaries holds all (intellectual) proprietary rights with respect to the Index. Euronext N.V. or its subsidiaries do not sponsor, endorse or have any other involvement in the issue and offering of the product. Euronext N.V. and its subsidiaries disclaim any liability for any inaccuracy in the data on which the Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculation and/or dissemination of the Index, or for the manner in which it is applied in connection with the issue and offering thereof. AEX and AEX Index are registered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger - Bd S. Dupuislaan Brussel - FSMA A Ontwerp NSL Studio I (130304)

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie