Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11"

Transcriptie

1 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het risico op het belegde kapitaal zoveel mogelijk te beperken. In dit niet erg rooskleurige economische klimaat biedt Dexia Funding Netherlands u een nieuwe privé-uitgifte aan die gewaarborgd wordt door Dexia Bank NV, met een potentieel aantrekkelijk rendement dat gekoppeld is aan de Europese aandelenmarkt, maar waar toch bepaalde beveiligingsmechanismen zijn ingebouwd. Werking De nieuwe uitgifte van DFN Private Notes 11 heeft een looptijd van vijf jaar en biedt u elk jaar op 7 april (of de eerstvolgende werkdag) een brutocoupon van 6 %. Bovendien is het terugbetalingsniveau van deze uitgifte gekoppeld aan de prestatie van de Dow Jones Euro Stoxx50 index tijdens die periode van vijf jaar. Op de vervaldag wordt immers gekeken naar het niveau van de Dow Jones Euro Stoxx50 : Als het niveau van de index groter is dan of gelijk is aan 6 van zijn beginniveau, wordt de uitgifte volledig terugbetaald samen met de laatste brutocoupon van 6 %; Als het niveau van de index zich onder de 6 bevindt, wordt het terugbetalingsniveau van het kapitaal als volgt berekend: 10 - [2 x (6 - slotniveau (in %))]. Als de index bijvoorbeeld afsluit op 4 van zijn beginniveau, bedraagt het terugbetalingsniveau van het kapitaal op de vervaldag: 10 - [2 x (6-4)] = 10 - [2 x 1] = 7 Als de index gedaald is met 5, krijgt u op de vervaldag 7 van uw aanvankelijk kapitaal terug, met daarbovenop de laatste brutocoupon van 6 %. In dat geval verliest u dus kapitaal, omdat deze uitgifte geen kapitaalbescherming geniet op de eindvervaldag.

2 Enkele voorbeelden zeggen soms meer dan een lange uitleg De onderstaande voorbeelden zijn geen voorspellingen voor de toekomstige prestaties van deze belegging, maar willen u enkel helpen om de werking ervan beter te begrijpen. De voorbeelden kunnen bijgevolg geen enkele waarborg geven voor het reële rendement van deze belegging. Onderstaande grafieken illustreren de potentiële jaarlijkse rendementen afhankelijk van het slotniveau van de index. Ze houden dus rekening met de vijf uitgekeerde coupons en met het terugbetalingsniveau. Scenario 1 (beste scenario): de index sluit hoger af dan of gelijk aan 6 van zijn beginniveau Op 7 april van elk jaar tussen 2011 en 2015 ontvangt de belegger een brutocoupon van 6 %, ongeacht het niveau van de index op het ogenblik van de uitkering van de coupon. Als de index op de vervaldag afsluit op minstens 6 van het beginniveau, wordt niet alleen een laatste brutocoupon van 6 % uitgekeerd, maar wordt het kapitaal op de eindvervaldag ook nog eens voor 10 terugbetaald. Het actuarieel rendement* van een dergelijk scenario is gelijk aan 5,761 % De index sluit af op ten minste

3 Scenario 2: de index sluit af op 5 van zijn beginniveau Op 7 april van elk jaar tussen 2011 en 2015 ontvangt de belegger vijf brutocoupons van 6 %. Op de vervaldag sluit de index af op 5, onder de grens van 6 van zijn beginniveau. Het kapitaal is dus niet meer beschermd. Het terugbetalingsniveau op de eindvervaldag bedraagt in een dergelijk scenario: 10 - [2 x (6-5)] = 9. Op 7 april 2015 ontvangt de belegger een laatste brutocoupon van 6 % en krijgt hij ook 9 van zijn netto belegd kapitaal terug. Het actuarieel rendement* van een dergelijk scenario is gelijk aan 3, Scenario 3: de index sluit af op 3 van zijn beginniveau Een eindniveau van minder dan 6 houdt een kapitaalrisico in op de eindvervaldag. Op 7 april van elk jaar tussen 2011 en 2015 ontvangt de belegger vijf brutocoupons van 6 %, ongeacht het niveau van de index op het ogenblik van de uitkering van de coupon. Op de vervaldag sluit de index af op 3, ver onder de drempel van 6. Het kapitaal is niet meer beschermd. Het terugbetalingsniveau op de eindvervaldag bedraagt in een dergelijk scenario: 10 - [2 x (6-3)] = 4. Op 7 april 2015 ontvangt de belegger een laatste brutocoupon van 6 % en krijgt hij ook 4 van zijn netto belegd kapitaal terug. Het actuarieel rendement* van dit scenario beloopt -8,319 %.

4 Een eindniveau van minder dan 6 houdt een kapitaalrisico in op de eindvervaldag. Scenario 4 (slechtste scenario): de index sluit af op minder dan 1 van zijn beginniveau Op 7 april tussen 2011 en 2015 ontvangt de belegger een brutocoupon van 6 %, ongeacht het niveau van de index op het ogenblik van de uitkering van de coupon. Op de vervaldag sluit de index af op 1. Het kapitaal is niet meer beschermd. Het terugbetalingsniveau op de eindvervaldag bedraagt in een dergelijk scenario: 10 - [2 x (6-1)] =. Als de index maximaal op 1 van zijn beginniveau noteert, is het terugbetalingsniveau van het kapitaal op de eindvervaldag. Het actuarieel rendement* van dit scenario beloopt -30,36. Als gevolg van het verlies van het beginkapitaal wordt het rendement gegenereerd door de uitkering van de vijf coupons van 6 % De index sluit af op m aximaal 1 van het beginniveau -3

5 Samenvatting van de verschillende scenario s: Som van de Slotniveau van Terugbetalingsniveau Actuarieel gestorte de index van het kapitaal rendement* coupons > ,76 % ,93 % 52,62 % 85,24 % 3 3,0 45, 71 % ,32 % < ,37 % Waarom beleggen in DFN Private Notes 10? Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers momenteel verontrust door de eventuele impact van de inflatie, van het toekomstige monetaire beleid van de centrale banken en de ongerustheden in verband met de financiële toestand van sommige Zuid-Europese landen op de beurzen. In dit moeilijke klimaat biedt DFN Private Notes 11 u de mogelijkheid om in aandelenmarkten te beleggen en een aantrekkelijk potentieel rendement te genieten, zelfs als de beurzen een fikse duik zouden maken (tot -4)! De Dow Jones Euro Stoxx 50 : deze index omvat de 50 grootste beurskapitalisaties van de eurozone. Hij omvat ondernemingen zoals Total, E.On, Telefonica, Banco Santander of Sanofi-Aventis.

6 9 Inschrijving Inschrijvingsperiode Betaaldatum Kenmerken Van tot vóór 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Op De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum, afhankelijk van de marktvoorwaarden. De emittent of de garant moet de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie. Emittent Dexia Funding Netherlands, een volle dochter van Dexia Bank NV Garant Dexia Bank NV (rating S&P: A, stable outlook / Moody s: A, negative outlook) Looptijd 5 jaar (van tot ) ISIN-code XS Coupon 6 % bruto op jaarbasis, betaalbaar op Actuarieel brutorendement op de eindvervaldag Begin- en eindwaarde van de DJ Euro Stoxx 50 Price Index Kosten ten laste van de belegger Het bruto actuarieel rendement bedraagt maximaal 5,761 % en minimaal -30,36. Dit rendement houdt rekening met een uitgifteprijs van 10 en een makelaarsloon van 1 %, maar niet met de roerende voorheffing. Beginwaarde: slotkoers op Eindwaarde: slotkoers op Uitgifteprijs 10; coupures van EUR Instapkosten Makelaarsloon van 1 % Uitstapkosten op vervaldag Geen kosten Secundaire markt Aangezien de Notes niet op de beurs worden genoteerd, zorgt Dexia Bank als markthouder voor de liquiditeit d.m.v. bied- en laatprijzen. De belangrijkste voorwaarden van de verbintenis van Dexia Bank NV zijn: (i) in normale marktomstandigheden is de spread die van toepassing is bij de voortverkoop van de effecten vóór de vervaldag, d.i. het verschil tussen de bied- en de laatprijs op de secundaire markt, conform de marktvoorwaarden; (ii) er wordt een maximumprovisie van 0,6 toegepast op deze prijzen en (iii) de laat- en biedprijzen op de secundaire markt zijn onderworpen aan uitstapkosten van maximaal 3 %. 3 % als de resterende looptijd meer dan 2 jaar bedraagt; 2 % als de resterende looptijd strikt hoger ligt dan 1 jaar maar lager ligt dan of gelijk is aan 2 jaar; 1 % als de resterende looptijd kleiner is dan of gelijk is aan 1 jaar. Risico Omschrijving van de risico s Risiconiveau Dexia Way Aan de Notes zijn risico s verbonden, zoals een marktrisico (rente- en aandelenschommelingen, helling van de rentecurve, volatiliteit enz.), een prijsrisico (de tussentijdse aan- en verkoopprijzen kunnen onder pari liggen als gevolg van wijzigingen in het economische of financiële marktklimaat), een kredietrisico (mogelijk faillissement van de emittent en de borg), een kapitaalrisico (het belegde kapitaal is niet beschermd op de vervaldag of is gekoppeld aan de evolutie van een onderliggende waarde) en een liquiditeitsrisico (aangezien de Notes niet beursgenoteerd zijn, bestaat er geen georganiseerde secundaire markt). Meer info over de Notes vindt u in het basisprospectus en op 6 op een schaal van 0 (kleinste risico) tot 6 (grootste risico). Dexia Bank werkte een eigen risico-indicator uit. U vindt meer informatie hierover op Het risiconiveau wordt bepaald bij de lancering van de uitgifte op basis van de kenmerken van een product en van het marktklimaat van dat moment. Fiscaliteit Roerende voorheffing: 1 op de coupons die in België worden uitgekeerd op de eindvervaldag. Taks op de beursverrichtingen: bij uitstap vóór de einddatum: 0,07 % (max. 500 EUR). Het fiscaal stelsel hangt af van de individuele situatie van de beleggers en kan later gewijzigd worden.

7 9 Effectendossier Het effectendepot bij Dexia Bank is vrijgesteld van bewaarloon. Er kan evenwel bewaarloon worden aangerekend in geval van depot bij andere financiële instellingen. Prospectus Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van de Final Terms in het Engels ( ), van het basisprospectus [het Notes Issuance Programme] van van de eerste aanvulling ervan van die werden goedgekeurd door de CBFA, alsook van de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en het Frans (beschikbaar in de kantoren van Dexia Bank, dat de financiële dienstverlening verzorgt, en op Deze Notes mogen niet worden aangeboden, overgedragen of verkocht in Nederland. Voorwaarden geldig op Dit document is een marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Verantwoordelijke uitgever: Jan Vergote, Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel Tel IBAN: BE BIC GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE CBFA nr A.

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5621, 5814 en 5818 Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie