Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027"

Transcriptie

1 Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) in USD, behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent. De potentiële meerwaarde (3) is afhankelijk van de prestatie van de onderliggende waarde, Crelan Fund EconoNext, een compartiment van een bevek naar Belgisch recht. Dit product wordt uitgegeven in USD (Amerikaanse dollar). De terugbetaling van het belegd kapitaal (1) en de potentiële meerwaarde (3) gebeurt in USD en kan lager of hoger liggen bij omzetting in EUR afhankelijk van schommelingen van de wisselkoers. De belegger kan daardoor mogelijk kapitaalverlies in EUR lijden. Emittent: Credit Suisse AG, London Branch. Rating (2) : S&P: A (stabiel vooruitzicht); Moody s: A1 (stabiel vooruitzicht); Fitch: A (stabiel vooruitzicht). (1) Exclusief instapkosten van 2,50%. (2) Ratings op 21/12/2016. De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen. (3) De potentiële meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

2 Type belegging en beschrijving van de werking van de formule Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de Note(s) genoemd). Door op deze Notes in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen op de eindvervaldag: Indien de Gemiddelde Prestatie van de onderliggende waarde negatief is: Indien de Gemiddelde Prestatie van de onderliggende waarde positief is: 100% van het belegd kapitaal (1)(2) in USD (5). 100% van het belegd kapitaal (1)(2) in USD (5) plus een potentiële meerwaarde (1)(3) in USD (5) gelijk aan 100% van de Gemiddelde Prestatie van de onderliggende waarde, Crelan Fund Econo- Next, een compartiment van een bevek naar Belgisch recht (hierna het Fonds genoemd). De Gemiddelde Prestatie van het Fonds wordt berekend door het gemiddelde van 10 jaarlijkse observaties van het Fonds (van 05/03/2018 tot en met 23/02/2027) te vergelijken met het startniveau (observatiewaarde van het Fonds op 06/03/2017) (4). De Gemiddelde Prestatie van het Fonds kan lager zijn dan de observatiewaarde van het Fonds op de eindvervaldag. In geval van faillissement of risico van faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft niet te ontvangen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. De term belegd kapitaal verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van de Note, zijnde USD per Note, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent. (2) Exclusief 2,50% instapkosten. (3) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). (4) Zie ook de Technische Fiche verder in deze brochure voor meer details over deze observatiedata. (5) De betaling in USD kan hoger of lager liggen bij omzetting in EUR afhankelijk van schommelingen in de wisselkoers. 2

3 Beschrijving van de onderliggende waarde, Crelan Fund EconoNext, een compartiment van een bevek naar Belgisch recht Het doel van het Fonds is om op lange termijn te streven naar een aantrekkelijk rendement door te beleggen in groeilanden, in het bijzonder de nieuwe opkomende economieën in het Oosten (zoals China en India), maar ook in andere groeipolen zoals Brazilië, Mexico, Turkije en Zuid-Afrika. Om het doel te bereiken, belegt het Fonds voornamelijk in een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties, waarbij het gewicht van beide individueel kan variëren van 0% tot 100%. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook beleggen in monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen (ICB s), afgeleide instrumenten, deposito s en liquiditeiten. De obligaties en schuldvorderingen waarin het compartiment investeert, worden uitgegeven door diverse emittenten zoals regeringen, publieke ondernemingen, privévennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten genieten voornamelijk van een Investment Grade rating (minimum BBB- (S&P) en/of Baa3 (Moody s)). Bron: Crelan. Meer informatie over Crelan Fund EconoNext vindt u op de website: crelan-fund-econonext Evolutie van Crelan Fund EconoNext van 31 augustus 2012 tot en met 19 december 2016 Het Fonds werd gelanceerd op 31 augustus 2012 met een netto-inventariswaarde (NIW) van 100 EUR. Op 19/12/2016 was de netto-inventariswaarde (NIW) van het Fonds 100,05 EUR. De evolutie is berekend in EUR, inclusief kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 110 Crelan Fund EconoNext 105 Netto-inventariswaarde (NIW) /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2016 Bron: Econopolis, Bloomberg 3

4 Beleggen in Amerikaanse dollar De economie in de Verenigde Staten bevindt zich in een groeiscenario. De Amerikaanse economie blijft de grootste ter wereld en de Amerikaanse dollar blijft de meest verhandelde munt op aarde. Op 16 december 2015 verhoogde de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve, ofwel FED) de richtinggevende rente voor het eerst in 9 jaar. De FED stelde daarbij de markten ook gerust door erop te wijzen dat de verstrakking van het monetair beleid voorzichtig zal gebeuren om de economische opleving te waarborgen. Op 14 december 2016 verhoogde de FED de richtinggevende rente opnieuw. De FED uitte tegelijkertijd zijn vertrouwen in de vooruitgang die de Amerikaanse economie heeft gemaakt en gaf aan de richtinggevende rente verder te willen verhogen in Als opvolger van de Amerikaanse president Barack Obama werd recent Donald Trump verkozen. Hij zal in januari 2017 plaatsnemen in het Witte Huis en maakte reeds bekend welke aanpassingen hij wenst uit te voeren aan de huidige beleidsvoering van president Obama. Trump heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hij in zijn beleidsvoering meer wil uitgeven aan infrastructuur, minder goederen wil importeren vanuit het buitenland en minder immigranten toegang wil verstrekken tot de Verenigde Staten. Van die aanpassingen in de huidige Amerikaanse beleidsvoering wordt verwacht dat zij de inflatie zullen verhogen en zodoende de rentecurve en waarde van de Amerikaanse dollar zullen doen stijgen. Bron: Credit Suisse, 21/12/2016. Bovenstaande observaties bevatten geen visie op lange termijn.

5 Evolutie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (van 27 december 2006 tot en met 27 december 2016): euro = x-amerikaanse dollar /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2016 Bron: Bloomberg De evolutie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in het verleden houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. Op 28 december 2016 was 1 EUR gelijk aan 1,04 USD. Om 1 coupure van USD tegen die koers te kopen, dient u 961,54 EUR te betalen. Indien op de eindvervaldag van de Note de waarde van de USD ten opzichte van de EUR: met 10% is gestegen (tot 0,94 USD per 1 EUR), ontvangt u 1.063,83 EUR per coupure van USD. De waarde van uw kapitaal uitgedrukt in EUR is bijgevolg met 10% gestegen; met 10% is gedaald (tot 1,14 USD per 1 EUR), ontvangt u 877,19 EUR per coupure van USD. De waarde van uw kapitaal uitgedrukt in EUR is bijgevolg met 10% gedaald.

6 Illustraties van de werking van de formule De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Ongunstig scenario De Gemiddelde Prestatie van het Fonds wordt berekend door het gemiddelde van de 10 observatiewaarden op de 10 jaarlijkse observatiedata (van 05/03/2018 tot en met 23/02/2027) te vergelijken met het startniveau (observatiewaarde op 06/03/2017). De Gemiddelde Prestatie van het Fonds bedraagt -11,10%. Er wordt dus geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het belegd kapitaal (2) in USD (1)(5). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -0,25% (3) in USD. Neutraal scenario Terugbetaling op de eindvervaldag (1)(2)(4)(5) Evolutie van Crelan Fund EconoNext In het slechtste scenario - indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan - kan de potentiële meerwaarde verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval is het mogelijk dat het schuldinstrument wordt terugbetaald tegen de geschatte invorderingswaarde van het schuldinstrument en die kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent. (2) Exclusief instapkosten van 2,50%. (3) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. Technische Fiche, rubriek Fiscaliteit ). (4) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). (5) De betaling in USD kan hoger of lager liggen bij omzetting in EUR afhankelijk van schommelingen in de wisselkoers. De Gemiddelde Prestatie van het Fonds wordt berekend door het gemiddelde van de 10 observatiewaarden op de 10 jaarlijkse observatiedata (van 05/03/2018 tot en met 23/02/2027) te vergelijken met het startniveau (observatiewaarde op 06/03/2017). De Gemiddelde Prestatie van het Fonds bedraagt +21,40%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het belegd kapitaal (2), plus een meerwaarde van 21,40% (4) in USD (1)(5). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van +1,71% (3) in USD. Gunstig scenario De Gemiddelde Prestatie van het Fonds wordt berekend door het gemiddelde van de 10 observatiewaarden op de 10 jaarlijkse observatiedata (van 05/03/2018 tot en met 23/02/2027) te vergelijken met het startniveau (observatiewaarde op 06/03/2017). De Gemiddelde Prestatie van het Fonds bedraagt +41,20%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het belegd kapitaal (2), plus een meerwaarde van 41,20% (4) in USD (1)(5). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van +3,25% (3) in USD. 6

7 Evolutie van Crelan Fund EconoNext Prestatie van het Fonds 175% 150% 125% 100% Evolutie van Crelan Fund EconoNext 75% Jaar Prestatie van het Fonds 175% 150% 125% 100% Evolutie van Crelan Fund EconoNext 75% Jaar 175% Evolutie van Crelan Fund EconoNext Prestatie van het Fonds 150% 125% 100% 75% Jaar 7

8 Potentiële beleggers Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 is een complex schuldinstrument dat zich richt tot beleggers die voldoende kennis van de financiële markten hebben om, in het licht van hun situatie en hun beleggingshorizon, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe gestructureerde product, te kunnen inschatten. Zij moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de blootstelling aan de onderliggende waarde en de rentevoeten. Productscore Crelan Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk zou veranderen. De productscore is een indicator eigen aan Crelan en laat niet toe om de productscore Crelan te vergelijken met een indicator van een andere instelling. Een score van 4 houdt rekening met de concentratie van het kredietrisico, de minimale terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal in USD op de eindvervaldag (exclusief kosten), het faillissementsrisico van de Emittent en het valuta- en volatiliteitsrisico van het product. Deze score houdt geen rekening met de beleggingstermijn van het product. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan te raadplegen via: 8

9 Voornaamste risico s Elke potentiële belegger dient de Technische Fiche en het basisprospectus, met daarin in het bijzonder de sectie Risk Factors en de samenvatting, te lezen alvorens te beleggen in de Notes. Bijkomende informatie onder de Belgische wetgeving Kredietrisico Risico van prijsschommeling Wisselkoersrisico Liquiditeitsrisico De Emittent zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen over de onrechtmatige bedingen, bij de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover die bepalingen van toepassing zijn voor de Emittent. De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent, Credit Suisse AG, die beschikt over de volgende ratings: S&P: A; Moody s: A1; Fitch: A. Indien de Emittent failliet gaat of riskeert failliet te gaan, dan kan de belegger zijn belegd kapitaal (inclusief kosten) volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Indien de afwikkelingsautoriteit, in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, vaststelt dat de Emittent faalt of waarschijnlijk falende is, kan ze beslissen om maatregelen te treffen die een impact hebben op de waarde van de Notes (bail-in). In voorkomend geval aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de afwikkelingsautoriteit verplicht worden om die om te zetten in eigen kapitaal (aandelen). De belegger moet beseffen dat de prijs van de Note gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (exclusief kosten). De belegger kan bij een verkoop voor de eindvervaldag een kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van de Note. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal in USD (exclusief kosten) is enkel geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van het Fonds, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van de Note doen dalen en omgekeerd. Het product wordt uitgedrukt in USD. Als u op de eindvervaldag uw kapitaal en uw eventuele meerwaarde wenst om te zetten in EUR, kunnen die bedragen lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Dat risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in USD hebben. Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs die door Credit Suisse AG wordt bepaald op basis van de parameters van het moment en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (cf. Technische Fiche, rubriek Verkoop voor eindvervaldag ). Risico s verbonden aan het Fonds Bij een probleem met de onderliggende waarde, waardoor een billijke regeling niet mogelijk is, moet de Emittent het product op de eindvervaldag ten belope van 100% van de nominale waarde (zijnde USD per coupure) terugbetalen (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent). In sommige gevallen kan het product recht geven op een bijkomende betaling op het moment van de gebeurtenis. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal de potentiële meerwaarde niet meer worden uitbetaald. De klant kan echter, indien hij dat wenst, het product vóór de eindvervaldag tegen de marktprijs verkopen op de secundaire markt (zie Liquiditeitsrisico voor meer informatie). Meer informatie over die risico s vindt u in het Basisprospectus op pagina s 144 en 374 tot

10 Prospectus Deze brochure is een commercieel document dat een samenvatting bevat van de verplichtingen van de Emittent, die zijn opgenomen in de documentatie die werd opgesteld voor de uitgifte van de Note, bestaande uit het Basisprospectus (het Put and Call Securities Base Prospectus gedateerd 28 april 2016), de supplementen met datum 6 mei 2016, 24 mei 2016, 2 juni 2016, 11 augustus 2016, 9 september 2016, 18 november 2016, 14 december 2016, 4 januari 2017 en eventueel verdere supplementen gepubliceerd voor of op de uitgiftedatum, en de definitieve voorwaarden (de Final Terms) van 13 januari 2017 die in bijlage de samenvatting met betrekking tot de Notes bevatten in het Engels, Frans en Nederlands. Het Basisprospectus is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, waarvan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte is gesteld. De documenten zijn gratis verkrijgbaar bij Crelan ( nl/particulieren/producten/credit-suisse). Alvorens te beleggen in de Notes worden beleggers uitgenodigd de juridische documentatie aandachtig te lezen en de beslissing om in de Notes te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die daarin is opgenomen. De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de Emittent tijdens de inschrijvingsperiode publiceert, worden via dezelfde kanalen beschikbaar gesteld. Zodra een supplement wordt gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingeschreven over twee werkdagen vanaf die publicatiedatum om zijn inschrijving te herzien. 10

11 Belangrijke informatie Emittent Brochure De Notes zijn uitgegeven door Credit Suisse AG, handelend vanuit haar vestiging in Londen (Credit Suisse AG, London Branch). Geautoriseerd en gereguleerd door FINMA in Zwitserland. Geautoriseerd door de UK Prudential Regulation Authority. Onderhevig aan de regulering van de UK Financial Conduct Authority en gelimiteerde regulering van de Prudential Regulation Authority. Details over de mate van regulering van Credit Suisse AG, London Branch door de Prudential Regulation Authority zijn bij hen verkrijgbaar op verzoek. Credit Suisse AG, London Branch geeft geen beleggingsadvies, noch enige aanbeveling met betrekking tot beleggingen aan retailklanten. Deze brochure is uitgegeven en verspreid door Crelan. Het is daarom geen aanbeveling om in te tekenen, en dient niet opgevat te worden als een dergelijke aanbeveling, noch een advies of aanbeveling om enige transactie te sluiten. Bovendien is deze brochure beschikbaar gesteld door Crelan aan sommige of al haar klanten en is deze brochure niet gebaseerd op een analyse van de individuele situatie van een bepaalde klant. Als er geen enkel beleggingsadvies wordt verleend, moet Crelan nagaan of u beschikt over voldoende kennis over en ervaring met het betrokken product. Mocht het product niet passend zijn voor u, dan moet Crelan u daarvoor waarschuwen. Deze brochure is bedoeld voor het gebruik van de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet gereproduceerd, verspreid of doorgegeven worden aan andere personen of gepubliceerd in zijn geheel of gedeeltelijk. Ter voorkoming van twijfel: de beleggers zijn klanten van Crelan. Geen belegger of andere klant van Crelan zal een directe of indirecte klant worden van Credit Suisse of een van haar filialen door een intekening op of aankoop van de Notes, waarbij dit geen afbreuk doet aan de rechten van de belegger ten opzichte van de Emittent volgend op de belegging in de Notes. Klachten? Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan Brussel ( 11

12 Technische fiche Naam Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 ISIN-CODE XS Type product en toepasselijk recht Note(s) die verwijst/verwijzen naar een gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht Emittent Credit Suisse AG, London Branch Distributeur Crelan N.V. Uitgifteprijs 100% Kosten en commissies Instapkosten: 2,50%. Uitstapkosten: - Bij verkoop voor de eindvervaldag: 1,00% Beursbelasting van 0,09% verschuldigd bij secundaire aan- en verkoop (met een maximum van EUR). - Op de eindvervaldag: 0,00%. Distributievergoeding: Credit Suisse betaalt aan Crelan een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Valuta USD Coupure / Nominale Waarde USD Inschrijvingsperiode Van 16/01/2017 tot 27/02/2017, 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 03/03/2017 Betaaldatum 03/03/2017 Eindvervaldag 03/03/2027 Onderliggende waarde Crelan Fund EconoNext, een compartiment van een bevek naar Belgisch recht (ISIN-code BE ) Meer informatie over Crelan Fund EconoNext vindt u op de website: crelan-fund-econonext Initiële Observatiedatum 06/03/2017 Jaarlijkse Observatiedata voor berekening van de Gemiddelde Prestatie van het Fonds 05/03/2018; 04/03/2019; 02/03/2020; 08/03/2021; 07/03/2022; 06/03/2023; 04/03/2024; 03/03/2025; 02/03/2026; 23/02/2027 Productscore Crelan 4. Voor zover het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Alvorens in dit product te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico s die eraan verbonden zijn goed begrijpt. Als Crelan u dit financiële product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet Crelan beoordelen of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis over en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie. Als er geen enkel beleggingsadvies wordt verleend, moet Crelan nagaan of u beschikt over voldoende kennis over en ervaring met het betrokken product. Mocht het product niet passend zijn voor u, moet Crelan u daarvoor waarschuwen. Meer informatie vindt u in de MiFID-informatiebrochure op Productscore/NL/productscore_brochure_nl.pdf. Fiscaliteit Deze brochure vormt geen juridisch, fiscaal of financieel advies. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd. Van toepassing op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen. - Roerende voorheffing: 30%. - Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (met een maximum van EUR). Publicatie van de waarde van het product De waarde van het product kunt u gedurende de looptijd opvragen bij uw Crelan-agent en verschijnt één keer per maand op producten/productzoeker. Verkoop voor eindvervaldag In normale marktomstandigheden levert Credit Suisse AG een dagelijkse indicatieve koers (aankoop-/verkoopmarge van 1%; cf. Voornaamste risico s, rubriek Liquiditeitsrisico ): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10 uur bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen in overeenstemming met de ordervolgorde. Uitstapkosten: zie kosten en commissies. Terugbetaling op de eindvervaldag De terugbetaling van de Notes op de eindvervaldag bedraagt minstens 100% van de nominale waarde in USD, exclusief instapkosten van 2,50%. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent. 13/01/2017, Verantwoordelijke uitgever: Peter Venneman S. Dupuislaan Brussel FSMA A

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Demography 2024

Credit Suisse (CH) Europe Demography 2024 Credit Suisse (CH) Europe Demography 2024 Een beleggingstermijn van 8,5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Callable Global Demography 2026

Callable Global Demography 2026 Credit Suisse (CH) Callable Global Demography 2026 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Callable Europe Demography 90

Credit Suisse (CH) Callable Europe Demography 90 Credit Suisse (CH) Callable Europe Demography 90 Een beleggingstermijn van maximum 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minimaal 90% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Callable Global ESG Leaders 2027

Credit Suisse (CH) Callable Global ESG Leaders 2027 Credit Suisse (CH) Callable Global ESG Leaders 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, het recht op een terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Callable SuperRegion Select

Credit Suisse (CH) Callable SuperRegion Select Credit Suisse (CH) Callable SuperRegion Select Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar. Op de eindvervaldag, als het product niet vervroegd werd terugbetaald, het recht op een terugbetaling van 100%

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD Deutsche Bank AG (DE) Interest Evolution USD Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD Deutsche Bank AG (DE) Interest Evolution USD Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Evolution USD 2021 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: USD Looptijd: 5 jaar Brochure van 06/10/2016 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Een beleggingstermijn van 9 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1), behoudens in geval van faillissement of nakend

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 II. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 2021 II. Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/ A3) Fund Opportunity 202 II WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument in EUR, uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon in EUR op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond Deutsche Bank AG (DE) Interest Linked Bond Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond Deutsche Bank AG (DE) Interest Linked Bond Investeer in uw leven Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) Interest Linked Bond 2027 Investeer in uw leven Gestructureerd schuldinstrument Munteenheid: EUR Looptijd: 10 jaar Brochure van 16/01/2017 - Wijziging van de brochure

Nadere informatie

Société Générale (FR) Euronext Benelux Low Risk 20 Switch to Bond

Société Générale (FR) Euronext Benelux Low Risk 20 Switch to Bond Société Générale (FR) Euronext Benelux Low Risk 20 Switch to Bond Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag, indien het

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond 2027

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond 2027 Natixis (FR) BeNe Switch to Bond 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico van faillissement

Nadere informatie

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022 Deutsche Bank Ontvang een brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar. Vervolgens een variabele brutocoupon gelijk aan 4 keer het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente met een maximum van 6% bruto. Wat

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie