ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)"

Transcriptie

1 ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van de levensverzekering (buiten de taks op levensverzekeringen van 1,1 % en behoudens wanbetaling of faillissement van Société Générale) Looptijd: 8 jaar en 1 dag Een jaarlijks vastgeklikt prestatiepotentieel met een minimum van 2 % en een maximum van 6 %, uitbetaald op de eindvervaldag van de levensverzekering (zonder kosten en taksen) Onderliggende waarde: EUR CMS 10 jaars rente Conform de fiscale wetgeving op is op de eindvervaldag van de levensverzekering geen roerende voorheffing verschuldigd Een product met een minimaal bruto actuarieel rendement van 1,73 % en een maximum van 4,88 % Argenta Fund Plan Interest Rate Click is een verzekeringsfonds van Argenta Fund Plan Kap B4. Argenta Fund Plan Kap B4 is een tak 23-product van Argenta Assuranties nv. Tak 23-producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement is gekoppeld aan beleggingsfondsen. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement van Argenta Fund Plan Interest Rate Click en de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4, die beschikbaar zijn in uw Argenta-kantoor en op De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 1,1 %) wordt door het interne verzekeringsfonds «Argenta Fund Plan Interest Rate Click» belegd in de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click», uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. Het rendement van het interne verzekeringsfonds is afhankelijk van het rendement van deze EMTN. De EMTN waarborgen op de eindvervaldag de terugbetaling van minimaal de ingelegde nettopremie, zodat de verzekeringsnemer op dat moment minimaal de nettopremie ontvangt. Deze garantie van de nettopremie geldt uitsluitend op de eindvervaldag van de EMTN SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click. In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, in geval van beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden of in geval van vervroegde beëindiging door de uitgever van de EMTN wordt de reserve uitgekeerd, berekend op basis van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het interne verzekeringsfonds Argenta Fund Plan Interest Rate Click. Het financiële risico van de belegging door het interne verzekeringsfonds in de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de bescherming van de nettopremie, noch voor het rendement. De verbintenissen van SGA Société Générale Acceptance N.V. worden echter volledig gewaarborgd door Société Générale. Hierdoor draagt de verzekeringsnemer het risico van faillissement of wanbetaling van Société Générale (dat op een kredietwaardigheidsrating heeft van A (stabiel) (Standard & Poor s) en A2 (stabiel) (Moody s)), en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen bescherming van de nettopremie is behoudens wanbetaling of faillissement van Société Générale en de uitgekeerde waarde bijgevolg lager is dan de nettopremie. Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4. Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen Btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen Adm. code 085

2 ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Profiteer vanaf nu van een eventuele rentestijging De rentevoeten staan vandaag historisch laag. Deze situatie biedt echter wel opportuniteiten voor de toekomst. Bent u op zoek naar interessante mogelijkheden voor uw geld, maar vindt u niet wat u zoekt gezien deze huidige lage renteniveaus? Dan is Argenta Fund Plan Interest Rate Click misschien iets voor u. Argenta Fund Plan Interest Rate Click, de tak 23-levensverzekering van Argenta Fund Plan Kap B4 van Argenta Assuranties nv, speelt in op de mogelijke stijging van de rentevoeten. Bovenop de terugbetaling van uw inleg (exclusief taksen en kosten) profiteert u dus van een eventuele stijging van de rentevoeten met een maximum van 6 %. Maar dat is niet alles. Argenta Fund Plan Interest Rate Click zorgt ervoor dat er steeds minimaal 2 % wordt vastgeklikt, ongeacht hoe sterk de rente onder die minimumdrempel zou dalen. ARGENTA FUND PLAN INTEREST RATE CLICK Een kans om te profiteren van een mogelijke rentestijging Argenta Fund Plan Interest Rate Click is een verzekeringsfonds van Argenta Fund Plan Kap B4 (een tak 23-levensverzekering), gekoppeld aan een beleggingsfonds dat belegt in Euro Medium Term Notes (EMTN) «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click», uitgegeven door Société Générale Acceptance N.V. De activa van Argenta Fund Plan Interest Rate Click worden belegd in de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» (gestructureerde obligaties uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V.). U vindt hierover meer informatie in het prospectus en in de finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn in uw Argenta-kantoor.

3 ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Argenta Fund Plan Interest Rate Click biedt u voordelige voorwaarden Uw nettopremie is 100 % beschermd op de eindvervaldag van de levensverzekering (exclusief premietaks). U geniet een jaarlijkse vastgeklikte prestatie die gelijk is aan de waarde van de EUR CMS 10 jaars rente met een minimum van 2 % en een maximum van 6 %. De som van de jaarlijkse vastgeklikte prestaties wordt betaald op de eindvervaldag van de levensverzekering (zonder kosten en taksen). Er is geen enkele roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag (conform de fiscale wetgeving op in België). Argenta Fund Plan Interest Rate Click is een levensverzekering van tak 23. U bepaalt vrij de begunstigde in geval van overlijden. Wat is de EUR CMS rente? De EUR CMS rente is een benchmark rentevoet van interbancaire leningen. De investeerder kan de EUR CMS 10 jaars rente elke week raadplegen op de website van de uitgever (zie technische fiche). Historiek van de EUR CMS 10 jaars rente 8 % Evolutie van de EUR CMS 10 jaars rente 6 % 6 % 4 % 2 % 2 % 0 % Bron: Bloomberg, dagelijkse gegevens van tot DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN VERSCHILLEN. DE GEGEVENS OVER DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DAT GELDT OOK VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (SGA Société Générale Acceptance N.V.) en/of de borggever (Société Générale). Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4.

4 Mechanisme van Argenta Fund Plan Interest Rate Click Een jaarlijks vastgeklikte prestatie die afhangt van de EUR CMS 10 jaars rente Op elke jaarlijkse observatiedatum wordt de EUR CMS 10 jaars rente vastgeklikt met een minimale prestatie van 2 % en een maximale prestatie van 6 %. 1 Als de EUR CMS 10 jaars rente op een van de jaarlijkse observatiedata lager is dan 2 % (bijvoorbeeld 1,85 %), bedraagt de voor deze periode vastgeklikte prestatie 2 %. 2 Als de EUR CMS 10 jaars rente op een van de jaarlijkse observatiedata hoger is dan 2 % en lager dan 6 % (bijvoorbeeld 4,90 %), is de voor deze periode vastgeklikte prestatie gelijk aan de waargenomen EUR CMS 10 jaars rente, oftewel 4,90 %. 6 % Jaarlijks klik premie Als de EUR CMS 10 jaars rente op een van de jaarlijkse observatiedata hoger is dan 6 % (bijvoorbeeld 6,60 %), bedraagt de voor deze periode vastgeklikte prestatie 6 %. 2 % 1 2 % 6 % EUR CMS 10 jaars rente Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van Argenta Fund Plan Interest Rate Click (zonder kosten en taksen en zonder toepasbare fiscaliteit ): 100 % (4) van de ingelegde nettopremie (exclusief premietaks) + de som van de 8 vastgeklikte prestaties VOOR WELKE BELEGGER? ARGENTA FUND PLAN INTEREST RATE CLICK is bestemd voor beleggers met een zeer voorzichtig tot dynamisch profiel die : ten minste euro (zonder taksen) willen beleggen, op zoek zijn naar een eenvoudige belegging, op de vervaldag 100 % van hun ingelegde nettopremie terugbetaald willen krijgen (zonder kosten en taksen), op de vervaldag een prestatiepotentieel wensen te genieten, over een voldoende lange beleggingshorizon beschikken (8 jaar en 1 dag). Doelgroep Dit financieel instrument richt zich tot beleggers van Argenta Assuranties nv, die over voldoende ervaring en kennis beschikken om ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. (Daarnaast richt dit product zich op beleggers die vertrouwd zijn met het onderliggende). AARD VAN DE BELEGGING EMTN SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag een bedrag te betalen van de jaarlijkse klik zoals hierboven beschreven en de nettopremie terug te betalen. In geval de uitgever en/of de garant (bv. door een faillissement) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg een gedeelte van som verliest. Raadpleeg de in de technische fiche vermelde jaarlijkse observatiedata. Raadpleeg de fiscale informatie te raadplegen die bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4 is gevoegd. (4) Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (SGA Société Générale Acceptance N.V.) en/of de garant (Société Générale).

5 Illustraties van het mechanisme van de EMTN en het gevolg op het rendement van de levensverzekering (zonder kosten en taksen en zonder toepasbare fiscaliteit) De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve waarde. Deze voorbeelden hebben uitsluitend als doel om de technische en financiële kenmerken van de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» als rekeneenheid van het interne fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Interest Rate Click te beschrijven. Deze cijfergegevens vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en hebben geen contractuele waarde. Vastgeklikte prestaties die jaarlijks worden waargenomen en op de vervaldag worden betaald (4) Vastgestelde EUR CMS 10 jaars rente Gunstige marktomstandigheden: sterke stijging van de EUR CMS 10 jaars rente op lange termijn (waarde hoger dan 6 % vanaf 2014) 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 4,5 % 3,0 % Som van de vastgeklikte prestaties (43,50 %) Totaal + geïnvesteerde =143,50 % nettopremie Op elke jaarlijkse observatiedatum (4) wordt de EUR CMS 10 jaars rente vastgesteld en wordt een prestatie vastgeklikt met een minimum van 2 % en een maximum van 6 %. De exacte waarde van deze vastgestelde prestaties wordt weergegeven in de bovenstaande grafiek. In deze gunstige marktomstandigheden wordt vanaf 2014 elke keer het maximum van 6 % vastgeklikt. De som van deze 8 vastgeklikte prestaties bedraagt 43,50 %. Op de vervaldag ontvangt de begunstigde van de levensverzekering dus 143,50 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (100 % + 43,50 %). Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 4,48 %, vrij van roerende voorheffing (op de eindvervaldag van de verzekering) en de wettelijk bepaalde premietaks. Neutrale marktomstandigheden: gematigde stijging van de EUR CMS 10 jaars rente op lange termijn (waarde tussen 2 % en 6 %) 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,7 % 4,0 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % Som van de vastgeklikte prestaties (29,40 %) Totaal + geïnvesteerde =129,40 % nettopremie Op elke jaarlijkse observatiedatum (4) wordt de EUR CMS 10 jaars rente vastgesteld en wordt een prestatie vastgeklikt met een minimum van 2 % en een maximum van 6 %. De exacte waarde van deze vastgestelde prestaties wordt weergegeven in de bovenstaande grafiek. De som van deze 8 vastgeklikte prestaties bedraagt 29,40 %. Op de vervaldag ontvangt de begunstigde van de levensverzekering dus 129,40 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (100 %+ 29,40 %). Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 3,13 %, vrij van roerende voorheffing (op de eindvervaldag van de verzekering en de wettelijk bepaalde premietaks. Ongunstige marktomstandigheden: daling van de EUR CMS 10 jaars rente (waarde lager dan 2 %) 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Som van de vastgeklikte prestaties (16,00 %) Totaal + geïnvesteerde =116,00 % nettopremie Op elke jaarlijkse observatiedatum (4) wordt de EUR CMS 10 jaars rente vastgesteld en wordt een prestatie vastgeklikt met een minimum van 2 % en een maximum van 6 %. De exacte waarde van deze vastgestelde prestaties wordt weergegeven in de bovenstaande grafiek. In deze ongunstige marktomstandigheden is het minimum van 2 % van toepassing voor de jaarlijkse klik. De som van deze 8 vastgeklikte prestaties bedraagt 16 %. Op de vervaldag ontvangt de begunstigde van de levensverzekering dus 116 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (100 % + 16,00 %). Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 1,73 %, vrij van roerende voorheffing (op de eindvervaldag van de verzekering en de wettelijk bepaalde premietaks. Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (SGA Société Générale Acceptance N.V.) en/of de garant (Société Générale). Raadpleeg de fiscale informatie te raadplegen die bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4 is gevoegd. (4) Raadpleeg de in de technische fiche vermelde jaarlijkse observatiedata.

6 Technische fiche van de verzekering De voornaamste risico s van de belegging Enkel de verzekeringsnemers die het fonds tot de vervaldag behouden, genieten de bescherming van hun nettopremie. Bij een vervroegde uitstap zal de belegger deze bescherming niet genieten. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de netto-inventariswaarde van het fonds gedurende de hele looptijd van het fonds lager kan zijn dan de oorspronkelijke netto-inventariswaarde. Kredietrisico op de uitgever en/of de borggever van de EMTN: De verzekeringsnemer is blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, SGA Société Générale Acceptance N.V., en zijn borggever, Société Générale (die op een kredietwaardigheidsrating heeft van A (stabiel) (Standard & Poor s) en A2 (stabiel) (Moody s)). Hierdoor draagt hij het risico van faillissement of wanbetaling van de uitgever en/of zijn borggever en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen bescherming van de nettopremie is en de uitgekeerde waarde bijgevolg lager is dan de nettopremie. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de uitgever kan een negatief effect hebben op de marktprijs van dit fonds. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Renterisico: de netto-inventariswaarde van het fonds zou vóór de vervaldag kunnen lijden onder een stijging van de langetermijnrente. Liquiditeitsrisico: geen garantie op de ontwikkeling van een actieve markt die de onderhandeling van dit fonds mogelijk maakt. Société Générale waarborgt er de liquiditeit van tegenover Argenta Assuranties nv door op te treden als koper van de onderliggende effecten behoudens uitzonderlijke omstandigheden. De verzekeringsnemer die zijn rekeneenheden zou willen verkopen voor de vervaldag van het fonds, zal ze moeten verkopen tegen de netto-inventariswaarde die door Argenta Assuranties nv wordt bepaald en is gebaseerd op waarderingen van Société Générale die afhangen van de marktparameters van het moment. Deze parameters zouden evenwel aanleiding kunnen geven tot een prijs die lager is dan de belegde nettopremie. Technische naam Argenta Fund Plan Kap B4 Type Tak 23-levensverzekering met een bepaalde looptijd die is gekoppeld aan een beleggingsfonds dat belegt in de Euro Medium Term Notes «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» (EMTN) Emittent van de EMTN SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. Berekeningsagent van de EMTN Société Générale ISIN XS Garantie m.b.t. de EMTN Société Générale (Moody s A2, Standard & Poor s A) Verzekeringsmaatschappij Argenta Assuranties nv Kosten Geen instapkosten, geen uitstapkosten op de eindvervaldag (wel kosten bij vervroegde afkoop: 2 % gedurende de eerste 7 jaar en 1 % gedurende het laatste jaar van de levensverzekering); geen beurstaks Beheerskosten Er zijn geen beheerskosten ten laste van het interne fonds Argenta Fund Plan Interest Rate Click Vergoeding ten laste van de EMTN Argenta Assuranties nv ontvangt van Société Générale maandelijks een vergoeding. Die bedraagt maximaal 1,20 % (op jaarbasis) van de netto-inventariswaarde van het uitstaande bedrag van de EMTN (de 30 ste van elke maand, vanaf ). Looptijd van de verzekeringsovereenkomst 8 jaar en 1 dag Valuta EUR Premietaks Verzekeringstaks van 1,1 % op de premie Roerende voorheffing Op de eindvervaldag is geen enkele roerende voorheffing verschuldigd (conform de fiscale wetgeving op in België) Premiestorting in de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 met bescherming Minimaal euro. Hogere bedragen kunnen worden gestort met een veelvoud van 100 euro (2.500 euro, euro,...). Bijstortingen en/of gedeeltelijke terugbetalingen zijn niet mogelijk. van de nettopremie op de vervaldag Oprichtingsdatum van het interne fonds (datum van betaling van de eenmalige levensverzekeringspremie) Argenta Fund Plan Interest Rate Click Uitgiftedatum van de EMTN (de datum waarop het fonds Argenta Fund Plan Interest Rate Click in de EMTN belegt) Vervaldatum van de EMTN Einddatum van het interne fonds Argenta Fund Plan Interest Rate Click Inschrijvingsperiode Bescherming van de nettopremie 100 % op de eindvervaldag (exclusief premietaks) Onderliggende waarde EUR CMS 10 jaars rente Jaarlijkse observatiedata Risicoklasse 2, op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). In het geval van een verandering in de risicoklasse, zal een notificatie worden geplaatst op de website Code EUSIPA 1140 Netto premie in geval van overlijden De reserve (voor kosten en taksen). Er is geen bescherming van het belegde nettopremie in geval van overlijden. Publicatie van de netto-inventariswaarde van het intern fonds Argenta Fund Plan Interest Rate Click Profiel van de belegger De NIW van het intern fonds Argenta Plan Interest Rate Click is op aanvraag verkrijgbaar bij uw plaatselijke Argenta elke vrijdag op de website en Zeer voorzichtig tot dynamisch. Argenta fund Pland Interest Rate Click richt zich tot beleggers van Argenta Assuranties nv, die over voldoende ervaring en kennis beschikken om ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. (Daarnaast, richt dit product zich op beleggers die vertrouwd zijn met het onderliggende) Behoudens wanbetaling of faillissement van SGA Société Générale Acceptance N.V. (de uitgever) en/of Société Générale (de borggever). Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4.

7 BELANGRIJK Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming gemachtigd om de verrichtingen van tak 23 uit te oefenen. Dit document bevat enkel productinformatie en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het afsluiten van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties. Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click is een tak 23-product van Argenta Assuranties nv. De tak 23-producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement is gekoppeld aan beleggingsfondsen. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement en de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4, die beschikbaar zijn in uw Argenta-kantoor en op De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 1,1 %) wordt door het interne verzekeringsfonds «Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click» belegd in de EMTN «Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click», uitgegeven door Société Générale Acceptance N.V. Het rendement van het interne verzekeringsfonds is afhankelijk van het rendement van deze EMTN. De EMTN waarborgen op de eindvervaldag de terugbetaling van minimaal de ingelegde nettopremie, zodat de verzekeringsnemer op dat moment minimaal de nettopremie ontvangt. Deze bescherming van de nettopremie geldt uitsluitend op de eindvervaldag van de EMTN SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click. In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, in geval van beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden of in geval van vervroegde beëindiging door de uitgever van de EMTN wordt de reserve uitgekeerd, berekend op basis van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het interne verzekeringsfonds Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click. Het financiële risico van de belegging door het interne verzekeringsfonds in de EMTN «Société Générale Acceptance N.V (Curaçao) Interest Rate Click» wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de bescherming van de nettopremie, noch voor het rendement. De verbintenissen van Société Générale Acceptance N.V. worden echter volledig gewaarborgd door Société Générale. Hierdoor draagt de verzekeringsnemer het risico van faillissement of wanbetaling van Société Générale (dat een kredietwaardigheidsrating heeft van A (Standard & Poor s) en A2 (Moody s)), en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen bescherming van de nettopremie is en de uitgekeerde waarde bijgevolg lager is dan de nettopremie. Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4. De activa van Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click worden belegd in de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» (gestructureerde obligaties uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V.). U vindt hierover meer informatie in het prospectus en in de finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN, die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn in uw Argenta-kantoor. De in deze brochure beschreven EMTN zijn een waarde die de rekeneenheid van het interne fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click vertegenwoordigt. Deze brochure vormt geen aanbod tot het sluiten van een levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering en de werking van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Bij de beleggingskeuze voor de premies die worden betaald in het kader van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Interest Rate Click met de EMTN als rekeneenheid van het interne fonds, moet de verzekeringsnemer zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure vormt geen aanbod, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende EMTN, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden. Het financiële risico van de belegging door het interne verzekeringsfonds in de EMTN «SGA Société Générale Acceptance N.V. (Curaçao) Interest Rate Click» wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de bescherming van de nettopremie, noch voor het rendement. De verbintenissen van SGA Société Générale Acceptance N.V. worden echter volledig gewaarborgd door Société Générale. Hierdoor draagt de verzekeringsnemer het risico van faillissement of wanbetaling van Société Générale (dat een kredietwaardigheidsrating heeft van A (Standard & Poor s) en A2 (Moody s)). WAARSCHUWING OVER DE EMTN «SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. (CURAÇAO) INTEREST RATE CLICK»: Het financiële instrument omschreven in dit document (hierna het Financiële instrument ) is een activa representatief van een van de rekeneenheden van de levensverzekeringsovereenkomsten (hierna de Levensverzekeringsovereenkomst ). Deze document omschrijft uitsluitend de technische en financiële kenmerken van het Financiële Instrument als rekeneenheid van de Levensverzekeringsovereenkomst. Dit document moet niet worden beschouwd als een toetredingsaanbod voor de Levensverzekeringsovereenkomst. De toetredingsvoorwaarden voor de voornoemde overeenkomst en de werking van de rekeneenheid worden uitgebreid geschreven in de algemene voorwaarden, de informatieaanwijzing, en zijn bijlagen. Dit document moet niet worden beschouwd als een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een werving tot het intekenen op of kopen van het Financiële Instrument, dat alleen rechtstreeks of onrechtstreeks mag worden aangeboden aan het publiek in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

8 Uw Argenta-kantoorhouder tot uw dienst Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen Btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen Adm. Code 085 Réalisation NSL Studio I (120828) Réf. (A) Septembre 2012

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Fund Plan Best Indices Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen - BTW

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds )

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds ) Beheersreglement Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna ) Dit beheersreglement maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Oprichtingsdatum Beheerder Inschrijvingsperiode Beleggingspolitiek

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Een coupon die elk jaar toeneemt! Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden 1 Informatienota

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Global Megatrends 90/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie