Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021"

Transcriptie

1 Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van een maatschappelijk verantwoorde en vernieuwende index Wat mag u verwachten? Type belegging Société Générale (FR) (A/A2) Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen op de eindvervaldag vermeerderd met een eventuele eenmalige brutocoupon die bepaald wordt in functie van de evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price). In geval de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest. ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Î Î Uitgifteprijs: 102% (zijnde EUR per coupure). Î Î Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen, tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat. Î Î Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele stijging van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price). Het betreft een Price Return -index. Hij omvat de waarde van alle aandelen, samen met de nettodividenden die worden uitgekeerd door die aandelen, verminderd met een vaste dividendrente van 3,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. Het is dus belangrijk om te weten dat de belegger niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, ontvangt. Î Î Looptijd: 7 jaar.... Doelpubliek Dit complexe gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument kunnen inschatten. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price). Sustainable Invest 2021

2 Wat mag u verwachten? Dit product, dat wordt uitgegeven door Société Générale, geeft u recht op 100% van de eventuele stijging van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price). Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) hoger is dan het oorspronkelijke niveau, geeft dit product u recht op een variabele brutocoupon die overeenstemt met 100% van de stijging van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) tussen zijn oorspronkelijke en slotniveau. U hebt eveneens recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure), behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Het slotniveau van de index wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de slotkoersen van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) op de 25 laatste maandelijkse observatiedata. Het rendement wordt bijgevolg berekend door dit slotniveau te vergelijken met de slotkoers van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) op de initiële observatiedatum. Wanneer het slotniveau van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) lager is dan of gelijk is aan zijn oorspronkelijke niveau, hebt u geen recht op een coupon, maar enkel op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure), behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.... Focus op de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) De Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) heeft als doel een blootstelling te bieden aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die geselecteerd zijn op basis van hun duurzaamheid en liquiditeit en rekening houdend met het risico en de spreiding. Deze selectie gebeurt in verschillende stappen: Een selectie van 600 Europese aandelen Selectie van 600 Europese aandelen die overeenstemmen met de beste milieu-, sociale en beheerpraktijken (ESG) binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index. Dow Jones Sustainability TM Europe Selectie van de 20% aandelen met de beste ESG-rating in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters: Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen. Filter 2 : uitsluiting van de aandelen met hoge risicokenmerken. Filter 3 : selectie van aandelen die diversificatieeigenschappen vertonen. 30 aandelen

3 Stap 1: selectie van duurzame ondernemingen uit een aandelenindex die representatief is voor de globale markt, namelijk de Dow Jones Global Total Stock Market Index Om de intrinsieke risico s van bepaalde ondernemingen te beperken, baseert de index zich op een eerste selectie van Europese ondernemingen die aantoonbaar de beste milieu-, maatschappelijke en beheerpraktijken hanteren ( ESG, door zich bijvoorbeeld te baseren op het energieverbruik, de strategieën verbonden aan de klimaatverandering, de ontwikkeling van de human resources, ). Om deze aandelen te spreiden over de verschillende sectoren, wordt de Best In Class -aanpak gehanteerd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de ondernemingen met de beste ESG-ratings binnen elke activiteitssector. RobecoSAM, gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyses, gebruikt een gedetailleerd ESG-ratingsysteem waarmee iedere onderneming een totale score tussen 0 en 100 krijgt. De selectie ervan gebeurt binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index, een wereldwijde aandelenindex die 77 landen vertegenwoordigt en meer dan 98% van de wereldwijde beurskapitalisatie dekt. De analyse vindt één keer per jaar plaats, om de meest recente gegevens te kunnen gebruiken. Ze wordt gemaakt aan de hand van criteria die specifiek zijn voor de sector en algemene criteria met daarin de aspecten milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur. Voor deze 3 aspecten worden gemiddeld 6 tot 10 criteria gehanteerd door RobecoSAM, die zelf worden onderverdeeld in 2 tot 10 vragen. Dit zijn in totaal zo n honderd vragen. Stap 2: selectie van de Europese ondernemingen die het meest representatief zijn qua duurzaamheid en wat betreft sector- en beursomvang (creatie van de Dow Jones Sustainability TM Europe index) De 600 grootste Europese ondernemingen van de Dow Jones Global Total Stock Market Index worden gerangschikt volgens hun ESG-rating. In de selectie zitten alleen de 20% aandelen met de beste ESG-rating in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt in termen van beurskapitalisatie. Zij vormen de Dow Jones Sustainability TM Europe index. Stap 3: selectie op basis van financiële criteria (liquiditeit, laag risico en spreiding) om de stabiliteit te verhogen (creatie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price)). De Dow Jones Sustainability TM Europe index wordt vervolgens gebruikt als selectie-universum. De selectie van de 30 aandelen gebeurt op systematische wijze. Ze vindt elke maand plaats volgens een strikt proces dat als doel heeft de financiële risico s ten opzichte van de Dow Jones Sustainability TM Europe index te verminderen. Met dat doel worden drie opeenvolgende filters toegepast: ÎÎ ÎÎ ÎÎ Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van dagelijks verhandeld volume. Filter 2: uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt op basis van uitzonderlijke risico s die in het verleden werden vastgesteld en de volatiliteit in dalende periodes. Filter 3: selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na de toepassing van deze filter blijven 30 aandelen over. De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de index wordt maandelijks herzien om de risico s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden. De slotkoers van de index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Dow Jones Indices LLC. De index is een zogenaamde Price Return -index. Hij omvat de waarde van alle aandelen, samen met de nettodividenden die worden uitgekeerd door die aandelen, verminderd met een vaste dividendrente van 3,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. Het is dus belangrijk om te weten dat de belegger niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, ontvangt. Huidige samenstelling van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) FRESENIUS MEDICAL CARE AG & SWISS RE AG DIAGEO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO LINDE AG LAND SECURITIES GROUP PLC AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS REED ELSEVIER PLC ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NATIONAL GRID PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ATLANTIA SPA PEARSON PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC SWISSCOM AG-REG TELENOR ASA UNILEVER NV-CVA TERNA SPA COMPASS GROUP PLC FERROVIAL SA NESTLE SA-REG BG GROUP PLC KINGFISHER PLC NOVARTIS AG-REG KONINKLIJKE DSM NV SAP AG ASTRAZENECA PLC BRITISH LAND CO PLC EXPERIAN PLC BRON: Finvex, november 2013

4 Sectorverdeling van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) Telecommunicatie (6,7%) Industriële goederen en diensten (10%) Media (10%) Gezondheid (13,3%) Overheidsdiensten (6,7%) Technologie (3,3%) Distributie (6,7%) Service Public (6,7%) Vastgoed (6,7%) Télécoms (6,7%) Olie & Gas (3,3%) Ontspanning (3,3%) Bien et Services Industriels (10%) Gewone consumptiegoederen (6,7%) Média (10%) Chemie (6,7%) Santé (13,3%) Verzekeringen (3,3%) Technologie (3,3%) Agrovoeding (10%) Construction (3,3%) Bouw (3,3%) Agro-alimentaire (10%) BRON: Finvex en Bloomberg op 13/11/2013 Evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) De index werd gelanceerd op 1 juli 2011, maar werd berekend vanaf een beginwaarde van punten op 3 januari Hij heeft dus geen historiek over een periode van 7 jaar. Alle gegevens van voor 1 juli 2011 zijn het resultaat van simulaties, berekend en gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices LLC. PUNTEN /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014 BRON: Bloomberg De historische evolutie en de simulaties van de prestaties in het verleden van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) vormen geen voorspelling voor de toekomstige evolutie. U kunt de evolutie en de samenstelling van deze index volgen op de website van Finvex Group Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen aangewend worden in verschillende scenario s (bijv. een stijging van de rentevoeten). De portefeuille diversifiëren met verschillende strategieën kan verstandig zijn. Neem contact op met uw Financial Center of bel Tele-Invest op het nummer voor meer details.

5 Concreet... Verschillende mogelijke scenario s: Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement. In een ongunstig scenario, wanneer het slotniveau 1 van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) lager is dan of gelijk is aan het initiële niveau 2, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Société Générale zich ertoe u de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen op de eindvervaldag (15/03/2021). Het minimaal actuarieel brutorendement bedraagt -0,28% (rekening houdend met uitgifteprijs en de vergoedingen die beschreven staan in de technische fiche). In een neutraal scenario, wanneer het slotniveau 1 van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) hoger is dan het initiële niveau 2, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag (15/03/2021) een variabele brutocoupon die gelijk is aan 100% van de stijging van de index. Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index met 20% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt Société Générale zich ertoe u op de eindvervaldag een brutocoupon van 20% te betalen en u de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 2,35% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen beschreven in de technische fiche maar vóór roerende voorheffing). In een gunstig scenario, wanneer het slotniveau 1 van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) hoger is dan het initiële niveau 2, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag (15/03/2021) een variabele brutocoupon die gelijk is aan 100% van de stijging van de index. Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index met 52% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt Société Générale zich ertoe u op de eindvervaldag een brutocoupon van 52% te betalen en u de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 5,86% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen beschreven in de technische fiche maar vóór roerende voorheffing). In het slechtste geval, in geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever, kan de coupon verloren zijn en zal het effect worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van afgeleid effect naar aanleiding van de wanbetaling en kan in het slechtste geval 0% zijn. 1 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index tijdens de 25 maandelijkse observaties van de laatste 2 jaar van de looptijd van het product (voor meer details, gelieve de technische fiche te raadplegen). 2 Slotkoers van de index op de initiële observatiedatum (14/03/2014).

6 Een product uitgegeven door Société Générale Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door Société Générale (rating A, negatieve outlook volgens S&P en A2, stabiele outlook volgens Moody s). Société Générale is een van de allergrootste Europese financiële dienstengroepen met bijna medewerkers, die aanwezig is in 77 landen. Société Générale is ook een belangrijke speler binnen de vakgebieden van de gespecialiseerde financiële diensten, verzekeringen, private banking, vermogensbeheer en diensten aan de beleggers.. Meer informatie over ratings? Raadpleeg Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de supplementen eraan, de samenvattingen en de definitieve voorwaarden. Het Basisprospectus Debt Insturments Issuance Programme, werd opgesteld in het Engels en op 29/04/2013 goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Dit document, de supplementen van 31/05/2013, 23/07/2013, 08/08/ /09/2013, 09/10/2013, 15/11/2013 en 10/01/2014, evenals de samenvattingen in het Nederlands en Frans, en de definitieve voorwaarden van 30/12/2013 zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.... De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doel stellingen. Meer details vindt u op BESCHERMING Categorie: Bescherming Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten. Om in te tekenen Tele-Invest Financial Center Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat is het DB Product profile? Het DB Product Profile is een quotering, ontwikkeld door Deutsche Bank, die u helpt om te bepalen of dit product in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). De belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s 37 tot 83 van het Basisprospectus. Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement, wanbetaling, ) van de uitgever. In geval van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon. Risico op prijsschommeling van het product Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Liquiditeitsrisico Dit effect wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg. De toelating op een gereglementeerde markt garandeert niet de ontwikkeling van een actieve markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal SG Option Europe de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt SG Option Europe zich het recht voor de effecten niet langer van de houder terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever). Rendementrisico Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. Wanneer het slotniveau 1 van de index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Société Générale zich er enkel toe u de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen op de eindvervaldag (actuarieel brutorendement van -0,28%, rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies die gedetailleerd beschreven staan in de technische fiche). 1 Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index tijdens de 25 maandelijkse observaties van de laatste 2 jaar van de looptijd van het product (voor meer details, gelieve de technische fiche te raadplegen).

7 Technische fiche Société Générale (FR) Sustainable Invest 2021 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever. Uitgever Société Générale Rating S&P: A (outlook: negatief) / Moody s: A2 (outlook: stabiel) 1 Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Provisie en kosten Onderliggende waarde XS EUR EUR per coupure Van 02/01/2014 tot 07/03/2014 Uitgifte- en betaaldatum: 14/03/2014 Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure). In de uitgifteprijs is een plaatsingsvergoeding van 2% inbegrepen. De omvang van de uitgifte zal maximum EUR mogen bedragen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel houdt het volgende af: Een plaatsingsvergoeding van 2%. Een plaatsingsvergoeding op jaarbasis van maximum 0,50%. Deze twee vergoedingen zijn inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. De Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price). Voor meer informatie over de index, raadpleeg Initiële observatiedatum Slotkoers van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 (EUR Price) op 14/03/2014 Laatste observatiedatums Initieel niveau van de index Maandelijkse observaties op de 14de van elke maand, te beginnen op 14/03/2019 en tot 15/02/2021 voor de eerste 24 observaties en 08/03/2021 voor de laatste observatie. Ingeval de observatiedatum tijdens een weekend of op een feestdag valt, zal de observatie plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Slotkoers van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) op de oorspronkelijke observatiedatum Slotniveau van de index Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) op de 25 laatste maandelijkse observatiedatums. Eindvervaldag 15/03/2021 Coupon Terugbetaling op de eindvervaldag Verkoop voor de eindvervaldag Beurstaks Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele stijging van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) tussen het initiële en het slotniveau. In geval van daling van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR Price) tussen het initiële niveau en het slotniveau, zal geen enkele coupon worden betaald. Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag aan SG Option Europe (zie ook Liquiditeitsrisico hierboven). Hierbij zullen makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Roerende voorheffing 25% op de eventuele coupon die betaald wordt op de eindvervaldag 3. In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs. Levering Geen materiële levering mogelijk 4 DB Product Profile Prospectus Belangrijk bericht De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus Debt Instruments Issuance Programme dat op 29/04/2013 is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen van 31/05/2013, 23/07/2013, 08/08/2013, 12/09/2013, 09/10/2013, 15/11/2013 en 10/01/2014 en in de definitieve voorwaarden van 30/12/2013. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.

8 Waarschuwing betreffende de index: de index, waarnaar wordt verwezen in dit document (de index) wordt niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow Jones Indices LLC and its affiliates («Calculation Agent»). Finvex Group («Finvex») is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of these indices or their name must be with the consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent s rights in the Dow Jones Sustainability Europe Index, the Indexes composition methodology and the composition is the exclusive intellectual property of Finvex. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor will make reasonable efforts to ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have no liability in the back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error, omission, suspension or interruption in calculating the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used in the calculation the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and cannot be held liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful negligence, fraud or default in connection with the Index value at any given time. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or default to any person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition Advisor are under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor, have any liability (whether in negligence or otherwise) to any person for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (the «Index») is the exclusive property of Finvex Group («Finvex»), which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») to calculate and maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices, nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating the Index. «Calculated by S&P Dow Jones Indices» and the related stylized mark(s) are service marks of Standard & Poor s Financial Services LLC («SPFS») and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices and sublicensed for certain purposes by Finvex. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Sustainable (the «Product») is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, «S&P Dow Jones Indices Entities»). S&P Dow Jones Indices Entities do not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the licensing of certain trademarks, service marks and trade names of S&P Dow Jones Indices Entities and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of redemption mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the [Products]. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within the Index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENRALE, OWNERS OF THE PRODUCT SUSTAINABLE, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 10/01/2014. Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, Frankfurt am Main, Duitsland, RC Frankfurt am Main nr. HRB Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14.

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer ¾ Gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 9 jaar, uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch ¾ Eenmalige bruto 1 coupon

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie