120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag"

Transcriptie

1 SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale (Moody s Aa2 (negatief), S&P A+ (stabiel)). 12 van de Smart Performance op de vervaldag gekoppeld aan een dynamische strategie op het fonds Carmignac Emergents (eventueel rendement) Recht op de volledige terugbetaling van het beginkapitaal (excl. instapkosten) door SGA N.V. na 6 jaar Alvorens in te schrijven, wordt u verzocht kennis te nemen van het Prospectus ( ) van de bijlage van 17 mei 2010 en de Final Terms ( ), die beschikbaar zijn bij Fortuneo en op

2 Fortuneo verdeelt «SGA Smart Emerging», een belegging die u de mogelijkheid biedt om te profiteren van de potentiële groei van de opkomende markten, en dit met het recht op volledige terugbetaling van uw initiële inleg op de vervaldag. Door te beleggen in dit product, leent u aan SGA N.V. die zorgt voor de betaling van alle sommen die verschuldigd zijn uit hoofde van het product. «SGA Smart Emerging» is gekoppeld aan een dynamische strategie, op basis van de volatiliteit van het fonds Carmignac Emergents, een fonds dat bekend staat om zijn blootstelling aan de aandelenmarkten van de groeilanden (Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika). Mits elk jaar afstand wordt gedaan van de beste maandelijkse prestatie, biedt SGA Smart Emerging u een indexering van 12 (1) aan de eventuele (positieve) Smart Performance van de dynamische strategie, en tegelijk het recht op de volledige (2) terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag. Terugbetaling na 6 jaar Na 6 jaar heeft u recht op het MAXIMUM tussen: 10 van uw initiële inleg (2) + 12 (1) van de Smart Performance op de vervaldag EN U behoudt het recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal (2) na 6 jaar, ongeacht de evolutie van de dynamische strategie. Kredietrisico op SGA N.V. en Société Générale [Moody s Aa2 (negatief), S&P A+ (stabiel)]. 10 van uw initiële inleg (2) Berekeningswijze van de Smart Performance De Smart Performance stemt overeen met de kapitalisatie van de maandelijkse prestaties van de dynamische strategie die worden vastgesteld vanaf de lanceringsdatum en waarbij de hoogste maandelijkse prestatie van elk jaar buiten beschouwing wordt gelaten. Na elke maand stelt men de prestatie van de dynamische strategie vast over de maand. Elk jaar worden er zodoende 12 waarnemingen geregistreerd. De hoogste maandelijkse prestatie over het jaar wordt geneutraliseerd (vervangen door ). Vervolgens worden de weerhouden maandelijkse prestaties vanaf de lancering gekapitaliseerd. Voorbeeld (3) van de capitalisatie: als de weerhouden maandelijkse prestaties gelijk zijn aan +3%, +2%, -2% en +1%, zal de gekapitaliseerde prestatie na 4 maanden gelijk zijn aan (1+3%) x (1+2%) x (1-2%) x (1+1%) -1 = 4, Illustratie (3) Smart Performance Maandelijks vastgestelde prestatie van de dynamische strategie Maandelijks weerhouden prestatie Maand 1 3,4 3,4 Maand 2-0,9-0,9 Maand 3 4,9 4,9 Maand 4-1,2-1,2 Maand 5-3,9-3,9 Maand 6 0,6 0,6 Maand 7 4,7 4,7 Maand 8 2,3 2,3 Maand 9-7,4-7,4 Maand 10 5,9 Maand 11 4,6 4,6 Maand 12 3,6 3,6 Jaarlijkse prestatie van de dynamische strategie: 16,86% Weerhouden Smart Performance op jaarbasis: 10,35% Deze EMTN richt zich tot (professionele en niet-professionele) beleggers die dit type product kennen, en de nodige financiële en commerciële kennis en ervaring hebben om de voordelen en de risico s van een belegging in dit product te beoordelen (en onder meer vertrouwd zijn met de onderliggende strategie, de rentevoeten, de formules en het recht op terugbetaling of elk ander recht of optie). Daarnaast moeten zij over voldoende kennis beschikken om deze voordelen en deze risico s te beoordelen in het licht van hun financiële situatie. (1) Bruto, excl. kosten en belastingen en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 15% voor personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit (2) Excl. instapkosten van 1% (3) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven, zonder toepasselijke fiscaliteit. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

3 Het fonds Carmignac Emergents Carmignac Emergents: de expertise van Carmignac om de opportuniteiten van de groeilanden te benutten Allocatie van het fonds op eind april 2010 «Carmignac Emergents is een fonds dat bestaat uit minimaal 6 internationale aandelen, dat wordt belegd in alle groeilanden en dat op zoek gaat naar de beste groeimogelijkheden via een selectie van waarden met een hoog stijgingspotentieel.» Oost-Europa 5,1% Afrika 13,3% Midden-Oosten 4,9% Azië 51,4% Lipper Fund Awards 2009 Frankrijk Carmignac Gestion Beste promotor over 3 jaar Categorie algemene aandelen Latijns- Amerika 22,8% Overall Morningstar Rating TM 1 jaar (22/05/ /05/2010) 5 jaar (22/05/ /05/2010) 10 jaar (21/05/ /05/2010) Sinds de lancering (03/02/ /05/2010) Jaarlijks rendement van het fonds Carmignac 27,9% 10,7% 7,5% 10,4% Bron: Morningstar. De cijfers betreffende prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De dynamische strategie Doelstelling: De dynamische strategie is een systematische strategie (geen actief beheer) die is gebaseerd op de vaststelling dat een stijgende volatiliteit op de financiële markten meestal gepaard gaat met een daling van de koersen en omgekeerd. Het doel is om de belegger te laten profiteren van de stijgende perioden en hem te beschermen tegen eventuele marktcorrecties. Werking: Wanneer het risico hoog is (sterke volatiliteit (> 25%) die zich uit in aanzienlijke koersschommelingen), zal de dynamische strategie geneigd zijn om niet meer te beleggen in het fonds Carmignac Emergents en een deel te beleggen in risicoloze geldactiva. Wanneer de rust op de markten weerkeert (volatiliteit < 25%), zal de strategie geneigd zijn om haar blootstelling aan het fonds Carmignac Emergents te verhogen. Historische simulaties (beleggings- en leenrente inbegrepen) Stratégie Dynamique Carmignac Emergents 0 Mei-04 Mei-05 Mei-06 Mei-07 Mei-08 Mei-09 Mei-10 Bron: SG financiële engineering, april 2010 De cijfers betreffende prestaties uit het verleden hebben betrekking op periodes in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Sterke volatiliteit Minder dan 10 belegd in het fonds Carmignac Emergents Deel belegd in de geldmarkt Blootstelling < 100 % (Minimum ) Zwakke volatiliteit Tot 20 belegd in het fonds Carmignac Emergents Deel geleend op de geldmarkt (tot 10) Blootstelling > 10 (Maximum 20) Hoe meer de gerealiseerde volatiliteit van de dynamische strategie stijgt, hoe meer de effectieve blootstelling geneigd zal zijn om te dalen (een stijging van de volatiliteit wordt normaal opgetekend in een context van een dalende markt), en omgekeerd. Deze simulaties van de dynamische strategie zijn het resultaat van ramingen van Société Générale op een bepaald moment, op basis van parameters die door Société Générale zijn geselecteerd, marktvoorwaarden op dat moment en historische gegevens die geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige prestaties. Bijgevolg hebben de cijfers en prijzen die in dit document worden vermeld, slechts een indicatieve waarde en vormen ze in geen geval een vast en definitief aanbod. De simulatie is gebaseerd op historieken van de dagelijkse prijzen die werden verzameld tussen 30/04/1997 en 30/04/2010.

4 Illustraties (1) Gunstig scenario Na 6 jaar is de Smart Performance gelijk aan +10. U heeft recht op 10 (2) van uw initieel belegde kapitaal + 12 (3) (12 x 10) = 22, ofwel een jaarlijks brutorendement van 13,78% (4) Smart Performance 85% 8 65% % 2 15% Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar Middenscenario De Smart Performance op de vervaldag is gelijk aan +25%. 6 Smart Performance Op de vervaldag heeft u recht op 10 (2) van uw initieel belegde kapitaal + 3 (3) (12 x 25%) = 13, ofwel een jaarlijks brutorendement van 4,27% (4). 4 25% 2 15% 1-5% Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar Ongunstig scenario De Smart Performance op de vervaldag is negatief (-35%). U geniet evenwel het recht op de terugbetaling van het volledige kapitaal (2) op de vervaldag. 6 4 Smart Performance Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 10 (2) van uw initieel belegde kapitaal, ofwel een jaarlijks brutorendement van -0,16% (4). 2 Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar % -15% % (1) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven, zonder de toepasselijke fiscaliteit. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. (2) Zonder instapkosten van 1% (3) Bruto, zonder kosten en belastingen en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 15% voor personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit (4) Instapkosten van 1% inbegrepen

5 Voornaamste risico s Kredietrisico De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, die optreedt als borg van het effect. Als de borg in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Liquiditeitsrisico Voor bepaalde producten bestaat er geen liquide markt waarop ze makkelijk verhandeld kunnen worden. Dit kan een negatieve, niet te verwaarlozen impact hebben op de prijs waartegen dit product zal kunnen worden verkocht. Sommige uitzonderlijke marktvoorwaarden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het product, of het zelfs volledig illiquide maken. Risico verbonden aan de rentevoet Dit product is onderworpen aan een renterisico. Wanneer de marktrente na de uitgifte van dit product stijgt (en de andere parameters ongewijzigd blijven), daalt de prijs van het product gedurende de looptijd. Als de marktrente na de uitgifte van dit product daarentegen daalt, stijgt de prijs van het product. Dit risico is groter in het begin van de periode en verkleint naarmate de vervaldatum nadert. Rendementsrisico De Smart Performance kan na 6 jaar negatief zijn. In dat geval ontvangt de belegger op de vervaldag geen meerwaarde. Volatiliteitsrisico Tot aan de vervaldag kan de prijs van het product erg volatiel zijn, door de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de koers van het onderliggende actief en de rentevoeten. Andere risico s De belegger profiteert niet van de beste maandelijkse prestatie van de dynamische strategie die jaarlijks wordt waargenomen. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de prijs van het product gedurende de looptijd lager kan zijn dan het bedrag van het recht op terugbetaling van het volledige beginkapitaal op de vervaldag. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van SGA Smart Emerging. Risico s verbonden aan de dynamische strategie Bij onverwachte schommelingen van de volatiliteit van de markten zal het stuurmechanisme van de volatiliteit een eventueel vertraagde aanpassing teweegbrengen. De blootstelling van de dynamische strategie aan het fonds Carmignac Emergents is niet vast en hangt af van het volatiliteitsniveau van dit fonds. De EMTN lopen zodoende het risico dat ze niet ten volle kunnen profiteren van de stijging van de prestaties van het fonds wanneer de volatiliteit van dit fonds zou toenemen. De EMTN zouden dus een opportuniteitskost dragen. Technische fiche Type: EMTN Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Garant: Société Générale (S&P A+/ Moody s Aa2) Valuta: EUR Coupure: 1000 euro Commercialiseringsperiode: van 25/05/2010 tot 09/07/2010 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum: 16/07/2010 Datum laatste vaststelling: 18/07/2016 Vervaldatum: 25/07/2016 Uitgifteprijs: 10 Instapkosten: 1% Provisies: er werden aan Fortuneo provisies betaald betreffende deze transactie. Ze dekken de distributie- en/of structuratiekosten, en bedragen jaarlijks maximaal 0,9 van het bedrag van de uitgifte. De details over deze provisies kunnen worden aangevraagd bij Fortuneo. Secundaire markt: na de inschrijvingsperiode is SGA Smart beschikbaar voor zowel aankoop als verkoop op de secundaire markt. Bij een aankoop/verkoop op de secundaire markt is een taks op de beursverrichtingen verschuldigd van 0,07% (max. 500 EUR) voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de geldende fiscale voorschriften in april De personen die onder een andere fiscale wetgeving vallen, worden verzocht inlichtingen in te winnen over de fiscaliteit die op hen van toepassing is. Provisie van vervroegde terugkoop: 4,4%/24 per resterende maand vóór het einde van het 2e jaar Aankoop-verkoopmarge van 1% in normale marktomstandigheden Inkomstenfiscaliteit: 15% op de gerealiseerde meerwaarde, voor personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de geldende fiscale voorschriften in april De personen die onder een andere fiscale wetgeving vallen, worden verzocht inlichtingen in te winnen over de fiscaliteit die op hen van toepassing is. De houders moeten beschikken over een effectenrekening bij een financiële instelling. ISIN-code: XS Verdeler in België: Fortuneo Kenmerken van de dynamische strategie: Effectieve blootstelling: elke berekeningsdag van de dynamische strategie bepaalt de Calculation Agent de effectieve blootstelling door eerst de theoretische blootstelling te berekenen, waaraan hij een modulatiefactor koppelt. Theoretische blootstelling: de ratio tussen de streefvolatiliteit van 25% en de gerealiseerde volatiliteit van het fonds Carmignac Emergents, berekend over de 50 laatste berekeningsdagen van de dynamische strategie Modulatiefactor: deze theoretische blootstelling wordt vervolgens aangepast via een modulatiefactor tusen 0,8 en 1,2, zodat de gerealiseerde volatiliteit van de dynamische strategie (berekend over de 50 laatste berekeningsdagen) vanaf de lanceringsdatum van de dynamische strategie steeds in de buurt ligt van de streefvolatiliteit van 25%. De aldus berekende effectieve blootstelling ligt tussen en 20. Leenrente: Euribor 1 maand + 0,7 (bij de lancering). Uitleenrente : Euribor 1 maand + 0,4 (bij de lancering).

6 Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De Notes van de door SGA N.V. uitgegeven SGA Smart Emerging (Reeks 26560/10.07) die worden beschreven in dit document, vallen onder de Final Terms (Definitieve Voorwaarden van 21/05/2010 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 27/04/2010 dat door CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG (aangevuld met de bijlage van 17 mei 2010). De beleggers worden aanbevolen het volledige Prospectus te lezen, evenals de rubriek «Risk Factors» van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus (aangevuld met de bijlage van 17 mei 2010), de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld bij Fortuneo en op de website WAARSCHUWING Alvorens te beleggen in het product, moet u, zonder u uitsluitend te baseren op de informatie die u is verstrekt, overgaan tot uw eigen analyse van de voordelen en risico s van het product vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt, door, indien u dat nodig acht, uw eigen raadgevers ter zake of andere bevoegde deskundigen te raadplegen. Onder voorbehoud van het naleven van de verplichtingen die de wet oplegt, kan Société Générale SA niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de belegging in het product. Dit product kan aanleiding geven tot beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen op grond van de nationale reglementeringen die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. U dient dus na te gaan of het u is toegestaan in dit product te beleggen. De beleggers wordt aangeraden de rubriek risicofactoren van het Prospectus te raadplegen. De documentatie betreffende het product zal modaliteiten van aanpassing of vervanging bevatten, om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op het of de onderliggende element(en) van het product of desgevallend op de vervroegde afsluiting van het product. Dit document vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd overeenkomstig de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ). De effecten kunnen niet worden aangeboden of overgedragen in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de Securities Act. De effecten worden buiten de Verenigde Staten alleen aangeboden in overeenstemming met Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), aan een welbepaalde groep van beleggers in het kader van buitenlandse transacties met niet-inwoners van de VS (zoals gedefineerd in Regulation S). De effecten mogen enkel opnieuw worden aangeboden en verkocht aan niet-inwoners van de VS in het kader van buitenlandse transacties, conform de wederverkoopbepalingen van Regulation S. Niemand is verplicht of is van plan om de effecten te registreren overeenkomstig de Securities Act of de effectenwetten van de Verenigde Staten. De uitgifte maakt het voorwerp uit van Definitieve Voorwaarden (Final Terms) die verbonden zijn aan een uitgifteprogramma die werd goedgekeurd door de CSSF in overeenstemming met de richtlijn 2003/71/EC. Het programma, de supplementen bij dit programma, de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) en de beknopte samenvatting in het Frans of in het Nederlands van het programma zijn verkrijgbaar bij Fortuneo. De eventuele winsten kunnen eveneens verminderd worden met de provisies, bijdragen of andere door de belegger gedragen kosten. Réalisation : NSL Studio Fortuneo Belgium, Koloniënstraat Brussel nr. KBO Belgisch bijkantoor van Fortuneo Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros Maatschappelijke zetel : 26 avenue des Champs Elysées Paris - RCS Paris Verzekeringstussenpersoon gemachtigd om zijn activiteiten in België uit te oefenen. (nr. ORIAS )

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie