SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note"

Transcriptie

1 JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note beschikt de belegger over een product dat gekoppeld is aan de aandelen van de eurozone die voldoen aan duurzaamheidscriteria. De terugbetaling van het product hangt af van de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 6 jaar Emittent: SG Issuer, gewaarborgd door Société Générale (Moody s: A2, S&P: A (1) ) Recht op terugbetaling van minimaal (2) van uw belegd kapitaal in USD op de eindvervaldag, tenzij Société Générale, als garant van de emittent, in gebreke blijft of failliet gaat Een meerwaarde op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de prestatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. Uitgedrukt in USD: de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de meerwaarde gebeuren in USD. (1) Ratings op 03/06/2015. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. (2) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

2 B E L E G G I N G S D O E L S T E L L I N G E N Dit product, uitgedrukt in USD, is gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van dertig gelijk gewogen Europese aandelen die zowel worden geselecteerd op basis van milieu-, sociale en beheercriteria als op basis van financiële criteria. Visual Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag: - ofwel het maximum te betalen tussen 110% (1) van het belegd kapitaal in USD (2) en van het belegd kapitaal in USD (2) plus van de Gemiddelde Prestatie (3) van de Finvex Efficient & Sustainable Europe 30 Price Return index als de gemiddelde prestatie (3) positief of nul is. - ofwel van het belegd kapitaal (2) als de Gemiddelde Prestatie (3) negatief is. Indien de garant (bijvoorbeeld door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht heeft, niet zult ontvangen en dat u het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk zult verliezen. Doelgroep Dit complexe instrument richt zich tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index en de interestvoeten. WERKING VAN HET PRODUCT TERUGBETALINGSMECHANISME NA 6 JAAR Na 6 jaar wordt de Gemiddelde Prestatie berekend op basis van de observaties van de index (13 maandelijkse vaststellingen (4) ) ten opzichte van de eerste observatiedatum van het product (3 juli 2015). Gunstig scenario Als op de laatste observatiedatum de Gemiddelde Prestatie van de index positief of nul is, ontvangt de belegger op 12 juli 2021 het maximum tussen: 110% van het belegd kapitaal in USD (2) OF van het belegd kapitaal in USD (2) + van de Gemiddelde Prestatie (3) van de index (3) Ongunstig scenario Als op de laatste observatiedatum de Gemiddelde Prestatie van de index negatief is, ontvangt de belegger op 12 juli 2021: van het belegd kapitaal in USD (2) (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Tenzij Société Générale als garant van de emittent in gebreke blijft of failliet gaat. (3) De Gemiddelde Prestatie van de index wordt berekend op basis van de 13 laatste maandelijkse vaststellingen. (4) Zie Technische Fiche op pagina 7 voor de data. 2

3 V O O R B E E L D E N V A N T E R U G B E T A L I N G De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege SG Private Banking. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit en behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale. Er dient te worden opgemerkt dat de meerwaarde van het product in euro positief of negatief kan worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen. Ongunstig scenario: negatieve Gemiddelde Prestatie Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product + 60% 60% 40% 40% Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is negatief (-40%). De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van (1) van het belegd kapitaal in USD. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 0,00% (2). Neutraal scenario: positieve Gemiddelde Prestatie tussen 0% (inclusief) en +10% (exclusief) Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product +110% 60% 60% Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is positief (+9%). De belegger heeft dus recht op de terugbetaling van 110% (1) van het belegd kapitaal in USD. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 1,60% (2). Gunstig scenario: positieve Gemiddelde Prestatie boven +10% Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product 160% 160% + Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is positief (+40%). De belegger heeft dus recht op de terugbetaling van (1) van het belegd kapitaal. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 5,76% (2). Evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index Kapitaalbescherming op de eindvervaldag (in USD) Terugbetalingswaarde van het product SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Periode van maandelijkse vaststellingen (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. Technische Fiche pagina 7). 3

4 F O C U S O P D E F I N V E X S U S T A I N A B L E & E F F I C I E N T E U R O P E 3 0 I N D E X Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die gewapend zijn voor de nieuwe milieu- en economische uitdagingen. Dat verklaart hun toenemende belangstelling voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze de beste milieu-, sociale en beheerpraktijken toepassen en een duurzame groei garanderen. SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note is gekoppeld aan de gespecialiseerde Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. Hierdoor profiteren beleggers van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden. D E I N D E X I N HET K O R T E e n b e l e g g i n g m e t d u b b e l e f o c u s : d u u r z a a m h e i d e n s t a b i l i t e i t Stap 1 Een selectie van 600 Europese aandelen Selectie van 600 aandelen van Europese bedrijven met de grootste beurskapitalisatie binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index. Stap 2 Dow Jones Sustainability Europe Selectie van de 20% aandelen met de beste rating voor milieu-, sociale en beheerpraktijken (ESG-rating) in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Stap 3 Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 index Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters: Filter 1: Uitsluiting van de minst liquide aandelen Filter 2: Uitsluiting van de aandelen met hoge risicokenmerken Filter 3: Selectie van aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen In punten H i s t o r i s c h e e v o l u t i e v a n d e i n d e x Jan-02 Jan-04 Jan-06 Jan-08 Jan-10 Jan-12 Jan-14 De index werd gelanceerd op 1 juli 2011, maar werd berekend vanaf een beginwaarde van 1000 punten op 3 januari Alle gegevens van voor 1 juli 2011 zijn het resultaat van simulaties, uitgevoerd door S&P Dow Jones. Bronnen: Finvex, Bloomberg, van 1 maart 2002 tot 20 mei Indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 (PR) Indice Euro Stoxx 50 Bronnen: Bloomberg, op 20/05/2015 DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES DAARVAN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. 4

5 Stap 1: selectie van Europese ondernemingen uit een aandelenindex die representatief is voor de wereldwijde beurs Om alleen de grootste Europese ondernemingen in de wereld te selecteren, vindt een dubbele selectie plaats. Eerst worden de 600 aandelen geselecteerd van Europese ondernemingen (Oostenrijk, België, Nederland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ijsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot- Brittannië) uit de Dow Jones Global Total Stock Market Index die de grootste beurskapitalisatie hebben. Daarbij komen dan de aandelen die vorig jaar tot de Dow Jones Sustainability Europe index behoorden, maar met een minimale beurskapitalisatie van 500 miljoen dollar. Stap 2: selectie van de Europese ondernemingen die het meest representatief zijn qua duurzaamheid en wat betreft sector- en beursomvang (creatie van de Dow Jones Sustainability Europe index) Om de intrinsieke risico s van bepaalde ondernemingen te beperken, baseert de index zich op een eerste selectie van Europese ondernemingen die aantoonbaar de beste milieu-, maatschappelijke en beheerpraktijken hanteren ( ESG, door zich bijvoorbeeld te baseren op het energieverbruik, de strategieën verbonden aan de klimaatverandering, de ontwikkeling van de human resources...). Om deze aandelen te spreiden over de verschillende sectoren, wordt de «Best in Class»- aanpak gehanteerd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de ondernemingen met de beste ESG-ratings binnen elke activiteitssector. In de selectie zitten alleen de 20% aandelen met de beste ESG-rating in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Zij vormen de Dow Jones Sustainability Europe index. RobecoSAM, gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyses, gebruikt een gedetailleerd ESG-ratingsysteem waarmee iedere onderneming een totale score tussen 0 en 100 krijgt. De selectie ervan gebeurt binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index, een wereldwijde aandelenindex die 77 landen vertegenwoordigt en meer dan 98% van de wereldwijde beurskapitalisatie dekt. De analyse vindt één keer per jaar plaats, om de meest recente gegevens te kunnen gebruiken. Ze wordt gemaakt aan de hand van criteria die specifiek zijn voor de sector en algemene criteria met daarin de aspecten milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur. Voor deze 3 aspecten worden door RobecoSAM gemiddeld 6 tot 10 criteria gehanteerd, die zelf worden onderverdeeld in 2 tot 10 vragen. Dit zijn in totaal zo n honderd vragen. Stap 3: selectie op basis van financiële criteria (liquiditeit, laag risico en spreiding) om de stabiliteit te verhogen (creatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index) De Dow Jones Sustainability Europe index wordt vervolgens gebruikt als selectie-universum. De selectie van de 30 aandelen gebeurt op systematische wijze. Ze vindt elke maand plaats volgens een strikt proces dat als doel heeft de financiële risico s ten opzichte van de Dow Jones Sustainability Europe index te verminderen. Met dat doel worden drie opeenvolgende filters toegepast: -Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van dagelijks verhandeld volume. -Filter 2: uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt op basis van uitzonderlijke risico's die in het verleden werden vastgesteld en de volatiliteit in dalende periodes. -Filter 3: selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na de toepassing van deze filter blijven 30 aandelen over. De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de index wordt maandelijks herzien om de risico s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden. De slotkoers van de index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Dow Jones. De index is een zogenaamde "Price Return"-index. Hij omvat de waarde van alle aandelen, samen met de nettodividenden die worden uitgekeerd door die aandelen, verminderd met een vaste dividendrente van 3,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. De belegger ontvangt dus niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld. Verdere informatie over de index vindt u op de website 5

6 U I T G E D R U K T I N U S D De terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de meerwaarde gebeuren in USD. Een belegger bij wie de euro de referentiemunt van zijn portefeuille is, en die het op de eindvervaldag betaalde bedrag terug zou willen omzetten in euro, zou kunnen vaststellen dat dit bedrag lager of hoger ligt afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Taux de change EUR/USD 0,8 mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 Op 26 mei 2015 was 1 EUR 1,0873 USD waard. Om tegen die koers een coupure van USD te kopen, zou u 919,71 EUR (exclusief kosten) moeten betalen. Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar met 10% gedaald is tegenover de euro, tot 1,20 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure van USD, 836,10 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar echter met 10% gestegen is tegenover de euro, tot 0,98 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure van USD 1021,90 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gestegen zijn en u zult dan een meerwaarde van 10% op de munt gerealiseerd hebben. ZOOM OP DE WISSELKOERS EUR/USD Door de zwakke groei houdt de deflatiedruk in de eurozone nog steeds aan. De ECB heeft daarom nieuwe monetaire beleidsinstrumenten ingezet, door in juni 2014 een negatieve depositorente in te voeren en nu elke maand voor 60 miljard EUR aan activa te kopen, vooral in de vorm van obligaties. De korte- en langetermijnrente zijn naar een historisch dieptepunt gezakt, in zoverre dat het contrast met het vooruitzicht op een eerste renteverhoging dit jaar in de Verenigde Staten de bepalende factor was voor de instorting van de wisselkoers EUR/USD. Zowel in een klimaat van risicoaversie, met onder meer de politieke onzekerheid in Griekenland, als bij het vooruitzicht dat de Fed haar soepele beleid zal stopzetten, zou de koers van de dollar hoog moeten blijven tegenover de euro. Bron: SG Cross Asset Research op 27/05/2015. Hoewel dit document aanbevelingen voor belegging bevat die uitgaan van de afdeling Onderzoek van Société Générale, werd het opgesteld door de marketingteams van Société Générale. Overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (de «MFI-Richtlijn»), die in Frankrijk is omgezet in het Algemene reglement van de AMF, moet dit document worden beschouwd als een mededeling van promotionele aard die aanbevelingen voor belegging van algemene aard bevat, en niet als een onderzoeksdocument dat uitgaat van de afdeling Onderzoek van Société Générale. Dit document is niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire bepalingen die tot doel hebben de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, en het is voor Société Générale, in zijn hoedanigheid van verstrekker van beleggingsdiensten, niet verboden om de financiële instrumenten die in dit document worden beschreven, vόόr de verspreiding ervan te verhandelen. Dit document bevat aanbevelingen voor belegging die uitgaan van de afdeling Onderzoek van Société Générale. Overeenkomstig de geldende reglementering zijn binnen deze afdeling efficiënte administratieve en organisatorische modaliteiten ingevoerd, waaronder barrières voor informatie die bedoeld zijn om belangenconflicten gezien de beleggingsaanbevelingen in dit document te voorkomen. De publicaties van de afdeling Onderzoek van Société Générale die dit document ondersteunen, werden op de vermelde publicatiedatum uitgebracht. Klanten van Société Générale kunnen dus op basis van deze publicaties reeds beleggingsbeslissingen genomen hebben. Bron van de grafiek: Bloomberg, op 26/05/2015 DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES DAARVAN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. 6

7 V O O R N A A M S T E R I S I C O ' S KREDIETRISICO: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale als garant van de emittent (die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody s). Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET (DE) ONDERLIGGENDE INSTRUMENT(EN): HERSCHIKKING, VERVANGING, VERVROEGDE TERUGBETALING OF ONTBINDING: Om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen, (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina s 496 tot 510) te raadplegen. RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. WISSELKOERSRISICO: Een belegger bij wie de euro de referentiemunt van zijn portefeuille is, en die het op de eindvervaldag betaalde bedrag terug zou willen omzetten in euro, zou kunnen vaststellen dat dit bedrag lager of hoger ligt afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. LIQUIDITEITSRISICO: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek «Verkoop vóór eindvervaldag»). RENDEMENTSRISICO: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 13 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen; Hij kan evenwel aanspraak maken op de terugbetaling van het belegd kapitaal (exclusief kosten) door de emittent. T E C H N I S C H E F I C H E ISIN-code Emittent Garant Valuta Looptijd Onderliggende index Coupure XS SG Issuer ( dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf dochter van Société Générale). Société Générale (S&P A (negatief), Moody s A2 (stabiel) op 03/06/2015). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Société Générale Private Banking die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. USD 6 jaar Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index, dividenden niet herbelegd (Bloomberg-code: FSEURE Index) USD Commercialiseringsperiode Van 08/06/2015 tot 03/07/2015 Uitgiftedatum 10/07/2015 Datum van eerste vaststelling 03/07/2015 Maandelijkse observatiedata 03/07/2020 ; 03/08/2020 ; 03/09/2020 ; 05/10/2020 ; 03/11/2020 ; 03/12/2020 ; 04/01/2021 ; 03/02/2021 ; 03/03/2021 ; 05/04/2021 ; 03/05/2021 ; 03/06/2021 ; 06/07/2021 Vervaldatum 12/07/2021 Kosten en provisies Belgische fiscaliteit Beleggersprofiel Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Société Générale Private Banking een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Uitstapkosten: Een makelaarsloon is verschuldigd bij verkoop (op de secundaire markt) van de Notes vóór de vervaldatum. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met uw private banker van SG Private Banking (of het tariefrooster raadplegen op de website: https://www.privatebanking.societegenerale.be/) Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de eindvervaldag. De fiscale behandeling hangt bovendien af van de individuele situatie van elke belegger. Dit product richt zich vooral tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de kenmerken ervan en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. Uw SG Private Banking agent zal moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Als het product niet geschikt zou zijn voor u, moet uw SG Private Banking agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw SG Private Banking agent u een product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet hij nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op Doorverkoop vóór de vervaldag In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (aankoop- /verkoopmarge van 1%; cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico). Belasting op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). 7

8 Prospectus: De Notes SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 73400EN/15.7) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van Final Terms (Definitieve voorwaarden van 04/06/2015 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus 125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme van 28/10/2014 (aangevuld met de bijlagen van 06/11/2014, 19/11/2014, 18/11/2014, 23/01/2015, 27/02/2015 en 19/03/2015) dat op 28/10/2014 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Société Générale Private Banking en op https://www.privatebanking.societegenerale.be De beleggers worden verzocht om de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek Risicofactoren van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Commerciële aard van het document: Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Commercialisatie van in het kader van de levensverzekeringen: Wanneer het financiële instrument omschrijft in dit document (hierna het Financiële Instrument ) aangeboden is in het kader van de levensverzekeringsovereenkomst (hierna de Levensverzekeringsovereenkomst ), is het Financiële Instrument een activa representatief van een van de rekeneenheden van deze overeenkomst. Deze document moet niet worden beschouwd als een toetredingsaanbod aan de Levensverzekeringsovereenkomst. De toetredingsvoorwaarden aan de voornoemde overeenkomst en de werking van de rekeneenheid zijn gedetailleerd in de algemene voorwaarden, de informatieaanwijzing, en zijn bijlagen. Deze document moet niet worden beschouwd als een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een ronsel die streeft naar een inschrijving of aankoop van het Financiële Instrument dat alleen in het publiek rechtstreeks of onrechtstreeks mag worden verspreid in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société Générale: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Informatie over de gegevens en/of resultaten verworven uit externe bronnen: De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale niet aansprakelijk zijn in dat verband. Marktinformatie: De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow Jones Indices LLC and its affiliates ( Calculation Agent ). Finvex Group ( Finvex ) is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of these indices or their name must be with the consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent s rights in the Dow Jones Sustainability Europe Index, the Indexes composition methodology and the composition is the exclusive intellectual property of Finvex. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor will make reasonable efforts to ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have no liability in the back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error, omission, suspension or interruption in calculating the Index. Under exceptional circumstances, the Index methodology used in the calculation of the Index is subject to changes or modifications. These changes will be made available publicly through the relevant channels. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used in the calculation of the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and cannot be held liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful negligence, fraud or default in connection with the Index value at any given time. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or default to any person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition Advisor are under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor, have any liability (whether in negligence or otherwise) to any person for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (the Index ) is the exclusive property of Finvex Group ( Finvex ), which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) ( S&P Dow Jones Indices ) to calculate and maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices, nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating the Index. Calculated by S&P Dow Jones Indices and the related stylized mark(s) are service marks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ) and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices and sublicensed for certain purposes by Finvex. SG Select I Sustainable & Efficient (the Product ) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, S&P Dow Jones Indices Entities ). S&P Dow Jones Indices Enti ties do not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the licensing of certain trademarks, service marks and trade names of S&P Dow Jones Indices Entities and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of redemption mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the [Products]. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within the Index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENRALE, OWNERS OF THE PRODUCT SUSTAINABLE NOTE, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIQUE - Société Generale Private Banking - Kortrijksesteenweg Gent SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. - Société Anonyme au capital de ,50 euros au 31 mars B RCS Paris

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

SG ISSUER (LU) SUStaInabLE GRowth SERIES 1

SG ISSUER (LU) SUStaInabLE GRowth SERIES 1 SG ISSUER (LU) Sustainable Growth SERIES 1 UITGEGEVEN DOOR SG ISSUER (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale) Belegging met een looptijd van 8 jaar.

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

SG Issuer (LU) FINVEX SECTOR 90. Een afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer

SG Issuer (LU) FINVEX SECTOR 90. Een afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer SG Issuer (LU) FINVEX SECTOR 90 Een afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 7 jaar en 6 maanden. Op de eindvervaldag het recht op een minimale terugbetaling van 90% van

Nadere informatie

gestructureerd product

gestructureerd product gestructureerd product Securex Life Select One Volledige blootstelling van de nettopremie 1 belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Securex Life Select One is een tak 23-levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021

Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021 Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van een maatschappelijk verantwoorde en vernieuwende index Wat mag u verwachten? Type belegging Société Générale (FR) (A/A2) Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Tijdelijke. beleggingsopportuniteit. SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note

Tijdelijke. beleggingsopportuniteit. SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note Tijdelijke beleggingsopportuniteit SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note Gestructureerde obligatie uitgegeven door SG Issuer Inschrijvingsperiode: van 5 november 2015 tot en met 16 december 2015

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE QUALITY INCOME NOTE Een gestructureerd afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 90% van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Sustainable World Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Sustainable World Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Sustainable World Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Inhoud De Finvex Sustainable & Efficient World 30-index (Price Index): een maatschappelijk verantwoorde

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Finvex Dynamic Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Finvex Dynamic Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Finvex Dynamic Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Inleiding Belegging met een looptijd van 8 jaar. Prestatie gekoppeld aan die van de Finvex Sustainable & Efficient

Nadere informatie

SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021

SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 APRIL 2016 SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 Deze brochure moet worden gelezen samen met de Termsheet van het product, de Final Terms en het Prospectus. PRODUCTAANBOD VERDEELD DOOR SOCIÉTÉ

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Fund Plan Best Indices Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen - BTW

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

FINVEX SECTOR MINIMUM YIELD NOK

FINVEX SECTOR MINIMUM YIELD NOK SG Issuer (LU) FINVEX SECTOR MINIMUM YIELD NOK Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 7 jaar en 6 maanden. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Europe Best Sector Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Europe Best Sector Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Europe Best Sector Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Inhoud Focus op de Finvex Sector Efficient Europe 30-index (Price Index) 6 De index in het kort 6 Beschrijving

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE FINVEX SUSTAINABLE EFFICIENT EUROPE-INDEX (KOERSRENDEMENT IN EUR) 1/2

INFORMATIE OVER DE FINVEX SUSTAINABLE EFFICIENT EUROPE-INDEX (KOERSRENDEMENT IN EUR) 1/2 SG ISSUER (LU) EUR 100% PARTICIPATION NOTE 13.06.2019 OP DE FINVEX SUSTAINABLE EFFICIENT EUROPE 30-INDEX (EUR) Emittent SG Issuer (Luxembourg) Garant Société Générale Noteringen Moody s A2 van de S&P A

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2

EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EUROPE AIRBAG + NOTE 2023/2 FLASH INVEST November 2016 Promotioneel document Afgeleid instrument 7 jaar Risico op kapitaalverlies Roerende voorheffing op de terugbetalingspremie

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie