HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang"

Transcriptie

1 2. Korte beschrjvng De radatorthermostaat HR92WE s eu.bac-gecertfceerd. 1. Leverngsomvang HR92 Draadloze radatorthermostaat In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: De Honeywell HR92 s een draadloze radatorthermostaat met een modern desgn. Dankzj de draadloze communcate, op een frequente van 868 MHz, kan de radatorthermostaat eenvoudg n systemen als bv. evohome worden geïntegreerd om de rumtetemperatuur te regelen. Gebruksvrendeljk Groot verstelbaar dsplay met achtergrondverlchtng. Weergave van nformate op het dsplay met symbolen en tekst. Parameters kunnen ndvdueel worden ngesteld. Handmatge temperatuurwjzgng tot aan het volgende schakelpunt s te allen tjde mogeljk. Montage De radatorthermostaat past op de meest gangbare M30 x 1,5 radatorkranen. Andere adapters zjn verkrjgbaar als accessore. Optoneel kan een extern raamcontact worden aangesloten. Energebesparngsfunctes Met de vensterfuncte wordt bj het luchten de radatorkraan gesloten. Bj gebruk van een extern raamcontact wordt de radatorkraan bj geopend raam gesloten. 4 1 Radatorthermostaat met kraanopzetstuk M30 x 1,5; batterjen nbegrepen 2 Kraanopzetstuk M28 x 1,5 3 Dsplayopzetstuk 4 Kraanadapter type Danfoss RA 5 Schroeven om de radatorthermostaat en het batterjvak te borgen 6 Kraanadapter type Caleff 5 6 VOORZICHTIG Gevaar van storngen! Gebruk de radatorthermostaat utslutend conform deze gebruksaanwjzng. Laat knderen net met de radatorthermostaat spelen. WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! Houd verpakkngsmateralen verwjderd van knderen. NL 1

2 3. Overzcht Weergave draadloos sgnaal Bedenngselementen en dsplay Weergave 05 Betekens Sgnaalsterkte zeer goed Sgnaalsterkte goed Sgnaalsterkte zwak 6 4. Montage 1 Geeft aan dat de ngestelde rumtetemperatuur handmatg s gewjzgd 2 Vergrendelng 3 Batterjstatus 4 Temperatuurweergave/ Parameternformate 5 Tekstweergave, 9 tekens 6 Info-toets voor weergave van de rumte-(zone-) nformate, functetoets voor toewjzen en wjzgen parameters 7 Instelknop 8 Draadloos sgnaal (sgnaalsterkte) 9 Weergave draadloze communcate 10 Storng draadloze communcate Batterjweergave Batterjstatus Betekens Batterjen vol Batterjen halfvol 7 Batterjen moeten bnnenkort worden vervangen In dre stappen klaar voor gebruk: Batterjen plaatsen en taal nstellen Draadloze verbndng tot stand brengen Radatorthermostaat monteren KLAAR Batterjen plaatsen/vervangen De radatorthermostaat s ngesteld op het onderstaande type batterjen: 2 alkalnebatterjen 1,5 V; type LR6, AA, AM3 Alternatef kunt u ook onderstaande (oplaadbare) batterjen gebruken: Lthum 1,5 V; type LR6, AA, AM3 NMH 1,2 V; type LR6, AA, AM3 Bj gebruk van lthum- of NMH-batterjen moet parameter 9 worden aangepast, ze paragraaf 5. Vervang altjd bede batterjen. Wanneer de batterjen te zwak zjn, zet de radatorthermostaat de radatorkraan helemaal open. Na vervangng van de batterjen wordt automatsch de draadloze verbndng met het centrale bedenngstoestel weer tot stand gebracht. Knpperende weergave: batterjen zjn leeg en moeten worden vervangen 2

3 De taalkeuze verschjnt utslutend bj de eerste nbedrjfstellng. De levensduur van neuwe alkalnebatterjen bedraagt ca. 2jaar. De batterjen moeten worden vervangen, wanneer het symbool knppert. Bj vervangng van de batterjen bljven alle nstellngen behouden. WAARSCHUWING Explosegevaar! Probeer noot alkalnebatterjen op te laden. Slut batterjen net kort en werp ze net n het vuur. Voer oude batterjen mleubewust af Verwjder de nstelknop. Gebruk hervoor de groef aan de onderzjde van het apparaat. 2. Verwjder, nden aanwezg, de borgschroeven van het batterjvak. 3. Maak de vergrendelng los en klap het batterjdekseltje open. Het batterjvak s nu toegankeljk. 4. Plaats de batterjen. Let daarbj op de juste polartet van "+" en " ". 5. Klap het batterjdekseltje dcht en vergrendel het. 6. Opte: borg het batterjdekseltje met de borgschroeven om de batterjen te bevelgen tegen defstal. 7. Breng de nstelknop weer aan. Op het dsplay verschjnt kort het softwareversenummer en vervolgens de taal. 8. Selecteer, nden gewenst, met de nstelknop een andere taal. 9. Bevestg de geselecteerde taal met de toets Draadloze verbndng tot stand brengen De radatorthermostaat HR92 communceert draadloos met het centrale bedenngstoestel op een frequente van 868 MHz. Daarvoor moet eerst een verbndng tussen de HR92 en het centrale bedenngstoestel tot stand worden gebracht. Deze procedure wordt TOEWIJZEN genoemd. Bj voorgeconfgureerde apparaten s het toewjzen al n de fabrek utgevoerd. Wanneer het toewjzen nog net s utgevoerd, wordt na een druk op de toets Het toewjzen moet eerst op de HR92 worden geactveerd om het draadloze sgnaal te kunnen ontvangen. Vervolgens moet het toewjzen op het centrale bedenngstoestel worden geactveerd. Lees voor de toewjsprocedure de gebruksaanwjzng van uw centrale bedenngstoestel. Toewjzen op de HR92 actveren Voer het toewjzen van de radatorthermostaat ut op de plaats van de defnteve montage. 1. Druk kort op de toets. wordt 2. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. wordt 3. Druk kort op de toets. wordt weergegeven en het symbool verschjnt. 3

4 Toewjzen actveren op het centrale bedenngstoestel Om het toewjzen op het centrale bedenngstoestel te actveren: ze de betreffende gebruksaanwjzng. Toewjzen op de HR92 Tjdens het toewjzen knppert het symbool. Na een succesvolle toewjzng wordt Daarna verschjnt weer de begnscherm. Wanneer op het dsplay verschjnt, synchronseert de radatorthermostaat met het centrale bedenngstoestel. De HR92 ontvangt dan gegevens van het centrale bedenngstoestel. De synchronsate kan tot 4 mnuten duren waarna de hudge ngestelde rumtetemperatuur op de HR92 wordt Wanneer het TOEWIJZEN net succesvol verloopt, wordt de procedure na ca. 10 mnuten automatsch beëndgd. Om het TOEWIJZEN te annuleren: selecteer met de nstelknop Afsluten en bevestg met de toets. Wanneer n een rumte (zone) meerdere radatorthermostaten HR92 door het centrale bedenngstoestel moeten worden aangestuurd, kan het TOEWIJZEN op alle radatorthermostaten tegeljkertjd worden geactveerd. Het TOEWIJZEN hoeft dan maar één keer te worden utgevoerd. Mslukte toewjzng / slechte draadloze verbndng Het toewjzen s mslukt wanneer het symbool verdwjnt en wordt Mogeljk s dan de draadloze verbndng slecht. Dt kan worden veroorzaakt door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur. Controleer of de afstand tot draadloze apparatuur, zoals draadloze koptelefoons, DECT-telefoons, e.d., ten mste 1 m bedraagt. Controleer of er voldoende afstand s tot metalen voorwerpen. Wanneer de storng net kan worden verholpen: een andere montagelocate voor het bedenngstoestel kezen en de toewjzen herhalen. Toewjzng op de HR92 wssen 1. Druk kort op de toets. 2. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop en houd de toets ngedrukt totdat wordt De toewjzng s gedeactveerd. Sgnaaltest 1. Druk kort op de toets. 2. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop en bevestg met de toets. Op het dsplay wordt (knpperend) controle De radatorthermostaat s gereed om het draadloze sgnaal van het centrale bedenngstoestel te ontvangen. Lees voor de sgnaaltest de gebruksaanwjzng van uw centrale bedenngstoestel. Wanneer het draadloze sgnaal wordt ontvangen, wordt de sgnaalsterkte met streepjes en een cjfer 05 sgnaal 5 streepjes Sgnaalsterkte zeer goed 3 streepjes Sgnaalsterkte goed 1 streepje Sgnaalsterkte zwak Sgnaaltest bj bedenngstoestellen met tweewegcommuncate Wanneer het centrale bedenngstoestel kan zenden en ontvangen (tweewegcommuncate), zoals bv. de evotouch, kan de sgnaalsterkte rechtstreeks op de radatorthermostaat worden opgevraagd, zonder de sgnaaltest op het centrale bedenngstoestel te actveren. 4

5 1. Druk kort op de toets. 2. Druk gedurende ca. 5 seconden op de toets. 3. Selecteer met de nstelknop en bevestg met de toets. Op het dsplay wordt (knpperend) 4. Druk opneuw op de toets. Wanneer het draadloze sgnaal wordt ontvangen, wordt de sgnaalsterkte met streepjes en een cjfer Sgnaaltest annuleren Na ca. 10 mnuten wordt de sgnaaltest automatsch beëndgd. of Selecteer met de nstelknop en bevestg met de toets. Storng draadloze communcate Wanneer n normaal bedrjf het utroepteken en het symbool knpperen, s er een storng opgetreden n de draadloze communcate. De radatorthermostaat HR92 wordt automatsch ngesteld op 20 C. Breng de draadloze communcate met het centrale bedenngstoestel weer tot stand; ze ook paragraaf 7. Radatorthermostaat monteren De radatorthermostaat kan eenvoudg op alle gangbare radatorkranen met een M30 x 1,5 aanslutng worden gemonteerd, zonder vul of watervlekken te veroorzaken. WAARSCHUWING Beschadgng van de radatorthermostaat als gevolg van kortslutng door vocht! Monteer de radatorthermostaat utslutend n droge, gesloten bnnenrumten. Bescherm de radatorthermostaat tegen vocht, stof, drecte zonnestralng en hoge warmtenstralng. Oude thermostaatknop verwjderen Draa de oude thermostaatknop zo ver mogeljk lnksom en maak de bevestgng los. 2. Verwjder de oude thermostaatknop van de radatorkraan. Adapter selecteren De radatorthermostaat past op gangbare M30 x 1,5 radatorkranen. Voor enkele typen kranen zjn adapters verest. 1. Controleer of een adapter s verest en selecteer zo nodg de juste adapter. Fabrcaat Aanzcht Adapter M30 x 1,5 kranen Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA Comap Caleff 2. Net verest Meegeleverd Meegeleverd Meegeleverd 2. Schuf de adapter op de radatorkraan en draa deze tot hj voelbaar vastklkt. 3. Zet de adapter zo nodg vast met een schroef. 5

6 Kraanopzetstuk monteren Radatorthermostaat aanbrengen 1a b 1. Maak het kraanopzetstuk los van de radatorthermostaat. Schuf daarvoor de schuf n de rchtng van. 2. Voor M28 x 1,5 radatorkranen (Comap): selecteer het apart meegeleverde M28 x 1,5 kraanopzetstuk. Voor alle andere radatorkranen: selecteer het eerder losgehaalde M30 x 1,5 kraanopzetstuk Controleer of de schuf van de radatorthermostaat n de open stand staat. 2. Breng de radatorthermostaat zo aan op het kraanopzetstuk, dat de vertandng vastklkt en net meer zchtbaar s. 3. Vergrendel de radatorthermostaat n de endstand. Schuf daarvoor de schuf n de rchtng van. Na ca. 1 mnuut wordt (zelftest) Vervolgens schakelt de radatorthermostaat naar normaal bedrjf. 225 C 3. De radatorthermostaat werkt utslutend wanneer deze correct n de endstand s vergrendeld. 2. KLAAR! De radatorthermostaat regelt nu de rumtetemperatuur overeenkomstg de nstellngen van het centrale bedenngstoestel. 3. Draa de nstelknop van het kraanopzetstuk zo ver mogeljk lnksom. 4. Plaats het kraanopzetstuk op de radatorkraan of de adapter en draa deze met de hand (zonder gereedschap!) vast. 6

7 Radatorthermostaat bevelgen De radatorthermostaat en de batterjen kunnen met de meegeleverde schroeven worden bevelgd tegen ontvreemdng. Stand van het dsplay nstellen Voor een betere leesbaarhed kan het dsplay van de radatorthermostaat n verschllende standen (10, 20, 30, 40 ) worden gekanteld. De stand 40 kan met het meegeleverde dsplayopzetstuk worden gefxeerd. 1. Extern raamcontact aansluten Op de radatorthermostaat HR92 kan het potentaalvrje externe raamcontact HCA30 worden aangesloten. Voor aanslutng van het externe raamcontact s de kabel ACS90 verest. Mnconnector Mcro B / open utenden 2 m lang net bj leverng nbegrepen Gebruk met raamcontact Bj het openen van het raam wordt het raamcontact geopend en slut de radatorkraan. Wanneer het raam wordt gesloten, schakelt de radatorthermostaat weer naar normaal bedrjf. De vorstbevelgngsfuncte zorgt dat de radatorkraan wordt geopend bj temperaturen onder 5 C. Wanneer een bekabeld raamcontact wordt verwjderd, moet parameter 11 worden gewjzgd n 0 of 1, ze paragraaf 5. Kabelaanslutng Slut kabel ACS90 als volgt aan op het raamcontact HCA30: wt 2. ACS90 zwart GND groen Kabel aansluten op radatorthermostaat HR92 Montage 1. Kantel het dsplay en zet het n de gewenste stand. 2. Kantel, nden gewenst, het dsplay 40 en schuf het dsplayopzetstuk van bovenaf tussen dsplay en behuzng tot dt vastklkt Demontage Druk het dsplayopzetstuk aan de achterzjde n en verwjder het naar boven toe. 1. Verwjder de afdekkng aan de zjkant van de radatorthermostaat. 2. Slut kabel ACS90 aan op de radatorthermostaat HR92. De radatorthermostaat herkent automatsch het aangesloten raamcontact. 7

8 5. Bassnstellngen Overzcht Zo nodg kunnen de 12 bassnstellngen (parameters) worden aangepast. Standaardnstellngen worden op een grjze achtergrond Met * gemarkeerde parameters worden verderop nog nader toegelcht. Par. Inst. Betekens Taalnstellng Engels Duts Italaans Frans Nederlands Spaans Achtergrondverlchtng * utgeschakeld geactveerd Duur van de vensterfuncte * Vensterfuncte net actef Kraan opent na maxmaal 30 mnuten... Kraan opent na maxmaal 90 mnuten Gevoelghed van de vensterfuncte bj dalende rumtetemperatuur * 0.2 (gevoelg) (mnder gevoelg) Standaardnstellng: 0.4 Gevoelghed van de vensterfuncte bj stjgende rumtetemperatuur * 0.1 (gevoelg) (mnder gevoelg) Standaardnstellng: 0.2 Instellng van de kraanslag * Standaard slag Volledge slag Temperatuurweergave op het dsplay * ngestelde/geprogrammeerde temperatuur (nsteltemperatuur) gemeten rumtetemperatuur Temperatuuroffset * voor aanpassng van de door de radatorthermostaat en de n de rumte gemeten temperaturen Standaardnstellng: 0 C Par. Inst. Betekens Type batterjen Alkalne Lthum NMH (oplaadbaar) Weergave van de kraanstand * Geen weergave van de kraanstand Korte weergave van de kraanstand Herkennng vensterfuncte * Ut (geen vensterfuncte) Auto (overeenkomstg parameters 3-5) Bekabeld (met potentaalvrj raamcontact) Resetten naar standaardnstellng Geen reset Reset De toewjzng bljft behouden. Afsluten Parameters wjzgen 1. Houd de toets gedurende ten mnste 5 seconden ngedrukt tot parameter 1 knppert (cjfer lnks). language Het cjfer rechts geeft de hudge nstellng aan. De parameter wordt tevens n normale tekst Voorbeeld: de weergave staat voor parameter 1 (taal) met nstellng 1 (Englsh). 2. Selecteer met de nstelknop de gewenste parameter (cjfer lnks). 3. Druk op de toets om de parameter te bewerken. De hudge nstellng van de parameter knppert (cjfer rechts). 4. Stel met de nstelknop de gewenste nstellng (cjfer rechts) n en bevestg met de toets. De zojust bewerkte parameter knppert (cjfer lnks). 5. Herhaal voor andere parameters de stappen 2 t/m Selecteer, om het menu te verlaten, met de nstelknop en bevestg met de toets. 8

9 Beschrjvng van de parameters Parameter 2 Achtergrondverlchtng Het dsplay s voorzen van achtergrondverlchtng om het aflezen van nformate te vergemakkeljken. De achtergrondverlchtng schakelt n wanneer aan de nstelknop wordt gedraad of op een toets wordt gedrukt. Om de batterjen te ontzen, schakelt de achtergrondverlchtng ut wanneer er gedurende ca. 7 seconden nets met de radatorthermostaat s gedaan. Parameter 3 t/m 5 Vensterfuncte Om energe te besparen, slut de radatorthermostaat de radatorkraan wanneer u een raam opent en de temperatuur daardoor sterk daalt. Wanneer u het raam slut en de temperatuur daardoor weer stjgt, wordt de radatorkraan weer door de radatorthermostaat geopend. Wanneer de duur van de vensterfuncte (standaardnstellng: 30 mnuten) s verlopen, wordt weer de op de hudge ngestelde rumtetemperatuur geregeld. Tjdens de vensterfuncte s de vorstbevelgng actef. Parameter 6 Kraanslag De radatorthermostaat werkt af fabrek met de optmale slag voor de radatorkraan. Wanneer de volledge slag moet worden benut of de kraan net volledg opent, kan de volledge slag worden geselecteerd. Parameter 7 Temperatuurweergave op het dsplay In de standaardnstellng wordt op het dsplay de ngestelde rumtetemperatuur In de nstellng "gemeten temperatuur" wordt op het dsplay de gemeten rumtetemperatuur Door aan de nstelknop te draaen of op de toets te drukken wordt omgeschakeld naar de ngestelde temperatuur. Zo nodg kan de temperatuur nu opneuw worden ngesteld. Na ca. 3 seconden schakelt de weergave weer over naar de gemeten temperatuur. Afhankeljk van de warmte-nvloed van de radator kan de door de radatorthermostaat weergegeven "gemeten temperatuur" afwjken van de op een andere plaats n de rumte gemeten temperatuur. Parameter 8 Temperatuuroffset Omdat de radatorthermostaat de rumtetemperatuur bj de radator meet, kan deze temperatuur afwjken van de temperatuur gemeten op een andere plaats n de rumte. Wanneer n de rumte bv. 20 C wordt gemeten en bj de radator 21,0 C, kan dt effect worden gecompenseerd met een offset van 1,0 C. Parameter 10 Weergave van de kraanstand Wanneer deze parameter s geactveerd (nstellng "1"), wordt korte tjd de berekende kraanstand weergegeven ( % geopend). Na ca. 3 mnuten verschjnt weer de hoofdweergave. Selecteer, om drect terug te keren naar de hoofdweergave, met de nstelknop en druk op de toets. Parameter 11 Herkennng vensterfuncte Bj aanslutng van een raamcontact wordt de parameter automatsch op "2" (bekabeld) ngesteld. De vensterfuncte wordt dan aangestuurd met het raamcontact. Wanneer geen raamcontact s aangesloten, moet de nstellng "0" of "1" zjn geselecteerd. 6. Overge functes Handmatge wjzgng van de ngestelde rumtetemperatuur De ngestelde rumtetemperatuur kan te allen tjde met de nstelknop worden gewjzgd. De gewjzgde nsteltemperatuur geldt tot aan het volgende schakelpunt. Het symbool geeft aan, dat de temperatuur handmatg s gewjzgd. Bj het volgende schakelpunt verdwjnt het symbool. Wanneer de nstelknop zover lnksom wordt gedraad, dat verschjnt, wordt de kraan permanent gesloten. In deze nstellng s het tjdprogramma van het centrale bedenngstoestel voor deze radatorthermostaat net meer actef. De vorstbevelgng bljft wel actef, mts de verwarmng s ngeschakeld. 9

10 Weergave van de rumtenaam Wanneer het centrale bedenngstoestel n staat s de rumtenaam (zonenaam) door te geven, zoals bv. de evotouch, wordt de rumtenaam op de radatorthermostaat weergegeven (max. 9 tekens). Druk op de toets. De rumtenaam (zonenaam) wordt kort op het dsplay Automatsche bewakngsfunctes Vensterfuncte Wanneer u een venster opent en daardoor de temperatuur daalt, slut de radatorthermostaat de radatorkraan om energe te besparen. Op het dsplay verschjnt. Wanneer de temperatuur weer stjgt, maar uterljk na de ngestelde tjd (standaardnstellng: 30 mnuten), wordt de radatorkraan weer door de radatorthermostaat geopend. U kunt de radatorkraan ook eerder openen door aan de nstelknop te draaen. De gevoelghed van de radatorthermostaat voor een temperatuurdalng en temperatuurstjgng kan worden ngesteld, ze paragraaf 5, parameter 3 t/m 5. Wanneer een raamcontact s aangesloten, reageert de vensterfuncte drect op het openen en sluten van het raam, ze parameter 11. Kraanbeschermng Wanneer de radatorkraan bnnen 2 weken net ten mnste een keer volledg s geopend, wordt een zelftest (gedwongen cyclus) utgevoerd. De radatorthermostaat opent op de eerstvolgende maandag (standaardnstellng) kort de radatorkraan om vastraken te voorkomen. Op het dsplay verschjnt. Vorstbeschermng Wanneer de temperatuur onder de 5 C daalt, opent de radatorthermostaat de radatorkraan tot de temperatuur weer boven de 6 C stjgt. Daarmee wordt voorkomen dat de verwarmng bevrest. Op het dsplay verschjnt. De verwarmng mag net zjn utgeschakeld, anders kan de radatorthermostaat de vorstbevelgngsfuncte net utvoeren. 7. Storngen oplossen Storngentabel Storng/ weergave knppert symbolen knpperen De radator wordt net koud De motor beweegt net Oorzaak Batterjen leeg Geen draadloze communcate Draadloze verbndng onderbroken Parameter op het bedenngstoestel CM927/ DT92 net ngesteld Apparaat defect De motor kan net n bewegng worden gebracht De radatorkraan slut net volledg Het kraanopzetstuk s net vergrendeld Oplossng Vervang de batterjen. Controleer de draadloze verbndng tussen de HR92 en het centrale bedenngstoestel (sgnaaltest). Herhaal het toewjzen Controleer de voedngsspannng op het centrale bedenngstoestel en de HR92. Controleer de draadloze verbndng Bedenngstoestel CM927: Stel parameter 8:SU op 1 of 2 n. Bedenngstoestel DT92: Stel parameter SU n op 1 of 2 n (ze betreffende gebruksaanwjzng). Vervang het apparaat. Controleer de montage, verwjder evt. vul. Controleer de montage, stel evt. de volledge slag n (parameter 6). Zet de schuf n de stand. 10

11 Storng/ weergave De HR92 past temperatuuraanpassngen van het centrale bedenngstoestel net toe Oorzaak De kraan s permanent gesloten, wordt weergegeven Oplossng Stel met de nstelknop de rumtetemperatuur n op de gewenste waarde. Het volgende schakelcommando van het centrale bedenngstoestel wordt weer door de HR92 utgevoerd. Voedngsspannng Stroomverbruk Regelnauwkeurghed (CA) 0,5 C Aanslutng op de radator M30 x 1,5 Omgevngstemperatuur C Type batterjen LR6, AA, AM3 Mgnon: 2 x 1,5 V Lthum: 2 x 1,5 V NMH: 2 x 1,2 V Standby: ca. 165 mw Tjdens regelen: ca. 240 mw Opslagtemperatuur 20 C C Noodbedenng bj lege batterjen 1. Ontgrendel de radatorthermostaat. Schuf daarvoor de schuf op de radatorthermostaat n de rchtng. 2. Verwjder de radatorthermostaat van het kraanopzetstuk. 3. Beden de radatorkraan met de hand met behulp van de nstelknop van het kraanopzetstuk. + Afmetngen Gewcht Omgevngsomstandgheden Luchtvochtghed Normen 96 x 54 x 60 mm 185 g (met batterjen) Voor hushoudeljke, handels- en lcht-ndustrële omgevngen % rel. luchtvochtghed EN :2006 +A2:2011 EN :1997 +A2:2008 EN :2011 EN :2010 EN EN RoHS 2011/65/EC CE Standaardnstellng herstellen 1. Houd de toets gedurende ten mnste 5 seconden ngedrukt tot parameter 1 knppert (cjfer lnks). 2. Selecteer met de nstelknop parameter 12 (cjfer lnks) en nstellng 1 (cjfer rechts). 3. Druk op de toets om de standaardnstellng te herstellen. De toewjzng bljft behouden. 4. Keer met Afsluten terug naar normaal bedrjf. 8. Technsche gegevens 9. Afvoer De radatorthermostaat moet conform de WEEE-rchtljn 2012/19/EU worden afgevoerd. Voer verpakkngsmateraal en het product aan het ende van de productlevensduur af naar een bevoegd recyclngbedrjf. Voer het product net af met het normale husvul. Verbrand het product net. Verwjder de batterjen. Voer de batterjen af als KCA conform de lokale wetteljke voorschrften en net met het normale husvul. Type Beschermngsklasse Draadloze communcate HR92WE IP30 SRD (868, ,0 MHz) RX-klasse 2 Berek: typsch 30 m n wonngen 10. Conformtetsverklarng Herbj verklaart Honeywell dat het toestel HR92WE n overeenstemmng s met de essentële esen en de andere relevante bapalngen van rchtljn 1999/5/EG. 11

12 11. Toewjzng en sgnaaltest Overzcht Druk kort op de toets Weergave: Rumte-nformate Druk gedurende ca. 5 s op de toets Toets Houd toets ngedrukt tot Toets Toets knppert Terug naar de standaardweergave Toets * Draadloos sgnaal van bedenngstoestel Terug naar de standaardweergave Weergave van de sgnaalsterkte Toets Terug naar de standaardweergave Instelknop rechtsom draaen * Utslutend bj bedenngstoestellen met tweewegcommuncate, bv. de evotouch. Geproduceerd voor en n opdracht van de Envronmental and Combuston Controls Dvson van Honeywell Technologes Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pèce 16, 1180 Rolle, Zwtserland door: Honeywell N.V. Hermes Plaza - Hermeslaan 1 H B Degem Tel.: 02/ Fax.: 02/ Honeywell B.V. Postbus AR Amsterdam Z.O. Infoljn: Technsche wjzgngen n het ka der van verbeterng voor behouden C