Klanttevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Bonusan BV Natura Foundation

2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bonusan BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag en Conclusie van de onderzoeker) INHOUDSOPGAVE CEDEO-ERKENNING ACHTERGROND CRITERIA METHODE PROCEDURE... 2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 3 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK CEDEO OPEN OPLEIDINGEN... 3 BEZOEKVERSLAG... 8 CONCLUSIE VAN DE STICHTING CEDEO BEDRIJFSOPLEIDINGEN... 10

3 1 Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn in Nederland naar schatting ruim commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en intensieve begeleiding door middel van coaching. Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Op dit moment zijn op deze wijze zo n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen. 2. Criteria Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit: De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers. De organisatie is minimaal drie jaar actief. De organisatie heeft een minimum jaaromzet van ,-. Kwalitatieve criteria: De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt. De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek. De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn. 3. Methode Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch - en Organisatie Advies. De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader toegelicht. Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met uw organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid (zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van tevreden tot zeer tevreden.

4 2 Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen: Cedeo-erkend Maatwerk Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Open Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Coaching Cedeo-erkend Coach Cedeo-erkend Accountancy Opleidingen Cedeo-erkend Advocatuur Opleidingen Cedeo-erkend Assessment Cedeo-erkend Juridisch Advies Cedeo-erkend Organisatieadvies Cedeo-erkend Bedrijfsadvies Cedeo-erkend Interim management Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding Cedeo-erkend Outplacement, Loopbaanbegeleiding en coaching Cedeo-erkend Werving & Selectie Cliëntenaudit Blik op Werk Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte. 4. Procedure Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure gehanteerd: Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit. Cedeo bezoekt het instituut. Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenlijst, nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek, worden conclusies getrokken die resulteren in een advies. Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Cedeo. Dit advies kan zijn: toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee: (continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank; (continuering van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk; geen toekenning of continuering van de erkenning. Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de onderzoeksresultaten openbaar en bij Cedeo te verkrijgen. Daar waar in de rapportage van het klanttevredenheidonderzoek wordt gesproken over hij kan ook zij worden gelezen.

5 3 Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Open opleidingen Aantal referenten geïnterviewd: 10 Score tevredenheid Voortraject 20% 80% Opleidingsprogramma 40% 60% Uitvoering 10% 20% 30% 40% Opleiders 40% 60% Trainingsmateriaal 10% 40% 30% 10% Accommodatie 30% 50% 20% Natraject 10% 40% 10% Organisatie en Administratie 40% 60% Relatiebeheer 40% 60% Prijs-kwaliteitverhouding 50% 40% Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 30% 70% 1 = zeer ontevreden 2 = ontevreden 3 = noch ontevreden/noch tevreden 4 = tevreden 5 = zeer tevreden Eén referent kent geen score toe voor dit item. Vier referenten kennen geen score toe voor dit item. Eén referent kent geen score toe voor dit item Toelichting op de gegeven antwoorden: Voortraject Een aantal referenten is op aanraden van derden bij Bonusan BV unit Natura Foundation terecht gekomen: Mijn orthomoleculair therapeut had ook een opleiding bij Bonusan BV gevolgd, Ik heb het via collega s, Het werd door een schrijver van boeken die ik gelezen heb aangeraden en Ik ken mensen die er werken. Andere redenen om juist voor een opleiding van de Natura Foundation te kiezen zijn: De holistische kijk waarbij het psychische ook een rol speelt, Op het gebied waarnaar ik zocht, was dit de enige opleiding die ik vond op het internet en ik vond het prettig dat de lesdagen niet wekelijks waren. Ik woonde ten tijde van de opleiding in het buitenland en kon dit combineren en Ik heb voor Bonusan BV gekozen omdat zij niet domweg alleen orthomoleculair denken, maar veel meer vanuit de zakelijke gedachte lesgeven. De referenten hebben zichzelf allemaal op de website ingeschreven en ontvingen snel een bevestiging na aanmelden. Acht van de tien referenten geeft de hoogste score voor de snelheid en het gemak waarmee de inschrijving is geschied en de twee overige zijn hier tevreden over. Eén van de tevreden referenten heeft zijn bedenkingen over de toelatingseisen: De hele ballotage is zeer summier. Ik ben een arts, maar er was helemaal geen beperking, mensen zonder hbo-opleiding werden ook toegelaten.

6 4 Opleidingsprogramma De referenten vinden de omschrijving van de inhoud van het lesprogramma voldoende duidelijk en de website gebruiksvriendelijk: De rode draad van het opleidingsprogramma stond grofweg omschreven, Je moet uiteindelijk altijd afwachten of de uitvoering overeenkomt met de omschrijving op papier en Ik heb me niet erg in het opleidingsprogramma verdiept en liet het over me heen komen. Enkele geïnterviewden hebben na inschrijven extra informatie via de ontvangen: Ik kreeg een met daarin een volledig curriculum, Omdat ik geen medische vooropleiding heb kreeg ik de PowerPoints al toegestuurd en Ik heb een folder ontvangen met daarin het programma van de cursus. Ook de financiële kant van de zaak was alle referenten direct helemaal duidelijk: De prijsopgave was correct en helder. Reden voor de respondenten om allemaal tevreden te zijn over dit item en de meerderheid zegt zelfs zeer tevreden te zijn. Uitvoering De meerderheid van de referenten is (zeer) tevreden over de wijze waarop de opleidingen en cursussen werden uitgevoerd: Ik vond het werkelijk fantastisch, was erg onder de indruk en heb er ontzettend veel van geleerd, Er hing een fijne en goede sfeer en Het was een prima opleiding met erg vriendelijke mensen. Gevraagd naar de afwisseling tussen de didactische werkvormen antwoorden sommige referenten dat de lessen hoofdzakelijk uit theorie bestonden en anderen zeggen dat dit per docent verschilde: Sommige docenten geven echt een college, bij anderen ga je zelf, met tweetallen of in groepjes aan de slag. Drie tevreden geïnterviewden noemen een verbeterpunt: De orthomoleculaire cursussen waren heel goed. De opleiding tot klinisch PNI-therapeut bestaat uit veel kennisoverdracht en zou iets meer praktijkgericht kunnen zijn, Het was heel interessant en goed georganiseerd. Wel zou ik langer van tevoren willen weten waar we het specifiek over gaan hebben en wat mij betreft hoeven de lessen ook niet allemaal zittend in een lokaal gegeven te worden en In de opleiding tot orthomoleculair therapeut is te weinig geoefend op consulten. Ik had meer ondersteund en begeleid willen worden in de voorbereiding, opbouw en het doorvragen tijdens een consult. Eén referent die bezig is met het eerste deel van het tweede jaar van de opleiding tot klinische PNI-therapeut is ontevreden: In een workshop over hoe je PNI nu toepast in de praktijk werd veel uitgediept over specifieke ziektebeelden, maar in de opleiding zelf mis ik dit. Er werd veel over werkingsmechanismen gepraat, maar dit komt onvoldoende concreet terug in de lessen. Twee respondenten kennen een neutrale drie score toe: Er is beloofd dat in het tweede jaar meer met oefenpatiënten getraind zou worden om een vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken, maar er is tot nu toe slechts één keer een testcase behandeld en Zeer regelmatige tussentijdse evaluatie moet een vast onderdeel zijn. Door sommige docenten werd pas na een heel lesblok van vier dagen tussentijds geëvalueerd. Ook twee tevreden referenten zeggen dat er niet tussentijds geëvalueerd is: Er kunnen, via Survey Monkey, wel digitale evaluatieformulieren worden ingevuld, maar daar heb ik niet veel van terug gezien. Opleiders Alle referenten zijn tevreden en meer dan de helft van de referenten geeft zelfs de hoogste score voor de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van de docenten: De docenten zijn fantastisch en ongelofelijk kundig. Zij zijn heel aanstekelijk in hun enthousiasme en weten de lesstof goed over te brengen en De docenten wisten gigantisch veel en gingen diep op de onderwerpen in. Het was absoluut niet saai. De ene docent is de andere niet: Ik vond het heel prettig dat de lesstof door verschillende docenten werd aangeboden, omdat ieder zijn eigen expertise en invalshoek heeft. De ene docent bleef binnen het vooraf gestelde kader over wat hij aan zou gaan bieden en de ander week hier al doende van af, Natuurlijk wisselt de kwaliteit van de sprekers wel een beetje, maar over het algemeen zijn zij goed en Drie van de vier gedreven docenten wisten inhoudelijk heel veel en vertelden heel gevarieerd met veel praktijkvoorbeelden. Eén was minder ervaren. Sommige geïnterviewden hadden met één enkele docent te maken: Ik heb veel bewondering voor de docent. De manier waarop hij les gaf, met heel veel praktijkvoorbeelden, maakte dat het niet saai werd. Ook de vrij ingewikkelde stof bleef goed te volgen en Ik vond het fantastisch dat de docent zo duidelijk en in verhaalvorm vertelde.

7 5 Eén overigens tevreden respondent zegt de docenten te waarderen voor hun eigenheid en vind hun inhoudelijk niveau heel hoog, maar de didactische kwaliteiten en de informatie over het dagprogramma vind hij iets te wensen over laten. Trainingsmateriaal De referenten ontvangen zowel digitaal lesmateriaal als op schrift. De minderheid van de respondenten die een score toekennen voor dit onderwerp is tevreden: (Zeker) het (digitale) lesmateriaal is zeer actueel, Het digitale lesmateriaal wordt ook na de cursus nog geüpdatet wanneer er aanvullingen zijn, Ik heb een cursusmap en van elke cursus de PowerPoint ontvangen, Het was vrij compleet met vragenlijsten erbij. Wat ik wel miste is een werkboekje met daarin een leidraad voor een therapeutisch gesprek. Welke informatiepunten je snel moet verkrijgen om een optimaal consult te kunnen voeren. Eén referent die geen vooropleiding heeft gehad op het vlak van het cursusonderwerp zegt uitgebreid en keurig uitziend lesmateriaal ontvangen te hebben, maar omdat dit voor hem redelijk lastig op te nemen was kent hij geen score toe. Vier referenten kennen een neutrale drie score toe voor de kwaliteit van het lesmateriaal: Het digitale lesmateriaal blijft up-todate omdat het regelmatig wordt bijgesteld met nieuwe versies, waardoor het wel een beetje rommelig wordt, Er zijn heel veel losse artikelen zonder samenhang. Ik zou meer structureel inzicht in de thema s willen krijgen door een syllabus waarin de orthomoleculaire therapie kernachtig wordt neergezet, Je kreeg heel kort van tevoren het nieuwe programma waardoor het moeilijk was om je echt voor te bereiden. Ook zie ik het lesmateriaal niet altijd terugvertaalt in de lessen en Er zou meer uitleg bij het digitale lesmateriaal wat uit filmpjes en steekwoorden bestaat mogen zitten. Eén ontevreden referent is dezelfde mening toegedaan als de laatst geciteerde deelnemer: De syllabi is actueel, maar niet heel bruikbaar omdat er veel plaatjes in staan zonder bijgaande tekst. Accommodatie Alle cursisten zijn in het opleidingscentrum van Bonusan BV in Numansdorp geweest: Er branden hele felle lampen om de deelnemers alert te houden. Zeven van de tien geïnterviewden zijn (zeer) tevreden over deze locatie: Ik vond het prima en kon goed vanaf een afstand de schermen voorin de klas lezen. We werden erg verwend qua lunches en thee met iets lekkers en Alles was heel goed verzorgd en de lunch was ook erg smakelijk. Het is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Twee van de tevreden referenten geven een tip: De hal in Numans dorp is efficiënt, maar minder sfeervol en niet helemaal in lijn met wat we leren over gezondheid. We zijn veel binnen en zitten op één plek en Alles was prima, alleen vond ik de temperatuur wel eens te laag. Twee tevreden referenten hebben een voorkeur voor een locatie die meer centraal in Nederland gelegen is: Vanuit Amsterdam is de locatie lastig met het openbaar vervoer te bereiken, maar er stopt wel een bus. Drie respondenten kennen een neutrale drie score toe: Alles is er, maar ik vind het een saai gebouw in een saaie straat, Op zich is het een goede ruimte maar er valt weinig licht van buiten naar binnen en In de lesruimte staan een aantal pilaren. De docenten die bij de twee grote schermen voor in het lokaal bezig waren, moesten steeds van links naar rechts lopen om niet achter een pilaar te staan. Natraject Alle referenten (die een mening hebben over het natraject) op één na vinden dat de gestelde opleidingsdoelen zijn bereikt. Men mag na het beëindigen van een cursus zonder extra kosten nog vragen blijven voorleggen aan de docent(en) of wordt automatisch geïnformeerd over actuele zaken: Er worden regelmatig praktijkbijeenkomsten georganiseerd waarin je bijscholing kunt krijgen. De Natura Foundation is gewoon op alle trajecten goed in het contact houden met (oud)cursisten. Cursussen worden afgesloten met een deelcertificaat of diploma: Ik kan heel veel met het behaalde certificaat en De opleiding is afgesloten met een grondig en degelijk examen. Ik heb er heel veel aan gehad.

8 6 Drie referenten vertellen, na het volgen van een cursus bij de Natura Foundation, zo enthousiast te zijn geworden dat zij direct zijn doorgestroomd naar een volgende cursus of opleiding. Vier referenten kennen geen score toe, wat in sommige gevallen komt omdat zij nog gaande zijn in een opleiding: Omdat ik met dieren werk, kan ik niet zeggen of de opleidingsdoelen bereikt zijn, maar ik heb absoluut heel veel geleerd wat toepasbaar is, Er werd na elk onderwijs blok geëvalueerd, maar ik heb geen eindevaluatieformulier gekregen, wat zou kunnen komen omdat ik verhuist ben, De gestelde opleidingsdoelen zijn bereikt, maar er was verder geen sprake van een natraject en Juist omdat ik heel veel kennis heb gekregen, heb ik al studerend ook meer vragen gekregen. Je werkt met voortschrijdend inzicht, dus ik kan niet zeggen dat mijn opleidingsdoelen al bereikt zijn. Eén referent is noch tevreden, noch ontevreden over het natraject omdat hij het erg jammer vindt dat hij het commentaar van de orthomoleculaire therapeut op zijn examencasus niet mocht inzien. Organisatie en Administratie De organisatorische en administratieve kwaliteiten van de Natura Foundation worden door meer dan de helft van de referenten met de hoogste score beloond: Wat ik erg fijn vond is dat ik me kon opgeven voor een inhaaldag. De overige respondenten zijn tevreden. Toch zouden twee geïnterviewden het lesmateriaal iets eerder willen krijgen: De voorbereidingsinformatie laat nog wel eens op zich wachten, maar dit ligt niet aan de leraren. Men vindt het backoffice van Bonusan BV telefonisch goed bereikbaar, maar om voor een acute vraag of inhoudelijke zaken één van de docenten te spreken is niet eenvoudig. Eén van de referenten vertelt dat de docenten eens in de zoveel tijd op maandag en donderdag bereikbaar zijn en een ander dat wanneer hij dan eindelijk een docent aan de telefoon sprak deze veelal haast had. Een tevreden referent zegt van één van de docenten het advies gekregen te hebben om aan een andere cursus deel te nemen dan waarvoor hij zichzelf had ingeschreven. Toen hij zeer ruim van tevoren de deelname wilde omzetten, moesten er kosten betaald worden voor het afzeggen van de oorspronkelijke inschrijving. Relatiebeheer De wijze waarop de Natura Foundation het contact met zijn oud-leerlingen onderhoudt wordt door alle referenten met een tevreden of zeer tevreden score beoordeeld. De referenten ontvangen nieuwsbrieven en er worden praktijkbijeenkomsten, seminars, webinars, productinformatieavonden en opfriscursussen georganiseerd. Bonusan BV is heel sterk in het relatiebeheer. Ik word prima op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen door de nascholingen waarvoor ik via de een uitnodiging ontvang. De sfeer als je daar weer binnenkomt is er één van vriendelijkheid en gastvrijheid, Er is een regelmatige uitwisseling van nieuwtjes en Ik lees informatie in de s en op de website en ga naar therapeut-avonden, zo lichten de referenten toe. Prijs-kwaliteitverhouding De ene referent noemt de prijs te goedkoop of goed, in vergelijking met andere medische cursussen en de andere referent denkt juist dat de prijs aan de bovenkant van de markt ligt of noemt het gevraagde bedrag een behoorlijke prijs. Toch zijn alle referenten die weet hebben van de prijskwaliteitverhouding (zeer) tevreden over de gevraagde prijs afgezet tegen de geboden kwaliteit. Je kunt de cursussen die de Natura Foundation geeft nergens anders mee vergelijken. De prijs ervan dus ook niet en Ze leveren absoluut kwaliteit en het is niet absurd duur.

9 7 Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal Zeven van de tien respondenten kennen de hoogste score toe voor hun tevredenheid over de door hen gevolgde opleiding of cursus en samenwerking met Bonusan BV. Bij het familiebedrijf Bonusan BV word je persoonlijk benaderd en ben je geen nummertje. Ook is het kennisniveau hoog en actueel. Men heeft weet van de laatste ontwikkelingen en van publicaties die er nog aan komen, De cursussen van de Natura Foundation zijn sterk revolutionair, moedig en gewaagd qua inhoud en de benadering van de deelnemers is enthousiast, De docent kreeg mij mee terwijl ik geen vooropleiding in de richting van de materie heb. Ik vond het zeer inspirerend en verhelderend, Het onderwijsprogramma steekt goed in elkaar en er wordt door uitstekende leraren gedoceerd. Het is een bruikbare praktijkgerichte opleiding volgens de huidige wetenschappelijke kennis, Ik kan de informatie die de Natura Foundation biedt nergens anders vinden. De inhoud van de lessen was zeer interessant, de variatie in het aanbod is groot en de benadering is van verschillende kanten, Ik heb al meerdere opleidingen bij Bonusan BV gedaan en vind ze een betrouwbare partij die goede docenten heeft en ontzettend leerzame opleidingen biedt, Ik vond het een unieke opleiding. De relatie met de charismatische docenten is toegankelijk. Je proeft een bevlogenheid en krijgt de nieuwste ontwikkelingen die er zijn te horen. Voor de begeleiding tijdens de opleiding was weer iemand anders heel de dag beschikbaar voor de deelnemers, De docenten hebben zoveel te bieden als persoon, De communicatie was prima, de uitstekende docenten hadden veel ervaring en tussen de middag gingen we steeds naar een ander restaurant wat ik heel fijn vond, aldus de lofzang van de referenten. Gevraagd naar verbeterpunten noemen de referenten de volgende: Ik zou meer ondersteuning willen in de praktijkvoering van een therapeut vanaf het cliëntcontact tot het tweede of derde consult. Door een extra dag toe te voegen waarin we in groepjes oefenen met veel aandacht voor een ieder, kan dit, In het tweede leerjaar van de opleiding tot PNI-therapeut zou het praktijkgerichter toe kunnen gaan, Ik zou het fantastisch vinden als ik met dierenvragen ook terecht kon, De meeste docenten beheersen een onderwerp heel goed en vertellen duidelijk. Eén of twee docenten omschreven de leerstof minder duidelijk, lieten veel open en waren niet helder in hun adviespunt en Ik zou willen dat er veel meer structuur komt in het niveau van de therapeuten die ze opleiden. Er worden mijns inziens nu mensen toegelaten die er eigenlijk niet thuis horen. (Bonusan tekent hierbij aan dat medische basiskennis op HBO-niveau sterk wordt aangeraden, maar dat men zonder die basiskennis ook welkom is met de aantekening dat je dan geen lid van een beroepsvereniging kan worden). Ook worden er praktische tips gegeven als een andere uitvoeringslocatie, een toegankelijker syllabus en uitgebreidere leerstof. Alle referenten zouden de cursussen van de Natura Foundation van Bonusan BV van harte aanbevelen aan derden.

10 8 Bezoekverslag Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur mevrouw T.M. Meijer - van Staveren voerde met Bonusan BV Natura Foundation op Algemeen Bonusan produceert al bijna 50 jaar voedingssupplementen en kruidenextracten en beschikt onder meer over een eigen laboratorium. Het bedrijf is gevestigd in een nieuw, uitstekend geoutilleerd pand te Numansdorp. In 1999 is vanuit Bonusan het opleidingsinstituut Natura Foundation opgericht met als doel wetenschappelijke kennis en inzichten te delen met klanten, onder meer door therapeuten en artsen praktijkgerichte scholing te bieden op het gebied van klinische psycho-neuro-immunologie en nutritionele geneeskunde. Bonusan/Natura Foundation verzorgt daartoe een zestal opleidingen, om te beginnen de cursussen Orthomoleculaire Voedingsleer, Orthomoleculaire Gezondheidsleer en Evolutionaire Gezondheidsleer, die tezamen de opleiding tot Orthomoleculair Therapeut omvatten. Daarnaast verzorgt Bonusan/Natura Foundation de opleiding tot klinisch Psycho-Neuro-Immunologie therapeut, PNI- jaar 1 en PNI-jaar 2; voor het volgen van deze opleiding is medische basiskennis op minimaal HBO-niveau vereist. De maximale groepsgrootte voor de opleidingen is 45 deelnemers. Diverse beroepsverenigingen hebben de opleidingen van Bonusan/Natura Foundation geaccrediteerd, waaronder de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Ook verzorgt het instituut een cursus specifiek voor sportbehandelaars, evenals seminars en regionale praktijkbijeenkomsten gericht op het verstrekken van direct toepasbare informatie. In juni 2015 gaat de nieuwe tweedaagse cursus Sport & Psyche van start. De opleidingsactiviteiten vinden ook plaats in diverse andere Europese landen zoals Spanje, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Turkije. De opleidingen kunnen worden gekenschetst als actueel en praktijkgericht en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Kwaliteit Kwaliteit staat bij Bonusan/Natura Foundation hoog in het vaandel. De wetenschappelijk directeur van de Natura Foundation bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van de opleidingen. Alle docenten die voor de opleidingen worden ingezet hebben minimaal PNI-2 met succes doorlopen; een aantal van hen heeft ook de master kpni gevolgd. Nieuwe docenten worden zorgvuldig geselecteerd en ingewerkt. Zij dienen een interne presentatie te houden om te bezien of zij over voldoende didactische kwaliteiten beschikken. Daarna kijken zij mee bij een ervaren docent en moeten zij een gastles geven, alvorens zij een contract krijgen aangeboden. Met het oog op de continue borging van de kwaliteit, en op symbiose en integriteit is er een sterke focus op de samenstelling van een hecht docententeam. Professionalisering van de docenten, die elk over een of meerdere specialisaties beschikken, heeft grote aandacht. Zo wordt jaarlijks een verplichte docententraining van drie dagen georganiseerd, gericht op vakinhoud en didactiek. Ook dienen de docenten jaarlijks minimaal eenmaal, liefst tweemaal, een lesdag van een collega bij te wonen. Deze vereisten heeft Bonusan/Natura Foundation contractueel vastgelegd. Voor iedere module is op basis van het curriculum een docentenhandboek opgesteld. Via een digitale inlogcode staat de cursisten naast een digitaal lesboek onder meer ook een schat aan aanvullend materiaal ter beschikking, zoals monografieën en wetenschappelijke artikelen. Aan het cursusmateriaal stelt Bonusan/Natura Foundation hoge eisen: de meest recente actuele ontwikkelingen staan er in verwerkt. Na ieder blok van de opleidingen wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatieformulieren geven de international educational officer en de wetenschappelijk directeur een bron van informatie om de kwaliteit van de dienstverlening zorgvuldig te bewaken.

11 9 Continuïteit Zowel in Nederland als in het buitenland bestaat grote belangstelling voor de opleidingen van Bonusan/Natura Foundation. De doelgroep (artsen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten, psychologen en andere professionals in de gezondheidszorg) weet met name door mond-tot-mond reclame Bonusan/Natura Foundation goed te vinden. Potentiële deelnemers kunnen op de website en in de brochure uitgebreide informatie over de opleidingen vinden. Ook wordt regelmatig in vakbladen gepubliceerd. Voor het verzorgen van de opleidingen beschikt Bonusan/Natura Foundation over een eigen, ruim opgezette opleidingslocatie, met alle faciliteiten, in Numansdorp. Men is voornemens eind 2015 de website te restylen en overzichtelijker te maken. Op basis van het hoge kwaliteitsbesef, de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek, acht Cedeo de continuïteit van Bonusan/Natura Foundation voor de komende periode gewaarborgd. Bedrijfsgerichtheid Zoals reeds vermeld zijn de opleidingen volledig gericht op het scholen van goede, hetzij beginnende, hetzij reeds gevestigde, therapeuten. Alles wat in de opleidingen wordt geleerd is dan ook direct toepasbaar in de praktijk. Regionale, twee maal per jaar georganiseerde praktijkbijeenkomsten, verspreid over het land, bieden de deelnemers informatie over de nieuwste ontwikkelingen en dragen daarmee onder meer bij aan de implementatie in de praktijk. Dat geldt ook voor de nascholingsbijeenkomsten voor de basisopleidingen en voor de nieuwsbrieven, met onder meer informatie over nieuwe producten, opleidingen en wetenschappelijke inzichten. Vermeldenswaard is ook dat therapeuten deskundig advies kunnen inwinnen tijdens het therapeutisch spreekuur van Bonusan, dat een aantal keren per week wordt gehouden. De opleidingen zijn zoals vermeld geaccrediteerd door een groot aantal beroepsverenigingen; naast de MBOG betreft dat ook de VNT, BATC, LNVG, VBAG en NWP. Deze accreditaties illustreren de waardering voor de kwaliteit van de opleidingen, en bieden de cursisten daarnaast PE-punten, waarmee zij aan de in het kader van hun continue professionalisering gestelde opleidingseisen kunnen voldoen.

12 10 Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat Cedeo-erkend te voeren. Daarnaast heeft het instituut recht op: De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding Cedeo-erkend voor PR-activiteiten Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicaties verschijnen: - Opleidingenmonitor Compact - Opleidingenmonitor Professioneel - Opleidingenmonitor Corporate Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de organisatie geschikte opleidingen; Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk Opname op de website van Cedeo:

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 24-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Focus Conferences 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Conferences vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison Klanttevredenheidsonderzoek Lee Hecht Harrison 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Lee Hecht Harrison 2 A. Cedeo-erkenning 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Jeugdzorg Groningen 09-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Jeugdzorg Groningen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ISA Training & Coaching B.V. 08-08-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ISA Training & Coaching B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting MOC t Kabouterhuis 24-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting MOC t Kabouterhuis vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BOBA Opleidingen B.V. 25-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van BOBA Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Horizon Academie 17-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV 1-10-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 VWSC BV 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Op Eigen Kracht 20-09-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Op Eigen Kracht vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern Arbo Concern KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Arbo Concern vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK... 1 1. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Group B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Group B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek DenkProducties 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van DenkProducties vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Learnit Training 30-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Learnit Training vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Kookstudio Thorn 10-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Kookstudio Thorn vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Academy 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Zuidema bv 10-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Zuidema bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV 30-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek OAB Dekkers BV 01-02-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van OAB Dekkers BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Training B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Training B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek itsme Industrial Automation Opleidingen 24-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van itsme Industrial Automation vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Yulius Academie 26-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Yulius vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-10-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Loo van Eck 27-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Loo van Eck vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Censor Bestuur 07-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Censor Bestuur vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Copla Opleiding en Training 25-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Copla Opleiding en Training vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek LTC Language Training Centre B.V. 26-01-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van LTC Language Training Centre B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 23-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Geef me de 5 academie 20-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Geef me de 5 academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 07-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek PCI Languages 17-03-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van PCI Languages vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Tinguely-Academy 14-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Tinguely-Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek GO opleidingen 14-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van GO opleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-04-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Security Academy 17-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Security Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Outing Holland 20-11-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Outing Holland vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Vitree 10-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Vitree vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 26-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Aedes vereniging van woningcorporaties 15-07-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Aedes vereniging van woningcorporaties vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Juvent 08-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Juvent vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ProPerformance B.V. 23-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ProPerformance B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Zahia 13-11-2007 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Zahia vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 27-11-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen 21-02-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek AVOP 31-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van AVOP vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek CAOP 23-03-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van CAOP vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Eurolangues 15-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Eurolangues vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Lexima Academie 25-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima Academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Academie 29-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 06-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spirit Jeugd en Opvoedhulp Spirit Academie 08-07-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spirit Jeugd en Opvoedhulp vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Entréa 21-03-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Entréa vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Ten Duis personeelsmanagement 18-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Ten Duis personeelsmanagement vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Concept Klanttevredenheidsonderzoek Viwin coaching, training en advies 27-11-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Viwin vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Van der Hilst Communicatie 03-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Van der Hilst Communicatie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Secretary Management Institute 16-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Secretary Management Institute vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Tele Train Education B.V. 29-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Tele Train Education B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Thaeles BV 08-05-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Thaeles BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting MOC t Kabouterhuis 14-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting MOC t Kabouterhuis vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek You Improve BV 10-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van You Improve BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek TrajectConsult bv 11-03-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van TrajectConsult bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek D&F Consulting BV 15-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van D&F Consulting BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Censor Voor de verandering 07-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Censor Voor de verandering vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 01-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ArjoHuntleigh 27-02-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ArjoHuntleigh vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 13-07-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Lean Six Sigma Groep 14-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lean Six Sigma Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Ten Kate & Stoker B.V. Opleidingen en Advies 21-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Ten Kate & Stoker B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 01-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Lexima Academie 12-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima Academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek voor Muys Management Center, ingesteld door Cedeo en ontvangen op 15 december 2014

Klanttevredenheidsonderzoek voor Muys Management Center, ingesteld door Cedeo en ontvangen op 15 december 2014 voor Muys Management Center, ingesteld door Cedeo en ontvangen op 15 december 2014 Muys Management Center is hiermee voor het 17 e jaar achtereenvolgend Cedeo-erkend A: MMCenter BV Akeleibaan 3 2908 KA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Conducto BV 07-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Conducto BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek MEEK2 B.V. 24-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van MEEK2 B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek schellekens & partners training, coaching en advies 29-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van schellekens & partners vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Randstad HR solutions 27-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Randstad HR solutions vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Hogeschool Utrecht, Centre for Business & Management 22-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Hogeschool Utrecht, Centre for Business & Management vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IMK Opleidingen B.V. 19-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IMK Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Stavoor BV 28-04-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stavoor BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek B&T 26-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van B&T vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek SRM Marketing & Communicatieopleidingen 20-10-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van SRM Marketing & Communicatieopleidingen vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO FLECTO 09-01-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van FLECTO vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek the Knowledge Opleidingscentrum 01-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van the Knowledge Opleidingscentrum vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek VistaNova, School voor loopbaan & leiderschap 26-04-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VistaNova, School voor loopbaan & leiderschap

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Tetrix Bedrijfsopleidingen 04-04-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Tetrix Bedrijfsopleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ARTRA Arbeidsmarkttrainingen 06-07-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ARTRA Arbeidsmarkttrainingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Avans+ 23-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Avans+ vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie