Veiligheidsmonitor 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor 2011"

Transcriptie

1 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr Mei

2 2

3 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken 11 Rapportcijfers algemeen 12 Sociale samenhang en overlast door omwonenden 13 Een schone en veilige omgeving 14 Woninginbraak 16 Voertuigencriminaliteit 17 Verkeersoverlast 18 Alcohol en drugsoverlast 19 Jeugd en veiligheid 19 3 Resultaten in grafiek: Veiligheid in beeld 20 Rapportcijfers algemeen 21 Sociale samenhang en overlast door omwonenden 24 Een schone en veilige omgeving 30 Woninginbraak 44 Voertuigcriminaliteit 46 Verkeersoverlast 51 Alcohol en drugsoverlast 54 Jeugd en veiligheid 56 3

4 4

5 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen Gemeenten, provincie Noord-Brabant en de politiekorpsen hebben in 2011 wederom, net als eerder in 2009, de handen ineengeslagen om op gemeentelijk niveau mee te kunnen doen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Uiteindelijk is deze in 57 van de 68 Brabantse gemeenten uitgevoerd, en ook Valkenswaard was van de partij. In het najaar van 2011 hebben inwoners meegedaan aan een enquête over leefbaarheid en veiligheid in hun gemeente en buurt. In deze rapportage zijn de resultaten opgenomen. Om het beeld completer te maken, zijn de enquêteresultaten aangevuld met cijfers over aangifte of meldingen bij de politie. Voor inzage in de vragenlijst kunt u terecht op de CBS website ( df). In het volgend overzicht zijn de kernindicatoren weergegeven met de cijfers van de politieregio Brabant Zuid-Oost en van de subregio waartoe Valkenswaard wordt gerekend (bestaat naast Valkenswaard uit Best, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Veldhoven en Waalre). Tabel 1.1: Veilige woon- en leefomgeving in Valkenswaard en de (sub) regio* ** V'waard 2011 V'waard 2009 sub-regio 2011 Zuidoos t 2011 rapportcijfer woonomgeving 7,5 7,5 7,6 7,4 Algemeen rapportcijfer leefbaarheid 7,5 7,4 7,5 7,4 rapportcijfer veiligheid 7,0 7,0 7,1 6,9 schaalscore cohesie 6,3 6,4 6,4 6,4 Sociale samenhang/overlast tussen schaalscore sociale overlast bewoners 1,3 1,3 1,2 1,6 schaalscore overige overlast 1,4 1,2 1,2 1,4 Fysieke kwaliteit van de schaalscore verloedering 2,9 3,0 3,0 3,0 woonomgeving vernieling per 1000 inwoners 6,8 8,5 8,0 9,4 Onveiligheidsgevoelens % voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt 13,5 13,3 17,0 18,7 schaalscore dreiging 0,7 0,7 0,8 1,0 Geweld/Dreiging op straat bedreiging per 1000 inwoners 1,8 2,5 1,6 2,7 mishandeling (fysiek geweld) per 1000 inwoners 2,8 2,7 2,7 5,2 Woninginbraak Voertuigcriminaliteit (fiets) % vaak voorkomen inbraak in woningen % vaak fietsendiefstal in de buurt 4,8 5,6 4,2 7,6 7,5 4,5 10,0 8,1 woninginbraak per 1000 woningen fietsendiefstal per 1000 inwoners 9,7 3,1 8,9 6,4 13,4 5,3 14,3 8,6 % vaak voorkomen beschadiging/vernieling aan/vanaf auto's 8,6 11,0 6,8 9,3 Voertuigcriminaliteit % vaak voorkomen diefstal uit auto's 2,3 3,3 2,4 5,4 (motorvoertuigen) diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners 2,9 3,7 4,5 5,8 Verkeersoverlast schaalscore verkeersoverlast 3,6 3,6 3,4 3,6 Parkeerproblemen en verkeersstremming per 1000 inwoners 8,5 4,1 7,5 7,6 % dronken mensen op straat 5,8 8,2 3,6 6,8 Alcohol en drugsoverlast % vaak voorkomen drugsoverlast 1,9 2,8 2,2 5,2 drugsoverlast per 1000 inwoners 0,4 0,8 0,4 0,7 Jeugd en veiligheid % vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren 6,9 8,8 8,1 10,3 jeugdoverlast per 1000 inwoners 1,7 2,8 3,3 4,1 * Geel/rood is een kleinere/grotere negatieve afwijking ten opzichte van het subregio-gemiddelde, lichtgroen/donkergroen een kleinere/grotere positieve afwijking. ** De Politie Brabant Zuid-Oost heeft haar registratiesysteem gewijzigd. Daardoor zijn de cijfers over 2009 niet dezelfde als die in het onderzoek van 2009 staan vermeld, maar zijn de cijfers van dat jaar hier - voor de vergelijkbaarheid - volgens dezelfde systematiek als van 2011 gepresenteerd. 5

6 In tabel 1.1 wordt middels een kleur aangegeven wat de relatieve positie is van Valkenswaard ten opzichte van de vergelijkbare gemeenten (de subregio). Indien een percentage meer dan 2 procentpunten afwijkt van het regionale percentage, dan is deze lichtgroen of geel gearceerd. Als het percentage meer dan 4 procentpunten afwijkt van het regionale gemiddelde, dan is deze rood of groen gearceerd. Op een soortgelijke wijze zijn ook de verschillen bij rapportcijfers en samengestelde scores van een kleur voorzien, waarbij verschillen van 0,3 tot 0,4 aangeven worden met lichtgroen/geel, en verschillen 0,4 of meer met rood of groen. Bij de politiecijfers zijn de volgende marges gehanteerd, een verschil van 1 per 1000 inwoners heeft een lichte kleur, indien de afwijking twee of groter is ten opzichte van het regionale cijfer dan is dat in tabel 1.1 met rood of groen gearceerd. Het algemene beeld dat uit tabel 1.1 naar voren komt is dat het redelijk tot goed gesteld is met de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Valkenswaard. De meeste scores wijken gemiddeld gezien niet veel af van de gemiddelde scores van de 6 andere gemeenten in de regio. Zowel de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid worden met een ruime voldoende beoordeeld. Ook de omgang met de buurtbewoners verloopt positief. De scores voor de sociale samenhang in Valkenswaard wijken niet af van de scores in de regio. Vernieling komt volgens de registratie van de politie relatief weinig voor. Een kleine minderheid van de bevolking geeft aan zich wel eens in de eigen buurt onveilig te voelen. Valkenswaard scoort wat dit betreft iets lager, dus beter, dan de regio. Woninginbraak komt betrekkelijk weinig voor. Dat komt naar voren zowel uit de enquêtecijfers als uit de politiecijfers. Valkenswaard scoort beter dan de subregio op het gebied fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf voertuigen en jeugdoverlast. De situatie ten aanzien van fietsendiefstal is verbeterd sinds Dat blijkt uit beide indicatoren. Parkeerproblemen en verkeersstremmingen komen volgens de politiecijfers niet echt veel vaak voor dan in de regio. Wel komt het vaker voor dan in Drugs leveren nauwelijks noemenswaardige problemen op in Valkenswaard. Wel geven meer mensen dan in de regio aan dat overlast door dronken mensen op straat vaak voorkomt. Maar in 2009 was dat percentage in Valkenswaard nog hoger. Per saldo kan gesteld worden dat de scores van Valkenswaard dus over het algemeen niet veel afwijken van de scores in de subregio. Als er een verschil is dan is dat meestal in positieve zin. Wel steekt de leefbaarheid en de veiligheid in de subregio waartoe de Valkenswaard behoort op veel punten positief af ten opzichte van het regionale gemiddelde. Hierbij is een relativering wel op zijn plaats. Het gemiddelde van Zuidoost-Brabant is immers de resultante van alle gemeenten in deze regio, dus ook die van de steden. En uit eerder onderzoek is al gebleken dat het gevoel van onveiligheid en ook het percentage dat slachtoffer is van veel voorkomende criminaliteit toeneemt met de mate van stedelijkheid. 6

7 OVERZICHT KERNINDICATOREN OP WIJK-/KERNENNIVEAU In het hierna volgend overzicht zijn dezelfde indicatoren gepresenteerd met daarbij de wijken van Valkenswaard. Ook hier zijn weer de afwijkingen zichtbaar gemaakt, nu ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde. In tabel 1.2 wordt middels een kleur aangegeven wat de relatieve positie is van een wijk binnen de eigen gemeente. Indien een percentage meer dan drie procentpunten afwijkt van het gemeentelijke percentage, dan is deze lichtgroen of geel gearceerd in tabel 1.2. Als het percentage meer dan 6 procentpunten afwijkt van het gemiddelde, dan is deze rood of groen gearceerd. Op een soortgelijke wijze zijn ook de verschillen bij rapportcijfers van een kleur voorzien, waarbij verschillen van 0,3 tot 0,4 aangeven worden met lichtgroen/geel, en verschillen groter dan 0,4 met rood of groen. Bij de politiecijfers zijn de volgende marges gehanteerd, een verschil van twee per 1000 inwoners heeft een lichte kleur, indien de afwijking vier of groter is ten opzichte van het gemeentelijke cijfer dan is dat in tabel 1.2 met rood of groen gearceerd. Een enkele keer staat er in de tabel een x. Dat is het geval als het aantal deelnemers aan de enquête te klein is om over te rapporteren. De grens ligt in deze rapportage op 100 waarnemingen. Bij minder dan 100 waarnemingen neemt de betrouwbaarheid snel af. Het centrum van Valkenswaard en, in mindere mate Geenhoven, komen als minder goede gebieden uit de analyse. Beide wijken scoren niet goed op de schalen sociale overlast en overige overlast. In het Centrum komt de meeste problemen vaker voor dan gemiddeld in Valkenswaard. Een uitzondering is woninginbraak, dat minder vaak voorkomt. Desondanks liggen de rapportcijfers voor de leefbaarheid en de woonomgeving in de buurt van het gemeentelijk gemiddelde. In Geenhoven geven relatief veel mensen aan dat dronken mensen op straat en overlast van groepen jongeren voorkomen. In Hoge Akkers is, zowel volgens de politiecijfers als volgens de beleving van de mensen, woninginbraak een probleem. Volgens de politiecijfers komt ook vernieling en parkeerproblemen en verkeersstremmingen relatief vaak voor. Relatief veel mensen in Hoge Akkers voelen zich onveilig, maar de sociale cohesie is goed. Het Gegraaf, Kerkakkers en Turfberg zijn wijken die niet veel van het gemiddelde van Valkenswaard afwijken. In deze wijken ervaren de mensen weinig verkeersoverlast, en het aantal parkeerproblemen en verkeersstremmingen per 1000 inwoners is aan de lage kant. Turfberg wijkt vaak in positieve zin af van gemiddeld Valkenswaard. 7

8 Tabel 1.2a: Kernindicatoren Leefbaarheid en Veiligheid per wijk* ** Centru m Hoge Akkers Het Gegraaf Geenhoven Kerkakkers Turfberg rapportcijfer woonomgeving 7,6 7,4 7,7 7,4 7,4 7,5 rapportcijfer leefbaarheid 7,5 7,3 7,7 7,4 7,4 7,4 rapportcijfer veiligheid 7,0 6,9 7,1 7,0 7,1 6,9 schaalscore cohesie 6,6 6,2 6,6 6,3 6,2 6,1 schaalscore sociale overlast 2,6 1,8 1,1 1,4 1,3 1,2 schaalscore overige overlast 2,4 1,8 1,4 1,2 1,2 1,1 schaalscore verloedering x 3,1 x x x 2,7 vernieling per 1000 inwoners 6,8 8,0 9,0 8,2 8,6 4,1 % voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt 14,5 15,7 17,0 14,0 9,0 11,0 bedreiging per 1000 inwoners 3,7 1,0 2,5 3,0 1,9 1,2 mishandeling (fysiek geweld) per 1000 inwoners 10,8 1,3 2,5 1,3 4,5 1,8 % vaak voorkomen inbraak in woningen 2,0 4,4 8,0 2,1 6,7 4,6 woninginbraak per 1000 woningen 6,2 8,3 18,5 7,4 11,2 6,6 % vaak fietsendiefstal in de buurt 15,8 7,0 2,5 5,4 1,3 4,3 fietsendiefstal per 1000 inwoners 8,3 1,6 6,2 2,2 3,0 1,4 % vaak voorkomen beschadiging/vernieling aan/vanaf auto's 16,5 10,6 7,6 11 7,8 5,6 % vaak voorkomen diefstal uit auto's 4,4 1,1 3,8 1,4 2,7 1,6 diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners 6,0 2,2 4,7 1,3 1,9 1,0 schaalscore verkeersoverlast 4,6 4,5 3,4 3,2 2,9 3,3 Parkeerproblemen en verkeersstremming per 1000 inwoners 19,9 5,1 14,3 6 5,6 6,1 % dronken mensen op straat 23,1 10,4 3,9 7,4 1,6 2,5 % vaak voorkomen drugsoverlast 5,7 3,1 3,0 1,0 0,0 2,0 drugsoverlast per 1000 inwoners 0,9 0,6 0,0 0,4 0,4 0,0 % vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren 13,0 10,4 5,1 10,6 2,8 5,8 jeugdoverlast per 1000 inwoners 2,8 2,9 1,9 0,9 1,1 0,6 * Geel/rood is een kleinere/grotere negatieve afwijking ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde, lichtgroen/donkergroen een kleinere/grotere positieve afwijking. ** De Politie Brabant Zuid-Oost heeft haar registratiesysteem gewijzigd. Daardoor zijn de cijfers over 2009 niet dezelfde als die in het onderzoek van 2009 staan vermeld, maar zijn de cijfers van dat jaar hier - voor de vergelijkbaarheid - volgens dezelfde systematiek als van 2011 gepresenteerd. 8

9 Borkel en Schaft komt gunstig uit de vergelijking met gemiddeld Valkenswaard als het gaat om het rapportcijfer woonomgeving en om de sociale cohesie. Op de meeste politiecijfers is de score echter aan de hoge kant. Dommelen-Noord is volgens deze analyse één van de betere wijken in Valkenswaard. Woninginbraak komt daar wel relatief vaak voor. Ook Dommelen-Zuid komt positief uit de vergelijkingen. In Dommel-Zuid komt woninginbraak niet zo vaak voor. Dat geldt ook voor vernieling, mishandeling en parkeerproblemen en verkeersstremmingen. Tabel 1.2b: Kernindicatoren Leefbaarheid en Veiligheid per wijk* ** Borkel & Schaft Dommelen Noord Dommelen Zuid V'waard rapportcijfer woonomgeving 7,9 7,6 7,5 7,5 rapportcijfer leefbaarheid 7,6 7,6 7,3 7,5 rapportcijfer veiligheid 6,8 7,3 7 7,0 schaalscore cohesie 7,6 6,3 6,1 6,3 schaalscore sociale overlast x 0,9 1 1,3 schaalscore overige overlast x 1,2 1,2 1,4 schaalscore verloedering x 3,1 3,2 2,9 vernieling per 1000 inwoners 12,9 6,6 4,0 6,8 % voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt 15,0 11,0 14,0 13,0 bedreiging per 1000 inwoners 5,4 1,1 0,2 1,8 mishandeling (fysiek geweld) per 1000 inwoners 0,7 1,8 0,8 2,8 % vaak voorkomen inbraak in woningen 14,6 4,2 3,2 4,8 woninginbraak per 1000 woningen 21,1 15,3 4,6 9,7 % vaak fietsendiefstal in de buurt 3,7 2,6 5 5,6 fietsendiefstal per 1000 inwoners 5,4 2,1 1,5 3,1 % vaak voorkomen beschadiging/vernieling aan/vanaf auto's 3,9 3,4 9,8 8,6 % vaak voorkomen diefstal uit auto's 6,2 0,4 1,5 2,3 diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners 6,1 1,4 4,0 2,9 schaalscore verkeersoverlast x 3,6 3,3 3,6 Parkeerproblemen en verkeersstremming per 1000 inwoners 25,1 2,9 3,6 8,5 % dronken mensen op straat 0,4 1,0 0,6 5,8 % vaak voorkomen drugsoverlast 1,0 0,0 1,0 1,9 drugsoverlast per 1000 inwoners 1,4 0,5 0,4 0,4 % vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren 2,8 7,4 3,0 6,9 jeugdoverlast per 1000 inwoners 3,4 1,4 1,9 1,7 * Geel/rood is een kleinere/grotere negatieve afwijking ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde, lichtgroen/donkergroen een kleinere/grotere positieve afwijking. ** De Politie Brabant Zuid-Oost heeft haar registratiesysteem gewijzigd. Daardoor zijn de cijfers over 2009 niet dezelfde als die in het onderzoek van 2009 staan vermeld, maar zijn de cijfers van dat jaar hier - voor de vergelijkbaarheid - volgens dezelfde systematiek als van 2011 gepresenteerd. 9

10 10

11 2. Gemeenten vergeleken In dit deel van de rapportage Veiligheidsmonitor 2009 worden de belangrijkste bevindingen voor zes gemeenten uit Zuidoost-Brabant gepresenteerd. Deze zes gemeenten (Best, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) hebben alle in dezelfde tijdsperiode, op dezelfde wijze een veiligheidsmonitor laten uitvoeren. De cijfers kunnen daarom uitstekend met elkaar worden vergeleken. Algemene kenschets 6 gemeenten Van de zes gemeenten, zijn er twee met minder dan inwoners, namelijk Waalre en Oirschot. Twee gemeenten hebben meer dan inwoners, te weten Veldhoven en Geldrop-Mierlo. Totaal subregio Best Geldrop- Mierlo Oirschot Valkenswaard Veldhoven Waalre Jonger dan 20 jaar tot 65 jaar jaar of ouder Totaal Jonger dan 20 jaar 23% 26% 23% 25% 21% 23% 25% 20 tot 65 jaar 59% 60% 59% 59% 59% 60% 54% 65 jaar of ouder 18% 15% 18% 16% 20% 17% 21% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshh. zonder kinderen Meerpersoonshh. met kinderen Totaal Eenpersoonshuishouden 29% 26% 32% 25% 32% 29% 28% Meerpersoonshh. zonder kinderen 34% 32% 33% 34% 34% 35% 35% Meerpersoonshh. met kinderen 37% 42% 36% 41% 33% 36% 37% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Op het gebied van de bevolkingssamenstelling naar leeftijd verschillen de zes gemeenten niet veel van elkaar. Het aandeel jongeren (< 20 jaar) ligt in alle zes de gemeenten tussen de 20 en 26%. Waalre en Valkenswaard hebben naar verhouding de meeste 65-plussers. Ook qua huishoudensamenstelling zijn de zes gemeenten redelijk met elkaar te vergelijken. Valkenswaard en Geldrop-Mierlo kennen verhoudingsgewijs iets meer eenpersoonshuishoudens. In Oirschot en Best wonen naar verhouding iets meer gezinnen met kinderen. 11

12 Rapportcijfers algemeen Om een algemeen beeld te krijgen van de veiligheid en de leefbaarheid in een gemeente, is aan de respondenten gevraagd om de leefbaarheid, veiligheid en de woonomgeving te beoordelen met een rapportcijfer. De rapportcijfers liggen om en nabij de zeven. In alle gemeenten wordt van de drie aspecten de woonomgeving het hoogst gewaardeerd. Het gemiddelde van de zes gemeenten is een 7,6. Brabant- Zuidoost (zob) scoort een 7,4. De leefbaarheid wordt in de zes gemeenten gemiddeld met een 7,5 beoordeeld, de veiligheid scoort in deze zes gemeenten gemiddeld een 7,1. In de hele subregio Brabant-Zuidoost wordt de veiligheid met een 6,9 beoordeeld en de leefbaarheid met een 7,4. Waalre springt er op alle drie de rapportcijfers uit in positieve zin. 12

13 Sociale samenhang en overlast door omwonenden In de Veiligheidsmonitor is een aantal vragen opgenomen over de leefbaarheid van de woonbuurt, waaronder over de sociale cohesie van de buurt. Op basis van een zestal vragen is een score voor sociale cohesie berekend. De beoordeling is gebaseerd op de volgende items: - de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks;- de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om;- ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is;- ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen; - ik heb veel contact met andere buurtbewoners en - ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in deze buurt Op eenzelfde wijze is ook de sociale overlast in kaart gebracht. Deze schaal is opgebouwd uit de volgende items:- dronken mensen op straat;- mensen die op straat worden lastiggevallen en drugsoverlast; - overlast van groepen jongeren. Naast de sociale overlast is er een schaal ontwikkeld die de overige overlast meet. Deze is opgebouwd uit de volgende items:- overlast door horecagelegenheden; - van zwervers of daklozen; - dronken mensen op straat;- overlast van omwonenden en - andere vormen van geluidsoverlast. Voor sociale cohesie geldt, hoe hoger de waarde, hoe meer respondenten een goed gevoel hebben over de mensen die bij hun in de buurt wonen. Bij de beoordeling voor de overlastscores geldt dat hoe hoger de score, hoe meer overlast mensen ervaren. Alle drie de schalen lopen van 0 tot 10. De beoordeling van de sociale cohesie is het hoogst, en dus ook het meest positief, in Oirschot. Mensen in deze gemeenten kunnen kennelijk goed met elkaar overweg. Op het gebied van sociale overlast zijn de verschillen tussen de zes gemeenten niet groot. Waalre komt als beste gemeente (bij overlastcijfers geldt immers, hoe lager hoe beter) uit de bus. Mensen in Waalre, maar ook in Oirschot ervaren nauwelijks overlast van elkaar. In de andere gemeenten overigens ook niet. Met betrekking tot de overige overlast zijn de verschillen tussen de zes gemeenten ook klein. Alle scores liggen om en nabij het subregionale gemiddelde, een 1,2. De complete subregio Brabant- Zuidoost behaalt hogere scores op beide overlastcijfers. Deze hogere scores worden voornamelijk veroorzaakt door de steden Helmond en Eindhoven. 13

14 Een schone en veilige omgeving Als een buurt veel vandalisme en vernielingen kent, dan noemen we deze buurt verloederd. Vaak zijn het juist deze buurten waar mensen zich niet veilig voelen in de eigen buurt. In deze paragraaf presenteren we daarom de schalen voor bedreigende situaties en verloedering, alsmede de gegevens over de onveiligheidsgevoelens. De schaal voor verloedering is opgebouwd uit de volgende items: Heeft u het idee dat.. vaak voorkomt in uw buurt? - vernieling van telefooncellen, tram- en bushokjes; - bekladding van muren, gebouwen;- rommel op straat en - hondenpoep op straat. De beoordeling voor bedreigende situaties wordt berekend over de volgende items: Heeft u het idee dat.. vaak voorkomt in uw buurt? - geweldsdelicten; - mensen die op straat worden lastig gevallen; - bedreigingen; - jeugdcriminaliteit - straatroof; - nagefloten worden; - drugsoverlast en - overlast van groepen jongeren. Qua verloedering wijken de zes gemeenten samen niet af van het cijfer voor verloedering in Brabant- Zuidoost, een 3. Wel is er een gemeente die duidelijk boven het subregiogemiddelde scoort: Geldrop- Mierlo. Duidelijk onder het subregiogemiddelde scoren Waalre en Oirschot. De beoordeling voor dreiging loopt van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor veel bedreigende situaties in de buurt. Het gemiddelde van de zes gemeenten ligt op 0,8. Dat wil zeggen dat in de subregio bewoners nauwelijks te maken hebben met bedreigende situaties in de buurt waar ze wonen. 14

15 Ook de politie registreert deze gegevens. Het blijkt dan dat vernielingen vaker voorkomen dan Mishandeling (fysiek geweld). Gemiddeld vinden er 2,6 mishandelingen plaats per inwoners. In Waalre komt mishandeling beduidend minder voor: 0,7 per inwoners. Gemiddeld komen vernielingen in deze zes gemeenten ongeveer 7,5 keer per inwoners voor, in Geldrop-Mierlo iets vaker. Van de onderzochte gemeenten zegt gemiddeld 17% van de bevolking dat men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. In Best en Veldhoven is dit percentage hoger, in Oirschot en Valkenswaard lager. 15

16 Woninginbraak Ongeveer 8% van de bevolking in de subregio denkt dat woninginbraken bij hun in de buurt vaak voorkomen. In Veldhoven leeft die gedachte meer dan in de andere gemeenten. We kunnen ook kijken naar het aantal keren dat woninginbraak bij de politie aangegeven wordt. Gemiddeld vinden er in deze zes gemeenten 13,7 woninginbraken per woningen plaats. In Valkenswaard maar 9,7 en in Waalre 17,2. 16

17 Voertuigencriminaliteit In deze paragraaf komt de diefstal van fietsen en diefstal vanuit de auto s aan bod. Ook behandelen we beschadigingen en vernielingen aan auto s. Fiets In Geldrop-Mierlo doet men het vaakst aangifte van fietsendiefstal, in Waalre het minst. In Geldrop- Mierlo denkt 5% van de bewoners dat fietsendiefstal (in de buurt) vaak voorkomt, in Waalre is dat 3%. Auto Diefstal uit/vanaf de auto komt gemiddeld 4,2 maal per inwoners in de subregio voor. Ook hier geldt dat het gemiddelde van de subregio lager is dan in Brabant-Zuidoost, waar gemiddeld 5,8 keer per inwoners diefstal uit/vanaf auto s plaatsvindt. 7% van de bewoners van de subregio is van mening dat beschadiging aan auto s vaak voorkomt. Het meest denkt men dat in Best en Valkenswaard. 17

18 Verkeersoverlast De beoordeling van verkeersoverlast is samengesteld uit een aantal vragen uit vragenblok 2: Beleving buurtproblemen, namelijk: Heeft u het idee dat.. vaak voorkomt in uw buurt? - agressief verkeersgedrag; - geluidsoverlast door verkeer; - te hard rijden en - parkeeroverlast. Gemiddeld wijken de zes gemeenten op het gebied van verkeersoverlast weinig af van de overige gemeenten in Brabant-Zuidoost. Gemiddeld komt de score voor de zes gemeenten uit op een 3,4. De schaal loopt van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor veel overlast. Ondanks dat bewoners van de gemeente Oirschot minder dan in de andere gemeenten aangeven overlast van het verkeer te ervaren, zijn de parkeerproblemen en verkeersstremming in deze gemeente het hoogst. Met 9,8 per inwoners scoort Oirschot zelfs boven het gemiddelde voor Zuidoost-Brabant. 18

19 Alcohol en drugsoverlast Overlast door drank en/of drugsgebruikers is in de subregio minder dan in Brabant-Zuidoost (inclusief de steden) Jeugd en veiligheid Meldingen van jeugdoverlast worden in Veldhoven (4,8 per inwoners) meer gedaan dan in de andere gemeenten. Het aandeel van de bewoners dat van mening is dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt is ook in Veldhoven het hoogst (11%). Dit aandeel is ook hoog in Best (10%). 19

20 3 Resultaten in grafiek: Veiligheid in beeld In dit hoofdstuk beschrijven we aan de hand van gegevens uit de enquête veiligheid en de politie registraties de veiligheidssituatie in de gemeente. Dit is feitelijk te beschouwen als achtergrondinformatie van de tabellen zoals in hoofdstuk 1 gepresenteerd. Deze is vooral gebaseerd op de door de VNG in Kernbeleid Veiligheid; Handreiking voor gemeenten benoemde thema's. Naast de gegevens uit de tabel 1 worden nog wat aanvullende indicatoren toegevoegd, zowel op gemeente als lager geaggregeerd gebiedsniveau. Een enkele keer ontbreekt er in de grafieken een cijfer. Zo ontbreekt nogal eens een keer het cijfer over Borkel en Schaft over Dat komt doordat het aantal deelnemers aan de enquête dan te klein is om over te rapporteren. De grens ligt in deze rapportage op 100 waarnemingen. Bij minder dan 100 waarnemingen neemt de betrouwbaarheid snel af. 20

21 Rapportcijfers algemeen Om de beleving van veiligheid in kaart te brengen is in de Veiligheidsmonitor aan de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren gevoelens van onveiligheid. Respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt. De enige wijk die er echt uitspringt met een hoog rapportcijfer is Dommelen-Noord. Grafiek 3.1 Rapportcijfer veiligheid in de buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en

22 Overlast tussen bewoners / sociale kwaliteit leefomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de eigen buurt weergegeven. Grafiek 3.2 Rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en

23 Verloedering kwaliteit woonomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de woonomgeving weergegeven, dat de burgers aan hun eigen buurt toebedelen. In Borkel en Schaft geven de mensen een hoog cijfer, nl. bijna een acht, voor de woonomgeving. Grafiek 3.3 Rapportcijfer woonomgeving [gemiddelde 1-10], 2009 en

24 Sociale samenhang en overlast door omwonenden Overlast draagt in negatieve zin bij aan de leefbaarheid van de buurt. Om de sociale overlast in de buurt in beeld te krijgen, is een score samengesteld op basis van de mate van overlast die wordt ervaren van dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast en overlast van groepen jongeren. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale overlast. Het centrum van Valkenswaard en Geenhoven kennen relatief veel sociale overlast. Grafiek 3.4 Schaalscore 'Sociale overlast' [score 0 tot 10], 2009 en

25 Naast sociale overlast dragen ook andere vormen van overlast in negatieve zin bij aan de sociale kwaliteit van de buurt. Er zijn vijf soorten overlast aan de respondenten voorgelegd: overlast door omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast (dan door verkeer), dronken mensen op straat, overlast van zwervers en daklozen en overlast door horeca. In onderstaande grafiek is af te lezen in welke mate burgers last hebben van deze vormen van overlast. Naarmate de score hoger is wordt meer overlast ervaren. Het centrum van Valkenswaard en Geenhoven kennen relatief veel overige overlast. Grafiek 3.5 Schaalscore 'Overige overlast' [score 0 tot 10], 2009 en

26 In de volgende grafiek is af te lezen hoe het is gesteld met de sociale samenhang in de buurt. Hierbij staan de sociale contacten en de betrokkenheid tussen buurtbewoners centraal. De respondenten is gevraagd hun mening te geven ten aanzien van een viertal stellingen: mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks, mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid en ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Deze stellingen zijn samengevoegd tot één schaalscore die de mate van samenhang in de buurt meet op een schaal van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale cohesie. In Borkel en Schaft blijkt de sociale cohesie erg hoog te zijn. Grafiek 3.6 Schaalscore 'Sociale cohesie' [score 0 tot 10], 2009 en

27 Onvrede over de bevolkingssamenstelling (naar bijvoorbeeld leeftijd of etniciteit) kan de ervaren leefbaarheid negatief beïnvloeden, omdat men bijvoorbeeld vindt dat bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. In onderstaande grafiek is het aandeel mensen weergegeven, dat (helemaal) niet tevreden is met de samenstelling van de bevolking in de buurt. Grafiek 3.7 Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt [% (helemaal) mee oneens van totale bevolking], 2009 en

28 In de enquête is naast de samenhang ook gevraagd of bewoners het afgelopen jaar zelf actief zijn geweest om hun buurt te verbeteren. Actieve inzet door bewoners zelf kan bijdragen aan een positief gevoel ten aanzien van de buurt en haar bewoners. In onderstaande grafiek staat het aandeel bewoners weergegeven dat aangeeft zich actief te hebben ingezet om de buurt te verbeteren. In Borkel en Schaft is één derde van de inwoners actief in buurtverbetering. Grafiek 3.8 Actief in buurtverbetering? [% ja van totale bevolking], 2009 en

29 Bij de politie worden incidenten met betrekking tot burenoverlast geregistreerd. Het aantal incidenten geeft een indicatie voor de mate van sociale overlast binnen en tussen groepen buurtbewoners. In onderstaande twee grafieken staat het aantal bij de politie geregistreerde incidenten per inwoners in de jaren 2009 en 2011 weergegeven. Grafiek 3.9 Burengerucht / relatieproblemen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

30 Een schone en veilige omgeving De kwaliteit van de woonomgeving is eveneens in kaart gebracht aan de hand van een viertal vragen over de perceptie van de fysieke woonomgeving: de mate waarin bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling van straatmeubilair plaats vindt in de eigen buurt. Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer verloedering wordt ervaren. Grafiek 3.10 Schaalscore fysieke verloedering [score 0-10], 2009 en

31 In de volgende tabellen is af te lezen hoe tevreden de bewoners zijn over een aantal buurtvoorzieningen. In de tabel wordt per buurtvoorziening het percentage bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is getoond. Ten aanzien van voorzieningen in de buurt is men in Valkenswaard het minst tevreden over de voorzieningen voor ouderen. In Borkel en Schaft is men vaker ontevreden over voorzieningen dan in Valkenswaard in zijn geheel. Tabel Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2011 Kwaliteit woning Winkels voor dagelijkse boodschappe n Basisonderwijs Parkeergelegenheid Openbaar vervoer Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzien - ingen Centrum Geenhoven Hoge Akkers Het Gegraaf Kerkakkers Turfberg Borkel & Schaft Dommelen Noord Dommelen Zuid Valkenswaard Brabant-Zuidoost Tabel Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2009 Kwaliteit woning Winkels voor dagelijkse boodschappe n Basisonderwijs Parkeergelegenheid Openbaar vervoer Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzien - ingen Centrum Geenhoven Hoge Akkers Het Gegraaf Kerkakkers Turfberg Borkel & Schaft Dommelen Noord Dommelen Zuid Valkenswaard Brabant-Zuidoost

32 Uit onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) eens is met de stellingen over het onderhoud dat door de gemeente in de buurt wordt uitgevoerd. Over het algemeen is ruim de helft van de bevolking tevreden over de manier waarop de gemeente het onderhoud in de buurt uitvoert. Onderhoud aan wegen, paden en pleintjes zou volgens de bewoners beter kunnen in met name Geenhoven. Ook zou in Borkel en Schaft het onderhoud aan perken en plantsoenen beter kunnen. Ruim driekwart van de bevolking van Valkenswaard vindt dat het buiten goed verlicht is. Alleen in Borkel en Schaft vindt een kleine meerderheid dat het buiten niet goed verlicht is. Tabel 3.2 Leefbaarheid woonbuurt [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en 2011 Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Het is buiten goed verlicht Centrum Geenhoven Hoge Akkers Het Gegraaf Kerkakkers Turfberg Borkel & Schaft x 58 x 52 x 47 Dommelen Noord Dommelen Zuid Valkenswaard Brabant-Zuidoost

33 Onderstaande grafieken laten zien hoeveel procent van de bevolking van mening is dat de buurt ten opzichte van vorig jaar vooruit dan wel achteruit is gegaan. In Kerkakkers vinden veel mensen dat er vooruitgang was; in Het Gegraaf daarentegen zien relatief veel mensen achteruitgang. Grafiek Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar?

34 Grafiek Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar?

35 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de ondervraging slachtoffer is geworden van enige vorm van vernieling, dat wil zeggen dat er moedwillig iets vernield of beschadigd is, zonder dat daarbij iets gestolen is (exclusief vernielingen aan de auto). Hierbij gaat het om slachtofferschap in de eigen buurt en elders in de gemeente. Grafiek Vernieling [% slachtoffers in eigen buurt en elders in gemeente van totale bevolking],

36 Grafiek Vernieling [% slachtoffers in eigen buurt en elders in gemeente van totale bev.],

37 Ook de politie registreert vernielingen die bij hen worden gemeld. In onderstaande grafiek zien we het gemiddeld aantal incidenten van vernielingen per 1000 inwoners. In Borkel en Schaft komen vernielingen relatief vaak voor. In de Turfberg en Dommelen-Zuid relatief weinig. In het Centrum, Hoge Akkers, Het Gegraaf en Kerkakkers worden er in 2011 minder vernielingen gemeld dan in Grafiek 3.13 Vernieling [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

38 Ook bij de politie worden mishandelingen (fysiek geweld) geregistreerd. In de onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel van deze voorvallen er in 2009 hebben plaatsgevonden per 1000 inwoners. Mishandeling wordt relatief vaak geregistreerd in het Centrum. Grafiek 3.14 Mishandeling (fysiek geweld) [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

39 In de volgende grafiek staat het gemiddeld aantal bij de politie bekende voorvallen van bedreiging per 1000 inwoners weergegeven. Opvallend is de hoge score in Borkel en Schaft, zowel voor 2009 als voor In 2009 scoorden Hoge Akkers, Het Gegraaf en Kerkakkers ook erg hoog, Voor die gebieden kunnen we nu een afname constateren. Grafiek 3.15 Bedreiging [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

40 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Onderstaande grafieken geeft aan hoeveel procent van de bevolking zich vaak, soms of zelden onveilig voelt in de eigen buurt. In Hoge Akkers voelen mensen zich vaker onveilig dan in Valkenswaard in zijn geheel. Grafiek Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking),

41 Grafiek Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking),

42 Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag Het komt wel eens voor dat bewoners vermijdingsgedrag vertonen door onveilige situaties uit de weg te gaan. Dit vermijdingsgedrag kan duiden op angstgevoelens. In onderstaande tabel is af te lezen hoeveel procent van de bevolking last heeft van specifieke angstgevoelens of vermijdingsgedrag vertoont. Ongeveer 1 op de 8 (13%) inwoners van Valkenswaard geeft aan dat het vaak voorkomt dat men s avonds de deur niet opent omdat men het niet veilig acht. Met name in Geenhoven komt dit vaak voor. De overige vormen van vermijding komen duidelijk minder vaak voor. Tabel 3.3 Komt het wel eens voor dat u...? [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 's avonds/ 's nachts niet open doen Omlopen/ Omrijden onveilig plekken Kind(eren) toegang bepaalde plekken verbieden Voelt zich onveilig 's avonds op straat Niet op gemak alleen thuis Centrum Geenhoven Hoge Akkers Het Gegraaf x 9 x 1 x 1 x 2 x 1 Kerkakkers Turfberg Borkel & Schaft Dommelen Noord Dommelen Zuid Valkenswaard Brabant-Zuidoost

43 Onveilige plekken Niet alleen in de eigen buurt, maar ook op andere plekken kunnen mensen zich onveilig voelen. In onderstaande tabel is af te lezen wat oorzaken van onveiligheidsgevoelens kunnen zijn en hoeveel procent van de bevolking daar last van heeft. Tabel 3.4 Onveilig voelen [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Rondom uitgaansgelegenheden Bij rondhangende jongeren In het centrum van de gemeente In het winkelgebied In het openbaar vervoer Centrum Geenhoven Hoge Akkers Het Gegraaf x 2 x 6 x 1 x 0 x 0 Kerkakkers Turfberg Borkel & Schaft Dommelen Noord Dommelen Zuid Valkenswaard Brabant-Zuidoost

44 Woninginbraak In onderstaande grafiek staat het percentage mensen weergegeven dat zegt dat inbraak in woningen vaak voorkomt bij hen in de buurt. Naar het idee van erg veel inwoners van Borkel en Schaft komt woninginbraak in hun buurt voor. Grafiek 3.17 Inbraak woningen in uw buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

45 Ook de politie registreert inbraken. In onderstaande grafiek staat het aantal incidenten weergegeven per 1000 woningen (in een gebied). In de wijken Hoge Akkers, Borkel en Schaft en Dommelen-Noord worden relatief veel woninginbraken geregistreerd. In Dommelen-Zuid komt woninginbraak betrekkelijk weinig voor. Grafiek 3.18 Diefstal/Inbraak woning [aantal incidenten per 1000 woningen], 2009 en

46 Voertuigcriminaliteit De volgende 3 grafieken laten zien hoe vaak men denkt dat voertuigcriminaliteit in de eigen buurt voorkomt. De eerste grafiek geeft het percentage inwoners dat zegt dat fietsendiefstal vaak plaats vindt in de buurt. Veel inwoners van het Centrum denken dat fietsendiefstal bij hun voorkomt. In Kerkakkers denken nu veel minder mensen dan in 2009 dat fietsendiefstal in hun buurt vaak voorkomt. Grafiek 3.19 Fietsendiefstal in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

47 De volgende grafiek geeft het percentage bewoners weer dat zegt dat diefstal UIT auto s vaak voor komt in de eigen buurt. We zien een hoge score voor Borkel en Schaft. Grafiek 3.20 Diefstal uit auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

48 De onderstaande grafiek laat het percentage burgers zien dat van mening is dat beschadiging en/of vernieling AAN en VANAF auto s vaak voor komt in de eigen buurt voor komt. In het Centrum komt dit vaak voor, hoewel minder vaak dan in Grafiek 3.21 Beschadiging/vernieling aan en vanaf auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

49 In onderstaande grafieken worden het aantal incidenten per 1000 inwoners weergegeven van de delicten diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen, diefstal van (motor)voertuigen en fietsendiefstal (inclusief snor- en bromfietsen). Deze cijfers geven weer in welke gebieden veel en in welke minder diefstallen plaatsvinden. Fiestendiefstal komt relatief vaak voor in het Centrum. Dat geldt ook voor diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Dit komt ook vaker voor in Borkel en Schaft. Grafiek Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners],

50 Grafiek Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners],

51 Verkeersoverlast Om zicht te krijgen op de verkeersoverlast in de buurt is een samengestelde variabele geconstrueerd aan de hand van een aantal vragen over de mate waarin mensen vinden dat ze in hun woonbuurt last hebben van het verkeer. Het gaat dan om zaken als agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer, te hard rijden en parkeeroverlast. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10 en naarmate de score hoger is wordt er meer verkeersoverlast ervaren. Het Centrum en Geenhoven kennen betrekkelijk veel verkeersoverlast volgens de inwoners. In Kerkakkers is de verkeersoverlast lager dan in Valkenswaard in zijn geheel. Grafiek 3.23 Schaalscore verkeersoverlast [score 0-10], 2009 en

52 In de veiligheidsmonitor zijn geen vragen opgenomen die informeren naar slachtofferschap met betrekking tot verkeersongevallen. Maar deze worden wel geregistreerd bij de politie. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel incidenten van verkeersongevallen er zich in het afgelopen jaar in een bepaald gebied hebben voorgedaan in verhouding tot het aantal inwoners in het gebied. In veel buurten is er niet heel veel veranderd sinds Dat geldt niet voor het Centrum en Borkel en Schaft: daar is het aantal verkeersongevallen toegenomen. Grafiek 3.24 Aantal verkeersongevallen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

53 Ook wordt het aantal meldingen van verkeersoverlast (parkeerproblemen en verkeersstremming) door de politie geregistreerd. In onderstaande grafiek staat het aantal meldingen van verkeersoverlast per 1000 inwoners weergegeven. Wijken die opvallen in negatieve zin zijn Centrum en Borkel en Schaft. Grafiek 3.25 Aantal incidenten verkeersoverlast [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

54 Alcohol en drugsoverlast In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel procent van de bevolking (van de genoemde gebieden) zegt dat er in de buurt vaak dronken mensen op straat zijn. Dit probleem speelt volgens de inwoners van het Centrum en, in mindere mate, van Geenhoven. Grafiek 3.26 Dronken mensen op straat in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

55 De volgende grafiek geeft zicht op drugsoverlast die in de buurt wordt gesignaleerd. In de grafiek is weergegeven hoeveel procent van de bevolking vindt dat er vaak sprake is van drugsoverlast in de buurt. In het Centrum geeft een kleine 6% van de bewoners aan dat dit speelt. In de overige wijken is dat nog veel minder. Grafiek 3.27 Drugsoverlast in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

56 Jeugd en veiligheid Onderstaande grafiek toont hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) oneens is met de stelling dat er goede voorzieningen voor jongeren in de buurt zijn. Grafiek 3.28 Goede voorzieningen in de buurt voor jongeren [% (helemaal) mee oneens], 2009 en

57 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking vaak overlast van groepen jongeren in de buurt ondervindt. In het Centrum, Geenhoven en het Gegraaf komt volgens de inwoners overlast van groepen jongeren relatief vaak voor. Het valt op dat de situatie in het centrum sterk verbeterd is sinds Grafiek 3.29 Overlast van groepen jongeren in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

58 Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar jongeren rondhangen is weergegeven in de volgende grafiek. Grafiek 3.30 Onveilig voelen op plekken waar jongeren rondhangen [% vaak van totale bevolking], 2009 en

59 De meldingen van overlast van jeugd die de politie ontvangt worden geregistreerd. Onderstaande grafiek geeft het aantal incidenten per 1000 inwoners voor de verschillende gebieden. Het Centrum, Geenhoven en Borkel en Schaft vallen in negatieve zin op. De situatie is in enkele buurten ten opzichte van 2009 sterk verbeterd. We noemen Het Gegraaf en Dommelen-Noord. Grafiek 3.31 Melding overlast jeugd [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en

60 In onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel procent van de burgers jeugdcriminaliteit in de eigen buurt vaak signaleert. Grafiek 3.32 Jeugdcriminaliteit in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en

61 Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel procent van de inwoners het er (helemaal) mee eens is dat er goede speelplekken voor kinderen in de buurt aanwezig zijn. Grafiek 3.33 Goede speelplekken voor kinderen in de buurt [% (helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Colofon Serie Statistiek /12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres:

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009

VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009 VEILIGHEIDSMONITOR ASTEN 2009 Opdrachtgever: Gemeente Asten Opdrachtnemer: Gemeente Helmond, Afdeling Onderzoek en Statistiek Datum : mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Leefbaarheid & Veiligheid 2008

Leefbaarheid & Veiligheid 2008 Leefbaarheid & Veiligheid 2008 O&S januari 2009 Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 Leefbaarheid 11 2.1 Leefbaarheid in de buurt 11 2.2 Fysieke woonomgeving 14 2.3 Sociale woonomgeving 16 2.4 Betrokkenheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten VEILIGHEIDSMONITOR Asten 2017 Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten COLOFON Titel : VEILIGHEIDSMONITOR 2017, Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 Titel: Veiligheidsmonitor Helmond 2011 Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Uitgevoerd door: Afdeling Onderzoek en Statistiek Wilma Timmers Datum : Juli 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor

Integrale Veiligheidsmonitor ........... Integrale Veiligheidsmonitor ++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ kaft gemeente diverse.indd 5 08-04-2010 14:43:46 bureau Veiligheidsmonitor - 1 - INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Helmond

Veiligheidsmonitor Helmond Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Helmond Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Helmond VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2013 Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Helmond Onderzoek en Statistiek COLOFON Titel : VEILIGHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/134

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie