LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN"

Transcriptie

1 LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en met 2007 is dit onderzoek in eigen beheer uitgevoerd. In 2009 en 2011 heeft Ede deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Vanwege grote veranderingen in de vragenlijst en de onderzoeksopzet van het landelijke onderzoek in 2012, is besloten het onderzoek vanaf 2013 weer in eigen beheer uit te voeren. Ondanks deze wisselingen blijft een trendmatige vergelijking met voorgaande jaren mogelijk. De Leefbaarheidsmonitor Ede 2015 levert resultaten op voor de wijken en dorpen van de gemeente Ede en voor tien specifieke buurten binnen de wijken Ede-Oost, Ede-West, Ede- Veldhuizen en Ede-Zuid. RESPONS Ruim inwoners van 15 jaar en ouder zijn per brief uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Meedoen kon via internet, schriftelijk of telefonisch. In totaal hebben inwoners aan het onderzoek meegewerkt; een respons van 37 procent. Het grootste deel van de respondenten heeft een internetvragenlijst ingevuld: 66 procent. Verder heeft 7 procent een papieren vragenlijst ingevuld en bij 27 procent is de enquête telefonisch afgenomen. INHOUD RAPPORTAGE Deze rapportage bevat enkele samenvattende tabellen en grafiekenoverzichten van de belangrijkste indicatoren van leefbaarheid, veiligheid en participatie uit het onderzoek van 2015 en een trendmatige vergelijking per wijk/dorp/buurt van een aantal indicatoren die langjarig gemeten zijn. Achtereenvolgens komen aan bod: Leefbaarheid, Veiligheid en Participatie in vogelvlucht, per wijk/dorp, 2015 Leefbaarheid, Veiligheid en Participatie in vogelvlucht, 10 buurten, 2015 Belangrijkste buurtproblemen die de gemeente met voorrang zou moeten aanpakken, top 3 per wijk/buurt, 2015 Grafiekenoverzicht ontwikkeling langjarig gemeten indicatoren Leefbaarheid, Veiligheid en Participatie, per wijk/dorp en buurten, Samenstelling schaalscores en indicatoren De uitkomsten van alle enquêtevragen van de Leefbaarheidsmonitor 2015, uitgesplitst naar wijken/dorpen en buurten zijn opgenomen in een separaat tabellenboek. INTERPRETATIE SCHAALSCORES In de tabellen en grafieken worden behalve percentages en rapportcijfers ook schaalscores gebruikt. Een schaalscore is geen rapportcijfer. Een schaalscore is gebaseerd op enkele samenhangende vragen over hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld Verloedering (deze score is gebaseerd op de mate waarin - in de beleving van inwoners - bekladding van muren of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling voorkomt in de buurt). Hierbij geldt: hoe hoger de schaalscore hoe meer verloedering inwoners ervaren.

2 LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN PARTICIPATIE IN VOGELVLUCHT, PER WIJK/DORP 2015 Ede-Oost (excl. Centrum) Ede-Centrum Ede-West Veldhuizen A Veldhuizen B Kernhem Ede-Zuid Maandereng Rietkampen Ede-stad Bennekom Lunteren Ederveen / De Klomp Harskamp Wekerom Otterlo Dorpen en buitengebied Gemeente Ede Ede tov gemeenten Leefbaarheid in de buurt Sociale cohesie (schaalscore; hoog=gunstig) 6,2 5,8 6,0 5,8 6,0 6,1 5,5 5,9 6,1 5,9 6,6 7,0 7,1 7,3 7,4 7,5 6,9 6,3 + Fysieke kwaliteit buurt (schaalscore; hoog=gunstig) 5,6 5,6 5,8 5,7 6,3 6,5 5,8 6,1 6,6 6,0 6,1 5,6 5,8 6,0 5,7 5,5 5,8 5,9 + Rapportcijfer leefbaarheid in de buurt 7,6 7,2 7,2 6,8 7,3 7,5 7,0 7,2 7,5 7,3 7,8 7,7 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7 7,5 + Verloedering (schaalscore; laag=gunstig) 2,4 3,7 3,5 4,5 4,0 3,1 3,7 3,7 3,2 3,5 2,6 2,0 2,0 2,5 1,9 2,1 2,3 3,0 + Sociale overlast (schaalscore; laag=gunstig) 1,9 3,9 1,9 2,5 1,4 1,0 2,5 2,0 1,2 1,9 0,6 0,9 0,8 1,2 0,7 1,1 0,8 1,4 + Verkeersoverlast (schaalscore; laag=gunstig) 3,5 4,4 4,0 4,3 3,5 3,8 4,1 3,8 3,5 3,8 3,2 2,5 3,1 2,7 3,2 3,1 2,9 3,5 + Overige overlast (schaalscore; laag=gunstig) 1,8 3,1 2,0 1,6 1,1 1,1 2,3 1,4 0,9 1,7 0,9 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 1,4 x Veiligheid in de buurt % weleens onveilig in eigen buurt 27% 26% 30% 41% 28% 29% 35% 23% 27% 23% 10% 9% 9% 13% 7% 14% 10% 26% + % slachtoffer geweldsdelict eigen buurt 1% 3% 3% 6% 2% 1% 3% 3% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 2% x % slachtoffer vermogensdelict eigen buurt 10% 20% 15% 13% 15% 9% 18% 12% 13% 14% 11% 12% 10% 14% 8% 13% 12% 13% + % slachtoffer vernieling eigen buurt 13% 24% 20% 20% 15% 13% 18% 21% 12% 17% 10% 11% 9% 7% 6% 10% 10% 14% + Buurtontwikkeling Oordeel ontwikkeling buurt (vooruit-achteruit) -9% -3% -8% 19% -1% 10% -2% -3% -6% -3% -1% -9% -1% -2% 20% 9% -2% -2% + Verwachte ontwikkeling buurt (saldo vooruit-achteruit) -14% -6% -6% 18% -5% 5% 4% -16% -8% -4% 8% -3% -2% -3% 17% -9% 1% -2% x Participatie % actief geweest in de buurt 18% 21% 19% 26% 23% 21% 19% 27% 17% 21% 21% 18% 16% 14% 24% 37% 20% 20% x % medeverantwoordelijk voor de buurt 73% 65% 69% 68% 75% 78% 64% 71% 73% 71% 75% 73% 67% 69% 72% 76% 73% 71% x % vrijwilligers 52% 47% 42% 40% 47% 45% 44% 46% 42% 45% 55% 49% 52% 39% 53% 52% 51% 47% x % te weinig contacten in de buurt 10% 15% 17% 15% 12% 16% 21% 16% 12% 15% 11% 6% 7% 8% 8% 5% 8% 12% x % soms of vaak eenzaam 17% 20% 18% 19% 16% 18% 20% 14% 12% 17% 16% 10% 13% 12% 11% 4% 12% 15% x Legenda: significant gunstiger dan Ede-stad significant gunstiger dan Dorpen en buitengebied significant ongunstiger dan Ede-stad significant ongunstiger dan Dorpen en buitengebied + Ede significant gunstiger dan gemeenten + Ede gunstiger dan gemeenten

3 LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN PARTICIPATIE IN VOGELVLUCHT, 10 BUURTEN 2015 Ede-Centrum (Ede-Oost) Indische buurt (Ede-West) Vogelbuurt (Ede-West) Bloemenbuurt (Ede-West) De Horsten (Veldhuizen A) De Burgen (Veldhuizen A) De Velden en Beken (Veldhuizen B) Uitvindersbuurt (Ede-Zuid) Hoogbouw-Zuid (Ede-Zuid) Reehorst+Enka (Ede-Zuid) Ede-stad Gemeente Ede Gemeente Ede t.o.v gemeenten Leefbaarheid in de buurt Sociale cohesie (schaalscore; hoog=gunstig) 5,8 5,8 5,9 6,0 5,6 6,0 5,9 5,5 5,0 5,8 5,9 6,3 + Fysieke kwaliteit buurt (schaalscore; hoog=gunstig) 5,6 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 6,0 6,4 5,8 5,2 6,0 5,9 + Rapportcijfer leefbaarheid buurt 7,2 6,9 7,2 7,2 6,7 7,0 7,3 7,2 6,6 7,2 7,3 7,5 + Verloedering (schaalscore; laag=gunstig) 3,7 3,5 3,8 3,3 4,3 4,4 4,1 3,4 5,0 2,9 3,5 3,0 + Sociale overlast (schaalscore; laag=gunstig) 3,9 2,1 2,5 1,6 2,7 2,0 1,5 2,3 3,6 1,8 1,9 1,4 + Verkeersoverlast (schaalscore; laag=gunstig) 4,4 4,6 4,3 4,1 4,6 3,7 3,4 4,2 4,3 3,8 3,8 3,5 + Overige overlast (schaalscore; laag=gunstig) 3,1 2,0 2,5 1,9 1,8 1,2 1,1 1,8 3,1 2,1 1,7 1,4 x Veiligheid in de buurt % onveilig in eigen buurt 26% 31% 18% 22% 39% 29% 23% 25% 40% 29% 23% 26% + % slachtoffer geweldsdelict eigen buurt 3% 3% 1% 2% 9% 1% 1% 2% 5% 2% 2% 2% x % slachtoffer vermogensdelict eigen buurt 20% 13% 11% 17% 15% 7% 15% 16% 20% 20% 14% 13% + % slachtoffer vernieling eigen buurt 24% 23% 23% 20% 20% 17% 19% 14% 17% 24% 17% 14% + Legenda: Buurtontwikkeling significant gunstiger Oordeel ontwikkeling buurt (saldo vooruit-achteruit) -3% -13% -9% -17% 9% 41% -5% 10% -6% -11% -3% -2% + dan Ede-stad Verwachte ontwikkeling buurt (saldo vooruit-achteruit) -6% -15% 0% -15% 8% 38% -1% -4% 15% 2% -4% -2% x significant ongunstiger Participatie dan Ede-stad % actief geweest in de buurt 21% 18% 17% 22% 33% 19% 23% 15% 17% 23% 21% 20% x + Ede significant gunstiger % medeverantwoordelijk voor de buurt 65% 66% 69% 69% 75% 62% 77% 59% 60% 72% 71% 71% x dan gemeenten % vrijwilligers 47% 40% 42% 42% 38% 48% 44% 44% 41% 50% 45% 47% x + Ede gunstiger / ongunstiger % te weinig contacten in de buurt 15% 20% 19% 20% 17% 14% 13% 23% 27% 18% 15% 12% x dan gemeenten % soms of vaak eenzaam 20% 15% 22% 17% 19% 20% 13% 15% 26% 20% 17% 15% x x Geen vergelijking mogelijk

4 BELANGRIJKSTE BUURTPROBLEMEN DIE DE GEMEENTE MET VOORRANG ZOU MOETEN AANPAKKEN, TOP 3 PER WIJK/BUURT, 2015 te hard rijden rommel op straat overlast groepen jongeren hondenpoep woninginbraak parkeeroverlast geluidsoverlast verkeer agressief verkeersgedrag overlast omwonenden geluidsoverlast overig geen enkel probleem Gemeente Ede 30% 21% 16% 14% 12% 7% 6% 4% 4% 4% 13% Ede-Oost 24% 16% 15% 16% Ede-Centrum 20% 21% 18% 9% Ede-West 29% 26% 17% 8% Indische buurt 29% 25% 18% 8% Vogelbuurt 28% 27% 10% 18% 8% Bloemenbuurt 31% 27% 18% 8% Veldhuizen A 27% 18% 17% 8% De Horsten 28% 14% 12% 7% De Burgen 28% 24% 23% 22% 8% Veldhuizen B 24% 25% 20% 15% 13% De Velden en Beken 26% 23% 23% 15% Kernhem 27% 19% 15% 27% 12% Ede-Zuid 24% 18% 12% 14% 15% 9% Uitvindersbuurt 36% 14% 9% 13% 8% Hoogbouw-Zuid 10% 25% 7% 8% 16% 8% Reehorst / Enka 25% 13% 22% 22% 16% 11% Maandereng 31% 27% 17% 21% 8% Rietkampen 33% 28% 14% 23% 11% Buitengebied Ede 40% 1% 15% 0% 8% 24% Bennekom 33% 29% 22% 17% 11% Lunteren 30% 15% 20% 6% 22% Ederveen / De Klomp 43% 19% 10% 3% 20% Harskamp 33% 14% 9% 5% 12% 28% Wekerom 46% 11% 13% 18% Otterlo 32% 25% 12% 18% Legenda: % buurtprobleem 1 % buurtprobleem 2 % buurtprobleem 3

5 EDE -OOST

6 EDE -WEST

7 VELDHUIZEN A

8 VELDHUIZEN B

9 KERNHEM

10 EDE-ZUID

11 MAANDERENG

12 RIETKAMPEN

13 BUITENGEBIED EDE

14 BENNEKOM

15 LUNTEREN

16 EDERVEEN / DE KLOMP A

17 HARSKAMP / WEKEROM / OTTERLO

18 INDISCHE BUURT (EDE-WEST)

19 VOGELBUURT (EDE-WEST)

20 BLOEMENBUURT (EDE-WEST)

21 DE HORSTEN (VELDHUIZEN A)

22 DE BURGEN (VELDHUIZEN A)

23 DE VELDEN EN BEKEN (VELDHUIZEN B)

24 UITVINDERSBUURT (EDE-ZUID)

25 HOOGBOUW-ZUID (EDE-ZUID)

26 Samenstelling schaalscores en indicatoren Schaalscore sociale overlast De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De schaalscore sociale overlast is een samengestelde score op basis van een aantal vragen naar de mate waarin de volgende vormen van overlast voorkomen in de eigen buurt: - dronken mensen op straat - mensen die op straat worden lastiggevallen - drugsoverlast - overlast van groepen jongeren Schaalscore verloedering De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De schaalscore verloedering is een samengestelde score op basis van een aantal vragen naar de mate waarin de volgende vormen van overlast voorkomen in de eigen buurt: - bekladding van muren of gebouwen/graffiti - rommel op straat - hondenpoep - vernieling van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte Schaalscore verkeersoverlast De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De schaalscore verkeersoverlast is een samengestelde score op basis van een aantal vragen naar de mate waarin de volgende vormen van overlast voorkomen in de eigen buurt: - agressief verkeersgedrag - geluidsoverlast door verkeer - te hard rijden - parkeeroverlast Schaalscore overige overlast De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe ongunstiger. De schaalscore overige overlast is een samengestelde score op basis van een aantal vragen naar de mate waarin de volgende vormen van overlast voorkomen in de eigen buurt: - overlast door omwonenden - andere vormen van geluidsoverlast (dan van verkeer) - overlast van zwervers/daklozen - overlast door horecagelegenheden - dronken mensen op straat Schaalscore sociale cohesie (sociale kwaliteit woonbuurt) De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore sociale cohesie is een samengestelde score op basis van de volgende stellingen: - De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks - De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om - Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is - Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Schaalscore fysieke kwaliteit woonbuurt De score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore fysieke kwaliteit woonbuurt is een samengestelde score op basis van de volgende stellingen: - In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden - In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden - In de buurt is het buiten goed verlicht - In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen - In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren Oordeel ontwikkeling buurt in voorgaande jaar Het percentage inwoners dat vindt dat de buurt het jaar voorafgaand aan het onderzoek vooruit is gegaan minus het percentage inwoners dat vindt dat de buurt het jaar voorafgaand aan het onderzoek achteruit is gegaan. Oordeel ontwikkeling buurt in voorgaande jaar Het percentage inwoners dat verwacht dat de buurt het komende jaar vooruit zal gaan minus het percentage inwoners dat verwacht dat de buurt het komende jaar achteruit zal gaan.

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Wijk-/buurtprofielen Ede Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 10 buurten

Wijk-/buurtprofielen Ede Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 10 buurten Wijk-/buurtprofielen Ede 2012 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 10 buurten Gemeente Ede Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Januari 2013 Wijk/buurtprofielen 2012 Het sociale en fysieke

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten

Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten Wijk- en buurtprofielen Ede 2013 Het sociale en fysieke leefklimaat per wijk en 11 buurten Gemeente Ede Afdeling MOWES Januari 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 6 Verantwoording 7 Gebiedsindelingen gemeente

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Súdwest Fryslân. Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor Uitwerking op kern- en wijkniveau

Gemeente Súdwest Fryslân. Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor Uitwerking op kern- en wijkniveau Gemeente Súdwest Fryslân Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor Uitwerking op kern- en wijkniveau 4 juni 2012 Projectnr. 1900.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 een analyse van de Leidse wijken in het kader van het Grotestedenbeleid Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Corrine Oudijk Gemeente

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2015

Leefbaarheidsmonitor 2015 Leefbaarheidsmonitor 2015 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2015 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie