GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013"

Transcriptie

1 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545

2 2

3 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid en Leefomgeving Dashboard Kernen Moerdijk Samenvatting en Conclusies. 13 A. Veilige woon- en leefomgeving. 13 B. Bedrijvigheid en veiligheid. 16 C. Jeugd en veiligheid.. 16 D. Fysieke veiligheid. 17 E. Handhaving.. 17 Algemene conclusie Analyse van de uitkomsten.. 19 A. Leefbaarheid.. 19 B. Veiligheid C. Voorzieningen en onderhoud D. Ontwikkeling van de buurt. 42 E. Inzet van de gemeente Beschrijving van de indicatoren De GBM vragenlijst

4 4

5 Inleiding Eind 2013 heeft in navolging van eerdere onderzoeken in 2011 en 2009 een vervolgmeting plaatsgevonden van het onderzoek naar veiligheid en leefomgeving in een aantal gemeenten in West Brabant, te weten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Rucphen. Belangrijkste doel van het onderzoek is actuele problemen op het gebied van veiligheid en leefomgeving in kaart te brengen en te kijken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Voor deze meting is gebruik gemaakt van de GemeentebeleidsMonitor(GBM) die is ontwikkeld door DIMENSUS en de gemeenten Breda en Oosterhout. De GBM sluit aan op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van Daarmee komt de GBM tegemoet aan de wens van veel gemeenten om de informatie uit de IVM oude stijl voort te kunnen zetten (en daarmee de uitkomsten te kunnen blijven vergelijken) en om tijdig over actuele gegevens te kunnen beschikken. De werkwijze en een aantal (vaste) vraagblokken over veiligheid en leefbaarheid van de IVM vormen dan ook het uitgangspunt voor de GBM. Deze basisvragenlijst is aangevuld met vragen die inzicht geven in de beleving van veiligheid en leefomgeving in de buurt. Sommige gemeenten hebben hieraan andere beleidsvragen toegevoegd. Net als bij de IVM (2011) is een gecombineerde enquêteermethode ingezet (online, papier en telefonisch), waardoor een optimale respons is verkregen. De enquête is in het najaar van 2013 gehouden onder een steekproef van inwoners van 15 jaar of ouder. De respons in de deelnemende gemeenten ligt tussen de 37% en 41%. Om recht te doen aan groepen bewoners zijn de uitkomsten gewogen op basis van de verdeling naar geslacht, leeftijd en (indien relevant) wijk, buurt of kern. Deze weegprocedure wijkt enigszins af van die van de IVM. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet hier rekening mee worden gehouden. Presentatie van de uitkomsten Deze rapportage bevat de uitkomsten van de GBM 2013 en bestaat uit een dashboard, waarin de belangrijkste uitkomsten per gemeente zijn weergegeven (met aansluitend een korte toelichting op deze uitkomsten en de belangrijkste conclusies) en een korte beschrijvende analyse van de enquête-uitkomsten. De cijfers zijn, indien mogelijk en relevant, vergeleken met die van de IVM 2011 en met het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare bevolkingsomvang. Voor een aantal onderwerpen zijn, conform de IVM-methodiek, op basis van de enquêteuitkomsten indicatoren samengesteld om de situatie voor dat onderwerp te kunnen schetsen. Zo zijn indicatoren opgesteld voor het sociale klimaat en voor vormen van overlast. Deze indicatoren hebben een waarde van 0 tot 10. Meer dan de absolute waarde hebben de indicatoren een relatieve waarde, om vergelijkingen te kunnen maken in de tijd en tussen gemeenten of tussen wijken en kernen. De definities van de indicatoren zijn beschreven in de bijlage. Naast deze rapportage is een tabellenboek opgesteld, waarin alle resultaten per vraag, per gemeente (en indien relevant per wijk, buurt of kern) bij elkaar zijn gezet. Door afrondingen van decimalen kunnen er kleine afwijkingen voorkomen tussen de cijfers in de rapportage en het tabellenboek. 5

6 Dashboard In het dashboard staan vooral percentages, rapportcijfers en indicatoren. Daarnaast zijn in het dashboard ook de meest recente politiecijfers verwerkt. De uitkomsten in het dashboard zijn op basis van de Veiligheidsplannen van de deelnemende gemeenten gerangschikt naar thema. Bij het dashboard geldt verder: Indicatoren met blauwe letters zijn gebaseerd op de enquête. Indicatoren met zwarte letters zijn gebaseerd op de politieregistraties. De gemeenten zijn ingedeeld per grootteklasse op alfabet. De afwijking ten opzichte van het gemiddelde per grootteklasse van de gemeente bepaalt de kleur. Soms betekent dit, dat kleine verschillen leiden tot verandering van kleur. Let dus ook op de waarden zelf, niet alleen op de kleuren. Betekenis van de kleuren 1 : rood: erg negatieve afwijking t.o.v. het gemiddelde (> -50%) oranje: negatieve afwijking t.o.v. het gemiddelde (-25-50%) wit: ongeveer gemiddeld lichtgroen: positieve afwijking t.o.v. het gemiddelde (25-50%) donkergroen: sterk positieve afwijking t.o.v. het gemiddelde (> 50%) 1 Bij het rapportcijfer woonoverlast/burengerucht, de indicatoren verloedering en verkeersoverlast en bij de tevredenheid over het onderhoud van openbaar groen en over openbare verlichting zijn andere normen gebruikt voor het bepalen van de afwijking. Dit in verband met de vergelijkbaarheid met data uit voorgaande metingen. 6

7 Rapportcijfer Onveiligheidsgevoelens in % (incl. weet niet) Drugsoverlast per 1000 inwoners Dronken mensen op straat in % (incl. weet niet) Drugsoverlast in % (incl. weet niet) Mishandelingen per 1000 inwoners Bedreiging per 1000 inwoners Indicator bedreiging Woonoverlast / burengerucht en relatieproblemen per 1000 inwoners Indicator sociale kwaliteit (rapportcijfer) Dashboard Veiligheid en Leefomgeving 2013 Veiligheid in de buurt Drugs en alcohol Geweld Sociale samenhang Alphen-Chaam 6,7 19% 0,3 3% 1% 1,1 1,1 0,5 1,5 6, ,2 12% 0,4 1% 1% 1,7 1,0 0,5 0,3 7,4 Baarle-Nassau 6,8 20% 1,2 6% 3% 1,2 2,2 0,8 0,9 6, ,0 15% 0,4 6% 3% 0,9 1,3 0,7 1,8 6,7 Halderberge 6,5 20% 1,0 3% 7% 1,9 1,7 0,9 1,8 6, ,8 21% 1,3 4% 6% 2,5 1,3 0,9 2,6 6,4 Rucphen 6,8 18% 1,6 3% 8% 1,8 1,5 1,0 2,4 6, ,6 23% 0,9 6% 18% 3,8 2,0 1,5 2,4 6,6 Etten-Leur 6,8 19% 2,2 3% 6% 2,1 1,5 0,9 2,8 6, ,9 18% 1,4 4% 5% 2,5 1,7 1,0 1,9 6,1 Moerdijk 6,6 15% 1,1 3% 3% 1,3 1,1 0,6 3,1 6, ,9 14% 1,1 5% 3% 1,9 1,0 0,8 2,5 6,7 Oosterhout 6,7 19% 1,3 4% 5% 3,0 2,3 0,9 3,0 5, ,9 20% 0,9 3% 4% 3,7 2,4 0,8 3,0 6,1 Breda 6,5 26% 2,9 9% 9% 4,1 2,4 1,2 2,6 6, ,8 23% 1,3 9% 7% 4,8 2,7 1,4 2,1 6,3 Klein* 6,7 19% 0,8 4% 2% 1,2 1,7 0,6 1,2 6,8 Middelklein* 6,6 19% 1,3 3% 7% 1,9 1,6 0,9 2,1 6,5 Middelgroot* 6,7 17% 1,5 3% 5% 2,1 1,6 0,8 3,0 6,2 *Gemiddelden berekend door som totaal te delen door het aantal gemeenten. 7

8 Vernieling per 1000 inwoners Indicator verloedering Woninginbraken per 1000 woningen Buurtprobleem: vaak woninginbraak in % (incl. weet niet) Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak beschadiging auto's % Buurtprobleem: vaak diefstal uit auto's in % Diefstal brom-, snor-, fietsen per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak fietsendiefstal in % Dashboard Veiligheid en Leefomgeving 2013 Verloedering Woninginbraak Voertuigcriminaliteit Alphen-Chaam 5,5 2,6 28,8 20% 3,9 4% 3% 2,5 4% ,7 2,2 18,2 17% 5,5 2% 4% 2,1 3% Baarle-Nassau 3,9 2,8 13,4 10% 3,0 4% 0,3% 4,0 3% ,0 2,6 19,8 8% 3,3 4% 0% 2,8 4% Halderberge 8,3 3,1 6,9 6% 6,5 6% 4% 4,1 5% ,6 2,7 11,3 6% 8,1 8% 3% 4,5 4% Rucphen 6,2 3,1 7,9 7% 3,5 6% 7% 1,3 5% ,7 3,5 11,3 13% 6,6 6% 7% 2,4 3% Etten-Leur 8,7 3,2 12,3 8% 7,1 8% 3% 8,0 5% ,0 3,3 12,5 6% 8,6 8% 7% 8,7 6% Moerdijk 8,5 2,9 15,4 15% 9,7 7% 6% 4,7 7% ,7 3,4 9,9 12% 7,4 6% 5% 3,9 6% Oosterhout 9,4 3,2 12,8 21% 5,3 11% 3% 4,0 4% ,7 3,2 18,6 10% 5,5 9% 6% 4,3 4% Breda 10,7 3,5 17,8 16% 9,6 12% 7% 7,5 12% ,3 3,7 15,3 15% 13,8 14% 9% 9,7 13% Klein* 4,7 2,7 21,1 15% 3,5 4% 2% 3,3 4% Middelklein* 7,3 3,1 7,4 7% 5,0 6% 5% 2,7 5% Middelgroot* 8,9 3,1 13,5 15% 7,4 9% 4% 5,6 5% *Gemiddelden berekend door som totaal te delen door het aantal gemeenten. 8

9 Verkeersongevallen per 1000 inwoners Agressief / onveilig rijgedrag per 1000 inwoners Indicator verkeersoverlast Diefstal/inbraak in bedrijven/kantoren (absolute aantallen) Winkeldiefstal (absolute aantallen) Overlast jeugd per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak overlast groepen jongeren in % Buurtprobleem: vaak jeugdcriminaliteit in %** Tevredenheid met onderhoud openbaar groen % (incl. weet niet) Tevredenheid met openbare verlichting in % (incl. weet niet) Functioneren gemeente (indicator, rapportcijfer) Dashboard Veiligheid en Leefomgeving 2013 Verkeer(soverlast) Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke Veiligheid Handhaving Alphen-Chaam 11,4 0,3 3, ,5 5% 1% 49% 62% 5, ,8 0,2 2, ,7 2% 0% 60% 63% 5,5 Baarle-Nassau 12,2 0,4 3, ,3 4% 1% 61% 66% 5, ,4 0,6 3, ,7 6% 3% 52% 57% 5,4 Halderberge 10,7 0,6 3, ,3 8% 4% 58% 68% 5, ,9 0,3 3, ,2 9% 4% 60% 75% 5,1 Rucphen 10,2 1,7 3, ,6 9% 3% 59% 75% 5, ,9 0,4 3, ,3 12% 10% 55% 71% 5,3 Etten-Leur 12,1 0,7 3, ,9 9% 2% 70% 69% 5, ,5 0,2 3, ,0 9% 2% 72% 73% 6,0 Moerdijk 17,1 1,9 3, ,7 5% 2% 55% 73% 5, ,9 1,1 3, ,1 8% 1% 55% 69% 5,1 Oosterhout 13,4 0,8 3, ,7 9% 2% 52% 75% 5, ,0 0,7 3, ,0 8% 3% 59% 75% 5,4 Breda 16,9 1,2 3, ,5 12% 4% 57% 71% 5, ,2 0,5 4, ,7 12% 5% 69% 74% 5,5 Klein* 11,8 0,4 3, ,4 4% 1% 55% 64% 5,3 Middelklein* 10,5 1,2 3, ,5 9% 3% 59% 72% 5,5 Middelgroot* 14,2 1,1 3, ,8 8% 2% 59% 72% 5,6 *Gemiddelden berekend door som totaal te delen door het aantal gemeenten. **Verschillen tussen kleine gemeenten bij cijfers jeugdcriminaliteit niet zichtbaar door afronding, Alphen-Chaam 1,1%; Baarle-Nassau 0,57% en gemiddeld 0,84%. 9

10 Rapportcijfer Onveiligheidsgevoelens in % (incl. weet niet) Drugsoverlast per 1000 inwoners Dronken mensen op straat (vaak) in % (incl. weet niet) Drugsoverlast (vaak) in % (incl. weet niet) Mishandelingen per 1000 inwoners Bedreiging per 1000 inwoners Schaalscore bedreiging Woonoverlast / burengerucht en relatieproblemen per 1000 inwoners Schaalscore sociale cohesie (rapportcijfer) Dashboard Kernen Moerdijk 2013 Veiligheid in de buurt Drugs en alcohol Geweld Sociale samenhang Fijnaart 6,8 8% 0,4 2% 1% 1,2 1,1 0,3 1,6 6,4 Heijningen 6,0 10% 1,0 0% 0% 0,0 1,0 0,5 2,0 6,0 Klundert 6,7 14% 0,3 5% 3% 1,2 0,5 0,7 5,2 6,5 Langeweg 6,1 22% 0,0 0% 3% 4,4 0,0 0,6 8,9 6,7 Moerdijk 6,3 19% 2,6 2% 3% 2,6 1,7 0,9 4,3 6,5 Noordhoek 6,0 16% 0,0 0% 4% 0,0 2,8 0,4 0,9 7,0 Standdaarbuiten 6,7 15% 1,8 3% 4% 0,9 0,4 0,4 4,0 6,7 Willemstad 7,1 11% 1,0 4% 1% 0,7 0,7 0,7 1,7 6,9 Zevenbergen 6,5 18% 1,3 3% 5% 1,7 1,3 0,7 2,5 6,3 Zevenbergschen Hoek 6,2 23% 4,3 0% 0% 0,0 3,1 0,2 6,7 6,5 Moerdijk 6,6 15% 1,1 3% 3% 1,3 1,1 0,6 3,1 6,5 10

11 Vernieling per 1000 inwoners Schaalscore verloedering Woninginbraken per 1000 woningen Buurtprobleem: vaak woninginbraak in % (incl. weet niet) Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak beschadiging auto's % Buurtprobleem: vaak diefstal uit auto's in % Diefstal brom-, snor-, fietsen per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak fietsendiefstal in % Dashboard Kernen Moerdijk 2013 Verloedering Woninginbraak Voertuigcriminaliteit Fijnaart 5,7 2,6 10,3 12% 11,2 7% 9% 2,0 4% Heijningen 6,1 1,9 16,9 8% 8,1 4% 6% 1,0 0% Klundert 7,4 2,9 11,0 12% 8,4 8% 4% 2,8 7% Langeweg 6,7 2,0 33,1 24% 2,2 3% 3% 1,1 3% Moerdijk 22,3 3,6 14,1 14% 12,9 2% 3% 0,9 5% Noordhoek 1,9 2,3 7,3 17% 0,0 2% 2% 0,9 4% Standdaarbuiten 6,6 2,8 19,9 16% 9,3 6% 7% 0,9 1% Willemstad 7,0 3,4 32,1 13% 17,8 8% 3% 2,7 4% Zevenbergen 10,2 3,2 15,7 16% 11,1 9% 7% 8,8 11% Zevenbergschen Hoek 11,0 2,5 42,1 28% 14,7 3% 10% 4,9 4% Moerdijk 8,5 2,9 15,6 15% 9,6 7% 6% 4,7 7% 11

12 Verkeersongevallen per 1000 inwoners Agressief / onveilig rijgedrag per 1000 inwoners Schaalscore verkeersoverlast Diefstal/inbraak in bedrijven/kantoren (absolute aantallen) Winkeldiefstal (absolute aantallen) Overlast jeugd per 1000 inwoners Buurtprobleem: vaak overlast groepen jongeren in % Buurtprobleem: vaak jeugdcriminaliteit in %** Tevredenheid met onderhoud openbaar groen % (incl. weet niet) Tevredenheid met openbare verlichting in % (incl. weet niet) Functioneren gemeente (schaalscore) Dashboard Kernen Moerdijk 2013 Verkeer(soverlast) Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke Veiligheid Handhaving Fijnaart 5,3 0,2 2, ,0 3% 1% 54% 73% 5,3 Heijningen 40,7 6,1 3, ,1 2% 2% 39% 53% 5,0 Klundert 9,1 1,0 3, ,6 8% 2% 53% 79% 5,5 Langeweg 55,6 1,1 3, ,0 0% 0% 55% 63% 5,5 Moerdijk 96,2 10,3 2, ,6 15% 7% 56% 66% 4,7 Noordhoek 2,8 0,0 2, ,9 0% 2% 52% 85% 5,9 Standdaarbuiten 21,2 3,5 2, ,4 6% 1% 46% 78% 5,5 Willemstad 22,3 0,0 2, ,7 4% 2% 70% 82% 6,1 Zevenbergen 16,7 2,3 3, ,0 5% 3% 56% 71% 5,3 Zevenbergschen Hoek 9,8 1,2 4, ,2 0% 0% 58% 69% 5,5 Moerdijk 17,0 1,9 3, ,7 5% 2% 55% 73% 5,4 12

13 Samenvatting en conclusies A. Veilige woon- en leefomgeving A1 Algemeen beeld: veiligheid in de buurt Het onveiligheidsgevoel in de buurt isvergelijkbaar met 2011 en lager dan gemiddeld. Eén op de zeven bewoners (15%) voelt zich wel eens onveilig in de buurt en dat is ongeveer gelijk aan 2011 (14%). Het onveiligheidsgevoel in de gemeente Moerdijk ligt iets onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten in de regio (17%). Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt (6,6) is echter wat gedaald ten opzichte van 2011 (6,9). Het cijfer is vergelijkbaar met het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten in de regio (6,7). Het gevoel van onveiligheid in de buurt is in de kernen Langeweg (22%), Moerdijk (19%) en met name in Zevenbergschen Hoek (23%) groter dan gemiddeld. Fijnaart (8%), Heijningen (10%) en Willemstad (11%) laten een beeld zien dat positiever is dan gemiddeld. Het rapportcijfer voor de veiligheid laat geen grote afwijkingen zien per kern. A2 Drugs en alcohol De overlast van drugs en alcohol in de buurt is nagenoeg gelijk gebleven en ligt iets onder het gemiddelde. In 2013 is 1,1 keer per 1000 inwoners drugsoverlast ervaren. Dit is hetzelfde aantal als in 2011 (1,1) en is iets lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (1,5). Het aantal bewoners dat zegt dat drugsoverlast vaak voorkomt in de buurt is in 2013 gelijk gebleven (3%). Ook dit percentage ligt iets onder het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten in de regio (5%). Het percentage bewoners dat vindt dat er vaak dronken mensen op straat zijn in de buurt is licht gedaald (3%) ten opzichte van 2011 (5%). Dit percentage is gelijk aan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten in de regio (3%). Drugsoverlast komt meer dan gemiddeld voor in Zevenbergen (7%). In Klundert (5%) en Willemstad (4%) zijn er vaker dan gemiddeld dronken mensen op straat. Uit de politieregistratie blijkt dat in Moerdijk (2,6 keer per 1000 inwoners), Standdaarbuiten (1,8) en met name in Zevenbergschen Hoek (4,3) meer dan gemiddeld drugsoverlast voorkomt. 13

14 A3 Geweld Het aantal mishandelingen en bedreigingen is laag. De indicatorvoor dreiging is laag en ligt iets onder het gemiddelde. In 2013 hebben 1,3 mishandelingen per 1000 inwoners plaatsgevonden. Dit is iets minder dan in 2011 (1,9) en ook wat lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (2,1). In 2013 hebben 1,1 bedreigingen per 1000 inwoners plaatsgevonden, vrijwel evenveel als in 2011 (1,0), maar minder dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (1,6). De indicatorvoor dreiging in 2013 (0,6) is iets lager dan in 2011 (0,8) en ligt ook iets lager dan de score in vergelijkbare gemeenten in de regio (0,8). De indicator voor dreiging is het hoogst in Moerdijk (0,9). Het aantal mishandelingen per 1000 inwoners is dan ook hoger dan gemiddeld in Moerdijk (2,6). Langeweg (4,4) kent het hoogste aantal mishandelingen, terwijl Zevenbergen (1,7), in mindere mate, ook bovengemiddeld scoort. Moerdijk (1,7), Noordhoek (2,8) en Zevenbergschen Hoek (3,1) hebben meer bedreigingen per 1000 inwoners dan gemiddeld. A4 Sociale samenhang Woonoverlast en burengerucht zijn vergelijkbaar met Ook de sociale kwaliteit is niet veel veranderd, maar is wel iets boven het gemiddelde. In 2013 heeft 3,1 keer per 1000 inwoners woonoverlast of burengerucht plaatsgevonden. Dit is iets meer dan in 2011 (2,5) en vrijwel gelijk aan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten (3,0). Het rapportcijfer voor sociale kwaliteit (6,5) is iets lager dan in 2011 (6,7), maar is hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (6,2). Het verschil in sociale kwaliteit tussen kernen is beperkt. Heijningen scoort het slechtst met een 6,0. Noordhoek (7,0) en Willemstad (6,9) scoren bovengemiddeld. Toch verschilt het aantal incidenten van burengerucht per kern. In Langeweg (8,9) vinden de meeste incidenten van burengerucht per 1000 inwoners plaats, gevolgd door Zevenbergschen Hoek (6,7) en Klundert (5,2). Moerdijk (4,3) en Standdaarbuiten (4,0) scoren in mindere mate bovengemiddeld. A5 Verloedering Het aantal vernielingen is iets gedaald ten opzichte van De indicatorvoor verloedering is ook gedaald. In 2013 hebben 8,5 vernielingen per 1000 inwoners plaatsgevonden. Dit is iets minder dan in 2011 (9,7) en vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio (8,9). De indicatorvoor verloedering (2,9) is in 2013 gedaald ten opzichte van 2011 (3,4) en ligt op hetzelfde niveau als het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten in de regio (3,1). Moerdijk (3,6) en Willemstad (3,4) scoren slechter dan gemiddeld als het gaat om verloedering. 14

15 Het aantal vernielingen per 1000 inwoners is in Moerdijk (22,3) veel hoger dan gemiddeld. Zevenbergschen Hoek (11,0) wijkt in mindere mate af in negatieve zin. A6 Woninginbraak Het aantal woninginbraken is licht gestegen ten opzichte van 2011 en is boven het gemiddelde. In 2013 hebben 15,4 woninginbraken per 1000 woningen plaatsgevonden. Dit is een toename ten opzichte van 2011 (9,9). Het cijfer ligt een fractie hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (13,5). Het percentage bewoners van Moerdijk dat zegt dat inbraken in woningen vaak voorkomen is licht gestegen naar 15% ten opzichte van 12% in Dit komt overeen met vergelijkbare gemeenten in de regio (15%). Bewoners uit Langeweg (24%) en Zevenbergschen Hoek (28%) ervaren vaker woninginbraak dan bewoners uit andere kernen. De politieregistratie bevestigt deze ervaring van bewoners uit Langeweg (33,1 woninginbraken per 1000 woningen) en Zevenbergschen Hoek (42,1). Ook in Willemstad (32,1) komen bovengemiddeld veel woninginbraken voor en in mindere mate in Standdaarbuiten (19,9). A7 Voertuigcriminaliteit Diefstal uit of vanaf motorvoertuigen is iets toegenomen ten opzichte van 2011 en is bovengemiddeld. Het aantal beschadigingen aan auto s is nauwelijks veranderd. Dat geldt ook voor diefstal van brom- en snorfietsen of fietsen. In 2013 heeft 9,7 keer diefstal uit of vanaf motorvoertuigen plaatsgevonden. Dat is iets meer dan in 2011 (7,4). Het aantal ligt ook hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (7,4). Het percentage bewoners dat zegt dat diefstal uit de auto vaak voorkomt in de buurt (6%) is vergelijkbaar met 2011 (5%). Dit percentage ligt een fractie hoger dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten in de regio (4%). Het percentage bewoners dat zegt dat beschadiging aan auto s vaak voorkomt in de buurt (7%) is eveneens vergelijkbaar met 2011 (6%). Ook dit percentage ligt echter iets lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (9%). In 2013 heeft 4,7 keer per 1000 inwoners diefstal plaatsgevonden van brom- en snorfietsen of fietsen. In 2011 was dat 3,9. Het cijfer ligt iets lager dan in vergelijkbare gemeenten (5,6). Het percentage bewoners dat vindt dat fietsendiefstal vaak voorkomt in de buurt (7%) is ongeveer gelijk aan (6%). Dit percentage ligt een fractie hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (5%). In Zevenbergen komen fietsendiefstal (11%) en in mindere mate beschadiging van auto s (9%) bovengemiddeld voor. In Fijnaart (9%) en in Zevenbergschen Hoek (10%) wordt vaker diefstal uit of vanaf auto s ervaren. 15

16 Uit de politieregistratie blijkt dat in Willemstad (17,8 diefstallen per 1000 inwoners) en Zevenbergschen Hoek (14,7) vaker diefstal uit of vanaf auto s plaatsvindt. Fietsendiefstal komt vaker voor in Zevenbergen (8,8). A8 Verkeersoverlast Het aantal verkeersongevallen is licht toegenomen en is iets boven het gemiddelde. Agressief en onveilig rijgedrag zijn ook licht gestegen. De indicatorvoor verkeersoverlast is echter gedaald en is lager dan gemiddeld. In 2013 hebben 17,1 verkeersongevallen per 1000 inwoners plaatsgevonden. Dit is iets meer dan in 2011 (14,9) en ook iets meer dan in vergelijkbare gemeenten (14,2). In 2013 is 1,9 keer per 1000 inwoners agressief of onveilig rijgedrag ervaren. In 2011 was dat 1,1.Het aantal ligt dan ook iets hoger dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (1,1). De indicator voor verkeersoverlast is gedaald in 2013 (3,1) ten opzichte van 2011 (3,8) en ligt een fractie lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (3,3). In Zevenbergschen Hoek (4,4) en in mindere mate in Heijningen (3,4) komt verkeersoverlast meer dan gemiddeld voor. Het aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners is veel hoger dan gemiddeld in Heijningen (40,7), Langeweg (55,6) en Moerdijk (96,2). In mindere mate wijken Standdaarbuiten (21,2) en Willemstad (22,3) in negatieve zin af van het gemiddelde. Agressief of onveilig rijgedrag wordt meer dan gemiddeld geregistreerd in Heijningen (6,1 gevallen per 1000 inwoners), Moerdijk (10,3) en Standdaarbuiten (3,5). In mindere mate komt het bovengemiddeld voor in Zevenbergen (2,3). B. Bedrijvigheid en veiligheid Het aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven en kantoren is afgenomen. Het aantal winkeldiefstallen is iets toegenomen, maar veel lager dan gemiddeld. In 2013 zijn er 66 diefstallen of inbraken bij bedrijven of kantoren gepleegd. Dit is een afname ten opzichte van 2011 (88) en dit aantal ligt ook iets lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (72). In 2013 is er 15 keer winkeldiefstal gepleegd. Dit is vergelijkbaar met 2011 (12), maar veel lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (59). C. Jeugd en veiligheid Overlast van jongeren is iets gedaald ten opzichte van 2011 en is lager dan gemiddeld. De jeugdcriminaliteit is laag. In 2013 is 2,7 keer per 1000 inwoners overlast ervaren van jongeren. Dit is iets minder dan in 2011 (3,1) en ook wat lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (3,8). 16

17 In 2011 gaf 8% van de inwoners aan vaak overlast van groepen jongeren in de buurt te ervaren. In 2013 is dit gedaald naar 5%. Dit percentage ligt ook lager dan in vergelijkbare gemeenten in de regio (8%). De jeugdcriminaliteit in de buurt is laag (2%) en vergelijkbaar met 2011 (1%). Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten in de regio (2%). Overlast door jongeren komt volgens bewoners vaker voor in Moerdijk (15%) en in mindere mate in Klundert (8%). Jeugdcriminaliteit komt ook vaker voor in Moerdijk (7%) en in mindere mate in Zevenbergen (3%). De politiecijfers bevestigen dat in Moerdijk (8,6 gevallen per 1000 inwoners) de meeste overlast van jongeren wordt ervaren, maar ook in Heijningen (5,1) Standdaarbuiten (4,4) en in Willemstad (5,7) komt jongerenoverlast bovengemiddeld voor. D. Fysieke veiligheid De tevredenheid over het onderhoud van openbaar groen is redelijk en vergelijkbaar met 2011, maar ligt onder het gemiddelde. De tevredenheid over openbare verlichting is goed en is toegenomen en is gemiddeld. Van de inwoners van Moerdijk is 55% tevreden over het onderhoud van het openbaar groen, evenals in Dit percentage is iets lager dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten in de regio (59%). Inwoners zijn overwegend tevreden met de openbare verlichting (73%). De tevredenheid ligt op hetzelfde niveau als in 2011 (69%) en komt ook ongeveer overeen met het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten in de regio (72%). Bewoners in Heijningen zijn minder tevreden met het onderhoud van het openbaar groen (39%) dan gemiddeld. In mindere mate is dit het geval in Standdaarbuiten (46%). Ook zijn bewoners in Heijningen minder tevreden over de openbare verlichting (53%) ten opzichte van andere kernen. E. Handhaving Het functioneren van de gemeente wordt met een onvoldoende beoordeeld en is gestegenten opzichte van De score is iets lager dan gemiddeld. De indicator voor het functioneren van de gemeente is 5,4 en daarmee iets hoger dan in 2011 (5,1). De score is iets lager dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten in de regio (5,6). De tevredenheid over het functioneren van de gemeente is lager dan gemiddeld in Heijningen (5,0) en Moerdijk (4,7). 17

18 Algemene conclusie Het onveiligheidsgevoel in de buurt is in de gemeente Moerdijk vergelijkbaar met 2011 en ligt nog onder het gemiddelde niveau in de regio. Als het gaat om het voorkomen of ervaren van geweldsdelicten scoort Moerdijk iets beter dan gemiddeld. Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen is toegenomen en is bovengemiddeld. Verkeersongevallen en agressief en onveilig rijgedrag zijn licht toegenomen en onveilig rijgedrag scoort iets hoger dan gemiddeld. Jongerenoverlast is afgenomen en relatief laag. De kernen Moerdijk en Zevenbergschen Hoek worden op de meeste onderdelen slechter dan gemiddeld beoordeeld. Fijnaart en Noordhoek scoren op de meeste onderdelen bovengemiddeld. 18

19 Analyse van de uitkomsten In dit deel van de rapportage worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek onder bewoners weergegeven. De beleving van bewoners hoeft niet altijd overeen te komen met de politiecijfers, waardoor verschillen kunnen ontstaan. Leefbaarheid Leefbaarheid in de buurt (rapportcijfers en indicator) leefbaarheid 7,3 7,3 mensen in de buurt sfeer in de buurt rust in de buurt 7,4 7,3 7, sociale kwaliteit 6,5 6,7 Als de bewoners wordt gevraagd de leefbaarheid van hun woonbuurt uit te drukken in een rapportcijfer levert dat gemiddeld een 7,3 op, net als in De rapportcijfers variëren van een 6,3 in Moerdijk en in Heijningen tot een 7,7 in Willemstad/Helwijk. Ook de leefbaarheid in Fijnaart wordt met een 7,5 goed gewaardeerd. De overige kernen hebben een cijfer tussen de 7,0 en de 7,3. Ook de gemiddelde rapportcijfers voor de mensen, de sfeer en de rust in de buurt zijn ruim voldoende. Voor de sociale kwaliteit (ofwel de manier waarop mensen in de buurt met elkaar omgaan en onderling contact hebben) is een indicator berekend (op een schaal van 1 tot 10) op basis van een aantal stellingen. Ervan uitgaande dat deze indicator zich laat lezen als een rapportcijfer, scoort de sociale kwaliteit in de gemeente een voldoende (6,5). Het cijfer wijkt niet echt af van dat uit 2011, toen de indicatorwaarde 6,7 bedroeg. Heijningen krijgt met een 6,0 het laagste cijfer voor de sociale kwaliteit, gevolgd door Zevenbergen (6,3) en Fijnaart (6,4). Noordhoek wordt met een 7,0 het hoogste gewaardeerd, op de voet gevolgd door Willemstad/Helwijk met een 6,9. In de overige kernen ligt de sociale kwaliteit veelal op het gemiddelde of net daarboven. 19

20 Sociale kwaliteit (oordeel over stellingen) De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om 74% 19% 6% Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 65% 26% 9% Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 48% 36% 16% Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 44% 34% 22% De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 17% 17% 66% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet Wanneer de bewoners een oordeel moeten geven over hoe zij het sociale klimaat in de buurt ervaren, dan vindt driekwart van de inwoners dat de mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan, voelt twee derde van de bewoners zich thuis bij de buurtbewoners en is eveneens twee derde het niet eens met de stelling dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. De helft is van mening dat men in een gezellige buurt woont met veel saamhorigheid (16% vindt van niet) en 44% vindt dat men veel contacten heeft met mensen in de buurt tegenover circa een vijfde van de bewoners die vinden dat dit niet het geval is. 20

21 Leefbaarheid en sociale kwaliteit,naar kern(rapportcijfers en indicator) Willemstad / Helwijk Fijnaart Zevenbergen Klundert 6,4 6,3 6,5 7,7 6,9 7,5 7,3 7,3 Langeweg Zevenbergschen Hoek Noordhoek Standdaarbuiten Heijningen 7,3 6,7 7,2 6,5 7,2 7,0 7,2 6,7 6,3 6,0 Moerdijk gemeente 6,3 6,5 6,5 7,3 leefbaarheid sociale kwaliteit 21

22 De vijf belangrijkste buurtproblemen (% meest belangrijke probleem) te hard rijden inbraak in woningen hondenpoep parkeeroverlast geluidsoverlast door verkeer rommel op straat 21% 28% 19% 14% 16% 20% 12% 12% 7% 8% 7% 11% Te hard rijden wordt, evenals in 2011, ervaren als het belangrijkste probleem in Moerdijk dat met prioriteit zou moeten worden aangepakt, op de voet gevolgd door inbraak in woningen. Circa één op de vijf bewoners geeft dat aan. Ook hondenpoep (16%), overlast door parkeren (12%), geluidsoverlast door verkeer (7%) en rommel op straat (7%) worden vaak genoemd. Vergeleken met 2011 worden te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat minder vaak genoemd en inbraak in woningen juist vaker. Te hard rijden wordt het meest als prioriteit-probleem ervaren in ZevenbergschenZevenbergschen Hoek, Langeweg en Noordhoek. Hondenpoep is meer dan gemiddeld naar voren gebracht door inwoners van Standdaarbuiten. Parkeeroverlast is meer dan gemiddeld naar voren gebracht door bewoners van Zevenbergen en geluidsoverlast door verkeer door bewoners van Zevenbergschen Hoek en Heijningen. 22

23 Indicatoren voor overlast (indicatorscore van 0 tot 10) verkeersoverlast 3,1 3,8 verloedering vermogensdelicten 2,9 3,4 2,9 2,6 sociale overlast dreiging 1,0 1,3 0,6 0, Voor verschillende vormen van overlast zijn indicatoren berekend die een waarde hebben van 0 tot 10. Daarbij geldt: hoe hoger de waarde, hoe meer overlast. Meer dan een absolute waarde heeft de indicator een relatieve waarde, bedoeld om de mate van verschillende vormen overlast met elkaar te vergelijken, maar ook met andere jaren en tussen gebieden (bijvoorbeeld kernen). De indicator is afgeleid uit de mate waarin verschillende vormen van overlast en problemen volgens de bewoners in een buurt voorkomen. In het navolgende wordt hierop ingezoomd. Aansluitend op de belangrijkste problemen in de buurt om met voorrang aan te pakken, zorgen verkeersoverlast (3,1), verloedering (2,9) en vermogensdelicten (2,9)voor de hoogste indicatorscores en dus voor de meeste overlast. Vergeleken met 2011 zijn alle scores gedaald met uitzondering van de score voor vermogensdelicten (in ,6). Naar kern scoort Zevenbergschen Hoek hoger dan gemiddeld als het gaat om verkeersoverlast. In Moerdijk speelt verloedering sterker en in Zevenbergen vermogensdelicten. In Heijningen, Noordhoek en Langeweg worden vermogensdelicten en verloedering duidelijk minder vaak ervaren. 23

24 Indicatoren voor verkeersoverlast, verloedering en vermogensdelicten, en sociale overlast, naar kern(indicatoren, excl. indicator voor dreiging) Moerdijk 1,4 2,4 2,8 3,6 Willemstad / Helwijk 1,2 2,8 3,4 3,0 Klundert Zevenbergen Langeweg Heijningen Standdaarbuiten Noordhoek 3,2 2,9 2,6 1,2 3,3 3,2 3,4 1,1 3,0 2,0 2,2 0,5 3,4 1,9 1,6 0,6 2,6 2,8 2,1 0,8 2,9 2,3 2,7 0,9 verkeersoverlast verloedering vermogensdelicten sociale overlast Fijnaart 0,7 2,8 2,6 2,5 Zevenbergschen Hoek 0,6 2,5 3,3 4,4 gemeente 1,0 3,1 2,9 2,9 24

25 Verkeersoverlast indicator 3,1 Mate waarin verkeersoverlast wordt ervaren te hard rijden 28% 37% 33% parkeeroverlast 19% 23% 55% geluidsoverlast door verkeer 14% 19% 64% agressief verkeersgedrag 9% 25% 60% vaak soms (bijna) nooit weet niet De verkeersoverlast die bewoners ervaren, wordt vooral veroorzaakt door te hard rijden. Een kwart van de bewoners is van mening dat dit vaak voorkomt en nog eens 37% vindt dat dit soms het geval is. Daarnaast gaat het ook om parkeeroverlast (19% vaak en 23% soms), geluidsoverlast door verkeer (14% vaak en 19% soms) en om agressief verkeersgedrag (9% vaak en 25% soms). Parkeeroverlast wordt meer dan gemiddeld ervaren in Zevenbergen (26% vaak). Geluidsoverlast door verkeer (33% vaak) en agressief verkeersgedrag (19% vaak) komen duidelijk meer voor in Zevenbergschen Hoek. 25

26 Verloedering indicator 2,9 Mate waarin verloedering wordt ervaren hondenpoep 29% 40% 30% rommel op straat 13% 43% 43% vernieling bushokjes e.d. 10% 27% 53% 11% bekladding muren 14% 78% 7% vaak soms (bijna) nooit weet niet De mate van verloedering wordt vooral bepaald door het voorkomen van hondenpoep en rommel op straat. Volgens meer dan twee op de drie bewoners (69%) komt hondenpoep in de buurt soms (40%) tot vaak (29%) voor. Iets meer dan de helft (56%) vindt dat er vaak (13%) of soms (43%) sprake is van overlast door rommel op straat. In iets mindere mate wordt de fysieke verloedering bepaald door vernielingen aan bushokjes en ander openbaar bezit (10% vaak of 27% soms). Het bekladden van muren komt in de gemeente Moerdijk minder vaak voor (14% soms tot 2% vaak). Overlast door hondenpoep wordt duidelijk vaker ervaren in Standdaarbuiten (36%) en Zevenbergen (35%). Vernieling van bushokjes is een fenomeen dat bewoners duidelijk vaker ervaren in Moerdijk (38%) en in Willemstad/Helwijk (25%). 26

27 Vermogensdelicten indicator 2,9 Mate waarin vermogensdelicten worden ervaren inbraak in woningen 15% 45% 33% 7% beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s 7% 33% 48% 12% fietsendiefstal 7% 32% 46% 16% diefstal uit auto s 6% 33% 47% 13% vaak soms (bijna) nooit weet niet De score voor vermogensdelicten wordt vooral bepaald door het voorkomen van woninginbraken. Meer dan de helft (60%) van de bewoners is van mening dat woninginbraken in de gemeente Moerdijk soms (45%) tot vaak (15%) voorkomen. Beschadiging aan auto s, fietsendiefstal en diefstal uit auto s komen volgens vier op de tien bewoners van de gemeente Moerdijk soms tot vaak voor. Fietsendiefstal komt iets meer dan gemiddeld voor in Zevenbergen (11% vaak). Ook diefstal uit auto s en beschadigingen aan auto s komen vaker voor in Zevenbergen (respectievelijk 43% en 47% soms tot vaak). Dit geldt ook voor Willemstad/Helwijk, waar 44% van de bewoners heeft aangegeven dat diefstal uit auto s soms tot vaak voorkomt en 50% dat auto s vaak of soms worden beschadigd. Van inbraak in woningen zeggen bewoners uit Zevenbergschen Hoek meer last te hebben (28% vaak). 27

28 Sociale overlast indicator 1,0 Mate waarin sociale overlast wordt ervaren overlast groepen jongeren 22% 69% 4% dronken mensen op straat 19% 72% 6% drugsoverlast 73% 14% mensen die op straat worden lastig gevallen (v9.8) 84% 10% vaak soms (bijna) nooit weet niet De indicator voor sociale overlast is gebaseerd op het (vaak) voorkomen van acht vormen van overlast. Daarvan komt overlast door jongeren volgens de bewoners het meest voor (5% vaak, 22% soms). Circa een vijfde van de bewoners vindt dat dronken mensen op straat en overlast door buurtbewoners soms tot vaak in de buurt voorkomen. Drugsoverlast wordt door één op de tien bewoners wel eens ervaren. Van horecaoverlast is minder vaak sprake. Daarnaast komt het minder voor dat mensen op straat of specifiek vrouwen en meisjes worden lastig gevallen. Ook overlast door zwervers en daklozen is zeer beperkt. Overlast door jongeren komt volgens de bewoners meer dan gemiddeld voor in Moerdijk (15% vaak en 34% soms). Ook overlast van buurtbewoners speelt iets meer dan gemiddeld in Moerdijk (27% soms tot vaak). 28

29 Geweld en dreiging indicator 0,6 Mate waarin dreiging wordt ervaren overlast groepen jongeren 5% 22% 69% drugsoverlast 10% 73% 14% jeugdcriminaliteit 11% 75% 12% bedreiging 9% 73% 17% geweldsdelicten 7% 78% 14% mensen die op straat worden lastig gevallen 5% 84% 10% lastig vallen van vrouwen en meisjes 83% 13% straatroof 83% 15% vaak soms (bijna) nooit weet niet De vormen van overlast die de indicator voor dreiging bepalen zijn deels dezelfde als voor de indicator voor sociale overlast. Ook op de mate van dreiging zijn overlast door groepen jongeren en drugsoverlast het meest van invloed. In mindere mate vormen jeugdcriminaliteit, bedreiging en geweld, mensen die op straat worden lastig gevallen en straatroof ingrediënten voor de indicator voor dreiging. De meeste voorvallen komen niet veel voor in de gemeente Moerdijk, daarom is de indicatorwaarde voor dreiging relatief laag. 29

30 Betrokkenheid bij de buurt (% actief geweest om de buurt te verbeteren) ja, 20% nee, 71% geen mening, 9% Op de vraag of men het afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren antwoorden twee op de tien respondenten bevestigend. Dit is een toename ten opzichte van 2011, toen was dit 17%. Het merendeel is echter niet actief geweest (71%). Het percentage actieve bewoners varieert van 15%-18% in Fijnaart, Heijningen, Zevenbergse Hoek en Zevenbergen tot 29% in Moerdijk en 32% in Standdaarbuiten. Actief geweest om de buurt te verbeteren, naar kern(% van de bewoners) Standdaarbuiten Moerdijk Noordhoek Klundert Willemstad / Helwijk Langeweg Zevenbergschen Hoek Zevenbergen Heijningen Fijnaart gemeente 32% 29% 26% 22% 22% 22% 18% 18% 17% 15% 20% 30

31 Veiligheid Rapportcijfer voor veiligheid 6, , De veiligheid in de buurt krijgt van de bewoners gemiddeld een 6,6. Dit cijfer ligt een fractie lager dan in 2011 (6,9).Het gemiddelde rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is het laagst in Noordhoek en Heijningen (beide 6,0) en het hoogst in Willemstad/Helwijk (7,1). Rapportcijfer voor veiligheid, naar kern Willemstad / Helwijk Fijnaart Standdaarbuiten Klundert Zevenbergen Moerdijk Zevenbergschen Hoek Langeweg Heijningen Noordhoek gemeente 7,1 6,8 6,7 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,6 31

32 Onveiligheidsbeleving algemeen 3% 77% 20% 14% 5% 1% Niet onveilig Weet niet/geen mening Vaak onveilig Soms onveilig Zelden onveilig Eén op de vijf bewoners van Moerdijk (20%) voelt zich wel eens onveilig, waarvan het merendeel (14%) soms en 1% vaak. In 2011 voelde19% zich wel eens onveilig. Onveiligheidsbeleving in de buurt 3% 82% 16% 11% 3% 2% Niet onveilig Weet niet/geen mening Vaak onveilig Soms onveilig Zelden onveilig De bewoners voelen zich in de eigen buurt iets veiliger. Dat neemt niet weg dat één op de zes bewoners (16%) zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, waarvan 2% vaak en 11% soms. Ook deze cijfers lijken sterk op die van 2011 (14% wel eens onveilig). 32

33 Onveiligheidsbeleving in de buurt, naar kern(% voelt zich wel eens onveilig in de buurt) Zevenbergschen Hoek Langeweg Moerdijk Zevenbergen Noordhoek Standdaarbuiten Klundert Willemstad / Helwijk Heijningen Fijnaart gemeente 23% 22% 19% 18% 16% 15% 14% 11% 10% 8% 15% Het percentage bewoners dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt is het hoogst inzevenbergschen Hoek (23%) en Langeweg (22%). Bewoners van Fijnaart (8%) en Heijningen (10%), maar ook van Willemstad / Helwijk (11%) voelen zich duidelijk minder vaak onveilig in de eigen buurt. 33

34 Preventiemaatregelen s avonds of s nachts niet open doen omdat u het niet veilig vindt 10% 16% 70% 4% Zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt 12% 82% 4% Zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent 12% 83% 2% In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te mijden 8% 88% 2% Uw kinderen niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt 8% 60% 30% vaak soms (bijna) nooit weet niet Een kwart van de bewoners van Moerdijk doet s avonds of s nachts de deur wel eens (vaak of soms) niet open omdat men dit onveilig vindt en 15% voelt zich wel eens onveilig als men s avonds over straat loopt of als men alleen thuis is. Eén op de tien bewoners rijdt of loopt wel eens om in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden en een vergelijkbaar aandeel staat kinderen niet toe ergens naartoe te gaan omdat men dit niet veilig vindt. Voor vrouwen geldt dit meer dan voor mannen. Vrouwen doen vooral minder vaak de deur open. Bewoners die zich onveilig voelen in de buurt, nemen vaker preventieve maatregelen. Omrijden of omlopen om onveilige plekken te mijden doen inwoners van Zevenbergen iets meer dan gemiddeld (15% vaak of soms). Kinderen niet toestaan ergens naartoe te gaan speelt meer in Langeweg, Standdaarbuiten en Noordhoek (circa 15%). Als de uitkomsten van de vragen over gevoelens en maatregelen van bewoners om onveilige situaties te vermijden worden vertaald naar een indicator voor preventiegedrag komt het cijfer uit op 0,9. In Heijningen speelt dit minder (0,4). 34

35 Slachtofferschap van één of meer delicten 34% Slachtofferschap van delicten vermogensdelicten 26% waarvan: (poging tot) woninginbraak 11% vandalisme 20% dreiging en geweld 4% Eén op de drie bewoners van de gemeente Moerdijk (34%) is naar eigen zeggen het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van één of meer delicten. Dat is meer dan in 2011 (23%). Als wordt ingezoomd op de delictsoorten dan is 26% het slachtoffer geweest van één of meer vermogensdelicten, waarbij het in 11% van de gevallen ging om (poging tot) inbraak in de woning. Daarnaast is 20% (ook) het slachtoffer geweest van vandalisme en is 4% het slachtoffer geweest van een vorm van dreiging of geweld. Vergeleken met 2011 zijn bewoners veel vaker het slachtoffer geweest van een (poging tot) woninginbraak (5% in 2011).De cijfers zijn echter niet precies vergelijkbaar met 2011, omdat de vraagstelling toen anders was. Het vermoeden bestaat dat het slachtofferschap bij de vorige meting door deze andere vraagstelling is onderschat. 35

36 Slachtofferschap, naar kern(% slachtoffer van een of meer delicten) Zevenbergen 44% Langeweg Klundert Willemstad / Helwijk Standdaarbuiten Fijnaart Moerdijk Zevenbergschen Hoek Noordhoek Heijningen gemeente 32% 31% 30% 28% 26% 25% 24% 23% 19% 34% Het percentage slachtoffers van één of meer delicten is veruit het grootst in Zevenbergen (44%) en het laagst in Heijningen (19%). 36

37 Voorzieningen en onderhoud Beoordeling van de woonomgeving (rapportcijfer) 7, , Over de woonomgeving zijn de bewoners vande gemeente Moerdijk zeer te spreken. Net als in 2011krijgt de woonomgeving van de bewoners gemiddeld een 7,4. Naar kern varieert het beeld enigszins. Willemstad/Helwijk krijgt het hoogste cijfer (7,7), Moerdijk het laagste (6,6). Beoordeling van de woonomgeving, naar kern (rapportcijfer) Willemstad / Helwijk 7,7 Fijnaart 7,5 Noordhoek 7,5 Klundert 7,5 Langeweg Zevenbergen 7,4 7,4 Standdaarbuiten 7,3 Zevenbergschen Hoek Heijningen 6,8 7,3 Moerdijk 6,6 gemeente 7,4 37

38 Aspecten van de woonomgeving(rapportcijfer) kwaliteit woningen in de buurt hoeveelheid openbaar groen zorg bewoners voor hun woning en tuin 6,9 7,3 7,0 verkeersveiligheid vervuiling (zwerfvuil, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep) 6,0 6,3 Wanneer de bewoners wordt gevraagd een oordeel te geven over verschillende aspecten van de woonomgeving dan krijgt de kwaliteit van de woningen het hoogste gemiddelde cijfer (7,3). Ook de hoeveelheid groen in de gemeente Moerdijk (7,0) en de zorg van bewoners voor hun woning en tuin (6,9) worden ruim voldoende gewaardeerd. Over de verkeersveiligheid (6,3) en de vervuiling in de buurt (6,0) zijn de bewoners iets minder te spreken. De kwaliteit van de woningen wordt het hoogst gewaardeerd door de bewoners van Standdaarbuiten, Noordhoek, Fijnaart en Willemstad/Helwijk (7,5) en het laagst door bewoners van Heijningen (6,8) en Moerdijk (6,9). Het cijfer voor de hoeveelheid openbaar groen is het hoogst in Willemstad/Helwijk (7,4) en het laagst in Moerdijk en Heijningen (6,6). Moerdijk scoort ook lager als het gaat om de zorg van de bewoners voor hun huis en hun tuin (6,4). In de overige kernen ligt het cijfer tussen de 6,8 en de 7,2. Als het gaat om vervuiling dan wordt de situatie het beste gewaardeerd in Zevenbergschen Hoek (6,8). Zevenbergen en Standdaarbuiten krijgen hiervoor een onvoldoende (5,7). Het oordeel over de verkeersveiligheid varieert eveneens. Heijningen (5,4), Zevenbergschen Hoek (5,6), Noordhoek (5,7) en Langweg (5,9) scoren het minst goed. Willemstad/Helwijk krijgt met een 6,7 het hoogste cijfer als het gaat omde verkeersveiligheid. 38

39 Oordeel over de voorzieningen in de buurt (rapportcijfer) 6,7 De bewoners is ook gevraagd om hun waardering van het voorzieningenaanbod in de buurt uit te drukken in een rapportcijfer. Dit levert voor de gemeentemoerdijk gemiddeld een 6,7 op. Naar kern loopt het oordeel uiteen van een 5,3 in Moerdijk tot een 7,0 in Zevenbergen. Ook Heijningen (5,5) en Langeweg (5,9) scoren minder goed als het gaat om de voorzieningen in de buurt. In de overige kernen ligt het rapportcijfer rondom het gemiddelde. Beoordeling van voorzieningen in de buurt, naar kern (rapportcijfer) Zevenbergen 7,0 Klundert 6,8 Standdaarbuiten 6,7 Fijnaart 6,6 Willemstad / Helwijk Zevenbergschen Hoek 6,6 6,5 Noordhoek 6,5 Langeweg Heijningen 5,5 5,9 Moerdijk 5,3 gemeente 6,7 39

40 Verschillende voorzieningen sportmogelijkheden 72% 12% 8% 7% gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 69% 16% 11% basisonderwijs 64% 7% 28% winkels voor dagelijkse boodschappen 62% 14% 23% parkeergelegenheid 59% 16% 23% goede speelplekken voor kinderen* 49% 18% 25% speelgelegenheid voor kinderen 48% 17% 14% 21% voorzieningen voor jongeren* 17% 23% 47% 14% (zeer) tevreden tevreden noch ontevreden (zeer) ontevreden weet niet *gebaseerd op de stelling: In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. De bewoners van de gemeente Moerdijk zijn het meest te spreken over het basisonderwijs. Vrijwel iedereen die hierover een oordeel heeft gegeven, is positief. Ook de sportmogelijkheden in Moerdijk worden zeer gewaardeerd. Bijna driekwart is (zeer) tevreden hierover, tegenover 8% dat zich hier negatief over uitlaat. De gezondheids- en welzijnsvoorzieningen worden door twee derde van de bewoners positief gewaard, één op de tien bewoners is niet tevreden hierover. Circa zes op de tien bewoners zijn positief gestemd over de winkels voor dagelijkse boodschappen en over de parkeergelegenheid, een kwart laat zich in negatieve zin uit. Over de kwaliteit en hoeveelheid speelplekkenvoor kinderen is de helft (zeer) tevreden. Een kwart is echter (zeer) ontevreden over de kwaliteiten 14% is (zeer) ontevreden over de hoeveelheid. Duidelijk minder goed scoren de voorzieningen voor jongeren. De helft van de bewoners is negatief hierover tegenover 17% die zich in positieve zin uitlaat over de voorzieningen voor jongeren. Naar kern verschilt het beeld enigszins en dat hangt ook samen met de omvang van de kern. Zo zijn bewoners van Zevenbergen duidelijk positiever over de winkels voor dagelijkse boodschappen (88%) dan bewoners van Moerdijk (16%) of Noordhoek (18%). 40

41 Oordeel over het onderhoud van de woonomgeving In de buurt is het buiten goed verlicht 74% 13% 14% Het riool in onze buurt kan het regenwater goed aan 62% 15% 21% Onze buurt wordt goed schoon gehouden 57% 18% 24% In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 55% 18% 23% De buurt is goed toegankelijk voor minder validen 53% 20% 19% In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 49% 17% 33% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet Als wordt ingezoomd op diverse aspecten van het onderhoud van de woonomgeving dan zijn bewoners het meest te spreken over de verlichting. Driekwart is van mening dat het buiten goed verlicht is, 14% vindt van niet. Vijf tot zes van de tien bewoners zijn positief over het riool, over het schoon houden van de buurt, over het onderhoud aan de groenvoorzieningen en over de toegankelijkheid voor mindervaliden. Een vijfde tot een kwart van de bewoners is negatief over deze aspecten. Bewoners zijn het minst te spreken over het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes. De helft van de bewoners vindt dat dit goed gebeurt, een derde is echter van mening dat dit niet goed gebeurt. Naar kern verschilt het oordeel. Bewoners van Heijningen en Moerdijk zijn minder vaak te spreken over het onderhoud. Bewoners van Willemstad/Helwijk zijn hierover juist vaker positief gestemd. 41

42 Ontwikkeling van de buurt Ontwikkeling van de buurt de buurt het afgelopen jaar 5% 17% de sfeer in de buurt 6% 13% verbetering verslechtering het uiterlijk van de buurt 9% 15% verwachtingen voor de toekomst 8% 18% De meeste bewoners vinden dat hun buurt het afgelopen jaar niet echt veranderd is, niet in het algemeen (75%), maar ook niet als het gaat om de sfeer (77%) of het uiterlijk van de buurt (72%). De overige bewoners vinden eerder dat de buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan (17%) dan op vooruit (5%). Het oordeel over de sfeer in de buurt laat hetzelfde beeld zien (13% en 6%) evenals dat over het uiterlijk (15% en 9%). Ook over de toekomst van de buurt zijn de bewoners eerder pessimistisch (18%) dan optimistisch (8%) gestemd. Bewoners zijn nu iets pessimistischer dan in 2011 toen 13% vond dat de buurt erop achteruit was gegaan tegenover 9% die een vooruitgang had waargenomen. 42

43 Ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar, naar kern (saldo verbeterd en verslechterd, in procenten) Langeweg Heijningen -8-9 Noordhoek -17 Moerdijk -32 Zevenbergschen Hoek Standdaarbuiten Willemstad / Helwijk Fijnaart Klundert Zevenbergen gemeente algemeen sfeer uiterlijk Als wordt gekeken naar de ontwikkeling van de buurt in de verschillende kernen, dan komt de kern Moerdijk duidelijk minder goed naar voren. Het gaat hierbij zowel om de buurt in het algemeen als om het uiterlijk en de sfeer. Ook Standdaarbuiten scoort minder goed vergeleken met de andere kernen. Zevenbergen komt als beste kern uit de bus, op de voet gevolgd door Heijningen. 43

44 Inzet van de gemeente Functioneren gemeente indicator 5,4 Inzet gemeente voor de leefbaarheid in de buurt(procenten) Is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast 47% 21% 12% 21% Informeert haar bewoners over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid 41% 26% 22% 10% Heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 36% 32% 20% 12% Betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid 33% 29% 25% 14% Reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast 30% 25% 18% 28% Doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 21% 32% 19% 28% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet Als het gaat om de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid in de buurt dan zijn bewoners het meest te spreken over de bereikbaarheid van de gemeente om klachten over onveiligheid en overlast te melden (47% positief en 12% negatief). Ook over de informatievoorziening (41% positief en 22% negatief) en de aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid (36% positief en 20% negatief) zijn bewoners duidelijk vaker positief dan negatief. Als het gaat om het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid is een derde positief, maar ook een kwart negatief gestemd. Over de reactie van de gemeente op meldingen en klachten zijn drie op de tien bewoners tevreden, maar twee op de tien zijn ook niet tevreden. Bewoners laten zich het meest negatief uit over de vraag of de gemeente ook doet wat ze zegt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Eén op de vijf is van mening dat de gemeente dit inderdaad doet, maar een vrijwel even groot aandeel zegt dat dit niet het geval is. Als de bovenstaande stellingen worden uitgedrukt in een indicator dan heeft deze een 5,4 als waarde en dat is wat hoger dan in 2011 (5,1). Bewoners uit de kernen Moerdijk en Heijningen laten zich veel negatiever uit over de inzet van de gemeente dan bewoners van de overige kernen. 44

45 Oordeel over de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer) 6,2 Als direct wordt gevraagd naar een rapportcijfer voor de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid in de buurt, krijgt de gemeente een voldoende (6,2). Bewoners van de kern Moerdijk zijn duidelijk minder te spreken over de inzet van de gemeente. Zij geven een 4,8 als rapportcijfer. Bewoners van de kern Zevenbergen laten zich met een 6,5 het meest positief uit over de gemeente. 45

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor

Integrale Veiligheidsmonitor ........... Integrale Veiligheidsmonitor ++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ kaft gemeente diverse.indd 5 08-04-2010 14:43:46 bureau Veiligheidsmonitor - 1 - INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie