Veiligheidsmonitor 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor 2013"

Transcriptie

1 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde

2 Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten De Marne Eemsmond Bedum 332 De Marne 503 Bedum Eemsmond 323 Haren 661 Haren Pekela 281 Stadskanaal 389 Veendam 349 Vlagtwedde 391 Veendam Pekela Stadskanaal Vlagtwedde Samenvattend: Leefbaarheid...In de provincie Groningen geven de mensen gemiddeld een 7,4 voor de leefbaarheid in hun woonbuurt. Men vindt dat er op een prettige manier met elkaar wordt omgegaan. Overlast...De meest voorkomende buurtproblemen zijn te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. Deze vormen van overlast zouden volgens de inwoners van Groningen als eerste moeten worden aangepakt. Veiligheid...Een grote meerderheid van de inwoners in de provincie Groningen voelt zich veilig in de eigen woonbuurt. Groningers voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. Slachtofferschap...In de provincie beschouwde bijna één op de vijf inwoners van 18 jaar en ouder zichzelf als slachtoffer van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Preventie...Voor de beveiliging van de eigen woning of bezittingen, zorgen de meeste Groningers voor de aanwezigheid van buitenverlichting en dat ze geen spullen (zichtbaar) achterlaten in de auto. Politiecontact...Zes op de tien inwoners van de provincie Groningen zijn tevreden over het laatste contact met de politie in de eigen gemeente. Oordeel gemeente In de provincie Groningen zijn vier op de tien inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

3 Hoe ervaren Groninger de leefbaarheid in de buurt? Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema leefbaarheid Feiten blad Een goede leefbaarheid in de buurt zorgt voor meer woongenot, maar ook voor een sterker gevoel van veiligheid. Hoe ervaren Groningers hun leefbaarheid? Hoe prettig vinden Groningers het in hun eigen woonbuurt? 7,4 Inwoners van de provincie beoordelen de leefbaarheid van hun woonbuurt met een 7,4. Dat is gelijk aan het Nederlands gemiddelde. In de Veiligheidsmonitor is ook gevraagd naar de ontwikkelingen in hun buurt. Is deze er het afgelopen jaar op vooruit of achteruit gegaan? vooruit 10% 14% achteruit 72% gelijk gebleven 4% geen antwoord Fysieke voorzieningen in de buurt De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Het meest tevreden zijn Groningers over de buitenverlichting (77%), maar ook over het onderhoud van wegen en groen zijn ze doorgaans tevreden. Duidelijk minder tevreden zijn Groningers over speelplekken en voorzieningen voor jongeren. Fysieke voorzieningen in de buurt (%) Het is buiten goed verlicht Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Goede speelplekken voor kinderen Goede voorzieningen voor jongeren (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) niet mee eens Geen antwoord 77% 11% 11% 2 67% 16% 15% 2 67% 16% 14% 3 55% 17% 20% 8% 25% 27% 34% 13% Sociale contacten in de buurt De sociale contacten in de buurt spelen een rol bij de ervaring van leefbaarheid. Over het algemeen zijn de inwoners van Groningen positief over de sociale contacten. Ze vinden vooral dat er prettig met elkaar wordt omgaan (69%). Sociale contacten in de buurt (%) Mensen gaan op een prettige manier met elkaar om Voel me thuis in deze buurt 69% 21% 7% 3 58% 27% 13% 3 (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) niet mee eens Geen antwoord Een op de drie heeft veel contact in de buurt 34% van de Groningers zegt veel contact te hebben met buurtbewoners. In Nederland ligt dit op 37%.

4 Ervaren leefbaarheid in deelnemende gemeenten Welk rapportcijfer geeft de burger voor de leefbaarheid in de buurt? Is de woonbuurt er het afgelopen jaar op vooruit of achteruit gegaan? (%) Bedum 7,5 De Marne 7,4 Eemsmond 7,3 Haren 7,8 Inwoners van Haren en Bedum beoordelen de leefbaarheid in de woonbuurt hoger dan in de provincie Groningen en Nederland (beiden 7,4). Pekela 7,1 Stadskanaal 7,2 Veendam 7,2 Vlagtwedde 7,4 Een op de tien Groningers vindt de eigen buurt vooruit gegaan. In alle afzonderlijke gemeenten ligt dit lager. vooruit achteruit Bedum 6 9 De Marne 8 16 Eemsmond 6 17 Haren 7 8 Pekela 5 17 Stadskanaal 6 16 Veendam 6 17 Vlagtwedde 8 14 Fysieke voorzieningen per gemeente Voorzieningen in de buurt (% (helemaal) mee oneens) Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Goede speelplekken voor kinderen Goede voorzieningen voor jongeren hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde De ontevredenheid over speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren ligt in de meeste gemeenten boven het provinciaal gemiddelde (resp. 20% en 34%). Vooral veel inwoners van de gemeenten Pekela en Vlagtwedde vinden dat er geen goede speelplekken zijn voor kinderen. Voor voorzieningen voor jongeren geldt dat voor De Marne, Pekela, Veendam en Vlagtwedde. Contacten met buurtbewoners per gemeente Een derde van de Groningers heeft veel contact met buurtbewoners. In elk van de acht gemeenten ligt dit aandeel hoger. In Eemsmond heeft het merendeel naar eigen zeggen veel contact met buurtbewoners (51%). Veel contact met buurtbewoners (%) Bedum 40 Pekela 38 De Marne 46 Stadskanaal 36 Eemsmond 51 Veendam 35 Haren 40 Vlagtwedde 42 Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

5 Veel of weinig overlast in de buurt Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema overlast in de buurt Welke vormen van overlast komen het meest voor en moeten met voorrang worden aangepakt? Feiten blad Fysieke verloedering rommel op straat straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is bekladde muren of gebouwen hondenpoep op straat of in perken Sociale overlast dronken mensen op straat drugsoverlast of drugshandel, bijvoor beeld op straat of in coffeeshops overlast door buurtbewoners rondhangende jongeren Verkeersoverlast te hard rijden parkeerproblemen, zoals fout geparkeerde voertuigen of drukte agressief rijgedrag Welke vormen van overlast zouden als eerste in uw buurt moeten worden aangepakt? De top vijf: 1 Te hard rijden 23% 2 Hondenpoep 14% 3 Parkeerproblemen 8% 4 Rommel op straat 6% 5 Overlast buurtbewoners 4% De meest voorkomende vormen van overlast moeten volgens de burgers met voorrang worden aangepakt. Welke vormen van overlast komen het meeste voor in de buurt? Te hard rijden en hondenpoep Overlast in de buurt (% komt wel eens voor) Zeven op de tien burgers ervaren overlast van hondenpoep en te hard rijdende auto s. Verder ervaart de helft van alle burgers overlast van rommel op straat en nog eens vier op de tien inwoners ervaren parkeerproblemen. Het grootste overlastprobleem in de sociale sfeer zijn rondhangende jongeren. Eén op de drie inwoners geeft aan dat dit wel eens voorkomt in de buurt. Het beeld voor de provincie Groningen komt in grote lijnen overeen met Nederland. Provincie Groningen Nederland Te hard rijden Hondenpoep Rommel op straat Parkeerproblemen Rondhangende jongeren Dronken mensen op straat Vernield straatmeubilair Overlast buurtbewoners Agressief rijgedrag Bekladde muren Drugsoverlast 24 24

6 Overlast in de buurt lokale verschillen Net als provinciaal en landelijk komt in de acht deelnemende gemeenten overlast van te hard rijden en hondenpoep het vaakst voor. Overlast van buurtbewoners, dronken mensen op straat, parkeerproblemen en rommel op straat ligt in alle deelnemende gemeenten onder het provinciaal gemiddelde. Wel zijn er duidelijke onderlinge verschillen tussen de gemeenten: In Pekela ervaren opvallend veel mensen verkeersoverlast. Agressief rijgedrag en te hard rijden komen hier naar verhouding vaker voor dan in de provincie Groningen en Nederland. Overlast van rondhangende jongeren komt relatief weinig voor in de gemeente Vlagtwedde. Overlast door buurt bewoners komt naar verhouding veel voor in Stadskanaal, Pekela en Veendam. Overlast in de buurt (% komt wel eens voor) Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Te hard rijden Hondenpoep Rommel op straat Parkeerproblemen Rondhangende jongeren Dronken mensen op straat Vernield straatmeubilair Overlast buurtbewoners Agressief rijgedrag Bekladde muren Drugsoverlast hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

7 Hoe beleven de inwoners van Groningen hun veiligheid? Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema veiligheidsbeleving Feiten blad Hoe staat het met de veiligheidsgevoelens in de directe woonomgeving en hoe beoordelen Groningers de veiligheid in de buurt? Veiligheidsgevoelens Ruim een derde van de Groningers voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. Dit aandeel is bijna het dubbele van dat van de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (18%). Groningen is daarin niet uitzonderlijk; dit geldt voor heel Nederland (37% voelt zich daar wel eens onveilig en 19% specifiek in de eigen buurt). Voelt u zich wel eens onveilig? In de buurt Ja Nee Geen antwoord 7,3 18% 2% In het algemeen 80% 61% 61% van de Groningers voelt zich nooit onveilig, maar 35% wel eens. 35% 4% De inwoners van de provincie Groningen geven een 7,3 aan de veiligheid in hun woonbuurt. Dit is een fractie hoger dan het landelijke rapportcijfer (7,1). Onveilige plekken in de woonplaats Hoe vaak voelt u zich onveilig (% soms en vaak) Op plekken waar groepen jongeren rondhangen? 39% Rondom uitgaansgelegenheden? 25% Bij het treinstation in uw woonplaats? 16% In uw eigen huis? 7% Plekken waar jongeren rondhangen Groningers voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. Vier op de tien inwoners voelen zich hier soms of vaak onveilig (39%). In de eigen woning voelt men zich zelden onveilig. Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag in de buurt Hoe vaak komt het voor dat u. (% soms en vaak) 12% 18% 22% 22% In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? Zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt op straat loopt? s avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt? Bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit? De meeste mensen voelen zich niet of zelden onveilig in de buurt. Maar: twee op de tien voelen zich soms of vaak onveilig als hij of zij s avonds door de buurt lopen en doen s avonds de deur niet open omdat ze dat niet veilig vinden.

8 Lokale verschillen in veiligheidsbeleving 35% van de Groningers voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. Opvallend is dat dit aandeel in alle acht deelnemende gemeenten lager ligt. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt liggen aanzienlijk lager. Deze variëren van 8% in De Marne tot 20% in Pekela. Vlagtwedde Veendam Stadskanaal Pekela Haren Eemsmond De Marne Bedum Wel eens onveilig voelen in het algemeen (%) Wel eens onveilig voelen in eigen buurt (%) Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 7,2 7,1 7,2 7,0 7,8 7,6 7,7 7,7 7 voor veiligheid Alle deelnemende gemeenten scoren een rapportcijfer van 7,0 of hoger voor de veiligheid in de buurt. De gemeente Haren scoort met een 7,8 het hoogst. Onveilige plekken per gemeente Hoe vaak voelt u zich onveilig. (% soms en vaak) Vlagtwedde Veendam Stadskanaal Pekela Haren Eemsmond De Marne Bedum Op plekken waar groepen jongeren rondhangen? Rondom uitgaansgelegenheden? Bij het treinstation in uw woonplaats? hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Enkele opvallende verschillen: Veendam scoort hoog op onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken in de eigen gemeente. 42% van de inwoners van Veendam voelt zich onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. Rondom uitgaansgelegenheden is dit een kwart. In de overige deelnemende gemeenten komt het aandeel inwoners dat zich onveilig voelt op deze plekken niet boven het provinciaal gemiddelde uit. In Bedum voelt 21% van de inwoners zich wel eens onveilig op het treinstation. Ter vergelijking, in de provincie gemiddeld is dat 16%. Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

9 Met welke vormen van criminaliteit worden Groningers geconfronteerd? Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema Slachtofferschap Feiten blad Er zijn verschillende delicten waar mensen slachtoffer van kunnen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om geweld, vermogen of vandalismedelicten. Deze factsheet gaat hierop in. Naast de Veiligheidsmonitor gebruiken we ook registraties van de politie Noord Nederland. Geweldsdelicten Mishandeling, bedreiging, seksuele delicten. Slachtofferschap In de veiligheidsmonitor staat slachtofferschap voor het percentage inwoners van 15 jaar en ouder dat in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek minstens één keer is geconfronteerd met een delict. Vermogensdelicten Poging tot inbraak, inbraak, fietsendiefstal, diefstal uit auto s, zakkenrollerij, diefstal met geweld, overige diefstal. 18% beschouwde zichzelf als slachtoffer van een delict Zelf gerapporteerd slachtofferschap (%) Provincie Groningen Nederland Geweld 3 2 Vermogen Vandalisme 6 7 Totaal Bron: Veiligheidsmonitor Geregistreerde incidenten per inwoners, 2013 Provincie Groningen Bron: Politie Noord Nederland Vandalismedelicten Diefstal of vernieling buitenkant auto s, overige vernielingen. Bijna één op de vijf inwoners beschouwde zichzelf als slachtoffer van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Van alle delicten zijn vermogens delicten het vaakst genoemd. Geweldsen vandalismedelicten komen aanzienlijk minder vaak voor. In 2013 zijn in de provincie Groningen in totaal incidenten door de politie geregistreerd. Dit zijn 50 incidenten per inwoners. Bij de registraties van incidenten gaat het vooral om vermogens- en geweldsincidenten en relatief weinig om vandalisme incidenten. Cybercrime Dat is criminaliteit die te maken heeft met internet of andere digitale media. In de provincie Groningen beschouwde in 2013 één op de acht burgers zichzelf slachtoffer daarvan. 12% slachtoffer van cybercrime Percentage Groningers dat slachtoffer is van cybercrime Identiteitsfraude gebruik zonder toestemming van persoonsgegevens voor financieel gewin 4% 6% 8% Koop- en verkoopfraude het (ver)kopen van goederen of diensten zonder die te leveren of te betalen Hacken het ongeoorloofd binnen dringen op iemands pc 4% Cyberpesten pesten via internet

10 Slachtofferschap per gemeente Zelf gerapporteerd slachtofferschap (%) geweld vermogen vandalisme totaal Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Geregistreerde incidenten per inwoners geweld vermogen vandalisme totaal Wat lokaal opvalt: In de gemeente Haren komen volgens de Veiligheidsmonitor en politieregistraties weinig geweldsdelicten voor. Vermogensdelicten komen vaker voor in Haren. Bron: Veiligheidsmonitor In 2013 zijn de minste vermogensincidenten geregistreerd in Bedum. Daarentegen ligt in Bedum het aandeel zelf gerapporteerd slachtofferschap van vermogensdelicten met 13% het hoogst. Bron: Politie Noord Nederland, 2013 Inwoners van Veendam en Pekela beschouwen zichzelf het vaakst als slachtoffer van een delict. Het aantal incidenten per inwoners ligt in deze gemeenten ook het hoogst. Cybercrime per gemeente Voor de 8 gemeenten vallen de volgende punten op: In Stadskanaal was één op de tien inwoners slachtoffer van hacken. Dat is meer dan het provinciale gemiddelde (8%). 8% van de inwoners van Vlagtwedde was in 2013 slachtoffer van identiteitsfraude. Ter vergelijking, in de totale provincie was dit 4%. Slachtofferschap cybercrime (% ja) Vlagtwedde Veendam Stadskanaal Pekela Haren Eemsmond De Marne Bedum Identiteitsfraude Hacken hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

11 Hoe beoordelen burgers het politieoptreden in de eigen gemeente? Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema burgers en politie Feiten blad Deze factsheet gaat over de contacten tussen burgers en politie. Ook wordt ingegaan op het oordeel van de burgers over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie in de eigen buurt. Contacten tussen burgers en politie Bijvoorbeeld een melding of aangifte van een delict, een bekeuring of zomaar een praatje met een agent op straat. 26% had contact met de politie. In 2013 heeft een kwart van de Groningers contact gehad met de politie in de eigen gemeente. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Hiervan ging 40% naar de politie om aangifte te doen of iets te melden. Het laatst politiecontact had in 16% van de gevallen te maken met handhaving (bekeuring, waarschuwing of controle door politie). Dit is gelijk aan het landelijk beeld. Wat was de reden van het laatste politiecontact? Provincie Groningen Handhaving 16% Melding / aangifte 39% Ander contact 45% Verloren/gevonden voorwerpen, opgeroepen als getuige, vragen om hulp/advies of sociaal contact Van de mensen die contact met de politie hebben gehad, is 60% hier tevreden mee. 30% is ontevreden. De voornaamste reden van de ontevredenheid, lag in het feit dat het probleem niet werd opgelost. 27% 17% 8% 48% (Zeer) tevreden Niet tevreden en niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen mening / kan niet beoordelen Ruim een kwart is tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. 27% van de inwoners is (zeer) tevreden, 8% is ontevreden. Echter, bijna de helft van de respondenten heeft geen oordeel gegeven. Ter vergelijking, in Nederland is 25% tevreden en 9% ontevreden. Beschikbaarheid van politie in de buurt Aan de hand van enkele stellingen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd hoe burgers de beschikbaarheid van de politie in de buurt beoordelen. Wat opvalt: In de provincie geeft iets minder dan de helft van de inwoners aan dat zij de politie in de buurt te weinig ziet (46%). Vier op de tien inwoners vinden dat de politie te weinig uit de auto komt en nog eens een derde zegt dat de politie te weinig aanspreekbaar is. Je ziet de politie te weinig in de buurt Politie komt te weinig uit de auto Politie is te weinig aanspreekbaar 46% 25% 24% 5 % 42% 27% 19% 12% 33% 32% 25% 11% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Geen antwoord

12 Politiecontact in de gemeente Heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie? Bedum 22% Pekela 23% In 2013 hebben inwoners van Veendam en Stadskanaal de meeste contacten gehad met de politie in de eigen gemeente. Dit aandeel ligt hoger dan in de provincie Groningen en Nederland (26%). De Marne 25% Eemsmond 26% Haren 23% Stadskanaal 28% Veendam 30% Vlagtwedde 22% Lokale verschillen in oordeel politieoptreden Voor alle gemeenten geldt dat het merendeel van de inwoners geen oordeel (kan) geven over het politieoptreden in de eigen buurt. Van de mensen die wel een oordeel kunnen geven, is het merendeel (zeer) tevreden. Vooral in Bedum en De Marne zijn relatief veel inwoners tevreden met het politie functioneren in de eigen woonbuurt. Tevredenheid functioneren politie in de eigen buurt Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde 35% 14% 6% 44% 30% 18% 8% 44% 26% 21% 6% 48% 24% 18% 7% 51% 19% 22% 16% 43% 22% 19% 11% 48% 26% 18% 13% 44% 21% 18% 12% 49% (Zeer) tevreden Niet tevreden en niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen antwoord (nvt) Relatief veel burgers vinden de politie onvoldoende beschikbaar in de eigen buurt. Inwoners van zes gemeenten geven in vergelijking met de provincie (46%) vaker aan dat je de politie te weinig ziet in de buurt. Ook komt de politie te weinig uit de auto. In vijf gemeenten ligt dit boven het provinciaal gemiddelde (42%). Stellingen beschikbaarheid politie (% (helemaal) mee eens) Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Je ziet de politie te weinig in de buurt Politie komt te weinig uit de auto Politie is te weinig aanspreekbaar hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

13 Preventief handelen van burgers Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema preventie Feiten blad Wat doen burgers om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit? In de Veiligheidsmonitor is voor een achttal preventieve maatregelen gevraagd hoe vaak deze worden genomen om de eigen woning of bezittingen te beveiligen. Gedrag aanpassen Welke maatregelen worden genomen om de eigen veiligheid te vergroten? Waardevolle spullen meenemen uit auto s avonds licht laten branden bij afwezigheid Fiets in bewaakte fietsenstalling Waardevolle spullen thuis laten De voornaamste maatregelen die Groningers nemen om de eigen woning of bezittingen te beveiligen, zijn de aanwezigheid van buitenverlichting, geen spullen (zichtbaar) achterlaten in de auto en extra veiligheidssloten op buitendeuren. Andere maatregelen komen aanzienlijk minder vaak 62% laat geen spullen achter in de auto voor. We zien dat de inwoners van de provincie Groningen minder preventieve maatregelen nemen dan inwoners in andere delen van Nederland. Omgeving aanpassen Preventieve maatregelen (%) Provincie Groningen Neder land Buitenverlichting Alarminstallatie Licht laten branden - vaak Gebruik fietsenstalling - vaak Geen spullen in auto - vaak Extra veiligheidssloten op buitendeuren (Rol)luiken voor ramen/ deuren Laat spullen thuis vaak Buitenverlichting - ja Extra veiligheidssloten/grendels - ja Alarminstallatie - ja 9 13 (Rol)luiken voor ramen/deuren - ja 8 19

14 Lokale verschillen in preventief handelen De uitkomsten van de acht deelnemende gemeenten komen in grote lijnen overeen met het provinciaal beeld. Wel valt op dat het aandeel inwoners dat buitenverlichting heeft in alle deelnemende gemeenten boven het provinciaal en landelijk gemiddelde ligt. Veel buitenverlichting Enkele verschillen tussen de deelnemende gemeenten: Naar verhouding passen veel inwoners van Pekela hun gedrag aan. De helft van de mensen laat bijvoorbeeld het licht vaak branden, terwijl dat in de provincie Groningen totaal een derde is. De inwoners van de gemeenten Eemsmond en De Marne nemen juist relatief weinig maatregelen om de eigen woning of bezittingen te beveiligen. Inwoners in Veendam hebben relatief veel extra veiligheidssloten op buitendeuren geplaatst. Preventieve maatregelen (%) Licht laten branden Geen spullen in auto Laat spullen thuis Extra sloten Gebruik fietsenstalling Buitenverlichting Alarminstallatie (Rol) luiken Bedum De Marne Eemsmond Haren Vlagtwedde Pekela Stadskanaal Veendam hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

15 Hoe beoordeelt de burger de gemeentelijke inzet? Resultaten Veiligheidsmonitor 2013, thema oordeel over gemeente Feiten blad De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Daarom is de burger in de Veiligheidsmonitor gevraagd naar diens tevredenheid over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Functioneren gemeente op gebied van leefbaarheid en veiligheid 41% is tevreden Provincie Groningen 41% 27% 22% 10% Nederland 37% 28% 23% 12% Vier op de tien inwoners van de provincie Groningen zijn tevreden over het totale functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Ruim een kwart is tevreden noch ontevreden. In Nederland is 37% tevreden. (Zeer) tevreden Niet tevreden en niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen antwoord Hoe oordelen Groningers over specifieke aspecten van het functioneren van de gemeente? De gemeente... heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 47% 31% 16% 7% 38% 31% 23% 8% 32% 33% 25% 10% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Geen antwoord Wat opvalt: Bijna de helft van de burgers zegt dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 38% vindt dat de gemeente de buurt voldoende informeert over de aanpak van leefbaarheid en de veiligheid. Volgens één op de drie inwoners betrekt de gemeente de buurt ook bij de aanpak daarvan.

16 Lokale verschillen - oordeel gemeentelijke inzet Van de acht deelnemende gemeenten zijn inwoners van Bedum en Haren het meest tevreden over het gemeentelijke functioneren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In Bedum is zelfs de helft van alle inwoners hierover tevreden. In vijf gemeenten ligt het percentage inwoners dat tevreden is onder het provinciaal gemiddelde (41%). Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde 51% 23% 7% 17% 32% 32% 18% 16% 36% 29% 10% 23% 45% 24% 11% 19% 30% 30% 21% 18% 37% 25% 15% 23% 30% 38% 10% 21% 43% 28% 8% 20% (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Geen antwoord Iets specifieker zien we voor onderstaande stellingen een vergelijkbaar beeld. Inwoners van Bedum beoordelen alle stellingen positiever dan het provinciaal gemiddelde. (% (helemaal) mee eens) De gemeente... Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt hoger dan provinciaal gemiddelde lager dan provinciaal gemiddelde Meer gegevens vindt u op de website van het Planbureau

17 Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) (helemaal) mee eens (helemaal) niet mee eens Geen antwoord neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Het is buiten goed verlicht Goede speelplekken voor kinderen Goede voorzieningen voor jongeren Mensen kennen elkaar nauwelijks Mensen gaan op een prettige manier met elkaar om Gezellige buurt, samen dingen doen Voel me thuis in deze buurt Heb veel contact met buurtbewoners Tevreden over bevolkingssamenstelling Tabel 2: Is de buurt de afgelopen 12 maanden voor- of achteruit gegaan (%) Vooruit 6 Achteruit 16 Gelijk 75 Geen antwoord 4 Overlast in de buurt Tabel 3: Ervaren overlast per categorie (% veel overlast) Fysieke verloedering 24 Sociale overlast 7 Verkeersoverlast 32 Overlast totaal 45

18 Tabel 4: Komen de volgende vormen van overlast in uw buurt wel eens voor? (%) ja nee Rommel op straat komt voor Vernieling straatmeubilair komt voor Bekladding komt voor Hondenpoep komt voor Te hard rijden komt voor Parkeerproblemen komt voor Agressief rijgedrag komt voor Dronken mensen op straat komt voor Drugsgebruik en Drugshandel komt voor Hinder door horeca komt voor Overlast buurtbewoners komt voor Mensen op straat lastiggevallen komt voor Rondhangende jongeren komt voor Tabel 5: Welke vorm van overlast zou met voorrang moeten worden aangepast? (%) Te hard rijden 25 Hondenpoep 14 Parkeerproblemen 6 Rommel op straat 4 Overlast buurtbewoners 4 Drugsgebruik 3 Rondhangende jongeren 3 Agressief rijgedrag 2 Vernieling straatmeubilair 1 Mensen op straat lastiggevallen 1 Dronken mensen op straat 1 Hinder door horeca 1 Bekladding 0 Preventie Tabel 6: Sociaal-preventieve maatregelen (%) vaak soms zelden geen antwoord Licht laten branden Gebruik fietsenstalling Geen spullen in auto Laat spullen thuis Tabel 7: Techno-preventieve maatregelen (%) ja nee geen antwoord Extra veiligheidssloten / grendels (Rol)luiken voor ramen / deuren Buitenverlichting Alarminstallatie

19 Veiligheidsbeleving Tabel 8: Veiligheidsgevoelens (%) ja nee geen antwoord Voelt u zich wel eens onveilig? Voelt u zich wel eens onveilig in eigen buurt? Tabel 9: Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw buurt? (%) vaak soms zelden geen antwoord Frequentie onveiligheidsgevoel Frequentie onveiligheidsgevoel in uw eigen buurt Tabel 10: Veiligheidsbeleving in de buurt (%) Komt het wel een voor dat u vaak soms zelden geen antwo5ord 's avonds niet open doet omloopt/ omrijdt om onveilige situaties te vermijden zich 's avonds onveilig voelt op straat zich 's avonds onveilig voelt alleen thuis bang bent slachtoffer te worden Tabel 11: Heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit plaatsvindt in uw buurt? (%) Veel 7 Weinig 61 Geen 22 Geen antwoord 9 Tabel 12: Is de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden toe- of afgenomen? (%) Toegenomen 7 afgenomen 5 Gelijk gebleven 51 Geen antwoord 37 Tabel 13: Inschatting kans op slachtofferschap (%) niet groot/ niet klein geen antwoord (heel) groot (heel) klein Kans slachtoffer zakkenrollerij (zonder geweld) Kans slachtoffer zakkenrollerij (met geweld) Kans slachtoffer inbraak Kans slachtoffer mishandeling

20 Tabel 14: Onveilige plekken in woonplaats; hoe vaak voelt u zich hier onveilig? (%) geen antwoord vaak soms zelden rondom uitgaansgelegenheden rondhangende jongeren in het centrum winkelgebied openbaar vervoer treinstation eigen huis Slachtofferschap Tabel 15: Slachtofferschap per categorie (%) geweld 2 vermogen 12 vandalisme 4 slachtofferschap totaal 14 Tabel 16: Slachtofferschap cybercrime, per delict (%) ja nee geen antwoord Identiteitsfraude Koop- en Verkoopfraude Hacken Cyberpesten Contacten tussen burgers en politie Tabel 17: Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met de politie in uw gemeente? (%) Ja 28 Nee 68 Geen antwoord 4 Tabel 18: Hoe tevreden bent u over het totale functioneren van de politie in uw buurt (%) (zeer) tevreden 22 Neutraal 19 (zeer) ontevreden 11 Kan niet beantwoorden 43 Geen antwoord 5

21 Tabel 19: Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (%) (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens geen antwoord Politie biedt burgers in deze buurt bescherming Politie heeft contact met buurtbewoners Politie reageert op problemen Politie doet haar best Politie pakt zaken efficiënt aan Politie bekeurt te weinig Politie neemt je serieus Je ziet politie te weinig in de buurt Politie komt te weinig uit de auto Politie is te weinig aanspreekbaar Politie heeft te weinig tijd voor zaken Politie komt niet snel als je ze roept Tabel 20: Hoe tevreden bent u over het totale functioneren van de politie in het algemeen (%) (zeer) tevreden 22 Neutraal 27 (zeer) ontevreden 9 Kan niet beantwoorden 41 Geen antwoord 2 Tabel 21: Stellingen over functioneren van de politie in het algemeen (%) (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens geen antwoord Politie weet hoe ze criminelen moeten vangen Politie wil contact hebben met burgers Politie houdt rekening met wensen samenleving Politie werkt goed samen met bewoners Als het er echt om gaat is de politie er voor je Politie is makkelijk te benaderen Politie informeert de burgers Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit Als het er echt om gaat zal politie het uiterste doen om te helpen Gemeentelijke inzet Tabel 22: Hoe tevreden bent u over het totale functioneren van uw gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid (L&V)? (%) (zeer) tevreden 37 Neutraal 25 (zeer) ontevreden 15 Kan niet beantwoorden 23 Geen antwoord 1

22 Tabel 23: Stellingen over functioneren van gemeente (%) (helemaal) eens (helemaal) oneens geen antwoord neutraal Gemeente heeft aandacht voor verbeteren L&V in de buurt Gemeente informeert buurt over aanpak L&V in buurt Gemeente betrekt buurt bij aanpak L&V in buurt

23 Achtergrond Veiligheidsmonitor In de periode augustus tot november 2013 is voor de zesde keer de Veiligheidsmonitor op landelijk en regionaal niveau uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel van de Veiligheidsmonitor is het monitoren van de subjectieve veiligheid van burgers en het functioneren van de politie en de gemeente inzake veiligheid. Centraal staan: de leefbaarheid en overlast in de woonbuurt de veiligheidsbeleving slacht - offer schap van veelvoorkomende criminaliteit de mening over het functioneren van de politie en gemeente Sinds 2009 is het mogelijk voor gemeenten om op lokaal niveau deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. In 2013 namen in totaal 151 gemeenten deel. Voor de acht deelnemende Groninger gemeenten hebben in totaal personen deelgenomen. De uitvoering van de dataverzameling lag bij het CBS en onderzoeksbureau I&O Research. CMO Groningen heeft de coördinatie en afstemming met de deelnemende Groninger gemeenten verzorgd. Ook heeft CMO Groningen voorliggende factsheets en tabellenrapportage opgesteld. Het onderzoek hanteert een standaard vragenlijst en een gecoördineerde onderzoeksmethode. Op verzoek van de Raad voor de Veiligheidsmonitor zijn vanaf 2012 verbeteringen doorgevoerd in de onderzoeksmethode en is de vragenlijst grondig herzien. Hierdoor zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vanaf 2012 niet zonder meer vergelijkbaar met de eerdere resultaten uit de periode In de tweede helft van 2014 komen omrekenfactoren beschikbaar om de cijfers uit voorgaande jaren te corrigeren naar het nieuwe niveau van de Veiligheidsmonitor. Zodra deze omrekenfactoren voor de regio Groningen beschikbaar zijn, stellen we per gemeente een factsheet op met de belangrijkste trends over de jaren Voor meer informatie over deze methodebreuk en uitgebreide informatie over de opzet, uitvoering en weging van de Veiligheidsmonitor 2013 verwijzen we naar De resultaten van de veiligheidsmonitor 2013 zijn eveneens te downloaden via De contactpersonen van de deelnemende gemeenten hebben hiervoor een inlogcode ontvangen.

24

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie