Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007"

Transcriptie

1 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens Gevoel van veiligheid in specifieke situaties Verschillen onderzoeksgroepen 4 3. Veilige woon- en leefomgeving (negatieve stellingen) Verschillen onderzoeksgroepen (negatieve stellingen) Veilige woon- en leefomgeving (positieve stellingen) Verschillen onderzoeksgroepen (positieve stellingen) De buurt waar woont Voorvallen die in de buurt voor kunnen komen Verschillen onderzoeksgroepen Gevoel van veiligheid in uw buurt/omgeving 9 4. Slachtofferschap Poging tot inbraak Stelen uit de woning Diefstal of vernieling aan auto s Slachtoffer van fietsdiefstal Vernielingen en beschadigingen aan huis of planten Misdaad Misdaad zonder zelf slachtoffer te zijn Verschillen onderzoeksgroepen Verkeersveiligheid Verschillen verkeersveiligheid 17 Bijlage vragenlijst onderzoek 18

3 1 1. INLEIDING De gemeente Sint-Michielsgestel werkt op dit moment aan een beleidsnota Integrale veiligheid. Dit gebeurt voor een deel aan de hand van landelijke standaarden. Daarnaast wordt samengewerkt met maatschappelijke partners zoals de GGD, de brede welzijnsinstelling, scholen, buurt- en sportverenigingen, de horeca, etcetera. Bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid wordt uiteraard ook samenwerkt met en geput uit de ervaring en cijfers van onder meer de politie en brandweer in de gemeente. Deze gegevens geen geven klip en klaar aan hoe veilig of onveilig het in onze gemeente is. Toch is veiligheid niet altijd in harde cijfers uit te drukken. Beleid op het terrein van veiligheid kan zich ook richten op het gevoel van veiligheid dat mensen hebben. Dat gevoel zal in een drukke stad heel anders zijn dan in een plattelandsgemeente. Om een beeld te krijgen bij dat gevoel van veiligheid is aan leden van het burgerpanel gevraagd de vragenlijst Integrale Veiligheid in te vullen. De resultaten van dit onderzoek vormen straks ook input voor het integrale veiligheidsbeleid. 1.1 RESPONS In januari 2007 zijn bij de leden van het Burgerpanel 544 vragenlijsten uitgezet over het onderwerp Integrale Veiligheid. 323 respondenten hebben een ontvangen waarin zij werden uitgenodigd de vragenlijst via internet in te vullen. 213 respondenten hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Dit is een respons van 66%. 181 respondenten hebben een vragenlijst met de post ontvangen. 125 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Bij de schriftelijke variant bedraagt de respons 69%. In totaal hebben 338 respondenten de vragenlijst teruggestuurd. Dit is een respons van 67%. Figuur 1 geeft inzicht in de responsverdeling van de verschillende onderzoeksgroepen. Figuur 1: responsverdeling naar onderzoeksgroepen responsverdeling woonkernen aantal percentage Sint Michielsgestel % Den Dungen / Maaskantje 68 20% Gemonde 23 7% Berlicum / Middelrode % onbekend 4 1% Totaal %

4 2 responsverdeling leeftijd aantal percentage 18 jaar of jonger 0 0% 19 tot en met 25 jaar 11 3% 26 tot en met 40 jaar 68 20% 41 tot en met 55 jaar % 56 tot en met 70 jaar 96 28% 71 jaar of ouder 43 13% onbekend 3 1% Totaal % responsverdeling man-vrouw aantal percentage man % vrouw % onbekend 10 3% Totaal %

5 3 2. VEILIGHEIDSGEVOELENS Aan de respondenten zijn vragen voorgelegd die betrekking hebben op het algemene gevoel van veiligheid. Van alle respondenten zegt 35% (116 burgers) dat zij zich in het algemeen wel eens onveilig voelen. De respondenten in de leeftijdscategorie van 56 jaar en ouder voelen is over het algemeen minder onveilig dan de respondenten in de leeftijdscategorie tot en met 55 jaar. Ook de respondenten die in Maaskantje / Den Dungen wonen voelen zich minder onveilig. Figuur 2; Veiligheidsgevoelens 6. Voelt u zich in het algemeen wel eens onveilig? ja nee weet niet Van de groep die zegt zich wel eens onveilig te voelen, zegt 4% zich vaak onveilig te voelen, 54% zegt dat dit soms het geval is en 42% zegt dat dit zelden of nooit het geval is. 2.1 GEVOEL VAN VEILIG/ONVEILIGHEID IN SPECIFIEKE SITUATIES Nadat de respondenten zich hebben kunnen spreken over het algemene gevoel van veilig zijn de vragen toegespitst op het gevoel van veiligheid in een aantal specifieke situaties. Bijna iedereen voelt zich overdag in de eigen woning veilig. Van alle respondenten voelt 4% zich s avonds niet veilig in de eigen woning. Overdag in de eigen buurt / woonomgeving voelt bijna iedereen zich veilig. s Avonds neemt bij 7% van de respondenten de veiligheid in de eigen buurt of omgeving af. Van alle respondenten voelt 18% zich overdag onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen en 24% voelt zich niet helemaal veilig. In de avonduren neemt het gevoel van onveiligheid in deze situatie toe. 13% van alle respondenten voelt zich overdag onveilig in het winkelgebied/winkelcentrum bij hen in de buurt. 26% voelt zich niet helemaal veilig in deze situatie. In de avonduren loopt het gevoel van onveiligheid toe. Van alle respondenten voelt 23% zich s avonds onveilig in de buurt van uitgaanscentra en 32% voelt zich niet helemaal veilig. In de grafiek op de volgende pagina wordt het gevoel van veiligheid grafisch weergegeven. Rood en oranje geven de mate van onveiligheid aan. Grijs het gevoel van zich niet helemaal veilig voelen en de groene kleuren geven de mate van veiligheid aan.

6 4 Figuur 3: Gevoel van veilig/onveiligheid in de volgende situaties 8. Hoe veilig/onveilig voelt u zich in de volgende situaties 8a. Overdag in uw woning 8b. s Avonds in uw woning 8c. Overdag in uw eigen buurt/woonomgeving 8d. s Avonds in uw eigen buurt/woonomgeving 8e. Overdag op plekken waar groepen jongeren rondhangen 8f. s Avonds op plekken waar groepen jongeren rondhangen 8g. Overdag in het winkelgebied/winkelcentrum bij u in de buurt 8h. s Avonds in het winkelgebied/winkelcentrum bij u in de buurt 8i. s Avonds rondom uitgaansgelegenheden 2.2 VERSCHILLEN TUSSEN ONDERZOEKSGROEPEN Respondenten in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 40 jaar voelen zich over het algemeen veiliger in de eigen woonomgeving, op plekken waar jongeren overdag rondhangen en s avonds bij de uitgaansgelegenheden. Mannen voelen zich veiliger op plekken waar de jongeren s avonds rondhangen. Bij de verschillende woonkernen worden geen opvallende verschillen in veiligheid gevonden.

7 5 3. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (NEGATIEVE STELLINGEN) De respondenten zijn stellingen voorgelegd die betrekking op het gevoel van veiligheid in de eigen woon- en leefomgeving. Van alle respondenten voelt 23% zich wel eens onveilig in de eigen woonomgeving. De respondenten uit Den Dungen en Maaskantje voelen zich minder onveilig dan de respondenten in de andere kernen. Dit geldt ook voor respondenten die ouder zijn dan 71 jaar. Figuur 4; Gevoel van veiligheid in de eigen woonomgeving 9. Voelt u zich wel eens onveilig in de eigen buurt/woonomgeving? ja nee weet niet Figuur 6 laat zien 4% van de respondenten van mening is dat er in de buurt veel slecht onderhouden woningen staan. 3% vindt het vervelend om in deze buurt te wonen. Van alle respondenten is 17% van mening dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. 4% zegt dat zij, als het maar enigszins kan gaan verhuizen. Figuur 5; veilige woon- en leefomgeving 2.VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (NEGATIEVE STELLINGEN) 10a. In deze buurt staan veel slecht onderhouden woningen 10b. De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 10e. Het is vervelend om in deze buurt te wonen 10f. Als het maar enigszins kan ga ik uit deze buurt verhuizen helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens

8 6 3.1 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN (NEGATIEVE STELLINGEN) De respondenten uit Gemonde zijn van mening dat de mensen in deze kern elkaar beter kennen dan in de andere kernen. In Sint-Michielsgestel leeft dit gevoel veel minder. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot en 25 jaar zijn van mening dat er in de buurt meer slecht onderhouden woningen staan. 3.2 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (POSITIEVE STELLINGEN) Van alle respondenten is 14% van mening dat mensen in de buurt niet prettig met elkaar omgaan. 10% is van mening dat de mensen niet graag in hun buurt blijven wonen. 20% is het niet met de stelling dat zij het goed met de buurt en de mensen die er wonen getroffen hebben. Van alle respondenten is 10% het niet met de stelling eens dat het onderhoud van de woningen in de buurt prima is. Ruim 30% is van mening dat er in buurt te veel zwerfafval is. Figuur 6; Veilige woon- en leefomgeving (positieve stellingen) 2.VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (POSITIEVE STELLINGEN) 10c. De mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om 10d. De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen 10g. Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen: ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 10h. Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen goed getroffen: ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 10i. het onderhoud aan de woningen in mijn buurt is prima 10j. Er is in mijn woonomgeving geen zwerfafval: het ziet er prima uit helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens 3.3 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN (POSITIEVE STELLINGEN De respondenten in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder vinden dat mensen in de buurt prettiger met elkaar omgaan en graag in de buurt blijven wonen dan de andere onderzoeksgroepen.

9 7 3.4 DE BUURT WAAR U WOONT Slecht 3% van alle respondenten vindt dat zij in een buurt wonen waar je niet prettig woont. Figuur 7; De buurt waar u woont 11. Vindt u de buurt waarin u woont: zeer onprettig onprettig prettig zeer prettig Van alle respondenten is 47% van mening dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in de buurt. 28% is van mening dat dit de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Bij de categorie anders worden met name de combinatie van respondenten, gemeente en politie genoemd. Figuur 8; Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt 12. Wie is naar uw mening verantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% u zelf politie gemeente buurtvereniging anders

10 8 3.5 VOORVALLEN DIE IN DE BUURT VOOR KUNNEN KOMEN De respondenten zijn voorvallen voorgelegd die in de buurt voor kunnen komen. De respondenten hebben aan kunnen geven hoe vaak deze voorvallen naar hun idee in hun buurt voorkomen. Hondenpoep en rommel op straat zijn voorvallen in de buurt die het meest worden genoemd. Ruim 24% van de respondenten heeft regelmatig last van geluidsoverlast en 31% heeft daar af en toe (1 maal per half jaar) last van. 15% zegt dat overlast door groepen jongeren regelmatig voorkomt. 27% Heeft daar af en toe last van. 12% heeft regelmatig last van stankoverlast. 16% zegt dat dit af en toe voorkomt. Regelmatig last van omwonenden wordt door 10% genoemd. Van alle respondenten heeft 10% regelmatig last van omwonenden en 26% zegt daar af en toe last van te hebben. Het regelmatig vernielen van straatmeubilair wordt door 8% genoemd. Figuur 9; voorvallen die in de buurt voor kunnen komen VOORVALLEN IN DE BUURT 13a. Overlast door omwonenden 13b. Overlast door groepen jongeren 13c. Vernieling straatmeubilair 13d. Hondenpoep op straat 13e. Rommel op straat 13f. Bekladding van muren/gebouwen 13g. Stankoverlast door bedrijven/verkeer 13h. Andere vormen van geluidsoverlast nooit 1 x per half jaar 1 maal per maand 1 maal per week 3.6 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN In Den Dungen / Maaskant hebben de respondenten duidelijk minder hinder van overlast van omwonenden. Respondenten in de leeftijdscategorie van 41 tot en met 55 jaar hebben over het algemeen meer hinder van rommel op straat en het vernielen van straatmeubilair. Ouderen in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder hebben over het algemeen minder hinder van overlast door omwonenden, overlast door groepen jongeren, vernieling van straatmeubilair, hondenpoep en rommel op straat.

11 9 3.7 GEVOEL VAN VEILIGHEID IN UW BUURT/OMGEVING Als aan de respondenten gevraagd wordt het gevoel van veiligheid in de buurt/omgeving in een rapportcijfer uit te drukken, wordt de veiligheid gewaardeerd met een 7,8. van alle respondenten zegt 4% zich echt onveilig te voelen (rapportcijfer 5 en lager). Bij de verschillende onderzoeksgroepen worden geen opvallende verschillen gevonden Figuur 10; gevoel van veiligheid 14. Welk cijfer zou u geven voor de veiligheid in uw buurt/woonomgeving? % onveilig voelen 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 0% 10% 20% 30% 40%

12 10 4. SLACHTOFFERSCHAP Om inzicht te krijgen in hoeverre de respondenten wel eens slachtoffer zijn geweest van verschillende vormen van misdaad zijn een aantal vragen over vormen van misdaad gesteld waarmee de respondenten mogelijk te maken hebben gehad. 4.1 POGING TOT INBRAAK IN DE WONING Van alle respondenten geeft 4% aan dat zij het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een poging tot inbraak. In 12 gevallen is het bij een poging gebleven. In 2 gevallen heeft men geprobeerd tweemaal in te breken. Figuur 11: poging tot inbraak in de woning 15. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan zonder dat er iets gestolen is? ja nee 16. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

13 STELEN UIT DE WONING Van alle respondenten zegt 3% dat er de afgelopen 12 maanden iets uit de woning is gestolen. In acht gevallen heeft dit één keer plaats gevonden. Twee respondenten zeggen dat er bij hun twee keer is ingebroken. Figuur 12: stelen uit de woning 17. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen in uw woning ja nee 18. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

14 DIEFSTAL OF VERNIELINGEN AAN AUTO S Van alle respondenten zegt 20% dat er de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen of vernield is aan de buitenkant van de auto. Bij dertig respondenten is dat éénmaal gebeurd. Tweeëntwintig respondenten zeggen dat er in die periode van 12 maanden tweemaal iets is gestolen of vernield aan de buitenkant van de auto. Drie respondenten zeggen dat dit hen al drie keer is overkomen en één respondent is dit al zes keer overkomen. In Gemonde vinden duidelijk minder diefstal en vernielingen aan de buitenkant van auto s plaats dan in andere kernen. Figuur 13; Stelen of vernielingen aan de buitenkant van de auto 19. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen of vernield wat aan de buitenkant van uw auto of aan één van de auto s van uw huishouden zat? ja nee 20. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal 3 maal 6 maal

15 SLACHTOFFER VAN FIETSDIEFSTAL Van alle respondenten zegt 9% dat er in het huishouden het afgelopen jaar iemand slachtoffer is geworden van een fietsendiefstal. In zesentwintig gevallen is dit éénmaal gebeurd en twee gevallen is men tweekeer slachtoffer geworden van een fietsdiefstal. Figuur 14; Slachtoffer fietsdiefstal 21. Is uw huishouden het afgelopen jaar slachtoffer geworden van fietsendiefstal? ja nee 22. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

16 VERNIELINGEN EN BESCHADIGINGEN AAN HUIS OF PLANTEN Van alle respondenten zegt 17% dat er de afgelopen 12 maanden wel eens iets beschadigd of vernield is aan huis en planten in de tuin. In drieëntwintig gevallen is het bij één voorval gebleven. Onderstaande grafiek laat zien dat het bij een aantal respondenten al meerdere malen beschadigen en vernielingen in de tuin en planten zijn aangericht. Drie respondenten is dit al vier keer overkomen en twee respondenten zelfs al zes maal. Figuur 15; Diefstal en vernielingen aan huis en tuin 23. Is in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets van u beschadigd of vernield, bijvoorbeeld aan uw huis of planten in uw tuin? ja nee 22. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal

17 15 5. MISDAAD Naast de mogelijkheid om zelf slachtoffer te worden van misdaad is het ook mogelijk dat de respondenten misdaden zien, zonder zelf slachtoffer te worden. Aan de respondenten zijn een aantal voorvallen voorgelegd die in de buurt voor kunnen komen. Aan de respondentn is gevraagd hoe vaak deze voorvallen naar hun idee in de buurt voorkomen. 5.1 MISDAAD ZONDER ZELF SLACHTOFFER TE ZIJN Bijna niemand zegt dat bedreiging, tasjesroof en geweldsdelicten in de buurt voorkomen. Van alle respondenten heeft 10% soms (eenmaal per half jaar) last van mensen die op straat worden lastig gevallen en drugsoverlast. Diefstal van fietsen, beschadiging of vernieling aan auto s en agressief gedrag op straat wordt soms door 30% opgemerkt. Van alle respondenten denkt 50% dat a-sociaal gedrag en inbraak in woningen soms in de buurt voorkomen. Dronken mensen op straat wordt het meest genoemd, maar ook hier is de meest genoemde frequentie eenmaal per half jaar. Figuur 16; Misdaad die voor kan komen in de buurt 4. MISDAAD 25a. Bedreiging 25b. Dronken mensen op straat 25c. Mensen die op straat worden lastiggevallen 25d. Geweldsdelicten 25e. Drugsoverlast 25f. Tasjesroof 25g. Fietsdiefstal 25h. Diefstal uit auto's 25i. Beschadiging / vernieling aan auto's 25j. Agressief gedrag op straat 25k. Asociaal gedrag op straat 25l. Inbraak in woningen nooit 1 x per half jaar 1 x per maand 1 x per week

18 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN Opvallend is dat respondenten in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder van mening zijn dat genoemde voorvallen minder vaak voorkomen. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot 25 jaar zijn van mening dat dronken mensen op straat en mensen die op straat worden lastig gevallen vaker voorkomen. Respondenten in de leeftijdscategorie van 41 tot 55 jaar zijn van mening dat agressief gedrag op straat vaker voorkomt. In Sint-Michiesgestel zijn de respondenten van mening dat beschadigingen en vernielingen aan auto s vaker voorkomt. 5.3 VERKEERSVEILIGHEID Verkeersveiligheid maakt ook onderdeel uit van gevoel van veiligheid. De respondenten zijn een aantal voorvallen voorgelegd met de vraag hoe vaak die in de buurt voor kunnen komen. Te hard rijden wordt het meest het meest genoemd. Meer dan 50% van de respondenten is van mening dat dit wekelijks voor kan komen. Agressief rijgedrag van automobilisten en agressief rijdrag van scooters en bromfietser komt volgens de respondenten veel voor. Ruim 20% zegt dat dit wekelijks voorkomt. Tussen de 10% en 20% van de respondenten zegt wekelijks last te hebben van geluidsoverlast van verkeer, parkeeroverlast en agressief gedrag van fietsers. 50% van de respondenten is van mening dat er eenmaal per half jaar wel een aanrijding in de buurt gebeurt. Figuur 18; Verkeersveiligheid 5. VERKEERSVEILIGHEID 26a. Agressief rijgedrag automobilisten 26b. Agressief rijgedrag brommers/scooters 26c. Agressief rijgedrag fietsers 26d. Parkeeroverlast 26e. Geluidsoverlast door verkeer 26f. Te hard rijden 26g. Aanrijdingen nooit 1 x per half jaar 1 x per maand 1 x per week

19 VERSCHILLEN VERKEERSVEILIGHEID In Gemonde zijn de respondenten van mening dat er vaker te hard wordt gereden. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot 25 jaar zijn van mening dat agressief gedrag van fietsers veel vaker voorkomt. Respondenten in de leeftijdscategorie ouder dan 71 jaar zijn van mening dat agressief gedrag van automobilisten en scooters en bromfietsers en te hard rijden veel minder vaak voorkomen.

20 Bijlage: vragenlijst onderzoek 18

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Wijknr. Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat uit 2 onderdelen: 1) Leefbaarheid en

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg

Leefbaarheidsmonitor opvangvoorziening Baden Powellweg nulmeting Amsterdam, 0 mei 00 Hette Tulner Inhoudsopgave 1 Inleiding Woongenot 5 Veiligheid & overlast 7 4 Opvangvoorziening en verslaafden- en zwerversoverlast 11 Bijlage Onderzoeksverantwoording 1 Pagina

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2012

VEILIGHEIDSMONITOR 2012 VEILIGHEIDSMONITOR 2012 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2012. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011 Toelichting invullen enquête WIE VULT DE ENQUÊTE IN? Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door degene aan wie deze enquête is gericht (zie adressering). U doet dit vanuit uw persoonlijke

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Perceptie veiligheid 2011

Perceptie veiligheid 2011 Perceptie veiligheid 2011 Onderzoek en Statistiek Februari 2012 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie