Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007"

Transcriptie

1 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens Gevoel van veiligheid in specifieke situaties Verschillen onderzoeksgroepen 4 3. Veilige woon- en leefomgeving (negatieve stellingen) Verschillen onderzoeksgroepen (negatieve stellingen) Veilige woon- en leefomgeving (positieve stellingen) Verschillen onderzoeksgroepen (positieve stellingen) De buurt waar woont Voorvallen die in de buurt voor kunnen komen Verschillen onderzoeksgroepen Gevoel van veiligheid in uw buurt/omgeving 9 4. Slachtofferschap Poging tot inbraak Stelen uit de woning Diefstal of vernieling aan auto s Slachtoffer van fietsdiefstal Vernielingen en beschadigingen aan huis of planten Misdaad Misdaad zonder zelf slachtoffer te zijn Verschillen onderzoeksgroepen Verkeersveiligheid Verschillen verkeersveiligheid 17 Bijlage vragenlijst onderzoek 18

3 1 1. INLEIDING De gemeente Sint-Michielsgestel werkt op dit moment aan een beleidsnota Integrale veiligheid. Dit gebeurt voor een deel aan de hand van landelijke standaarden. Daarnaast wordt samengewerkt met maatschappelijke partners zoals de GGD, de brede welzijnsinstelling, scholen, buurt- en sportverenigingen, de horeca, etcetera. Bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid wordt uiteraard ook samenwerkt met en geput uit de ervaring en cijfers van onder meer de politie en brandweer in de gemeente. Deze gegevens geen geven klip en klaar aan hoe veilig of onveilig het in onze gemeente is. Toch is veiligheid niet altijd in harde cijfers uit te drukken. Beleid op het terrein van veiligheid kan zich ook richten op het gevoel van veiligheid dat mensen hebben. Dat gevoel zal in een drukke stad heel anders zijn dan in een plattelandsgemeente. Om een beeld te krijgen bij dat gevoel van veiligheid is aan leden van het burgerpanel gevraagd de vragenlijst Integrale Veiligheid in te vullen. De resultaten van dit onderzoek vormen straks ook input voor het integrale veiligheidsbeleid. 1.1 RESPONS In januari 2007 zijn bij de leden van het Burgerpanel 544 vragenlijsten uitgezet over het onderwerp Integrale Veiligheid. 323 respondenten hebben een ontvangen waarin zij werden uitgenodigd de vragenlijst via internet in te vullen. 213 respondenten hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Dit is een respons van 66%. 181 respondenten hebben een vragenlijst met de post ontvangen. 125 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Bij de schriftelijke variant bedraagt de respons 69%. In totaal hebben 338 respondenten de vragenlijst teruggestuurd. Dit is een respons van 67%. Figuur 1 geeft inzicht in de responsverdeling van de verschillende onderzoeksgroepen. Figuur 1: responsverdeling naar onderzoeksgroepen responsverdeling woonkernen aantal percentage Sint Michielsgestel % Den Dungen / Maaskantje 68 20% Gemonde 23 7% Berlicum / Middelrode % onbekend 4 1% Totaal %

4 2 responsverdeling leeftijd aantal percentage 18 jaar of jonger 0 0% 19 tot en met 25 jaar 11 3% 26 tot en met 40 jaar 68 20% 41 tot en met 55 jaar % 56 tot en met 70 jaar 96 28% 71 jaar of ouder 43 13% onbekend 3 1% Totaal % responsverdeling man-vrouw aantal percentage man % vrouw % onbekend 10 3% Totaal %

5 3 2. VEILIGHEIDSGEVOELENS Aan de respondenten zijn vragen voorgelegd die betrekking hebben op het algemene gevoel van veiligheid. Van alle respondenten zegt 35% (116 burgers) dat zij zich in het algemeen wel eens onveilig voelen. De respondenten in de leeftijdscategorie van 56 jaar en ouder voelen is over het algemeen minder onveilig dan de respondenten in de leeftijdscategorie tot en met 55 jaar. Ook de respondenten die in Maaskantje / Den Dungen wonen voelen zich minder onveilig. Figuur 2; Veiligheidsgevoelens 6. Voelt u zich in het algemeen wel eens onveilig? ja nee weet niet Van de groep die zegt zich wel eens onveilig te voelen, zegt 4% zich vaak onveilig te voelen, 54% zegt dat dit soms het geval is en 42% zegt dat dit zelden of nooit het geval is. 2.1 GEVOEL VAN VEILIG/ONVEILIGHEID IN SPECIFIEKE SITUATIES Nadat de respondenten zich hebben kunnen spreken over het algemene gevoel van veilig zijn de vragen toegespitst op het gevoel van veiligheid in een aantal specifieke situaties. Bijna iedereen voelt zich overdag in de eigen woning veilig. Van alle respondenten voelt 4% zich s avonds niet veilig in de eigen woning. Overdag in de eigen buurt / woonomgeving voelt bijna iedereen zich veilig. s Avonds neemt bij 7% van de respondenten de veiligheid in de eigen buurt of omgeving af. Van alle respondenten voelt 18% zich overdag onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen en 24% voelt zich niet helemaal veilig. In de avonduren neemt het gevoel van onveiligheid in deze situatie toe. 13% van alle respondenten voelt zich overdag onveilig in het winkelgebied/winkelcentrum bij hen in de buurt. 26% voelt zich niet helemaal veilig in deze situatie. In de avonduren loopt het gevoel van onveiligheid toe. Van alle respondenten voelt 23% zich s avonds onveilig in de buurt van uitgaanscentra en 32% voelt zich niet helemaal veilig. In de grafiek op de volgende pagina wordt het gevoel van veiligheid grafisch weergegeven. Rood en oranje geven de mate van onveiligheid aan. Grijs het gevoel van zich niet helemaal veilig voelen en de groene kleuren geven de mate van veiligheid aan.

6 4 Figuur 3: Gevoel van veilig/onveiligheid in de volgende situaties 8. Hoe veilig/onveilig voelt u zich in de volgende situaties 8a. Overdag in uw woning 8b. s Avonds in uw woning 8c. Overdag in uw eigen buurt/woonomgeving 8d. s Avonds in uw eigen buurt/woonomgeving 8e. Overdag op plekken waar groepen jongeren rondhangen 8f. s Avonds op plekken waar groepen jongeren rondhangen 8g. Overdag in het winkelgebied/winkelcentrum bij u in de buurt 8h. s Avonds in het winkelgebied/winkelcentrum bij u in de buurt 8i. s Avonds rondom uitgaansgelegenheden 2.2 VERSCHILLEN TUSSEN ONDERZOEKSGROEPEN Respondenten in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 40 jaar voelen zich over het algemeen veiliger in de eigen woonomgeving, op plekken waar jongeren overdag rondhangen en s avonds bij de uitgaansgelegenheden. Mannen voelen zich veiliger op plekken waar de jongeren s avonds rondhangen. Bij de verschillende woonkernen worden geen opvallende verschillen in veiligheid gevonden.

7 5 3. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (NEGATIEVE STELLINGEN) De respondenten zijn stellingen voorgelegd die betrekking op het gevoel van veiligheid in de eigen woon- en leefomgeving. Van alle respondenten voelt 23% zich wel eens onveilig in de eigen woonomgeving. De respondenten uit Den Dungen en Maaskantje voelen zich minder onveilig dan de respondenten in de andere kernen. Dit geldt ook voor respondenten die ouder zijn dan 71 jaar. Figuur 4; Gevoel van veiligheid in de eigen woonomgeving 9. Voelt u zich wel eens onveilig in de eigen buurt/woonomgeving? ja nee weet niet Figuur 6 laat zien 4% van de respondenten van mening is dat er in de buurt veel slecht onderhouden woningen staan. 3% vindt het vervelend om in deze buurt te wonen. Van alle respondenten is 17% van mening dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. 4% zegt dat zij, als het maar enigszins kan gaan verhuizen. Figuur 5; veilige woon- en leefomgeving 2.VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (NEGATIEVE STELLINGEN) 10a. In deze buurt staan veel slecht onderhouden woningen 10b. De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 10e. Het is vervelend om in deze buurt te wonen 10f. Als het maar enigszins kan ga ik uit deze buurt verhuizen helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens

8 6 3.1 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN (NEGATIEVE STELLINGEN) De respondenten uit Gemonde zijn van mening dat de mensen in deze kern elkaar beter kennen dan in de andere kernen. In Sint-Michielsgestel leeft dit gevoel veel minder. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot en 25 jaar zijn van mening dat er in de buurt meer slecht onderhouden woningen staan. 3.2 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (POSITIEVE STELLINGEN) Van alle respondenten is 14% van mening dat mensen in de buurt niet prettig met elkaar omgaan. 10% is van mening dat de mensen niet graag in hun buurt blijven wonen. 20% is het niet met de stelling dat zij het goed met de buurt en de mensen die er wonen getroffen hebben. Van alle respondenten is 10% het niet met de stelling eens dat het onderhoud van de woningen in de buurt prima is. Ruim 30% is van mening dat er in buurt te veel zwerfafval is. Figuur 6; Veilige woon- en leefomgeving (positieve stellingen) 2.VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING (POSITIEVE STELLINGEN) 10c. De mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om 10d. De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen 10g. Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen: ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 10h. Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen goed getroffen: ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 10i. het onderhoud aan de woningen in mijn buurt is prima 10j. Er is in mijn woonomgeving geen zwerfafval: het ziet er prima uit helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens 3.3 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN (POSITIEVE STELLINGEN De respondenten in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder vinden dat mensen in de buurt prettiger met elkaar omgaan en graag in de buurt blijven wonen dan de andere onderzoeksgroepen.

9 7 3.4 DE BUURT WAAR U WOONT Slecht 3% van alle respondenten vindt dat zij in een buurt wonen waar je niet prettig woont. Figuur 7; De buurt waar u woont 11. Vindt u de buurt waarin u woont: zeer onprettig onprettig prettig zeer prettig Van alle respondenten is 47% van mening dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in de buurt. 28% is van mening dat dit de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Bij de categorie anders worden met name de combinatie van respondenten, gemeente en politie genoemd. Figuur 8; Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de buurt 12. Wie is naar uw mening verantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% u zelf politie gemeente buurtvereniging anders

10 8 3.5 VOORVALLEN DIE IN DE BUURT VOOR KUNNEN KOMEN De respondenten zijn voorvallen voorgelegd die in de buurt voor kunnen komen. De respondenten hebben aan kunnen geven hoe vaak deze voorvallen naar hun idee in hun buurt voorkomen. Hondenpoep en rommel op straat zijn voorvallen in de buurt die het meest worden genoemd. Ruim 24% van de respondenten heeft regelmatig last van geluidsoverlast en 31% heeft daar af en toe (1 maal per half jaar) last van. 15% zegt dat overlast door groepen jongeren regelmatig voorkomt. 27% Heeft daar af en toe last van. 12% heeft regelmatig last van stankoverlast. 16% zegt dat dit af en toe voorkomt. Regelmatig last van omwonenden wordt door 10% genoemd. Van alle respondenten heeft 10% regelmatig last van omwonenden en 26% zegt daar af en toe last van te hebben. Het regelmatig vernielen van straatmeubilair wordt door 8% genoemd. Figuur 9; voorvallen die in de buurt voor kunnen komen VOORVALLEN IN DE BUURT 13a. Overlast door omwonenden 13b. Overlast door groepen jongeren 13c. Vernieling straatmeubilair 13d. Hondenpoep op straat 13e. Rommel op straat 13f. Bekladding van muren/gebouwen 13g. Stankoverlast door bedrijven/verkeer 13h. Andere vormen van geluidsoverlast nooit 1 x per half jaar 1 maal per maand 1 maal per week 3.6 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN In Den Dungen / Maaskant hebben de respondenten duidelijk minder hinder van overlast van omwonenden. Respondenten in de leeftijdscategorie van 41 tot en met 55 jaar hebben over het algemeen meer hinder van rommel op straat en het vernielen van straatmeubilair. Ouderen in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder hebben over het algemeen minder hinder van overlast door omwonenden, overlast door groepen jongeren, vernieling van straatmeubilair, hondenpoep en rommel op straat.

11 9 3.7 GEVOEL VAN VEILIGHEID IN UW BUURT/OMGEVING Als aan de respondenten gevraagd wordt het gevoel van veiligheid in de buurt/omgeving in een rapportcijfer uit te drukken, wordt de veiligheid gewaardeerd met een 7,8. van alle respondenten zegt 4% zich echt onveilig te voelen (rapportcijfer 5 en lager). Bij de verschillende onderzoeksgroepen worden geen opvallende verschillen gevonden Figuur 10; gevoel van veiligheid 14. Welk cijfer zou u geven voor de veiligheid in uw buurt/woonomgeving? % onveilig voelen 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 0% 10% 20% 30% 40%

12 10 4. SLACHTOFFERSCHAP Om inzicht te krijgen in hoeverre de respondenten wel eens slachtoffer zijn geweest van verschillende vormen van misdaad zijn een aantal vragen over vormen van misdaad gesteld waarmee de respondenten mogelijk te maken hebben gehad. 4.1 POGING TOT INBRAAK IN DE WONING Van alle respondenten geeft 4% aan dat zij het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een poging tot inbraak. In 12 gevallen is het bij een poging gebleven. In 2 gevallen heeft men geprobeerd tweemaal in te breken. Figuur 11: poging tot inbraak in de woning 15. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan zonder dat er iets gestolen is? ja nee 16. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

13 STELEN UIT DE WONING Van alle respondenten zegt 3% dat er de afgelopen 12 maanden iets uit de woning is gestolen. In acht gevallen heeft dit één keer plaats gevonden. Twee respondenten zeggen dat er bij hun twee keer is ingebroken. Figuur 12: stelen uit de woning 17. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen in uw woning ja nee 18. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

14 DIEFSTAL OF VERNIELINGEN AAN AUTO S Van alle respondenten zegt 20% dat er de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen of vernield is aan de buitenkant van de auto. Bij dertig respondenten is dat éénmaal gebeurd. Tweeëntwintig respondenten zeggen dat er in die periode van 12 maanden tweemaal iets is gestolen of vernield aan de buitenkant van de auto. Drie respondenten zeggen dat dit hen al drie keer is overkomen en één respondent is dit al zes keer overkomen. In Gemonde vinden duidelijk minder diefstal en vernielingen aan de buitenkant van auto s plaats dan in andere kernen. Figuur 13; Stelen of vernielingen aan de buitenkant van de auto 19. Is er in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets gestolen of vernield wat aan de buitenkant van uw auto of aan één van de auto s van uw huishouden zat? ja nee 20. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal 3 maal 6 maal

15 SLACHTOFFER VAN FIETSDIEFSTAL Van alle respondenten zegt 9% dat er in het huishouden het afgelopen jaar iemand slachtoffer is geworden van een fietsendiefstal. In zesentwintig gevallen is dit éénmaal gebeurd en twee gevallen is men tweekeer slachtoffer geworden van een fietsdiefstal. Figuur 14; Slachtoffer fietsdiefstal 21. Is uw huishouden het afgelopen jaar slachtoffer geworden van fietsendiefstal? ja nee 22. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal

16 VERNIELINGEN EN BESCHADIGINGEN AAN HUIS OF PLANTEN Van alle respondenten zegt 17% dat er de afgelopen 12 maanden wel eens iets beschadigd of vernield is aan huis en planten in de tuin. In drieëntwintig gevallen is het bij één voorval gebleven. Onderstaande grafiek laat zien dat het bij een aantal respondenten al meerdere malen beschadigen en vernielingen in de tuin en planten zijn aangericht. Drie respondenten is dit al vier keer overkomen en twee respondenten zelfs al zes maal. Figuur 15; Diefstal en vernielingen aan huis en tuin 23. Is in de afgelopen twaalf maanden wel eens iets van u beschadigd of vernield, bijvoorbeeld aan uw huis of planten in uw tuin? ja nee 22. Zo ja, hoeveel keer was dit? maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal

17 15 5. MISDAAD Naast de mogelijkheid om zelf slachtoffer te worden van misdaad is het ook mogelijk dat de respondenten misdaden zien, zonder zelf slachtoffer te worden. Aan de respondenten zijn een aantal voorvallen voorgelegd die in de buurt voor kunnen komen. Aan de respondentn is gevraagd hoe vaak deze voorvallen naar hun idee in de buurt voorkomen. 5.1 MISDAAD ZONDER ZELF SLACHTOFFER TE ZIJN Bijna niemand zegt dat bedreiging, tasjesroof en geweldsdelicten in de buurt voorkomen. Van alle respondenten heeft 10% soms (eenmaal per half jaar) last van mensen die op straat worden lastig gevallen en drugsoverlast. Diefstal van fietsen, beschadiging of vernieling aan auto s en agressief gedrag op straat wordt soms door 30% opgemerkt. Van alle respondenten denkt 50% dat a-sociaal gedrag en inbraak in woningen soms in de buurt voorkomen. Dronken mensen op straat wordt het meest genoemd, maar ook hier is de meest genoemde frequentie eenmaal per half jaar. Figuur 16; Misdaad die voor kan komen in de buurt 4. MISDAAD 25a. Bedreiging 25b. Dronken mensen op straat 25c. Mensen die op straat worden lastiggevallen 25d. Geweldsdelicten 25e. Drugsoverlast 25f. Tasjesroof 25g. Fietsdiefstal 25h. Diefstal uit auto's 25i. Beschadiging / vernieling aan auto's 25j. Agressief gedrag op straat 25k. Asociaal gedrag op straat 25l. Inbraak in woningen nooit 1 x per half jaar 1 x per maand 1 x per week

18 VERSCHILLEN ONDERZOEKSGROEPEN Opvallend is dat respondenten in de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder van mening zijn dat genoemde voorvallen minder vaak voorkomen. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot 25 jaar zijn van mening dat dronken mensen op straat en mensen die op straat worden lastig gevallen vaker voorkomen. Respondenten in de leeftijdscategorie van 41 tot 55 jaar zijn van mening dat agressief gedrag op straat vaker voorkomt. In Sint-Michiesgestel zijn de respondenten van mening dat beschadigingen en vernielingen aan auto s vaker voorkomt. 5.3 VERKEERSVEILIGHEID Verkeersveiligheid maakt ook onderdeel uit van gevoel van veiligheid. De respondenten zijn een aantal voorvallen voorgelegd met de vraag hoe vaak die in de buurt voor kunnen komen. Te hard rijden wordt het meest het meest genoemd. Meer dan 50% van de respondenten is van mening dat dit wekelijks voor kan komen. Agressief rijgedrag van automobilisten en agressief rijdrag van scooters en bromfietser komt volgens de respondenten veel voor. Ruim 20% zegt dat dit wekelijks voorkomt. Tussen de 10% en 20% van de respondenten zegt wekelijks last te hebben van geluidsoverlast van verkeer, parkeeroverlast en agressief gedrag van fietsers. 50% van de respondenten is van mening dat er eenmaal per half jaar wel een aanrijding in de buurt gebeurt. Figuur 18; Verkeersveiligheid 5. VERKEERSVEILIGHEID 26a. Agressief rijgedrag automobilisten 26b. Agressief rijgedrag brommers/scooters 26c. Agressief rijgedrag fietsers 26d. Parkeeroverlast 26e. Geluidsoverlast door verkeer 26f. Te hard rijden 26g. Aanrijdingen nooit 1 x per half jaar 1 x per maand 1 x per week

19 VERSCHILLEN VERKEERSVEILIGHEID In Gemonde zijn de respondenten van mening dat er vaker te hard wordt gereden. Respondenten in de leeftijdscategorie van 19 tot 25 jaar zijn van mening dat agressief gedrag van fietsers veel vaker voorkomt. Respondenten in de leeftijdscategorie ouder dan 71 jaar zijn van mening dat agressief gedrag van automobilisten en scooters en bromfietsers en te hard rijden veel minder vaak voorkomen.

20 Bijlage: vragenlijst onderzoek 18

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Wijknr. Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat uit 2 onderdelen: 1) Leefbaarheid en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011 Toelichting invullen enquête WIE VULT DE ENQUÊTE IN? Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door degene aan wie deze enquête is gericht (zie adressering). U doet dit vanuit uw persoonlijke

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid 27 28 29 21 211 Diefstal/inbraak woning 52 4 41 25 35 Voertuigcriminaliteit 57 58 72 55 52 Diefstal brom-, snorfietsen, fietsen 61 2 47 32 34 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Fusiegemeente Horst aan de Maas. Leefbaarheidsonderzoek 2009 Een onderzoek naar 7 leefbaarheidsdimensies Dorpsfoto Broekhuizen

Fusiegemeente Horst aan de Maas. Leefbaarheidsonderzoek 2009 Een onderzoek naar 7 leefbaarheidsdimensies Dorpsfoto Broekhuizen Fusiegemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2009 Een onderzoek naar 7 leefbaarheidsdimensies Dorpsfoto Broekhuizen 6 november 2009 Projectnr. 1507.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 3 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 8 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 4 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 9 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Rapportage 0-meting locatie Hogeweg

Rapportage 0-meting locatie Hogeweg Rapportage 0-meting locatie Hogeweg De stand van zaken inzake veiligheid en overlast Manja Abraham Rapportage 0-meting locatie Hogeweg Amsterdam, 12 juni 2009 (aangepaste versie) Manja Abraham Met medewerking

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Aangiftebereidheid. www.peil.nl / Maurice de Hond

Aangiftebereidheid. www.peil.nl / Maurice de Hond Aangiftebereidheid De bereidheid om misdaden aan te geven lijkt af te nemen. Hierover zijn vandaag een aantal vragen gesteld. Heeft u in de afgelopen vijf jaar wel eens aangifte gedaan bij de politie?

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Veiligheid en vertrouwen

Veiligheid en vertrouwen Veiligheid en vertrouwen Een kwantitatieve studie naar de samenhang tussen sociaal vertrouwen, institutioneel vertrouwen, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid Master thesis Bestuurskunde Faculteit

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie