Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld."

Transcriptie

1 Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio Hollands Midden / Gemeente Leiden Auteurs Robert Nordeman Bestellingen Dit tabellenboek en het bijbehorende rapport zijn te downloaden via de website wwwleidennl/statistiek (Kies voor Onderzoeksbank, thema Veiligheid) Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld

3 3 Introductie Indeling In dit bijlagenrapport worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor van Leiden weergegeven in tabellen De cijfers over de diverse thema s (zie tabelletters) worden gepresenteerd als gemiddelden voor verschillende geografische niveaus, per achtergrondkenmerk en voor meerdere jaren (zie tabelnummers) In deze bijlage zijn de volgende thema s opgenomen: thema Leefbaarheid Buurtproblemen Onveiligheidsbeleving Slachtofferschap Functioneren politie Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Oordeel functioneren brandweer en brandpreventie Risicobeleving Evenementen tabelletter A, B B, C, D D, E F G, H H I, J, K L, M, N X Van elke tabel (uitgezonderd X en Y) zijn vier versies: tabelnummer geografisch niveau/achtergrondkenmerk jaren 1 10 wijken, 2 geselecteerde buurten, 2 aandachtsgebieden 2 4 stadsdelen t/m 3 - Leiden, veiligheidsregio Hollands Midden, Nederland - referentiegroep - Leiden (cijfers Leefbaarheidsmonitor) 4 geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, betaald werk - t/m - en t/m 2007 Significantie Voor de buurten, aandachtsgebieden, wijken en stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het betreffende gebied negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende gebied positief afwijkt van het gemiddelde Ook voor het gemiddelde van Leiden is getoetst of de resultaten van significant afwijken van die van Hierbij is een positieve afwijking weergegeven met een groene *, en een negatieve afwijking met een rode * Leefbaarheidsmonitor

4 4 In de tabellen zijn, waar mogelijk, ook de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van 1997 tot 2007 opgenomen Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de methode van dataverzameling voor de Leefbaarheidsmonitor afwijkt van de methode van de Veiligheidsmonitor, waardoor de resultaten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn Indicatoren In de tabellen worden de volgende indicatoren weergegeven (schaal loopt van 0 tot 10): sociale cohesie: hoe hoger de score hoe positiever inwoners zijn over de sociale cohesie; fysieke voorzieningen: hoe hoger de score hoe positiever inwoners zijn over de fysieke voorzieningen; functioneren gemeente: hoe hoger de score hoe positiever inwoners zijn over het functioneren van de gemeente; dreiging: hoe hoger de score hoe vaker deze bedreigende situaties volgens de inwoners voorkomen; sociale overlast: hoe hoger de score hoe vaker deze vormen van overlast volgens de inwoners voorkomen; overlast van vermogensdelicten: hoe hoger de score hoe vaker vermogensdelicten volgens de inwoners voorkomen; verkeersoverlast: hoe hoger de score hoe vaker deze vormen van verkeersoverlast volgens de inwoners voorkomen; fysieke verloedering: hoe hoger de score hoe vaker deze vormen van fysieke verloedering volgens de inwoners voorkomen; overige overlast: hoe hoger de score hoe vaker deze vormen van overlast volgens de inwoners voorkomen; vermijdingsgedrag: hoe hoger de score hoe vaker inwoners vermijdingsgedrag vertonen; onveilige plekken: hoe hoger de score hoe vaker inwoners zich onveilig voelen op bepaalde plekken; beschikbaarheid politie: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de beschikbaarheid van de politie; functioneren politie: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over het functioneren van de politie; vertrouwen in de politie: hoe hoger de score hoe meer vertrouwen inwoners hebben in de politie; politie als crimefighter: hoe hoger de score hoe meer inwoners de politie zien als crimefighter; wederkerigheid politie burger: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de wederkerigheid tussen politie en burger; communicatie politie burger: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de communicatie van de politie met de burger; socio-preventieve maatregelen: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van socio-preventieve maatregelen (schaal loopt van 0 tot 4); techno-preventieve maatregelen: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van techno-preventieve maatregelen (schaal loopt van 0 tot 4)

5 5

6 6 A1 Leefbaarheid wijken buurten aandachtsgebied Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden Leefbaarheid leefbaarheid gemiddeld rapportcijfer 7,5 7,3 7,3 6,9 7,7 7,2 7,0 7,8 7,3 7,2 6,5 7,6 7,3 7,5 7,3 woonomgeving gemiddeld rapportcijfer 7,6 7,3 7,5 6,9 7,6 7,2 7,1 7,8 7,2 7,1 6,3 7,6 7,5 7,4 7,3 ontwikkeling buurt afgelopen jaar % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan actief geweest afgelopen jaar % ja sociale cohesie indicator ,5 5,5 6,0 6,5 6,5 5,3 5,7 6,5 6,0 5,5 5,2 6,3 5,0 6,0 5,8 mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens gezellige buurt met veel saamhorigheid % (helemaal) eens voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens veel contact met buurtbewoners % (helemaal) eens tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens fysieke voorzieningen indicator ,0 6,0 5,9 5,8 6,6 6,0 6,1 6,3 6,0 5,6 5,7 6,2 5,7 6,0 6,1 wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens groen is goed onderhouden % (helemaal) eens buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens er zijn goede speelplekken % (helemaal) eens er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

7 7 A2 Leefbaarheid Midden Noord Zuid West Leiden Leefbaarheid leefbaarheid gemiddeld rapportcijfer 7,4 7,5 7,2 7,4 7,2 7,2 7,1 7,0 7,4 7,5 7,4 7,6 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 woonomgeving gemiddeld rapportcijfer 7,4 7,5 7,3 7,5 7,2 7,1 7,2 7,0 7,4 7,4 7,4 7,6 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 ontwikkeling buurt afgelopen jaar % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan actief geweest afgelopen jaar % ja sociale cohesie indicator ,5 5,4 5,5 5,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,0 5,8 6,2 5,6 5,9 6,0 5,8 5,8 mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens gezellige buurt met veel saamhorigheid % (helemaal) eens voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens veel contact met buurtbewoners % (helemaal) eens tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens fysieke voorzieningen indicator ,0 6,0 5,7 5,8 6,0 5,9 5,7 5,6 6,3 6,0 6,0 6,1 5,8 5,6 5,8 5,7 6,1 wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens groen is goed onderhouden % (helemaal) eens buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens er zijn goede speelplekken % (helemaal) eens er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

8 8 A3 Leefbaarheid Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden 1) Leefbaarheid leefbaarheid gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 woonomgeving gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 74 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,3 7,1 ontwikkeling buurt afgelopen jaar % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan actief geweest afgelopen jaar % ja sociale cohesie indicator ,8 5,9 5,8 5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 6,0 6,0 6,0 5,8 mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 37 * mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens gezellige buurt met veel saamhorigheid % (helemaal) eens voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens veel contact met buurtbewoners % (helemaal) eens tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens fysieke voorzieningen indicator ,1 * 5,9 5,8 5,8 6 5,8 6,0 6,1 6,0 5,8 6,0 6,0 5,9 5,9 wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens groen is goed onderhouden % (helemaal) eens 69 * buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens er zijn goede speelplekken % (helemaal) eens er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje 1 de cijfers tot en met 2007 zijn afkomstig uit de Leefbaarheidsmonitor

9 9 A4 Leefbaarheid Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden Leefbaarheid leefbaarheid gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,5 7,0 7,0 7,2 7,5 7,2 7,4 7,3 7,3 woonomgeving gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,5 6,9 7,1 7,2 7,5 7,2 7,2 7,3 7,3 ontwikkeling buurt afgelopen jaar % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan actief geweest afgelopen jaar % ja sociale cohesie indicator ,9 5,8 5,5 6,2 6,1 5,8 5,9 6,2 5,4 5,8 5,7 6,0 5,9 5,7 5,9 5,8 mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens gezellige buurt met veel saamhorigheid % (helemaal) eens voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens veel contact met buurtbewoners % (helemaal) eens tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens fysieke voorzieningen indicator ,1 6,0 6,2 5,9 6,1 6,0 6,0 6,3 6,1 5,9 5,9 6,2 6,1 6,2 6,0 6,1 wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens groen is goed onderhouden % (helemaal) eens buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens er zijn goede speelplekken % (helemaal) eens er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens

10 10 B1 Functioneren gemeente en buurtproblemen Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord aandachtsgebied Roodenburgerdistrict wijken Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict buurten Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden functioneren gemeente (tav leefbaarheid) indicator ,1 5,5 5,6 5,5 5,5 5,3 5,5 5,3 5,5 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 5,4 heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens informeert de buurt hierover % (helemaal) eens betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens is bereikbaar voor meldingen en klachten % (helemaal) eens reageert op meldingen en klachten % (helemaal) eens doet wat ze zegt % (helemaal) eens Buurtproblemen dreiging indicator ,0 1,8 1,5 1,8 0,6 1,1 1,7 1,0 1,5 1,4 3,0 1,1 2,6 1,8 1,4 geweldsdelicten % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor bedreiging % komt vaak voor jeugdcriminaliteit % komt vaak voor straatroof % komt vaak voor vrouwen en meisjes nagefloten % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor sociale overlast indicator ,9 3,6 2,6 2,3 1,0 1,5 2,2 1,5 1,7 1,6 3,1 1,2 4,5 3,3 2,1 dronken mensen op straat % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

11 11 B2 Functioneren gemeente en buurtproblemen Midden Noord Zuid West Leiden functioneren gemeente (tav leefbaarheid) indicator ,4 5,5 heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens informeert de buurt hierover % (helemaal) eens betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens is bereikbaar voor meldingen en klachten % (helemaal) eens reageert op meldingen en klachten % (helemaal) eens doet wat ze zegt % (helemaal) eens ,0 5,5 5, ,4 5,4 5, ,5 5,3 5, ,1 5, Buurtproblemen dreiging indicator ,8 2,1 2,1 2,1 1,6 1,1 1,3 1,4 0,9 0,9 1,1 0,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 geweldsdelicten % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor bedreiging % komt vaak voor jeugdcriminaliteit % komt vaak voor straatroof % komt vaak voor vrouwen en meisjes nagefloten % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor sociale overlast indicator ,7 3,7 3,9 4,0 1,9 1,5 1,7 1,8 1,2 1,5 1,6 1,2 1,9 2,0 1,9 1,6 2,1 dronken mensen op straat % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

12 12 B3 Functioneren gemeente en buurtproblemen Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) functioneren gemeente (tav leefbaarheid) indicator ,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 5,7 heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 46 * betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens is bereikbaar voor meldingen en klachten % (helemaal) eens reageert op meldingen en klachten % (helemaal) eens doet wat ze zegt % (helemaal) eens Buurtproblemen dreiging indicator ,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 geweldsdelicten % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor bedreiging % komt vaak voor jeugdcriminaliteit % komt vaak voor straatroof % komt vaak voor 1 * vrouwen en meisjes nagefloten % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor sociale overlast indicator ,1 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,7 dronken mensen op straat % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje

13 13 B4 Functioneren gemeente en buurtproblemen Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden functioneren gemeente (tav leefbaarheid) indicator ,3 5,5 5,4 5,4 5,1 5,8 5,4 5,5 5,6 5,4 5,2 5,5 5,5 5,8 5,3 5,4 heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens informeert de buurt hierover % (helemaal) eens betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens is bereikbaar voor meldingen en klachten % (helemaal) eens reageert op meldingen en klachten % (helemaal) eens doet wat ze zegt % (helemaal) eens Buurtproblemen dreiging indicator ,5 1,3 1,5 1,4 1,4 0,8 1,4 1,1 1,7 1,7 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 geweldsdelicten % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor bedreiging % komt vaak voor jeugdcriminaliteit % komt vaak voor straatroof % komt vaak voor vrouwen en meisjes nagefloten % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor sociale overlast indicator ,2 2,0 2,5 2,1 1,8 1,2 2,1 1,9 2,2 2,1 2,3 2,0 1,9 2,5 2,1 2,1 dronken mensen op straat % komt vaak voor drugsoverlast % komt vaak voor mensen die op straat worden lastig gevallen % komt vaak voor overlast van groepen jongeren % komt vaak voor

14 14 C1 Buurtproblemen wijken buurten aandachtsgebied Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden overlast van vermogensdelicten indicator ,5 3,5 3,6 3,9 3,2 3,0 2,8 3,7 3,1 2,5 4,2 2,8 3,3 3,6 3,2 diefstal uit auto s % komt vaak voor beschadiging of vernieling aan auto s % komt vaak voor fietsendiefstal % komt vaak voor inbraak in woningen % komt vaak voor verkeersoverlast indicator ,3 3,9 3,0 5,1 3,6 3,7 3,9 3,8 3,5 4,4 4,2 3,2 4,3 3,8 4,0 te hard rijden % komt vaak voor geluidsoverlast verkeer % komt vaak voor agressief verkeersgedrag % komt vaak voor parkeeroverlast % komt vaak voor fysieke verloedering indicator ,1 3,8 3,0 4,4 2,5 3,6 3,7 2,8 4,0 4,2 5,0 3,6 4,4 3,6 3,7 bekladding % komt vaak voor hondenpoep % komt vaak voor rommel op straat % komt vaak voor vernielingen straatmeubilair % komt vaak voor overige overlast indicator ,5 3,5 2,7 2,1 1,1 1,7 1,8 1,8 1,4 1,2 2,2 1,2 4,6 3,5 2,0 overlast horecagelegenheden % komt vaak voor overlast zwervers/daklozen % komt vaak voor overlast omwonenden % komt vaak voor geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % komt vaak voor dronken mensen op straat % komt vaak voor Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

15 15 C2 Buurtproblemen Midden Noord Zuid West Leiden overlast van vermogensdelicten indicator ,5 3,4 3,4 3,9 3,5 3,2 3,1 3,6 3,1 2,8 2,8 2,6 2,6 2,9 3,1 2,7 3,2 diefstal uit auto s % komt vaak voor beschadiging of vernieling aan auto s % komt vaak voor fietsendiefstal % komt vaak voor inbraak in woningen % komt vaak voor verkeersoverlast indicator ,0 3,8 4,3 4,2 4,2 3,6 3,8 3,8 3,6 3,4 3,7 3,5 4,2 4,0 4,3 3,9 4,0 te hard rijden % komt vaak voor geluidsoverlast verkeer % komt vaak voor agressief verkeersgedrag % komt vaak voor parkeeroverlast % komt vaak voor fysieke verloedering indicator ,8 3,9 4,5 4,4 4,0 3,8 4,1 4,5 3,1 2,9 3,3 3,2 4,0 4,4 4,6 4,9 3,7 bekladding % komt vaak voor hondenpoep % komt vaak voor rommel op straat % komt vaak voor vernielingen straatmeubilair % komt vaak voor overige overlast indicator ,4 3,6 3,6 3,3 1,8 1,3 1,7 1,8 1,4 1,6 1,5 1,2 1,5 1,5 1,6 1,3 2,0 overlast horecagelegenheden % komt vaak voor overlast zwervers/daklozen % komt vaak voor overlast omwonenden % komt vaak voor geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % komt vaak voor dronken mensen op straat % komt vaak voor Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

16 16 C3 Buurtproblemen Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) overlast van vermogensdelicten indicator ,2 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 2,7 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 3,0 3,3 3,4 4,0 4,4 diefstal uit auto s % komt vaak voor beschadiging of vernieling aan auto s % komt vaak voor fietsendiefstal % komt vaak voor 16 * inbraak in woningen % komt vaak voor 9 * verkeersoverlast indicator ,0 * 3,7 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 3,2 3,1 2,7 3,3 te hard rijden % komt vaak voor geluidsoverlast verkeer % komt vaak voor agressief verkeersgedrag % komt vaak voor parkeeroverlast % komt vaak voor fysieke verloedering indicator ,7 3,7 4,0 4,1 3,4 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,0 4,8 4,8 bekladding % komt vaak voor hondenpoep % komt vaak voor rommel op straat % komt vaak voor vernielingen straatmeubilair % komt vaak voor overige overlast indicator ,0 2,0 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 overlast horecagelegenheden % komt vaak voor overlast zwervers/daklozen % komt vaak voor overlast omwonenden % komt vaak voor geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % komt vaak voor 12 * dronken mensen op straat % komt vaak voor Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje

17 17 C4 Buurtproblemen Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden overlast van vermogensdelicten indicator ,2 3,2 2,9 3,4 3,9 2,6 3,3 2,8 3,0 3,5 3,1 3,1 2,9 2,8 3,4 3,2 diefstal uit auto s % komt vaak voor beschadiging of vernieling aan auto s % komt vaak voor fietsendiefstal % komt vaak voor inbraak in woningen % komt vaak voor verkeersoverlast indicator ,0 3,9 3,9 4,3 4,2 3,2 4,1 3,6 3,6 3,7 4,1 4,0 3,7 3,6 4,2 4,0 te hard rijden % komt vaak voor geluidsoverlast verkeer % komt vaak voor agressief verkeersgedrag % komt vaak voor parkeeroverlast % komt vaak voor fysieke verloedering indicator ,7 3,6 3,8 3,6 3,7 3,2 3,7 3,4 3,7 3,9 3,8 3,5 3,4 3,8 3,8 3,7 bekladding % komt vaak voor hondenpoep % komt vaak voor rommel op straat % komt vaak voor vernielingen straatmeubilair % komt vaak voor overige overlast indicator ,1 1,9 2,5 1,9 1,6 1,1 2,0 2,0 2,0 1,6 2,1 2,2 1,6 2,2 2,1 2,0 overlast horecagelegenheden % komt vaak voor overlast zwervers/daklozen % komt vaak voor overlast omwonenden % komt vaak voor geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % komt vaak voor dronken mensen op straat % komt vaak voor

18 18 D1 Buurtproblemen en onveiligheidsbeleving Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord aandachtsgebied Roodenburgerdistrict wijken Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict buurten Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden belangrijkste problemen (top 10) te hard rijden % dat probleem noemt parkeeroverlast % dat probleem noemt hondenpoep % dat probleem noemt overlast jongeren % dat probleem noemt rommel op straat % dat probleem noemt inbraak woning % dat probleem noemt geluidsoverlast verkeer % dat probleem noemt beschadiging of vernieling aan auto s % dat probleem noemt agressief verkeersgedrag % dat probleem noemt geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % dat probleem noemt geen enkel probleem % dat dit noemt Onveiligheidsbeleving veiligheid eigen buurt gemiddeld rapportcijfer 7,1 6,8 6,9 6,6 7,3 6,8 6,5 7,2 6,9 6,9 6,2 7,1 6,7 7,0 6,9 voelt zich onveilig algemeen % wel eens onveilig % vaak onveilig voelt zich onveilig in de eigen buurt % wel eens onveilig % vaak onveilig kans op slachtofferschap komend jaar woninginbraak % (hele) grote kans mishandeling % (hele) grote kans diefstal van portemonnee % (hele) grote kans Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde 1 Deze buurtproblemen kwamen in niet voor in de top-10

19 19 D2 Buurtproblemen en onveiligheidsbeleving Midden Noord Zuid West Leiden belangrijkste problemen (top 10) te hard rijden % dat probleem noemt parkeeroverlast % dat probleem noemt hondenpoep % dat probleem noemt overlast jongeren % dat probleem noemt rommel op straat % dat probleem noemt inbraak woning % dat probleem noemt geluidsoverlast verkeer % dat probleem noemt beschadiging of vernieling aan auto s % dat probleem noemt agressief verkeersgedrag 1) % dat probleem noemt geluidsoverlast (anders dan van verkeer) 1) % dat probleem noemt geen enkel probleem % dat dit noemt Onveiligheidsbeleving veiligheid eigen buurt gemiddeld rapportcijfer 6,9 7,2 6,9 6,9 6,8 6,9 6,8 6,8 7,0 7,2 7,0 7,1 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 voelt zich onveilig algemeen % wel eens onveilig % vaak onveilig voelt zich onveilig in de eigen buurt % wel eens onveilig % vaak onveilig kans op slachtofferschap komend jaar woninginbraak % (hele) grote kans mishandeling % (hele) grote kans diefstal van portemonnee % (hele) grote kans Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde 1 Deze buurtproblemen kwamen in niet voor in de top-10

20 20 D3 Buurtproblemen en onveiligheidsbeleving Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) belangrijkste problemen (top 10) te hard rijden % dat probleem noemt parkeeroverlast % dat probleem noemt hondenpoep % dat probleem noemt overlast jongeren % dat probleem noemt rommel op straat % dat probleem noemt 18 * inbraak woning % dat probleem noemt geluidsoverlast verkeer % dat probleem noemt beschadiging of vernieling aan auto s % dat probleem noemt 4 * agressief verkeersgedrag 1) % dat probleem noemt geluidsoverlast (anders dan van verkeer) 1) % dat probleem noemt 7 * geen enkel probleem % dat dit noemt Onveiligheidsbeleving veiligheid eigen buurt gemiddeld rapportcijfer 6,9 * 7,0 6,9 6,9 6,9 7 7,0 7,2 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 voelt zich onveilig algemeen % wel eens onveilig 33 * % vaak onveilig voelt zich onveilig in de eigen buurt % wel eens onveilig % vaak onveilig kans op slachtofferschap komend jaar woninginbraak % (hele) grote kans mishandeling % (hele) grote kans diefstal van portemonnee % (hele) grote kans 7 * Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje 1 Deze buurtproblemen kwamen in niet voor in de top-10

21 21 D4 Buurtproblemen en onveiligheidsbeleving Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden belangrijkste problemen (top 10) te hard rijden % dat probleem noemt parkeeroverlast % dat probleem noemt hondenpoep % dat probleem noemt overlast jongeren % dat probleem noemt rommel op straat % dat probleem noemt inbraak woning % dat probleem noemt geluidsoverlast verkeer % dat probleem noemt beschadiging of vernieling aan auto s % dat probleem noemt agressief verkeersgedrag % dat probleem noemt geluidsoverlast (anders dan van verkeer) % dat probleem noemt geen enkel probleem % dat dit noemt Onveiligheidsbeleving veiligheid eigen buurt gemiddeld rapportcijfer 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 7,0 6,9 7,0 6,6 6,6 6,7 7,1 6,9 6,8 6,9 6,9 voelt zich onveilig algemeen % wel eens onveilig % vaak onveilig voelt zich onveilig in de eigen buurt % wel eens onveilig % vaak onveilig kans op slachtofferschap komend jaar woninginbraak % (hele) grote kans mishandeling % (hele) grote kans diefstal van portemonnee % (hele) grote kans

22 22 E1 Onveiligheidsbeleving wijken buurten aandachtsgebied Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden vermijdingsgedrag indicator ,7 1,8 1,1 1,7 1,0 1,9 2,1 1,1 1,9 1,2 2,1 1,8 2,6 0,8 1,6 niet open doen omdat u zich onveilig voelt % vaak omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden % vaak kinderen toegang tot bepaalde plekken verbieden % vaak zich onveilig voelt s avonds op straat % vaak niet op gemak voelen alleen thuis % vaak onveilige plekken indicator ,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,8 2,1 1,7 1,8 2,2 1,6 1,9 1,8 1,3 1,7 rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms in het centrum van mijn gemeente % vaak/soms winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms in het openbaar vervoer % vaak/soms bij het treinstation % vaak/soms in het eigen huis % vaak/soms Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

23 23 E2 Onveiligheidsbeleving Midden Noord Zuid West Leiden vermijdingsgedrag indicator ,7 1,2 1,7 1,9 1,5 1,2 1,6 1,4 1,6 niet open doen omdat u zich onveilig voelt % vaak omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden % vaak kinderen toegang tot bepaalde plekken verbieden % vaak zich onveilig voelt s avonds op straat % vaak niet op gemak voelen alleen thuis % vaak onveilige plekken indicator ,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6 2,2 2,2 1,7 rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms in het centrum van mijn gemeente % vaak/soms winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms in het openbaar vervoer % vaak/soms bij het treinstation % vaak/soms in het eigen huis % vaak/soms Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

24 24 E3 Onveiligheidsbeleving eidsbeleving Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) vermijdingsgedrag indicator ,6 1,5 1,6 niet open doen omdat u zich onveilig voelt % vaak omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden % vaak kinderen toegang tot bepaalde plekken verbieden % vaak zich onveilig voelt s avonds op straat % vaak niet op gemak voelen alleen thuis % vaak onveilige plekken indicator ,7 1,7 1,7 rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms in het centrum van mijn gemeente % vaak/soms winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms in het openbaar vervoer % vaak/soms bij het treinstation % vaak/soms in het eigen huis % vaak/soms ,3 1,1 1,2 1,0 1,4 1,4 1,4 1, ,6 1,7 1,7 1,9 1,6 1,8 1,8 1, Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje

25 25 E4 Onveiligheidsbeleving Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden vermijdingsgedrag indicator ,2 2,1 2,0 1,4 1,6 1,7 1,3 1,6 3,0 2,1 1,7 1,3 1,7 1,5 1,6 1,6 niet open doen omdat u zich onveilig voelt % vaak omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden % vaak kinderen toegang tot bepaalde plekken verbieden % vaak zich onveilig voelt s avonds op straat % vaak niet op gemak voelen alleen thuis % vaak onveilige plekken indicator ,4 2,1 1,7 1,6 2,1 1,7 1,7 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 2,0 1,7 1,7 rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms in het centrum van mijn gemeente % vaak/soms winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms in het openbaar vervoer % vaak/soms bij het treinstation % vaak/soms in het eigen huis % vaak/soms

26 26 F1 Slachtofferschap wijken buurten aandachtsgebied Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden Slachtofferschap slachtofferschap totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden geweldsdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden seksuele intimidatie % slachtoffer in afgel 12 maanden mishandeling % slachtoffer in afgel 12 maanden bedreiging % slachtoffer in afgel 12 maanden vermogensdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden poging tot inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden fietsendiefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal uit auto % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal van auto % slachtoffer in afgel 12 maanden zakkenrollerij % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal met geweld % slachtoffer in afgel 12 maanden overige diefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden vandalismedelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden beschadiging auto % slachtoffer in afgel 12 maanden overige vernieling % slachtoffer in afgel 12 maanden Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

27 27 F2 Slachtofferschap Midden Noord Zuid West Leiden Slachtofferschap slachtofferschap totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden geweldsdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden seksuele intimidatie % slachtoffer in afgel 12 maanden mishandeling % slachtoffer in afgel 12 maanden bedreiging % slachtoffer in afgel 12 maanden vermogensdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden poging tot inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden fietsendiefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal uit auto % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal van auto % slachtoffer in afgel 12 maanden zakkenrollerij % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal met geweld % slachtoffer in afgel 12 maanden overige diefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden vandalismedelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden beschadiging auto % slachtoffer in afgel 12 maanden overige vernieling % slachtoffer in afgel 12 maanden Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

28 28 F3 Slachtofferschap Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron Leefbaarheidsmonitor) Slachtofferschap slachtofferschap totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden geweldsdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden seksuele intimidatie % slachtoffer in afgel 12 maanden mishandeling % slachtoffer in afgel 12 maanden bedreiging % slachtoffer in afgel 12 maanden vermogensdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden poging tot inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden fietsendiefstal 1) % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal uit auto 2) % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal van auto % slachtoffer in afgel 12 maanden zakkenrollerij % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal met geweld % slachtoffer in afgel 12 maanden overige diefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden vandalismedelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden beschadiging auto 2) % slachtoffer in afgel 12 maanden overige vernieling % slachtoffer in afgel 12 maanden Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje 1 Voor de leefbaarheidsmonitor is het slachtofferschap berekend op het aantal mensen dat een fiets bezit 2 Voor de leefbaarheidsmonitor is het slachtofferschap berekend op het aantal mensen dat een auto bezit

29 29 F4 Slachtofferschap Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden Slachtofferschap slachtofferschap totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden geweldsdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden seksuele intimidatie % slachtoffer in afgel 12 maanden mishandeling % slachtoffer in afgel 12 maanden bedreiging % slachtoffer in afgel 12 maanden vermogensdelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden poging tot inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden inbraak % slachtoffer in afgel 12 maanden fietsendiefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal uit auto % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal van auto % slachtoffer in afgel 12 maanden zakkenrollerij % slachtoffer in afgel 12 maanden diefstal met geweld % slachtoffer in afgel 12 maanden overige diefstal % slachtoffer in afgel 12 maanden vandalismedelicten totaal % slachtoffer in afgel 12 maanden beschadiging auto % slachtoffer in afgel 12 maanden overige vernieling % slachtoffer in afgel 12 maanden

30 30 G1 Functioneren politie wijken buurten aandachtsgebied Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden Functioneren politie oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden beschikbaarheid politie indicator ,3 5,6 5,5 4,6 4,9 4,4 4,8 5,4 4,5 4,1 4,5 4,5 6,0 5,7 4,8 je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens heeft te weinig tijd % (helemaal) eens komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens functioneren politie (in deze buurt) indicator ,8 6,1 5,7 5,3 5,5 5,2 5,6 5,3 5,2 5,0 5,3 5,1 5,9 6,3 5,5 biedt bescherming % (helemaal) eens heeft contact met bewoners % (helemaal) eens reageert op problemen % (helemaal) eens doet haar best % (helemaal) eens pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens vertrouwen in de politie indicator ,7 7,0 6,6 6,5 6,8 6,3 6,7 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 6,6 als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens politie als crimefighter indicator ,7 5,7 5,2 5,2 5,5 5,4 5,4 5,2 5,4 5,1 5,2 5,5 5,8 5,6 5,4 politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

31 31 G2 Functioneren politie Midden Noord Zuid West Leiden Functioneren politie oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden beschikbaarheid politie indicator ,5 5,3 5,5 4,6 4,7 4,6 4,6 4,8 4,9 4,4 4,2 4,9 4,8 je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens heeft te weinig tijd % (helemaal) eens komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens functioneren politie (in deze buurt) indicator ,0 5,6 5,8 5,2 5,4 5,6 5,4 5,3 5,5 5,3 5,2 5,6 5,5 biedt bescherming % (helemaal) eens heeft contact met bewoners % (helemaal) eens reageert op problemen % (helemaal) eens doet haar best % (helemaal) eens pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens vertrouwen in de politie indicator ,9 6,5 6,8 6,5 6,6 6,6 6,5 6,8 6,9 6,6 6,5 6,7 6,6 als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens politie als crimefighter indicator ,7 5,2 5,5 5,3 5,3 5,6 5,5 5,4 5,9 5,3 5,3 5,4 5,4 politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

32 32 G3 Functioneren politie Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) Functioneren politie oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden beschikbaarheid politie indicator ,8 4,8 5,0 4,5 4,6 4,3 4,3 4,1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens 34 * is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens heeft te weinig tijd % (helemaal) eens komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens functioneren politie (in deze buurt) indicator ,5 5,4 5,6 5,4 5,4 5,2 5,1 5,1 5,2 5,3 5,2 5,2 5,2 biedt bescherming % (helemaal) eens heeft contact met bewoners % (helemaal) eens 21 * reageert op problemen % (helemaal) eens doet haar best % (helemaal) eens pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens vertrouwen in de politie indicator ,6 6,6 6,8 6,6 6,7 6,5 6,3 6,2 6,6 6,4 6,3 6,3 6,4 als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens 58 * politie als crimefighter indicator ,4 5,3 5,6 5,3 5,4 5,2 5 5,0 5,4 5,2 5 5,1 5,2 politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens 24 * Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje

33 33 G4 Functioneren politie Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden Functioneren politie oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden beschikbaarheid politie indicator ,8 4,8 5,2 4,7 4,3 4,4 4,8 5,0 4,5 4,3 4,8 5,1 4,7 5,0 4,9 4,8 je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens heeft te weinig tijd % (helemaal) eens komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens functioneren politie (in deze buurt) indicator ,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,1 5,5 5,7 5,5 5,6 5,4 5,5 biedt bescherming % (helemaal) eens heeft contact met bewoners % (helemaal) eens reageert op problemen % (helemaal) eens doet haar best % (helemaal) eens pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens vertrouwen in de politie indicator ,6 6,6 6,7 6,5 6,3 7,0 6,7 6,5 6,2 6,6 6,5 6,7 6,7 6,8 6,6 6,6 als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens politie als crimefighter indicator ,3 5,5 5,5 5,3 5,0 5,9 5,4 5,5 5,3 5,5 5,3 5,5 5,7 5,7 5,3 5,4 politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens

34 34 H1 Functioneren politie en preventiemaatregelen Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord aandachtsgebied Roodenburgerdistrict wijken Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict buurten Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Leiden wederkerigheid politie - burgers indicator ,6 5,9 5,6 5,2 5,7 5,2 5,6 5,5 5,4 5,2 5,5 5,4 5,5 6,3 5,5 houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens heeft contact hier met bewoners uit de buurt % (helemaal) eens neemt je serieus % (helemaal) eens communicatie politie burgers indicator ,9 6,3 6,0 5,8 6,1 5,9 5,9 5,8 5,9 5,6 5,7 5,9 6,1 6,4 5,9 wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens is benaderbaar % (helemaal) eens informeert de burgers % (helemaal) eens Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit socio-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 1,9 2,1 1,5 1,3 1,8 waardevolle spullen uit auto % ja 's avonds licht laten branden % ja fiets in bewaakte stalling zetten % ja waardevolle spullen thuis laten % ja techno-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 0,8 0,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,0 1,0 1,4 buitenverlichting % ja extra hang- en sluitwerk % ja alarminstallatie in huis % ja (rol) luiken voor ramen en deuren % ja Voor de wijken en buurten is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als de desbetreffende wijk of buurt negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als de betreffende wijk of buurt positief afwijkt van het gemiddelde

35 35 H2 Functioneren politie en preventiemaatregelen Midden Noord Zuid West Leiden wederkerigheid politie - burgers indicator ,8 5,5 5,8 5,3 5,4 5,6 5,4 5,6 5,5 5,4 5,2 5,6 5,5 houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens heeft contact hier met bewoners uit de buurt % (helemaal) eens neemt je serieus % (helemaal) eens communicatie politie burgers indicator ,1 5,8 6 5,8 5,8 6 6,0 6,1 6,3 5,8 5,9 6,2 5,9 wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens is benaderbaar % (helemaal) eens informeert de burgers % (helemaal) eens Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit socio-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,4 1,2 1,9 1,9 1,6 2,2 1,8 1,4 2,4 2,0 1,9 2,4 1,8 waardevolle spullen uit auto % ja 's avonds licht laten branden % ja fiets in bewaakte stalling zetten % ja waardevolle spullen thuis laten % ja techno-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 0,9 1,0 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 buitenverlichting % ja extra hang- en sluitwerk % ja alarminstallatie in huis % ja (rol) luiken voor ramen en deuren % ja Voor de stadsdelen is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden van Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het desbetreffende stadsdeel negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende stadsdeel positief afwijkt van het gemiddelde

36 36 H3 Functioneren politie en preventiemaatregelen Leiden referentiegroep Hollands Midden Nederland Leiden (bron: Leefbaarheidsmonitor) wederkerigheid politie - burgers indicator ,5 5,4 5,6 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 5,4 5,3 5,2 5,2 5,3 houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens 35 * werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens heeft contact hier met bewoners uit de buurt % (helemaal) eens 21 * neemt je serieus % (helemaal) eens communicatie politie burgers indicator ,9 5,9 6,1 5,8 6,1 5,7 5,6 5,4 6,0 5,7 5,5 5,6 5,7 wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens 38 * is benaderbaar % (helemaal) eens 61 * informeert de burgers % (helemaal) eens 37 * Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit socio-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,8 * 1,5 2,3 2,0 2,5 2,1 2,5 2,0 2,4 waardevolle spullen uit auto % ja 67 * 's avonds licht laten branden % ja 32 * fiets in bewaakte stalling zetten % ja 42 * waardevolle spullen thuis laten % ja techno-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 buitenverlichting % ja extra hang- en sluitwerk % ja alarminstallatie in huis % ja (rol) luiken voor ramen en deuren % ja Voor het gemiddelde van Leiden is weergegeven wanneer het cijfer significant afwijkt van het gemiddelde van de referentiegroep Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als Leiden negatief afwijkt van de referentiegroep en groen als Leiden positief afwijkt van de referentiegroep Ook is aangegeven of Leiden significant afwijkt van het gemiddelde van Leiden Een positieve afwijking is aangegeven met een groen sterretje, een negatieve afwijking met een rood sterretje

37 37 H4 Functioneren politie en preventiemaatregelen Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Leiden wederkerigheid politie - burgers indicator ,4 5,5 5,4 5,5 5,3 5,8 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,5 5,6 5,4 5,5 houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens heeft contact hier met bewoners uit de buurt % (helemaal) eens neemt je serieus % (helemaal) eens communicatie politie burgers indicator ,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,3 5,9 6,1 5,8 5,9 5,8 6,1 6,1 5,8 5,9 5,9 wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens is benaderbaar % (helemaal) eens informeert de burgers % (helemaal) eens Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit socio-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,7 1,9 1,3 1,9 2,4 2,3 1,8 1,7 1,5 2,1 1,8 1,6 2,0 1,3 1,7 1,8 waardevolle spullen uit auto % ja 's avonds licht laten branden % ja fiets in bewaakte stalling zetten % ja waardevolle spullen thuis laten % ja techno-preventieve maatregelen gemiddeld aantal getroffen maatregelen 1,4 1,3 1,0 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,0 1,4 1,4 buitenverlichting % ja extra hang- en sluitwerk % ja alarminstallatie in huis % ja (rol) luiken voor ramen en deuren % ja

38 38 I Brandweer Leiden Referentiegroep Hollands Midden Contact brandweer afgelopen 5 jaar contact gehad met brandweer ja laatste keer nog dit jaar () vorig jaar () eerder Reden contact informatie over preventie genoemd brand blussen genoemd redden of bevrijden van mens of dier genoemd anders genoemd oordeel over optreden brandweer (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Brandveiligheid Maakt u zich wel eens zorgen over brandveiligheid? ja In welke situatie maakt u zich zorgen over brandveiligheid? thuis genoemd tijdens uitgaan genoemd op het werk genoemd in openbare gebouwen genoemd elders genoemd 8 7 7

39 39 J Brandweer Leiden Referentiegroep Hollands Midden Wat doet u om brandveiligheid in woning te verbeteren? ik heb een rookmelder genoemd ik heb een brandblusser genoemd ik heb een branddeken genoemd ik ben voorzichtig met vuur genoemd ik controleer of gas, tv en vuur uit zijn genoemd ik heb een brandtrap of -ladder genoemd ik heb een vluchtplan en vluchtroutes genoemd ik laat schoorsteen en installaties regelmatig controleren genoemd anders genoemd niets genoemd Hoe beoordeelt u de brandveiligheid van uw woning? redelijk tot zeer veilig nogal tot heel onveilig Welke punten kunnen verbeterd worden aan brandveiligheid woning? niets genoemd rookmelder(s) aanschaffen genoemd brandblusser aanschaffen genoemd zorgen voor vluchtroute of brandtrap/-ladder genoemd branddeken aanschaffen genoemd voorzichtiger zijn genoemd anders genoemd 6 5 4

40 40 K Brandweer Leiden Referentiegroep Hollands Midden Kunt u aangeven waarom u deze maatregelen nog niet heeft genomen? geen tijd / steeds uitgesteld genoemd heb er niet bij stil gestaan genoemd te duur genoemd het is niet nodig, ik pas goed op genoemd taak van een ander / ik woon in een huurwoning genoemd ik ben het binnenkort van plan genoemd anders genoemd Woning/bedrijf goed bereikbaar voor brandweer/andere hulpverleners? ja Informatie over brandveiligheid Heeft u behoefte aan informatie over het brandveilig maken van uw woning en leefomgeving? ja Op welke manier zou u het liefst informatie willen krijgen over het brandveilig maken van uw woning en leefomgeving? website gemeente genoemd folder genoemd lokale kranten genoemd lokale radio of tv genoemd voorlichtingsavond in de buurt genoemd persoonlijke voorlichting aan huis genoemd anders genoemd 4 2 2

41 41 L Risicobeleving Leiden Referentiegroep Hollands Midden Risicoperceptie Bent u zich bewust van deze risico's in uw omgeving? ja Kent u de provinciale risicokaart (wwwrisicokaartnl)? ja, ik heb er van gehoord, maar weet niet precies wat het is genoemd ja, ik heb hem wel eens gezien genoemd nee genoemd Kunt u bij onderstaande onderwerpen aangeven of deze in uw woonomgeving aanwezig zijn? tankstation genoemd bedrijven die vuurwerk opslaan genoemd bedrijven die andere gevaarlijke stoffen opslaan genoemd mogelijk terroristisch doelwit genoemd transport gevaarlijke stoffen genoemd Kunt u bij onderstaande onderwerpen aangeven of u deze als een risico o ervaart? tankstation ja bedrijven die vuurwerk opslaan ja bedrijven die andere gevaarlijke stoffen opslaan ja mogelijk terroristisch doelwit ja transport gevaarlijke stoffen ja

42 42 M Risicobeleving Leiden Referentiegroep Hollands Midden Kunt u van onderstaande onderwerpen aangeven welke u als risico ervaart? gevaar voor overstroming genoemd gevaar voor natuurbranden genoemd uitval nutsvoorzieningen (elektriciteit, drinkwater ed) genoemd extreme weersomstandigheden (hitte/kou) genoemd bedreiging volksgezondheid (grieppandemie) genoemd anders genoemd Maakt u zich wel eens zorgen over risico's in uw omgeving? ja Wat maakt dat u zich zorgen maakt? ik ben onvoldoende bekend met risico s in mijn buurt genoemd ik weet niet (precies) wat ik moet doen als er iets gebeurt genoemd ik heb zelf geen invloed op risico s in mijn buurt genoemd anders genoemd Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? ik houd sterk in de gaten, of er iets gevaarlijks gebeurt rond een risicobron (helemaal) mee eens als ik iets over risico s hoor in mijn buurt, zeg ik tegen mezelf: het maakt niet uit waar je woont, er zijn overal risico s (helemaal) mee eens ik verdiep me zoveel mogelijk in risico s bij mij in de buurt (helemaal) mee eens ik weet voldoende om mezelf en anderen in veiligheid te brengen bij een calamiteit met een risicobron (helemaal) mee eens als ik iets over risico s hoor in mijn buurt, dan probeer ik aan iets anders te denken (helemaal) mee eens

43 43 N Risicobeleving Leiden Referentiegroep Hollands Midden Kent u het noodpakket en heeft u (onderdelen van) het noodpakket ( in huis? ja, ik ken het noodpakket en ik heb (alle) onderdelen ervan in huis genoemd ja, ik ken het noodpakket, maar ik heb geen onderdelen ervan in huis genoemd nee, ik ken het noodpakket niet, maar heb wel producten in huis om het voor een langere tijd zonder hulp uit te houden genoemd nee, ik ken het noodpakket niet genoemd Wilt u geïnformeerd worden over risico s in uw woonomgeving en hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp? ja Van wie wilt u deze informatie ontvangen? bedrijf waar zich het risico bevindt genoemd gemeente genoemd provincie / ministerie genoemd anders genoemd Hoe zou u die informatie willen ontvangen? via een lokale/regionale krant genoemd via een lokale/regionale televisiezender genoemd via een lokale/regionale radiozender genoemd via de risicokaart (wwwrisicokaartnl) genoemd via sociale media genoemd via de website van de gemeente genoemd via brieven van de gemeente genoemd via s van de gemeente genoemd via specifieke folders van de gemeente genoemd via een bijeenkomst van de gemeente genoemd anders genoemd 2 2 2

44 44 X1 Evenementen wijken Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Stationsdistrict Leiden-Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Leiden Houding ten opzichte van evenementen positief, ik vind het leuk als er veel wordt georganiseerd in de stad % genoemd neutraal, het maakt mij niet zo veel uit of dat georganiseerd wordt % genoemd wisselend, sommige evenementen vind ik heel leuk, anderen niet % genoemd negatief, ik zou willen dat er veel minder evenementen in de stand zijn % genoemd Overlast door evenementen ervaart wel eens overlast van evenementen % ja % vaak frequentie ervaren overlast (% van inwoners dat overlast ervaart) % vaak % soms % zelden soort evenement dat overlast geeft (% van inwoners dat overlast ervaart) met name de grotere evenementen die door de hele stad zijn % genoemd met name de kleinere evenementen % genoemd alle soorten evenementen % genoemd specifiek evenement % genoemd soort overlast (% van inwoners dat overlast ervaart) geluidsoverlast van het evenement zelf % genoemd parkeeroverlast % genoemd bereikbaarheid woning, winkels etc % genoemd van groepen mensen op straat % genoemd vervuiling % genoemd anders % genoemd

45 45 X2 Evenementen buurten aandachtsgebied stadsdeel Slaaghwijk Merenwijkdistrict (excl Slaaghwijk) Noordvest - Molenbuurt Nieuwe Energie 1 Nieuwe Energie 2 Midden Noord Zuid West Leiden Houding ten opzichte van evenementen positief, ik vind het leuk als er veel wordt georganiseerd in de stad % genoemd neutraal, het maakt mij niet zo veel uit of dat georganiseerd wordt % genoemd wisselend, sommige evenementen vind ik heel leuk, anderen niet % genoemd negatief, ik zou willen dat er veel minder evenementen in de stand zijn % genoemd Overlast door evenementen ervaart wel eens overlast van evenementen % ja % vaak frequentie ervaren overlast (% van inwoners dat overlast ervaart) % vaak % soms % zelden soort evenement dat overlast geeft (% van inwoners dat overlast ervaart) met name de grotere evenementen die door de hele stad zijn % genoemd met name de kleinere evenementen % genoemd alle soorten evenementen % genoemd specifiek evenement % genoemd soort overlast (% van inwoners dat overlast ervaart) geluidsoverlast van het evenement zelf % genoemd parkeeroverlast % genoemd bereikbaarheid woning, winkels etc % genoemd van groepen mensen op straat % genoemd vervuiling % genoemd anders % genoemd

46 46

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is Leiden? Veiligheidsmonitor gemeente Leiden 2012 Tabellenrapport Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum Maart 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Colofon Serie Statistiek /12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres:

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/134

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : EnquĂȘteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Colofon Serie Statistiek 2007/17a

Colofon Serie Statistiek 2007/17a Colofon Serie Statistiek 2007/17a Opdrachtgever Gemeente Leiden, Grotestedenbeleid Onderzoeksbureau Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM), Rotterdam P. van Wensveen, E.C.M. Wendrich, J. Verdurmen (projectleider)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie